KAM 25-32 A Aydınlatma Busbar Kanal Sistemi
KAP 40-63 A Plug-in Busbar Kanal Sistemi
KAM/KAP
İÇİNDEKİLER
E L E K T R İ K
E-LINE KAM/KAP
Genel Özellikler
2-3
Sipariş Kod Sistemi
4
Teknik Bilgiler
5
KAM Standart Busbarlar
6
KAM Besleme Üniteleri
7
KAM Çıkış Fişleri
8
KAP Standart Busbarlar
9
KAP Besleme Üniteleri
10
KAP Çıkış Fişleri
11
Busbar ve Armatür Askıları
12-14
Askýlar ve IP Aksesuarlar
15
Sertifikalar
16
CE Uygunluk Belgesi
17
Genel Ürün Özellikleri
18
Tasarım Formu
19-20
ELINEKAM/KAP
Genel Özellikler
E L E K T R İ K
Çıkış Fişleri ve Kutuları
KAM ve KAP Grubu busbar sistemlerinin çıkış fiş ve
kutuları busbarın yanlış kullanımını engellemek
amacıyla farklı kontak sıralarıyla tasarlanmıştır.
Ayrıca tüm fiş ve çıkış kutuları sadece bir yönde
busbara takılacak şekilde imal edilmektedir. Bu da
yanlış faz kullanımını engeller.
KAM ve KAP Grubu EAE busbar kanal sistemleri
25...63 A arası enerji ihtiyacı olan binalarda kullanılır.
Gümüş Kaplı Ek Kontaklar
Yaylı Lale Kontaklar
Busbar ek noktası kontakları ve tüm çıkış ünitelerinin
kontakları gümüş kaplıdır. Gümüş kaplama kontak
geçiş dirençlerini minimuma indirgeyerek olası
azami yüklenmelerde kontakların fazla ısınmalarını
engeller.
Çıkış fişleri ve kutuların kontakları “Lale Kontak”
şeklinde hazırlanmıştır. Busbar içerisinde iletkeni iki
yüzeyden sıkıştırır. Gümüş kaplı kontaklar kontak
geçiş direncini minimuma indirir.
KAM Grubu çıkış fişlerinin özellikleri dolayısıyla
aydınlatma armatürlerini beslemek üzere
tasarlanmıştır.
Plug-in Noktalar
Standart olarak 75 cm'de bir çıkış noktaları
sağlanmıştır. İstek üzerine daha fazla Plug-in
noktasına sahip standart boy imalatı yapılabilir.
KAP Grubu ise küçük enerji ihtiyacı olan el
makinaları, dikiş makineleri gibi teçhizatın
kullanıldığı alanlarda elektrik enerjisi dağıtımı için
kullanılır.
3000
375
0
Hızlı, Kolay ve Güvenli Montaj
Mekanik ve elektrik; ekteki, gümüş kaplı yaylı
kontakların birbirine doğru sürülmesi ile tek
hareketle sağlanır. Kilitlemenin sabitlenmesi için tek
bir civata sıkmanız yeterlidir.
Emniyet
Çıkış fişleri ve çıkış kutularının topraklama iletkenleri,
emniyet açısından busbar gövdesine ilk temas eder
ve çıkartılırken teması en son kesilir.
Tam İzolasyon
Busbar iletkenleri tam boy yanmaz izolasyon
malzemesi ile kaplanmıştır. Dışarıdan gelebilecek
ağır darbelerde gövde zarar görse dahi, insan
güvenliği açısından tam güvence sağlanmıştır.
L3
L2
L1
N
2
750
750
0
375
750
0
0
5 İletken Opsiyonu
Tam kesitli olarak tasarlanmış faz ve nötr iletkenlerine
ek olarak, ihtiyaç halinde ayrıca toprak iletken
seçeneği de sunulmuştur.
Kalay Kaplı İletkenler
Elektrolitik bakır iletkenler tam boy kalay kaplanarak
BakırOksit oluşumu engellenmiştir. Bu özellikle,
kontak dirençleri minimuma indirilmiştir.
Fazı Gösteren Renkli Kapaklar
KAM EAE Aydınlatma busbar kanalının tek fazlı, 10 A’lik, kablolu çıkış fişlerinin
kapakları armatür hangi fazla besleniyorsa rahatça görebilmeniz için farklı renkte
kapakla tasarlanmıştır.
Yüksek Teknoloji Ürünü
EAE KAM - KAP Busbar sistemleri dünyadaki son imalat teknolojileri kullanılarak, ISO
9000 Standartlarına uygun ve belgeli kalite güvencesi sistemi ile üretilmektedir.
Ürünler IEC 60439-2 ‘ye göre tasarlanmış ve test edilmiştir.
3
ELINEKAM/KAP
Sipariş Kod Sistemi
BUSBAR
BUSBAR AKIMI
KORUMA SINIFI
İLETKEN KONFİGÜRASYONU
BOYASIZ - / BOYALI -B
MODÜL TİPİ
KAM
02
0
5 - B - S
T
E L E K T R İ K
D
Busbar Adı
Busbar
Anma Akımı
Kodu
25A
02
32A
03
40A
04
63A
06
KAM
KAP
IP 55
0
Busbar Akımı
Koruma Sınıfı
İletken Konfigürasyonu
4
İletken
Sayısı
Kodu
2 İletkenli
2
L2, N, PE(Gövde)
3 İletkenli
3
L2, N, PE+Gövde
4 İletkenli
4
L1, L2, L3, N, PE(Gövde)
5 İletkenli
5
L1, L2, L3, N, PE+Gövde
Konfigürasyon
Modül
İsmi
Standart Boy
Araboy
Flexible Dönüş
Baştan Besleme
Sondan Besleme
Ortadan Besleme
BOYASIZ
BOYALI
STD
X
FD
BB
BS
BO
B
ELINEKAM/KAP
Teknik Bilgiler
E L E K T R İ K
KAM 02
Anma Akımı
A
Standartlar
25
KAM 03
KAP 04
KAP 06
32
40
63
690
690
690
IEC 60439 1-2
İzolasyon Gerilimi
V
Frekans
Hz
Koruma Sınıfı
690
50/60
IP 55
Kısa Devre (Dinamik)
kA
5
6
7.5
9
Kısa Devre (1 sn.)
kA rms
2.27
2.72
3.4
4
Kısa Devre Tepe Testi 1 msn'de
kA
21
21
21
21
Faz Direnci
R 20 m W / m
5.31
4.67
1.70
1.45
Faz Reaktansı
XL
mW / m
1.37
1.11
0.69
0.14
Faz Empedansı
Z
mW / m
5.49
4.80
1.84
1.45
Hata Direnci
R0
mW / m
8.58
7.60
3.48
3.22
Hata Reaktansı
X0
mW / m
1.53
1.22
0.90
0.49
Hata Empedansı
Z0
mW / m
8.69
7.69
3.59
3.26
Nominal Akımda Joule Kayıpları
W/m
3.23
4.66
2.68
5.68
L1, L2, L3, N
mm2
3.20
4.00
6.00
12.50
PE (Gövde)
mm2
18.30
18.30
18.30
18.30
PE (İletken)
mm2
3.20
4.00
6.00
6.00
Ağırlık (4 İletkenli)
kg/m
1.13
1.17
1.33
1.42
Ağırlık (5 İletkenli)
kg/m
1.17
1.19
1.41
1.48
2 m.’lik askı aralığında izin verilen yayılı yük miktarı 20 kg.’dır yada noktasal yük olarak 15 kg.’dır.
Gerilim Düşümü
Uzun hatlar için gerilim düşümü aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır.
Tek fazlı sistem için ;
-3
D U= I.2L (R.cos j +X.sinj).10
D U = Gerilim Düşümü V
V
Üç fazlı sistem için ;
-3
D U= Ö 3.I.L (R.cosj +X.sinj).10
V
I = Hat Akımı
A
L = Hat Uzunluğu
m
R = Direnç
mWm
X = Reaktans
mWm
5
ELINEKAM 25/32
Ürün Seçim Tabloları / Standart Busbarlar
E L E K T R İ K
Standart Busbarlar
Akım (A)
25
32
Açıklama
İletken Sayısı
Faz Sırası
KAM 0205 Busbar Kanal
5
L1, L2, L3, N, (PE+Gövde)
3025050
KAM 0204 Busbar Kanal
4
L1, L2, L3, N, (+Gövde)
3025046
KAM 0203 Busbar Kanal
3
L2, N, (PE+Gövde)
3025029
KAM 0202 Busbar Kanal
2
L2, N, (+Gövde)
3025027
KAM 0305 Busbar Kanal
5
L1, L2, L3, N, (PE+Gövde)
3025058
KAM 0304 Busbar Kanal
4
L1, L2, L3, N, (+Gövde)
3025054
KAM 0303 Busbar Kanal
3
L2, N, (PE+Gövde)
3025033
KAM 0302 Busbar Kanal
2
L2, N, (+Gövde)
3025031
*Araboylar standart olarak 1 m, 1,5 m ve 2 m olarak üretilmektedir.
3000
750
375
0
750
750
0
0
35
L3
55
L2
L1
N
6
375
0
Sipariş Kodu
ELINEKAM 25/32
Ürün Seçim Tabloları / Besleme Üniteleri
E L E K T R İ K
Baştan Besleme
Açıklama
25
KAM 0205 BB
Baştan Besleme
KAM
KAM
KAM
KAM
0205
0204
0203
0202
KAM 0305 BB
Baştan Besleme
KAM
KAM
KAM
KAM
0305
0304
0303
0302
32
Sipariş Kodu
3025062
160
3025064
200
108
Uygun Busbarlar
Akım (A)
75
60
M25
Baştan Besleme
Sondan Besleme
Açıklama
25
KAM 0205 BS
Sondan Besleme
KAM
KAM
KAM
KAM
0205
0204
0203
0202
32
KAM 0305 BS
Sondan Besleme
KAM
KAM
KAM
KAM
0305
0304
0303
0302
Sipariş Kodu
3025066
160
3025068
200
108
Uygun Busbarlar
Akım (A)
60
M25
Sondan Besleme
Ortadan Besleme
Açıklama
Akım (A)
Uygun Busbarlar
Sipariş Kodu
KAM
KAM
KAM
KAM
0205
0204
0203
0202
3025070
32
KAM 0305 BO
Ortadan Besleme
KAM
KAM
KAM
KAM
0305
0304
0303
0302
3025072
75
70
565
165
25
KAM 0205 BO
Ortadan Besleme
Ortadan Besleme
Flexible Dönüş
Uygun Busbarlar
Sipariş Kodu
Akım (A)
Açıklama
25
KAM 0205-FD
Flexible Dönüş
KAM
KAM
KAM
KAM
0205
0204
0203
0202
3024417
32
KAM 0305-FD
Flexible Dönüş
KAM
KAM
KAM
KAM
0305
0304
0303
0302
3024415
Flexible Dönüş
* Standart olarak toprak iletkenli, M 25 rakorlu.
7
ELINEKAM 25/32
Ürün Seçim Tabloları / Çıkış Fişleri
E L E K T R İ K
Çıkış Fişleri
Akım (A)
Açıklama
Kablo Uzunluğu
KAM 10 - B Çıkış Fişi L1*
10
1 m. TTR Kablo
Faz Sırası
Özellik
L1, N, PE
Siyah Kapaklı
Sarı Kapaklı
3024548
Mavi Kapaklı
3024547
KAM 10 - B Çıkış Fişi L2*
1 m. TTR Kablo
L2, N, PE
KAM 10 - B Çıkış Fişi L3*
1 m. TTR Kablo
L3, N, PE
Sipariş Kodu
3024549
* Müşteri isteğine göre istenen boyda kablolu verilebilir.
KAM 10 B
74
22
40
68
KAM 10 B
Çıkış Fişleri
Akım (A)
16
Açıklama
Kablo Uzunluğu
Faz Sırası
KAM 16 - FS Çıkış Fişi L1
-
L1, N, PE
KAM 16 - FS Çıkış Fişi L2
-
L2, N, PE
KAM 16 - FS Çıkış Fişi L3
-
L3, N, PE
L1, L2, L3, N, PE
KAM 16 - FS Çıkış Fişi L123
16
KAM 16 - K Çıkış Fişi L1
-
L1, N, PE
KAM 16 - K Çıkış Fişi L2
-
L2, N, PE
KAM 16 - K Çıkış Fişi L3
-
L3, N, PE
KAM 16 - K Çıkış Fişi L123
-
L1, L2, L3, N, PE
Özellik
5 x 20 fişek
sigorta kontaklı
max çıkış kablo
çapı 0 11 mm.
Sipariş Kodu
3024612
3024611
3024610
3024609
3024616
Klemensli max
çıkış kablo
çapı 0 11 mm.
3024615
3024614
3024613
48
105
66
KAM 16 FS
KAM 16 K
8
40
ELINEKAP 40/63
Ürün Seçim Tabloları / Standart Busbarlar
E L E K T R İ K
Standart Busbarlar
Akım (A)
40
63
Açıklama
İletken Sayısı
Faz Sırası
KAP 0405 Busbar Kanal
5
L1, L2, L3, N, (PE+Gövde)
3025076
KAP 0404 Busbar Kanal
4
L1, L2, L3, N, (+Gövde)
3025074
KAP 0403 Busbar Kanal
3
L2, N, (PE+Gövde)
3025086
KAP 0402 Busbar Kanal
2
L2, N, (+Gövde)
3025088
KAP 0605 Busbar Kanal
5
L1, L2, L3, N, (PE+Gövde)
3025080
KAP 0604 Busbar Kanal
4
L1, L2, L3, N, (+Gövde)
3025078
KAP 0603 Busbar Kanal
3
L2, N, (PE+Gövde)
3025082
KAP 0602 Busbar Kanal
2
L2, N, (+Gövde)
3025084
Sipariş Kodu
3000
750
375
0
750
750
0
0
375
0
35
L1
55
L2
L3
N
9
ELINEKAP 40/63
Ürün Seçim Tabloları / Besleme Üniteleri
E L E K T R İ K
Baştan Besleme
Uygun Busbarlar
Akım (A)
Açıklama
40
KAP 0405 BB
Baştan Besleme
KAP
KAP
KAP
KAP
0405
0404
0403
0402
3025098
63
KAP 0605 BB
Baştan Besleme
KAP
KAP
KAP
KAP
0605
0604
0603
0602
3025100
Sipariş Kodu
160
75
108
200
60
M32
Baştan Besleme
Sondan Besleme
Uygun Busbarlar
Akım (A)
Açıklama
40
KAP 0405 BS
Sondan Besleme
KAP
KAP
KAP
KAP
0405
0404
0403
0402
3025102
63
KAP 0605 BS
Sondan Besleme
KAP
KAP
KAP
KAP
0605
0604
0603
0602
3025104
Sipariş Kodu
160
108
200
60
M32
Sondan Besleme
Ortadan Besleme
Akım (A)
Açıklama
Uygun Busbarlar
Sipariş Kodu
KAP
KAP
KAP
KAP
0405
0404
0403
0402
3024960
63
KAP 0605 BO
Ortadan Besleme
KAP
KAP
KAP
KAP
0605
0604
0603
0602
3024962
75
Ortadan Besleme
Fleksible Dönüş
Uygun Busbarlar
Akım (A)
Açıklama
40
KAP 0405-FD
Fleksible Dönüş
KAP
KAP
KAP
KAP
0405
0404
0403
0402
3024413
63
KAP 0605-FD
Fleksible Dönüş
KAP
KAP
KAP
KAP
0605
0604
0603
0602
3024411
* Standart olarak toprak iletkenli, M 32 rakorlu.
10
70
565
165
40
KAP 0405 BO
Ortadan Besleme
Sipariş Kodu
Fleksible Dönüş
ELINEKAP 40/63
Ürün Seçim Tabloları / Çıkış Fişleri
E L E K T R İ K
Çıkış Fişleri
Akım (A)
Açıklama
Faz Sırası
KAP 16 - FS Çıkış Fişi L1
16
KAP 16 - FS Çıkış Fişi L2
L2, N, PE
KAP 16 - FS Çıkış Fişi L3
L3, N, PE
5 x 20 fişek sigorta
kontaklı max çıkış
kablo çapı ø 11 mm.
3024552
L1, N, PE
KAP 16 - K Çıkış Fişi L2
L2, N, PE
KAP 16 - K Çıkış Fişi L3
L3, N, PE
KAP 16 - K Çıkış Fişi L123
3024555
3024554
3024557
L1, L2, L3, N, PE
KAP 16 - K Çıkış Fişi L1
Sipariş Kodu
3024556
L1, N, PE
KAP 16 - FS Çıkış Fişi L123
16
Özellik
Klemensli max
çıkış kablo
çapı ø 11 mm.
3024551
3024550
3024553
L1, L2, L3, N, PE
48
105
40
66
KAP 16 FS
KAP 16 K
Çıkış Kutuları
Akım (A)
32
Açıklama
KAP 32 - Boş Çıkış Kutusu*
KAP 32 - Fişek Sigorta Kontaklı Çıkış Kutusu
Faz Sırası
Özellik
Sipariş Kodu
L1, L2, L3, N, PE
10 x 38 fişek
sigortalı, max çıkış
kablo çapı ø 20 mm.
3025108
L1, L2, L3, N, PE
3025109
* İstenen akımda otomatik sigortalı olarak da üretilmektedir.
125
90
113
228
KAP 32
228
92
113
53
KAP 32 FS
11
ELINEKAM/KAP
Busbar ve Armatür Askıları
E L E K T R İ K
A ç ı k l a m a
Sipariş Kodu
U Askı
1004874
1
12
2
3
30
37
ø
8,
5
80
ELINEKAM/KAP
Busbar ve Armatür Askıları
E L E K T R İ K
A ç ı k l a m a
Sipariş Kodu
KAM/KAP Çerçeve Askı
1004190
Tavana Montaj
92
19
56
1
2
3
13
ELINEKAM/KAP
Busbar ve Armatür Askıları
E L E K T R İ K
Sipariş Kodu
L Askı
1004283
ø
9
A ç ı k l a m a
1
14
2
3
35
40
ø
12
95
ELINEKAM/KAP
Askılar ve IP Aksesuarlar
E L E K T R İ K
Tespit Elemanı "U Tipi"
,5
Açıklama
KA - TPU Tespit Elemanı U
ø7
Sipariş Kodu
3025158
20
40
55
KA - TPU
Tespit Elemanı "Duvar Tipi"
Açıklama
Sipariş Kodu
KA-TD Duvar Tespit Elemanı
3025106
60
20
ø
7,
5
25
KA-TD Duvar Tespit Elemanı
Montaj Ek Takımı
ø7
3025160
56
17
15
5
AK Montaj Ek Takımı
ø8
Sipariş Kodu
11
Açıklama
ø7
Montaj Ek Takımı
15
ELINEKAM/KAP
Sertifikalar
E L E K T R İ K
16
ELINEKAM/KAP
Beyan
E L E K T R İ K
CE UYGUNLUK BEYANI
Ürün Grubu
E-Line KAM-KAP Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri
İmalatçı
EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,
No:10 34510
Esenyurt-İstanbul
EAE Tesislerinde üretilmekte olan yukarıda belirtilen ürün veya ürün grubunun aşağıda belirtilen standartlar
ve yönetmeliklere uygunluğunu teyid ederiz.
Standart :
TS EN 60439-2
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bölüm 2 - Baralı kanal sistemleri için
belirli özellikler
CE - Yönetmeliği
(2006/95/AT) “Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli
teçhizat ile ilgili yönetmelik”
Tarih
EAE Elektrik A.Ş.
21.01.2014
EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10 34510 Esenyurt-İstanbul
Tel: +90 (212) 866 20 00
Fax: +90 (212) 886 24 20
http://www.eae.com.tr
17
ELINEKAM/KAP
Genel Ürün Özellikleri
E L E K T R İ K
25A 63A ARASI PLUG-IN
BUSBAR KANAL SİSTEMİ GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
(E-Line KAM / KAP)
1- Busbar kanal sistemi uluslararası IEC 60439-1/2 standardına uygun olarak
üretilmelidir. Her akım kademesi için uluslararası test laboratuvarlarından
tip testi sertifikalarına sahip olmalıdır.
2- Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite sistemine ve ISO 14001 çevre sistemine
sahip tesislerde imal edilmelidir.
3- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 630V’ olmalıdır.
4- Busbar kanal sistemi 25A ile 63A arası akım değerlerinde kalay kaplamalı,
bakır iletkenli olmalıdır.
5- Busbar kanal sisteminin iletkenleri boydan boya izoleli olmalıdır.
Plug-in noktalarında kontak alanı oluşturmak için soyulmuş olmalıdır.
6- Busbar kanal sistemi aşağıdaki iletken sayısında ve faz konfigürasyonunda olmalıdır.
a) 2 İletkenli : L1 / N / Gövde
b) 3 İletkenli : L1 / N / PE + Gövde (PE İletkeni ve Gövde Birleşik)
c) 4 İletkenli : L1 / L2 / L3 / N / Gövde
d) 5 İletkenli : L1 / L2 / L3 / N / PE + Gövde (PE İletkeni ve Gövde Birleşik)
Gövde toprak iletkeni olarak kullanılmalıdır.
7- Busbar kanal sisteminin 3 m'lik standart boyunun üzerinde 4 adet plug-in
noktası bulunmaktadır. Özel istek ile pencere sayısı arttırılabilmektedir.
Plug-in pencerelerin üzerinde koruma kapağı bulunmalıdır.
8- Plug-in noktalarında iletkenleri taşıyacak izolatör takozlar bulunmaktalıdır.
9- İletkenler elektrolitik bakır ve boydan boya kesintisiz kalay kaplı olmalıdır.
10- Busbar sistemi elemanlarının ek noktaları geçmeli yapıda olmalıdır.
İletkenlerin ek kontakları gümüş kaplı olmalıdır. Çift taraflı yay baskısı yöntemi
ile ek noktasının gevşemesi önlenmelidir. Gevşemeye imkan verecek
klemensli ek yapısı kullanılmamalıdır.
E L E K T R İ K
11- Busbar kanallar IP 55 koruma sınıfında olmalıdır.
12- Busbar kanal sisteminin gövdesi 0,50 mm kalınlığında galvanizli sacdan imal
edilmelidir. İstenilmesi durumunda imalatçı tarafından Ral 7038 renk
elektrostatik fırın boya ile boyalı imal edilebilmektedir.
13- Çıkış fiş ve kutularının kontakları gümüş kaplı ve busbar içindeki iletkenlere
her iki yüzeyden de basacak yaylı lale kontak yapısında olmalıdır.
14- Busbar sistemi dış yapısına uygun standart askı aparat ve tespit elemanları
bulunmalı ve imalatçısı tarafından üretilmelidir.
18
Lütfen bu sayfadan fotokopi çekerek kullanınız.
:
:
:
:
:
:
Firma
Proje
Proje No
İsim
Tarih
İmza
Sıra
No
Hazırlayan
Cinsi
Eleman Listesi
Miktar
ELINEKAM/KAP
Tasarım Formu
E L E K T R İ K
19
20
Lütfen bu sayfadan fotokopi çekerek kullanınız.
:
:
:
:
:
:
Firma
Proje
Proje No
İsim
Tarih
İmza
Sıra
No
Hazırlayan
Cinsi
Eleman Listesi
Miktar
ELINEKAM
Tasarım Formu
E L E K T R İ K
E-LINE CR
Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri
630...6300 A
E-LINE KO-II
E-LINE DABLINE
Döşeme Altı Busbar Kanal Sistemleri
63-80 A
E-LINE URC
Hareketli Busbar Sistemleri
90-1000 A
E
ISO
9001
14001
TEMİ
s
SİS
T
Y
VRE ÖNET
ÇE
İM
IEC 60439-2
KALİTE VE
EAE Elektrik A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi,
119. Sokak, No:10 34510
Esenyurt-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0 (212) 866 20 00
Faks: 0 (212) 886 24 20
www.eae.com.tr
ME 04
Katalog 06-Tr. / Rev 10 2000 Ad. 28/02/2014
ATA LTD. / F.A./ www.atamatbaa.net
Katalogdaki değerlerde hertürlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Download

KAM 25-32 A Aydınlatma Busbar Kanal Sistemi KAP