UDŽBENICI I
DIDAKTIČKO-METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
UDŽBENICI
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
UDŽBENICI
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
• Teorija
• Primjeri dobre prakse
• Prilozi
Mediha PAŠIĆ, Indira TAHMAZ,
Belma DILBEROVIĆ, Eldina DIZDAR
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
Teorija:
• Kritičko mišljenje
j j
• Stvarnje okruženja za kritičko
mišljenje
• Faze okvirnog sistema
• ERR-okvirni sistem za učenje
Strategije ERR-a (tehnike):
• Pisanje za sebe
• Formiranje
j ggrozdova
• Činkvina
• Kockarenje
SARAJEVO PUBLISHING
Tehnike za p
poboljšanje
j j kritičkogg mišljenja
j j
koje se mogu primjeniti na svakom predmetu:
• Diskusija o relacijama čitalaca
• Razmisli i razmjeni misli u paru
• Dvostruko vođeni dnevnik
• Pitanja koja pomažu razvijanje kritičnog mišljenja pri
interpretaciji književnog djela
• Tehnike primjene grupnog rada
• Restitucija
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
Primjeri dobre prakse:
• Radionica
ad o ca zaa roditelje
od e je “Sociometrijsko
Soc o e js o ispitivanje
sp a je od
odnosa
osa među
eđu uče
učenicima
c ai
•
•
•
•
•
•
•
•
značaj razvoja socijalnih vještina kod učenika”
Sigurnost djece u saobraćaju (odgojna drama-radionica za učenike)
Priprema za radionicu nastavnog časa iz BHS jezika: “Kornjača i zec”
Priprema: ”Higijena usta i zuba” sa nastavnim listovima
Priprema: ”Dijelovi
Dijelovi biljke i njihova uloga”
uloga sa nastavnim listovima za tehniku
slagalica
Priprema: Projektna nastava “Putujem u vremenu”
Ogledna priprema sa ERR tehnikama
Radni materijal za školu u prirodi
Lektira “Zlatorun”
Zlatorun , A.Hromadžić
A Hromadžić
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
P il i
Prilozi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekstovi
Ako Vašeg učenika želite upozoriti na zaštitu
okoline
k li
Ako Vašeg učenika želite za dobrog partnera
Znam o bajkama – radni list
Basne
Telegrafske basne
Tekstovi za vježbanje čitanja – ćirilica
Priprema učenika za samostalno opisivanje
Test nedovršenih rečenica – A
Test nedovršenih rečenica – B
Test nedovršenih rečenica – C
Brojalica – brzalica
Glasovi jezikolomci
Narodne poslovice
Matematički domino
SARAJEVO PUBLISHING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tablica množenja
Obrazac za brzo množenje i dijeljenje
Matematičke pitalice, pošalice i mozgalice
Igre u nastavi matematike
Množenje i dijeljenje kroz priče
Mini radionica – higijena
Igre za čula i dijelove tijela
Dječije radionice za izradu muzičkih
instrumenata
Likovne tehnike
Igre za tjelesnu kulturu
Inkluzija
Azbuka
Grafofolija
CD
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
• Crtačke tehnike
• Kolaž od tkanine ili kože
• Slikarske tehnike
• Aplikacije s užetom
• Grafičke tehnike
• Gipsani reljef iz pješčanog kalupa
• Kiparske tehnike
• Papirni reljef
• Varijacije u tehnici mozaika u gipsu ...
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
• Igre na otvorenom
• Igre u učionici
• Aktivne
Ak i
igre
i
• Mirne igre
• Igre u vodi ili na snijegu
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
ADMINISTRATIVNA PODJELA BIH
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
KARTA BIH
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
ZASTAVA I GRB BIH
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
SPEKTAR BOJA
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
NARODNE NOŠNJE
SARAJEVO PUBLISHING
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
MUZIČKI INSTRUMENTI
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
•Radni listovi
•Prezentacije
•Priručnici
•Godišnji i mjesični operativni planovi
•Ideje Vaših kolega
•Nastavne
Nastavne pripreme
•Ogledni časovi
•Prikaz table
•Zadaci za provjeru znanja
•Igrokazi
•Memori kartice
•Domine
D i
•Slovarice
•Ideje preuzete s interneta...
•DODATAK
•Cd sa muzičkim matricama
SARAJEVO PUBLISHING
ZA DRUGI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
• Svrha mape jeste da novim idejama olakša rad učitelju/učiteljici.
• Mi smo ponudili samo osnove za njeno kreiranje vjerujući da ćete svojim
nastavnim priprema, oglednim satima, radnim listovima, igrokazima kao i
mnogim drugim idejama učiniti da Didaktičko-metodička mapa postane
Vaša istinska riznica dodatnog materijala za rad u učionici.
SARAJEVO PUBLISHING
DIDAKTIČKO- METODIČKA MAPA
ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE
OSNOVNE ŠKOLE
HVALA
[email protected]
kontakt tel: 033 217 204
SARAJEVO
PUBLISHING
Download

UDŽBENICI I DIDAKTIČKO