proizvod
Informacija o uljnim, gasnim i kombinovanim gorionicima
WM 10 za ulje, gas i kombinaciju
monarch® gorionici WM 10 (55 – 1250 kW) • prilagodljivi u primeni
Napredak iz tradicije:
Novi monarch®
Tržna oznaka monarch® postoji više od 50 godina za snagu i kvalitetu u proizvodnji gorionika
Pre više od pet decenija montirani su Weishaupt gorionici tipnog
reda monarch® na najrazličitijim postrojenjima za
proizvodnju toplote i industrijske pogone te širili dobar glas o
Weishaupt proizvodnji.
Novim monarch® -om će se ovaj uspeh serije i preteći.
Najmodernija tehnika povezana s kompaktnom konstrukcijom
ovaj učinski jak gorionik čini univerzalno primenjivim.
Digitalan
Kompaktan
Digitalno programsko upravljanje
čini rad gorionika štedljivim i
sigurnim. Rukovanje nezamislivo
jednostavno
Kućište povoljnih oblika za
provod vazduha omogućuje
visoki učinak i konstrukciju
kompaktnih oblika i dimenzija
Tih
Zahvaljujući novo razvijenom
sklopu ventilatora novi monarchgorionici rade uz značajno
smanjeni nivo buke.
3
Digitalno
Digitalno programsko upravljanje
znači: optimalne vrednosti
sagorevanja, stalno za obradu
pristupačne vrednosti podešavanja i
lako rukovanje.
Weishaupt uljni, gasni i kombinovani
gorionici serije WM-L10 su serijski
opremljeni elektronskom povezanošću i
digitalnim upravljanjem. Upravo
moderne tehnike sagorevanja zahtevaju
preciznu izvedbu ponovnog stalnog
određenog odnosa goriva i vazduha za
proces sagorevanja. Samo na taj način
se u dužem vremenskom periodu mogu
osigurati optimalne vrednosti
sagorevanja.
Jednostavno rukovanje
Podešavanje funkcija gorionika
se izvodi preko jedinice za prikaz i
upravljanje. Ona je s digitalnim
programatorom povezana preko BUS
sistema. Time se gorionik može udobno
i jednostavno regulisati.
Fleksibilne mogućnosti
komunikacije
Ugrađeni interfejsi daju mogućnost
prenosa svih potrebnih informacija i
naloga za upravljanje od strane sistema
upravljanja. Po potrebi se može
instalirati i daljinski nadzor, upravljanje
te dijagnostika preko telefonske ili
modemske veze.
BUS-komunikacija sa ostalim
sistemima i sistemom upravljanja
zgradom
Za slučajeve kada se podaci sa
gorionika i sistema grejanja trebaju
koristiti u SPS-vođenju ili je gorionik
uključen u sistem upravljanja objektom
na raspolaganju su E-Gate i različiti
Bus-sistemi. Za rad na nivou vođenja
nudi Weishaupt, sa ProGraf NT,
vremenski i na sve zahteve, prilagodljiv
softverski proizvod.
Osnovni pregled sistema
digitalnih programatora
Rad na jedno gorivo
W-FM 50
Rad na dva goriva
Programator za intermitirani rad
W-FM 54
l
l
• Manje izdataka za instaliranje:
Svaki se gorionik ispituje u fabrici kao
kompletna jedinica pre isporuke.
• Za puštanje u rad i servisne radove
potrebno je manje vremena. Osnovno
parametrisanje gorionika se obavlja
već u fabrici. Prilagođenje na stvarne
uslove postrojenja i tehničko
regulisanje emisija se obavlja
programom puštanja u rad kroz meni
digitalnog programatora
W-FM 100
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ION/QRI/QRB/QRA
ION/QRI/QRB/QRA
ION/QRA2/QRB
QRA2
ION/QRI
ION/QRI
2 kom
3 kom
4 kom
6 kom
Servomotori sa impulsnim motorima
l
l
l
l
Moguće regulisanje broja obrtaja
l
l
Kontrola nepropusnosti gasnih ventila
l
l
l
l
Ulazni signal 4-20 mA
l
l
Opcija
l
Opcija
l
100 m
100 m
Kontrolnik plamena za trajni rad
Servomotori u elektronskoj povezanosti (maks)
l
l
O2-regulacija moguća
Integrisani samopodesivi PID-regulator za
temperaturu ili pritisak
Programatorska jedinica se može skidati (maks. moguća daljina)
Brojilo potrošnje goriva (moguće uklopiti)
20 m
20 m
l1)
l1)
l
l
Prikaz stepena korisnosti goriva
eBUS / MOD BUS-interfejs
l
Kretanje u pogon uz pomoć PC-a
l
Mogućnost dodatnih funkcija kao na pr. dimne klapne, ventila za gorivo i dr, na upit.
1)
4
W-FM 200
l
Programator za trajni rad
Kontrolnik plamena za intermitirani rad
Više prednosti s novom tehnikom
Digitalno programsko vođenje čini rad
sa gorionikom komfornijim i sigurnijim.
Najvažnije prednosti:
• Nije potrebno nikakvo dodatno
upravljanje za gorionik jer upravljanje
preuzima digitalni programator.
Potrebni su samo još zaštitni
kontaktor motora i spoljni osigurač
komandnog napona.
Ne u kombinaciji sa regulisanjem broja obrtaja
l
l
l
l
l
l
Gorionok sa ugrađenim
digitalnim programatorom
Izvedba ZM-R
Izvedba ZM-T
Servomotor
dovoda vazduha
Servomotor
dovoda vazduha
Servomotor
dovoda ulja
Servomotor
dovoda gasa
Servomotor
dovoda gasa
Jedinica za prikaz
i upravljanje
Vizualizacija preko
PC / Touch panela
Modbus
Jedinica za prikaz
i upravljanje
Anlagno umreženje preko
SPS / DDC
Digitalni programator
W-FM 54
Digitalni programator
W-FM 54
Daljinski i
komunikacijski
modem W-FKM
Daljinsko
rukovanje preko
fiksne ili mobilne
radio mreže
Primer šeme sa W-FM 54
5
Kompaktan i tih
Novo razvijeni Weishaupt monarch®
gorionik WM-L10 je kompaktan,
moćan i tih.
On piše nastavak 50-godišnje
uspešne priče o legendarnoj
monarch® seriji
Tehnika ventilatora okrenuta
budućnosti
Upravo kod razvoja nove generacije
gorionika posebna je pažnja data
kompaktnoj izvedbi, smanjenju radne
buke i povoljnijim aerodinamičkim
karakteristikama.
Za postizanje tog cilja je osim prolaza
vazduha razvijeno potpuno novo
upravljanje klapnom za vazduh. Poseban
oblik kućišta kod kojeg otvoreni prolazi
vazduha brinu, zajedno sa novom
tehnikom klapne vazduha, za povećanje
pritiska ventilatora a kroz to i za više
snage u kompaktnoj formi.
Upravljanje klapnom vazduha brine za
najbolju meru linearnosti i u donjem
području snage, a u kombinaciji sa
serijskim prigušenjem buke za tiši rad.
Brzo puštanje u rad,
komforno održavanje
Svi WM-L10 gorionici se isporučuju sa
unapred, po snazi regulisanim mešnim
sklopom.
Pojedinačno prilagođavanje se obavlja
preko programa u meniju za puštanje u
pogon u digitalnom programatoru.
Pored kompaktne izvedbe svi delovi, kao
mešni sklop, klapne vazduha i digitalni
programator, lako su dostupno montirani.
Ovim su radovi održavanja i servisa laki i
udobni za izvođenje. Od velike je pomoći
kod toga i serijski izvedena zakretna
prirubnica za idealni položaj gorionika
kod servisiranja.
Prilagođenje na različita ložišta može se
lako i udobno sprovesti na ugrađenom
gorioniku.
Preko otvora za gledanje integrisanog
u gorioniku može se posmatrati
plamen, odnosno paljenje.
6
Regulacioni režimi
Weishaupt WM gorionici su na
raspolaganju sa sledećim regulacionim
režimima:
Ulje: 3-stepeni (T)
(odn. 2-stepeni sa početnim ili
preklopnim podešavanjem
modulacioni (R)
Gas: klizno stepenasti ili
modulacioni (ZM)
Već prema režimu regulacije se
može snaga prilagoditi unutar
regulacionog odnosa na zahtev
za toplotom.
Time dobijamo različite regulacione
opcije, koje gorionik čine univerzalno
primenjivim. Obe izvedbe obezbeđuju
meko pokretanje bez problema i visoku
pogonsku pouzdanost.
Za različite zahteve po emisijama i
zahevima primene na raspolaganju
su različite varijante izvedbe:
Izvedba ZM
Gasni i kombinovani gorionici sa
dodatno razvijenim standardnim
mešnim sklopom za postrojenja na ulje i
gas sa zahtevom po NOx klasi emisija 2.
Izvedba LN (LowNOx)
U poređenju sa sa standardnim mešnim
sklopom su NOx- emisije još više
smanjene (klasa emisija 3). Ovo je
postignuto povećanom povratnom
cirkulacijom gasova gorenja u ložištu.
Odgovarajući dobri iznosi zavise od
geometrije ložišta, zapreminskog
opterećenja i sistema prolaza dimnih
gasova (3-promaje ili vraćanje dimnih
gasova).
Izvedba ZMI
Gasni gorionici sa proširenim opsegom
snage za posebne zahteve u industriji.
Izvedba 3LN
LowNOx-uljni-/gasni-/kombinovani
gorionici sa multiflam mešnim sklopom za
postrojenja sa posebno niskim zahtevima
za NOx.
(samo za kotlove sa sistemom tri prolaza
dimnih gasova ili direktnim prolazom).
Posebno niske NOx-vrednosti emisija su
moguće raspodelom goriva. Upotrebljivo
je za EL-Ložno ulje EL, zemni gas, te TNGgas a odgovara NOx-emisijama klase 3.
Goriva
Zemni gas E
Zemni gas LL
TNG-gas B/P
Lož ulje EL (<6 mm2/s kod 20°C)
prema DIN 51 603, T1
Kod goriva koja odstupaju od ovoga
potrebno je prethodno pojašnjenje sa
Weishauptom.
Područje primene
Po EN 267 i EN 676 ispitani Weishaupt
uljni, gasni i kombinovani gorionici
WM-L10 su namenjeni za:
• ugradnju na izvore toplote prema
EN 303
• Toplovodna postrojenja
• Postrojenja sa parnim i vrelovodnim
kotlovima
• intermitirani i trajni rad
• za ugradnju na generatore toplog
vazduha.
Vazduh za sagorevanje mora biti bez
agresivnih jedinjenja (halogena, hlorida,
fluorida itd..) i onečišćenja (prašine ,
građevinskog materijala, para i sl.).
Za mnoge se pojedinačne slučajeve
preporučuje postavljanje dovoda vazduha
van prostora rada (doplata u ceni).
Uslovi sredine
• Temperatura sredine u radu
-10 do + 40 °C (uljni /kombinovani
gorionik)
-15 do + 40 °C (gasni gorionik)
• Vlaga vazduha: maks. 80 % relativne
vlage, bez kondenzacije
• Rad u zatvorenim (natkrivenim)
prostorima
• Kod postrojenja u negrejanim
prostorima mogu biti potrebne
posebne mere (molimo pitajte)
Korišćenje izvan navedenog obima ili
sredine samo uz pisanu saglasnost firme
Max Weishaupt GmbH. Intervali
održavanja sa skraćuju u skladu sa
težinama uslova.
Testiranja
Gorionik je testiran od strane nezavisnog
tela i ispunjava sledeće standarde i EC
direktive:
• EN 267 i EN 676
• Direktive za mašine 2006/42/EC
• Elektromagnetsku podudarnost
2004/108/EC
• Direktivu za niski napon 2006/95/EC
• Direktivu opreme pod pritiskom
97/23/EG
• Gorionici će biti označeni
CE-znakom kao i CE-PIN-brojem
Motor gorionika sa
ugrađenim kontaktorom
Digitalni programator i
ugrađena pokazno- radna jedinica
Elektronski uređaj
za palenje
Nadgledanje
plamena
Desno ili levo zakretanje
kućišta gorionika
Mešni sklop
• Komforna promena goriva između gasa
i ulja kod kombinovanih gorionika
• Digitalno elektronska programska veza
za sve veličine snage
• Kompaktan dizajn
• Tiši rad zbog serijskog usisnog
prigušivača buke
• Posebno snažan ventilator zbog
specijalno razvijene geometrije
ventilatora i upravljanja klapnom za
vazduh.
• Svi WM 10 gorionici se isporučuje sa
mešnim sklopom zasnovanim na
zadanom učinku
• Zaštita IP 54, serijski
• Lak pristup svim komponentama kao
što su: mešni sklop, klapna vazduha i
digitalni programator
• Bezbedan rad kod 3-stepenog rada ili
klizno stepenski odnosno modulirajuće
izvedbe, već prema vrsti izvedbe
regulisanja snage.
• Računarski zasnovano funkcionalno
testiranje svakog pojedinačnog
gorionika u fabrici
• Na zahtev, gorionik isporučiv sa
predmontiranim utikačima
• Odličan odnos cena /perfomanse
• Dobro uspostavljena globalna
servisna mreža
Pumpa za ulje
Servomotor sa
klapnom za
vazduh
Klapna za
vazduh
Poklopac usisa
vazduha zvučno
izolovan
Zaštitna
rešetka
Zaštitni znak
Weishaupt monarch® gorionici WM-10
su u Evropi registrovani kao trgovačka
marka zajednice.
Kolo ventilatora
Servomotor
prigušnice gasa
Magnetni ventili
Montažno povoljan
uvod kablova
WM-GL 10 Izvedba ZM-T
7
Pregled načina rada
Kod za tipove
Pregled načina rada na ulje
Pregled vrste regulacije gasa
3-stepeno regulisanje snage (T)
• Puštanje ulja kod pokretanja
otvaranjem magnetnog ventila 1 i
sigurnosnog magnetnog ventila
• Nazivna snaga se postiže otvaranjem
magnetnih ventila 2 i 3
• Regulisanje snage otvaranjem i
zatvaranjem magnetnih ventila 2 i 3
3-stepeni
Modulirajuće regulisanje snage (R)
• Otvaranjem magnetnih ventila se
prema regulisanoj početnoj snazi
pušta odgovarajuća količina ulja.
• Jedan digitalni impulsni motor
postavlja regulator količine ulja na
određeni protok sve do nazivne snage
• Regulisanje snage između male i
nazivne snage se vrši otvaranjem i
zatvaranjem regulatora količine ulja
• Modulirajući način rada:
- W-FM 50 odn. W-FM 54
sa dodatnim regulatorom snage
- W-FM 100 sa integrisanim
analognim modulom
- W-FM 200
• Alternativno može uređaj regulisanja
biti ugrađen u komandni orman.
klizajuće-stepenasti
Gorivo
Izvedba
3-stepeni
Regulisanje snage kliznostepenasto ili modulirajuće (ZM)
• Uz pomoć servomotora se snaga
klizajuće reguliše između male i
nazivne snage zavisno od potrebe za
toplotom.
• Na obe tačke opterećenja se dolazi
bez skokova. Nema trenutnog
uključenja ili isključenja kod velike
količine goriva
• Mogući modulirajući načini rada:
- W-FM 50 odn. W-FM 54
sa dodatnim regulatorom snage
- W-FM 100 sa integrisanim
analognim modulom
- W-FM 200
• Alternativno može uređaj regulisanja
biti ugrađen u komandni orman.
G
ZW
K
uključen
isključen
G
K
Z
uključen
isključen
modulirajući
G
G
ZW
K
Z
K
Z
uključen
ulje
klizajuće-stepenasti
isključen
l
l
ZM-R
puno opterećenje (nazivna snaga)
među opterećenje
malo opterećenje (mala snaga)
opterećenje paljenja
gas
klizajuće-stepenasti
modulirajuće
modulirajuće
ZM
ZM-T
=
=
=
=
l
l
l
l
l
l
l
Ključ za tipove
WM – L 10 / 3
–A / T
R
WM – GL10 / 3
–A / ZM – T
ZM – R
Izvedba
ZM-T = 3-stepeni
ZM / ZM-R = klizno-stepeni ili modulirajući
Izvedba
T = 3-stepeni
R = modulirajući
broj konstrukcije
broj konstrukcije
Veličina snage
Veličina gradnje
L = Ložno ulje EL
Weishaupt gorionik tipnog reda monarch®
8
Veličina snage
Veličina gradnje
G = gas
L = Ložno ulje EL
Weishaupt gorionik tipnog reda monarch®
Izbor gorionika WM-L 10
uljni gorionik izvedbe T / R
[ mbara ]
Tip gorionika
WM - L10/1-A / T
Tip plamene glave WM10/1 115x38
Snaga kW
Ložno ulje EL 75 – 400
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
kW]
100
5
kg/h]
[ mbara ]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
[kg/h]
300
200
10
20
15
300
20
25
400
30
35
500
40
400
25
Tip gorionika
WM - L10/3-A / T
Tip plamene glave WM10/3 130kx40
Snaga kW
Ložno ulje EL 250 – 800
200
[ mbara ]
30
WM - L10/3-A / R
WM10/4 135x40
Ložno ulje EL 250 – 800
600
45
50
Ložno ulje EL, snaga kod plamene glave:
zatvorene
otvorene
35
700
55
60
800
65
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
100
[ mbara ]
[kg/h]
200
10
[kg/h]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
WM - L10/2-A / T
Tip plamene glave WM10/2 115x38
Snaga kW
Ložno ulje EL 150 – 600
300
15
20
WM - L10/2-A / R
M5/2a
135x40
Ložno ulje EL 150 – 600
400
25
30
500
35
40
Tip gorionika
WM - L10/4-A / T
Tip plamene glave WM10/4 125x40
Snaga kW
Ložno ulje EL 325 – 1120
300
400
35
40
500
45
600
50
55
700
60
800
65
70
600
45
50
WM - L10/4-A / R
WM10/4 125x40
Ložno ulje EL 325 – 1120
900
75
1000
80
85
1100
90
95
Radna polja su ispitana prema EN 267. Svi navodi o snazi
se odnose na temperaturu vazduha od 20 °C i
nadmorskoj visini montaže od 500 m.
Podaci o protoku goriva se odnose na toplotnu vrednost
od 11,91 kWh/kg za ložno ulje EL.
DIN CERTCO sertifikacija::
Gorionici su tipskim uzorkom podvrgnuti ispitivanju od
nazavisnog kontrolnog mesta (TÜV-Süd) i kroz to overeni sa
DIN CERTCO.
9
Izbor veličine gasne armature WM-G 10
gasnog gorionika izvedbe ZM
[ mbara ]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
WM-G10/1-A ZM
WM-G(L)10/1+2, 135 K x 40
Zemni gas E, LL 55 – 400
TNG gas B/P
65 – 400
[ mbara ]
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
WM-G10/1-A, izv. ZM
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
Zemni gas E (N) Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
150
12 – – –
5 – – –
175
14 9 – –
6 4 – –
200
16 10 – –
6 4 – –
225
19 11 – –
7 4 – –
250
22 12 – –
8 5 – –
275
26 14 8 –
10 5 5 –
300
31 16 9 –
11 6 5 –
350
41 20 12 9
15 8 7 6
400
52 25 14 10
19 10 9 7
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
– –
7 5 – –
8 –
8 5 5 –
9 –
9 6 5 –
9 –
10 6 5 –
10 –
12 6 6 –
11 8
13 7 6 5
12 9
16 9 7 6
15 11
21 11 10 7
18 13
27 14 12 9
TNG gas B/P (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
150
8 – – –
4 – – –
175
9 – – –
4 – – –
200
10 – – –
4 – – –
225
11 – – –
5 – – –
250
12 8 – –
5 4 – –
275
14 9 – –
6 4 – –
300
16 10 – –
7 5 – –
350
21 12 9 –
9 6 6 –
400
26 15 11 9
11 8 7 6
N-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
10
0
100
200
WM-G10/2-A ZM
WM-G(L)10/1+2, 129 K x 40
Zemni gas E, LL
65 – 630
TNG gas B/P
100 – 630
300
400
500
600
700
WM-G10/2-A, izv. ZM
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
Zemni gas LL (N)
150
15 10
175
18 11
200
22 12
225
26 14
250
31 16
275
37 18
300
43 21
350
57 27
400
73 34
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
TNG-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Zemni gas E (N)
300
29 14
350
39 19
400
51 24
450
63 29
500
77 35
550
92 41
600
109 48
630
119 53
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
8 – –
10 5 4 – –
11 – –
14 7 6 – –
13 9 8
18 9 8 6 5
16 11 10
23 12 10 7 7
18 12 11
28 14 12 8 8
21 14 12
33 16 13 9 9
24 15 13
39 18 15 11 10
26 16 14
43 20 17 11 10
Zemni gas LL (N)
300
42 20
350
56 26
400
72 33
450
90 41
500
110 49
550
132 58
600
155 68
630
171 74
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
11 – –
15 7 6 – –
14 10 9
20 10 8 6 6
17 12 10
26 13 11 8 7
21 14 12
33 16 13 10 9
24 16 14
40 19 16 11 10
28 18 15
47 22 18 13 11
32 20 17
55 26 21 14 13
35 21 18
60 28 23 15 14
TNG gas B/P (F)
300
15 9
350
20 11
400
25 14
450
31 17
500
37 20
550
44 23
600
51 26
630
55 28
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
– – –
6 3 – – –
– – –
8 5 – – –
10 8 –
10 7 6 5 –
11 9 9
13 8 7 6 6
13 10 10
15 9 9 7 7
14 12 11
18 11 10 8 8
16 13 12
21 12 11 9 9
17 13 12
23 13 12 10 9
Navojne
R3/4
R1
R1 1/2
R2
W-MF507
W-MF512
W-MF512
DMV525/12
Prirubničke
DMV5065/12
DN65
DN80
DMV5080/12
DN100
DMV5100/12
[ mbara ]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
WM-G10/3-A ZM
WM-G(L)10/3, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 100 – 1000
TNG gas B/P
120 – 1000
[ mbara ]
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
[kW]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
WM-G10/4-A ZM
WM-G(L)10/4, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 110 – 1250
TNG gas B/P
200 – 1250
100 200 300 400 500 600 700
800 900 1000 1100 1200 1300
WM-G10/4-A, izv. ZM
WM-G10/3-A, izv. ZM
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
-4
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
Snaga kW
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
500
73 31
550
88 37
600
104 44
650
121 51
700
140 58
750
160 66
800
182 75
850
205 84
900
229 93
950
255 103
1000 282 114
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
14 8 – – –
24 10 8 4 – – –
17 10 – – –
29 12 9 5 – – –
19 11 9 – –
34 14 11 6 5 – –
22 12 10 9 8
40 16 12 7 6 6 5
25 13 10 9 9
46 19 14 8 7 6 6
28 15 11 10 9
53 21 16 9 7 7 7
32 16 12 11 10
60 24 18 10 8 8 7
35 18 13 12 11
67 26 20 11 9 8 8
39 19 14 13 12
75 29 22 12 10 9 9
42 21 16 13 12
84 32 25 13 11 10 9
46 23 17 14 13
92 36 27 14 11 11 10
Zemni gas LL (N)
500
105 44
550
126 52
600
149 62
650
175 72
700
202 82
750
231 94
800
262 106
850
296 119
900
– 133
950
– 148
1000
– 163
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
19 11 8 – –
34 14 11 6 5 – –
23 12 10 9 –
41 17 13 7 6 6 –
26 14 11 10 9
49 20 15 8 7 6 6
30 16 12 11 10
58 23 17 9 8 7 7
35 18 13 12 11
67 26 20 11 9 8 8
39 20 15 13 12
76 30 23 12 10 9 9
44 22 16 14 13
86 34 25 13 11 10 10
49 24 17 15 14
97 37 28 15 12 11 11
54 26 19 16 15 108 42 31 16 13 12 12
60 28 20 17 16 120 46 35 18 14 13 12
65 31 22 18 17 133 51 38 19 15 14 13
TNG gas B/P (F)
500
33 16
550
40 19
600
47 22
650
54 25
700
62 29
750
71 32
800
80 36
850
90 40
900
100 44
950
111 49
1000 122 53
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
9 – – – –
12 6 5 – – –
11 – – – –
14 7 6 – – –
12 8 – – –
17 8 7 5 – –
13 9 8 – –
19 9 8 6 5 –
15 10 9 9 8
22 11 9 6 6 6
17 11 10 9 9
25 12 10 7 7 6
18 12 10 10 10
29 14 11 8 7 7
20 13 11 11 10
32 15 13 9 8 8
22 14 12 11 11
35 17 14 9 9 8
24 15 13 12 11
39 18 15 10 9 9
26 16 14 13 12
43 20 16 11 10 10
–
–
–
–
6
6
7
8
8
9
9
Radna polja su ispitana prema EN676.
Svi navodi o snazi se odnose na 0 metara nadmorske visine montaže.
Prema visini montaže uzeti u obzir smanjenje snage od ca 1% na svakih
100 metara nadmorske visine.
Pritisak ložišta pribrojen najnižem pritisku gasa daje najniži ulazni
pritisak gasa. Najniži pritisak protoka ne bi trebao biti niži od 15 mbara.
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
600
45 20
700
60 27
800
77 34
900
95 41
1000 115 48
1100 137 55
1200 160 64
1250 173 68
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
12 10 9 8
15 12 7 6 6 6
15 12 11 11
20 16 10 9 8 8
19 15 14 13
26 21 13 11 10 10
21 17 15 14
31 24 14 12 11 11
24 18 15 14
37 28 15 13 12 11
26 19 16 15
43 32 17 13 12 12
29 21 17 15
49 37 18 14 13 12
31 21 18 16
52 39 19 15 13 12
Zemni gas LL (N)
600
62 27
700
84 36
800
109 46
900
135 56
1000 164 66
1100 195 77
1200 230 90
1250 249 96
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
15 12 10 10
20 16 9 8 7 7
19 15 13 12
28 22 12 10 10 9
24 18 16 15
36 28 16 13 13 12
28 21 18 16
43 33 18 15 14 13
31 23 19 17
51 39 20 16 15 14
35 25 21 18
60 45 22 17 16 15
40 27 22 19
69 51 24 19 17 16
42 28 23 20
74 55 25 19 18 16
TNG gas B/P (F)
600
22 12
700
28 14
800
35 17
900
42 20
1000
51 23
1100
60 26
1200
69 30
1250
75 32
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
8 – – –
8 7 5 – – –
10 8 – –
10 8 6 5 – –
11 9 9 8
13 10 7 6 6 6
12 10 9 9
15 12 8 7 7 6
13 11 10 9
17 14 8 7 7 7
14 11 10 10
20 15 9 8 7 7
16 12 11 10
22 17 9 8 7 7
16 12 11 10
24 18 10 8 8 7
Kod dovoda niskog pritiska se postavljaju regulatori pritiska po EN 88 sa
sigurnosnom membranom.
Najveći dozvoljeni pritisak ispred slavine kod postrojenja niskog pritiska 300
mbara.
Kod snabdevanja visokim pritiskom se mogu odabrati HD regulatori po EN 334
iz tehničke brošure ”Uređaji za regulaciju pritiska sa sigurnosnim sklopovima za
Weishaupt gasne i kombinovane gorionike“. Tamo su opisani HD-regulatori za
priključne pritiske do 4 bara.“ Podaci su o regulatorima koje isporučuje firma
Weishaupt.
Najveći pritisak priključenja videti na pločici tipa.
11
Izbor veličine gasne armature WM-G 10
gasnog gorionika izvedbe ZM-LN
[ mbara ]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
WM-G10/1 ZM-LN
WM10/1-3a, 105 x 36
Zemni gas E, LL 55 – 350
TNG gas B/P
55 – 350
[ mbara ]
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
WM-G10/1, izv. ZM-LN
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
25 25 25 25
0
100
200
WM-G10/2 ZM-LN
WM10/2-3a, 120 x 41
Zemni gas E, LL 75 – 630
TNG gas B/P
100 – 630
300
400
500
600
700
WM-G10/2, izv. ZM-LN
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
25 25 25 25
Zemni gas E (N)
150
12 9
175
16 11
200
19 13
225
23 14
250
27 16
275
31 18
300
35 20
325
40 22
350
45 25
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
– –
6 4 – –
9 –
7 6 5 –
10 9
9 7 7 6
11 10
11 8 8 7
12 10
12 9 8 8
13 11
14 10 9 8
14 12
16 11 10 9
15 13
18 12 11 10
16 14
20 13 12 10
Zemni gas LL (N)
150
16 11
175
20 13
200
25 15
225
30 18
250
35 20
275
41 23
300
48 26
325
55 29
350
62 32
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
8 –
7 6 5 –
10 9
10 7 7 6
12 10
12 9 8 7
13 11
14 10 9 8
14 12
16 11 10 9
16 13
18 12 11 10
17 14
21 13 12 11
19 15
24 15 14 12
20 16
26 16 15 12
TNG gas B/P (F)
150
8 –
175
10 –
200
12 9
225
14 11
250
16 12
275
18 13
300
20 14
325
22 15
350
24 16
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
– –
4 – – –
– –
5 – – –
8 –
6 5 5 –
9 9
8 7 6 6
10 9
9 7 7 7
11 10
10 8 7 7
11 10
10 8 8 8
12 11
11 9 9 8
13 11
12 10 9 9
12
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Zemni gas E (N)
300
32 17
350
42 21
400
54 27
450
66 32
500
80 38
550
95 44
600
111 50
630
121 55
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
10 8 –
12 7 6 5 –
13 10 9
17 10 9 7 7
16 12 11
21 12 11 9 8
18 14 12
26 14 12 10 9
21 15 13
30 16 14 11 10
23 16 14
36 18 16 12 11
26 18 15
41 21 18 13 12
28 19 16
45 22 19 14 13
Zemni gas LL (N)
300
44 22
350
58 28
400
75 36
450
92 43
500
112 51
550
134 60
600
157 69
630
172 76
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
13 10 9
17 9 8 7 6
16 12 11
22 12 11 9 8
20 14 13
29 16 14 11 10
23 16 14
35 18 16 12 11
27 18 16
42 21 18 13 12
30 20 17
49 24 20 15 13
34 22 19
57 27 23 16 15
37 23 20
62 29 24 17 15
TNG gas B/P (F)
300
16 10
350
21 12
400
27 16
450
31 17
500
37 19
550
42 22
600
49 24
630
53 26
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
– – –
6 4 – – –
9 – –
9 6 5 – –
11 10 9
12 8 8 7 7
12 10 9
13 9 8 7 7
13 10 9
15 9 8 7 7
13 10 10
17 10 9 7 7
14 11 10
19 10 9 7 7
15 11 10
20 11 10 7 7
[ mbara ]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
0
100
200
WM-G10/3 ZM-LN
G5/3a, 162 x 50
Zemni gas E, LL 125 – 900
TNG gas B/P
125 – 900
300
400
500
600
700
800
900
WM-G10/3, izv. ZM-LN
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
450
63 29
500
77 35
550
93 42
600
110 50
650
128 57
700
147 65
750
167 73
800
189 81
850
212 90
900
236 100
3
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
3
Hi = 10,35 kWh/mn ; d = 0,606 Wi = 13,295 kWh/mn
16 11 10 9 9
23 11 10 7 6 6
19 13 11 11 10
28 14 12 9 8 8
22 15 13 12 12
34 17 14 10 10 9
25 17 15 14 13
40 20 17 12 11 11
29 19 16 15 15
47 23 19 14 12 12
32 20 17 16 15
53 25 21 15 13 13
35 21 18 17 16
60 28 23 16 14 14
38 23 19 18 17
67 30 25 17 15 14
42 25 20 18 18
74 33 27 18 16 15
45 26 21 19 18
82 36 29 19 17 16
6
8
9
11
12
13
13
14
15
15
Zemni gas LL (N)
450
89 39
500
109 48
550
131 57
600
155 67
650
181 78
700
208 89
750
238 100
800
269 113
850
– 126
900
– 140
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641 Wi = 11,029 kWh/mn3
20 12 11 10 10
31 15 12 8 7 7 7
23 15 13 12 11
39 18 15 10 9 9 9
28 17 15 14 13
46 21 18 12 11 10 10
32 20 16 15 15
55 25 21 14 13 12 12
37 22 18 17 16
64 29 24 16 14 14 13
41 24 20 18 17
73 32 26 17 15 15 14
45 26 21 19 18
82 36 29 18 16 16 15
50 28 22 20 19
93 40 32 20 17 17 16
55 30 24 21 20 103 44 35 21 18 18 17
60 32 25 22 21 115 48 38 23 19 19 18
TNG gas B/P (F)
450
30 16
500
36 19
550
43 23
600
51 26
650
59 30
700
68 34
750
76 37
800
85 41
850
94 45
900
104 49
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555 Wi = 20,762 kWh/mn3
10 8 – – –
12 7 6 5 – – –
12 10 9 9 9
15 9 8 7 6 6 6
14 11 11 10 10
18 11 10 8 8 8 7
16 13 12 12 11
21 13 11 10 9 9 9
19 15 14 13 13
25 15 13 11 11 10 10
21 16 15 14 14
28 16 15 12 12 11 11
22 16 15 14 14
31 17 15 12 12 12 12
23 17 15 15 15
34 19 16 13 12 12 12
25 18 16 15 15
37 20 17 13 13 12 12
26 18 16 16 15
40 21 18 14 13 13 13
N-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
TNG-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
Radna polja su ispitana prema EN 676.
Svi navodi o snazi se odnose na 0 metara nadmorske visine montaže.
Prema visini montaže uzeti u obzir smanjenje snage od ca 1% na svakih
100 metara nadmorske visine.
Pritisak u ložištu u mbar se mora dodati najnižem određenom pritisku
protoka.
Najniži pritisak protoka ne bi trebao biti niži od 15 mbara.
Navojne
R3/4
R1
R1 1/2
R2
W-MF507
W-MF512
W-MF512
DMV525/12
Prirubničke
DMV5065/12
DN65
DN80
DMV5080/12
DN100
DMV5100/12
Kod dovoda niskog pritiska se postavljaju regulatori pritiska po EN 88 sa
sigurnosnom membranom.
Najveći dozvoljeni pritisak ispred slavine kod postrojenja niskog pritiska iznosi
300 mbara.
Kod snabdevanja visokim pritiskom se mogu odabrati HD (visokopritisni)
regulatori po EN 334 iz tehničkih podloga “regulatori gasne za plinske i
kombinovane gorionika do 4000 mbara.“ Podaci su o regulatorima koji su u obimu
isporuke firme Weishaupt.
Najveći pritisak priključenja očitati na pločici tipa.
13
Izbor veličine gasne armature WM-GL 10
kombinovanog gorionika izvedbe ZM-T / ZM-R
[ mbara ]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
[ mbara ]
WM-GL10/1-A ZM-T
WM-G(L)10/1+2, 135 K x 40
Zemni gas E, LL
65 – 405
TNG gas B/P
65 – 405
Ložno ulje EL
120 – 405
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
0
50
100
150
200
250
300
350
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
Zemni gas E (N) Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
150
12 – – –
5 – – –
175
14 9 – –
6 4 – –
200
16 10 – –
6 4 – –
225
19 11 – –
7 4 – –
250
22 12 – –
8 5 – –
275
26 14 8 –
10 5 5 –
300
31 16 9 –
11 6 5 –
350
41 20 12 9
15 8 7 6
400
52 25 14 10
19 10 9 7
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
– –
7 5 – –
8 –
8 5 5 –
9 –
9 6 5 –
9 –
10 6 5 –
10 –
12 6 6 –
11 8
13 7 6 5
12 9
16 9 7 6
15 11
21 11 10 7
18 13
27 14 12 9
TNG gas B/P (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
150
8 – – –
4 – – –
175
9 – – –
4 – – –
200
10 – – –
4 – – –
225
11 – – –
5 – – –
250
12 8 – –
5 4 – –
275
14 9 – –
6 4 – –
300
16 10 – –
7 5 – –
350
21 12 9 –
9 6 6 –
400
26 15 11 9
11 8 7 6
TNG-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
Ložno ulje EL EL, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
14
100
200
300
400
500
600
700
WM-GL10/2-A, izv. ZM (T / R)
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
N-gas, snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
0
WM-GL10/2-A ZM-T i ZM-R
WM-G(L)10/1+2, 129 K x 40
Zemni gas E, LL
75 – 630
TNG gas B/P
100 – 630
Ložno ulje EL
170 – 630
400
WM-GL10/1-A, izv. ZM (T)
Zemni gas LL (N)
150
15 10
175
18 11
200
22 12
225
26 14
250
31 16
275
37 18
300
43 21
350
57 27
400
73 34
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Zemni gas E (N)
300
29 14
350
39 19
400
51 24
450
63 29
500
77 35
550
92 41
600
109 48
630
119 53
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
8 – –
10 5 4 – –
11 – –
14 7 6 – –
13 9 8
18 9 8 6 5
16 11 10
23 12 10 7 7
18 12 11
28 14 12 8 8
21 14 12
33 16 13 9 9
24 15 13
39 18 15 11 10
26 16 14
43 20 17 11 10
Zemni gas LL (N)
300
42 20
350
56 26
400
72 33
450
90 41
500
110 49
550
132 58
600
155 68
630
171 74
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
11 – –
15 7 6 – –
14 10 9
20 10 8 6 6
17 12 10
26 13 11 8 7
21 14 12
33 16 13 10 9
24 16 14
40 19 16 11 10
28 18 15
47 22 18 13 11
32 20 17
55 26 21 14 13
35 21 18
60 28 23 15 14
TNG gas B/P (F)
300
15 9
350
20 11
400
25 14
450
31 17
500
37 20
550
44 23
600
51 26
630
55 28
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
– – –
6 3 – – –
– – –
8 5 – – –
10 8 –
10 7 6 5 –
11 9 9
13 8 7 6 6
13 10 10
15 9 9 7 7
14 12 11
18 11 10 8 8
16 13 12
21 12 11 9 9
17 13 12
23 13 12 10 9
Navojne
R3/4
R1
R1 1/2
R2
W-MF507
W-MF512
W-MF512
DMV525/12
Prirubničke
DMV5065/12
DN65
DN80
DMV5080/12
DN100
DMV5100/12
[ mbara ]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
0
100
200
300
WM-GL10/3-A ZM-T i ZM-R
WM-G(L)10/3, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 110 – 1000
TNG gas B/P 120 – 1000
Ložno ulje EL 240 – 1000
400
500
600
700
800
[ mbara ]
900
1000
0
WM-GL10/4-A ZM-T i ZM-R
WM-G(L)10/4, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 130 – 1250
TNG gas B/P 200 – 1250
Ložno ulje EL 300 – 1250
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
WM-GL10/4-A, izv. ZM (T / R)
WM-GL10/3-A, izv. ZM (T / R)
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
500
73 31
550
88 37
600
104 44
650
121 51
700
140 58
750
160 66
800
182 75
850
205 84
900
229 93
950
255 103
1000 282 114
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
14 8 – – –
24 10 8 4 – – –
17 10 – – –
29 12 9 5 – – –
19 11 9 – –
34 14 11 6 5 – –
22 12 10 9 8
40 16 12 7 6 6 5
25 13 10 9 9
46 19 14 8 7 6 6
28 15 11 10 9
53 21 16 9 7 7 7
32 16 12 11 10
60 24 18 10 8 8 7
35 18 13 12 11
67 26 20 11 9 8 8
39 19 14 13 12
75 29 22 12 10 9 9
42 21 16 13 12
84 32 25 13 11 10 9
46 23 17 14 13
92 36 27 14 11 11 10
Zemni gas LL (N)
500
105 44
550
126 52
600
149 62
650
175 72
700
202 82
750
231 94
800
262 106
850
296 119
900
– 133
950
– 148
1000
– 163
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
19 11 8 – –
34 14 11 6 5 – –
23 12 10 9 –
41 17 13 7 6 6 –
26 14 11 10 9
49 20 15 8 7 6 6
30 16 12 11 10
58 23 17 9 8 7 7
35 18 13 12 11
67 26 20 11 9 8 8
39 20 15 13 12
76 30 23 12 10 9 9
44 22 16 14 13
86 34 25 13 11 10 10
49 24 17 15 14
97 37 28 15 12 11 11
54 26 19 16 15 108 42 31 16 13 12 12
60 28 20 17 16 120 46 35 18 14 13 12
65 31 22 18 17 133 51 38 19 15 14 13
TNG gas B/P (F)
500
33 16
550
40 19
600
47 22
650
54 25
700
62 29
750
71 32
800
80 36
850
90 40
900
100 44
950
111 49
1000 122 53
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
9 – – – –
12 6 5 – – –
11 – – – –
14 7 6 – – –
12 8 – – –
17 8 7 5 – –
13 9 8 – –
19 9 8 6 5 –
15 10 9 9 8
22 11 9 6 6 6
17 11 10 9 9
25 12 10 7 7 6
18 12 10 10 10
29 14 11 8 7 7
20 13 11 11 10
32 15 13 9 8 8
22 14 12 11 11
35 17 14 9 9 8
24 15 13 12 11
39 18 15 10 9 9
26 16 14 13 12
43 20 16 11 10 10
–
–
–
–
6
6
7
8
8
9
9
Radna polja su ispitana prema EN676.
Svi navodi o snazi se odnose na 0 metara nadmorske visine montaže.
Prema visini montaže uzeti u obzir smanjenje snage od ca 1% na svakih
100 metara nadmorske visine.
Pritisak u ložištu u mbar se mora dodati najnižem određenom pritisku
protoka. Najniži pritisak protoka ne bi trebao biti niži od 15 mbara.
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim vent.)
Nominalna veličina armature
1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
600
45 20
700
60 27
800
77 34
900
95 41
1000 115 48
1100 137 55
1200 160 64
1250 173 68
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
12 10 9 8
15 12 7 6 6 6
15 12 11 11
20 16 10 9 8 8
19 15 14 13
26 21 13 11 10 10
21 17 15 14
31 24 14 12 11 11
24 18 15 14
37 28 15 13 12 11
26 19 16 15
43 32 17 13 12 12
29 21 17 15
49 37 18 14 13 12
31 21 18 16
52 39 19 15 13 12
Zemni gas LL (N)
600
62 27
700
84 36
800
109 46
900
135 56
1000 164 66
1100 195 77
1200 230 90
1250 249 96
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
15 12 10 10
20 16 9 8 7 7
19 15 13 12
28 22 12 10 10 9
24 18 16 15
36 28 16 13 13 12
28 21 18 16
43 33 18 15 14 13
31 23 19 17
51 39 20 16 15 14
35 25 21 18
60 45 22 17 16 15
40 27 22 19
69 51 24 19 17 16
42 28 23 20
74 55 25 19 18 16
TNG gas B/P (F)
600
22 12
700
28 14
800
35 17
900
42 20
1000
51 23
1100
60 26
1200
69 30
1250
75 32
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
8 – – –
8 7 5 – – –
10 8 – –
10 8 6 5 – –
11 9 9 8
13 10 7 6 6 6
12 10 9 9
15 12 8 7 7 6
13 11 10 9
17 14 8 7 7 7
14 11 10 10
20 15 9 8 7 7
16 12 11 10
22 17 9 8 7 7
16 12 11 10
24 18 10 8 8 7
Kod dovoda niskog pritiska se postavljaju regulatori pritiska po EN 88 sa
sigurnosnom membranom.
Najveći dozvoljeni pritisak ispred slavine kod postrojenja niskog pritiska
300 mbara.
Kod snabdevanja visokim pritiskom se mogu odabrati HD (visokotlačni)
regulatori po EN 334 iz tehničkih podloga “regulatori pritiska za plinske i
kombinovane gorionike do 4000 mbara.“ Podaci su o regulatorima koji su u
obimu isporuke firme Weishaupt.
Najveći pritisak priključenja očitati na pločici tipa.
15
Isporuka
Opis
WM-L10-T
WM-L10-R
WM-G10 ZM/LN
WM-GL10 ZM-T
WM-GL10 ZM-R
Kućište gorionika, zakretna prirubnica, poklopac kućišta,
Weishaupt motor gorionika, kućište regulacije vazduha,
ventilator, plamena glava, uređaj za paljenje,
kabel za paljenje, elektrode za paljenje, programator sa
radnom jedinicom, kontrolnik plamena, servo motori, zaptivka
prirubnice, prekidač na zakretnoj prirubnici, zavrtnji za montažu
l
l
l
l
l
Digitalni programator W-FM 50
W-FM 54
W-FM 100
l
–

l
–

l
–
 [l ZMI]
–
l

–
l

Kontrola propuštanja preko W-FM i presostata
sa elektronskom vezom
–
–
l
l
l
Dvostruki ventil za gas klase A
–
–
l
l
l
Gasna klapna
–
–
l
l
l
Presostat vazduha
–
–
l
l
l
Presostat min. pritiska gasa.
–
–
l
l
l
Mešni sklop zasnovan na predviđenom učinku
l
l
l
l
l
Servomotor za
vezano regulisanje goriva i vazduha sa W-FM
Servomotor za regulator vazduha
Servomotor za gasnu klapnu
Servomotor za regulator ulja
l
–
–
l
–
l
l
l
–
l
l
–
l
l
l
Presostat u povratu ulja
–
l
–
–
l
Pumpa ulja ugrađena na gorioniku
l
l
–
l
l
Creva za ulje
l
l
–
l
l
4 magnetna ventila za ulje, regulator ulja, glava dizni
sa montiranim regulacijskim diznama.
–
l
–
–
l
3 magnetna ventila za ulje, trostepeni nosač
dizni sa već montiranom regulacijskom diznom
1 dodatni sigurnosni magnetni ventil za ulje
l

–
–
l
l
–
Magnetna spojka (kuplung)


–

l)
Kontaktor motora za direktno startovanje
ugrađen na motoru 1)
l
l
l
l
l
Zaštita IP 54
l
l
l
l
l
Prema EN 676 filter gasa i regulator pritiska gasa pripadaju u opremu gorionika (vidi Weishaupt listu pribora)
Ostale izvedbe gorionika kao na pr. TRD 604, 24 sata / 72 sata i dr. molimo pogledajte u listu posebnih izvedbi
ili po potrebi direktno nas pitajte.
l Serijski
 opcija
1)
16
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
Brojevi za narudžbu
Uljni gorionici izvedba T
Uljni gorionici izvedba R
Tip gorionika
trostepeni
Narudžbeni br.
Tip gorionika
modulirajući
Narudžbeni br.
WM - L10/1-A / T
211 110 10
–
–
WM - L10/2-A / T
211 110 20
WM - L10/2-A / R
215 110 20
WM - L10/3-A / T
211 110 30
WM - L10/3-A / R
215 110 30
WM - L10/4-A / T
211 110 40
WM - L10/4-A / R
215 110 40
DIN CERTCO: 5G1010/10
DIN CERTCO: 5G1010/10
Gasni gorionici izvedba ZM-LN
Gasni gorionici izvedba ZM
Gorionok
tip
izv.
R/DN
Narudžbeni br.
WM-G10/1
ZM-LN
R3/4
217 112 10
R1
217 112 11
R1
217 111 11
R1 1/2
217 112 12
R1 1/2
217 111 12
WM-G10/2
WM-G10/3
ZM-LN
ZM-LN
CE-PIN: CE 0085BQ0027
R2
217 112 13
R3/4
217 115 10
Gorionok
tip
izv.
WM-G10/1
ZM
WM-G10/2
ZM
R/DN
R3/4
Narudžbeni br.
217 111 10
R2
217 111 13
R3/4
217 114 10
217 114 11
R1
217 115 11
R1
R1 1/2
217 115 12
R1 1/2
217 114 12
R2
217 115 13
R2
217 114 13
DN65
217 115 14
R3/4
217 118 10
WM-G10/3
ZM
DN 65
217 114 14
R3/4
217 117 10
217 117 11
R1
217 118 11
R1
R1 1/2
217 118 12
R1 1/2
217 117 12
R2
217 118 13
R2
217 117 13
DN65
217 118 14
DN65
217 117 14
DN80
217 118 15
DN80
217 117 15
DN100
217 118 16
DN100
217 117 16
R1
217 120 11
WM-G10/4
ZM
R1 1/2
217 120 12
R2
217 120 13
DN65
217 120 14
DN80
217 120 15
DN100
217 120 16
CE-PIN: CE 0085BQ0027
17
Brojevi za narudžbu
Kombinovani gorionici izvedba ZM-T
Gorionik
tip
izv.
WM-GL10/1
ZM-T
WM-GL10/2
WM-GL10/3
WM-GL10/4
ZM-T
ZM-T
ZM-T
CE-PIN: CE 0085BR0136
DIN CERTCO: 5G1025/11M
18
R/DN
Kombinovani gorionici izvedba ZM-R
Narudžbeni br.
Gorionik
tip
izv.
R/DN
Narudžbeni br.
WM-GL10/2
ZM-R
R3/4
218 115 10
R3/4
218 111 10
R1
218 111 11
R1
218 115 11
R1 1/2
218 111 12
R1 1/2
218 115 12
218 115 13
R2
218 111 13
R2
R3/4
218 112 10
DN65
218 115 14
R1
218 112 11
R3/4
218 116 10
R1 1/2
218 112 12
R1
218 116 11
R2
218 112 13
R1 1/2
218 116 12
DN65
218 112 14
R2
218 116 13
R3/4
218 113 10
DN65
218 116 14
R1
218 113 11
DN80
218 116 15
R1 1/2
218 113 12
DN100
218 116 16
R2
218 113 13
R1
218 117 11
DN65
218 113 14
R1 1/2
218 117 12
DN80
218 113 15
R2
218 117 13
WM-GL10/3
WM-GL10/4
ZM-R
ZM-R
DN100
218 113 16
DN65
218 117 14
R1
218 114 11
DN80
218 117 15
R1 1/2
218 114 12
DN100
218 117 16
R2
218 114 13
DN65
218 114 14
DN80
218 114 15
DN100
218 114 16
CE-PIN: CE 0085BR0136
DIN CERTCO: 5G1025/11M
Posebne izvedbe
uljnih gorionika WM-L 10 izvedbe T
Izvedba T (3-stepena)
WM-L10/1-A/T WM - L10/2-A/T
WM - L10/3-A/T
WM - L10/4-A/T
Manometar s kuglastim ventilom
210 030 18
210 030 18
210 030 18
210 030 18
210 030 19
210 030 19
210 030 19
210 030 19
210 030 16
210 030 17
210 030 00
210 030 01
210 030 02
210 030 03
210 030 04
210 030 05
Vakuummetar s kuglastim ventilom
Produžetak plamene glave
za 100 mm
za 200 mm
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
210 003 00
210 003 00
210 003 00
210 003 00
2-stepeni rad sa rasterećenjem uklopa ili preklopa
210 030 31
210 030 31
210 030 31
210 030 31
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW 10
(dodatno potreban LGW 50 )
210 030 20
210 030 20
210 030 20
210 030 20
Presostat LGW 50
210 030 08
210 030 08
210 030 08
210 030 08
Merač ulja VZ08 sa dodatnim sigurnosnim ventilom
210 030 07
210 030 07
210 030 07
210 030 07
Merač ulja VZ08 sa NF sa daljinskim senzorom za spoljno ožičenje
i dodatnim sigurnosnim ventilom
210 030 09
210 030 09
210 030 09
210 030 09
Merač ulja VZ08 sa NF senzorom za interno ožičenje
(W-FM 50 ili W-FM 200)
210 031 19
210 031 19
210 031 19
210 031 19
Merač ulja VZ08 sa HF sa daljinskim senzorom za spoljno ožičenje
i dodatnim sigurnosnim ventilom
210 031 10
210 031 10
210 031 10
210 031 10
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 50/100/200)
210 030 13
210 030 13
210 030 13
210 030 13
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 50 sa KS40)
250 031 06
250 031 06
250 031 06
250 031 06
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM50)
210 030 48
210 030 48
210 030 48
210 030 48
ugrađen
210 030 32
210 030 32
210 030 32
210 030 32
za ugradnju
210 030 87
210 030 87
210 030 87
210 030 87
W-FM 100 ( pogodan za kontinuirani rad)
umesto W-FM 50
Magnetni ventil kao dodatni sigurnosni zapor
(potreban za izvedbu po TRD )
210 030 06
210 030 06
210 030 06
210 030 06
Presostat DSA58 izv. TRD 72 h
210 030 23
210 030 23
210 030 23
210 030 23
Kontrolnik plamena QRI umesto QRB (potreban za izvedbu TRD)
210 030 24
210 030 24
210 030 24
210 030 24
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
110 017 18
110 017 18
110 017 18
110 017 18
W-FM 200 umesto W-FM 50 s modulom za regulaciju snage,
pretvarač analognog signala i modul brojila obrtaja kao i mogućnost
uklopa brojila za gorivo
210 030 10
210 030 10
210 030 10
210 030 10
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem1)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE na kineskom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
250 031 72
250 031 72
250 031 72
250 031 72
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit.
1)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
19
Posebne izvedbe
uljnih gorionika WM-L 10 izvedbe R
Izvedba R (klizajuće-stepenasti ili modulirajući)
WM-L10/2-A/R
WM-L10/3-A/R
Manometar s kuglastim ventilom na pumpi
210 000 92
210 000 92
210 000 92
Manometar s kuglastim ventilom u povratu
210 002 64
210 002 64
210 002 64
210 030 25
210 030 26
210 030 27
210 030 28
210 030 29
210 030 30
210 003 00
210 003 00
210 003 00
Produžetak plamene glave
100 mm
200 mm
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
WM-L10/4-A/R
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW 10
(dodatno potreban LGW 50)
210 030 20
210 030 20
210 030 20
Presostat LGW 50
210 030 08
210 030 08
210 030 08
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 50/100/200)
210 030 13
210 030 13
210 030 13
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 50 sa KS40)
250 031 06
250 031 06
250 031 06
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM50)
210 030 68
210 030 68
210 030 68
W-FM 100 ( pogodan za kontinuirani rad)
umesto W-FM 50
ugrađen
210 030 38
210 030 38
210 030 38
za ugradnju
210 030 87
210 030 87
210 030 87
Presostat DSA58 za izv. TRD 72 h
210 030 23
210 030 23
210 030 23
Kontrolnik plamena QRI umesto QRB (potreban za izv. TRD)
210 030 24
210 030 24
210 030 24
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
110 017 18
110 017 18
110 017 18
W-FM 200 umesto W-FM 50 s modulom za regulaciju snage,
pretvarač analognog signala i modul brojila obrtaja kao i mogućnost
uklopa brojila za gorivo
210 030 39
210 030 39
210 030 39
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (potreban W-FM 50/200)
210 030 11
210 030 11
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE na kineskom
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
250 031 72
250 031 72
250 031 72
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
20
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
Posebne izvedbe
gasnih gorionika WM-G 10 izv. ZM
Izvedba ZM
WM-G10/1-A/ZM
WM-G10/2-A/ZM
WM-G10/3-A/ZM
WM-G10/4-A/ZM
za 100 mm
za 200 mm
za 300 mm
250 030 00
250 030 01
250 030 02
250 030 03
250 030 04
250 030 05
250 030 06
250 030 07
250 030 08
250 030 09
250 030 10
250 030 11
250 030 21
250 030 21
250 030 21
250 030 21
Max-presostat. (W-MF na navrtku)
R 3/4” do R 1 1/2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
Max-presostat. (za na navrtku DMV) R 2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
Max-presostat. (za prirubnički DMV)
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4
(W-FM 50/100/200)
250 030 22
250 030 22
250 030 22
250 030 22
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 50 sa KS40)
250 031 06
250 031 06
250 031 06
250 031 06
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW
250 030 24
250 030 24
250 030 24
250 030 24
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM 50)
250 030 99
250 030 99
250 030 99
250 030 99
Produžetak plamene glave
Magnetni ventil testa presostata vazduha kod
trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
W-FM 100 ( pogodan za kontinuirani rad)
umesto W-FM 50
ugrađen
250 030 74
250 030 74
250 030 74
250 030 74
za ugradnju
250 030 45
250 030 45
250 030 45
250 030 45
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
110 017 18
110 017 18
110 017 18
110 017 18
W-FM 200 umesto W-FM 50 sa modulom za regulaciju
snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brzine obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
250 030 75
250 030 75
250 030 75
250 030 75
250 030 48
250 030 48
250 030 48
250 030 48
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (potreban W-FM 50/200)
210 030 11
210 030 11
210 030 11
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
210 030 12
za ugradnju
Motor D90
sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE (za ugradnju), na kineskom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
250 031 72
250 031 72
250 031 72
250 031 72
Gasna klapna i DMV različito ugrađeni
za vertikalnu ugradnju
250 032 96
250 032 96
250 032 96
250 032 96
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi, na upit
1)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
21
Posebne izvedbe
gasnih gorionika WM-G 10 izv. ZM-LN
Izvedba ZM-LN
WM-G10/1-A/ZM-LN
WM-G10/2-A/ZM-LN
WM-G10/3-A/ZM-LN
za 100 mm
za 200 mm
za 300 mm
250 030 12
250 030 13
250 030 14
250 030 15
250 030 16
250 030 17
250 030 18
250 030 19
250 030 20
250 030 21
250 030 21
250 030 21
Max-presostat. (W-MF na navrtku)
R 3/4” do R 1 1/2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
Max-presostat (za na navojni DMV ) R 2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
Max-presostat (za prirubnički DMV )
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
Spoj konektorom
ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 50/100/200)
250 030 22
250 030 22
250 030 22
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 50 sa KS40)
250 031 06
250 031 06
250 031 06
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW
250 030 24
250 030 24
250 030 24
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM 50)
250 030 99
250 030 99
250 030 99
Produžetak plamene glave
Magnetni ventil testa presostata vazduha kod
trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
W-FM 100 ( pogodan za kontinuirani rad)
umesto W-FM 50
ugrađen
250 030 74
250 030 74
250 030 74
za ugradnju
250 030 45
250 030 45
250 030 45
110 017 18
110 017 18
110 017 18
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
W-FM 200 umesto W-FM 50 sa modulom za regulaciju
snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brzine obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
250 030 75
250 030 75
250 030 75
250 030 48
250 030 48
250 030 48
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (potreban W-FM 50/200)
210 030 11
210 030 11
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
Motor D90
sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1) 250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE (za ugradnju), sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
250 031 72
250 031 72
250 031 72
Gasna klapna i DMV različito ugrađeni
za vertikalnu ugradnju
250 032 96
250 032 96
250 032 96
za ugradnju
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
22
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
Posebne izvedbe
kombinovanih gorionika izv. ZM-T
Izvedba ZM-T
Produžetak plamene glave
za 100 mm
za 200 mm
za 300 mm
Magnetni ventil testa presostata vazduha kod motora
u trajnom radu ili naknadne ventilacije
WM-GL10/1-A
WM-GL10/2-A
WM-GL10/3-A
WM-GL10/4-A
250 030 50
250 030 51
250 030 52
250 030 53
250 030 54
250 030 55
250 030 56
250 030 57
250 030 58
250 030 59
250 030 60
250 030 61
250 030 21
250 030 21
250 030 21
250 030 21
Max-presostat. (W-MF na navoj)
R 3/4” do R 1 1/2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
Max-presostat. (DMV na navoj) R 2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
Max-presostat. (DMV prirubnički)
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 54)
250 031 99
250 031 99
250 031 99
250 031 99
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 100/200)
250 032 01
250 032 01
250 032 01
250 032 01
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
210 003 00
210 003 00
210 003 00
210 003 00
Merač ulja VZO8 bez daljinskog davača
sa dodatnim sigurnosnim ventilom
250 030 46
250 030 46
250 030 46
250 030 46
Merač ulja VZ08 sa NF daljinskim senzorom za spoljašnje ožičenje
250 030 47
250 030 47
250 030 47
250 030 47
250 032 50
250 032 50
250 032 50
250 032 50
210 030 31
210 030 31
210 030 31
Merač ulja VZ08 sa NF senzorom za interno ožičenje
(W-FM 54 ili W-FM 200)
2-stepeni umesto 3-stepeni (rasterećenje preklopa/uklopa)
210 030 31
Elektro-magnetna spojka (kuplung)
250 030 44
250 030 44
250 030 44
250 030 44
Dovod spoljnog vazduha s vazdušnim presostatom LGW
210 030 20
210 030 20
210 030 20
210 030 20
Dovod spoljnog vazduha s vazdušnim presostatom LGW
(povezano s magnetskom spojkom)
250 032 94
250 032 94
250 032 94
250 032 94
Presostat min.. DSA58 (TRD 72h)
vezano uz W-FM 100/200
250 030 82
250 030 82
250 030 82
250 030 82
W-FM 100 umesto W-FM 54 (namjenjen za trajni
rad) s modulom za regulaciju snage i pretvaračem
analognog signala
ugrađen
za ugradnju
W-FM 200 umesto W-FM 54 sa modulom za regulaciju
snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brzine obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
250 031 78
250 031 78
250 031 78
250 031 78
250 031 93
250 031 93
250 031 93
250 031 93
250 031 77
250 031 77
250 031 77
250 031 77
250 031 62
250 031 62
250 031 62
250 031 62
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije ugrađen na gorionik
(potreban W-FM 54/200) 1)
210 030 11
210 030 11
210 030 11
210 030 11
za ugradnju
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju (FU iz pribora)
210 030 12
(potreban W-FM 200) 1)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 2)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE (za ugradnju), sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V (W-FM 100/200)
(W-FM 54)
250 031 72
na zahtev
250 031 72
na zahtev
250 031 72
na zahtev
250 031 72
na zahtev
Gasna klapna i DMV različito ugrađeni,
za vertikalnu ugradnju
250 032 96
250 032 96
250 032 96
250 032 96
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
Rad sa pretvaračem frekvencije (FU) izv. ZM-T: preporučuje se kod stepenastog rada uljnog dela raditi generalno sa 100% brojem obrtaja
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko kontaktora u ormanu,( korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
23
Posebne izvedbe
kombinovanih gorionika izv. ZM-R
Izvedba ZM-R
WM-GL10/2-A
WM-GL10/3-A
WM-GL10/4-A
za 100 mm
za 200 mm
za 300 mm
250 030 62
250 030 63
250 030 64
250 030 65
250 030 66
250 030 67
250 030 68
250 030 69
250 030 70
250 030 21
250 030 21
250 030 21
Max-presostat. (DMV na navrtku)
R 3/4” do R 1 1/2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
250 031 40
250 031 41
250 031 42
Max-presostat. (DMV na navrtku) R 2”
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
150 017 52
150 017 53
150 017 54
Max-presostat. (DMV prirubnički)
GW 50 A6/1
GW 150 A6/1
GW 500 A6/1
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
150 017 49
150 017 50
150 017 51
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 54/100/200)
250 030 22
250 030 22
250 030 22
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
210 003 00
210 003 00
210 003 00
Produžetak plamene glave
Magnetni ventil testa presostata vazduha kod
trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW
210 030 20
210 030 20
210 030 20
Presostat min.. DSA58 (TRD 72h) vezana uz W-FM 100/200
210 030 23
210 030 23
210 030 23
W-FM 100 umesto W-FM 54
( pogodan za kontinuirani rad)
ugrađen
250 031 76
250 031 76
250 031 76
za ugradnju
250 031 93
250 031 93
250 031 93
110 017 18
110 017 18
110 017 18
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
W-FM 200 umesto W-FM 54 sa modulom za regulaciju
snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brzine obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
za ugradnju
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (potreban W-FM 54/200) 1)
250 031 77
250 031 77
250 031 77
250 031 63
250 031 63
250 031 63
210 030 11
210 030 11
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
((FU iz pribora) (potreban W-FM 200) 1)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 2)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE (za ugradnju) sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V (W-FM 100/200)
(W-FM 54)
250 031 72
na upit
250 031 72
na upit
250 031 72
na upit
Gasna klapna i DMV različito ugrađeni,
za vertikalnu ugradnju
250 032 96
250 032 96
250 032 96
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
Rad sa pretvaračem frekvencije (FU) izv. ZM-R: granične vrednosti za za regulisani uljni deo
– Frekvencija najmanje 35 Hz
– Regulacijski odnos najviše 1:3 (ograničenja kod gorionika veličine 10/3 + 10/4)
2)
Potrebna zaštita motora može se, po izboru, izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe)..
24
Tehnički podaci za
uljne gorionike
Uljni gorionici izvedba
T/
R
WM - L10/1-A / T
WM - L10/2-A / T
WM - L10/2-A / R
WM - L10/3-A / T
WM - L10/3-A / R
WM - L10/4-A / T
WM - L10/4-A / R
WM-D 90/90-2/1K5
Motor gorionika 1)
tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/0K76
WM-D 90/90-2/0K76
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
0,76
0,76
1,5
1,5
Nazivna struja
A
2,1
2,1
3,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2)
(sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
MS132 - 2,5
MS132 - 2,5
MS132 - 4,0
MS132 - 4,0
A najmanje
6 AT (spoljni)
6 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2900
2880
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 50
W-FM 50
W-FM 50
W-FM 50
Nadzor plamena
tip
QRB
QRB
QRB
QRB
Servomotor vazduh / ulje
tip
STE 50
STE 50
STE 50
STE 50
Ugrađena pumpa
Maks. dobavna količina
tip
l/h
AL 75C
130
AL 75C
130
AL 95C
130
AL 95C
150
tip
l/h
–
–
AJ6
290
AJ6
290
AJ6
290
2
NOx-klasa prema EN 267
2
2
2
Creva za ulje
DN / dužina
8 / 1000
8 / 1000
8 / 1000
8 / 1000
Težina
kg
ca. 51
–
ca. 51
ca. 55
ca. 51
ca. 55
ca. 51
ca. 55
(T)
(R)
1)
(Elektro motori ispunjavaju razinu efikasnosti IE2 prema odredbama (EG) br.
640/2009).
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe)..
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski izvedeni za trofaznu naizmeničnu struju
(D) 400V, 3~, 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
25
Tehnički podaci za
gasne gorionike
Gasni gorionici izvedba ZM /
ZM-LN
WM-G10/1-A / ZM
WM-G10/2-A / ZM
WM-G10/1-A / ZM-LN WM-G10/2-A / ZM-LN
WM-G10/3-A / ZM
WM-G10/4-A / ZM
WM-G10/3-A / ZM-LN
Motor gorionika 1) tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/0K76
WM-D 90/90-2/0K76
WM-D 90/90-2/1K5
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
0,76
0,76
1,5
1,5
Nazivna struja
A
2,1
2,1
3,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2)
(sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
MS132 - 2,5
MS132 - 2,5
MS132 - 4,0
MS132 - 4,0
A najmanje
6 AT (spoljni)
6 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2900
2880
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 50
W-FM 50
W-FM 50
W-FM 50
Nadzor plamena
tip
ION
ION
ION
ION
Servomotor vazduh/gas
tip
STE 50
STE 50
STE 50
STE 50
NOx-klasa prema EN 676
ZM / ZM-LN
2/3
2/3
2/3
2/–
Težina
kg
ca. 60
ca. 60
ca. 60
ca.60
1)
(Elektro motori ispunjavaju nivo efikasnosti IE2 prema odredbama (EG)
br. 640/2009).
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe)..
26
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski izvedeni za trofaznu naizmeničnu struju
(D) 400V, 3~, 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
Tehnički podaci za
kombinovane gorionike
Kombinovani gorionici izvedba ZM-T
WM-GL10/2-A
WM-GL10/3-A
Motor gorionika 1) tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/0K76
WM-GL10/1-A
WM-D 90/90-2/0K76
WM-D 90/90-2/1K5
WM-GL10/4-A
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
0,76
0,76
1,5
1,5
Nazivna struja
A
2,1
2,1
3,5
3,5
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2)
(sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
MS132 - 2,5
MS132 - 2,5
MS132 - 4,0
MS132 - 4,0
A najmanje
6 AT (spoljni)
6 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2900
2880
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 54
W-FM 54
W-FM 54
W-FM 54
Nadzor plamena
QRA2
QRA2
QRA2
QRA2
Servomotor vazduh/gas
tip
NOx-klasa prema EN 267 / EN 676
STE50
STE50
STE50
STE50
2/2
2/2
2/2
2/2
Težina
kg
ca. 62
ca. 62
ca. 62
ca. 62
Ugrađena pumpa
Maks. dobavna količina
tip
l/h
AL75
130
AL75
130
AL95
150
AJ6
290
Creva za ulje
DN/dužina
8/1000
8/1000
8/1000
8/1000
WM-GL10/2-A
WM-GL10/3-A
WM-GL10/4-A
Kombinovani gorionici izvedba ZM-R
Motor gorionika 1) tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/0K76 WM-D 90/90-2/1K5
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
0,76
1,5
1,5
Nazivna struja
A
2,1
3,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2)
(sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
MS132 - 2,5
MS132 - 4,0
MS132 - 4,0
A najmanje
6 AT (spoljni)
6 AT (spoljni)
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2880
2880
Digitalni programator
tip
Nadzor plamena
Servomotor vazduh/gas/ulje
tip
NOx-klasa prema EN 267 / EN 676
W-FM 54
W-FM 54
W-FM 54
QRA2
QRA2
QRA2
STE50
STE50
STE50
2/2
2/2
2/2
Težina
kg
ca. 62
ca. 62
ca. 62
Ugrađena pumpa
Maks. dobavna količina
tip
l/h
AJ6
290
AJ6
290
AJ6
290
Creva za ulje
DN/dužina
8/1000
8/1000
8/1000
1)
(Elektro motori ispunjavaju razinu efikasnosti IE2 prema odredbama (EG)
br. 0640/2009).
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe).
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski izvedeni za trofaznu naizmeničnu struju
(D) 400V, 3~, 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
27
Dimenzije
l4
r1
b1
b4
d2 d1
h4
h1
b2
h3
r2
h2
l5
8
l2
l3
l1
Tip
gorionika
Mere u mm
l2
l1
l3
l4
l5
b11)
b2
b3
b4
h1
h2
h3
h4
h5
WM-L10/1-A / T
659
205
118 - 138
38
–
307
323
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/2-A / T
659
205
127 - 147
38
–
307
323
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/3-A / T
659
205
147 - 167
38
–
307
323
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/4-A / T
659
205
148 - 168
38
–
307
323
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/2-A / R
659
205
131 - 146
38
–
307
352
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/3-A / R
659
205
156 - 171
38
–
307
352
197
270
445
167
313
–
153
WM-L10/4-A / R
659
205
151 - 166
38
–
307
352
197
270
445
167
313
–
153
WM-G10/1 ZM
813
205
171 – 178
188
98
307
279
197
270
445
167
313
140
153
WM-G10/2 ZM
813
205
158 – 178
188
98
307
279
197
270
445
167
313
140
153
WM-G10/3 ZM
833
205
199 – 224
208
108
307
279
197
270
445
167
313
162
153
WM-G10/4 ZM
833
205
199 – 224
208
108
307
279
197
270
445
167
313
162
153
WM-G10/1 ZM-LN
793
205
129 – 144
169
88
307
279
197
270
445
167
313
130
153
WM-G10/2 ZM-LN
813
205
132 – 143
188
98
307
279
197
270
445
167
313
140
153
WM-G10/3 ZM-LN
833
205
177 – 197
208
108
307
279
197
270
445
167
313
162
153
WM-GL10/1 ZM-T
813
205
171 – 178
188
98
307
323
197
270
445
167
313
140
153
WM-GL10/2 ZM-T
813
205
158 – 178
188
98
307
323
197
270
445
167
313
140
153
WM-GL10/3 ZM-T
833
205
199 – 224
208
108
307
323
197
270
445
167
313
162
153
WM-GL10/4 ZM-T
833
205
199 – 224
208
108
307
323
197
270
445
167
313
162
153
WM-GL10/2 ZM-R
813
205
158 – 178
188
98
307
482 2)
197
270
445
167
313
140
153
2)
197
270
445
167
313
162
153
197
270
445
167
313
162
153
WM-GL10/3 ZM-R
833
205
199 – 224
208
108
307
482
WM-GL10/4 ZM-R
833
205
199 – 224
208
108
307
482 2)
1)
2)
28
bez elektro-magnetne spojke (pumpa sa magnetnom spojkom dodatno 130 mm)
sa magnetnom spojkom
Usis vanjskog vazduha
straga
Priprema ozida ložišta
Dimenzije bušenja
ploče za gorionik
d3
60°
2 Ozid
3 Prstena praznina
3
272
250
h5
d1
d6
1
229
1 Zaptivka prirubnice
2
d4
159
202
l3
d5
Obloga 2 ne sme prelaziti
b3
prednji rub plamene glave ali,
može ići konusno (min. 60°).
Tip
gorionika
Mere u mm
r1
r2
d1
d2
d3
d4
d5
d6
DN gasne
klapne
WM-L10/1-A / T
718
682
140
155
M10
165
186
170
–
WM-L10/2-A / T
718
682
140
155
M10
165
186
170
–
WM-L10/3-A / T
718
682
160
155
M10
185
210
190
–
WM-L10/4-A / T
718
682
180
155
M10
185
210
220
–
WM-L10/2-A / R
718
682
160
155
M10
165
186
170
–
WM-L10/3-A / R
718
682
180
155
M10
185
210
190
–
WM-L10/4-A / R
718
682
180
155
M10
185
210
220
–
WM-G10/1 ZM
718
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-G10/2 ZM
718
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-G10/3 ZM
718
682
200
260
M10
210
235
240
DN50
WM-G10/4 ZM
718
682
218
260
M10
220
235
250
DN50
WM-G10/1 ZM-LN
718
682
127
195
M10
135
160 – 170
160
DN25
WM-G10/2 ZM-LN
718
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-G10/3 ZM-LN
718
682
200
260
M10
210
235
240
DN50
WM-GL10/1 ZM-T
718
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-GL10/2 ZM-T
718
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-GL10/3 ZM-T
718
682
200
260
M10
210
235
240
DN50
WM-GL10/4 ZM-T
718
682
218
260
M10
220
235
250
DN50
WM-GL10/2 ZM-R
764
682
160
212
M10
165
186
190
DN40
WM-GL10/3 ZM-R
764
682
200
260
M10
210
235
240
DN50
WM-GL10/4 ZM-R
764
682
218
260
M10
220
235
250
DN50
Dimenzije su približne.
Zadržavamo pravo promena u okviru razvoja
29
Funkcionalne šeme
Šema delovanja na ulje
Funkcionalne šeme gas
W-FM 50/100/200
Izvedba ZM-T
W-FM 54
9
7
5
9
7
6
7
P
4
1
2
3
1
2
P P
P
3 4a 4
8
5
1
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
Kuglasti ventil *
Gasni filter *
Regulator pritiska (NT) ili (VT) *
Gasni presostat, min.
Gasni presostat, maks. (kod TRD) *
Dvostruki magnetni ventil (DMV)
Gasna klapna
Manometar s kuglastim ventilom *
Gasni presostat (DK)
Gorionik
*
Nije sadržano u ceni gorionika
Poredak armature
Kod kotlova sa zakretnim vratima kotla
moraju armature biti montirane na
stranu suprotnu od šarnira.
Kompenzator
Za osiguranje ugradnje bez napetosti
preporučuje se u gasnu armaturu
dodatno ugraditi kompenzator.
Mesto rastavljanja gasnih vodova
Za zakretanje vrata na kotlu mora na
gasnom vodu biti predviđeno mesto
rastavljanja. Glavni gasni vod je
najbolje rastavljati na kompenzatoru.
30
1
6
1
2
3
4a
5
6
7
8
9
2
P
P
3 4a
8
5
6
Kuglasti ventil *
Gasni filter *
Regulator pritiska (NT) ili (VT) *
Gasni presostat, maks. *
Dvostruki magnetni ventil (DMV)
Gasna klapna
Manometar s kuglastim ventilom *
Presostat min. pritiska gasa/DK
Gorionik
1
2
3
4
5
6
Magnetni ventil stepena 1
Magnetni ventil stepena 2
Magnetni ventil stepena 3
Nosač dizni sa 3 dizne za ulje
Pumpa ulja ugrađena na gorioniku
Sigurnosni magnetni ventil
odvojen – samo GL 10/4
Presostat u polazu (opcija)
7
Izvedba ZM-R
6
9
1
2
P
Učvršćenje armaturne grupe
Učvršćenje gasne armaturne grupe
mora biti izvedeno stručno i prema
lokalnim uslovima. Za različite
komponente učvršćenja gasne
armature pogledati u Weishaupt-listu
pribora.
Merači gasa
Za puštanje u rad mora biti instaliran
merač potrošnje gasa.
Termički zaporni ventil (TAE)
opcija prema propisu
Kod navojnih armatura je integrisan u
kuglasti ventil. Kod prirubničkih
armatura je poseban deo za ugradnju
ispred kuglastog ventila sa HTB
zaptivkama.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
M
8
7
3
Magnetni ventil bez struje zatvoren
1. zaporni organ u polazu
Magnetni ventil bez struje zatvoren
2. zaporni organ u polazu
Magnetni ventil bez struje zatvoren
1. zaporni organ u povratu
Magnetni ventil bez struje zatvoren
2. zaporni organ u povratu
Glava dizni sa regulacijskom diznom
Pumpa ulja ugrađena na gorioniku
Regulator ulja
Presostat u povratu
Presostat u polazu (opcija)
5
Weishaupt monarch® gorionik WM-G10 ZMI
više snage u kompaktnoj formi
Weishaupt monarch® gorionik
WM-G10 u izvedbi ZMI razvijen je
posebno za posebne potrebe u
industriji. Zbog značajno proširenog
regulacijskog područja i do 1:15 su
ovi gorionici prikladni za postrojenja
tehnoloških procesa.
Snaga se može unutar regulacijskog
područja prilagođavati i do 1:15,
proizvoljno za toplotne potrebe.
Goriva
Zemni gas E
Zemni gas LL
TNG gas B/P
Kod goriva koja su drugih karakteristika
potrebno je unapred razjašnjenje sa
Weishauptom.
Napomene za rad
ZMI-gorionici smeju biti instalirani i raditi
na ložištima sa direktnim sagorevanjem
samo pod sledećim uslovima:
• Plamen u ložištu mora da sagoreva
nesmetano, u postrojenju specifičnog,
kruženja dimnih gasova odnosno
sekundarnog vazduha.
• Preko raspoloživog mernog mesta za
dimne gasove mora biti moguće
pravilno merenje u procesu
sagorevanja nastalih dimnih gasova.
• Mora postojati mogućnost optičkog
posmatranja plamena (nadzorno okno).
• Gasno brojilo/ merač protoka gasa,
koji odmah pokazuje stvarni protok
gasa je bitan za regulisanje gorionika.
Regulator upravljanja odn. regulator
pritiska
Weishaupt gasni gorionici WM-G10 u
izvedbi ZMI su opremljeni dodatnim
regulatorom upravljanja.
Regulator upravljanja je pomoću
fleksibilnog impulsnog voda povezan sa
pritiskom ventilatora.
Povećani pritisak ventilatora uzrokuje
povećani pritisak na izlazu regulatora
upravljanja i manji pritisak ventilatora
uzrokuje niži pritisak na izlazu regulatora
upravljanja.
Testiranja
Weishaupt ZMI gorionici WM-G10
nemaju EG-tipsko ispitivanje .
Sigurnosno tehničke direktive su
ispunjene prema odredbama EN 676.
Ukoliko bi bilo potrebno kod
preuzimanja postrojenja, korisnik treba
ispitivanje i odobrenje da zatraži od
nadležne ustanove.
Ispunjene su sledeće EG-direktive:
• Direktive za mašine 2006/42/EC
• Elektromagnetsku podudarnostt
EMV 2004/108/EC
• Direktive za niski napon
2006/95/EC
• Direktiva opreme pod pritiskom
97/23/EG
• Gorionici će biti označeni CE-znakom
31
Izbor gorionika / izbor nazivnog
otvora gasnih gorionika WM-G 10 izv. ZMI
[ mbara ]
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
WM-G10/1-A ZMI
WM-G10/1+2, 135 K x 40
Zemni gas E, LL 20 – 405
TNG gas B/P
25 – 405
[ mbara ]
WM-G10/2-A ZMI
WM-G10/1+2, 129 K x 40
Zemni gas E, LL 30 – 630
TNG gas B/P
40 – 630
8
6
4
2
0
-2
-4
0
100
300
200
400
WM-G10/1, izv. ZMI
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka
mbar pred dvostrukim, gas. vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2”
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
Zemni gas E (N) Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
150
4
15 10 – –
11 8 7 7
175
4
19 11 8 –
13 9 8 7
200
4
22 12 8 –
15 9 8 7
225
5
27 15 10 –
18 11 9 8
250
6
33 17 11 9
21 12 10 9
275
6
39 20 13 10
25 14 11 10
300
7
45 23 14 11
29 16 13 11
325
8
52 26 16 12
33 18 14 12
350
8
59 29 17 13
36 20 15 12
375
8
66 32 18 13
40 21 15 12
405
9
76 35 19 13
45 23 16 12
Zemni gas LL (N) Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
150
4
19 11 8 –
13 9 8 7
175
4
24 13 9 –
16 10 8 7
200
5
30 16 10 –
19 11 9 8
225
5
37 19 11 9
23 13 10 9
250
6
45 22 13 10
28 15 12 10
275
7
53 26 15 12
33 18 13 11
300
8
62 30 17 13
38 20 15 12
325
9
72 34 19 14
44 23 17 13
350
10
82 38 20 15
49 25 17 14
375
10
93 42 22 15
55 27 18 14
405
10
106 47 24 16
62 29 20 14
TNG gas B/P (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
150
4
10 – – –
8 7 7 7
175
4
11 8 – –
9 7 7 7
200
4
13 9 – –
10 8 7 7
225
4
15 10 – –
11 8 7 7
250
4
17 11 8 –
12 9 8 7
275
5
20 12 9 8
14 10 9 8
300
6
23 14 10 9
16 11 10 9
325
7
26 16 11 10
18 12 11 10
350
7
29 17 12 10
20 13 11 10
375
7
32 18 12 10
21 13 11 10
405
7
36 19 12 10
23 14 11 10
N-gas snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
-6
[kW]
0
100
200
300
400
500
600
700
WM-G10/2, izv. ZMI
Snaga Pritisak Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika na
(pritisak protoka u mbar pred
kW
klapni slavinom, pe,max = 300 mbara)
pune Nominalna veličina armature
snage 3/4” 1” 11/2” 2”
mbara Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40
32
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
TNG-gas snaga kod plamene glave
zatvorene
otvorene
Snaga Pritisak Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika na
(pritisak protoka u mbar pred
kW
klapni ventilom, pe,max = 300 mbara)
pune Nominalna veličina armature
snage 3/4” 1” 11/2” 2” 65
mbara Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Zemni gas E (N)
300
6
350
8
400
9
450
11
500
11
550
11
600
11
630
11
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gas. vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
40 40 40 40 40
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
44 22 13 10 9
27 15 11 9 6
58 28 16 12 11
35 19 14 11 8
75 35 19 14 12
45 23 16 13 10
93 43 23 16 14
55 27 19 15 11
112 50 25 17 15
65 31 21 15 11
132 58 28 18 15
76 35 22 16 12
155 66 31 19 16
88 39 24 17 12
170 72 32 19 16
96 42 26 17 12
Zemni gas LL (N) Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
300
7
61 29 16 12 11
37 19 14 11 8
350
9
82 38 20 14 13
48 24 17 13 10
400
11
105 47 24 17 15
61 30 20 15 12
450
12
130 58 28 19 16
75 35 23 17 13
500
12
158 68 32 20 17
90 40 26 18 13
550
12
188 79 36 21 17
106 46 28 19 14
600
13
221 92 40 23 18
123 52 31 20 14
630
13
242 100 43 24 19
135 56 33 20 15
TNG gas B/P (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
300
4
22 12 9 – –
15 10 8 7 –
350
6
28 15 10 9 8
18 12 10 8 6
400
7
35 19 12 10 9
23 14 11 10 7
450
8
43 23 14 12 11
28 16 13 11 8
500
8
51 25 15 12 11
32 18 14 11 8
550
8
59 29 16 12 11
36 19 14 12 8
600
8
69 32 18 13 11
41 21 15 12 9
630
8
75 34 18 13 12
44 22 16 12 9
Navojne
R3/4
R1
R1 1/2
R2
W-MF507
W-MF512
W-MF512
DMV525/12
Prirubničke
DMV5065/12
DN65
DN80
DMV5080/12
[ mbara ]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
WM-G10/3-A ZMI
WM-G10/3, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 50 – 1000
TNG gas B/P
60 – 1000
[ mbara ]
12
12
10
10
8
8
6
4
6
2
0
2
-2
-2
-4
-6
[kW]
-4
-6
[kW]
Tip gorionika
Tip plamene glave
Snaga kW
Snaga kW
WM-G10/4-A ZMI
WM-G10/4, 170 K x 50
Zemni gas E, LL 60 – 1250
TNG gas B/P
70 – 1250
4
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
WM-G10/3, izv. ZMI
Snaga Pritisak Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika na
(pritisak protoka pred ručnim
kW
klapni ventilom, pe,max = 300 mbara)
pune Nominalna veličina armature
snage 3/4” 1” 11/2” 2” 65 80
mbara Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
0
100 200 300 400 500 600 700
800 900 1000 1100 1200 1300
WM-G10/4, izv. ZMI
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka
mbar pred dvostrukim, gas. vent.)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
500
7
550
8
600
9
650
10
700
11
750
11
800
11
850
11
900
11
950
11
1000
11
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
108 46 21 13 11 10
61 27 17 12 8 7
130 55 25 15 12 12
73 32 20 13 5 9
154 64 29 17 14 13
86 37 23 15 10 10
179 75 33 19 15 14 100 43 26 17 12 11
206 85 36 21 16 15 115 48 28 18 12 11
235 96 40 22 17 15 130 53 30 18 13 12
– 107 44 23 17 15
– 59 33 19 13 12
– 119 48 24 18 15
– 65 35 20 13 12
– 132 52 26 18 16
– 71 38 21 14 12
– 146 56 27 19 16
– 78 41 22 14 13
– 160 61 29 20 17
– 85 44 23 14 13
Zemni gas LL (N)
500
8
550
9
600
11
650
12
700
12
750
12
800
12
850
13
900
13
950
13
1000
13
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
154 64 28 16 13 12
86 36 22 14 9 9
185 76 33 18 14 13 103 43 25 16 11 10
219 90 38 21 16 15 122 50 29 18 12 11
– 104 43 24 18 16
– 58 33 20 14 13
– 119 48 25 19 16
– 65 36 21 14 13
– 134 53 27 19 17
– 72 39 22 15 13
– 151 59 29 20 17
– 81 43 23 15 14
– 169 65 31 21 18
– 89 47 24 16 14
– 188 71 33 22 19
– 99 51 26 17 15
– 208 78 35 23 19
– 108 55 27 17 15
– 229 85 38 24 20
– 119 60 29 18 16
TNG gas B/P (F)
500
6
550
7
600
7
650
8
700
9
750
9
800
9
850
9
900
9
950
9
1000
9
Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
48 23 13 10 9 8
29 15 11 9 6
58 27 15 11 10 9
35 18 13 10 7
68 32 17 12 11 10
40 20 14 11 8
79 36 19 13 12 11
47 23 16 12 9
91 41 21 14 13 12
53 26 17 13 10
102 45 22 15 13 12
59 28 18 13 10
115 50 24 15 13 12
66 30 19 14 10
128 55 25 16 13 12
73 32 20 14 10
142 60 27 16 13 12
80 35 21 14 10
157 65 29 17 13 12
88 37 22 14 10
173 71 31 17 14 12
96 40 24 15 10
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
Radna polja su ispitana prema EN 676.
Svi navodi o snazi se odnose na 0 metara nadmorske visine montaže.
Prema visini montaže uzeti u obzir smanjenje snage od ca 1% na svakih
100 metara nadmorske visine.
Pritisak u ložištu u mbar se mora dodati najnižem određenom pritisku
protoka. Najniži pritisak protoka ne bi trebao biti niži od 15 mbara.
Snaga Pritisak Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika na
(pritisak protoka pred ručnim
kW
klapni ventilom, pe,max = 300 mbara)
pune Nominalna veličina armature
snage
1” 11/2” 2” 65 80
mbara Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
600
7
700
9
800
11
900
12
1000
14
1100
14
1200
15
1250
15
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka
mbar pred dvostrukim, gas. vent.)
Nominalna veličina armature
1” 11/2” 2” 65 80
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
62 26 15 12 10
35 20 13 8 8
83 34 19 14 13
46 26 16 10 10
107 43 23 17 15
58 32 19 13 12
133 53 27 20 17
72 39 22 15 14
163 64 31 22 19
87 46 25 17 15
194 74 35 24 20
102 53 27 18 16
228 86 39 26 21
119 61 30 19 17
247 92 41 27 22
128 65 31 20 18
Zemni gas LL (N) Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
600
8
87 35 18 14 12
48 26 15 10 9
700
10
117 46 23 17 15
63 34 19 12 11
800
12
151 59 29 20 17
81 43 23 15 14
900
15
189 73 35 24 20
100 53 27 18 16
1000
16
231 87 40 27 23
121 62 31 21 18
1100
17
– 103 46 30 24
– 73 35 22 20
1200
18
– 119 52 33 26
– 84 39 24 21
1250
18
– 128 55 34 27
– 90 41 25 22
TNG gas B/P (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
600
5
29 14 10 8 –
18 12 9 5 5
700
6
38 18 12 10 9
23 15 11 7 7
800
8
48 22 14 12 11
29 18 12 8 8
900
9
60 27 16 13 12
35 21 14 10 9
1000
10
72 32 18 15 13
41 25 16 11 10
1100
10
85 36 20 15 14
47 27 17 11 11
1200
10
99 40 21 16 14
54 30 18 12 11
1250
10
106 43 22 16 14
58 32 18 12 11
Kod dovoda niskog pritiska se postavljaju regulatori pritiska po EN 88 sa
sigurnosnom membranom.
Najveći dozvoljeni pritisak ispred zapornog ventila je kod snabdevanja niskim
pritiskom 300 mbara.
Kod snabdevanja visokim pritiskom se mogu koristiti HD (visokopritisni)
regulacijski uređaji po EN 334 iz tehničkih podloga “regulatori pritiska za gasne
i kombinovane gorionike priključnog pritiska do 4 bara.“ Podaci su o
regulatorima koji su u obimu isporuke firme Weishaupt.
Najveći pritisak priključenja videti na pločici tipa.
33
Brojevi za narudžbu
Tip
gorionika
izv.
R/DN
Narudžbeni br.
WM-G10/1
ZMI
R3/4
217 113 10
WM-G10/2
WM-G10/3
WM-G10/4
ZMI
ZMI
ZMI
R1
217 113 11
R1 1/2
217 113 12
R2
217 113 13
R3/4
217 116 10
R1
217 116 11
R1 1/2
217 116 12
R2
217 116 13
DN 65
217 116 14
R3/4
217 119 10
R1
217 119 11
R1 1/2
217 119 12
R2
217 119 13
DN65
217 119 14
DN80
217 119 15
R1
217 121 11
R1 1/2
217 121 12
R2
217 121 13
DN65
217 121 14
DN80
217 121 15
Obim isporuke videti na strani 16
34
Posebne izvedbe
Tehnički podaci
Posebne izvedbe
Produžetak plamene glave
za 100 mm
za 200 mm
za 300 mm
Magnetni ventil testa presostata vazduha kod
trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
Max-presostat
ugrađena na prirubničko koleno
GW 50 A6/1
WM-G10/1-A ZMI
WM-G10/2-A ZMI
WM-G10/3-A ZMI
WM-G10/4-A ZMI
250 030 00
250 030 01
250 030 02
250 030 03
250 030 04
250 030 05
250 030 06
250 030 07
250 030 08
250 030 09
250 030 10
250 030 11
250 030 21
250 030 21
250 030 21
250 030 21
250 007 59
250 007 59
250 007 59
250 007 59
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4
250 030 22
250 030 22
250 030 22
250 030 22
Dovod spoljnog vazduha s vazdušnim presostatom LGW
250 030 24
250 030 24
250 030 24
250 030 24
110 017 18
110 017 18
110 017 18
110 017 18
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
W-FM 200 umesto W-FM 100 sa modulom za regulaciju
snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brzine obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
250 030 72
250 030 72
250 030 72
250 030 72
na upit
na upit
na upit
na upit
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađen na gorionik (potreban W-FM 200)
210 030 11
210 030 11
210 030 11
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200)
210 030 12
210 030 12
210 030 12
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1)
250 030 86
250 030 86
250 030 86
250 030 86
ABE (za ugradnju), sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
250 031 72
250 031 72
250 031 72
250 031 72
za ugradnju
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe).
Tehnički podaci
WM-G10/2-A
WM-G10/3-A
Motor gorionika 1) tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/1K0
WM-G10/1-A
WM-D 90/90-2/1K0
WM-D 90/90-2/1K5
WM-G10/4-A
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
1,0
1,0
1,5
1,5
Nazivna struja
A
2,2
2,2
3,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2)
(sa bimetalnim isključenjem)
Typ (na pr.)
MS132 - 2,5
MS132 - 2,5
MS132 - 4,0
MS132 - 4,0
A najmanje
10 AT ( spoljni)
10 AT ( spoljni)
10 AT ( spoljni)
10 AT ( spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2900
2880
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 100
W-FM 100
W-FM 100
W-FM 100
Nadzor plamena
tip
ION
ION
ION
ION
Servomotor vazduh / gas
tip
SQM 45
SQM 45
SQM 45
SQM 45
Težina (bez regulatora i armature)
kg
ca. 60
ca. 60
ca. 60
ca. 60
1)
Elektro motori ispunjavaju nivo efikasnosti IE2 prema odredbama (EG) br.
640/2009).
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili s integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe).
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski izvedeni za trofaznu naizmeničnu struju
(D) 400V, 3~, 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
35
Dimenzije
l5
8
b5
d1
b1
r1
l4
b4 b3
d2
h1
h4
h3
h5
b2
r2
h2
h 6*
l6*
Spoj prirubnice prema DIN EN 1092-1
l2
l3
Mere u mm
l2
Veličina l1
l3
l4
l1
Rp 3⁄4
Rp 1
l6* kod DN
Rp 1 1⁄2 Rp 2
65
80
l5
h1
h2
h3
h4
h5
navoj.
prirub.
10/1
813
205
171-178
98
188
–
–
–
27
45
45
445
167
313
140
254
252
10/2
813
205
158-178
98
188
–
–
–
27
45
45
445
167
313
140
254
252
10/3
833
205
199-224
108
208
–
–
–
17
35
35
445
167
313
162
298
284
10/4
833
205
199-224
108
228
–
–
–
17
35
35
445
167
313
162
298
284
Mere u mm
Veličina h6* kod DN
Rp 3⁄4 Rp 1
b1
b2
b3
b4
b5
r1
r2
d1
d2
d3
d4
d5
d6
Rp 1 1⁄2 Rp 2
65
80
10/1
360
380
433
486
–
–
279
307
270
312
232
718
682
160
212
M10
165
186
190
10/2
391
411
464
517
562
–
279
307
270
312
232
718
682
160
212
M10
165
186
190
10/3
435
455
508
561
594
594
279
307
270
312
240
718
682
200
260
M10
210
235
240
10/4
–
455
508
561
594
594
279
307
270
312
240
718
682
218
260
M10
220
235
250
Mere su približne. Zadržavamo pravo izmena u
okviru daljnjeg razvoja.
Priprema ozida ložišta
* Ukoliko regulator pritiska, već prema vrsti, ne sme prelaziti
Dimenzije bušenja
ploče za gorionik
d3
1 Zaptivka prirubnice
prednju ploču kotla, mora se ugraditi odstojni prsten
između prirubnice gorionika i ploče kotla (videti listu pribora).
Pri tome paziti da se mera l3 od plamene glave smanjuje
za visinu odstojnog prstena.
60°
2 Ozid
3 Prstena praznina
d1
d6
1
3
Ozid 2 ne sme prelaziti
prednji rub plamene glave,
ali može ići konusno (min. 60°).
d4
2
d5
l3
36
Funkcionalne šeme
Raspored armature
7
8
9
6
P
1
2
P
P
3 4
5
3a
4a
Legenda:
1 Kuglasti ventil *
2 Gasni filter
3 Regulator pritiska (NT) * ili (VT) *
3a Regulator upravljanja sa impulsnim vodom
4 Presostat min. pritiska gasa.
4a Max-presostat. (kod TRD) *
5 Presostat (DK)
6 Gasna klapna
7 Manometar s kuglastim ventilom *
8 Dvostruki magnetni ventil (DMV)
9 Gorionik
*
Nije sadržano u ceni gorionika
Poredak armature
Kod kotlova sa zakretnim vratima kotla
moraju armature biti montirane na
stranu suprotnu od šarnira.
lokalnim uslovima. Za različite
komponente učvršćenja gasne
armature pogledati u Weishaupt-listu
pribora.
Kompenzator
Za osiguranje ugradnje bez napetosti
preporučuje se u gasnu armaturu
dodatno ugraditi kompenzator.
Merači gasa
Za puštanje u rad mora biti instaliran
merač potrošnje gasa.
Mesto rastavljanja gasnih vodova
Za zakretanje vrata na kotlu mora na
gasnom vodu biti predviđeno mesto
rastavljanja. Glavni gasni vod je
najbolje rastavljati na kompenzatoru.
Termički zaporni ventil (TAE)
opcija prema propisu
Kod navojnih armatura je integrisan u
kuglasti ventil. Kod prirubničkih
armatura je poseban deo za ugradnju
ispred kuglastog ventila sa HTB
zaptivkama.
Učvršćenje armaturne grupe
Učvršćenje gasne armaturne grupe
mora biti izvedeno stručno i prema
Kod za tipove
WM– G 10 / 3 – A /ZMI
ZM = klizno-stepenast
I = Regulacijski odnos ~1:20
bez identifikacijskog broja proizvoda.
Broj konstrukcije
Veličina snage
Veličina gradnje
G = gas
Weishaupt gorionik tipnog reda monarch®
37
Štedeti gorivo, smanjiti emisije:
patentirana multiflam® tehnologija
Patentirana multiflam® tehnologija
omogućava održavanje posebno
niskih vrednosti emisija u velikim
postrojenjima bez skupe dodatne
opreme. Smanjenje emisija se
postiže pomoću inovativnog
mešnog sklopa sa raspodelom
goriva.
Weishaupt multiflam® gorionici su se
dokazali u praksi u poslednjih preko
10 godina. Oni su posebno pogodni za
tržišta sa najstrožijim zahtevima po
pitanju emisija.
38
Ova tehnologija primenjena na novim
monarch® gorionicima obezbeđuje
najniže emisije NOx i pri srednjim
snagama.
Model vrednosti emisija
U poređenju sa standardnim mešnim
sklopom se kod izvedbe 3LN multiflam®
NOx-emisije još dodatno smanjuju. To
se postiže posebnom izvedbom mešnog
sklopa sa raspodelom goriva.
Odgovarajući dobri rezultati zavise od
korišćene geometrije ložišta,
zapreminskog opterećenja, odn.
konstrukciji ložišta (princip sa 3 prolaza).
Za davanje izjave o garantovanim
vrednostima moraju biti poznati i
osnovni uslovi posmatranja za merenje i
procenu (na pr. opterećenje ložišta,
merne tolerancije, temperature, pritisak,
vlažnost vazduha i dr.).
Izbor gorionika
WM 10 multiflam® izvedbe 3LN
[ mbara ]
Tip gorionika
WM - L10/2-A / T-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 162 / Ø 20
Snaga kW
Ložno ulje EL EL
120 – 600
[ mbara ]
8
[ kW ]
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
100
200
300
400
500
600
[ kW ]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Tip gorionika
WM - L10/3-A / T-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 130 / Ø 20
Snaga kW
Ložno ulje EL EL
200 – 900
200
300
400
500
600
700
800
900
Ložno ulje EL EL snaga kod plamene cevi:
Zatvorene
Otvorene
Za ulje:
Radna polja su ispitana prema EN 267. Svi podaci
o snazi se odnose na temperaturu vazduha od 20 °C i
nadmorsku visinu ugradnje od 500 m.
Podaci o protoku goriva dati su za ogrevnu vrednost od
11,91 kWh/kg kod lož ulja El.
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski izvedeni za trofaznu naizmeničnu struju
(D) 400V, 3~, 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
DIN CERTCO sertificiranje:
Gorionici su tipskim uzorkom podvrgnuti ispitivanju od
nezavisnog ispitnog mesta (TÜV-Süd) i kroz to overeni sa
DIN CERTCO
Regulacijski opseg gas
EL ulje
maks 1 : 6
maks 1 : 3
39
Izbor gorionika
WM 10 multiflam® izvedbe 3LN
[mbara]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[mbara]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Tip gorionika
WM - G10/2-A / ZM-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 162 / Ø 20
Snaga kW
Zemni gas E, LL 100 – 600
TNG gas B/P (F) 100 – 600
100
200
300
400
[mbara]
500
600
Tip gorionika
WM - GL10/2-A / ZM-T-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 162 / Ø 20
Snaga kW
Zemni gas E, LL 100 – 600
TNG gas B/P (F) 100 – 600
Ložno ulje EL 120 – 600
100
200
300
400
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
[mbara]
500
600
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Tip gorionika
WM - G10/3-A / ZM-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 130 / Ø 20
Snaga kW
Zemni gas E, LL 125 – 900
TNG gas B/P (F) 125 – 900
100
Ložno ulje EL EL snaga kod plamene cevi:
Zatvorene
Otvorene
40
300
400
500
600
700
800
900
800
900
Tip gorionika
WM - GL10/3-A / ZM-T-3LN
Tip plamene glave WM10-3LN, Ø 130 / Ø 20
Snaga kW
Zemni gas E, LL 125 – 880
TNG gas B/P (F) 125 – 880
Ložno ulje EL 200 – 880
100
10
N-gas i F-gas, snaga kod plamene cevi:
Zatvorene
Otvorene
200
200
300
20
400
30
500
40
600
50
700
60
70
Odabir nazivnog otvora gasne armature
WM 10 multiflam® gorionika izvedbe 3LN
WM-G(L)10/2-A, izv. ZM-3LN multiflam®
WM-G(L)10/3-A, izv. ZM-3LN multiflam®
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Snaga Dovod niskog pritiska (sa FRS)
gorionika (pritisak protoka u mbar pred ručnim
kW
ventilom, pe,max = 300 mbara)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim
ventilom)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
300
31 16
350
42 21
400
53 27
450
66 32
500
81 39
550
96 45
600
113 52
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
10
12 7 6
13 10 9
16 9 8 7 6
16 12 11
21 12 11 9 8
19 14 13
26 15 13 10 10
22 16 14
31 17 15 12 11
25 18 16
37 20 17 13 13
28 20 18
43 23 20 15 14
Zemni gas LL (N)
300
43 21
350
58 28
400
75 36
450
93 44
500
114 53
550
137 63
600
161 74
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
13 10 9
16 9 8 6 6
16 12 11
22 12 11 8 8
20 14 13
29 16 14 11 10
24 17 15
36 19 17 13 12
29 20 18
44 23 20 15 14
33 23 20
52 27 23 18 17
39 26 23
61 32 27 20 19
TNG gas B/P (F) (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
300
17 11 9
8 6 5
350
22 14 10 9 9
10 8 7 6 6
400
28 17 13 11 11
13 10 9 8 8
450
35 21 15 13 13
17 12 11 10 10
500
42 25 18 16 15
20 15 14 12 12
550
50 30 21 18 18
25 18 17 15 15
600
62 38 28 24 23
32 24 23 21 20
Na navrtku
R3/4
R1
R 1 1/2
R2
W-MF507
W-MF512
W-MF512
DMV525/12
Prirubnički
DN65
DMV5065/12
DN80
DMV5080/12
DN100
DMV5100/12
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
Dovod visokog pritiska (sa HD
regulatorom), (pritisak protoka u
mbar pred dvostrukim, gasnim
ventilom)
Nominalna veličina armature
3/4” 1” 11/2” 2” 65 80 100
Nominalna veličina gasne klapne
50 50 50 50 50 50 50
Zemni gas E (N)
450
66 32
500
80 38
550
95 45
600
112 52
650
130 59
700
150 68
750
171 76
800
193 85
850
215 94
900
238 103
Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606; Wi = 13,295 kWh/mn3
18 14 12 12 12
26 14 12 10 9 9 9
21 15 14 13 13
31 17 15 11 11 10 10
24 17 15 15 14
37 19 17 13 12 12 12
28 19 17 16 16
43 22 19 14 13 13 13
31 21 18 17 17
49 25 21 16 15 14 14
35 23 20 19 18
56 28 24 18 16 16 16
38 25 22 20 20
63 31 26 19 18 17 17
42 27 23 22 21
71 35 29 21 19 19 18
45 28 23 22 21
77 36 30 21 19 18 18
48 29 24 22 21
85 39 32 21 19 18 18
Zemni gas LL (N)
450
92 42
500
112 51
550
134 60
600
158 70
650
184 81
700
212 93
750
242 105
800
274 118
850
- 130
900
- 143
Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641; Wi = 11,029 kWh/mn3
23 16 14 13 13
34 18 15 11 11 10 10
27 18 16 15 14
42 21 18 13 12 12 12
31 20 18 17 16
49 25 21 15 14 13 13
35 23 19 18 18
58 28 24 17 16 15 15
40 25 21 20 19
67 32 27 19 17 17 16
45 28 23 22 21
77 36 30 21 19 18 18
50 30 25 24 22
87 40 33 23 21 20 20
55 33 28 25 24
98 45 37 25 22 22 21
59 34 28 26 24 108 48 39 25 23 22 21
64 36 29 26 24 118 52 41 26 23 22 21
TNG gas B/P (F) (F) Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555; Wi = 20,762 kWh/mn3
450
34 20 15 13 12 12 12
16 12 11 10 10 9 9
500
42 25 18 15 15 14 14
20 14 13 12 12 12 12
550
50 29 21 18 17 17 17
24 17 16 14 14 14 14
600
58 34 24 20 19 19 19
28 20 19 17 16 16 16
650
68 39 27 23 22 21 21
33 23 21 19 19 19 19
700
77 43 29 25 23 23 23
37 25 23 21 20 20 20
750
85 46 31 25 24 23 23
39 26 24 21 21 20 20
800
94 50 32 26 24 24 23
42 27 25 22 21 21 21
850
103 53 33 26 25 24 23
45 28 26 22 21 21 21
900
113 57 35 27 25 24 24
48 30 27 22 22 21 21
Pritisak u ložištu u mbar se mora dodati najnižem
određenom pritisku protoka. Najniži pritisak protoka ne
bi trebao biti niži od 15 mbara.
Kod dovoda niskog pritiska se postavljaju regulatori pritiska
prema EN 88 sa sigurnosnom membranom. Najveći dozvoljeni
pritisak ispred zapornog ventila je kod snabdevanja niskim
pritiskom 300 mbara.
Kod snabdevanja visokim pritiskom mogu se koristiti
HD-regulacijski uređaji prema EN 334 iz tehničke brošure
”Uređaji za regulaciju pritiska sa sigurnosnim sklopovima za
Weishaupt gasne i kombinovane gorionike“. Tamo su opisani
HD-regulatori za priključne pritiske do 4 bara.
“ Podaci su o regulatorima koji su u obimu isporuke firme
Weishaupt.
Najveći pritisak priključenja vidjeti na pločici tipa.
41
Obim isporuke
Opis
WM-L10-T-3LN
WM-G10 ZM-3LN
WM-GL10 ZM-T-3LN
Kućište gorionika, zakretna prirubnica, poklopac kućišta,,
Weishaupt motor gorionika, kućište regulacije vazduha, ventilator,
plamena glava, uređaj za paljenje, kabel za paljenje, elektrode za paljenje,
programator sa sa jedinicom za prikaz i upravljanje, kontrolnik plamena,
servomotori, zaptivka prirubnice, prekidač na zakretnoj prirubnici, zavrtnji za montažu
l
l
l
Digitalni programator W-FM50
W-FM54
l
–
l
–
–
l
Kontrola propuštanja preko W-FM i presostata
sa elektronskom vezom
–
l
l
Dvostruki ventil za gas klase A
–
l
l
Gasna klapna
–
l
l
Presostat vazduha
–
l
l
Presostat min. pritiska gasa.
–
l
l
Mešni sklop zasnovan na predviđenom učinku
l
l
l
Servomotor za
vezano regulisanje goriva i vazduha sa W-FM
Servomotor za regulator vazduha
Servomotor za gasnu klapnu
l
–
l
l
l
l
Pumpa ulja ugrađena na gorioniku
l
–
l
Creva za ulje
l
–
l
3 magnetna ventila za ulje, trostepeni nosač
dizne sa već montiranom regulacijskom diznom
1 dodatni sigurnosni magnetni ventil za ulje
l
–
l
Kontaktor za direktno kretanje
ugrađen na motoru 1)
l
l
l
Vrsta zaštite IP 54
l
l
l
Prema EN 676 Gasni filter i regulator pritiska gasa spadaju u opremu gorionika (vidi Weishaupt listu pribora)
Ostale izvedbe gorionika kao na pr. TRD 604, 24 sata / 72 sata i dr. molimo Vas da potražite u posebnim izvedbama
ili po potrebi pitajte.
l Serijski
 opcija
1)
42
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe)..
Brojevi za narudžbu
Uljni gorionici
Kombinovani gorionici
Tip
gorionika
izv.
R/DN
Narudžbeni br.
WM-L10/2-A
T-3LN
211 110 24
WM-L10/3-A
T-3LN
211 110 34
Tip
gorionika
izv.
R/DN
Narudžbeni br.
WM-GL10/2-A
ZM-T-3LN
R3/4
218 123 10
R1
218 123 11
R1 1/2
218 123 12
R2
218 123 13
DN 65
218 123 14
R3/4
218 122 10
R1
218 122 11
R1 1/2
218 122 12
R2
218 122 13
DN 65
218 122 14
DN 80
218 122 15
DN 100
218 122 16
DIN CERTCO: 5G1010/10
WM-GL10/3-A
Tip
gorionika
izv.
WM-G10/2-A
ZM-3LN
WM-G10/3-A
ZM-3LN
R/DN
ZM-T-3LN
Narudžbeni br.
R3/4
217 123 10
R1
217 123 11
R1 1/2
217 123 12
R2
217 123 13
DN 65
217 123 14
R3/4
217 122 10
R1
217 122 11
R1 1/2
217 122 12
R2
217 122 13
DN 65
217 122 14
DN 80
217 122 15
DN 100
217 122 16
CE-PIN: CE 0085BQ0027
DIN CERTCO: 5G1025/11M
CE-PIN: CE 0085BQ0027
43
Posebne izvedbe
WM 10 multiflam® gorionik izv. 3LN
Uljni gorionik
WM-L10/2-A T-3LN
WM-L10/3-A T-3LN
Manometar s kuglastim ventilom 0-25 bara
210 030 18
210 030 18
Vakuummetar s kuglastim ventilom -1 / +9 bara
210 030 19
210 030 19
na upit
210 030 85
na upite
210 030 86
Produžetak plamene glave
za 100 mm
za 200 mm
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
210 003 00
210 003 00
Elektro-magnetna spojka
250 030 44
250 030 44
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW
na upit
210 030 20
Merač ulja VZO8 bez daljinskog davača
250 030 46
250 030 46
Merač ulja VZO8 s daljinskim senzorom NF za spoljno ožičenje
250 030 47
250 030 47
Merač ulja VZO8s daljinskim senzorom HF za interno ožičenje (W-FM 50 ili W-FM 200)
na upit
na upit
Merač ulja VZO8 s daljinskim senzorom HF za spoljno ožičenje
na upit
na upit
Spoj konektorom ST 18/7 i. ST 18/4 (W-FM 50/100/200)
na upit
210 030 13
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 50 sa KS 40)
250 031 06
250 031 06
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM 50)
210 030 48
210 030 48
W-FM 100 umesto W-FM 50 ( pogodan za kontinuirani rad)
210 030 32
210 030 32
Presostat DSA58 (izv. TRD 72 h)
na upit
210 030 23
Kontrolnik plamena QRI umesto QRA (potreban za izv. TRD)
na upit
210 031 33
Analogni modul sa regulatorom snage za W-FM 100
110 017 18
110 017 18
W-FM 200 umesto W-FM 50 sa modulom za regulaciju snage, pretvaračem analognog signala i
modulom brojila obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
210 030 10
210 030 10
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1)
250 030 86
ABE sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V
na upit
250 031 72
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
44
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili s integrisanom bimetalnom zaštitom
(vidi posebne izvedbe)
250 030 86
Posebne izvedbe
WM 10 multiflam® gorionik izv. 3LN
Gasni gorionici
Produžetak plamene glave
WM-G10/3 ZM-3LN
WM-GL10/3 ZM-T-3LN
za 100 mm
na upit
250 031 57
za 200 mm
na upit
250 031 58
250 030 21
250 030 21
GW 50 A6/1
250 031 40
250 031 40
Magnetni ventil testa presostata vazduha
kod trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
Max-presostat. (W-MF na navoj)
R 3/4” do R 1 1/2”
GW 150 A6/1
250 031 41
250 031 41
GW 500 A6/1
250 031 42
250 031 42
Max-presostat (DMV na navoj)
GW 50 A6/1
150 017 52
150 017 52
R 2”
GW 150 A6/1
150 017 53
150 017 53
GW 500 A6/1
150 017 54
150 017 54
Max-presostat (DMV prirubnički)
GW 50 A6/1
150 017 49
150 017 49
GW 150 A6/1
150 017 50
150 017 50
GW 500 A6/1
150 017 51
150 017 51
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4
(W-FM 50/100/200)
250 030 22
250 030 22
Dovod spoljašnjeg vazduha sa presostatom LGW
250 030 24
250 030 24
Regulator KS40 ugrađen u gorionik (W-FM 50)
250 030 99
250 030 99
W-FM 100 umesto W-FM 50 ( pogodan za kontinuirani rad)
250 030 74
250 030 74
Analogni modul sa regulatorom snage zar W-FM 100
110 017 18
110 017 18
W-FM 200 umesto W-FM 50 s modulom za regulaciju snage, pretvaračem analognog signala
i modul brojila obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
250 030 75
250 030 75
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (W-FM 50/200 potreban) 1)
na upit
210 030 11
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200) 1)
na upit
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 2)
250 030 86
250 030 86
ABE sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
110 018 53
110 018 53
Napon upravljanja 110 V (W-FM 50/100/200)
na upit
250 031 72
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
1)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili s integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe).
preporučuje se, kod stepenastog uljnog dela raditi sa 100%-tnim brojem obrtaja
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
(kontaktora u ormanu, korisnikova ugradnja), ili s integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe).
45
Posebne izvedbe
WM 10 multiflam® gorionik izv. 3LN
Kombinovani gorionici
WM-GL10/2-A ZM-T-3LN WM-GL10/3-A ZM-T-3LN
Manometar s kuglastim ventilom 0-25 bara
210 030 18
Vakuummetar s kuglastim ventilom -1 / +9 bara
210 030 19
210 030 19
za 100 mm
na upit
250 031 59
za 200 mm
na upit
250 031 60
250 030 21
250 030 21
Max-presostat (W-MF na navoj)
GW 50 A6/1
250 031 40
250 031 40
R 3/4” bis R 1 1/2”
GW 150 A6/1
250 031 41
250 031 41
GW 500 A6/1
250 031 42
250 031 42
Max-presostat (DMV na navoj)
GW 50 A6/1
150 017 52
150 017 52
R 2”
GW 150 A6/1
150 017 53
150 017 53
GW 500 A6/1
150 017 54
150 017 54
GW 50 A6/1
150 017 49
150 017 49
Produžetak plamene glave
Magnetni ventil testa presostata vazduha
kod trajnog rada motora ili naknadne ventilacije
Max-presostat (DMV prirubnički)
210 030 18
GW 150 A6/1
150 017 50
150 017 50
GW 500 A6/1
150 017 51
150 017 51
Creva za ulje 1300 mm umesto 1000 mm
210 003 00
210 003 00
Merač ulja VZO8 bez daljinskog davača
250 030 46
250 030 46
Merač ulja VZO8 s daljinskim senzorom NF za spoljašnje ožičenje
250 030 47
250 030 47
Elektro magnetna spojka
250 030 44
250 030 44
Spoj konektorom ST 18/7 i ST 18/4 (W-FM 54)
250 031 99
250 031 99
Spoj konektorom ST 18/7 (W-FM 100/200)
250 032 01
250 032 01
Dovod vazduha spolja sa presostatom LGW
210 030 20
210 030 20
Presostat DSA58 (izv. TRD 72 h)
250 030 82
250 030 82
250 031 78
250 031 78
250 031 93
250 031 93
250 031 77
250 031 77
na upit
na upit
na upit
210 030 11
W-FM 100 umesto W-FM 54 ( pogodan za kontinuirani rad)
sa modulom za regulaciju snage i pretvaračem analognog signala
ugrađen
za ugradnju
W-FM 200 umesto W-FM 54 s modulom za regulaciju snage, pretvaračem analognog signala
i modulom brojila obrtaja uz moguć priklop brojila za gorivo
ugrađen
za ugradnju
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije
ugrađeno na gorionik (W-FM 50/200 potreban) 2)
Upravljanje brojem obrtaja s pretvaračem frekvencije za ugradnju
(FU iz pribora) (potreban W-FM 200) 2)
na upit
210 030 12
Motor D90 sa kontaktorom 230 V i bimetalnim osiguranjem 1)
250 030 86
250 030 86
ABE sa kineskim pismom (W-FM 100/200)
Napon upravljanja 110 V
110 018 53
110 018 53
(W-FM 50/100/200)
na upit
250 031 72
(W-FM 54)
na upit
na upit
Izvedbe specifične za zemlju montaže i posebni naponi na upit
1)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili s integrisanom
bimetalnom zaštitom (vidi posebne izvedbe).
46
2)
preporučuje se, kod stepenaste regulacije na ulju raditi sa 100%-tnim brojem
obrtaja
Tehnički podaci za
WM 10 multiflam® gorionik izv. 3LN
Uljni gorionik
WM-L10/2-A / T 3LN
WM-L10/3-A / T 3LN
Motor gorionika 1)
tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/1K0
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
1,0
1,5
Nazivna struja
A
2,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2) (sa bimetalnim isključenjem)
Broj obrtaja (50 Hz)
tip (na pr.)
A najmanje
1/min
MS132 - 2,5
6 AT (spoljni)
2900
MS132 - 4,0
10 AT (spoljni)
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 50
W-FM 50
Nadzor plamena
tip
QRA2
QRA2
Ugrađena pumpa
Maks. dobavna količina
tip
l/h
AL 75C
130
AL 95C
150
NOx-klasa prema EN 267
3
3
Creva za ulje
DN / dužina
8 / 1000
8 / 1000
Težina
kg
ca. 60
ca. 60
WM-G10/2-A / ZM-3LN
WM-G10/3-A / ZM-3LN
Motor gorionika 1)
tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/1K0
WM-D 90/90-2/1K5
Nazivna snaga
kW
1,0
1,5
Nazivna struja
A
2,2
3,2
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2) (sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
A najmanje
MS132-2,5
6 AT (spoljni)
MS132 - 4,0
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 50
W-FM 50
Nadzor plamena
tip
ION
ION
Servomotor vazduh/gas
tip
STE 50
STE 50
Gasni gorionik
NOx-klasa prema EN 676
Težina (bez gasne armature)
kg
Kombinovani gorionik
3
3
ca. 63
ca. 63
WM-G10/2-A / ZM-3LN
WM-GL10/3-A / ZM-T 3 LN
Motor gorionika 1) tip Weishaupt
WM-D 90/90-2/1K0
Nazivna snaga
kW
1,0
1,5
Nazivna struja
A
2,2
3,5
Motorni zaštitni kontaktor 2)
ili predosigurač motora 2) (sa bimetalnim isključenjem)
tip (na pr.)
A najmanje
MS132 - 2,5
6 AT (spoljni)
MS132 - 4,0
10 AT (spoljni)
Broj obrtaja (50 Hz)
1/min
2900
2880
Digitalni programator
tip
W-FM 54
W-FM 54
QRA2
QRA2
Nadzor plamena tip
WM-D 90/90-2/1K5
Servomotor vazduh/gas
tip
STE 50
STE 50
Ugrađena pumpa
Maks. dobavna količina
tip
l/h
AL 75C
130
AL 95C
150
3
3
Creva za ulje
DN / dužina
8 / 1000
8 / 1000
Težina (bez gasne armature)
kg
ca. 65
ca. 65
NOx-klasa prema EN 267 / EN 676
1)
Elektro motori ispunjavaju stepen efikasnosti IE2 prema odredbama (EG) br.
640/2009).
Naponi i frekvencije:
Gorionici su serijski za 50 Hz . Ostali naponi i frekvencije na upit.
2)
Potrebna zaštita motora može se po izboru izvesti preko
kontaktora u ormanu, (korisnikova ugradnja), ili s integrisanom bimetalnom
zaštitom (vidi posebne izvedbe).
Motor gorionika standardne izvedbe:
klasa izolacije F, zaštita IP 54.
47
Dimenzije
multiflam® uljni gorionici izvedba 3LN
r1
b1
d2 d1
h1
b2
h3
h2
r2
8 mm
l2
l3*
l1
Tip
gorionika
mere u mm
l1
l2
l3
b1
b2
h1
h2
h3
r1
r2
d1
d2
WM-L10/2 T-3LN
833
205
209 – 219
323
307
445
167
313
718
682
180
199
WM-L10/3 T-3LN
833
205
207 – 222
323
307
445
167
313
718
682
180
199
r1
multiflam® gasni gorionici izvedba 3LN
b1
d2 d1
h4
h1
b2
h3
d6
h2
l4
r2
8 mm
l2
l1
l3*
Tip
gorionika
mere u mm
l1
l2
l3
WM-G10/2 ZM-3LN
833
205
WM-G10/3 ZM-3LN
833
205
Mere su približne.
Zadržavamo pravo promena u okviru razvoja
48
l4
b1
b2
h1
h2
h3
h4
r1
r2
d1
d2
d6
209 – 219
108
279
307
445
167
313
161
718
682
180
199
DN50
212 – 222
108
279
307
445
167
313
161
718
682
180
199
DN50
r1
Dimenzije
b1
d2 d1
h4
h1
h3
b2
d6
h2
l4
r2
8 mm
l2
l3*
l1
Tip
gorionika
mere u mm
l1
l2
l3
l4
b1
b2
h1
h2
h3
h4
r1
r2
d1
d2
d6
WM-GL10/2 ZM-T 3LN
833
205
209 – 219
108
323
307
445
167
313
161
718
682
180
199
DN50
WM-GL10/3 ZM-T 3LN
833
205
212 – 222
108
323
307
445
167
313
161
718
682
180
199
DN50
Mere su približne.
Zadržavamo pravo promena u okviru razvoja
Dimenzije bušenja ploče za gorionik
Priprema ozida ložišta
d3
1 Zaptivka prirubnice
2 Ozid
180 mm
3 Prstena praznina
240 mm
60°
45°
d4
d5
l3
d3 = M10
Prednji rub plamene cevi mora prelaziti ozid 2 za ca. 50 mm , može
d4 = 210 mm
međutim ići konusno (min 60°) .
d5 = 235 mm
49
Funkcionalne šeme
Funkcionalne šeme gas
Funkcionalne šeme ulje
W-FM 50/100/200
W-FM 54
9
7
Izvedba ZM-T
(dvostepena sa potpalom)
9
7
1
2
3
7
1
2
P P
P
3 4a 4
8
5
1
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
Kuglasti ventil *
Gasni filter *
Regulator pritiska (NT) ili (VT) *
Gasni presostat, min.
Gasni presostat, maks. (kod TRD) *
Dvostriki magnetni ventil (DMV)
Gasna klapna
Manometar s kuglastim ventilom *
Gasni presostat (DK)
Gorionik
*
Nije sadržano u ceni gorionika
Raspored armature
Kod kotlova sa zakretnim vratima kotla
mora armatura biti montirana na
stranu suprotnu od šarnira.
Kompenzator
Za osiguranje ugradnje bez napetosti
preporučuje se u gasnu armaturu
dodatno ugraditi kompenzator.
Mesto rastavljanja gasnih vodova
Za zakretanje vrata na kotlu mora na
gasnom vodu biti predviđeno mesto
rastavljanja. Glavni gasni vod je
najbolje rastavljati na kompenzatoru.
50
1
6
1
2
3
4a
5
6
7
8
9
2
P
P
3 4a
8
5
6
Kuglasti ventil *
Gasni filter *
Regulator pritiska (NT) ili (VT) *
Gasni presostat, maks. *
Dvostruki magnetni ventil (DMV)
Gasna klapna
Manometar s kuglastim ventilom *
Presostat min. pritiska gasa/DK
Gorionik
Učvršćenje armaturne grupe
Učvršćenje gasne armaturne grupe
mora biti izvedeno stručno i prema
lokalnim uslovima. Za različite
komponente učvršćenja gasne
armature pogledati u Weishaupt-listu
pribora.
Merači gasa
Za puštanje u rad mora biti instaliran
merač potrošnje gasa.
Termički zaporni ventil (TAE)
opcija prema propisu
Kod navojnih armatura je integrisan u
kuglasti ventil. Kod prirubničkih
armatura je poseban deo za ugradnju
ispred kuglastog ventila sa HTB
zaptivkama.
6
1
2
3
4
5
6
7
Pumpa ulja na gorioniku
Magnetni ventil na pumpi ulja
Magnetni ventil stepena 1
Sekundarne dizne
Primarna dizna
Magnetni ventil radnog stepena 2
Magnetni ventil stepena potpale
4
5
4
To nije fasada. Firma Weishaupt je godinama jedna od vodećih
preduzeća iz tehnike grejanja i tehnike izgaranja sa sedištem
u Schwendiju i poslovnicama širom sveta. To je pouzdanost.
Weishaupt to je
Poverenje, kvalitet, u
pouzdanost.
službi kupaca,
Porodično preduzeće
snaga inovacija i
sa sedištem u
iskustvo su vrednosti
Schwendiju osnovao
na kojima je pionir
je 1932 Max
Max Weishaupt
Weishaupt i ubraja se
osnovao svoje
sa svojim filijalama i
preduzeće.
sestrinskim
Sve ovo stavljeno pod
ispostavama u 60
jedan naziv je
zemalja, međunarodno
pouzdanost.
vodećom, na tržištu za
područje gorionika,
I zato Weishaupt
sistema grejanja,
postoji još i danas.
kondenzacijske
tehnike, solarne
tehnike, toplotnih
pumpi i automatizacije u
zgradarstvu.
51
Weishaupt d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6
11070 Beograd
Tel.: 011 22006-01
www.weishaupt.rs
[email protected]
Max Weishaupt GmbH
88475 Schwendi
Deutschland
Tel.: +49 7353 83-0
Fax: +49 7353 83-358
www.weishaupt.de
Mi smo tamo gde smo
Vam potrebni
Štampa br. 83211458, maj 2012
Štampano u Nemačkoj
Zadržavamo pravo svih vrsta izmena
Zabranjeno umnožavanje
Ada
Novi Sad
Šimanovci
-w-
Beograd
Mladenovac
Valjevo
SRBIJA
-w- Weishaupt Beograd d.o.o
ugovorni partneri
Niš
CRNA
GORA
Nikšić
Podgorica
Weishaupt servis:
uvek tamo gde Vam je potreban
Weishaupt ovlašćeni servisi u Srbiji i Crnoj Gori za godinu 2011/2012
Weishaupt gorionici i sistemi grejanja
mogu se dobiti u dobrim specijalizovanim
centrima za grejanje koji partnerski
sarađuju sa Weishauptom.
Weishaupt d.o.o.
Beograd
011 22 00 601
Servis Elektroremont
Valjevo
064 32 73 933
SRZ Elektron
Šimanovci
063 32 80 51
SRZ Termoservis
Niš
064 91 12 708
Za podršku stručnoj prodaji Weishaupt
ima gustu prodajno-servisnu mrežu.
Time su osigurani isporuka, snabdevanje
rezervnim delovima i servis.
Centro-gas d.o.o
Novi Sad
063 50 03 43
Robi-therm
Ada
063 52 44 15
Etermija P.TJ. d.o.o.
Beograd
063 35 38 40
SZTR Pegaz
Mladenovac
063 81 26 413
Gaskontrol d.o.o.
Beograd
063 22 02 66
Ening d.o.o.
Nikšić
069 34 59 79
Plam inženjering.
Podgorica
069 02 00 80
Kad je čovek u nevolji, Weishaupt
je uvek na mestu. Za sva pitanja na temu
Weishaupt gorionika i sistema grejanja
služba tehničke pomoći kupcima
stoji na raspolaganju neprekidno
365 dana godišnje.
SRBIJA
CRNA GORA
Download

Snimi prospekt 1.9 MB (pdf)