LME7
Brülör kontrolleri
Ana belge
LME7 ve bu ana belge, ürünlerinde LME7'ye yer veren OEM firmalarına yöneliktir.
Yazılım versiyonu 02.00
CC1P7105tr
04.02.2014
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
2/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7
Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
Diğer belgeler
Ürün modeli
Belge türü
Belge numarası
PME71.111
Kullanıcı belgesi
A7105.1
PME71.112
Kullanıcı belgesi
A7105.2
PME71.401
Kullanıcı belgesi
A7105.3
PME71.402
Kullanıcı belgesi
A7105.4
PME71.901
Kullanıcı belgesi
A7105.5
PME72.521
Kullanıcı belgesi
A7105.11
PME72.541
Kullanıcı belgesi
A7105.12
PME73.810
Kullanıcı belgesi
A7105.21
PME73.811
Kullanıcı belgesi
A7105.22
PME73.812
Kullanıcı belgesi
A7105.23
PME73.820
Kullanıcı belgesi
A7105.24
PME73.830
Kullanıcı belgesi
A7105.25
PME73.831
Kullanıcı belgesi
A7105.26
PME73.840
Kullanıcı belgesi
A7105.27
LME
Çevresel uygunluk belgesi
E7105
PME
Çevresel uygunluk belgesi
E7105.1
LME7
Veri föyü
N7105
LME
Ürün yelpazesine genel
bakış
Q7010
3/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7
Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
4/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7
Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
İçindekiler
1
Güvenlik uyarıları .............................................................................................. 9
1.1
Uyarılar ............................................................................................................. 9
1.2
Montaj bilgileri ................................................................................................. 11
1.3
Kurulum açıklamaları....................................................................................... 12
1.4
Alev dedektörünün elektrik bağlantısı............................................................... 13
1.5
Çalıştırma talimatları ....................................................................................... 14
1.6
Standartlar ve sertifikalar ................................................................................. 15
1.7
Dayanıklılık süresi ........................................................................................... 15
1.8
Tasfiye uyarıları .............................................................................................. 15
1.9
Baskı düzeni kuralları ...................................................................................... 16
1.9.1
Güvenlik notları ............................................................................................... 16
2
Sistem yapısı / fonksiyon açıklaması ................................................................ 17
2.1
Özellikler......................................................................................................... 18
3
Model tablosu ................................................................................................. 19
3.1
Brülör kontrolleri .............................................................................................. 19
3.2
Program modülleri ........................................................................................... 20
3.3
Gösterge üniteleri / kumanda üniteleri ve aksesuar........................................... 22
3.4
Alev dedektörü ................................................................................................ 22
3.5
Aktüatörler ...................................................................................................... 23
3.6
Basınç anahtarı ............................................................................................... 23
3.7
RJ11 için kör soket .......................................................................................... 24
3.8
LME7 için soket grubu ..................................................................................... 24
3.9
Servis araçları ................................................................................................. 24
3.10
Demo çantası ve aksesuar .............................................................................. 25
4
Teknik veriler .................................................................................................. 26
4.1
LME7 temel cihazı........................................................................................... 26
4.2
Klemens yükü Girişler ..................................................................................... 26
4.3
Klemens yükü Çıkışları .................................................................................... 27
4.4
Hat uzunlukları ................................................................................................ 28
4.5
Aktüatörler ...................................................................................................... 28
4.6
Hat kesitleri ..................................................................................................... 28
4.7
Sinyal kablosu AGV50..................................................................................... 29
4.7.1
AZL2 ® Arabirim BCI ...................................................................................... 29
4.8
RJ11 için kör soket .......................................................................................... 29
4.9
Çevre koşulları ................................................................................................ 29
4.10
Alev gözleme .................................................................................................. 30
4.10.1
İyonizasyon çubuğu......................................................................................... 30
4.10.2
UV alev dedektörü QRA2 / QRA4.U / QRA10 ................................................... 32
5/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
İçindekiler
CC1P7105tr
04.02.2014
5
Boyutlu çizimler ............................................................................................... 33
6
Fonksiyon ....................................................................................................... 34
6.1
Başlatma için ön şart ....................................................................................... 34
6.2
Düşük gerilim .................................................................................................. 34
6.3
Kontrollü aralıklı çalışma.................................................................................. 34
6.4
Arızalarda kumanda programı.......................................................................... 35
6.5
Brülör kontrollerinin kilidinin açılması................................................................ 35
6.6
Tekrarlama sınırlaması .................................................................................... 36
6.6.1
Alev kaybında tekrar........................................................................................ 36
6.6.2
Emniyet zamanının (TSA) sonunda alev oluşmadığında tekrar ......................... 36
7
Kumanda, gösterge, teşhis .............................................................................. 37
7.1
Kumanda ........................................................................................................ 37
7.2
İşletim göstergesi ............................................................................................ 37
7.3
Arıza nedeni teşhisi ......................................................................................... 38
8
Girişler / Çıkışlar ............................................................................................. 40
9
Temel cihaz .................................................................................................... 41
9.1
Girişlerin ve çıkışların açıklanması ................................................................... 41
9.2
Dijital girişler ................................................................................................... 42
9.2.1
Güvenlik zinciri (Safety Loop) klemens X3–04 Pin 1 ve 2.................................. 42
9.2.2
Harici kontrol cihazı için girişler (AÇIK/KAPALI) klemens X5–03 Pin 1............... 42
9.2.3
Hava basıncı anahtarı klemensi X3–02 ............................................................ 43
9.2.4
Gaz basıncı anahtarı-min girişi ........................................................................ 43
10
Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü ......................................... 44
10.1
Önemli parametreler........................................................................................ 44
10.1.1
ASZ12.33 potansiyometresi geri bildirimi için bağlantı şeması........................... 44
10.1.2
Yük kontrolü için bağlantı şeması..................................................................... 45
10.2
Aktüatörler ...................................................................................................... 45
10.3
Fonksiyon ....................................................................................................... 45
10.4
Yük kontrolü girişleri ........................................................................................ 46
10.4.1
3 nokta adımlı giriş klemensi X5-03.................................................................. 46
10.4.2
Klemens X65 analog girişi ............................................................................... 46
10.4.3
Analog / 3 nokta adımlı giriş güç değeri kaynağı seçimi (parametre 654) ........... 46
10.4.4
Aktüatör çıkış klemensi X2-09.......................................................................... 46
10.4.5
Aktüatörün maksimum çalışma süresinin ayarlanması (parametre 259 /
parametre 260 zaman aşımı) ........................................................................... 46
10.5
Kademeli veya 3 nokta adımlı giriş modülasyonu üzerinden işletim türü
klemensi X5-03 ............................................................................................... 47
10.5.1
Mümkün olan maksimum çözülme ................................................................... 47
10.6
Analog giriş sinyali klemensi X65 üzerinden modülasyonlu işletim türü.............. 47
6/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
İçindekiler
CC1P7105tr
04.02.2014
10.6.1
Mümkün olan maksimum çözülme ................................................................... 47
10.6.2
Standartlaştırma modülasyon bölgesi............................................................... 47
10.7
Analog giriş sinyali klemensi X65 üzerinden modülasyonlu işletim türünde
minimum güç ayar adımının (ölü bant) (parametre 123) ayarlanması ................ 48
Uygulama sınırları / uygulama örnekleri ........................................................... 49
11
AZL2 kumandası ile ilgili güvenlik uyarıları ....................................................... 50
12
AZL2 üzerinden kumanda................................................................................ 51
12.1
Cihaz açıklaması / göstergelerin ve tuşların anlamı .......................................... 51
12.2
Ekran sembollerinin anlamı.............................................................................. 52
12.3
Özel fonksiyonlar ............................................................................................ 52
12.3.1
Manuel kilitleme .............................................................................................. 52
12.4
Kumanda ........................................................................................................ 53
12.4.1
Normal gösterge ............................................................................................. 53
12.4.1.1. Bekleme konumu göstergesi............................................................................ 53
12.4.1.2. Başlatma / Devre dışı bırakma göstergesi ........................................................ 53
Faz göstergesi ................................................................................................ 53
Faz göstergesinin listesi .................................................................................. 54
12.4.1.3. İşletim konumu göstergesi ............................................................................... 55
12.4.1.4. Arıza mesajı, hata göstergesi ve bilgi göstergesi .............................................. 56
Kilitlemeli hata göstergesi (arıza) ..................................................................... 56
Kilitleme reset ................................................................................................. 56
12.5
Menü kılavuzu................................................................................................. 57
12.5.1
Düzlem dağılımı .............................................................................................. 57
12.6
Bilgi düzlemi.................................................................................................... 58
12.6.1
Bilgi düzlemi göstergesi ................................................................................... 59
12.6.2
Bilgi değerleri göstergesi ................................................................................. 59
12.6.2.1. Tanım tarihi..................................................................................................... 59
12.6.2.2. Tanım numarası .............................................................................................. 59
12.6.2.3. Brülör tanıma .................................................................................................. 60
12.6.2.4. Başlatmalar geri alınabilir ................................................................................ 61
12.6.2.5. Toplam başlatmalar ......................................................................................... 62
12.6.2.6. Bilgi düzleminin sonu....................................................................................... 62
12.7
Servis düzlemi ................................................................................................ 63
12.7.1
Servis düzlemi göstergesi ................................................................................ 63
12.7.2
Servis değerleri göstergesi .............................................................................. 64
12.7.2.1. Hata geçmişi ................................................................................................... 64
12.7.2.2. Şebeke gerilimi ............................................................................................... 64
12.7.2.3. Alev yoğunluğu ............................................................................................... 64
12.7.2.4. Servis düzleminin sonu.................................................................................... 64
12.8
Parametre düzlemi .......................................................................................... 65
12.8.1
Şifre girişi........................................................................................................ 66
12.8.2
Isıtma sistemi uzmanı şifresinin değiştirilmesi................................................... 68
7/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
İçindekiler
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8.3
OEM şifresinin değiştirilmesi ............................................................................ 69
12.8.4
Backup ........................................................................................................... 70
12.8.5
Restore........................................................................................................... 72
12.9
Parametrelerin kumanda varyantları ................................................................ 74
12.9.1
İndekssiz, doğrudan göstergeli parametre ........................................................ 74
12.9.1.1. Parametre düzlemindeki 225 parametresi (ön süpürme zamanı) örneğinde ....... 74
12.9.2
İndekssiz, doğrudan göstergesiz parametre ..................................................... 76
12.9.2.1. Parametre düzlemindeki 224 parametresi (hava basıncı anahtarı tanınan
süresi) örneğinde ............................................................................................ 76
12.9.3
İndeksli, doğrudan göstergeli veya göstergesiz parametre ................................ 78
12.9.3.1. 701 parametresi örneğinde: Servis düzleminde güncel hata.............................. 78
13
Harici AZL2 göstergesi üzerinden kumandada hata kodu listesi ........................ 80
14
Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda ....................................................... 82
14.1
Göstergelerin ve tuşların anlamı ...................................................................... 82
14.2
Normal gösterge ............................................................................................. 83
14.2.1
Bekleme konumu göstergesi............................................................................ 83
14.2.2
Başlatma göstergesi / Devre dışı bırakma göstergesi ....................................... 83
14.2.2.1. Faz göstergesi ................................................................................................ 83
14.2.2.2. Faz göstergesinin listesi .................................................................................. 84
14.2.3
İşletim konumu göstergesi ............................................................................... 86
14.3
Özel fonksiyonlar ............................................................................................ 86
14.3.1
Manuel kilitleme .............................................................................................. 86
14.4
Arıza mesajı ve hata göstergesi ....................................................................... 87
14.4.1
Kilitlemeli hata göstergesi (arıza) ..................................................................... 87
14.4.2
Alev akımı göstergesi ION veya QRA............................................................... 88
14.4.3
Kilitleme reset ................................................................................................. 88
14.4.4
Güç değeri göstergesi ..................................................................................... 89
14.5
Manuel ayar değişikliği (program modülüne bağlı) ............................................ 90
14.5.1
Analog sinyalli modülasyonlu işletimde PWM fanının aktüatör konumu
veya devir sayısı ............................................................................................. 90
14.6
Yeni bir program modülü ile veya program modülü değiştirildiğinde ilk
başlatma ......................................................................................................... 93
14.7
Manuel Backup ............................................................................................... 95
14.7.1
Backup işleminde hata .................................................................................... 96
14.8
Manuel Restore............................................................................................... 97
14.8.1
Restore işleminde hata .................................................................................... 98
14.8.2
Kilitleme reset ................................................................................................. 98
15
Resim dizini .................................................................................................. 101
8/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
İçindekiler
CC1P7105tr
04.02.2014
1
Güvenlik uyarıları
1.1
Uyarılar
Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!
LME7, bir emniyet cihazıdır! Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya
cihazda değişiklik yapılmasına izin verilmez. İzin verilmeyen müdahalelerin
sonucundaki hasarlardan dolayı Siemens sorumluluk kabul etmez!
Bu belge içerisinde ek olarak dikkate alınması gereken diğer uyarılar da
mevcuttur!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye uzman kişiler tarafından
yapılmalıdır
Brülör kontrolleri için DIN EN 60529 uyarınca koruma derecesi IP40, brülör üreticisi
veya kazan üreticisi tarafından yapılan uygun montajla sağlanmalıdır. Bu dikkate
alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur
Bağlantı bölgesindeki tüm işlemlerden önce sistemin gerilim beslemesini her iki
kutuptan kesin. Bunları istenmeden tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın ve
gerilimsizliği tespit edin. Kapatılmamış tesiste elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadır
Uygun önlemler alarak elektrik bağlantılarında dokunma koruması sağlayın (örneğin
kullanılmayan girişler ve çıkışlar için kör soketle). Bu dikkate alınmadığında elektrik
çarpma tehlikesi söz konusudur
Kontak korumasını LME7'ye ve tüm bağlantısı yapılmış elektrikli parçalara monte
ederek emniyete alın. Kapak EN 60730 uyarınca model, dayanıklılık ve koruma ile
ilgili gereklilikleri yerine getirmelidir. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma
tehlikesi söz konusudur
Program modülü bölgesi soket bölgesi olarak tanımlanmıştır ve program modülü
sokete takılı olmadığında güvenlidir
Her kullanımdan sonra (montaj, kurulum, servis gibi) kabloların ve
parametrelemenin uygun durumda olup olmadığını kontrol edin ve Çalıştırma
talimatları bölümünde belirtilen emniyet kontrollerini yapın. Uyarılar dikkate
alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi ve elektrik çarpma
tehlikesi vardır
Gövdedeki veya kumanda alanının folyo bölgesindeki hasarlarda cihazlar derhal
devre dışı bırakılmalıdır. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz
konusudur
Kumanda alanındaki tuşlara, herhangi bir takımın veya keskin kenarlı cisimlerin
yardımı olmadan yalnızca elinizle basın. Folyo hasar gördüğünde elektrik çarpma
tehlikesi söz konusudur
AZL2 için veri hattı veya örneğin OCI410 gibi diğer aksesuarlar (BCI arabiriminde
takılı) yalnızca cihaz gerilimsiz durumdayken (her iki kutuptan kapama) takılabilir
veya çıkartılabilir, çünkü BCI arabirimi şebeke geriliminden güvenli bir ayrıma sahip
değildir. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur
BCI arabirimi kullanılmadığında (RJ11 yuva) kontak koruması emniyete alınmalıdır
(yuva aşınmış). Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur
Düştükten veya darbe aldıktan sonra aygıtları tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir. Uyarılar
dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi ve elektrik
çarpma tehlikesi vardır
Elektrik çarpmasına karşı koruma için, şebeke gerilimi açılmadan önce AGV50
sinyal kablosunun AZL2 ile doğru bağlanmasına dikkat edin
İyonizasyon çubuğuna dokunurken dikkatli olun. Şebeke beslemeli iyonizasyon
çubuğu tesadüfi temas etmeye karşı korunmalıdır. Bu dikkate alınmadığında elektrik
çarpma tehlikesi söz konusudur
9/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
LME7'nin emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak için aşağıdaki noktalar dikkate
alınmalıdır:
Yoğuşma ve nem etkileri önlenmelidir. Buna rağmen oluşuyorsa, açmadan önce
yeterince kurutulmalıdır! Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz
konusudur
Statik yükler temas halinde cihazın yapı parçalarına zarar verebildiğinden
önlenmelidir.
Tavsiye: ESD donanımı kullanın
10/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.2
·
·
Montaj bilgileri
Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın
Montaj ve kurulum işlemleri DIN bölgesinde VDE gerekliliklerini, özellikle DIN / VDE
0100, 0550 ve DIN / VDE 0722 normlarını yerine getirmelidir
LME7 brülör kontrolleri M4 diş (UNC32) veya M5 diş (UNC24) vidalı bağlantılarla
1,8 Nm'lik bir sıkma torku ile her 3 sabitleme noktasına monte edilmelidir. Mekanik
dayanıklılığın daha iyi hale getirilmesine yönelik gövde ilave oturma yüzeyleri aynı
şekilde dikkate alınmalıdır. Bu yüzeyler montaj yüzeyine temas etmelidir. Montaj
yüzeyinin düzlüğü 0,3 mm'yi aşmamalıdır
·
168,8
Montaj açıklaması
73,9
13
13
O5 (3x)
42
5
5
(42)
13
108,8
13
Program modülü
13
60
Kumanda alanı
7113z05tr/0214
(73,9)
Gövde dış kenarı
13
0,3
Resim 1: Montaj – Oturma yüzeyleri
Oturma yüzeyleri
11/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.3
Kurulum açıklamaları
·
Yüksek gerilim ateşleme kablolarını mümkün olduğunca ayrı, cihaza ve diğer
kablolara mümkün olduğunca uzak bir mesafeye bağlayın
· Faz ve nötr iletkenleri veya merkez iletkenleri, yerlerini değiştirerek bağlamayın
· Şalter, sigorta, topraklama gibi öğeleri yerel talimatlara göre bağlayın
· Bağlantı şemaları topraklamalı nötr iletkeni olan brülör kontrolleri için çizilmiştir.
Topraklamasız şebekelerdeki iyonizasyon akımı denetiminde klemens X10-05 Pin
1'i brülör şasisine bağlayın. AC 230 V'luk (50/60 Hz) bir şebeke geriliminde 2,7
mA'lik bir topraklama akımı aktığından geçerli yerel talimatlara (örneğin elektrik
çarpmasından korunma ile ilgili) uyulmasına dikkat edin
· Bağlantı klemenslerinin izin verilen maksimum elektrik yüklemesini aşmayın
· Brülör içerisindeki elektrik kablo döşenişi ülkeye özgü ve bölgeye özgü talimatlara
göre gerçekleştirilmelidir
· Brülör kontrollerinin kumanda çıkışları dışarıdan gerilim (şebeke gerilimi)
almamalıdır. Brülör kontrolleri tarafından kumanda edilen aparatların (yakıt vanaları
veya benzerleri) fonksiyon kontrolünde brülör kontrolleri esasen aparatlarla
bağlanmış olmalıdır
· Şebeke beslemesi yalnızca L ve N ile gerçekleşmelidir. Nötr iletken N, PE karşı
potansiyel iletkenine potansiyel farkına sahip olamaz
· Bağlantısı yapılan kabloların normlara uygun çeki boşaltmasını sağlayın (örneğin
DIN EN 60730 ve DIN EN 60335 uyarınca)
· Birbirlerine bağlanmış tekli tellerin yanındaki bağlantıya temas etmediğinden emin
olun. Uygun kablo pabuçları kullanın. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet
fonksiyonlarının kaybolması ve elektrik çarpma tehlikesi vardır
· LME7'deki kullanılmayan bağlantılar brülör üreticisi tarafından bir kör soketle
donatılmalıdır
· LME7 için bağlantı hatlarının soketleri yalnızca sistem gerilimsiz durumdayken (her
iki kutuptan kapama) çıkarılmalıdır veya değiştirilmelidir, çünkü bağlantılar, özellikle
BCI arabirimi şebeke geriliminden güvenli bir ayrıma sahip değildir
· Yakıt ve yanma havası için olan aktüatörler ve ayar elemanları arasındaki veya
muhtemelen ilave olarak kullanılan ayar elemanları arasındaki bağlantı kapalı
formda olmalıdır
· LME7'den AZL2'ye veya LME7'den OCI410'a sinyal kablosu AGV50
BCI arabirimi şebeke geriliminden güvenli bir ayrıma sahip olmadığından LME7'den
AZL2'ye veya LME7'den OCI410'a AGV50 sinyal kablosu için belirtilen şartnamelere
uyulmalıdır. AGV50 sinyal kablosu Siemens tarafından brülör kapağı altında
kullanım için geliştirilmiştir ve Hütter firması ile uyumludur, bkz. Teknik veriler. Diğer
sinyal kabloları kullanıldığında gerekli kablo özelliklerinin sağlandığı garanti
edilemez
· LME7'den AZL2'ye AGV50 sinyal kablosunu diğer iletkenlerle birlikte bağlamayın.
Ayrı bir kablo kullanın
· LME7'den AZL2'ye veya LME7'den OCI410'a uzatılmış AGV50 sinyal kablosu ile
servis işletimi
Örneğin servis işletimi (kısa süreli, <24 saat) için daha uzun bir sinyal kablosu
kullanılması gerektiğinde yukarıda belirtilen uygulamanın artık brülör kapağının
altında yer almadığından ve bu nedenle sinyal kablosunun yüksek mekanik
zorlanmalara maruz kalamayacağını dikkate alın. Bu nedenle ilave bir kaplama
gereklidir
· Sonradan kullanımda toz ve su nedeniyle zararlı etki ortaya çıkamayacak şekilde
AGV50 ve AZL2 sinyal kablosu taşınmalı ve depolanmalıdır
· AZL2'yi kullanırken çevrenin kuru ve temiz olmasına dikkat edin
· Hava basıncı anahtarının bağlantı hatlarında kısa devre kontrolü yapın
12/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.4
Alev dedektörünün elektrik bağlantısı
Önemli olan sinyal yayımının mümkün olduğunca kesintisiz ve kayıpsız olmasıdır:
· Sensör kablosunu diğer iletkenlerle birlikte bağlamayın
- İletkenlik kapasitesi alev sinyalinin gücünü düşürür
- Ayrı kablo kullanın
· Sensör kablolarının izin verilen uzunluğunu dikkate alın, bkz. Teknik veriler
· İyonizasyon çubuğuna dokunurken dikkatli olun. Şebeke beslemeli iyonizasyon
çubuğu tesadüfi temas etmeye karşı korunmalıdır
· Ateşleme ve iyonizasyon çubuklarını, ateşleme kıvılcımı iyonizasyon çubuğunun
üzerine sıçramayacak (aşırı elektrik yüklemesi tehlikesi) ve iyonizasyon denetimi
ateşleme kıvılcımları tarafından etkilenmeyecek şekilde yerleştirin
· İzolasyon direnci
- İyonizasyon çubuğu ve şase arasında izolasyon direnci >50 MW olmalıdır
- Kirlenmiş dedektör tutucusu izolasyon direncini azaltır ve böylece kaçak akıma
yardımcı olur
· Brülörü talimatlara uygun olarak topraklayın, kazanın tek başına topraklanması
yeterli değildir
13/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.5
Çalıştırma talimatları
Çalıştırmadan önce aşağıdaki noktalar kontrol edilmelidir:
· Vanaların LME7'deki vana çıkışlarına doğru eşleştirilmesi
· Zaman parametrelerinin, özellikle emniyet zamanlarının ve ön süpürme
zamanlarının doğru ayarlanması
· Alev dedektörünün işletim esnasında alev kaybında (bildirim sonlandırma süresi
dahil), ön süpürme zamanı esnasında harici ışıkta ve emniyet zamanının sonunda
mevcut olmayan alev oluşumunda doğru fonksiyonu
· Çalıştırırken tüm emniyet fonksiyonları kontrol edilmelidir
· RASTx bağlantı soketlerinin belirgin bir karıştırma koruması mevcut değildir. Bu
nedenle sistemi çalıştırmadan önce soket yerleşiminin doğruluğunu kontrol edin
· Elektromanyetik emisyonlar uygulamaya yönelik olarak kontrol edilmelidir.
Aşağıda belirtilenler AZL2'deki alev göstergesi için genel olarak geçerlidir:
- Gösterge, çeşitli yapı parçası toleranslarına bölünmüştür, bu nedenle ±%10'luk
sapmalar mümkündür
- Ayrıca fiziksel nedenlerden dolayı göstergenin dedektör sinyali değerleri ile doğrudan
bir bağlantısının bulunmadığı dikkate alınmalıdır
Aşağıdaki mevcut veya gerekli giriş mesajlarının fonksiyonları kontrol edilmelidir:
· Hava basıncı
· Min. gaz basıncı ve maks. gaz basıncı veya POC
· Güvenlik zinciri (örneğin emniyet sıcaklığı sınırlayıcı)
Uzman kişinin teslimat kontrolündeki görevleri
a)
b)
c)
d)
İşlem
Bağlantısı ayrılmış alev dedektörü ile brülör başlatımı
Harici olarak aydınlatılan alev dedektörlü brülör başlatımı,
örneğin görülebilir ışın için dedektörlerdeki ampul ışığı, kuvars
halojen lamba veya UV ışını dedektörlerinde çakmak alevi
İşletim esnasında alev kaybı simülasyonu, bunun için alev
dedektörünün bağlantısını işletim konumunda ayırın ve bu
konumda bırakın
İşletim esnasında alev kaybında sistem bildirim sonlandırma
zamanının kontrolü, bunun için yakıt vanalarını manuel olarak
gerilimden ayırın ve yakıt vanalarının bu manuel gerilim
kapaması ile brülör kontrolleri tarafından yakıt vanası besleme
geriliminin kapatılması arasındaki zamanı kontrol edin
Kontrol / Reaksiyon
Birinci emniyet zamanının sonunda arıza
nedeniyle durdurma
Ön süpürme zamanında arıza nedeniyle
durdurma
Arıza nedeniyle durdurma veya yeniden
harekete geçme, brülör kontrollerinin
konfigürasyonuna göre
İlgili sistem için izin verilen zaman içerisinde
yakıt vanası besleme geriliminin brülör
kontrolleri tarafından kapatılması
Kullanım alanına ve bunun için geçerli normlara bağlı olarak diğer kontroller gerekli
olabilir.
Parametrelenen değerler ve ayar değerleri bir sistem kurulduktan ve çalıştırıldıktan
sonra sistem sorumlusu / ısıtma sistemi uzmanı tarafından kayıt altına alınmalıdır. Bu
veriler, örneğin PC yazılımı ACS410 yardımıyla yazdırılabilir veya elle yazılarak yazıya
dökülmelidir. Bu belgeler muhafaza edilmelidir ve uzman kişi tarafından kontrol
edilmelidir.
Uyarı!
LME7'de, OEM erişim düzleminde uygulama normlarından farklılık gösteren
parametreler uygulanabilir. Parametreleri ayarlarken uygulamanın yasal
talimatlar çerçevesinde emniyetli bir şekilde çalıştırıldığından emin olunmalıdır.
Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının doğru çalışamaması
tehlikesi vardır.
14/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.6
Standartlar ve sertifikalar
EEC yönergeleri ile uyumluluk
- Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık)
- Gaz ile çalışan aletler yönergesi
- Alçak gerilim yönergesi
ISO 9001: 2008
Sert. 00739
2004/108/EC
2009/142/EC
2006/95/EC
ISO 14001: 2004
Sert. 38233
Yalnızca AC 120 V varyantlar için
EN 298 bölüm 4 uyarınca tanım kodu
· PME71.111: F B C L B N
· PME71.112: A B C L B N
· PME71.401: F M C L J N
· PME71.402:F B C L J N
· PME71.901: F M C L J N
· PME72.521: F M L L X N
· PME72.541: F B L L X N
· PME73.810: F M C L J N
· PME73.811: F B C L B N
· PME73.812: F B C L B N
· PME73.820: F M C L J N
· PME73.830: F B C L J N
· PME73.831: F B L L J N
· PME73.840: F B C L J N
1.7 Dayanıklılık süresi
LME7 brülör kontrollerinin tasarım dayanıklılık süresi* 250.000 brülör start devridir, bu
normal bir ısıtma sisteminde yaklaşık 10 yıllık kullanım süresine eşdeğerdir (ürün tipi
alanındaki detaylı üretim tarihinden itibaren). EN 230 / EN 298 normunda öngörülen
testler ve Avrupa ayar cihazları üreticileri birliğinin (Afecor) yayınladığı (www.afecor.org)
ilgili test esasları baz alınmıştır.
Brülör kontrollerinin kullanımı için tasarım dayanıklılık süresi, veri föyü ve ana belge
bilgilerine göre geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanım süresi açısından beklenen
kullanım ömrüne ulaşıldığında brülör kontrolleri yetkili personel tarafından
değiştirilmelidir.
* Kullanım ömrü, teslimat koşullarında belirtilen garanti süresi değildir
1.8
Tasfiye uyarıları
Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne
atılmamalıdır.
Yerel ve güncellenmiş kanunlar dikkate alınmalıdır.
15/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
1 Güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
1.9 Baskı düzeni kuralları
1.9.1 Güvenlik notları
Bu ana belge, kişisel güvenliğinizi sağlamak, ekipman ve cihazlarda oluşabilecek maddi
hasarları önlemek için dikkate almanız gereken bilgileri içermektedir. Uyarılar bir uyarı
üçgeni veya bir el ile ön plana çıkarılmıştır ve tehlike derecesine göre şu şekilde
gösterilmektedir:
C
Uyarı
ilgili tedbir önlemleri alınmadığında ölüm, ağır
yaralanmanın veya maddi hasarların meydana
gelebileceği anlamındadır.
Dikkat
ilgili tedbir önlemleri alınmadığında hafif yaralanmanın
veya maddi bir hasarın meydana gelebileceği
anlamındadır.
Bilgi
Ürün, ürünün kullanılması veya dikkat edilmesi gereken
belgenin ilgili bölümü hakkında önemli bir bilgidir.
Kalifiye personel
Bu cihaz sadece kalifiye personel tarafından işletime alınmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu
ana belgenin güvenlikle ilgili bilgiler kapsamında ifade edilen yetkili personel, cihazları,
sistemleri ve elektrik devrelerini belirlenmiş güvenlik uygulamaları ve standartlar
doğrultusunda işletime alma, topraklama ve işaretleme yetkisine sahip kişilerdir.
Amacına uygun kullanım
Şunu dikkate alın:
Cihaz sadece teknik açıklamada öngörülen kullanım durumları için ve sadece Siemens
tarafından tavsiye edilen veya izin verilen tedarikçilere ait yabancı cihazlar ve bileşenler
ile kullanılmalıdır.
Ürün ancak doğru bir şekilde kargolama, muhafaza edilme, kurulma ve montajı
yapıldığında doğru ve emniyetli bir şekilde çalışmaktadır.
16/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
0
CC1P7105tr
04.02.2014
2
Sistem yapısı / fonksiyon açıklaması
LME7 brülör kontrolleri, orta ila yüksek güçteki üflemeli brülörlerin kumandası ve
denetlenmesi için belirli sistem bileşenlerine sahip mikro işlemci kumandalı bir
otomattır.
Çalışma şekli aralıklı olan tek kademeli veya 2 kademeli üflemeli brülörlerin işletime alma
ve denetleme görevini LME7 üstlenir. Alev gözleme iyonizasyon çubuğu yardımıyla,
opsiyonel olarak UV alev dedektörü QRA2, QRA4.U veya QRA10 ile yapılır
EN 298: 2003 uyarınca gaz brülör kontrolleri
EN 230: 2005 uyarınca sıvı yakıt brülör kontrolleri
EN 676 uyarınca gazlı üflemeli brülör
EN 746-2 uyarınca endüstriyel termik işlem sistemleri için
EN 267 uyarınca fanlı sıvı yakıt brülörü için
LME7 temel cihazında monte edilenler:
· Brülör kontrolleri
· Bir ekranın veya PC'nin bağlantısı için BCI arabirimi
· Sadece LME72 / LME73: Bir aktüatör için kumanda
· Kilitleme reset düğmesi (bilgi tuşu)
· İşletim mesajları ve arıza mesajları için 3 renkli LED sinyal lambası
· Opsiyonel: Yük kontrolü için analog girişler DC 0...10 V, DC 0/4...20 mA,
0...135 Ω
· Servis bilgileri, arıza bilgileri ve durum bilgileri için 3 x 7 segmentli gösterge
· Program modülleri için arabirim
ACS410
PC aracı
Resim 2: Örnek: Modülasyonlu gaz brülörü
17/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
2 Sistem yapısı / fonksiyon açıklaması
CC1P7105tr
04.02.2014
LME7 sistem bileşenleri (AZL2 gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi) doğrudan LME7
temel cihazına BCI arabirimi üzerinden bağlanır. Sistemin güvenlikle ilgili tüm dijital
girişleri ve çıkışları kontak geri bildirim ağı yardımıyla denetlenir. Aralıklı çalışma için
LME7 ile bağlantılı olarak iyonizasyon çubuğu ve opsiyonel olarak UV alev dedektörü
QRA2, QRA4.U veya QRA10 kullanılabilir. Brülör kontrollerinin kumandası ve
parametresi, gösterge ünitesi veya kumanda ünitesi AZL2 üzerinden veya PC aracı
yardımıyla yapılır. LCD'li ve menü ile kullanıcı yönlendirmeli AZL2 gösterge ve
kumanda ünitesi kolay bir kumanda ve amaca yönelik teşhisi mümkün hale getirir.
Teşhis ile ilgili olarak işletim durumları, hata türü ve hata zamanı ekranda gösterilir.
Brülör üreticisinin / kazan üreticisinin ve ısıtma sistemi uzmanının çeşitli parametre
düzlemleri şifre yardımıyla izin verilmeyen erişime karşı korumalıdır. Sistem işletmecisi
tarafından yerinde gerçekleştirilebilen basit ayarlar şifre olmadan yapılabilir.
Gösterge ve teşhis
·
·
·
·
İşletim mesajlarının ve arıza mesajlarının 3 renkli LED üzerinden çok renkli olarak
gösterilmesi
Sinyal koduyla arıza nedeni teşhisi
Dahili 3 x 7 segmentli gösterge üzerinden kapsamlı servis bilgileri, arıza bilgileri ve
durum bilgileri
BCI arabirimi ve AZL2 üzerinden kapsamlı işletim bilgileri, arıza bilgileri ve durum
bilgileri
2.1 Özellikler
-
Düşük gerilim algılaması
Elektrikli uzaktan reset
Dijital sinyal düzenleme sayesinde hassas program süreleri
Arıza mesajlarının ve işletim mesajlarının çok renkli gösterilmesi
Başlatma ve işletim esnasında hava basıncı anahtarının fonksiyon kontrolü ile hava
basıncı denetimi
Tekrarlama sınırlaması
PME program modülüne bağlı olarak 24 saat kesintisiz işletim sonrasında kontrollü
aralıklı çalışma (239 parametresi üzerinden parametrelenebilir)
BCI arabirimi
Program akışı göstergesi
PME program modülleri için soket yuvası
Cihaz parametresi tercihen ekran veya PC yazılımı ACS410 üzerinden ayarlanabilir
18/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
2 Sistem yapısı / fonksiyon açıklaması
CC1P7105tr
04.02.2014
3
Model tablosu
3.1 Brülör kontrolleri
LME71.000A1
LME71.000A2
LME72.000A2
LME73.000A1
LME73.000A2
Orta ila yüksek güçteki tek yakıtlı brülör / çift yakıtlı brülör için mikro işlemci kumandalı
brülör kontrolleri, 1 aktüatör.
Şebeke gerilimi AC 120 V
●
---
---
●
---
Şebeke gerilimi AC 230 V
---
●
●
---
●
Gaz basıncı anahtarı-min / POC
●
●
●
●
●
Basınç anahtarı sızdırmazlık kontrolü
●
●
●
●
●
Hava basıncı anahtarı
●
●
●
●
●
İyonizasyon çubuğu
●
●
●
●
●
QRA2 / QRA4.U / QRA10
●
●
●
●
●
Analog giriş sinyali yük kontrolü (0...10 V, 4...20 mA, 0...135 W)
●
●
---
●
●
Yük kontrolü girişi 3 nokta adımlı girişi / 2 kademeli
●
●
●
●
●
Aktüatör kumandası çıkışı
---
---
●
●
●
Potansiyometreli aktüatör için geri bildirim girişi 0...1 kW
---
---
---
●
●
●
●
Model tanımlaması
PWM kumandası çıkışı
●
●
●
Dahili LED 7 segmentli gösterge
●
●
---
●
●
AZL2 için BCI arabirimi veri yolu
●
●
●
●
●
19/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
3.2 Program modülleri
PME71.111A1
PME71.112A1
PME71.401A1
PME71.402A1
PME71.901A1
PME73.810A1
PME73.811A1
PME73.812A1
PME73.820A1
PME73.830A1
PME73.831A1
PME73.840A1
Örnek:
Şebeke gerilimi AC 120 V
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
LME71.000A ile işletim için
●
●
●
●
●
---
---
---
---
---
---
---
LME72.000A ile işletim için
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
LME73.000A ile işletim için
---
---
---
---
---
●
●
●
●
●
●
●
Üflemeli brülör gaz programı
●
---
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Atmosferik brülör gaz programı
---
●
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Tek kademeli veya tek kademeli
modülasyonlu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2 kademeli veya tek kademeli modülasyonlu
---
---
●
●
●
●
---
---
●
●
●
●
Pilot brülör simultan / değişimli
●
●
---
●
---
---
●
●
---
●
●
●
Aktüatör tarafından modülasyonlu (pnömatik
veya mekanik gaz-hava oranı kontrolü)
---
---
---
---
---
●
●
●
●
●
●
●
PWM fanı tarafından modülasyonlu (pnömatik
gaz-hava oranı kontrolü)
---
---
---
---
●
---
---
---
---
---
---
---
Analog sinyal / 3 nokta adımlı sinyal
tarafından fan devir sayısı ayarı / kumandası
---
---
---
---
●
---
---
---
---
---
---
---
Potansiyometreli aktüatörler için analog
sinyalle / 3 nokta adımlı sinyalle aktüatör
kumandası
---
---
---
---
---
●
●
●
---
●
●
---
Potansiyometresiz aktüatörler için 3 nokta
adımlı sinyal
---
---
---
---
---
---
---
---
●
---
●
●
Programlanabilir zaman için kumanda dizisi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
POC (vana kapama kontrolü)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
●
Sızdırmazlık kontrolü
---
---
---
---
●
●
●
---
●
●
●
●
Sızdırmazlık kontrolü girişi AÇIK/KAPALI
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
●
---
Model tanımlaması
20/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
PME71.111A2
PME71.112A2
PME71.401A2
PME71.402A2
PME71.901A2
PME72.521A2
PME72.541A2
PME73.810A2
PME73.811A2
PME73.812A2
PME73.820A2
PME73.830A2
PME73.831A2
PME73.840A2
Örnek:
Şebeke gerilimi AC 230 V
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
LME71.000A ile işletim için
●
●
●
●
●
---
---
---
---
---
---
---
---
---
LME72.000A ile işletim için
---
---
---
---
---
●
●
---
---
---
---
---
---
---
LME73.000A ile işletim için
---
---
---
---
---
---
---
●
●
●
●
●
●
●
Üflemeli brülör gaz programı
●
---
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Atmosferik brülör gaz programı
---
●
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Tek kademeli veya tek kademeli
modülasyonlu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2 kademeli veya tek kademeli
modülasyonlu
---
---
●
●
●
●
●
●
---
---
●
●
●
●
Pilot brülör simultan / değişimli
---
---
---
●
---
---
●
---
●
●
---
●
●
●
Aktüatör tarafından modülasyonlu
(pnömatik veya mekanik gaz-hava
oranı kontrolü)
---
---
---
---
---
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PWM fanı tarafından modülasyonlu
(pnömatik gaz-hava oranı kontrolü)
---
---
---
---
●
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Analog sinyal / 3 nokta adımlı sinyal
tarafından fan devir sayısı ayarı /
kumandası
---
---
---
---
●
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Potansiyometreli aktüatörler için
analog sinyalle / 3 nokta adımlı sinyalle
aktüatör kumandası
---
---
---
---
---
---
---
●
●
●
---
●
●
---
Potansiyometresiz aktüatörler için 3
nokta adımlı sinyal
---
---
---
---
---
●
●
---
---
---
●
---
●
●
Programlanabilir zaman için kumanda
dizisi
●
●
●
●
●
---
---
●
●
●
●
●
●
●
POC (vana kapama kontrolü)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
●
Sızdırmazlık kontrolü
---
---
---
---
●
---
---
●
●
---
●
●
●
●
Sızdırmazlık kontrolü girişi
AÇIK/KAPALI
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
●
---
Model tanımlaması
21/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
3.3 Gösterge üniteleri / kumanda üniteleri ve
aksesuar
AZL21.00x9
Gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi, LCD'li çeşitli montaj
türleri için kademeli birim, 8 hane, 5 tuş, LME7 için BCI
arabirimi, koruma derecesi IP40.
Bkz. veri föyü N7542
AZL23.00x9
Gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi, LCD'li çeşitli montaj
türleri için kademeli birim, 8 hane, 5 tuş, LME7 için BCI
arabirimi, koruma derecesi IP54.
Bkz. veri föyü N7542
LME7'de entegre
3 renkli LED, kilitleme reset düğmesi (bilgi tuşu),
3 x 7 segmentli gösterge ile bağlantılı olarak kumanda için
diğer 3 tuş
AGV50.100
AZL2 için sinyal kablosu, RJ11 soketli, kablo uzunluğu 1 m,
10'lu paket
3.4 Alev dedektörü
QRA2
Gaz alevlerinin ve sarı/mavi yanan sıvı yakıt alevlerinin
denetlenmesi ve ateşleme kıvılcımının kontrolü için UV alev
dedektörü. Plastik kapsüllü model, fanın, hava akımındaki
statik şarjın önlenmesi için metal kaplı, yan aydınlatma.
Bkz. veri föyü N7712
QRA4.U
Gaz alevlerinin ve sarı/mavi yanan sıvı yakıt alevlerinin
denetlenmesi ve ateşleme kıvılcımının kontrolü için UV alev
dedektörü, metal gövde, ön aydınlatma.
Bkz. veri föyü N7711
QRA10
Gaz alevlerinin ve sarı/mavi yanan sıvı yakıt alevlerinin
denetlenmesi ve ateşleme kıvılcımının kontrolü için UV alev
dedektörü. 1" vidalı manşonlu ve soğutma havası için
bağlantı imkanı olan alüminyum püskürtme dökümden
dedektör gövdesi.
Bkz. veri föyü N7712
22/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
3.5 Aktüatörler
SQN3
Sıvı yakıt ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanaları için küçük ila orta güce sahip elektromotor aktüatörler.
Tutma torku / çalışma süresi
0,8 Nm / 4,5 sn
3 Nm / 30 sn'ye kadar
Bkz. veri föyü N7808
SQN7
Sıvı yakıt ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanaları için küçük ila orta güce sahip elektromotor aktüatörler.
Tutma torku / çalışma süresi
0,7 Nm / 4 sn
2,5 Nm / 30 sn'ye kadar
Bkz. veri föyü N7804
SQM40 / SQM41
Sıvı yakıt ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanaları için orta ila yüksek güce sahip, UL onaylı
elektromotor aktüatörler.
Tutma torku
süreleri
/
çalışma
5 Nm / 15 sn
10 Nm / 30 sn'ye kadar
Bkz. veri föyü N7817
SQM5
Sıvı yakıt ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanaları için orta ila yüksek güce sahip, UL onaylı
elektromotor aktüatörler.
Tutma torku / çalışma
süresi
10 Nm / 15 sn
40 Nm / 60 sn'ye kadar
Bkz. veri föyü N7815
3.6 Basınç anahtarı
QPLx5
Basınç anahtarı gaz basıncının veya hava basıncının
denetlenmesini sağlar.
Bkz. veri föyü N7221
23/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
3.7 RJ11 için kör soket
Kör soket
6 kutuplu modüler soket (RJ11) için
Tedarikçi tavsiyesi:
Molex firması, sipariş numarası: 085 999 3256
3.8 LME7 için soket grubu
AGG3.710
Komple soket grubu
RAST5 ve RAST3,5
Tekli ambalaj
Bkz. parça listesi C7105 (74 319 0642 0)
AGG3.720
Komple 10 standart soket grubu
RAST5 ve RAST3,5
Her soket tipi için her biri 10 adetlik paketler halinde
ambalaj.
Bkz. parça listesi C7105 (74 319 0642 0)
Örnek: Klemens X5-03
AGG3.730
Komple 50 standart soket grubu
RAST5 ve RAST3,5
Her soket tipi için her biri 50 adetlik paketler halinde
ambalaj.
Bkz. parça listesi C7105 (74 319 0642 0)
3.9 Servis araçları
OCI410
Brülör kontrolleri ve PC arasındaki arabirim
PC yazılımı ACS410 yardımıyla ayar parametrelerinin yerinde
görünümünü, düzenlenmesini ve kaydedilmesini mümkün
kılar.
Bkz. veri föyü N7616
ACS410
Brülör kontrolleri için parametreleme ve görselleştirme PC
yazılımı
Bkz. yazılım belgesi J7352
24/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
3.10 Demo çantası ve aksesuar
KF8895.1x9
LME için demo çantası
· İşletime alma, belirtilen brülör kontrolleri ile bağlantılı
çalışma akışları gibi brülör fonksiyonlarının
simülasyonları için
· Brülör kontrollerine yönelik kontrol amaçları ve test
amaçları için
· Eğitimli personel tarafından laboratuarlarda çalışma için
Bkz. kullanıcı kılavuzu U7993
AGV8895.01
LME7 için bağlantı kablosu seti,
· Demo çantası KF8895.1A9 için
· Aşağıdakilerden oluşmaktadır:
AGV8895.01X1
Ağ potansiyeli için bağlantı kablosu
· Demo çantası KF8895.1A9 için
AGV8895.01X3
Düşük gerilim, PELV için bağlantı kablosu
· Demo çantası KF8895.1A9 için
25/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
3 Model tablosu
CC1P7105tr
04.02.2014
4
Teknik veriler
4.1 LME7 temel cihazı
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı
Harici ön koruma (Si)
Güç tüketimi
Koruma kategorisi
Koruma derecesi
AC 120 V
AC 230 V
50/60 Hz
50/60 Hz
Maks. 6,3 A, yavaş
Maks. 6,3 A, yavaş
<10 W, tipik
<10 W, tipik
DIN EN 60730-1 uyarınca II ve III'e göre
parçalı I
IP00
C
İzin verilen montaj konumu
Ağırlık
Açıklama:
Brülör kontrolleri için
DIN EN 60529 uyarınca koruma
derecesi IP40, brülör üreticisi
veya kazan üreticisi tarafından
LME7'nin uygun montajıyla
sağlanmalıdır.
İstendiği gibi
Yaklaşık 490 g
4.2 Klemens yükü Girişler
Şebeke beslemesi: Şebeke beslemesinin giriş akımı ilgili cihaz durumuna bağlıdır
Düşük gerilim
UŞebeke 120 V
UŞebeke 230 V
· Şebeke geriliminde işletim
≤AC 75 V
≤AC 165 V
konumundan emniyet kapatması
· Şebeke gerilimi yükseldiğinde
≥AC 100 V
≥AC 195 V
yeniden çalışma
Sıcaklık kontrol cihazı, sıcaklık denetleyicisi, yük kontrolü, basınç anahtarı, hava
basıncı anahtarı, kontak geri bildirim ağının (KRN) aktüatörü (güvenlik zinciri dışında)
bildirim girişleri, sistemin denetlenmesini sağlar ve ağ fazına ilişkin bir giriş gerilimi
gerektirir
· Güvenlik zinciri girişi
Bkz. Klemens yükü çıkışları
· Giriş akımları ve giriş gerilimleri
- UeMaks
UN +%10
UN +%10
- UeMin
UN -%15
UN -%15
- IeMaks
1,5 mA peak (tepe
1 mA peak
değeri)
(tepe değeri)
- IeMin
0,8 mA peak (tepe
0,5 mA peak
değeri)
(tepe değeri)
Altın kaplı gümüş kontaklar
· Harici vericiler için kontak
malzemesi tavsiyesi (hava basıncı
denetleyicisi, basınç anahtarı-min,
basınç anahtarı-maks, v.s.)
· Geçiş özelliği / titreşme özelliği /
sıçrama
Maks. 50 ms
- Açma / Kapama esnasında
(sıçrama süresinden sonra kontak sürekli
kontakların izin verilen sıçrama
kapalı veya açık olmalıdır)
zamanı
· UN
AC 120 V
AC 230 V
· Gerilim algılaması
- AÇIK
>AC 60 V
>AC 120 V
- KAPALI
<AC 40 V
<AC 80 V
Klemens X65 analog girişi
DC 0...10 V / DC 0/4...20 mA / 0...135 Ω
26/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
4.3 Klemens yükü Çıkışları
Toplam kontak yükü:
· Nominal gerilim
· Cihaz giriş akımı
Klemens X3-04 (güvenlik zinciri)
kapalı:
- Fan motoru kontaktörü
- Ateşleme trafosu
- Yakıt vanaları
AC 120 V 50/60 Hz
Maks. 5 A
AC 230 V 50/60 Hz
Maks. 5 A
Tekli kontak yükü:
Fan motoru kontaktörü klemens X2-01 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
2A
2A
(15 A maks. 0,5 s)
(15 A maks. 0,5 s)
· Güç faktörü
Cosj ³0,4
Cosj ³0,4
Alarm çıkışı klemensi X2-03 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
1A
1A
· Güç faktörü
Cosj >0,6
Cosj >0,6
Ateşleme trafosu klemensi X4-02 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
2A
2A
· Güç faktörü
Cosj >0,4
Cosj >0,4
Yardımcı çıkış
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
1A
1A
· Güç faktörü
Cosj >0,6
Cosj >0,6
Çıkış röle kontağı 2 klemensi X2-09 Pin 7
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
1A
1A
· Güç faktörü
Cosj >0,4
Cosj >0,4
Yakıt vanaları / pilot vana klemensi X7-01 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
1A
1A
· Güç faktörü
Cosj >0,4
Cosj >0,4
Yakıt vanası 1 klemens X7-04 Pin 4 / Yakıt vanası 2 klemens X7-02 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Nominal akım
- Sızdırmazlık kontrolü devre dışı
2A
2A
- Sızdırmazlık kontrolü etkin
1A
1A
· Güç faktörü
Cosj >0,4
Cosj >0,4
Bilgi:
Sızdırmazlık kontrolü etkinleştirildiğinde (örneğin devre dışı bırakıldığında)
vana klemens yükü sınırlandırılmıştır. Klemens yükü azaltılmadan
kullanıldığında yaklaşık 100000 brülör start devrinde kullanım ömrüne
ulaşılır!
Emniyet vanası klemensi X6-03 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Toplam akım
1,5 A
1,5 A
· Güç faktörü
Cosj >0,6
Cosj >0,6
Güvenlik zinciri klemensi X3-04 Pin 2, emniyet vanası klemensi X6-03 Pin 3, POC
klemens X2-02 Pin 3
· Nominal gerilim
AC 120 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz
· Toplam akım
2A
2A
· Güç faktörü
Cosj >0,4
Cosj >0,4
C
27/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
4.4 Hat uzunlukları
Şebeke beslemesi
Ekran, BCI arabirimi
Yük kontrolü klemensi X5-03
Güvenlik zinciri
Emniyet vanası
Yakıt vanası
Pilot vanası
Ateşleme trafosu
Uzaktan reset ayrı döşendi
Diğer hatlar
Maks. 100 m (100 pF/m)
Brülör kapağı veya şalter dolabı altında
kullanım için
Maks. 1 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
Maks. 30 m (100 pF/m)
EN 60730-1 uyarınca veriler
Her akım devresi için kapatma veya kesme türü
Mikro kapatma
1 kutuplu
Etki şekli
Model 2 B
4.5 Aktüatörler
KAPALI / Ateşleme konumu / AÇIK
Klemens X2-09 Pin 1,
Klemens X2-09 Pin 2,
Klemens X2-09 Pin 3
· Nominal gerilim
· Nominal akım
· Güç faktörü
1 milyon çalıştırma
sayısı
1 milyon çalıştırma
sayısı
AC 120 V 50/60 Hz
0,1 A
Cosj >0,6
AC 230 V 50/60 Hz
0,1 A
Cosj >0,6
4.6 Hat kesitleri
Şebeke besleme hatlarının hat kesitleri (L, N, PE) ve gerekirse güvenlik zinciri (emniyet
sıcaklığı sınırlayıcısı, su eksikliği vs.) nominal akımlar için seçilen harici ön sigortaya
göre tasarlanmalıdır.
Diğer iletkenlerin hat kesiti, cihaz ön sigortasına uygun olarak boyutlandırılmalıdır
(maks. 6,3 AT).
Minimum hat kesiti
0,75 mm²
(tek damarlı veya çok damarlı, VDE 0100
uyarınca)
Kablo izolasyonları ilgili sıcaklık etkilerine ve çevre etkilerine göre uyarlanmalıdır.
28/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
4.7 Sinyal kablosu AGV50
4.7.1 AZL2 ® Arabirim BCI
Sinyal kablosu
Kablo uzunluğu AGV50.100
Tedarikçi (alternatif)
Kurulum yeri
Beyaz renk
Blendajsız
İletken 4 x 0,141 mm²
RJ11 soketli
1m
Tavsiye: Hütter firması
http://www.hktnetzwerktechnik.at/index.htm
Brülör kapağının altında (SK II EN 60730-1
için önlemler ayrıca zorunludur)
4.8 RJ11 için kör soket
Kör soket
Tedarikçi
6 kutuplu modüler soket (RJ11)
Tavsiye: Molex firması
Sipariş numarası: 085 999 3256
4.9 Çevre koşulları
Depolama
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Nakliye
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşletim
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
DIN EN 60721-3-1
Sınıf 1K3
Sınıf 1M2
-40...+70 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-2
Sınıf 2K3
Sınıf 2M2
-40...+70 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-3
Sınıf 3K3
Sınıf 3M2
-40...+60 °C
<%95 bağıl nem
Uyarı!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar
görmesi ve elektrik çarpma tehlikesi vardır.
29/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
4.10 Alev gözleme
4.10.1 İyonizasyon çubuğu
İyonizasyon çubuğu klemensinde boşta
çalışma gerilimi (ION)
(klemens X10-05 Pin 2)
AC 300 V
Uyarı!
· İyonizasyon çubuğunu temas etmeye karşı koruyun (elektrik
çarpması nedeniyle tehlike)!
· Topraklamasız şebekelerdeki iyonizasyon akımı denetiminde
klemens X10-05 Pin 1'i brülör şasisine bağlayın
Kısa devre akımı
Gerekli dedektör akımı
Mümkün olan dedektör akımı
İzin verilen sensör kablosu uzunluğu (ayrı
döşenmiş)
C
Maks. AC 1 mA
Min. DC 1 µA, gösterge yaklaşık %20
Maks. DC 40 µA, gösterge yaklaşık %100
30 m (damar-toprak 100 pF/m)
Bilgi:
Sensör kablosu kapasitesi arttıkça (sensör kablosu uzunluğu) iyonizasyon
çubuğundaki gerilim ve bununla birlikte dedektör akımı da azalır. Büyük hat
uzunluğunda ve çok yüksek Ohm’lu alevde düşük kapasiteli bir sensör
kablosunun kullanılması (örneğin ateşleme kablosu) gerekli olabilir. Ateşleme
kıvılcımının iyonizasyon akımına olası negatif etkilerinin dengelenmesine
yönelik devre tekniği ile ilgili önlemlere rağmen ateşleme aşamasında
minimum gerekli olan dedektör akımının meydana gelmesine dikkat
edilmelidir. Bu durum gerçekleşmezse birincil ateşleme trafosu bağlantısının
kutupları değiştirilmeli ve/veya elektrotların yerleri değiştirilmelidir.
İyonizasyonlu alev gözlemedeki eşik değerleri
- Başlatma engeli (harici ışık)
Yoğunluk (parametre 954) yaklaşık %12
- İşletme
Yoğunluk (parametre 954) yaklaşık %13
İyonizasyon girişi
100
% olarak alev yoğunluğu
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
µA olarak iyonizasyon akımı
Resim 3: AC 120 V / AC 230 V'da iyonizasyon girişi
30/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
Dedektör akımı ölçümüne
ölçüm şalteri
İyonizasyon çubuğu
M
LME7...
X10-05/2
C
ION
X10-05/1
Resim 4: İyonizasyon çubuğu ölçüm şalteri
İşaretlerin açıklaması
C
ION
M
Elektrolit kondansatör 100 - 470 µF; DC 10 - 25 V
İyonizasyon çubuğu
Mikro ampermetre Ri maks. 5000 W
Uyarı!
QRA ve bir iyonizasyon çubuğunun aynı anda çalıştırılmasına izin
verilmez!
Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının doğru
çalışamaması tehlikesi vardır.
31/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
4.10.2 UV alev dedektörü QRA2 / QRA4.U / QRA10
Dikkat!
QRA2-UV boruları / QRA4.U-UV boruları / QRA10-UV boruları LME7'de alev
gözleme için kullanılacaksa, sistemin işletime alma ve devre dışı bırakma
esnasında dedektör arızalarını algılaması için brülör kontrollerinin sürekli
gerilimde çalıştırılmasına (EN 298) dikkat edin. Genel olarak sistem QRA alev
dedektörü ile aralıklı çalışma şeklinde çalıştırılır. Buna uyulmaması durumunda
emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
Teknik veriler bkz. veri föyü N7712, UV alev dedektörü QRA2 / QRA10!
Teknik veriler bkz. veri föyü N7711, UV alev dedektörü QRA4.U!
QRA ile alev gözlemedeki eşik değerleri
- Başlatma engeli (harici ışık)
- İşletme
İşletim gerilimi
Şebeke frekansı
İşletmede gerekli dedektör akımı
İşletimde mümkün dedektör akımı
İzin verilen sensör kablosu uzunluğu
(normal kablo, ayrı döşenmiş) ¹)
Yoğunluk (parametre 954) yaklaşık %12
Yoğunluk (parametre 954) yaklaşık %13
AC 280 V ±%15
50...60 Hz ±%6
Min. 70 µA
Maks. 700 µA
Maks. 100 m
¹) Çoklu kablolara bağlantı izni yoktur
Alev dedektörü QRA
Dedektör akımı ölçümüne
ölçüm şalteri
QRA...
Resim 5: Ölçüm şalteri QRA
İşaretlerin açıklaması
A
C
M
Işık vurması
Elektrolit kondansatör 100 - 470 µF; DC 10 - 25 V
Mikro ampermetre Ri maks. 5000 W
Uyarı!
· QRA girişi kısa devre korumalı değildir!
Klemensin X10-06 Pin 2 toprağa kısa devresi QRA girişine zarar
verebilir
· QRA ve bir iyonizasyon çubuğunun aynı anda çalıştırılmasına izin
verilmez. Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının
kaybı tehlikesi vardır
32/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
4 Teknik veriler
CC1P7105tr
04.02.2014
5
Boyutlu çizimler
Ebatlar mm olarak
LME7
7105m02/0510
A
-
+
nfo
Resim 6: LME7 boyutlu çizimi
33/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
5 Boyutlu çizimler
CC1P7105tr
04.02.2014
6
Fonksiyon
6.1 Başlatma için ön şart
·
·
·
·
·
·
Otomat açıldı
Faza giden bağlantıdaki tüm kontaklar kapalı, ısı talebi
Düşük gerilim yok
Hava basıncı anahtarı veya POC bekleme konumunda veya Dbr1 klemense X2-02
bağlı (program akışına bağlı)
Alev dedektörü karartıldı, harici ışık yok
Emniyet döngüsündeki tüm kontaklar kapalıdır
6.2 Düşük gerilim
·
Şebeke gerilimi yaklaşık AC 75 V altına düştüğünde işletim konumundan emniyet
kapatması (UN = AC 120 V'ta)
·
Şebeke gerilimi yaklaşık AC 100 V üzerine yükseldiğinde yeniden çalışma
(UN = AC 120 V'ta)
·
Şebeke gerilimi yaklaşık AC 165 V altına düştüğünde işletim konumundan emniyet
kapatması (UN = AC 230 V'ta)
·
Şebeke gerilimi yaklaşık AC 195 V üzerine yükseldiğinde yeniden çalışma
(UN = AC 230 V'ta)
6.3 Kontrollü aralıklı çalışma
Program modülüne bağlı, bkz. Kullanıcı belgeleri.
En geç 24 saat kesintisiz işletimden sonra brülör kontrolleri tarafından tetiklenen, otomatik
bir kontrollü kapatma ve ardından tekrar çalışma gerçekleşir.
34/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
6 Fonksiyon
CC1P7105tr
04.02.2014
6.4 Arızalarda kumanda programı
Arıza nedeniyle durdurmada esasen yakıt vanaları, brülör motoru ve ateşleme tertibatı
çıkışları hemen (<1 saniye) kapatılır.
Sebebi
Reaksiyon
Şebeke gerilimi kesintisi
Tekrar çalışma
Düşük gerilim eşiğinin altına inilmesi
Emniyet kapatması
Düşük gerilim eşiğinin üstüne çıkılması
Tekrar çalışma
Emniyet zamanından önce harici ışık
Arıza nedeniyle durdurma
Bekleme süresi esnasında harici ışık
Başlatma engeli, yaklaşık 30 saniye sonra
arıza nedeniyle durdurma
Emniyet zamanının sonunda alev yok
Emniyet zamanının sonunda arıza
nedeniyle durdurma
İşletim esnasında alev kaybı
Program modülüne bağlı, bkz. Kullanıcı
belgeleri.
Arıza nedeniyle durdurma veya 1 x tekrar
Hava basıncı anahtarı çalışma konumunda Başlatma engeli, maks. 30 saniye sonra
kaynaklıdır
arıza nedeniyle durdurma
Hava basıncı anahtarı bekleme
konumunda kaynaklıdır
Tanınan sürenin sonunda arıza nedeniyle
durdurma
Tanınan süre sona erdikten sonra hava
basıncı düşüşü
Arıza nedeniyle durdurma, ≥0,3 saniye
kesinti süresinde
POC başlatılırken açıktır
Arıza nedeniyle durdurma, sıcaklık kontrol
cihazı, basınç kontrol cihazı veya basınç
anahtarı AÇIK konumundan sonra yaklaşık
5 saniye
Basınç anahtarı-min: İşletimde kesinti
Devre dışı bırakma ve başlatma engeli
Arıza nedeniyle durdurma sonrasında LME7 kilitli kalır, kırmızı arıza sinyal lambası (LED)
sürekli kırmızı yanar. Brülör kontrollerinin hemen kilidinin açılması mümkündür. Bu durum
şebeke gerilimi kesintisinde de korunur.
6.5 Brülör kontrollerinin kilidinin açılması
Arıza nedeniyle durdurmadan sonra hemen kilidin açılması mümkündür. Kilitleme reset
düğmesini (bilgi tuşu) yaklaşık 1 saniyeliğine (<3 saniye) basılı tutun. LME7 kilidinin
açılması ancak, faza giden bağlantıdaki tüm kontaklar kapalı olduğunda ve düşük
gerilim mevcut olmadığında mümkündür.
35/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
6 Fonksiyon
CC1P7105tr
04.02.2014
6.6 Tekrarlama sınırlaması
Program modülüne bağlı, bkz. Kullanıcı belgeleri.
6.6.1 Alev kaybında tekrar
İşletim esnasında alev sönerse sıcaklık kontrol cihazı ve basınç kontrol cihazı
tarafından her kontrollü açma işlemi için maksimum 1 x tekrar uygulanabilir, aksi halde
arıza nedeniyle durdurma gerçekleşir.
6.6.2 Emniyet zamanının (TSA) sonunda alev oluşmadığında
tekrar
Emniyet zamanının sonunda alev oluşmadığında her kontrollü kapatma işlemi başına
maksimum 3 tekrar yapılabilir. İşletim konumundan (alev kaybı) tekrarda emniyet
zamanının sonunda alev meydana gelmelidir, aksi halde arıza nedeniyle durdurma
gerçekleşir.
36/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
6 Fonksiyon
CC1P7105tr
04.02.2014
7
Kumanda, gösterge, teşhis
7.1 Kumanda
7105z05tr/0214
7105z04/0707
nfo
Kilitleme reset düğmesi (bilgi tuşu), kilitleme reset ve teşhisin
etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için merkezi kumanda
elemanıdır.
Çok renkli sinyal lambası (LED), görsel teşhis için merkezi gösterge
elemanıdır.
Her iki eleman (kilitleme reset düğmesi / sinyal lambası) kumanda alanına
konumlandırılmıştır.
Teşhis için 2 seçenek vardır:
1. Görsel teşhis: İşletim göstergesi veya arıza nedeni teşhisi
2. Teşhis: Gösterge ünitesine ve AZL2 kumanda ünitesine BCI arabirimi üzerinden
Aşağıda görsel teşhis konusu ele alınacaktır. Normal işletimde çeşitli durumlar renk
kodu tablosuna uygun olarak renk kodu şeklinde gösterilir.
7.2 İşletim göstergesi
Başlatma esnasında aşağıdaki tabloya göre gösterilir:
Çok renkli sinyal lambalarının (LED) renk kodu tablosu
Durum
Renk kodu
Renk
Bekleme süresi, diğer bakım
m.........................................
KAPALI
durumları
Ateşleme aşaması, ateşlemeli
Sarı yanıp sönen
lmlmlmlmlml
kumanda
İşletim, alev sorunsuz
o..........................................
Yeşil
İşletim, alev kötü
Yeşil yanıp sönen
omomomomom
Brülör başlatımında harici ışık
Yeşil-kırmızı
opopopopop
Düşük gerilim
Sarı-kırmızı
lplplplplp
Arıza, alarm
p.........................................
Kırmızı
Arıza kodunun verilmesi, bkz. Arıza
Kırmızı yanıp
pm pm pm pm
kodu tablosu
sönen
Arabirim teşhisi
Kırmızı parıldayan
p p p p p p p p
ışık
Isı talebi
l.........................................
Sarı
Yeni program kartı
Sarı-sarı-kırmızı
llpllpllpll
İşaretlerin açıklaması
...... Sürekli
KAPALI
m
p
l
o
Kırmızı
Sarı
Yeşil
37/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
7 Kumanda, gösterge, teşhis
CC1P7105tr
04.02.2014
7.3 Arıza nedeni teşhisi
Arıza nedeniyle durdurmadan sonra kırmızı arıza sinyali lambası yanar (LED). Bu
durumda kilitleme reset düğmesine (bilgi tuşu) >3 saniye basılarak görsel arıza nedeni
teşhisi arıza kodu tablosuna göre etkinleştirilebilir. Kilitleme reset düğmesine (bilgi tuşu)
tekrar >3 saniye basıldığında arabirim teşhisi etkinleştirilir. Yanlışlıkla arabirim teşhisi
etkinleştirildiğinde - sinyal lambasının (LED) zayıf kırmızı parıldayan ışığından fark
edilebilir - kilitleme reset düğmesine (bilgi tuşu) tekrar >3 saniye basılarak arabirim
teşhisi kapatılabilir. Sarı bir lamba impulsu ile doğru geçiş anına işaret edilir.
Arıza nedeni teşhisinin etkinleştirilmesi aşağıdaki diziden anlaşılır:
Arıza durumu
Görsel teşhis
Yanıp
sönüyor
>3s
nfo
nfo
Kilitleme reset
Arıza durumu
>3s
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
<3s
Arabirim teşhisi
PC / Analizör
7109z04tr/0214
AÇIK
Arıza durumu
nfo
nfo
>3s
Resim 7: Arıza nedeni teşhisi
38/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
7 Kumanda, gösterge, teşhis
CC1P7105tr
04.02.2014
Arıza kodu tablosu
Arıza sinyali lambasının (LED)
yanıp sönme kodu (kırmızı)
2 x yanıp sönme
Olası nedeni
Emniyet zamanının sonunda alev oluşumu yok
- Arızalı veya kirli yakıt vanaları
- Arızalı veya kirli alev dedektörü
- Kötü brülör ayarı, yakıt değil
- Arızalı ateşleme tertibatı
3 x yanıp sönme
Hava basıncı anahtarı hatası
- Tanınan süre sona erdikten sonra hava basıncı düşüşü
- Hava basıncı anahtarı bekleme konumunda kaynaklıdır
4 x yanıp sönme
Brülör başlatımında harici ışık
5 x yanıp sönme
Hava basıncı anahtarı zaman aşımı
- Hava basıncı anahtarı çalışma konumunda kaynaklıdır
6 x yanıp sönme
Aktüatör konumuna ulaşılmadı
- Aktüatör hatası
- Kam yanlış ayarlı
- Aktüatör arızalı veya bloke
- Yanlış bağlantı
- Yanlış ayar
7 x yanıp sönme
İşletim esnasında alev kaybı çok sık (tekrarlama sınırlaması)
- Arızalı veya kirli yakıt vanaları
- Arızalı veya kirli alev dedektörü
- Kötü brülör ayarı
8 x yanıp sönme
Serbest
9 x yanıp sönme
Serbest
10 x yanıp sönme
Kablo döşenişi hatası veya dahili hata, çıkış kontakları, diğer hatalar
12 x yanıp sönme
Sızdırmazlık kontrolü
- Yakıt vanası 1 sızdırıyor
13 x yanıp sönme
Sızdırmazlık kontrolü
- Yakıt vanası 2 sızdırıyor
14 x yanıp sönme
Vana kapama kontrolü hatası POC
15 x yanıp sönme
Hata kodu ≥15, program modülüne bağlıdır
Örneğin arıza kodu 20: Gaz basıncı anahtarının -min arızası
Örneğin arıza kodu 22: Güvenlik zincirinin hatası
Arıza nedeni teşhisi esnasında kumanda çıkışları gerilimsizdir
Brülör kapalı kalır,
Harici arıza göstergesi (alarm) klemenste X2-03 Pin 3 sürekli açık
-
Arıza nedeni teşhisinden çıkılması ve brülörün tekrar çalıştırılması kilitleme resetlemesiyle
sağlanır. Kilitleme reset düğmesine (bilgi tuşu) yaklaşık 1 saniyeliğine (<3 saniye) basın.
39/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
7 Kumanda, gösterge, teşhis
CC1P7105tr
04.02.2014
Girişler / Çıkışlar
7105z03/0710
8
X56
X65
X66
X76
X7-04
X2-02
X2-01
X7-01
X10-05
X5-01
X10-06
X9-04
X3-02
X4-02
X5-03
X7-02
X6-03
X3-04
X2-09
Resim 8: Girişler ve çıkışlar
40/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
8 Girişler / Çıkışlar
CC1P7105tr
04.02.2014
9
Temel cihaz
9.1 Girişlerin ve çıkışların açıklanması
Alev sinyali girişi ve alev
dedektörü Klemens X10–
06
Bilgi
Bu bölüm temel cihazın girişlerinin ve çıkışlarının temel özelliklerini açıklamaktadır.
Girişlerin tam değerlendirmesini ve çıkışların etkinleştirilmesini akış diyagramlarında
bulabilirsiniz.
LME...
QRA...
X10-06
C
2
1
7105z14/0911
Resim 9: Alev sinyali girişi klemensi X10-06
Aşağıdaki bağlantı imkanları mevcuttur:
· İyonizasyon çubuğu
· QRA2 / QRA10
· QRA4.U
41/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
9 Temel cihaz
CC1P7105tr
04.02.2014
9.2
Dijital girişler
9.2.1
Güvenlik zinciri (Safety Loop) klemens X3–04 Pin 1 ve 2
Güvenlik zincirinin taşlanması için giriş. Burada seri olarak bağlanan tüm verici kontakları,
fan yakıt vanalarına ve ateşlemeye olan enerji beslemesini doğrudan keser.
Aşağıdaki kontaklar güvenlik zincirini oluşturur:
Harici brülör şalteri AÇIK/KAPALI
Emniyet sınırlayıcısı / emniyet basınç sınırlayıcısı (SB / SDB)
Gerekirse harici sıcaklık denetleyicisi ve/veya basınç anahtarı
Su eksikliği şalteri
LME...
5 L
Si
4
Gerilim beslemesi (N)
3
Koruyucu iletken (PE)
2
Güvenlik zinciri için besleme sinyali
Güvenlik zinciri
(opsiyonel basınç anahtarı-maks (Pmaks))
Su eksikliği
STB
1
7105z15tr/0214
Resim 10: Güvenlik zinciri (Safety Loop) klemensi X3-04
Teşhis için güvenlik zincirinin kontakları Güvenlik zinciri mesajı için özetlenir. Eksik bir
sinyal en az bir emniyet kapatmasına neden olur.
Yük kontrolünde (AÇIK/KAPALI) güvenlik zincirinin sinyali mevcut değilse (başlatma
engeli) hata kodu LOC 22 gösterilir.
9.2.2
Harici kontrol cihazı için girişler (AÇIK/KAPALI) klemens
X5–03 Pin 1
Kapalı harici kontrol döngüsünde dahili giriş bilgisi ısı talebi oluşturulur.
Kontrol döngüsünde harici kontrol cihazı sinyali mevcutsa ve konfigürasyona göre bir
yük kontrolü ısı talep ettiğinde ısı talebi mevcut olur.
Isı talebinin ortadan kalkması brülörün devre dışı bırakılmasına neden olur.
Parametreye bağlı olarak yakıt vanaları zamanlayıcı süresi dolduktan hemen sonra
veya düşük alev konumuna erişildikten sonra kapatılır.
C
Bilgi
Ancak bu giriş kapatıldıktan sonra brülör başlatılabilir.
LME...
X5-03
Kontrol cihazı kumandası için "L"
Harici yükleme kontrolcüsü AÇIK / kademe 2
Harici yükleme kontrolcüsü (AÇIK/KAPALI)
1
AÇIK/KAPALI
7105z18tr/0214
Resim 11: Harici yük kontrolü için girişler AÇIK/KAPALI klemens X5-03
42/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
9 Temel cihaz
CC1P7105tr
04.02.2014
9.2.3
Hava basıncı anahtarı klemensi X3–02
Bir hava basıncı anahtarının bağlantısı için giriş. Hava basıncı fan çalıştırıldıktan sonra
beklenir. Eksik bir sinyal arızaya neden olur. Hava basıncı anahtarı kapatıcı olarak
uygulanmalıdır.
Örneğin atmosferik uygulamalarda hava basıncı denetleyicisi gerekli olmadığında fan
çıkışına bir tel köprü konulmalıdır (klemens X2-01 Pin 3'e klemens X3-02 Pin 1).
Uyarı!
Brülörün hava basıncı anahtarı olmadan çalıştırılıp çalıştırılmayacağı OEM
tarafından kontrol edilmelidir. Muhtemelen bu durum özel bir onay gerektirir.
LME...
X3-02
Hava basıncı anahtarı (LP) için "L"
Hava basıncı anahtarı (LP)
2
1
7105z17tr/0214
Resim 12: Hava basıncı anahtarı klemensi X3-02
9.2.4 Gaz basıncı anahtarı-min girişi
Gaz basıncı anahtarı-min
açıkken karakteristik
(klemens X5-01 Pin 2 ve Pin
3)
Minimum gaz basıncının altına inildiğinde (gaz basıncı anahtarının-min açılması) brülör
kontrolleri arıza durumuna geçer (arıza kodu Loc: 20). Gaz basıncı anahtarı-min kilit
açıldıktan sonra tekrar kapalı ise brülör kontrolleri yeniden başlatılır (ısı talebi hala
mevcutsa). Gaz basıncı anahtarı-min kilit açıldıktan sonra hala açıksa brülör kontrolleri
yeniden kilitler.
Minimum gaz basıncının kontrolü, ön süpürme zamanından itibaren, aralık süresinde
ve işletimde gerçekleşir. Birinci ve ikinci emniyet zamanı süresince gaz basıncı
anahtarı-min değerlendirilmez.
Gaz basıncı anahtarı-min
Gaz basıncı anahtarı-min arızalıyken, gaz basıncı anahtarı-min tekrar kapatana kadar
arızalıyken karakteristik
emniyet kapatması ve başlatma engeli uygulanır. Başlatma engeli süresince sarı LED
(klemens X5-01 Pin 2 ve Pin ve güvenlik zinciri etkindir. Brülör kontrolleri faz 90'da bulunur.
3)
43/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
9 Temel cihaz
CC1P7105tr
04.02.2014
10
Kademeli veya aktüatörle
modülasyonlu işletim türü
10.1
Önemli parametreler
Parametre
Anlamı
123
Min. güç ayar adımı
259
Aktüatörün açılma zamanı (zaman aşımı)
260
Aktüatörün kapanma zamanı (zaman aşımı)
654
Analog giriş (ASZxx.3x potansiyometresi geri bildirimi gerekli)
0: 3 nokta adımlı girişi
1: 0...10 V
2: 0...135 W
3: 0...20 mA
4: 4...20 mA arıza nedeniyle durdurma ile I <4 mA'da (AZL2: Loc: 60)
5: 4...20 mA
10.1.1 ASZ12.33 potansiyometresi geri bildirimi için bağlantı
şeması
C
Bilgi:
Kablo şeması, istisnai durumda uygulamaya göre onaylanması gereken yalnızca bir
örnektir!
PME7
3
(GND)
Sağa dönen
Sola dönen
SQNx1...
SQMx1...
SQNx0...
SQMx0...
2
( Sinyal)
Model
Dönme yönü
1
(5 V besleme )
LME7'deki
klemens X66
X66
a
a
c
c
b
b
b
b
c
c
a
a
X
X
-----
----X
X
Potansiyometre
AZSxx.30 klemensi
(1 kOhm iletken
plastik 90°)
a b c
7105d39tr/0214
ASZ12.33
Resim 13: ASZ12.33 potansiyometresi geri bildirimi için bağlantı şeması
44/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
10.1.2 Yük kontrolü için bağlantı şeması
C
Bilgi:
Kablo şeması, istisnai durumda uygulamaya göre onaylanması gereken yalnızca bir
örnektir!
PME7
0-10V
0-20mA
4-20mA
X65
7105d40/1210
0-135
X65
LR
0-135
Resim 14: Yük kontrolü için bağlantı şeması
10.2
Aktüatörler
LME7'de sıvı yakıt ve gaz brülörün hava damperlerinin ve ayar damperlerinin
ayarlanması için elektromotor aktüatörler bağlanabilir.
Olası aktüatör modelleri:
Model
Veri föyü
İşletim türü ¹)
Kademeli / 3 nokta
adımlı giriş
üzerinden
modülasyonlu
klemens X5-03
İşletim türü ¹)
Analog giriş
sinyali klemensi
X65 üzerinden
modülasyonlu
Potansiyometre
ASZxx.3x
SQN3
N7808
●
●
●
SQN7
N7804
●
●
●
SQM2
N7812
●
●
●
SQM40
SQM41
N7817
●
●
●
SQM5
N7815
●
●
●
¹) LME7'deki veya PME7'deki program akışına bağlı
10.3
Fonksiyon
Bir LME7'nin dahili program dönüş süresi yaklaşık 0,147 saniyedir (≈ 0,15 saniye). Her
program akışında her defasında girişler sorgulanır ve çıkışlar buna göre açılır veya
kapatılır.
45/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
10.4
Yük kontrolü girişleri
10.4.1
3 nokta adımlı giriş klemensi X5-03
Yük kontrolü girişi 2 veya 3 seçimden değerlendirilir, bunun anlamı aktüatör çıkışlarının
ilgili kumandasını tetiklemek için üst üste en az 2 periyodun bir AÇIK sinyali veya
KAPALI sinyali algılaması gerektiğidir. LME7'de bir çıkış sinyali değişikliğine ulaşmak
için bu analize bağlı olarak bir AÇIK sinyali veya bir KAPALI sinyali en az 0,3
saniyeliğine ve maksimum 0,45 saniyeliğine mevcut olmalıdır.
10.4.2
Klemens X65 analog girişi
Analog bir giriş sinyali LME7'de bir 8 Bit-A/D dönüştürücü ile düzenlenir.
10.4.3
Analog / 3 nokta adımlı giriş güç değeri kaynağı
seçimi (parametre 654)
Aşağıdaki giriş sinyalleri 654 parametresi üzerinden seçilebilir ve düzenlenebilir:
· 3 nokta adımlı giriş (ASZxx.3x potansiyometresi geri bildirimi gerekli / program
akışına bağlı)
· 0...10 V
· 0...135 W
· 0...20 mA
· 4...20 mA arıza nedeniyle durdurma ile I <4 mA'da (AZL2: Loc: 60)
· 4...20 mA
10.4.4
Aktüatör çıkış klemensi X2-09
Aktüatörler doğrudan LME7 tarafından şebeke gerilimi ile kumanda edilir.
10.4.5
Aktüatörün maksimum çalışma süresinin ayarlanması
(parametre 259 / parametre 260 zaman aşımı)
259 / 260 parametrelerinde aktüatörün çalışma süresi kullanılacak olan aktüatörlere
uygun olarak ayarlanır. Ayarlanan süre en azından aktüatörün KAPALI konumundan
yüksek alev konumuna getirilmesi için gerekli olan (örneğin 90° için 30 saniye veya
daha uzun) çalışma süresine eşdeğer olmalıdır. Bu süre içerisinde aktüatör konumuna
ulaşmazsa, LME7'de bir arıza durumu tetiklenir.
46/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
10.5
Kademeli veya 3 nokta adımlı giriş
modülasyonu üzerinden işletim türü
klemensi X5-03
Bir kumanda impulsu için sinyal zamanı en az 147 ms'dir.
10.5.1
Mümkün olan maksimum çözülme
3 nokta adımlı giriş klemensi X5-03 üzerinden mümkün olan maksimum çözülme
aşağıdaki örnek hesaplamadan elde edilmektedir:
Açı derecesinde çalışma bölgesi x
0,147 s
----------------------------------------------------
= açı derecesi olarak mümkün olan
maksimum çözülme
Saniye olarak çalışma süresi
Örnek: Aktüatör, 90° için 30 saniye çalışma süresi
90° x 0,147 s
------------------30 s
10.6
= 0,441° ≈ 0,5°
Analog giriş sinyali klemensi X65
üzerinden modülasyonlu işletim türü
10.6.1
Mümkün olan maksimum çözülme
Mümkün olan maksimum çözülme için bkz. Analog giriş sinyali klemensi X65 üzerinden
modülasyonlu işletim türünde minimum güç ayar adımının (ölü bant) (parametre 123)
ayarlanması bölümü.
10.6.2
Standartlaştırma modülasyon bölgesi
Modülasyon bölgesinde analog giriş sinyali standartlaştırılır.
Bunun anlamı, düşük alev konumu eşittir %0 güç değeri = 0 V- / 0 mA- / 4 mA /
0 W-giriş sinyali, yüksek alev konumu eşittir %100 güç değeri = 10 V /
20 mA- / 135 W giriş sinyali
Açı derecesindeki modülasyon bölgesi, düşük alev konumu ve yüksek alev konumu
arasındaki açı bölgesine eşittir.
Hesaplama: Yüksek alev konumu - Düşük alev konumu = Modülasyon bölgesi
47/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
10.7
Analog giriş sinyali klemensi X65
üzerinden modülasyonlu işletim türünde
minimum güç ayar adımının (ölü bant)
(parametre 123) ayarlanması
Minimum güç ayar adımı tüm modülasyon bölgesindeki maksimum çözülmenin yüzdelik
orantısında ³ olmalıdır ve aktüatör çalışma süresine bağlı olmalıdır (salınıma karşı
koruma).
Tipik aktüatör değerleri ve ayarlar:
% olarak 123
parametresi ayar değeri
Adımların tipik sayısı
(düşük alev kam
konumu / yüksek alev
kam konumu arasında)
0
90
90
15
2,1
27
0
90
90
30
1,3
43
0
90
90
60
1,0
55
20
90
90
15
2,1
21
20
90
90
30
1,3
33
20
90
90
60
1,0
43
0
90
90
12,5
2,4
24
0
90
90
24
1,5
37
0
90
90
50
1,1
51
20
90
90
12,5
2,4
19
20
90
90
24
1,5
29
20
90
90
50
1,1
40
0
135
135
45
1,1
50
20
135
135
45
1,1
43
0
135
135
38
1,2
47
20
135
135
38
1,2
40
° olarak maksimum
çalışma bölgesi
s olarak aktüatör
çalışma süresi
° olarak yüksek alev
kam konumu
Parametre
° olarak düşük alev kam
konumu
Aktüatör değerleri
Yorum
50 Hz şebeke frekansında aktüatör çalışma süresi
60 Hz şebeke frekansında aktüatör çalışma süresi
50 Hz şebeke frekansında aktüatör çalışma süresi
60 Hz şebeke frekansında aktüatör çalışma süresi
48/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
Uygulama sınırları / uygulama örnekleri
Uygulama
Tipik çözülme
LME73 üzerinden
aktüatör kumandası
3 nokta kumandalı
kontrol cihazı
LME73
7105z19tr/0214
LME73 üzerinden
aktüatör kumandası
7105z20tr/0214
Analog kumandalı
kontrol cihazı
LME73
4...20 mA
DC 0...10 V
0...135 Ohm
Geri bildirim potansiyometresi
- İmpuls uzunlukları min. 150
ms
- yaklaşık 0,5°
- 30 s çalışma süresinde
0...90° 50 Hz'de
Bkz. tablo Tipik
aktüatör değerleri ve
ayarlar.
- yaklaşık 2...3°
- 30 s çalışma süresinde
0...90° 50 Hz'de
Tipik modülasyon derecesi
1 : 30 / 1 : 50
Kazan ısısı ve işlem ısısı için.
1 : 10 / 1 : 15
Düşük çözülmede kazan ısısı
ve işlem ısısı.
LME71 Yakıt vanası
LME73
Serbest bırakma
7105z21tr/0214
Aktüatör
kumandası
Kontrol cihazı
Çözülme
kontrol cihazına bağlı.
- 0.5...2° / 0.5...3°
- 30 s çalışma süresinde
0...90° 50 Hz'de
1 : 10 / 1 : 50
Çözülme kontrol cihazına
bağlı
Kazan ısısı ve
işlem ısısı için
Analog
4...20 mA
DC 0...10 V
0...135 Ohm
C
Bilgi:
123 parametresi için değer çok küçük ayarlanmışsa, aktüatör ayar değerine geçiş
yapar. Bu durum yüksek hareket çevrimlerine, çalıştırma sayılarına ve aktüatörde
aşınmaya neden olur.
49/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
10 Kademeli veya aktüatörle modülasyonlu işletim türü
CC1P7105tr
04.02.2014
11 AZL2 kumandası ile ilgili güvenlik
uyarıları
Dikkat!
Yangın tehlikesini veya patlama tehlikesini, ısıtma sistemindeki hasarları veya
usulüne uygun olmayan kullanım sonuçlarını önlemek için aşağıda belirtilenler
dikkate alınmalıdır:
Bu ana belgede açıklanan brülör kontrolleri yalnızca talimatına göre ve yalnızca
bunun için öngörülen brülör ve ısıtma sistemi ile birlikte çalıştırılabilir. Buna
uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
Brülör kontrollerinin kumanda ünitesi ve ısıtma ayarı ile montajı ve işletime alınması
işlemleri yalnızca yetkili bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir. Uyarılar dikkate
alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının kaybolması ve elektrik çarpma tehlikesi
vardır.
Kumanda ünitesi yalnızca kuru mekanlarda kullanım için öngörülmüştür. Cihazı açık
alanda kullanmayın ve cihazı sıcaktan ve soğuktan ve su, sıvı yakıt, sıcak sıvı yakıt
v.s. gibi sıvılardan koruyun. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz
konusudur.
Bu ana belgede açıklanan kumanda adımlarına ve ayar uyarılarına tam olarak uyun.
İlgili işarete sahip ayarlar yalnızca yetkili bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
Cihazı kirlendiğinde yalnızca kuru bir bezle silin.
Cihazda bakım çalışmaları veya onarım çalışmaları yürütmeyin. Bu çalışmalar
yalnızca yetkili bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu dikkate alınmadığında
elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur.
Bu cihaza yönelik farklı sorularınız varsa lütfen ısıtma sistemi uzmanına veya bu ana
belgede belirtilen adreslerden birine müracaat edin.
50/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
11 AZL2 kumandası ile ilgili güvenlik uyarıları
CC1P7105tr
04.02.2014
12 AZL2 üzerinden kumanda
12.1
Cihaz açıklaması / göstergelerin ve tuşların
anlamı
Bild 1/0809
AZL21 ve AZL23 cihaz modellerinin fonksiyonu ve kumandası aynıdır.
P
V
VSD
F
h min s %
ESC
/reset
A
Resim 15: Cihaz açıklaması / göstergelerin ve tuşların anlamı
Fonksiyon
Tuş
VSD
F
A ve F tuşu: Parametreleme fonksiyonu
- Parametreleme moduna geçiş için P
A
/reset
(
F
ve
A
tuşuna aynı anda basın)
Bilgi ve Enter tuşu
- Bilgi ve servis modunda gezinmek için
* Seçim (yanıp sönen sembol) (tuşa <1 saniye basın)
* Bir alt menü düzlemine geçiş için (tuşa 1…3 saniye basın)
* Bir üst menü düzlemine geçiş için (tuşa 3…8 saniye basın)
* Normal göstergeye geçiş için (tuşa >8 saniye basın)
- Enter parametreleme modunda
- Arızada kilitleme reseti
- Bir alt menü düzlemi
- tuşu
- Değeri yükseltir
+ tuşu
- Bir alt menü düzlemi
- Değeri arttırır
ESC
+ ve - tuşu: Escape fonksiyonu
(
ve
tuşuna aynı anda basın)
- Değeri devralmaz
- Bir üst menü düzlemi
51/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.2
Ekran sembollerinin anlamı
Bild 2tr/0214
Arıza mesajı
Alev mevcut
Vana kumanda ediliyor
Ateşleme kumanda ediliyor
Fan motoru kumanda ediliyor
Sıvı yakıt ön ısıtıcısı ısıtıyor
Kontrol cihazı tarafından ısı talebi
Parametreleme modu
Bilgi modu
Servis modu
Aktüatör kapanıyor
Aktüatör açılıyor
Güncel göstergenin birimi
Resim 16: Ekran aydınlatması
12.3
Özel fonksiyonlar
12.3.1
Manuel kilitleme
/reset tuşuna herhangi diğer bir tuş ile birlikte
basın.
Temel cihaz herhangi bir işletim konumundan
hemen arıza konumuna geçer.
/reset
Ekranda arıza mesajı gösterilir.
ve diğer tuşlar
(Bkz. bölüm Hata kodu listesi!)
Gösterge: Loc: 167
52/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.4
Kumanda
Uyarı!
Parametrelerde ve ayarlarda yapılan tüm değişiklikler yalnızca LME7 temel cihazının
dahili cihaz hafızasında gerçekleştirilir ve kaydedilir.
Değiştirilen ayarların PME7 program modülüne kaydedilmesi için manuel olarak bir
Backup (yedekleme) tetiklenmelidir. Buna uyulmaması durumunda emniyet
fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
® AZL2 / Backup üzerinden kumanda bölümü
® Dahili LED göstergesi / Backup üzerinden kumanda bölümü
Uyarı!
Program modülü ilk işletime alındığında veya değiştirildiğinde Restore işleminden sonra
fonksiyon akışı ve parametre ayarları kontrol edilmelidir. Buna uyulmaması durumunda
emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
® AZL2 / ilk işletime alma, Restore üzerinden kumanda bölümü
® Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda / ilk işletime alma, Restore bölümü
Uyarı!
Parametre değişikliklerinden sonra bir Backup yapılmalıdır! Buna uyulmaması
durumunda emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
12.4.1
Normal gösterge
Normal gösterge, normal işletimdeki standart göstergedir ve bununla birlikte en üst
menü düzlemidir. Normal göstergeden bilgi düzlemine, servis düzlemine veya
parametre düzlemine geçiş yapılabilir.
12.4.1.1.
Bekleme konumu göstergesi
Cihaz bekleme konumundadır.
Bild 9/0707
P
V
h min s
12.4.1.2.
%
Bilgi
OFF göstergesi manuel KAPALI fonksiyonu etkin
olduğunda, manuel güç etkin olduğunda ve kontrol cihazı
KAPALI konumdayken yanıp söner.
Başlatma / Devre dışı bırakma göstergesi
Faz göstergesi
Cihaz faz 30 konumundadır. Bir kontrol cihazı talebi
mevcuttur.
ve
sembolünün altındaki sütun belirir.
Program akışına uygun olarak her bir program aşaması ve
kumanda edilen bileşenler gösterilir.
53/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Faz göstergesinin listesi
C
AZL2 göstergesi faz
numarası
Bilgi:
Program modülüne bağlı gösterge, bkz. Kullanıcı belgeleri.
Fonksiyon
Bekleme konumu
OFF
Bekleme konumu, ısı talebini bekleme
Ph08
Şebeke AÇIK / test aşaması (örneğin dedektör testi)
Başlatma
Ph21
Emniyet vanası AÇIK, hava basıncı anahtarı / POC kontrolü (zaman aşımı / 5 saniye sonra
kilitleme), aktüatör düşük alev konumuna / KAPALI konumuna gelir
Ph22
Fan motoru AÇIK ve hava basıncı anahtarı kontrolü / stabilizasyon süresi
Ph24
Aktüatör, ön süpürme konumuna gelir
Ph30
Ön süpürme
Ph36
Aktüatör (kapama) ateşleme yükü / düşük alev ve
259.02 parametresine gelir: Aktüatör (açma), > ateşleme yükü konumuna gelir
Ph38
Ön ateşleme
Ph40
İlk emniyet zamanı / ateşleme trafosu AÇIK
Ph42
Emniyet zamanı (ateşleme trafosu KAPALI), alev kontrolü
Ph44
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yakıt vanası 1 AÇIK
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yük kontrolü onayı
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yakıt vanası 2 AÇIK
Ph50
İkinci emniyet zamanı
Ph54
259.01 parametresi: Aktüatör (açma), > düşük alev konumuna gelir
Ph54
260 parametresi: Aktüatör (kapama), düşük aleve gelir
oP:P1
Yük kontrolü değerinin onayına kadar aralık (analog veya 3 nokta adımlı giriş)
İşletim
oP:xx
İşletim, modülasyonlu işletim
oP:P1
Birinci kademe işletim
oP:P2
İkinci kademe işletim
Devre dışı bırakma
Ph10
Aktüatör KAPALI konumuna gelir (geri dönüş)
Ph72
Aktüatör, yüksek alev konumuna gelir / işletim sonlanır
Ph74
Son süpürme
Sızdırmazlık kontrolü
Ph80
Test yolunu boşaltır
Ph81
Atmosferik basınç testi
Ph82
Test yolunu doldurur
Ph83
Gaz basıncı testi
Bekleme aşamaları (başlatma engeli)
Ph01
Düşük gerilim / yüksek gerilim
Ph02
Emniyet kapatması, ardından kilitlemeli arıza nedeniyle durdurma gerçekleşir
® Örneğin güvenlik zinciri açık
Ph04
Brülör başlatımında harici ışık (zaman aşımı / 30 saniye sonra kilitleme)
Ph90
Gaz basıncı anahtarı -min açık
® Emniyet kapatması / kilitleme ile arıza nedeniyle durdurma
Arıza nedeniyle durdurma
LOC
Arıza nedeniyle durdurma aşaması
54/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.4.1.3.
İşletim konumu göstergesi
Bild 14/0707
P
V
h min s
oP göstergesi: P1, Kademe 1'i temsil eder.
oP arkasındaki gösterge cihaza özgüdür.
%
oP göstergesi: P2, Kademe 2'yi temsil eder.
oP arkasındaki gösterge cihaza özgüdür.
oP göstergesi: modülasyonlu işletimi temsil eder.
oP: arkasındaki gösterge cihaza özgüdür.
Aktüatör gerçek konumunun (51) bağıl değeri gösterilir.
Aktüatör konumu 0° = 0 W potansiyometre değeri = %0
gösterge
Yüksek alev aktüatör konumu >0° = >0 W <1000 W
potansiyometre değeri = %100 gösterge
55/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.4.1.4.
Arıza mesajı, hata göstergesi ve bilgi göstergesi
Kilitlemeli hata göstergesi (arıza)
Loc göstergesi: ekranda belirir.
arıza mesajı
göstergesinin altındaki sütun belirir.
P
Bild 185/1107
Cihaz kilitli arıza konumundadır.
V
h min s
Güncel hata kodu gösterilir (bkz. Sinyal kodu tablosu).
%
Örnek: Hata kodu 7
Kilitleme reset
P
Bild 19/0707
/reset
1s
tuşuna 1 saniyeliğine basıldıktan sonra rESEt
göstergesi belirir.
/reset
V
h min s
V
h min s
%
Tuş bırakıldıktan sonra temel cihazın kilidi açılır.
Bild 20/0707
P
%
Bild 21/0707
P
/reset
<3s
V
h min s
%
V
h min s
%
/reset tuşuna 3 saniyeden daha uzun süre basıldığında arka
arkaya InFo, SEr ve OPErAtE göstergeleri belirir.
Tuş bırakıldıktan sonra temel cihazın kilidi resetlenir.
Bild 22/0707
P
C
Bilgi:
Hata kodlarının ve teşhis kodlarının anlamı, hata kodu listesinden öğrenilebilir.
Bir hata kaydedildiğinde bu hata her zaman hata geçmişinden okunabilir.
56/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.5
Menü kılavuzu
12.5.1
Düzlem dağılımı
Farklı düzlemlere, çeşitli tuş kombinasyonları üzerinden ulaşılabilir. Parametre
düzlemine yalnızca şifreyi girerek ulaşabilirsiniz.
Normal gösterge
>1 s
/reset
İşletim
>8 s
Bilgi düzlemi
/reset
veya
>3 s
<8 s
/reset
Servis düzlemi
veya
120 saniye sonra
otomatik geri dönüş
>8 s
İşletim
>1 s
Parametre düzlemi
Resim 17: Düzlem dağılımı
57/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.6
Bilgi düzlemi
Bilgi düzleminde temel cihaz ve genel işletim hakkında bilgiler gösterilebilir.
C
Bilgi:
Bilgi düzlemi içerisinde
tuşunun yerine
C
/reset
veya
ile sonraki ve önceki parametreleri gösterebilirsiniz.
tuşuna da <1 saniye basılabilir.
Bilgi:
ESC
veya
/reset
>8 saniye ile normal göstergeye geri dönülebilir.
C
Bild 27tr/0214
Bilgi:
Bilgi düzleminde değer değişikliği yok.
Parametre
Parametre değeri
._._ göstergesi parametrede belirdiğinde değer 5
haneden daha fazlasını kapsayabilir.
/reset tuşuna >1 saniye ve <3 saniye basılarak değer
gösterilir.
ESC
Resim 18: Bilgi düzlemi
/reset tuşuna >3 saniye basılarak veya
tuşuna
basılarak parametre numarasının seçimine geri
dönersiniz (parametre numarası yanıp söner).
No.
Bilgi
düzlemleri
102
103
113
123
140
164
166
170.00
170.01
170.02
170.03
171
End
Parametre
Tanım tarihi
Tanım numarası
Brülör tanıma
Min. güç ayar adımı
AZL2 gösterge ve kumanda ünitesi mod göstergesi
1: Standart (program aşaması)
2: Alev 1 (QRA / ION)
3: Alev 2 (QRB / QRC) ð kullanılmıyor
4: Etkin güç (güç değeri)
Başlatmalar geri alınabilir
Toplam başlatmalar
Röle kontağı K12 devre çevrimleri
Röle kontağı K11 devre çevrimleri
Röle kontağı K2 devre çevrimleri
Röle kontağı K1 devre çevrimleri
Maks. röle devre çevrimleri
58/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.6.1
Bilgi düzlemi göstergesi
InFo göstergesi belirene kadar
Bild 28/0707
P
/reset
1…3 s
V
h min s
%
12.6.2
Bilgi değerleri göstergesi
Tanım tarihi
Bild 29/0707
V
h
min s
%
Bild 30/0707
P
/reset
1…3 s
h min s
%
Sol bölgede 102: parametresi yanıp sönerek, sağ
bölgede ._._ gösterilir.
Örnek: 102: ._._
/reset tuşuna basılarak (1…3 saniye) tanım tarihi
GG.AA.YY gösterilir.
Örnek: Tanım tarihi 03.11.05
ESC
P
Bild 29/0707
/reset
V
tuşuna basın.
/reset tuşu bırakıldıktan sonra bilgi düzleminde
bulunursunuz.
12.6.2.1.
P
/reset
veya
ESC
V
h
min s
/reset tuşuna basarak veya
tuşuna
basarak parametre göstergesine geri dönersiniz.
%
Sonraki parametreye
devam
Tanım numarası
12.6.2.2.
Bild 31/0707
P
V
h min s
%
Sol bölgede 103: parametresi yanıp sönerek, sağ
bölgede 0 tanım numarası gösterilir.
Örnek: 103:
Sonraki parametreye
devam
0
Önceki parametreye
geri
veya /reset <1 s
59/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Brülör tanıma
12.6.2.3.
Sol bölgede 113: parametresi yanıp sönerek, sağ
bölgede ._._ gösterilir
Bild 32/0707
P
V
h min s
Örnek: 113: ._._
%
/reset tuşuna basılmasıyla (1…3 saniye) brülör
tanıma belirir.
Bild 33/0707
P
/reset
1…3 s
V
h min s
Fabrika ayarı: - - - - - - - -
%
Örnek: 3
Bild 162/1107
P
V
%
ESC
P
Bild 32/0707
/reset
h min s
burnErId yalnızca ACS410 teşhis aracı
kullanımıyla değiştirilebilir.
veya
ESC
V
h min s
Sonraki parametreye
devam
/reset veya
tuşuna basarak parametre
göstergesine geri dönersiniz.
%
Önceki parametreye
geri
60/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Başlatmalar geri alınabilir
12.6.2.4.
C
Bilgi:
Servis için silinebilir, bkz. bölüm Parametre listesi!
Sol bölgede 164: parametresi yanıp sönerek, sağ
bölgede ._._ karakterleri gösterilir.
Bild 34/0707
P
V
h
min s
Örnek: 164 parametresi: ._._
%
Bild 201/1008
P
/reset
1…3 s
V
h min s
%
Örnek: 000036
Biod 73/0707
P
/reset
3…8 s
V
h min s
%
Bild 163/1107
h
min s
%
/reset tuşuna basılarak başlatmaların sıfırlaması 0
olarak devralınır.
Gösterge: 000000
ESC
P
Bild 34/0707
/reset
V
tuşuna basılarak (3…8 saniye)
değiştirilebilen bölgeye ulaşırsınız
/reset
0 rakamı yanıp söner
P
/reset
/reset tuşuna basılmasıyla (1…3 saniye)
başlatmalar (geri alınabilir) gösterilir.
veya
ESC
V
h
min s
Sonraki parametreye
devam
%
/reset veya
tuşuna basılmasıyla 164
parametresi tekrar yanıp sönerek gösterilir.
Önceki parametreye
geri
61/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Toplam başlatmalar
12.6.2.5.
Sol bölgede 166: parametresi yanıp sönerek, sağ
bölgede ._._ karakterleri gösterilir.
Bild 36/0707
P
V
h min s
Örnek: 166 parametresi: ._._
%
Bild 202/1008
P
/reset
1…3 s
h min s
%
Örnek: 000056
ESC
P
Bild 36/0707
/reset
V
/reset tuşuna basılmasıyla (1…3 saniye) toplam
başlatmalar gösterilir.
veya
ESC
V
h min s
%
/reset veya
tuşuna basarak parametre
göstergesine geri dönersiniz.
Sonraki parametreye
devam
Önceki parametreye
geri
Bilgi düzleminin sonu
12.6.2.6.
Bu göstergede bilgi düzleminin sonuna erişildi.
Bild 38/0707
P
V
h
min s
– End – göstergesi yanıp sönerek belirir.
%
Bilgi düzleminin başlangıcına
Bilgi düzleminin sonuna
ESC
ESC
tuşuna basarak bekleme moduna geri
P
Bild 22/0707
veya
V
h min s
%
dönersiniz
OPErAtE göstergesi belirir.
/reset
>8 s
Bild 9/0707
P
V
h min s
Bu göstergedeyken tekrar normal göstergede
bulunmaktasınız ve artık sonraki düzlem moduna
geçebilirsiniz.
%
/reset
/reset ile servis düzlemi ve
parametre düzlemi arasında
seçim yapabilirsiniz.
62/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.7
Servis düzlemi
Servis düzleminde hatalarla ilgili bilgiler hata geçmişi ile gösterilebilir.
C
Bilgi:
Servis düzlemi içerisinde
tuşunun yerine
C
/reset
veya
ile sonraki ve önceki parametreleri gösterebilirsiniz.
tuşuna da <1 saniye basılabilir.
Bilgi:
ESC
veya
/reset
>8 saniye ile normal göstergeye geri dönülebilir.
C
Bilgi:
Servis düzleminde değer değişikliği yok.
._._ göstergesi parametrede belirdiğinde değer 5
haneden daha fazlasını kapsayabilir.
Parametre
Parametre değeri
/reset tuşuna >1 saniye ve <3 saniye basılarak değer
gösterilir.
ESC
Resim 19: Servis düzlemi
12.7.1
/reset >3 saniye veya
tuşuna basılarak
parametre numarasının seçimine geri dönersiniz
(parametre numarası yanıp söner).
Servis düzlemi göstergesi
/reset
Bild 21/0707
P
V
h min s
%
/reset
tuşuna >3 saniye bastığınızda SEr göstergesi belirir.
/reset
tuşunu bıraktıktan sonra tekrar servis düzlemindesiniz.
No.
Parametre
Servis düzlemleri
920
Fan güncel PWM sinyali
936
Standart devir sayısı
951
Şebeke gerilimi
954
Alev yoğunluğu
63/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.7.2
Servis değerleri göstergesi
12.7.2.1.
Hata geçmişi
Bkz. bölüm İndeksli, doğrudan göstergeli veya göstergesiz parametre / 701 parametresi
hata geçmişi örneğinde!
C
Bilgi
Servis için silinebilir, bkz. bölüm Parametre listesi!
Şebeke gerilimi
12.7.2.2.
951: parametresi yanıp sönerek gösterilir.
Bild 211/1008
P
V
h min s
Sağ bölgede şebeke gerilimi gösterilir
Örnek: 951: 120
%
Sonraki parametreye
devam
Önceki parametreye
geri
Alev yoğunluğu
12.7.2.3.
954: parametresi yanıp sönerek gösterilir.
Bild 203/1008
P
V
h min s
%
Sağ bölgede alev yoğunluğu 0…%100 olarak
gösterilir
Örnek: 954: 0
Servis düzleminin sonu
–End-
Önceki parametreye
geri
Servis düzleminin sonu
12.7.2.4.
Bu göstergede servis düzleminin sonuna erişildi.
Bild 38/0707
P
V
h
min s
– End – göstergesi yanıp sönerek belirir.
%
Servis düzleminin
başlangıcına
Servis düzleminin sonuna
ESC
P
Bild 22/0707
ESC
V
h min s
%
OPErAtE göstergesi belirir.
Bild 9/0707
P
V
h min s
tuşuna basarak bekleme moduna geri
dönersiniz.
Bu göstergedeyken tekrar normal göstergede
bulunmaktasınız ve artık sonraki düzlem moduna
geçebilirsiniz.
%
64/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8
Parametre düzlemi
Parametre düzleminde temel cihazda kaydedilmiş parametreler gösterilebilir veya
değiştirilebilir.
Parametre düzlemine geçmeden önce bir şifre girilmelidir.
LME7, Siemens tarafından model tablosuna göre fabrika ayarları ile teslim edilir.
Bu fabrika ayarları parametre ile OEM tarafından kendi ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.
LME7'de cihaz özellikleri esasen ilgili parametreleme tarafından belirlenir. Her işletime
alma öncesinde parametre kontrol edilmelidir. Parametreleme yeni sisteme
uyarlanmadan LME7, farklı sistemler arasında değiştirilmemelidir.
Dikkat!
Parametre değişiklikleri ve ayarlar yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
Parametreler değiştirildiğinde, parametrelerin ayarlanmasına dair sorumluluk erişim
yetkileri uyarınca ilgili ayar düzleminde değişiklikleri yapmış olan kişiye aittir.
OEM, ilgili parametreleme uyarınca brülörün fonksiyonunun güvenliğini kontrol etmekle
yükümlüdür.
Parametreler, ayarlanması ve ilgili uygulama için geçerli ulusal ve uluslararası normlara
ve emniyet talimatlarına (örneğin EN 676, EN 267, EN 1643 v.s.) uyulması bakımından
sorumluluk esasen ayarlamayı gerçekleştirmiş olan OEM'e aittir.
Siemens ve tedarikçileri ile Siemens AG'ye bağlı diğer şirketler özel veya dolaylı
hasarlar, müteakip hasarlar, diğer hasarlar veya hatalı parametreleme hataları için her
tür sorumluluktan tam kapsamlı olarak muaftır.
Uyarı!
Fabrika ayarları değiştirildiğinde, tüm değişiklikler OEM tarafından kayıt altına alınmalı
ve ayarlar kontrol edilmelidir.
OEM, cihazı uygun şekilde belirtmekle ve en azından cihaz parametrelerinin listesini ve
ayarları brülör dokümanına eklemekle yükümlüdür.
Ayrıca Siemens, yapışkan not şekilde ilave bir etiketin LME7'ye yapıştırılmasını
önermektedir. Etiket, EN 298 uyarınca iyi okunabilir ve silmeye dayanıklı olmalıdır.
Etiket maksimum 50 mm x 40 mm boyutunda olabilir ve üst gövde çeperine
yapıştırılmış olmalıdır.
Etiket tasarımı için örnek:
OEM logosu
Tip / Sipariş no.: 1234567890ABCD
İKAZ! OEM ayarları:
Parametre numarası
225: 30 s (t1)
234: 0 s (t8)
257: 2 s (t3n)
TSA = t3n + 0,45 s
259: 30 s (t11)
65/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8.1
C
VSD
Bilgi:
OEM şifresi 5 karakter,
ısıtma sistemi uzmanı için 4 karakter uzunluğunda olmalıdır.
VSD
P
Bild 42/0707
F
Şifre girişi
A
>1s
V
h min s
%
Bild 43/0707
P
V
h
min s
F
A
tuş kombinasyonuna bastıktan sonra
CodE göstergesi belirir.
Tuşlar bırakıldıktan sonra 6 sütun belirir,
bunların ilki yanıp söner.
%
Bild 44/0707
P
veya
V
h min s
veya
seçilebilir.
ile bir rakam veya bir harf
%
/reset
/reset
Bild 45/0707
P
veya
V
h min s
ile değer onaylanır.
Girilen değer bir eksi işaretine (–) dönüşür.
%
Sonraki sütun yanıp söner.
/reset
Bild 46/0707
P
veya
V
h min s
ile bir rakam veya bir harf
%
Son karakter girildikten sonra şifre
onaylanmalıdır.
Bild 47/0707
P
/reset
veya
seçilebilir.
V
h
min s
%
/reset
ile
/reset tuşuna tekrar basılmasıyla şifre girişi
sonlandırılır.
Örnek: Şifre 4 karakter uzunluğundadır.
66/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
P
Bild 48/0707
Doğru girişi onaylamak için PArA sözcüğü maksimum 2
saniye belirir.
V
C
h min s
%
Bilgi
Şifrelerin veya brülör ID'lerinin girilmesi için aşağıdaki rakamlar ve harfler kullanılabilir:
=1
=A
=L
=2
=b
=n
=3
=C
=o
=4
=d
=P
=5
=E
=r
=6
=F
=S
=7
=G
=t
=8
=H
=u
=9
=I
=Y
=0
=J
67/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8.2
C
Isıtma sistemi uzmanı şifresinin değiştirilmesi
Bilgi:
OEM olarak ısıtma sistem uzmanı şifresini değiştirebilmek için c: girişinde OEM şifresi
girilmelidir!
041: parametresi yanıp söner.
Bild 56/0707
P
V
h min s
%
/reset tuşuna basılarak şifre değişikliği için c: düzlemine
geçilir.
c: harfi onay (confirm) için yanıp sönerek belirir.
Bild 164/1107
P
/reset
V
h min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
eski şifreyi girin.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
n: harfi yeni (new) için yanıp sönerek belirir.
Bild 57/0707
P
/reset
V
h min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
yeni şifreyi (4 karakter) girin.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
r: harfi tekrar (repeat) için yanıp sönerek belirir.
Bild 58/0707
P
/reset
V
h min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
yeni şifrenin girişini tekrarlayın.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
Bild 59/0707
P
V
h min s
SEt göstergesi ile yeni şifre kaydedilir.
%
Bild 56/0707
P
V
h min s
041: parametresi tekrar yanıp söner.
%
68/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
OEM şifresinin değiştirilmesi
12.8.3
042 parametresi: yanıp söner.
Bild 60/0707
P
V
h min s
%
/reset tuşuna basılarak şifre değişikliği için c: düzlemine
geçilir.
c: harfi onay (confirm) için yanıp sönerek belirir.
Bild 165/1107
P
/reset
V
h
min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
eski şifreyi girin.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
n: harfi yeni (new) için yanıp sönerek belirir.
Bild 60/0707
P
/reset
V
h min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
yeni şifreyi (5 karakter) girin.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
r: harfi tekrar (repeat) için yanıp sönerek belirir.
Bild 62/0707
P
/reset
V
h min s
Tekrar Şifre girişi bölümünde açıklananları uygulayın ve
yeni şifrenin girişini tekrarlayın.
%
Son karakter girildikten sonra şifre
/reset
ile onaylanmalıdır.
Bild 59/0707
P
V
h min s
SEt göstergesi ile yeni şifre kaydedilir.
%
Bild 60/0707
P
V
h min s
042: parametresi tekrar yanıp söner.
%
69/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8.4
Backup
000: parametresi yanıp söner.
Gösterge: 000: parametresi yanıp söner, Int göstergesi
yanıp sönmez
/reset
/reset
ile 041 parametre grubuna ulaşırsınız.
Gösterge: 041: parametresi yanıp söner, ._._ göstergesi
yanıp sönmez
ile 060 parametresini seçersiniz.
Gösterge: 060: parametresi yanıp söner, 00: indeksi ve 0
değeri yanıp sönmez
/reset
/reset
ile rEStorE parametresine ulaşırsınız.
Gösterge: rEStorE parametresi yanıp söner
ile bAC_UP parametresini seçersiniz.
Gösterge: bAC_UP parametresi yanıp söner
/reset
/reset
ile Backup işlemini seçersiniz.
Gösterge: 0 değeri
ile değer, değiştirme modunda bir hane sola
kaydırılır.
Gösterge: 0 değeri yanıp söner
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane sola
kaydırılmış olarak gösterilir.
70/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
ile 1 değerini seçin.
Gösterge: 1 değeri yanıp söner
/reset
/reset
ile Backup işlemini etkinleştirirsiniz.
Gösterge: run belirir
Yaklaşık 3 saniye sonra (program akışının süresine bağlı)
bAC End göstergesi ekranda belirir ve Backup işleminin
bittiğine işaret eder.
<3 s
Gösterge: bAC End
Gösterge şimdi 2 dakika ekranda gösterilir veya
/reset
tuşu ile sonlandırılabilir.
¯
<2 dk.
veya
Backup işlemi tamamlandığında, OFF göstergesi belirir.
/reset
C
Bilgi:
Backup'ta tüm ayarlar ve parametreler temel cihaz belleğinden program modülüne kaydedilir.
Uyarı!
Parametre değişikliklerinden sonra bir Backup yapılmalıdır! Buna uyulmaması
durumunda emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
71/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.8.5
Restore
000 parametresi: yanıp söner.
Gösterge: 000: parametresi yanıp söner, Int göstergesi
yanıp sönmez
/reset
/reset
ile 041 parametre grubuna ulaşırsınız.
Gösterge: 041: parametresi yanıp söner, ._._ göstergesi
yanıp sönmez
ile 060 parametresini seçersiniz.
Gösterge: 060. parametresi yanıp söner, 00: indeksi ve 0
değeri yanıp sönmez
/reset
/reset
ile rEStorE parametresine ulaşırsınız.
Gösterge: rEStorE parametresi yanıp söner
/reset
/reset
ile Restore işlemini seçersiniz.
Gösterge: 0 değeri
ile değer, değiştirme modunda bir hane sola
kaydırılır.
Gösterge: 0 değeri yanıp söner
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane sola
kaydırılmış olarak gösterilir.
72/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
ile 1 değerini seçin.
Gösterge: 1 değeri yanıp söner
/reset
/reset
ile Restore işlemini etkinleştirirsiniz.
Gösterge: run belirir
Yaklaşık 3 saniye sonra (program akışının süresine bağlı)
rSt End göstergesi ekranda belirir ve Restore işleminin
bittiğine işaret eder.
<3 s
Gösterge: rSt End
Gösterge şimdi 2 dakika ekranda gösterilir ve
/reset
tuşu ile sonlandırılabilir.
¯
<2 dk.
veya
Restore işlemi tamamlandığında, OFF göstergesi belirir.
/reset
C
Bilgi:
Restore'de tüm ayarlar ve parametreler program modülünden temel cihazın dahili belleğine
yazılır. Bu arada temel cihazın dahili belleğinde muhtemelen mevcut olan program akışlarının,
parametrelerin ve ayarların üzerine yazılır!
Uyarı!
Program modülü ilk işletime alındığında veya değiştirildiğinde Restore işleminden sonra
fonksiyon akışı ve parametre ayarları kontrol edilmelidir. Buna uyulmaması durumunda
emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır.
® AZL2 üzerinden kumanda / ilk işletime alma, Restore bölümü
® Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda / ilk işletime alma, Restore bölümü
73/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.9
Parametrelerin kumanda varyantları
Parametre düzleminde LME7 brülör kontrollerinde kaydedilmiş parametreler
gösterilebilir ve değiştirilebilir.
12.9.1
İndekssiz, doğrudan göstergeli parametre
12.9.1.1.
Parametre düzlemindeki 225 parametresi (ön süpürme zamanı)
örneğinde
ile ön süpürme zamanını seçin.
Bild 166/1107
P
V
h min s
%
Gösterge: 225: parametresi yanıp söner,
3.675 değeri yanıp sönmez.
/reset
Bild 167/1107
P
V
h min s
%
/reset
ile düzeltme moduna ulaşırsınız.
Gösterge: 3.675
veya
ile önceki ön süpürme zamanı
değiştirme modunda bir hane sola kaydırılır.
Bild 168/1107
P
veya
V
h min s
%
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane
sola kaydırılmış olarak gösterilir.
Bild 169/1107
P
veya
V
h min s
%
Gösterge: Ön süpürme zamanı 3.675 yanıp
söner
veya
ile istediğiniz ön süpürme
zamanını ayarlayın.
Gösterge: Ön süpürme zamanı 3.822 yanıp
söner
74/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
1. alternatif:
ESC
Değişikliği reddet!
Bild 166/1107
P
V
h min s
%
2. alternatif:
Değeri kabul et!
/reset
/reset
ile düzeltme moduna ulaşırsınız.
Ayarlanan değer devralınır.
Bild 170/1107
P
V
h min s
%
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane sağa
kaydırılmış olarak gösterilir.
Gösterge: 3.822 değeri
ESC
Bild 212/1008
P
V
h min s
%
Sonraki parametreye
devam
Önceki parametreye
geri
75/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
12.9.2
İndekssiz, doğrudan göstergesiz parametre
12.9.2.1.
Parametre düzlemindeki 224 parametresi (hava basıncı anahtarı
tanınan süresi) örneğinde
Bild 172/1107
P
V
h min s
%
ile hava basıncı mesajı için tanınan
süreyi seçersiniz.
Gösterge: 224: parametresi yanıp söner, ._._
karakterleri yanıp sönmez.
/reset
Bild 173/1107
P
V
h
min s
/reset
ile düzeltme moduna ulaşırsınız.
Gösterge: 48.510
%
veya
ile önceki tanınan süre
değiştirme modunda bir hane sola kaydırılır.
Bild 174/1107
P
veya
V
h min s
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane
sola kaydırılmış olarak gösterilir.
%
Bild 175/1107
P
veya
V
h min s
%
Gösterge: Tanınan süre 48.510 yanıp söner
veya
ayarlayın.
ile istediğiniz tanınan süreyi
Gösterge: Tanınan süre 53.361 yanıp söner
76/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
1. alternatif:
ESC
Değişikliği reddet!
Bild 172/1107
P
V
h min s
%
2. alternatif:
Değeri kabul et!
/reset
/reset
ile düzeltme moduna ulaşırsınız.
Ayarlanan değer devralınır.
Bild 176/1107
P
V
h min s
Bilgi:
Ekran hatalarını algılamak için değer bir hane sağa
kaydırılmış olarak gösterilir.
%
Gösterge: 53.361 değeri
ESC
ESC
ile parametre düzlemine geri dönersiniz.
Bild 172/1107
P
V
h min s
%
Sonraki parametreye
devam
Gösterge: 224: parametresi yanıp söner, ._._
karakterleri yanıp sönmez.
Önceki parametreye
geri
77/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
İndeksli, doğrudan göstergeli veya göstergesiz
12.9.3
parametre
12.9.3.1.
701 parametresi örneğinde: Servis düzleminde güncel hata
Bkz. bölüm Hata kodu listesi!
ile 701 parametresini seçin.
Bild 204/1008
P
V
h min s
%
Gösterge: 701. parametresi yanıp söner, 00: indeksi ve 4
hatası yanıp sönmez.
Sol bölgede güncel 701. hatası yanıp sönerek gösterilir.
00: indeksi yanıp sönmez.
Bild 204/1008
P
V
h min s
Sağ bölgede hata kodu 4 gösterilir.
Örnek:
parametre 701., indeks 00:, hata kodu 4
%
/reset 1…3 s
tuşuna basılmasıyla (1…3 saniye) indeks 00: hata
kodu için yanıp sönerek gösterilir.
/reset
Bild 205/1008
P
V
h min s
%
Gösterge: 701. parametresi yanıp sönmez, 00: indeksi
yanıp söner, 4 hatası yanıp sönmez.
Sonraki indekse
devam
ile indeksi seçin.
Bild 206/1008
P
V
h min s
%
.00: Hata kodu
.01: Başlatma sayacı durumu
.02: Hata zamanı için MMI fazı
.03: Hata zamanı için güç değeri
Örnek:
parametre 701., indeks 01:,
başlatma sayacı durumu ._._
Sonraki indekse
devam
ile indeksi seçin.
Bild 207/1008
P
V
h min s
%
.02: Hata zamanı için MMI fazı
Örnek:
parametre 701., indeks 02:,
faz 02: Emniyet kapatması
78/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Sonraki indekse
devam
ile indeksi seçin.
Bild 208/1008
P
V
h min s
.03: Hata zamanı için güç değeri
Örnek:
parametre 701., indeks 03:, güç değeri %60
%
/reset 1…3 s
ESC
ile indekse geri dönersiniz.
Bild 209/1008
P
V
h min s
%
Gösterge: 701. parametresi yanıp sönmez, 03: indeksi
yanıp söner, ._._ karakterleri yanıp sönmez.
Sonraki indekse
devam
Önceki indekse
geri
Bild 180/1107
P
V
h min s
%
Bu göstergede 701. parametresi içindeki indeks
düzleminin sonuna erişildi.
– End – göstergesi yanıp sönerek belirir.
ESC
ESC
ile parametre düzlemine geri dönersiniz.
Bild 177/1107
P
V
h min s
%
Gösterge: 701. parametresi yanıp söner, 01: indeksi ve 4
teşhis kodu yanıp sönmez.
Sonraki daha eski
hataya devam
▪
▪
▪
Parametreler, geçmişin silinmesinden itibaren son hataya
kadar gider (maks. 711. parametresine kadar)
Bild 210/1008
P
V
h min s
%
Sonraki parametreye
devam
Örnek:
Parametre 711., indeks 00: _
Önceki parametreye
geri
79/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
12 AZL2 üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
13 Harici AZL2 göstergesi üzerinden
kumandada hata kodu listesi
C
Hata kodu
Bilgi:
Program modülüne bağlı gösterge, bkz. Kullanıcı belgeleri.
Açık metin
Olası nedeni
Loc: 2
Emniyet zamanının sonunda alev yok
- Arızalı veya kirli yakıt vanaları
- Arızalı veya kirli alev dedektörü
- Kötü brülör ayarı, yakıt değil
- Arızalı ateşleme tertibatı
Loc: 3
Hava basıncı hatası (Hava basıncı anahtarı
bekleme konumunda kaynaklıdır,
tanınan süre sona erdikten sonra azalma)
(Hava basıncı anahtarı
bildirim zamanı)
Hava basıncı anahtarı hatası
- Tanınan süre sona erdikten sonra hava basıncı
düşüşü
- Hava basıncı anahtarı bekleme konumunda
kaynaklıdır
Loc: 4
Harici ışık
Brülör başlatımında harici ışık
Loc: 5
Hava basıncı hatası, hava basıncı anahtarı
çalışma konumunda kaynaklıdır
Hava basıncı anahtarı zaman aşımı
- Hava basıncı anahtarı çalışma konumunda
kaynaklıdır
Loc: 6
Aktüatör hatası
- Aktüatör arızalı veya bloke
- Yanlış bağlantı
- Yanlış ayar
Loc: 7
Alev kaybı
İşletim esnasında alev kaybı çok sık (tekrarlama
sınırlaması)
- Arızalı veya kirli yakıt vanaları
- Arızalı veya kirli alev dedektörü
- Kötü brülör ayarı
Loc: 8
---
Serbest
Loc: 9
---
Serbest
Loc: 10
Eşleştirilemeyen hata (uygulama)
Dahili hata
Kablo döşenişi hatası veya dahili hata,
çıkış kontakları, diğer hatalar
Loc: 12
Sızdırmazlık kontrolü
Yakıt vanası 1 sızdırıyor
Loc: 13
Sızdırmazlık kontrolü
Yakıt vanası 2 sızdırıyor
Loc: 14
POC hatası
Vana kapama kontrolü POC hatası
Loc: 20
Gaz basınç anahtarı-min açık
Gaz eksikliği
Loc: 22
Güvenlik zinciri açık
- Gaz basıncı anahtarı-maks açık
- Emniyet sıcaklığı sınırlayıcısı tetikledi
Loc: 60
Analog güç kaynağı 4...20 mA, I <4 mA
Kablo kopukluğu
Loc: 83
PWM fan hatası
- PWM fanı tanınan süre içerisinde hedeflenen devir
sayısına ulaşmıyor veya
- hedeflenen devir sayısına ulaştıktan sonra
tolerans süresi devir sayısı sapmasından (660
parametresi) daha uzun süreliğine tolerans
bandından (650 parametresi) çıkıyor
Loc: 138
Restore işlemi başarılı
Restore işlemi başarılı
Loc: 139
Program modülü algılanmadı
Program modülü takılı değildi
Loc: 167
Manuel kilitleme
Manuel kilitleme
Loc: 206
AZL2 uyumsuz
Yeni güncel sürümü kullanın
80/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
13 Harici AZL2 göstergesi üzerinden kumandada hata kodu listesi
CC1P7105tr
04.02.2014
Hata kodu
Açık metin
Olası nedeni
PWM fan hatası
- Ön süpürme devir sayısına ulaşıldıktan sonra
minimum ön süpürme PWM'nin altına inildi (675.00
parametresi) veya
- ateşleme yükü devir sayısına ulaşıldıktan sonra
maksimum ateşleme yükü PWM (675.01) aşıldı.
Loc: 226
PWM fan hatası
Parametre hatası
- Düşük alev devir sayısı > yüksek alev devir sayısı
veya
- Düşük alev = 0 dev./dk. veya
- Maksimum devir sayısı = 0 dev./dk.
Loc: 227
PWM fan hatası
Bir veya birden çok parametre
minimum sınırına / maksimum sınırına zarar veriyor
rSt Er1
Restore işleminde program modülünün temel
cihaza uyumluluk hatası
- Program modülünün program akışı temel cihaza
uymuyor
rSt Er2
Restore işleminde program modülünün temel
cihaza uyumluluk hatası
- Temel cihazın donanımı program modülüne
uymuyor
rSt Er3
Restore işleminde hata
- Program modülü arızalı
- Restore işlemi esnasında program modülü
çıkarıldı
bAC Er3
Backup işleminde program modülünün temel
cihaza uyumluluk hatası
Program modülünün program akışı temel cihaza
uymuyor
Err PrC
Program modülünün hatası
- Program modülünün veri içeriği arızalı
- Program modülü takılı değil
Loc: 225
81/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
13 Harici AZL2 göstergesi üzerinden kumandada hata kodu listesi
CC1P7105tr
04.02.2014
14
Dahili LED göstergesi üzerinden
kumanda
14.1
Göstergelerin ve tuşların anlamı
-
+
nfo
LCD Bild 01/0908
A
Resim 20: Göstergelerin ve tuşların anlamı
Tuş
A
Fonksiyon
A tuşu
- Güç değeri göstergesi
- Arıza konumunda: Arıza zamanına yönelik güç değeri
nfo
Bilgi tuşu ve Enter tuşu
- Kilitleme reset arıza durumunda, görsel arıza nedeni teşhisi geçişi (bkz. bölüm
Arıza nedeni teşhisi)
-
- tuşu
- Alev sinyal akımı 2 göstergesi veya faz göstergesi
- Arıza konumunda: Arıza zamanında MMI fazı
+
+ tuşu
- Alev sinyal akımı 1 göstergesi veya faz göstergesi
- Arıza konumunda: Arıza zamanında MMI fazı
3 renkli sinyal lambası
- bkz. Sinyal kodu tablosu
+ ve - tuşu: Escape fonksiyonu
-
+
ve
-
+
(
ve
tuşuna aynı anda basın)
- Değeri devralmaz
- Bir üst menü düzlemi
- >1 saniye basılı tutun, Backup fonksiyonu / Restore fonksiyonu mümkün olur
82/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.2
Normal gösterge
Normal gösterge, normal işletimdeki standart göstergedir.
Bekleme konumu göstergesi
LCD Bild 02/0908
14.2.1
Cihaz bekleme konumundadır.
Başlatma göstergesi / Devre dışı bırakma göstergesi
Faz göstergesi
LCD Bild 03/0908
14.2.2
14.2.2.1.
Cihaz faz 21 konumundadır. Program akışına uygun olarak
her bir program aşaması gösterilir.
Sinyal lambasının renk göstergesi için bkz. Faz
göstergesinin listesi.
83/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.2.2.2.
C
Faz numarası 7
segmentli gösterge
Faz göstergesinin listesi
Bilgi:
Program modülüne bağlı gösterge, bkz. Kullanıcı belgeleri.
LED
Fonksiyon
OFF
KAPALI
Bekleme konumu, ısı talebini bekleme
P08
KAPALI
Şebeke AÇIK / test aşaması (örneğin dedektör testi)
P21
Sarı
Emniyet vanası AÇIK, hava basıncı anahtarı kontrolü / POC kontrolü
(zaman aşımı / 5 saniye sonra kilitleme), aktüatör
düşük alev konumuna / KAPALI konumuna gelir
P22
Sarı
Fan motoru AÇIK ve hava basıncı anahtarı kontrolü / stabilizasyon süresi
P24
Sarı
Aktüatör, ön süpürme konumuna gelir
P30
Sarı
Ön süpürme
P36
Sarı
Aktüatör (kapama) ateşleme yükü / düşük alev ve
259.02 parametresine gelir: Aktüatör (açma), > ateşleme yükü konumuna
gelir
P38
Sarı yanıp sönen
Ön ateşleme zamanı
P40
Sarı yanıp sönen
İlk emniyet zamanı / ateşleme trafosu AÇIK
P42
Yeşil
Emniyet zamanı (ateşleme trafosu KAPALI), alev kontrolü
P44
Yeşil
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yakıt vanası 1 AÇIK
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yük kontrolü onayı
Aralık: Emniyet zamanının sonu ve yakıt vanası 2 AÇIK
P50
Yeşil
İkinci emniyet zamanı
P54
Yeşil
259.01 parametresi: Aktüatör (açma), > düşük alev konumuna gelir
P54
Yeşil
260 parametresi: Aktüatör (kapama), düşük aleve gelir
oP1
Yeşil
Yük kontrolü değerinin onayına kadar aralık (analog veya 3
nokta adımlı giriş)
oP:xx
Yeşil
İşletim, modülasyonlu işletim
oP1
Yeşil
Birinci kademe işletim
oP2
Yeşil
İkinci kademe işletim
P10
KAPALI
Aktüatör KAPALI konumuna gelir (geri dönüş)
P72
Sarı
Aktüatör, yüksek alev konumuna gelir / işletim sonlanır
P74
Sarı
Son süpürme
P80
Sarı
Test yolunu boşaltır
P81
Sarı
Atmosferik basınç testi
P82
Sarı
Test yolunu doldurur
P83
Sarı
Gaz basıncı testi
Bekleme konumu
Başlatma
İşletim
Devre dışı bırakma
Sızdırmazlık kontrolü
84/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Faz numarası 7
segmentli gösterge
LED
Fonksiyon
Bekleme aşamaları (başlatma engeli) / Emniyetli kapama aşaması
P01
Kırmızı/sarı yanıp
sönen
Düşük gerilim
P02
Sarı
Güvenlik zinciri açık
® Emniyet kapatması, ardından kilitlemeli arıza nedeniyle durdurma
gerçekleşir
P04
Kırmızı/yeşil yanıp
sönen
Brülör başlatımında harici ışık (zaman aşımı / 30 saniye sonra kilitleme)
P90
Sarı
Basınç anahtarı-min açık
® Emniyet kapatması, ardından kilitlemeli arıza nedeniyle durdurma
gerçekleşir
Kırmızı
Arıza nedeniyle durdurma aşaması
Kilitleme
LOC
85/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
İşletim konumu göstergesi
LCD Bild 04/0908
14.2.3
oP1 göstergesi Kademe 1'i temsil eder.
oP arkasındaki gösterge cihaza özgüdür.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Özel fonksiyonlar
14.3.1
Manuel kilitleme
LCD Bild 06/0908
14.3
nfo
Dönüşümde
ve diğer tuşlar
nfo
tuşuna diğer herhangi bir tuş ile birlikte basın.
Temel cihaz herhangi işletim konumundan hemen
arıza konumuna geçer.
Sinyal lambası kırmızı yanar.
Güncel hata kodu 167 gösterilir.
86/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Arıza mesajı ve hata göstergesi
14.4.1
Kilitlemeli hata göstergesi (arıza)
LCD Bild 06/0908
14.4
Loc ve 4 göstergesi dönüşümlü olarak göstergede belirir.
Cihaz kilitli arıza konumundadır.
Dönüşümde
LCD Bild 07/0908
Güncel hata kodu gösterilir ve sinyal lambası kırmızı yanar.
+
+
LCD Bild 08/0908
veya
-
Örnek: Hata kodu 4
-
veya
tuşu ile hatanın meydana geldiği faz
göstergesine ulaşırsınız.
Sinyal lambası kırmızı yanar.
Örnek: Faz P02
Yalnızca analog sinyal üzerinden modülasyonda
A
A
tuşu ile hatanın meydana geldiği güç konumu / tahrik
konumu gösterilir.
Sinyal lambası kırmızı yanar.
Örnek: Güç konumu / Tahrik konumu 49
87/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.4.2
C
Alev akımı göstergesi ION veya QRA
Bilgi:
Bu gösterge yalnızca işletimde veya bekleme konumunda mümkündür!
LCD Bild 09/0908
+
+
tuşu ile alev sinyali güç göstergesine ulaşırsınız.
Sinyal lambası yeşil yanar.
FL.1 göstergesi ekranda belirir.
+
LCD Bild 10/0908
+
1...3 s
tuşuna basılmasıyla (1...3 saniye) alev sinyali akımı
gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Örnek: 11.
LCD Bild 11/0908
+
+
>3 s
tuşuna basılmasıyla (>3 saniye) rakamdan sonraki
nokta yanıp sönmeye başlar.
Tuşu tekrar bırakın.
Değer artık 2 dakika ekranda gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Bu süreden sonra normal gösterge gösterilir.
Gösterge: 11 değeri yanıp sönmez, nokta . yanıp söner.
14.4.3
Kilitleme reset
nfo
LCD Bild 02/0908
nfo
>1 s
C
Cihazın kilitlemesini resetlemek için,
tuşuna (1...3
saniye) basın.
Tuş bırakıldıktan sonra OFF göstergesi belirir.
Temel cihazın kilitlemesi resetlenmiştir.
Bilgi:
Hata kodlarının ve teşhis kodlarının anlamı, hata kodu listesinden öğrenilebilir.
88/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.4.4
C
Güç değeri göstergesi
Bilgi:
Bu gösterge ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür:
· işletimde veya bekleme konumunda
· analog güç değeri üzerinden modülasyonlu işletim için program akışında
A
LCD Bild 13/0908
A
tuşu ile aktüatörün bağıl gerçek konumunun
göstergesine ulaşırsınız.
Sinyal lambası yeşil yanar.
.oP göstergesi ekranda belirir.
A
tuşuna basılarak (1...3 saniye) bağıl gerçek konum
gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Gerçek konumun bağıl değeri .57 gösterilir.
A
1...3 s
Aktüatör kumandalı PME7:
Aktüatör konumu 0°
0 W potansiyometre değeri =
%0 gösterge
Yüksek alev aktüatör
konumu >0°
<90° = potansiyometre
değeri
<1000 W = %100 gösterge
>0 W <1000 W
PWM fanlı PME7:
Gerçek devir sayısı
0 dev./dk. = %0 gösterge
Gerçek devir sayısı yüksek
alev devir sayısı = %100
gösterge
Örnek: .57 değeri
A
A
>3 s
tuşuna basılmasıyla (>3 saniye) rakamdan önceki
nokta yanıp sönmeye başlar.
Tuşu tekrar bırakın.
Değer artık 2 dakika ekranda gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Bu süreden sonra normal gösterge gösterilir.
Gösterge: Değer 57, nokta . yanıp söner.
89/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
C
14.5
Manuel ayar değişikliği (program modülüne
bağlı)
14.5.1
Analog sinyalli modülasyonlu işletimde PWM fanının
aktüatör konumu veya devir sayısı
Bilgi:
Bu gösterge ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür:
· işletimde veya bekleme konumunda
· analog güç değeri üzerinden modülasyonlu işletim için program akışında ve LME7'ye
konum geri bildirimi için potansiyometreli bağlantılı aktüatörde
A
LCD Bild 13/0908
A
tuşu ile aktüatörün bağıl gerçek konumunun veya
PWM fanının bağıl gerçek devir sayısının göstergesine
ulaşırsınız.
Sinyal lambası yeşil yanar.
.oP göstergesi ekranda belirir.
A
tuşuna basılarak (1...3 saniye) bağıl gerçek konum
veya gerçek devir sayısı gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Gerçek konumun bağıl değeri .57 gösterilir.
A
1...3 s
Aktüatör konumu 0°
0 W potansiyometre değeri =
%0 gösterge
Yüksek alev aktüatör
konumu >0°
<90° = potansiyometre
değeri >0 W <1000 W =
%100 gösterge
Gerçek devir sayısı
0 dev./dk. = %0 gösterge
Gerçek devir sayısı yüksek
alev devir sayısı = %100
gösterge
Örnek: .57 değeri
A
A
>3 s
tuşuna basılmasıyla (>3 saniye) rakamdan önceki
nokta yanıp sönmeye başlar.
Tuşu tekrar bırakın.
Değer artık 2 dakika ekranda gösterilir.
Sinyal lambası yeşil yanar.
Bu süreden sonra normal gösterge gösterilir.
Gösterge: Değer 57, nokta . yanıp söner.
90/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
A
tuşuna basılmasıyla (>3 saniye) LoA ve 41 göstergesi
dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Gerçek konumun bağıl değeri 41 veya gerçek devir sayısı
gösterilir.
Aktüatör konumu 0°
0 W potansiyometre değeri =
%0 gösterge
A
Dönüşümde
>3 s
Yüksek alev aktüatör
konumu >0°
<90° = potansiyometre
değeri >0 W <1000 W =
%100 gösterge
Gerçek devir sayısı
0 dev./dk. = %0 gösterge
Gerçek devir sayısı yüksek
alev devir sayısı = %100
gösterge
Güncel değer (örnek %41) gösterilir ve sinyal lambası yeşil
yanar.
Örnek: Aktüatör konumu veya gerçek devir sayısı %41
(yüksek alev ve 0° veya 0 dev./dk. arasındaki bölgeye
ilişkin)
A
+
A
-
tuşuna,
tuşu ile veya
tuşu ile birlikte basarak
aktüatör konumunu veya düşük alev (x%) ve yüksek alev
(%100) arasındaki fan devir sayısını ayarlayabilirsiniz.
İstenilen konumda veya devir sayısında tuşları tekrar
bırakın.
Sinyal lambası yeşil yanar.
ve
+
veya
-
Örnek: 43 değeri
LoA ve 43 göstergesi ekranda dönüşümlü olarak belirir.
Dönüşümde
Sinyal lambası yeşil yanar.
Örnek: İstenilen aktüatör konumu veya gerçek devir sayısı
%43
-
-
+
ve
tuşuna (Escape) aynı anda basıldığında normal
moda geri dönersiniz.
ve
+
Gösterge: oP
Manuel ayar değişikliği sonlandırıldığında, aktüatör veya
PWM fanı analog güç değerine geri döner!
91/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
C
Bilgi:
· Manuel ayar değişikliği modu süresince program aşaması (örneğin P10 - devre dışı
bırakma) değişirse, gösterge yanıp sönerek gösterilir.
·
Temel cihaz Escape ile tekrar normal moda açılana kadar veya temel cihaz şebeke
AÇIK/KAPALI ile resetlenene kadar mod (manuel ayar değişikliği) aktif kalır. Yani aktüatör
veya PWM fanı başlatma sonrasında yeni bir ısı talebinde manuel değerin konumuna veya
devir sayısına kumanda edilir.
92/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.6
Yeni bir program modülü ile veya program
modülü değiştirildiğinde ilk başlatma
rSt ve PrC göstergesi dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Ekran, program modülünün değişimini gösterir.
Dönüşümde
Sinyal lambası dönüşümlü olarak bir kere kırmızı ve iki kere
sarı yanar.
nfo
tuşuna basılarak (>3 saniye) verilerin program
modülünden indirilmesi başlatılır. Sinyal lambası sarı yanar.
3 saniyenin dolduğuna sarı sinyal lambasının kısa süreli
yanmasıyla işaret edilir.
nfo
Bilgi:
nfo
>3 s
tuşuna <3 saniye bastığınızda verilerin indirilmesi
başlatılmaz. Restore işleminin yeniden yürütülmesi için
LME7, şebeke AÇIK/KAPALI ile resetlenmelidir.
Program dizisi indirilirken (Restore işlemi) run göstergesi
belirir.
End ve rSt göstergesi dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Dönüşümde
Ekran, veri değişiminin bittiğini gösterir.
Sinyal lambası kırmızı yanar.
2 dakika sonra cihaz Loc 138 konumuna
geçer
C
LCD Bild 06/0908
¯
Dönüşümde
Restore işleminden sonra cihaz otomatik olarak arıza
konumunda (LOC 138) bulunur ve işletim için kilitleme
reseti yapılmalıdır!
93/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
nfo
LCD Bild 02/0908
nfo
>1 s
tuşuna basılarak (>1 saniye) cihazın kilitlemesi
resetlenir.
OFF göstergesi
Uyarı!
Program modülü ilk işletime alındığında veya değiştirildiğinde Restore işleminden sonra
fonksiyon akışı ve parametre ayarları kontrol edilmelidir.
® AZL2 üzerinden kumanda / ilk işletime alma, Restore bölümü
® Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda / ilk işletime alma, Restore bölümü
94/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.7
Manuel Backup
-
-
Manuel Backup işlemini başlatmak için aynı anda
ve
+
ve
+
tuşlarına (Escape) (>1 saniye) basın.
PrC parametresine ulaşırsınız.
Gösterge: PrC
>1 s
-
-
+
veya
veya
+
tuşları ile bAC parametresini seçin.
Gösterge: bAC
nfo
1…3 s
Program dizisi indirilirken (Backup işlemi) run göstergesi
belirir.
End ve bAC göstergesi dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Dönüşümde
Ekran, veri değişiminin bittiğini gösterir.
nfo
Gösterge şimdi 2 dakika ekranda gösterilir veya
tuşu ile sonlandırılabilir.
¯
Backup işlemi tamamlandığında OFF göstergesi belirir
nfo
LCD Bild 02/0908
nfo
tuşuna basılarak (>1 saniye) cihazın kilitlemesi
resetlenir.
>1 s
OFF göstergesi
Uyarı!
Parametre değişikliklerinden sonra bir Backup yapılmalıdır!
Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının kaybı tehlikesi vardır!
95/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.7.1 Backup işleminde hata
bAC ve Er3 göstergesi dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Dönüşümde
C
Anlamı ve olası nedeni için bkz. bölüm Dahili LED
göstergesi üzerinden kumandada hata kodu listesi.
Bilgi:
Backup'ta tüm ayarlar ve parametreler temel cihaz belleğinden program modülüne kaydedilir.
96/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.8
Manuel Restore
-
-
Manuel Restore işlemini başlatmak için aynı anda
ve
+
ve
+
tuşlarına (Escape) (>1 saniye) basın.
PrC parametresine ulaşırsınız.
Gösterge: PrC
>1 s
-
-
+
veya
veya
+
tuşları ile rSt parametresini seçin.
Gösterge: rSt
nfo
1…3 s
Program dizisi indirilirken (Restore işlemi) run göstergesi
belirir.
End ve rSt göstergesi dönüşümlü olarak ekranda belirir.
Dönüşümde
Ekran, veri değişiminin bittiğini gösterir.
Sinyal lambası kırmızı yanar.
2 dakika sonra cihaz Loc 138 konumuna
geçer
C
LCD Bild 06/0908
¯
Dönüşümde
Restore işleminden sonra cihaz otomatik olarak arıza
konumunda (LOC 138) bulunur ve işletim için kilitleme
reseti yapılmalıdır!
>1 s
LCD Bild 02/0908
nfo
nfo
tuşuna basılarak (>1 saniye) cihazın kilitlemesi
resetlenir.
OFF göstergesi
97/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
14.8.1 Restore işleminde hata
Şununla dönüşümde
rSt ve Er1, Er2 veya Er3 göstergesi dönüşümlü olarak
ekranda belirir.
veya şununla
Anlamı ve olası nedeni için bkz. bölüm Dahili LED
göstergesi üzerinden kumandada hata kodu listesi.
veya şununla
C
Bilgi:
Restore'de tüm ayarlar ve parametreler program modülünden temel cihazın dahili belleğine
yazılır. Bu arada temel cihazın dahili belleğinde muhtemelen mevcut olan program akışlarının,
parametrelerin ve ayarların üzerine yazılır!
14.8.2
Kilitleme reset
nfo
LCD Bild 02/0908
nfo
>1 s
C
tuşuna (1...3 saniyeliğine) basıldıktan sonra OFF
göstergesi belirir.
Tuş bırakıldıktan sonra temel cihazın kilitlemesi resetlenir.
Bilgi:
Hata kodlarını ve teşhis kodlarının anlamı, hata kodu listesinden öğrenilebilir.
98/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
Alfabetik dizin
A
AZL2
Alev yoğunluğu ........................... 64
Arıza mesajı, hata göstergesi ve
bilgi göstergesi ........................... 56
AZL2 kumandası ile ilgili güvenlik
uyarıları ....................................... 50
AZL2 üzerinden kumanda ........... 51
Backup ........................................ 70
Başlatma / Devre dışı bırakma
göstergesi ................................... 53
Başlatmalar geri alınabilir ........... 61
Bekleme konumu göstergesi ...... 53
Bilgi değerleri göstergesi ........... 59
Bilgi düzlemi ............................... 58
Bilgi düzlemi göstergesi ............. 59
Bilgi düzleminin sonu ................. 62
Brülör tanıma .............................. 60
Cihaz açıklaması / göstergelerin ve
tuşların anlamı ............................ 51
Düzlem dağılımı .......................... 57
Ekran sembollerinin anlamı ........ 52
Faz göstergesi ............................ 53
Faz göstergesinin listesi ............. 54
Harici AZL2 üzerinden kumandada
hata kodu listesi.......................... 80
İndeksli, doğrudan göstergeli veya
göstergesiz parametre ................ 78
İndekssiz, doğrudan göstergeli
parametre .................................... 74
İndekssiz, doğrudan göstergesiz
parametre .................................... 76
Isıtma sistemi uzmanı şifresinin
değiştirilmesi .............................. 68
İşletim konumu göstergesi ......... 55
Kilitleme reset ............................. 56
Kilitlemeli hata göstergesi .......... 56
Kumanda ..................................... 53
Menü kılavuzu ............................. 57
Normal gösterge ......................... 53
OEM şifresinin değiştirilmesi...... 69
Parametre düzlemi ...................... 65
Parametrelerin kumanda
varyantları ................................... 74
Restore........................................ 72
Şebeke gerilimi ........................... 64
Servis değerleri göstergesi......... 64
Servis düzlemi ............................ 63
Servis düzlemi göstergesi .......... 63
Servis düzleminin sonu .............. 64
Şifre girişi .................................... 66
Tanım numarası .......................... 59
Tanım tarihi ................................. 59
Toplam başlatmalar ..................... 62
B
Boyutlu çizimler ................................ 33
F
Fonksiyon ......................................... 34
Arıza nedeni teşhisi ..................... 38
Arızalarda kumanda programı ..... 35
Başlatma için ön şart................... 34
Brülör kontrollerinin kilidinin
açılması ....................................... 35
Düşük gerilim .............................. 34
İşletim göstergesi ........................ 37
Kontrollü fasıla verme ................. 34
Kumanda ..................................... 37
Kumanda, gösterge, teşhis ......... 37
Tekrarlama sınırlaması ................ 36
G
Girişler / Çıkışlar ............................... 40
Güvenlik uyarıları................................ 9
Alev dedektörünün elektrik
bağlantısı ..................................... 13
Amacına uygun kullanım ............. 16
Baskı düzeni kuralları .................. 16
Çalıştırma talimatları ................... 14
Dayanıklılık süresi ....................... 15
Güvenlik notları ........................... 16
Kalifiye personel.......................... 16
Kurulum açıklamaları .................. 12
Montaj açıklamaları ....................... 11
Montaj bilgileri ............................. 11
Standartlar ve sertifikalar ............ 15
Tasfiye uyarıları ........................... 15
Uyarılar .......................................... 9
H
Hata geçmişi ..................................... 64
K
Kademeli veya aktüatörle
modülasyonlu işletim türü ................ 44
Kademeli veya modülasyonlu işletim
türü
3 nokta adımlı giriş klemensi X5-03
..................................................... 46
Aktüatör çıkışı X2-09 ................... 46
Aktüatörler................................... 45
Aktüatörün maksimum çalışma
süresinin ayarlanması ................. 46
Analog / 3 nokta adımlı giriş güç
değeri kaynağı seçimi ................. 46
Analog giriş sinyali X65 üzerinden
modülasyonlu işletim türü .......... 47
Analog giriş sinyali X65 üzerinden
modülasyonlu işletim türünde
99/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
minimum güç ayar adımının
ayarlanması................................. 48
Analog giriş X65.......................... 46
ASZ12.33 potansiyometresi geri
bildirimi için bağlantı şeması ...... 44
Fonksiyon ................................... 45
Kademeli veya 3 nokta adımlı giriş
modülasyonu üzerinden işletim
türü X5-03.................................... 47
Mümkün olan maksimum çözülme
.................................................... 47
Önemli parametreler ................... 44
Standartlaştırma modülasyon
bölgesi ........................................ 47
Yük kontrolü girişleri .................. 46
Yük kontrolü için bağlantı şeması
.................................................... 45
L
LED
Alev akımı göstergesi ION veya
QRA ............................................. 88
Analog sinyalli modülasyonlu
işletimde PWM fanının aktüatör
konumu veya devir sayısı ........... 90
Arıza mesajı ve hata göstergesi.. 87
Backup işleminde hata ............... 96
Başlatma göstergesi / Devre dışı
bırakma göstergesi ..................... 83
Bekleme konumu göstergesi ...... 83
Dahili LED göstergesi üzerinden
kumanda ..................................... 82
Faz göstergesi ............................ 83
Faz göstergesinin listesi ............. 84
Göstergelerin anlamı ve tuşların
anlamı.......................................... 82
Güç değeri göstergesi ................ 89
İşletim konumu göstergesi ......... 86
Kilitleme reset ........................ 88, 98
Kilitlemeli hata göstergesi .......... 87
Manuel ayar değişikliği ............... 90
Manuel Backup ........................... 95
Manuel kilitleme .......................... 86
Manuel Restore ........................... 97
Normal gösterge ......................... 83
Özel fonksiyonlar ........................ 86
Restore işleminde hata ............... 98
Yeni bir program modülü ile veya
program modülü değiştirildiğinde
ilk başlatma ................................. 93
M
Manuel kilitleme ................................ 52
Model tablosu ................................... 19
Aktüatörler................................... 23
Alev dedektörü ............................ 22
Basınç anahtarı ........................... 23
Brülör kontrolleri ......................... 19
Demo çantası ve aksesuar .......... 25
Gösterge üniteleri / kumanda
üniteleri ve aksesuar ................... 22
LME7 için soket grubu ................ 24
Program modülleri....................... 20
RJ11 için kör soket ...................... 24
Servis araçları.............................. 24
O
Özel fonksiyonlar .............................. 52
S
Sistem yapısı / fonksiyon açıklaması17
Gösterge ve teşhis ........................ 18
Özellikler...................................... 18
T
Teknik veriler .................................... 26
Aktüatörler................................... 28
Alev gözleme ............................... 30
AZL2 - BCI arabirimi .................... 29
Çevre koşulları ............................ 29
Hat kesitleri ................................. 28
Hat uzunlukları ............................ 28
İyonizasyon çubuğu .................... 30
Klemens yükü çıkışları ................ 27
Klemens yükü girişleri ................ 26
LME7 temel cihazı ....................... 26
RJ11 için kör soket ...................... 29
Sinyal kablosu AGV50 ................. 29
UV alev dedektörü QRA2 / QRA4.U
/ QRA10........................................ 32
Tekrarlama sınırlaması
Alev kaybında .............................. 36
TSA sonunda alev oluşmadığında
..................................................... 36
Temel cihaz ....................................... 41
Alev sinyali girişi ve alev
dedektörü X10-06 ........................ 41
Dijital girişler ............................... 42
Girişlerin ve çıkışların açıklanması
..................................................... 41
Güvenlik zinciri X3-04 Pin 1 ve 2 . 42
Harici kontrol cihazı için girişler
X5-03 Pin 1................................... 42
Hava basıncı anahtarı X3-02 ........ 43
100/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
14 Dahili LED göstergesi üzerinden kumanda
CC1P7105tr
04.02.2014
15 Resim dizini
Resim 1: Montaj – Oturma yüzeyleri................................................................................. 11
Resim 2: Örnek: Modülasyonlu gaz brülörü ...................................................................... 17
Resim 3: AC 120 V / AC 230 V'da iyonizasyon girişi ......................................................... 30
Resim 4: İyonizasyon çubuğu ölçüm şalteri ...................................................................... 31
Resim 5: Ölçüm şalteri QRA ............................................................................................ 32
Resim 6: LME7 boyutlu çizimi .......................................................................................... 33
Resim 7: Arıza nedeni teşhisi........................................................................................... 38
Resim 8: Girişler ve çıkışlar ............................................................................................. 40
Resim 9: Alev sinyali girişi klemensi X10-06 ..................................................................... 41
Resim 10: Güvenlik zinciri (Safety Loop) klemensi X3-04.................................................. 42
Resim 11: Harici yük kontrolü için girişler AÇIK/KAPALI klemens X5-03 ............................ 42
Resim 12: Hava basıncı anahtarı klemensi X3-02............................................................. 43
Resim 13: ASZ12.33 potansiyometresi geri bildirimi için bağlantı şeması .......................... 44
Resim 14: Yük kontrolü için bağlantı şeması .................................................................... 45
Resim 15: Cihaz açıklaması / göstergelerin ve tuşların anlamı .......................................... 51
Resim 16: Ekran aydınlatması ......................................................................................... 52
Resim 17: Düzlem dağılımı .............................................................................................. 57
Resim 18: Bilgi düzlemi ................................................................................................... 58
Resim 19: Servis düzlemi ................................................................................................ 63
Resim 20: Göstergelerin ve tuşların anlamı ...................................................................... 82
Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
Berliner Ring 23
D-76437 Rastatt
Tel. +49 7222 598 279
Faks +49 7222 598 269
www.siemens.com
© 2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
Değişiklik yapma hakkı saklıdır!
101/101
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ana belge LME7...
15 Resim dizini
CC1P7105tr
04.02.2014
Download

LME7 Brülör kontrolleri Ana belge