SOLARNI KOLEKTOR
Odlična efikasnost
Najbolje karakteristike
The Quality Chooses Quality
Solartechnik
Prüfung
Forschung
Visoki kvalitet
Euroterm
Proizvodnja solarnih kolektora u Euro­
termu
je kompletno urađena od strane našeg tima,
koristeći najsavremenije metode u oblasti
solarne energije.
Kvalitet naših kolektora podržan je sa:
Potpuno automatizovani proizvodni pro­
ces apsorbera sa ultrazvučnog zavarivanja
Solar Keymark sertifikat dobiven iz SPF
instituta iz Švicarske, koji je u skladu sa
DIN standardom
Implementiran standard ISO 9001
1
2
3
4
5
6
7
Eloksirana aluminijumska lajsna
Hecker T-Safe Solarfloat kaljeno staklo
Bluetec-eta plus selektivna folija
Ultrasonično zavareni bakarni apsorberi
Mineralna staklena vuna u ploče sa 50 kg/m3
gustine, pokriven slojem crnim staklenim vlaknima
Reljefni pozadinski lim sa zadnje strane
Jaki aluminijumski profili
Tipovi
Selektivni solarni kolektori iz serije ESK 2.5 SB,
proizvode se u dvije osnovne verzije:
Model - ESK SB T
Model - ESK SB
Osnovna verzija ima jedno solarno kaljeno staklo
i koristi se za zagrejavanje sanitarne tople vode u
domaćinstvima, hotelima, industriji, za zagreja­
vanje tehnološke vode, kao i za zagrejavanje ba­
zena.
U termopan verziji ima dva solarna kaljena stakla
sa među prostorom od 9 mm ispunjen argonom
i pojačanu termoizolaciju. Ova verzija, se najčešće
koristi kao dopuna u sistemima centralnog grejan­
ja i u područjima sa niskim temperaturama, za za­
grevanja sanitarne tople vode, radi večeg stepena
iskorišćavanja.
Tehničke karakteristike ESK 2.5 SB
bakarni apsorber sa Blue tec Eta plus visoko
selektivni sloj 0,2 mm, profilirani
kaljeno staklo, sa vrlo niskim procentom
željeza i olova, kao i antireflektiračke
sposobnosti, debljine 4 mm
dimenzije 2149 x 1159 x 90 mm
Solartechnik
Prüfung
Forschung
Posvećenost stručnog tima EUROTERM-a,
doprinosi za brzo i uspešno implementiranje
standarda za kvalitet ISO 9001:2008 i SOLAR
KEYMARK izdat od strane DIN CERTCO, a
testiran u SPF institut fur Solartechnik.
ESK 2.5 SB
ESK 2.3 SB
ESK 2.1 SB
ESK 2.5 SB - U
ESK 2.3 SB - U
ESK 2.1 SB - U
ESK 2.5 SB L
ESK 2.3 SB L
ESK 2.1 SB L
Ukupna površina / Svetla površina
Model
(m2)
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
Površina apsorbera
(m2)
2,32
2,12
1,92
2,32
2,12
1,92
2,32
2,12
1,92
Materijal apsorbera
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
Apsorpcioni koeficijent (Eta plus)
(%)
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
Koeficijent emisije (Eta plus)
(%)
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
Cu registerska cev
(mm)
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Kolektorska Cu cev
(mm)
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Volumen apsorbera
(l)
1,7
1,5
1,3
1,7
1,5
1,3
1,7
1,5
1,3
Vrsta stakla - debljina
4mm kaljeno staklo
4mm kaljeno staklo
95 ± 2
4mm kaljeno staklo
Transmisija sunčevih zraka
(%)
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
Transmisija sunčeve energije kroz staklo
(%)
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Broj konektora
Dijametar konektora
(R)
Max. radni / test pritisak
(bar)
10 / 14
10 / 14
Temeratura stagnacije
(oC)
199
199
199
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
-
-
-
Izolacija - zadnja strana
Stranična izolacija
Zadnja strana
Konstrukcija kolektora
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
Metod zavarivanja
Visina/Širina/Dubina
Težina
Tip apsorbera
10 / 14
ulstrasonično
ulstrasonično
ulstrasonično
(mm)
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
(kg)
45
41
37
45
41
37
45
41
37
Najnovija tehnologija selektivnih
apsorbera koji se koriste u seriji
ESK 2.5 SB solarnih kolektora,
prenose energiju sunčanih zraka
u maksimalni nivo, pri tom mini­
mizirajuči zagube od refleksije.
Ultrasonično zavarivanje je naj­
novija tehnologija u toj oblasti i
koristi se za povezivanje selektivne
folije sa cevnim ramom kolektora.
Efikasnost kolektora
Pad pritiska
Pressure drop in Pa
1400
2
Collector efficiency for G = 800 W/m
1.0
1200
Absorber
0.9
20° C
Aperture
0.8
1000
Gross
0.7
0.6
800
0.5
600
0.4
0.3
400
0.2
200
0.1
0.0
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00
Flow rate [l/h]
Pressure drop [Pa]
0
80
160
240
320
400
0
155
352
593
877
1203
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
Reference area
Absorber area
Aperture area
Gross area
η0 (-)
a1 (W/m²K)
a2 (W/m²K²)
0.766
4.52
0.0042
0.754
4.45
0.0041
0.708
4.18
0.0039
ESK 2.5 SB UV
ESK 2.3 SB UV
ESK 2.1 SB UV
ESK 2.5 SB H
ESK 2.3 SB H
ESK 2.1 SB H
ESK 2.5 SB HV
ESK 2.3 SB HV
ESK 2.1 SB HV
ESK 2.5 SB T
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
2,49 / 2,35
2,3 / 2,15
2,1 / 1,95
2,49 / 2,22
2,32
2,12
1,92
2,32
2,12
1,92
2,32
2,12
1,92
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
2,20
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
95 ± 2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
5±2
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 8 x 0,5
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
Ф 22 x 0,8
1,7
1,5
1,3
1,7
1,5
1,3
1,7
1,5
1,3
4mm kaljeno staklo
4mm kaljeno staklo
95 ± 2
1,7
2x4mm kalj. staklo, među prostor nap. argonom
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
92 ± 2
96 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
91 ± 2
95 ± 2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
Ф 22
10 / 14
10 / 14
10 / 14
199
199
199
236
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
12 mm elastomerna sunđeresta izolacija
40 mm staklena vuna (50kg/m3)
-
-
-
10 mm elastomerna sunđeresta izolacija
40 mm staklena vuna (50kg/m3 )
10 / 14
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
0.5 mm reljefni aluminijumski lim
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
aluminijumski profil AlMgSi 0,5 F22
ulstrasonično
0.10
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj
95 ± 2
4mm kaljeno staklo
0.09
Tm* [Km 2/W]
Flowrate [l/h]
ulstrasonično
ulstrasonično
ulstrasonično
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
2150 / 1160 / 90
2150 / 1068 / 90
2150 / 976 / 90
2150 / 1160 / 102
45
41
37
45
41
37
45
41
37
70
1
Osnovna instalaciona
šema za STV sa
jednim kolektorom
2
Montiranje paralelno
sa linijom krova
3
Instalaciona
šema sa kolektore i
dodatnim izvorom
grejanja za STV
Slobodna
montaža
1
2
6
3
Instalaciona
šema za STV
i korisćenje kolektore
kao podršku
sistema grejanja
Montaža na
ramnom krovu
1
M
2
8
5
7
3
4
LEGENDA
1. Solarne kolektore
2. Pumpni set
3. Bojler
4. Radijatore
5. Podno grejanje
6. Kotao
7. Chiller - Heat pump
8. Kamin
STV - sanitarna topla voda
Montiranje
na fasadu
EUROTERM solarni kolektori mogu biti
povezani u dva ili više paralelnih kolektorska
polja, koristeći TICHELMAN sistema.
Pri povezivanje kolektora u seriji, upotrebite
kompenzacione spojnice na svaki drugi
kolektor, a kod termopan verziju na svaki
kolektor.
Do 6 kolektora mogu biti povezani u jednom
redu.
Solartechnik
Prüfung
Forschung
www.euroterm.com.mk
10 godina garancije
The Quality Chooses Quality
Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50, Industriska zona - Biljana,
Prilep, R.Makedonija
tel. +389 48 419 415, fax +389 48 422 981
e-mail: [email protected]
Profil kompanije
www.euroterm.com.mk
The Quality Chooses Quality
O nama
Uz pomoć najnovije tehnologije kao i naše inovativne en­
ergije i iskustva u solarnim sistemima, proizvodimo i proda­
jemo proizvode praćene viskom standardima iz oblasti so­
larnih kolektor.
Euroterm Solar je sastavni deo grupacije Eurotem. Osnovna
delatnost grupacije počinje 1986 godine, kao inžinjerska
kompanija specijalizirana za solarni sistem, centralno gre­
janje i klimatizaciju.
Gledajući u budućnost, zaključili smo da naše iskustvo i
znanje možemo da upotrebimo u proizvodnji novih proiz­
voda iz oblasti obnovljivih izvora energije. Mi koristimo naše
dugogodišnje iskustvo kako bi kreirali proizvode koji će naj­
bolje zadovoljiti potrebe naših kupaca.
Zašto Euroterm Solar?
Proizvodi sa visokim kvalitetom, a prihvatljivom cenom
Najbolji u ovoj klasi proizvoda, sa desetogodišnjim iskustvom
U skladu sa svim svetskim standardima
Odlučnost da se prizvode samo ekoločki proizvodi.
Specijalizirana rešenja dizajnirana za konstruktorske,
organizacijske i industrisjske projekte
Euroterm Solar Vam nudi izvanredne solarne sisteme sa
najboljim karakteristikama, proverenih uz pomoć neko­
liko vrsta komparativnih testova. Naši proizvodi imaju So­
lar keymark sertifikat i testirani su i sertifikovani od strane
renomiranih labaratorija, SPF Institut iz Švajcarske i DIN
CERTCO iz Nemačke. Euroterm Solar je siguran proizvođač
solarnih kolektora kako za OEM kompanije koje su zain­
teresovane da dodaju kvalitetno solarno rešenje u svoju
prodajnu liniju i to pod njihovim brendom, tako i za kom­
panije koje žele da koriste naše apsorbere za njihove so­
larne kolektore.
Proizvodni kapacitet
Posvećeni načem cilju da obezbedimo visoku garanciju
naših proizvoda, koristimo najsavremeniju tehnologiju i
potpuno automatizovan proizvodni proces, sa godišnjom
proizvodnjom od 50.000 m² (35MW) solarnih kolektora,
za aplikacije kao što su za dobijanje sanitarne tople vode,
podrška za centralno grejanje, dobijanje tople vode za
industrijske kapacitete, zagrevanje bazena i sl.
Logistika
Da bi se imali svi naručeni kolektori u magacinu je veliki
logistički izazov. Čak i u jeku sezone mi Vam omogućujemo
sigzurnost u isporuci u višemesečnoj proizvodnji.
Logistički servis Euroterma uključuje i solucije u pakovan­
ju prilagođenom klijentima, kako i solucije u transportu i
magacinskom čuvanju. Naš centar za pakovanje omogućuje
fleksibilnost i sigurnost kolektora bez obzira na način trans­
porta.
Naša misija
Naša misija je jednostavna: da ponudimo krajnji proizvod –
termalni solarni kolektor sa trajnim kvalitetom i najpovoljni­
jom cenom kao i sigurno i tačno ispunjavanje svih obaveza
prema našim klijentima.
Činjenica da je EUROTERM prvi proizvođač solarnih kolekto­
ra, sa ultrazvučnim zavarivanjem full-plate, na Balkanu, daje
nam dodatni motiv da naša misija bude konstantni razvoj sa
ciljem postizanja superiornih proizvoda sa priznatim karak­
teristikama, kao i sa povoljnim cenama za naše klijente.
Naša vizija
Visok kvalitet sunčevih kolektora po pristupačnim cenama
za sve, kao i sve veće korišćenje sunčeve energije u svakom
domaćinstvu. Euroterm Solar kao kompanije je otvorena
prema inovacijama i kvalitetu i stalnom unaopređenju teh­
nologije proizvodnje.
Poslovna filozofija
“The Quality Chooses Quality”
Kvalitet je od suštinske važnosti za zadovoljenje svih potre­
ba naših klijenata. Upravljanje kvalitetom je deo vrvnog
menadžmenta i je indikator za kontunirani razvoj. Sistem
za upravljenje kvalitetom je sertificiran u saglasnosti sa ISO
9001:2008 standardom.
Referenci
Hotel HOLIDAY INN
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Skopje
Kolektori : 225 m2 / 158 kWTH
Holiday Inn Skopje nudi:
178 potpuno opremljenih
udobnih soba i apartmana
(101 jednokrevetnih soba, 50
dvokrevetnih soba, 11 ekskluzivnih soba, 14 apartmana, 1
predsjednički apartman, 1 soba
za invalide)
1 Hotel i jedan nacionalni
restoran
8 konferencijske sale
Biznis centar
Fitness centar i sauna
Kazino
TV salon i aperitiv bar
Rent-a-car
Holiday Inn Skopje je hotel visoke kategorije, potpuno renoviran 2000 godine i od tada radi kao dio lanca hotela Holiday
Inn. Hotel se nalazi u centru grada, pored najvažnijih vladinih,
poslovnih i administrativnih ureda, tržnih centara i glavnih
turističkih atrakcija, time je hotel veoma pogodan i za poslovne
i za turističke putnike.
BEST WESTERN Hotel TURIST
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Skopje
Kolektori : 90 m2 / 63 kWTH
Best Western Hotel Turist je hotel visoke kategorije,
potpuno renoviran 2002 godine i od tada radi kao dio
lanca Best Western Hotel-a. Ona se nalazi u pješačkoj
zoni u samom središtu Skopja, pored najvažnijih vladinih,
poslovnih i administrativnim uredima, tržnih centara i
važnih turističkih atrakcija, time je hotel veoma pogodan i
za poslovne i za turističke putnike. Hotel je idealan izbor za
uspješnu organizaciju konferencija, sastanaka, poslovnih
ručkova i večera, kao i za uživanje u savršenu šalicu kave
ili pića.
BEST WESTERN Hotel BELLVUE
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Skopje
Kolektori : 100 m2 / 70 kWTH
Best Western Hotel Bellevue je hotel visoke
kategorije, potpuno renoviran 2007 godine
i od tada radi kao dio lanca Best Western
Hotel.
Nalazi se u blizini skopskog aerodroma, nedaleko
od centra grada. Okružen je lepo uređenim parkom,
atraktivnim fontanama i jezercetom, hotel je prijatno
mesto za boravak, odmor i rekreaciju. Kapacitet hotela
garantuje udobnost i dostupnost svega sto je potrebno za prijatan boravak. To je idealno mjesto za turiste
i poslovne putnike, za obitelji, grupe, kampove sportskih klubova.
Hotel GLIGOROV - Strumica
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Strumica
Kolektori : 100 m2 / 70 kWTH
Hotel Gligorov s četiri zvjezdice,
kao poseban konstelaciji osvjet­
ljava grad Strumica kao ekstra­
vagantan hotel smješten u
jugoistočnoj Makedoniji.
Euroterm je izvršio projektovanje
i instalaciju sistema za dobijanje sanitarne tople vode sa 40
solarnih selektivnih kolektora sa
ukupnom površinom od 100 m²
da bi se zagrejalo 6000 litara sanitarne vode.
Hotel KARPOS
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Ohrid
Kolektori : 80 m2 / 56 kWTH
Umetnost u ugostiteljstvu, unikaten hotel sa
dobrim izborom kvaliteta, udobnosti i odličnih
vrednosti. Nudi konkuretne cene za biznis
posetioce i turuste.
Hotel Karpos nudi:
59 kompletno opremljenih prostornih
soba i apartmana ( 25 jednokrevetnih, 15
dvokrevetnih, 12 luksuynih studio soba, 6
apartmana i 1 soba za hendikepirana lica)
Hotelski restoran
2 Konferencijske sobe
Biznis centar
Fitnes centar i sauna
Banishte CAPA SPA i Hotel
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Debar
Kolektori : 180 m2 / 126 kWTH
Okružen lepom i romantičnom prirodom, na nadmorskoj visini od 670m, hotel Banjište je savršeno mesto za lečenje. Ovu
lokacija je otktivena još za vreme turske imperije i koristili su je
najvisoki članovi Osmanlijskog carstva, kao i vojska za odmor i
lečenje.
Danas se ovaj izvor vode koristi u
hotelu Banjište gde se kombiniraju
isceliteljski efekti vode sa najnovijim medicinskim dostignućima
fizioterapeuta.
Ukupni kapacitet hotela je 300
ležaja koji su raspoređeni u nekoliko kategorija. Hotel ima dva
zatvorena bazena sa termomineralnom vodom, nekoliko privatnih
bazena, fitnes centar, besplatan
VIFI internet i td.
Euroterm instalacija, po principu
kljuć u ruku, uključuje:
72 solarna kolektora, proizvod EUROTERM-a
6 bojler-a 6 x 1500 l.
Kosovrasti CAPA SPA i Hotel
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Debar
Kolektori : 75 m2 / 53 kWTH
Capa kompleks se sastoji od sledećih objekata:
1. Hotel i SPA centar “Termal Kosovrasti” – 150 gostiju
2. Hotel i SPA centar “Banjište” – 300 gostiju
3. Hotel i restoran “Venac”
Instalacija je projektirana od strane EUROTERM inžinjeringa, po
principu kluč na ruci i uključuje:
34 solarna kolektora, proizvod EUROTERM-a
3 bojlera 3 x 1500 l.
1 bojler 1 x 500 l.
Venec CAPA Hotel i Restoran
Projektant : Euroterm d.o.o
Izvođač : Euroterm d.o.o
Lokacija : Debar
Kolektori : 17,5 m2 / 13 kWTH
Lociran u centru Debra, hotel „Venec“ je pravo mesto za boravak i odmor. Hotel je posle detaljnog renoviranja, ponovo otvoren, uključujući i 16 soba. Ima dobar restoran i letnju terasu,
gde se služe sveži lokalni specijaliteti. Jezero Debar je na samo
1’km udaljeno od hotela, ili možete da uživate u Debarskoj banji
CAPA koja je udaljena 7km.
Bolnica PLODNOST
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Bitolj
Kolektori : 40 m2 / 28 kWTH
Projektiranje i instalacija centralne klimatizacije i
solarnog sustava po principu ključ na ruci u bolnici Plodnost u Bitolju. Cijeli projekat se realizira
korištenjem najviših standarda u ovoj oblasti i je najmoderniji objekat od tog tipa u našoj zemlji.
Naš projekt obuhvaća: vazdušno hlađeni chiller toplotna pumpa, modularni kondenzacijski kotao
(prvi takve vrste instaliranog u Makedoniji) napajan
vlastitom plinskom stanicom, posebna vrsta antibakterijskih fenkojlera sa integriranim UV lampom
specijalni tip za bolnice, kompletno rješenje za operacionim salama, koristeći tehnologiju “čista soba“ sa
Hygienic kilma komorom, centralnom ventilacijom
koja koristi klima komore sa pločestim izmjenjivača
s visokom učin­kovitošću, proizvodnju sanitarne tople vode pomoću solarne kolektore sa selektivnim
slojem, koristeći ”total heat recovery“ izmjenjivač u čilera, sve
pod kontrolom Siemens automatike. 16 solarni kolektora s ukupnom površinom od 40m2 koji se koriste za zagrijavanje 4500
litara vode.
Hotel AMBASADOR
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Ohrid
Kolektori : 12.5 m2 / 9 kWTH
Hotel Ambasador je nov, moderan i atraktivan objekat, koji se nalazi na autoputu OhridSkoplje, 5km od grada Ohrida, 2 kilometara od
Ohridskog aerodroma i 250 m od krajbrežja
Ohridskog jezera.
Hotel Ambasador je idealno mesto za organizovanje vikenda, praznika, sportskih priprema,
poslovni sastanci, seminari i razne proslave. Kapacitet ima 23 soba za smeštaj 58 ljudi.
Instalacija projektirana od strane Euroterm
inženjeringa, uključuje 5 solarne kolektore.
SPA centar AURORA
Projektant : Aurora Turs
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Berovo
Kolektori : 65 m2 / 46 kWTH
Na visinu od 1100m, kompleks se
nalazi u planinskim predjelima
istočne Makedonije u blizini grada Berovo, s pogledom na jezero
ugneždeno u slikovitom kanjonu
Maleševski planinama.
SPA centar je kompleks najviše
klase, moderan restoran, sa izuzetnim smještajem, bazeni, renomiranih usluga i gostoprimstvo uz
udobnost bez premca u zemlji,
čine ovaj luksuzni resort intiman
i savršen izbor za bijeg iz svakodnevne obveze.
SPA centar AURORA poseduje
slijedeće kapacitete:
12 soba
19 apartmane
Recepcija 150 m2
Restoran 50 m2
Spa centar
Kongresna hala
Naša izvedba obuhvaća:
7 bojlera 6 x 500 l, 1 x 300 l
26 solarne kolektore, proizvod EUROTERM-a
DETOIL
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Skoplje / Kumanovo
Kolektori : 22.5 m2 / 16 kWTH
Instalacija projektirana od strane EUROTERM
inženering, po principu kluč na ruci, uklučuje:
2 bojlera 1 x 1000 l, 1 x 300 l.
9 solarne kolektore
Detoil je formiran u 1993 kao kompanija koja se
bavi trgovinom i prodajom naftnih derivata. Trenutno postoje tri benzinske stanice i upošljava
26 ljudi.
Rekreativni centar
Zatvoreni olimiski bazen poseduje:
podno grejanje,
sauna s tri razine,
stalni tim terapeuta i fizioterapeuta,
145 m2 površine tribina
36 solarne kolektore sa ukupnom
površinom od 90m2 instalirani za
grejanje nadvorešnih bazena u rekreativnom centru.
Projektant : Doming d.o.o. – dio Romstal group
Izvođač : Doming d.o.o. – dio Romstal group
Lokacija : Obrenovac, R. Srbija
Kolektori : 90 m2 / 63 kWTH
Otvoreni i zatvoreni bazen je na raspolaganju tijekom čitave
godine za zadovoljstvo, rekreaciju i obuku neplivača, učenju
tehnike plivanja, trening sesije. Bazen je olimpijske veličine,
sa semaforima za rezultate i 145m2 tribine, i omogućava bilo
kakvo natjecanje u vodi.
Hotel BREND
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Ohrid
Kolektori : 60 m2 / 42 kWTH
Brend Hotel se nalazi na obali jezera, u blizini
sela Sv Stefan, na putu prema manastiru Sveti
Naum, udaljen 5km od grada Ohrida. Hotel
ima mirnu i toplu atmosferu sa predivnim pogledom na jezero.
Hotel ima sljedeće kapacitete:
24 sobe
2 apartmana
Restoran za 100 gosti
Našim projekat obuhvaća:
bojler
24 solarne kolektore,
proizvod EUROTERM-a
METROPOL Lake Resort
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Ohrid
Kolektori : 75 m2 / 53 kWTH
Hotel Metropol se nalazi na 34.329
m2, od čega je 7,360 m2 objekata i
26.969 m2 hotelska gradina.
Kompleks se nalazi u najljepšem
dijelu istočne obale jezera, sa pogledom na jezero s jedne strane
i pogled na prelijepe Galičice na
drugu stranu.
Kompleks se sastoji od:
1. Hotel “Belvi” - 156 soba
2. Hotel “Metropol” - 110 soba
250 soba
Restoran 640 m2
Nočni klub 800 m2
Kazino 450 m2
Recepcija 510 m2
Pijano bar 200 m2
30 solarne kolektore sa ukupnom površinom od
75m2 instalirani su za zagrijavanje 500 m3 vode u
otvoreni bazen.
Hotel MILENIUM
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Bitola
Kolektori : 50 m2 / 35 kWTH
U centru Bitolja, nedaleko od poznatog Šurokog
sokaka nalazi se hotel Milenijum Palas. To je
mesto gde kultutra razvija u svakom trenutku,
modni trendovi neprekidno se uvode po prvi put.
Hotel ima 26 soba.
Instalacija projektovana od strane EUROTERM
inžinjeringa, uključuje:
20 solarne kolektore,
2 bojleri 2 x 1000 l.
Mesna industrija SERTA
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Kavadarci
Kolektori : 100 m2 / 70 kWTH
Klanica Serta se nalazi u Kavadarcima. Osnovna djelatnost klaonice
je u prehrambenoj industriji za
preradu svježeg svinjskog i ovčijeg
mesa i njihove nus-proizvode.
Instalacija projektirana od strane
EUROTERM inženering, uklučuje:
40 solarne kolektore 40 x 2,5
m2, proizvod ЕУРОТЕРМ-a,
sa termalnim kapacitetom
od 70 kW Th
2 bojlera, proizvod
CORDIVARI-a, 2 x 3000 l.
Industrija mesa AGRIJA
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Veles
Kolektori : 62 m2 / 44 kWTH
Agria Grupa sa sjedištem u Velesu, u svojim kapacitetima uključuje: Tvornica stočne hrane Ovčepolka i
Svinjarska farma u selu Čičevo i klaonica u Velesu.
U najzelenijem dijelu Makedonije u selu Čičevo se
nalazi Svinjarska farma Agria. Farma je jedinstvena
u Makedoniji sa ISO 9001:2000. Kapacitet farme je
30.000 svinja i to je najveća pojedinačna farma u
Makedoniju. Klanica obrađuje svinjsko i ovčo meso,
kao i svežo meso za makedonskom tržištu. Također se
vrši preradu i pakovanje ostatke klanja.
Instalacija je dizajnirana od strane inženjerskog
tima Euroterm-a, i obuhvaća:
25 solarne kolektore, proizvod
EUROTERM-a 20 x 2,5 m2
2 akumulatore 2 x 1000 l.
1 bojler 1 x 500 l.
Katlanovo Spa
Projektant : Euroterm d.o.o.
Izvođač : Euroterm d.o.o.
Lokacija : Katlanovo
Kolektori : 25 m2 / 17,5 kWTH
Izgrađen na mjestu gdje su zdravi
spa izvori nuduli radosti starim
Rimljanima, Vizantijcima, Turskim
visokodostojanstvenika,
Katla­
nov­ske Banje su obnovljeni, modernizirani i preporođeni u novom
trendi spa centrom koji nudi punu
renesansu za posjetitelja. Katlanovo Spa spada u najvišeg ranga dnevnih spa centra sa svojom
high-tech opremom i visoko sof-
isticiranom kozmetikom, masažom, tretmane lica i tijela, svi metodi su medicinski
odobreni i pod nadzorom medicinskih stručnjaka.
Privatne objekte
Područje primjene solarne sustave dizajnirane od strane
Euroterm-a su:
Sanitarna topla voda
Dobro dimenzioniran solarni termalni sustav može
uštedjeti i do 70 posto godišnjih potreba tople vode.
Tijekom sezone grijanja
(“Kombinirani solarni sustavi”)
U proljeće i jesen, solarni sustav može grejati dobro izolirane zgrade, a zimi da pomogne glavnom sustavu grejanja. Solarni kolektori se koriste za uštedu kod grejanja
od 10, 20 ili čak 50 posto. Za objekte u kojima živi jedna
obitelj, preporuča se 12 do 25 m² kolektorska površina i
akumulator topline od 500 do 1.500 litara.
Zagrejavanje bazena
Za grejanje bazena mogu se koristiti takozvani “solarni
apsorberi” ili izlazna toplinska snaga od solarnih termalnih sustava.
Topla voda za perilicu rublja
i perilica posuđa
Aplikacije sa priključcima za toplu vodu ili priključenih
jedinica, mogu se koristiti s toplom vodom dobivenom od
solarne energije i na taj način štedite struju.
Sajmovi
Intersolar
Minhen, Germanija
2011
2010
Najveći svetski sajam solarne industrije
Minhen zauzima centralno mesto u globalnoj industriji solarne
energije. Najveći proizvođači, dobavljači, distributeri, usluge,
okupljaju se predstaviti najnovija dostignuća iz ovoj oblasti.
2.200 izlagača prestavlju svoje proizvode i usluge na 170.000 m2
2009
izložbenog prostora koji se nalazi u 15 hala. 80.000 posjetitelja iz
preko 150 zemalja posećuju ovaj sajam.
EUEROTERM već 3 godine za redom učestvuje sa svojim štandom na najvećem sajmu z solarnu energiju
u Minhenu.
Sajam tehnike
Beograd, Srbija
2010
Sajam tehnike i tehničkih dos­
tignuća je najvažniji ekonomsko tehnološki dogažaj u Srbiji i
Jugoistočnoj Evropi, i ima najveću
ulugu u razvoju industrije u zemlji
i u regionu.
Ovaj sajam je započeo još davne
1937 godine, i od tada je glavni
poslovni događaj za posetioce i
izlagače.
Doming je generalni zastupnig EUROTERM-a na tamošnjem tržištu i
konstantno izlaže na sajmu u Beogradu, Srbija.
Sajmovi
Tehnoma
Skopje, Makedonija
2012
Euroterm više od 10 godina neprekidno učestvuje sa sopstvenim
štandom na Tehnoma, najvećeg sajma u Makedoniji.
Međunarodni sajam metalurgije, elektronike, energetike, metale,
izgradnju, bezbednost i zaštitu.
2008
2009
Dani sunca
Beograd, Srbija
SAJAM OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE
Cilj ovog sajma je da se građani
više upoznaju s mogućnostima
primjene
obnovljivih
izvora
energije, cene opreme i objekata
u kojim se mogu primeniti.
Doming kao generalni zastupnik
Euroterm-a za tržišta u Srbiji, tri
godine kontinuirano učestvuje na
ovom događaju.
2011
2011
2010
10
Solartechnik
Prüfung
Forschung
godina
garancije
www.euroterm.com.mk
The Quality Chooses Quality
Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50, Industriska zona - Biljana,
Prilep, R.Makedonija
tel. +389 48 419 415, fax +389 48 422 981
e-mail: [email protected]
Download

SOLARNI KOLEKTOR