Nije pitanje DA LI DECA TREBA DA KORISTE RAČUNARE,
nego kako i koliko da ga koriste
Brojna su divergentna mišljenja, ali, jedna je činjenica: povremeno i pod kontrolom korišćenje
računara je u interesu deteta i dečijeg razvoja.
”Utvrdjeno je postojanje pozitivne veze izmedju korišćenja kompjutera i kognitivnog razvoja predškolske dece od
5godina naviše” (N.Ljepava,2009). Ne možemo decu izolovati, izopštiti iz sveta i vremena u kojem živimo.
Deca i mediji
Velika je razlika u korišćenju televizije i računara. Pred televizijom dete je najčešće pasivni posmatrač, a
oko računara je uvek okupljeno 2, 3 i više dece koja razgovaraju, postoji komunikacija, socijalna interakcija, svi
su aktivni učesnici.
Različite su i mnogobrojne mogućnosti korišćenja računara i interneta na predškolskom uzrastu. Dete
može da boji, crta, svira, sluša ili gleda razne priče, bajke, pesme za decu, pitalice, zagonetke, mozgalice,
moguća je korelacija sadržaja iz oblasti razvoja govora, početnih matematičkih pojmova, upoznavanja okoline i
drugih. Koristeći edukativne softvere dete uči na njemu zanimljiv i dinamičan način. Moguće je kreiranje
digitalnog filma pri čemu deca koriste fotografiju, slova, zvuk...
U savremenom svetu nije moguće edukovati se bez računara, računari nemaju alternative, a mi treba da
idemo u korak sa vremenom. Deci treba omogućiti povremeno (dozirano) igranje, pre svega edukativnih
sadržaja, ali, naravno, sve to uz kontrolu odraslih koji će staviti putokaze na put korišćenja, nadgledajući ih kao
što nadgledamo i svaki drugi segment njihovog razvoja i života.
Danas roditelji najčešče kupuju deci računar zadovoljavajući dečije interesovanje i potrebu da idu u korak
sa vremenom. Pri tome, često se dešava da mnogi roditelji prosto nemaju vremena da proširuju svoja
informatička znanja, kako bi i sami išli u korak sa vremenom. Tako deca uče samostalno da rade na računaru,
igrajući igre na koje nalete, ne znajući da postoje edukativne, te moćnu i kreativnu tehnologiju koriste u zabavne
svrhe, a pojedinci onda vide računar kao štetnu mašinu. Računar ima pozitivne i negativne uticaje. Samo
zavisi od roditelja i obrazovnih ustanova kako će se dete usmeriti. Edukativni programi i dobro dizajnirane igre
omogućavaju detetu da eksperimentiše, istražuje i otkriva, samoprocenjuje, analizira svoju strategiju, razmenjuje
svoja iskustva sa drugom decom, dovodi svoja znanja i veštine do najvišeg nivoa. Neki od mogućih pozitivnih
uticaja informacione tehnologije na kognitivni razvoj deteta: Proces razvoja mišljenja, Razvoj simboličkog
predstavljanja, Razvoj pažnje, Mogućnosti shvatanja suštine, Jasnije i brže klasifikacije, Donošenje odluka
analizom, Razmevanje uzročno-posledičnih odnosa, Razvoj pamćenja, Podsticanje kreativnosti, radoznalosti,
maštovitosti, Proces rešavanja problema, Povećanje motivacije.
Decu ne odvajati od prirode i igre napolju, sport se podrazumeva kao rekreacija, šetnja i istraživanje u
realnom svetu su neophodni. Dok trepnemo, u školama će biti tableti, deca već koriste androide, softveri su
odavno gotovi, samo treba da se izvrši dobar izbor.
Hvala vam na poverenju i pohvala za Vas koji ste odlučili da decu ne odvajate od budućnosti.
Program rada sa decom nalazi se na web sajtu: www.netmame.net/vrtici.html 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pravila korišćenja računara, podešavanje radnog stola, stolice i položaja tokom rada na računaru
Opšte poznavanje računara (hardwer, software i pojam OS)
Rad u programu Paint
Rad u programu Power Point
Kreiranje PC igrica u programu 3D Game maker
Korišćenje mobilnog telefona i tableta
Internet i edukativni sajtovi
O predavaču: www.about.me/radoslava.konjevic Preporuka za knjigu: Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću, autor Nataša Anđelković
Download

Nije pitanje DA LI DECA TREBA DA KORISTE RAČUNARE, nego