Design a styl
v rukou
architekta
KDO JE MGA. MICHAL KUNC
Mladý architekt, autor celé řady zajímavých projektů, jehož jméno je stále častěji skloňováno ve spojení s moderní
architekturou a propracovanými interiéry, je absolventem VŠUP v Praze – Ateliér architektura, interiéry pod vedením
Evy Jiřičné a Radka Kolaříka. Než ale
dospěl ke studiím architektury, byla
jeho prvním řemeslem truhlařina. Blízký
vztah k dřevu a přírodě vůbec se prolíná
i jeho současnou tvorbou.
Od roku 1999 je majitelem vlastního ar-
S realizacemi projektů z dílny Atelieru Kunc se můžete setkat po celé
chitektonického studia ATELIER KUNC
republice – od novostaveb rodinných domů po rekonstrukce a přístav-
s.r.o. se sídlem v pražských Holešovi-
by, ale také v interiérech sídel firem, showroomů a kanceláří či v barech
cích. Studio se specializuje na moderní
a restauracích. S panem architektem Kuncem jsme si povídali
rodinné domy a designové interiéry. Své
v Barceloně na veletrhu Piscina.
portfolio rozšířilo letos o návrhy a realizace designových zahrad. Atelier Kunc je
držitelem ocenění GRAND PRIX 2004
Obce architektů za nejlepší interiér
roku. Mezi známé projekty architekta
Kunce patří mimo jiné apartmánový
dům v lokalitě Konopiště resort, přestože realizace tohoto projektu se teprve
chystá. K realizaci výjimečného projektu v atraktivní lokalitě v bezprostřední
blízkosti golfového resortu Konopiště
bylo osloveno hned několik předních
českých, slovenských a mezinárodních
architektů včetně takové osobnosti,
9
jakou byl architekt Kaplický.
Vaše portfolio je skutečně široké. Kdybyste si měl vybrat jen jednu kategorii, která Vás nejvíce naplňuje, co by to bylo?
Rozhodně je to bydlení. Nezáleží na tom, zda navrhujeme byty, rodinné
domy nebo přístavby ke starším domům, vždy je to velmi inspirativní.
Je to hlavně o komunikaci, o důvěře mezi námi a budoucím klientem.
Začínám spolupráci tím, že si dlouho povídáme, často proběhne i několik schůzek, sžíváme se, abychom byli naladěni na stejnou linku,
úroveň a mohli navrhnout atmosféru interiéru nebo domu přesně „na
míru“ klientovi. Diskutujeme nad zadáním, pomáhám ho vytvářet, radím,
pak teprve skicuji a rozkresluji dispozici, půdorys budoucího domu.
Společná diskuse, povídání o snech a představách, to je ta nejkrásnější
a nejdůležitější fáze celého procesu na konci kterého je – bydlení…
„Dům má připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou“, to je krédo
Atelieru Kunc. Už to samotné dává tušit, proč si architekt Kunc s majiteli
USSPA k sobě našli cestu. Svou první příležitost dostal architekt Kunc
nout a postavit dům, architekt by se
v USSPA v roce 2006 při návrhu nové veletržní expozice. Následovaly
měl i postarat o jeho okolí, a hlavně
další expozice pro tuzemské i zahraniční veletržní prezentace společ-
o propojení interiéru s exteriérem – tedy
nosti, přičemž poslední z nich je dokonce ověnčena vavříny. Velkými
o moderní zahradu, ideálně s bazénem,
projekty byly hned dva letos dokončené interiéry showroomů společ-
nebo, a to je v současnosti asi nejob-
nosti – v dobroučském sídle a v sídle španělské pobočky.
líbenější řešení, terasu se zabudova-
Na řemesle architekta musí být příjemné vědomí toho, že vzniká něco,
co přežije i několik generací. Jak se vyrovnáváte s jepičím životem
veletržních expozic?
Expozicemi jsem jako architekt začínal, spolupracoval jsem s mnoha
reklamními společnostmi, kreslil pro jejich klienty, účastnil se tendrů
a soutěží, vyhrával… Expozice jsou pro architekta takovou laboratoří, vyzkouší si mnoho materiálů a nápadů, které může pak použít dále. Naučilo
mě to prezentovat srozumitelně své nápady, vize, a naučilo mě to hlavní
věci, kterých se držím dodnes – umění naslouchat svému klientovi, vnímat
jeho potřeby a přání a pak je přetavit do podoby architektury, obohacené
o moje nápady a zkušenosti architekta. Je velmi důležité umět se dívat
na sebe očima klienta. Spolupráce s USSPA probíhá logicky i na jiné
úrovni, vždyť kdo jiný než architekt řeší při své práci zhmotnění tužeb
a představ svých klientů o bydlení a životě v novém domě. Na druhou stranu
ne každý architekt je ochoten deklarovat spolupráci s konkrétními firmami.
Vy máte dokonce na svých stránkách hned několik odkazů. Proč
spolupracujete právě s USSPA?
Vzhledem k tomu, že můj atelier pracuje převážně na doporučení,
pracujeme s našimi klienty na velmi osobní bázi, navrhujeme nejen
interiery bytů, loftů a domů, ale samozřejmě i celé projekty atypických
rodinných domů tzv. „na klíč“, to znamená od samotného návrhu domu
přes detailní interiérové řešení na míru, včetně kuchyně, koupelen, ale
i realizace zahrad a teras. Ze zkušenosti vím, že nestačí dobře navrh-
nou spa. A to je přesně moment kdy
přichází ke slovu vzájemná spolupráce
architekta a odborníků ze společnosti
USSPA.
Jak moc Vám záleží na tom, kdo budou
dodavatelé při realizaci Vašich návrhů?
Jak jsem řekl, pracujeme na doporučení, udržujeme si vysokou kvalitu
architektury
a
samotné
realizace,
a totéž požadujeme po našich dodavatelích. Spolupráce s USSPA je proto
pro mne velmi inspirující, jejich vlastní design vyvíjených spa je na vysoké
designové úrovni, zároveň jde o kvalitní
a funkční zpracování. Podstatnou věcí
je i kvalitní servis a řekněme „lidská tvář“
společnosti, kolektiv lidí, zapálených do
designu a architektury. A tak když se
s klientem bavíme nad realizací domu
o tom, jakou firmu doporučím na námi
navržené spa, mohu s klidným svědomím doporučit USSPA a vím, že je to
sázka na jistotu a dobrý design.
www.atelierkunc.com
10
Download

S realizacemi projektů z dílny Atelieru Kunc se můžete setkat po