Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
E-book – JAK UDĚLAT KONEČNÉ ROZHODNUTÍ
E-book, díky kterému si uvědomíte, že je nutné jít dál, svou cestou. Po jeho přečtení, se dokážete lépe vyrovnat se svými
skrytými obavami, přesvědčeními i se svým bývalým partnerem, případně partnerkou. Odpustíte si, přestanete se
obviňovat a dáte své štěstí na 1. místo.
napsala
Dagmar Kožinová
Autorka projektu www.mujrozchod.cz
© 2014 Dagmar Kožinová, www.mujrozchod.cz
www.mujrozchod.cz
Stránka 1
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
E-book – JAK UDĚLAT KONEČNÉ ROZHODNUTÍ
E-book, díky kterému si uvědomíte, že je nutné jít dál, svou cestou. Po jeho přečtení, se dokážete lépe vyrovnat se svými
skrytými obavami, přesvědčeními i se svým bývalým partnerem, případně partnerkou. Odpustíte si, přestanete se
obviňovat a dáte své štěstí na 1.místo.
Napsala Dagmar Kožinová pro všechny, kteří se nemůžou rozejít a pro www.mujrozchod.cz.
Děkuji všem čtenářům www.mujrozchod.cz a jejich dotazům, inspirovali jste mě k napsání tohoto e-booku.
Prohlášení:
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování jiným osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Stažením tohoto materiálu
rozumíte, že jakékoli použití informací v něm uvedených, úspěchy i neúspěchy z toho plynoucí, jsou Vaší osobní zodpovědností. Autorka za ně nenese
žádnou zodpovědnost. Vše, co najdete v tomto e-booku, je mým osobním doporučením a vyjádřením mého osobního názoru k dané problematice. Děkuji
za pochopení a respektování tohoto sdělení.
www.mujrozchod.cz
Stránka 2
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Děkuji Vám za stažení tohoto e-booku. E-book, který právě držíte v rukou, je o našich rozchodech a proč to někdy prostě nejde. Možná jste se už několikrát
rozcházeli a rozchod se nakonec nekonal. Nebo jste zrovna v situaci, kdy už nevíte, jak dál. Vyzkoušeli jste všechno možné a stále je Váš vztah neharmonický.
Jste v situaci, kdy jakákoli změna bude lepší než současný vztah. Jedinou možnost vidíte v rozchodu. Je dobře, že se k Vám dostal tento e-book. Najdete
v něm odpovědi na některé Vaše otázky a obavy. Tento e-book není o tom, proč se rozejít, ani jak se rozejít. Je o tom, že když se rozhodnete vztah opravdu
ukončit, co všechno Vaše rozhodnutí může blokovat a nakonec zvrátit.
I já sama jsem dlouho hledala cestu k vysněnému osobnímu životu. Životu, který by byl plný lásky, pochopení, souznění, společných krásných chvil,
plánování, radosti a štěstí. Životu, ve kterém by byla rodinná harmonie na prvním místě. Bohužel můj vztah byl od tohoto ideálu vzdálen. Zažívala jsem
chvíle, kdy jsem byla šťastná za to, co mám (protože můj partner nepil, neměl ženské, chodil do práce a vůbec byl slušný člověk) a chvíle, kdy jsem chtěla od
života víc a byla schopna udělat maximum pro změnu. Tyto vlny se střídaly a já s přibývajícími roky ztrácela svůj sen. Sen o harmonickém vztahu.
Během té doby jsme se xkrát rozešli. Několikrát tak vážně, že jsme spolu přestali i bydlet. Vždycky jsme však k sobě našli novou cestu. A já věřila, že to
tentokrát bude jiné. Ale nebylo.
Nakonec jsme se rozcházeli 15 let. Myslím, že díky tomu jsem se stala expertkou na rozchody. Bylo mnoho krásných společných chvil a rovněž chvil, na které
nechci vzpomínat. Trvalo to opravdu dlouho a já děkuji za ty lekce, které jsem dostala. Všechno, co se stalo, bylo užitečné a mělo svůj smysl. Bylo mnoho
situací, kdy jsem to nechápala. Během tohoto procesu jsem na sobě pracovala, prošla jsem zajímavou cestou a v mnohém se změnila. Byl to proces dlouhý
a velmi bolestivý. Proplakala jsem spoustu nocí, prohádala mnoho hodin. Až nakonec k rozchodu došlo. A já dnes vím, proč to tak dlouho trvalo, co mně
v rozchodu bránilo.
Věřím tomu, že po přečtení tohoto e-booku bude Váš rozchod trochu jednodušší a budete cítit větší jistotu ve svém rozhodnutí. Přeji Vám to!
Chci Vás ujistit, že každý máme právo na štěstí. A pro každého existuje ideální partner.
Ať se Vám daří na Vaší cestě k harmonickému životu a vztahu!
S láskou
Dáša Kožinová
www.mujrozchod.cz
Stránka 3
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
OBSAH:
1.
2.
Důvody k rozchodu .................................................................................................................................................................................................................... 6
1.1.
Přijatelné důvody .............................................................................................................................................................................................................. 6
1.2.
Méně přijatelné důvody .................................................................................................................................................................................................... 6
Co nám brání v rozchodu........................................................................................................................................................................................................... 7
2.1.
3.
Přesvědčení ....................................................................................................................................................................................................................... 7
2.1.1.
Rodiče ........................................................................................................................................................................................................................ 7
2.1.2.
Partnera / partnerky .................................................................................................................................................................................................. 8
2.2.
Strach ze samoty ............................................................................................................................................................................................................... 9
2.3.
Sebeláska ......................................................................................................................................................................................................................... 10
2.4.
Emoční závislost .............................................................................................................................................................................................................. 11
2.5.
Hra partnera .................................................................................................................................................................................................................... 12
2.5.1.
Obranná hra............................................................................................................................................................................................................. 12
2.5.2.
Útočná hra ............................................................................................................................................................................................................... 13
2.5.3.
Nejúčinnější strategie .............................................................................................................................................................................................. 13
2.6.
Děti .................................................................................................................................................................................................................................. 14
2.7.
Odpovědnost ................................................................................................................................................................................................................... 15
2.8.
Finance ............................................................................................................................................................................................................................ 15
Úspěšný rozchod ..................................................................................................................................................................................................................... 16
3.1.
Odpuštění ........................................................................................................................................................................................................................ 16
3.1.1.
Odpuštění sobě........................................................................................................................................................................................................ 16
3.1.2.
Odpuštění partnerovi .............................................................................................................................................................................................. 17
www.mujrozchod.cz
Stránka 4
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
4.
3.2.
Štěstí na 1. místě ............................................................................................................................................................................................................. 17
3.3.
Pozitivní přístup ............................................................................................................................................................................................................... 19
Nebezpečná věta ..................................................................................................................................................................................................................... 20
Závěr ................................................................................................................................................................................................................................................ 20
www.mujrozchod.cz
Stránka 5
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
1. Důvody k rozchodu
1.1.
Přijatelné důvody
Dlouhé roky jsem žila v přesvědčení, že skutečným důvodem pro rozchod může být nevěra, alkohol, dluhy, fyzické násilí. Toto jsou zcela zásadní a důležité
věci, které vedou k rozchodu. Navíc naše společnost, naše okolí, má k takovým rozchodům pochopení a tak nějak ví, proč se žena, případně muž rozchází.
Nepřekonatelných překážek je však mnohem víc. Například:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
nefunkční sex
rozdílný přístup k výchově dětí
špatné rodinné vztahy – netolerance rodičů, sourozenců
rozdílný přístup k penězům
volný čas a to, jak ho chci trávit
osobní rozvoj, duchovní
chybějící láska
Samozřejmě, že je možné pro záchranu vztahu na tom pracovat. Je však důležité, aby oba partneři měli zájem. Pokud jen jeden z partnerů bude vyvíjet snahu
a druhý ne, s největší pravděpodobností to skončí neúspěchem.
Mám spoustu kamarádek, které se rozchází nebo i nerozchází, ale jsou nešťastné ve vztazích. A právě důvodem je obvykle jedno z výše uvedených.
Pokud nejsme spokojení ve vztahu, je dobré se zamyslet nad tím, proč jsme si zrovna tohoto partnera vybrali. Jaké pouto nás k němu vede? Co jsme se
společně měli naučit?
1.2.
Méně přijatelné důvody
Mnohdy však mohou být důvody mnohem menší a skryté. Tady potom nastává u řady žen a mužů problém. Přece se nebudou rozcházet kvůli něčemu
banálnímu. Například méně viditelným a přece velmi vážným důvodem pro ukončení vztahu může být strach. To, že z druhého v určitých situacích máte
obavy, bojíte se ho, vadí Vám, že křičí, chová se nehezky k rodinným příslušníkům, neakceptujete se navzájem, máte rozdílné názory na výchovu nebo třeba
jen to, že jste se přestali milovat. A to jsou obvykle důvody pro spoustu lidí nepochopitelných. Vždyť se spolu měli tak dobře. Kolikrát jsem toto slyšela.
Do vztahu dvou lidí však nikdo nevidí. A nikdo by neměl odsuzovat rozhodnutí ani jednoho.
www.mujrozchod.cz
Stránka 6
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
2. Co nám brání v rozchodu
Předpokládám, že jste v situaci, kdy už jste vyzkoušeli všechny možnosti a v současné době jste přesvědčení o tom, že jediné řešení se je rozejít.
Sbíráte odvahu na to krok udělat a stále máte nějaké výmluvy, proč zrovna teď to nejde. Byla jsem ve stejné situaci. Dnes vím, proč tomu tak bylo. Toto jsou
podle mého názoru nejčastější důvody, proč se nemůžeme rozejít:
-
Přesvědčení
Strach ze samoty
Sebeláska
Závislost
Hra partnera
Děti
Odpovědnost
Finance
2.1.
Přesvědčení
2.1.1. Rodiče
Co nám ženám naše matky nikdy neřekly??? Co jsme se nedozvěděli od svých otců??
Rozhodně to, že máme právo na štěstí. Každý přijímáme od svých rodičů jejich vzorce chování. Pokud naši rodiče měli na prvním místě nás, děti,
obvykle i my máme ve svých životech na pomyslném piedestalu své děti. Možná jsme viděli u svých matek přehnanou úctu k mužům. Úctu,
která se snoubila se strachem. Nicméně jsme se naučily být hodnou ženou a plnit přání svému muži. Možná také naopak být poslušným
mužem. V dětství se nám dostalo mnoha lekcí o rozchodech.
Moji rodiče se rozvedli. Byla jsem malá. Sotva tři roky. Otce si ze svého dětství vůbec nepamatuji. Co si pamatuji je, jak se maminka za to
styděla. Byla rozvedená. Dokonce ani její matka, má babička, s tím nesouhlasila. Vždyť přece ten František je tak hodný a pracovitý. Dokonce
www.mujrozchod.cz
Stránka 7
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
i dům postavil. Přestože jí babička pomáhala, jak se dalo, vnitřně s rozvodem nesouhlasila. Myslím, že v jejím světě byl muž na prvním místě.
A ženy měly muže respektovat.
Pamatuji si maminku, jak často byla se mnou a bratry sama. Neměla nikoho, kdo by jí pomohl. V rozvodové fázi ještě čelila negativním reakcím
ze všech stran. Všichni se na ni dívali skrz prsty. Nikdo neocenil její odvahu zůstat s dětmi sama. Když nad tím dnes přemýšlím, obdivuji
maminku, že řekla dost a odmítla žít život vedle člověka, který mimo ni, měl další ženy. Mohla prožít život vedle něj a celý život si stěžovat,
nadávat. Takto převzala život do svých rukou. Udělala rozhodnutí, za které v budoucnu nesla odpovědnost.
Cvičení:
Zamyslete se nad tím, co rodiče doma říkali o vztazích a rozchodech. Jak byl vnímán ve Vaší rodině rozvod, případně rozchod? Jak ho rodiče
hodnotili? Jak Vás toto přesvědčení blokuje v současném životě, případně v rozchodu?
2.1.2. Partnera / partnerky
Začnete žít se svou láskou a svěřujete se mu. Je Vám blízký a říkáte věci o své rodině, o sobě. Uplyne nějaká doba a najednou při hádce jste
překvapeni, že ty nejosobnější věci jsou použity. Dozvídáte se, co jste ve slabých chvilkách svému partnerovi, partnerce řekli. Ve věcech, ve
kterých si nevěříte, si najednou věříte ještě méně. A získáváte další přesvědčení o sobě.
Zjišťujete třeba, že by s Vámi nikdo jiný nikdy nebyl, že vlastně máte štěstí, že s Vámi partner je. A co teprve ta Vaše rodina, případně vzdělání,
práce. Dá se najít cokoli. Cokoli, co, když je řečeno, ničí vaší sebedůvěru a sebevědomí. Postupně získáváte další přesvědčení o sobě.
Přesvědčení o tom, že si nikoho nenajdete, že nejste dost dobří. Přesvědčení o tom, že musíte zůstat ve vztahu, ve kterém jste.
Cvičení:
Zamyslete se nad tím, co Vám často opakoval partner, případně partnerka. Máte v hlavě nějaké podobné věty, které ničily Vaše sebevědomí
a sebedůvěru? Pokud ano, napište si je. Potom ke každé větě, kterou Vám říkal/a, si napište svou větu, která bude pro Vás pozitivní a naopak
Vám bude zvyšovat sebedůvěru a sebevědomí.
www.mujrozchod.cz
Stránka 8
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
2.2.
Strach ze samoty
Největším důvodem proč se nerozcházíme, je to, že nechceme být sami. Samota je jedním z nejčastějších důvodů. Nikdo nechce být sám. Každý
z nás potřebuje lásku. A když jsme sami, lásky se nám nedostává.
Přestože mně někdo nadává a nerozumíme si, v každém i špatném vztahu existují hezké chvilky, ve kterých máme pocit, že ten druhý nás
miluje. A to je hlavní důvod, proč s ním, případně s ní, zůstáváme. Pro těch pár chvilek lásky jsme ochotni snášet hodně. Někdy je překvapivé,
jak málo lásky nám stačí a co všechno jsme schopni kvůli ní vydržet, případně přetrpět.
Naše představa lásky je krásný vztah, ve kterém si dva lidé rozumí. Ale skutečná realita mnohdy vypadá jinak. K některým vztahům patří
nadávky, ponižování a hádky. O co vlastně jde a proč k tomu dochází?
Protože jeden z těch dvou, možná oba, trpí nedostatkem lásky. A mnoho z nás vůbec neví co s tím.
Samoty se obáváme, protože nás nikdo nenaučil dostatečné lásce, sebelásce. Celý život se snažíme získat něčí lásku. Nejprve lásku rodičů. Co
všechno už malé děti dělají, jen aby se jejich rodiče usmáli a byli šťastní. Potom se snažíme získat lásku a pozornost ostatních dětí. Ve školce se
učíme soutěžit a získat pozornost učitelů. Ten kdo je šikovnější, rychlejší, prostě „lepší“ si zaslouží pochvalu. Ostatní ne, protože jsou pomalejší.
A tak pokračujeme dál a dál. Snažíme se zavděčit učitelům ve škole, spolužákům, později šéfům v práci. Stále hrajeme nějakou hru na hodné
holky a prima kluky. A kdo je trošku jiný a tuto hru nechce hrát, ten je určený k převýchově. Dáme mu nálepku problémový a podle toho s ním
zacházíme. O co však většinou jde - zase jen o pozornost a lásku. A tak je to pořád. I ve vztazích. Máme potřebu dělat něco a tím se někomu
zavděčit. A když nemáme dostatek pozornosti toho druhého, tak můžeme zkusit něco z toho, co jsme se naučili.
Například vyzkoušet soutěžení. Kdo je z partnerů lepší rodič, případně kdo toho zvládne doma víc. Soutěžení je to, čeho je naše školství opravdu
dostatek. Co však v osnovách chybí, je umění komunikace, umění žít v harmonických vztazích. Jaký by byl náš život, kdybychom se ve škole
naučili milovat jeden druhého bez výhrad? Přijímat všechny ve své jedinečnosti, autentičnosti a kráse? Co by se stalo, kdyby nás to někdo
naučil? Kdybychom věděli, že je důležité milovat sebe samou? Že je důležité žít život i pro sebe s ohledem na své potřeby? Zcela zásadně by se
nám změnil život. Byl by prostě jiný. Kdybychom se místo soutěžení učili pomoci, pochopení, porozumění k druhým? Jaké by byly naše životy?
Největším lékem na strach ze samoty je sebeláska.
www.mujrozchod.cz
Stránka 9
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Cvičení:
Zamysli se nad svými přáteli. Je někdo, kdo Ti může být oporou při rozchodu? Komu můžeš zavolat a vyplakat se? Ideální je mít aspoň jednu
kamarádku, případně kamaráda, ke kterým máš důvěru.
2.3.
Sebeláska
Je zdravá sebeláska ve vztahu?
Otázka, kterou jsem si několikrát kladla. Přemýšlela jsem často, jaký je vlastně rozdíl mezi egoismem a sebeláskou. Myslím, že pokud je v něčem
čistá láska, nelze to zaměnit za egoismus.
Kdysi jsem se neměla ráda. Dala jsem na první místo druhé. Měla jsem za to, že je to tak v pořádku. Můj partner byl přednější než já. Jeho
potřeby byly důležitější než moje. Jeho práce byla náročnější. Vzala jsem na sebe téměř všechny povinnosti, co se týká domácnosti, protože
jsem myslela, že je to tak v pořádku, ve jménu lásky. Ale bohužel zapomněla jsem na sebe. Myslím, že toto je problém většiny žen. Často mají
pocit, že domácnost a vše kolem dětí je výlučně jejich záležitostí. Často je v tom udržují jejich matky, které jim vyprávějí svůj příběh. Ve většině
případů nemusí ani mluvit. Prostě to vidíme a pak děláme to stejné. A nakonec „Ty máš ještě štěstí, že aspoň nepije.“ Takže všechno co jsem
dělala, bylo v pořádku. Zapomněla jsem na sebe, své potřeby. Bohužel v rámci lásky jsem zapomněla i na svou vlastní hodnotu. Často jsem měla
pocit, že si stejně nic lepšího nezasloužím. Nechala jsem se přesvědčit, že člověk z takové rodiny má vlastně štěstí, že se dostal do lepší rodiny.
Nějakou dobu jsem dokonce dělala, že neexistuje můj bratr.
Myslím, že sebeláska a láska jako taková rozhodně do vztahu patří. Co tam nepatří je egoismus. Zaměření na sebe na úkor druhých. Nevšímání
si potřeb druhých. Neakceptování práv a potřeb ostatních členů rodiny.
Láska je hlubší a vidí širší souvislosti. Jsem tady a pro tebe, ale zároveň chci naplnit i své vlastní potřeby. A je to tak v pořádku. A pokud se
milujeme, budeme to ctít. A pokud se nemilujeme, domluvme se a propusťme se ze svých životů. Nechejme se jít, dejme si prostor pro vlastní
život. Neberme nikoho jako rukojmého. Buďme sami za sebe, s odpovědností za svůj vlastní život. Vždyť pokud se druhému vedle nás špatně
dýchá, nemůžeme po něm chtít, aby tak setrval. Jediné, co nás k tomu vede, je vlastní sobectví. Ano, můžeme to skrývat za lásku, můžeme si
myslet, že to vlastně chceme kvůli tomu druhému, případně kvůli dětem. Ale ve své podstatě jde vždycky o nás samotné.
www.mujrozchod.cz
Stránka 10
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
V každé fázi vztahu si tak můžeme položit otázku - jak by se rozhodla láska?
A tady vidím základní rozdíl mezi egoismem. Sebeláska volí vždy volbu založenou na lásce. A to za předpokladu, že neublížíme druhému. Někdy
může být egoista ten, kdo setrvává ve vztahu, případně kdo vyvíjí tlak na druhého, aby setrval v takovém vztahu.
Kdo je větším egoistou? Ten kdo ze vztahu odchází s láskou a odpovědností za svůj život, s porozuměním, snahou se domluvit? Nebo ten, kdo
za žádných okolností nechce odejít, vydírá svého partnera, partnerku, ubližuje psychicky?
Cvičení:
Stoupněte si před zrcadlo a zkuste si prohlédnout sami sebe. Podívejte se do očí a řekněte si: „Miluji tě a přijímám tě přesně takovou, jaká jsi.“
„Miluji tě a přijímám tě přesně takového, jaký jsi.“
Je to jednoduchý úkol?
Není? Nejste sami, kdo tento úkol zvládá velmi problematicky. Dejte si čas. Den po dni úkol zkoušejte. Některým může trvat opravdu dlouho,
než si tuto větu dokážou říct.
2.4.
Emoční závislost
Se sebeláskou souvisí závislost na partnerovi. Někdy se nám v životě stává, že nežijeme svůj život, ale žijeme život partnera. Najednou nevíme,
co budeme bez něho dělat. Co si počneme? Vše jsme dělali pro toho druhého. „Obětovali jsme se.“ Nedokážeme si život bez toho druhého
představit, přestože s ním nejsme šťastní. Raději s ním zůstaneme.
Tento druh závislosti se projevuje tím, že:
-
Vždy se přizpůsobujete zájmům druhých.
Nemáte své vlastní představy o vztahu, přizpůsobujete se druhému.
Nemáte své vlastní zájmy, koníčky, záliby.
www.mujrozchod.cz
Stránka 11
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Cvičení:
Vytvořte si nové přátele, případně obnovte své staré kontakty, začněte sportovat, případně kulturně žít. Vyberte si ve svém okolí nějaký kurz
pro dospělé. Udělejte si čas jen pro sebe. Vyzkoušejte jaké to je, být sám za sebe.
2.5.
Hra partnera
Jakmile partner ucítí, že Vaše rozhodnutí je definitivní a vztah končí, může začít zajímavá hra. V této vážné situaci dokážou partneři, případně
partnerky zaktivovat všechny síly. Když jde o to získat partnera, případně partnerku zpět, najednou jde téměř všechno.
Taktika, kterou obvykle používáme na udržení partnera, případně partnerky jsou obranné a útočné.
2.5.1. Obranná hra
Bráníme se definitivními konci vztahu. Necháváme tak jednu nohu stále ve vztahu a díky tomu není možné ukončit emocionální pouto mezi
partnery. Tato taktika v podobě dárků, slibů, omluv, lichotek, nás nahlodává a my máme potřebu ve vztahu zůstat, případně se do něho znovu
a znovu vracet.
Jestliže Váš partner případně partnerka si potřebuje neustále promlouvat, zkouší na Vás tuto taktiku. Hlavním důvodem proč s Vámi chce
mluvit, je snaha mít nad Vámi kontrolu a znovu Vás získat. Doporučuji, pokud spolu musíte mluvit, mluvte spolu o bydlení, financích, dětech.
Nevracejte se k důvodům, proč spolu nejste, ke společným vzpomínkám.
Sliby, že se změní. Věříte tomu? Pokud se nezměnil/a za společných xlet proč by to udělal/a nyní? Dokonce i sliby, že půjde k psychologovi
a vyhledá odbornou pomoc, jsou jen sliby. Jestliže by to myslel/a vážně, jistě by k psychologovi začal/a chodit.
Nestojíte-li o stejný vztah, nevracejte se k bývalému nebo bývalé, s nímž jste ho měli. Přestože slyšíte, že je škoda zahodit tolik společných let.
Je opravdu minimální pravděpodobnost, že bude něco jinak.
www.mujrozchod.cz
Stránka 12
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Najednou je bývalý partner ochotný Vám dát všeho víc. Víc pozornosti, lásky, času, peněz. Prostě a jednoduše – všechno, co potřebuješ,
dostaneš.
2.5.2. Útočná hra
Začíná v okamžiku, kdy jeden z partnerů začne používat obviňování typu: „můžeš za to ty“ a následné „není to moje vina“. To je to co potřebuje,
abyste si myslel/a. Věřte tomu, že pocity viny jsou při rozchodu opravdu hodně nepříjemné a bolestivé. Pokud Vás partner navíc dobře zná,
může velmi lehce využít této znalosti a používat přesně to, co ví, že bude nejlíp fungovat. Do útočné hry patří určitě i téma dětí. Často mnoho
partnerů používá děti k získání partnera zpět.
K této hře patří i výmluvy a věty typu: „vím, že jsem některé věci dělal špatně, ale teď už bych byl lepším partnerem, protože….“. Znáte to?
Snad nejhorší, co může bývalý partner udělat, je využit tajemství, které mezi sebou máte. Za těch x společných let jste se jistě svěřili. Ví o Vás
téměř všechno, o zdraví, těle, práci, rodině. Zná Vaše největší obavy, strachy. A pokud Vás opravdu chce zpět, není nic jednoduššího než všeho
co ví, využít. I toto je manipulace.
Hra partnerů nezná žádné hranice. Někdy může být vyčerpávající pro oba zúčastněné. Podle mého názoru je častým důvodem, proč většina lidí
nakonec s partnerem zůstane.
2.5.3. Nejúčinnější strategie
-
Komunikujte jen to nejnutnější.
Mlčeti zlato.
Pište si svůj deník svobody.
Naslouchejte své vnitřní intuici.
Snažte se vidět toho druhého v pravém světle.
Nelitujte ji /ho.
Cvičení:
Zamyslete se nad tím, zda Váš partner, případně partnerka něco podobného zkouší. Pokud ano, uvědomte si, jestli už to v minulosti zkoušel/a.
Poučte se z toho.
www.mujrozchod.cz
Stránka 13
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
2.6.
Děti
Většina dospělých si neuvědomuje, že už malé děti vnímají vše, co se kolem nich děje. Možná nerozumí přesně slovům, ale dokážou vycítit tón
hlasu, případně to, zda je maminka nebo tatínek v pořádku, jestli jsou nervózní. Často někteří rodiče své děti „chrání“ a nesdělují jim pravdu.
Zamlčí, že se rozvádějí, děti nechtějí zatěžovat, případně mají za to, že není nutné dětem tuto skutečnost sdělit. Děti se tak mohou dozvědět
pravdu náhodně, případně od někoho cizího. Trauma se tak může prohloubit. Mnohdy děti nerozumím slovům, ale chápou, že se prostě něco
děje. Jejich nejistota se tak prohlubuje. Jejich reakce je stěží předvídatelná a záleží rovněž na věku dětí. Malé děti na to dost často mohou
reagovat psychosomatizací, různými nemocemi. Větší děti pak problémovým chováním.
Myslím, že je vhodné s dětmi mluvit. Říkat dětem pravdu. Připravit je na skutečnost, že rodiče nebudou bydlet společně, že v jejich životě
nastanou změny.
Jsem přesvědčená o tom, že pokud budeme šťastní, budou šťastné i naše děti. Dokonce rozvedení rodiče mohou mít krásný vztah se svými
dětmi a děti mohou prožít harmonické dětství. A o co nám jde? Jde nám o pravdu nebo o iluzi vztahu? Chceme, aby naše děti žily jednou náš
život? Je dobré se nad tím zamyslet. Jaký chceme život pro své děti?
Jste muž, kterého právě opustila žena. Víte, že vaše žena byla ve vztahu nešťastná. Několikrát hledala únik ze vztahu a nikdy skutečně neodešla.
Teď odchází. Co byste si pro ni přál, kdyby to byla vaše dcera? Štěstí, lásku nebo aby setrvala v tom vztahu, ve kterém se celé roky trápila?
A co naopak vy ženy byste si přály pro své syny?
Cvičení:
Dopřejte si čas a přemýšlejte nad tím, jaký život chcete pro své děti? Co se mají od Vás naučit?
www.mujrozchod.cz
Stránka 14
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
2.7.
Odpovědnost
Často žijeme život vedle partnera, který není ideální, náš vztah není ideální. A máme pocit, že to tak prostě má být. Nic lepšího si nezasloužíme.
Sedíme s kamarády a stěžujeme si. Stále dokola. Měsíc po měsíci, rok po roku. A jde to tak dál.
Někdy je jednodušší jen tak sedět a stěžovat si. Možná někdy i plakat a nechat se litovat. Sama jsem to tak řadu let dělala. Často jsem se
vymluvila a pak jsem měla pocit, že je to lepší.
Je velmi těžké přijmout odpovědnost. Uvědomit si, že o tom, jaký žijeme život, rozhodujeme jen my sami. Je to důležitý krok na naší cestě
ke svobodě. Uvědomění, že život mám plně ve svých rukou. Nemůžu hodit odpovědnost na nikoho jiného.
Cvičení:
Jste odpovědní za svůj život?
2.8.
Finance
Často jsou finance klíčovým důvodem, proč zůstáváme v nefunkčním vztahu. Možná jste roky poslouchali, že bez partnera případně partnerky,
jste nic a nic nemáte. Kde potom vzít sebevědomí na skutečný rozchod?
Mnohdy taky řešíme, jak zajistit dětem stejně kvalitní bydlení, pokojíček, co bude s jejich kroužky. Nemáme peníze, abychom odešli. Nemůžeme
krok udělat. Možná nemáme odvahu vzdát se svého „luxusu“.
Vím, o čem píšu. Jak říkala má sestřenice, žila jsem ve zlaté kleci. A této klece jsem se nechtěla vzdát. Myslela jsem, že díky tomu můžeme být
skutečně šťastní. A štěstí nikde. Pořád dokola jsem sama sebe přesvědčovala, že to nezvládnu. Nemám kam jít a když, tak to nebude důstojné
bydlení pro mě a holky. Na lepší bydlení nebudu mít peníze. Pronájem špatně seženu se psem. Měla jsem spoustu důvodů, proč to nepůjde.
Až jsem najednou pochopila, že buď a nebo. A rozhodla se. Vzdala jsem se majetku. A v tu chvíli se stalo několik zázraků a já se za tři týdny
stěhovala do „mého“ domečku.
www.mujrozchod.cz
Stránka 15
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Věřte tomu, že někdy stačí udělat rozhodnutí. Skutečně a vážně se rozhodnout. Stát za svým rozhodnutím. Najednou se objeví možnosti, které
jste doposud neviděli. A všechno půjde. Doporučuji také pracovat s vizualizací, záměrem, případně si přečíst knížku – Jak si správně přát.
Cvičení:
Je Vaše rozhodnutí konečné? Stojíte si za ním? Jste ochotní se vzdát majetku možná svého pohodlí?
3. Úspěšný rozchod
Aby byl Váš rozchod úspěšný je nutné zvládnout následující:
-
3.1.
Odpuštění
Štěstí na 1.místě
Pozitivní přístup
Odpuštění
3.1.1. Odpuštění sobě
Pro Váš další život je důležité si odpustit.
Po rozchodu jsem měla velký pocit viny. Trápilo mě svědomí a pořád jsem přemýšlela nad tím, co jsem mu to provedla, jak jsem mohla, když mě
tak miloval. Často jsem přemýšlela, jestli jsem udělala maximum pro náš vztah a jestli jsem přece neměla udělat víc. Přestože nikdo z nás není
ideální, tak v určité fázi po rozchodu pocitem viny trpíme všichni. Na druhou stranu – nikdo nejsme dokonalý.
To, že jste skončili vztah, ve kterém jste nebyli šťastní, může být jedním z největších životních úspěchů. K rozchodu je třeba mít odvahu.
Pro mnoho z nás je rozchod jakýmsi důkazem našeho selhání. Dali jsme nějaký slib a ten nedodrželi. Obviňujeme sami sebe, že jsme se málo
snažili, případně si vyčítáme, že jsme neodešli dřív.
www.mujrozchod.cz
Stránka 16
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Ve skutečnosti neexistuje žádná hranice, co musíte ve vztahu vydržet a jak dlouho musíte zůstat. Rovněž neexistuje ani příručka, jak byste se
měli rozejít. A je jasné, že někdy je rozchod hodně bouřlivý a často se stanou věci, které nejsou úplně v pořádku. O to víc se pak prohlubuje náš
pocit viny a selhání.
Pro další vztahy je důležité pochopit, proč se stala chyba a proč vztah nefungoval úplně ideálně. Ani toto zjištění by však nemělo být důvodem
proč se vrátit do původního vztahu. Má to být poučením do dalších vztahů.
3.1.2. Odpuštění partnerovi
Není nic horšího než prožít život v nenávisti a v roli oběti. Ano můžeme se zlobit na našeho bývalého, na naší bývalou. A může to být
i oprávněné, pro to, co nám ten syčák udělal.
Ale pro náš budoucí život je důležité odpustit. Pustit svého bývalého partnera a nechat ho jít. Dovolte si odpuštění. Přijde velká úleva.
Zejména, pokud jsou ve vztahu děti. Pak je odpuštění partnerovi velmi léčivé a užitečné.
Cvičení:
Odpustil/a sis?
A co partner/ka?
3.2.
Štěstí na 1. místě
Hlavní prioritou těchto dnů je Vaše štěstí.
Je to radikální představa, která Vás možná rovnou rozhodí. Možná už namítáte, jak mám být šťastná/šťastný zrovna teď. To prostě nejde.
Musím fungovat, musím pracovat, musím…
Zkuste si však dovolit štěstí. Usmát se, přesto, co nyní prožíváte. Pusťte do své domácnosti znovu smích.
www.mujrozchod.cz
Stránka 17
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
Možná patříte mezi ženy nebo muže, kteří mají na prvním místě děti, partnera, práci a teprve potom někde vzadu sebe. Měla jsem to tak vždy
i já. A to je i důvod, proč můj vztah dopadl, jak dopadl. A nechci, aby tak dopadl i další. Takže vím, že je nutné se starat i sama o sebe. Starat se
o své štěstí.
Pokud jsem spokojená a šťastná já, pak je spokojené i mé okolí, mé děti i partner (a také naopak).
Někdy se taky po rozchodu vrhnete do všeho a zapomínáte na sebe. Pak se stane, že jste v situaci těsně před kolapsem. Máte pocit, že nic
nezvládáte, že jste přece jen měli zůstat s partnerem. A v té situaci jste schopní se znovu vrátit do nefunkčního vztahu.
Takže to je důvod, proč musí být Vaše štěstí na prvním místě. Extrémní vypětí by si mohlo vybrat opravdu tvrdou daň.
Vaše štěstí je nesmírně důležité proto, abyste se nevrátili k bývalé/bývalému, na tomto štěstí můžete postavit svůj nový život a budete mít
dostatek vnitřní energie na to, abyste byli příjemní na své okolí. Šťastní lidé dělají lepší rozhodnutí. Naopak, lidé v depresi, smutní, citově
nestabilní, vystresovaní jsou ochotni akceptovat i špatné nabídky.
Znovu nalézt štěstí a radovat se ze života může trvat nějaký čas.
Cvičení:
Udělejte si seznam všeho, z čeho máte radost. Denně dělejte věci, ze kterých se radujete.
Mé doporučení:
-
Procházka v přírodě se psem
Pohlazení kočky
Ležení v trávě
Jdu do kina
Koupím si nový šátek
Jdu plavat
Koupím si zákusek
www.mujrozchod.cz
Stránka 18
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
-
3.3.
Zdřímnu si
Odpočinu si u knihy
Koupím si kytku, andílka
Zavolám kamarádce
Odložím úklid
Pozitivní přístup
Nemyslete na negativa, ale na pozitiva. Velmi užitečný úkol. Jakmile se v hlavě objeví nějaká negativní myšlenka, poděkujte za ni a jemně ji
odstrčte stranou. Jemně, bez sebeodsuzování. Prostě „Už je to zase tady. Nic se neděje. Příležitost pro změnu.“ Špatnou myšlenku se snažte
nahradit pozitivní myšlenkou. Něčím skvělým na sobě samé.
Mé doporučení je trávit co nejvíce času s pozitivními lidmi.
Pochvalte se. Pogratulujte si k získání nových příležitostí. Přestože je ještě nyní ani nevidíte.
Cvičení:
Vytvořte si seznam 5 pozitiv, které máte. Tento seznam si nechejte u sebe a vždy, když je Vám nejhůř, použijte.
1.
2.
3.
4.
5.
……………
……………
…………..
…………..
…………..
www.mujrozchod.cz
Stránka 19
Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí
4. Nebezpečná věta
Větu, kterou si každý při rozchodu pokládá. „Proč mně to udělal?“
Otázka, na kterou nikdy nenajdete odpověď. Přestože ji budete pokládat. Já osobně jsem se ptala často. A rozhodně si tuto otázku pokládal
i můj bývalý partner.
Kdykoli se k nám někdo chová jinak, než si přejeme a představujeme, automaticky nás zajímá proč. Někdy se na to tak moc soustředíme a bolí
nás to víc a víc. Nakonec dokonce mozek vymyslí nějakou variantu, proč se to tak stalo. Neexistuje však žádná správná odpověď.
Důležité není, proč mně to udělal/a, ale aby se to už nikdy neopakovalo. To by měl být výsledek toho pátrání. Navíc tento typ otázky Vás často
vrhá do pozice oběti. Jakmile přestanete tuto otázku řešit, jste na nejlepší cestě. S rozchodem se vyrovnáváte.
Závěr
Závěrem bych Vám chtěla pogratulovat, jste skvělí! Myslím, že teď máte o čem přemýšlet a můžete si stát za svým rozhodnutím. Je před Vámi
ještě dlouhá cesta, než bude vše v pořádku. Jak dlouhá bude, záleží na Vás. Život máte ve svých rukou.
Mnohdy milujeme i při rozchodu a po něm. Já sama jsem se rozcházela a ke svému partnerovi cítila lásku. Jestli máte pocit, že svého partnera,
případně partnerku, stále milujete, i tak si dovolte vystoupit z emocionální horské dráhy a jednou provždy s tímto dramatem skoncujte!
Poučte se ze svých vztahů a nedělejte stejnou chybu dvakrát. Vše co se stalo, má svůj význam a smysl. Minulost je pryč. Svým chováním dnes
vytváříte svou budoucnost. Žijte tedy tady a teď zodpovědně k sobě i ke svému okolí.
Zasloužíte si harmonický život!
S láskou
Dáša
www.mujrozchod.cz
Stránka 20
Download

Dagmar Kožinová – Jak udělat konečné rozhodnutí