ПИТАЊА ЗА ИСПИТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
1. Књижевност, наука о књижевности
2. Стилистика као наука о језику и књижевности и стилске фигуре
3. Песнички језик и основе версификације
4. Теорија жанрова (поезија, проза, драма)
5. Књижевни периоди и правци
6. Особености и име књижевности за децу
7. Књижевно историјски развој књижевности за децу
8. Феномен игре
9. Фантастика у књижевности за децу
10. Химор и бесмислица (нонсенс)
11. Теме, идеје, ликови, стил и језик у делима
12. Композиција књижевног дела и тумачење версификације
13. Етичко естетске и васпитно-образовне вредности дела књижевности за децу
14. Критика књижевности за децу
Основна литература:
- Драгиша Живковић, Теорија књижевности, Београд, 1992.
- Milivoj Solar, Teorija književnosti, Zagreb, 1974.
- Rene Velek, Ostin Voren, Teorija književnosti, Beograd, 1974.
- Dragiša Živković, Rečnik književnih termina, Beograd, 1992.
- Слађана Миленковић, Дете и књига, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Сремска Митровица, 2007.
Додатна литература:
- Zdenko Škreb, Ante Stamać, Uvod u književnost, Zagreb, 1983.
-Boris Tomaševski, Teorija književnosti, Beograd, 1972.
- Milivoj Solar, Moderna teorija romana, Beograd, 1979.
Mihail Bahtin, O romanu, Beograd, 1989.
- Mirjana Miočinović, Moderna teorija drame, Beograd, 1981.
- Тихомир Петровић Увод у књижевност, Прометеј, Нови Сад, 2009.
- Петар Милосављевић – Методологија проучавања књижевности, Нови Сад, 1997.
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
испитна питања
1. Модерне бајке
2. Архетипови и бајке
3. Имагинарни светови
4. Вредности фантастике
5. Морфологија бајки
6. Луис Керол – прича о Алиси
7. Морфологија бајке Алиса у земљи чуда
8. Седефна ружа Гроздане Олујић
9. Бајка као књижевна врста
10. Значај бајке у одрастању
11. Бајке Гроздане Олујић
12. Савремене поруке бајке Седефна ружа
1
13. Фантастика
14. Корени фантастике
15. Машта и чудесно у бајкама
16. Чудесност у бајци
17. Фантастика у роману Алиса у земљи чуда
18. Фантастика у народној бајци Баш-Челик
19. Српска народна бајка и фантастични елементи
20. Одлике класичне и модерне бајке Прича за Горданин сан и Успавана Лепотица
21. Сличности и разлике класичне и модерне бајке
22. Мотив сна у бајкама
23. Доживљај фантастичног
24. Драма, модерна драма и антидрама
25. Драме за децу Александра Поповића
26. Драмски поступак Александра Поповића
27. Драма и антидрама за децу
28. Рат као мотив у књижевном делу Душана Костића
29. Стваралаштво Григора Витеза
30. Загонетне приче Уроша Петровића
31. Боје у збирци Плави чуперак Мирослава Антића
32. Стваралаштво Еле Пероци
33. Персонификација у роману Књига о џунгли
34. Пролећни мотиви у збирци Овде станују песме Драгана Лукића
Основна литература:
1. Slañana Milenković, Bajkovit svet detinjstva, Visoka škola strukkovnih studija za
obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2010.
2. Слађана Миленковић, Дете и књига, Висока школа струкковних студија за
образовање васпитача, Сремска Митровица, 2007.
3. Тихомир Петровић Историја српске књижевности за децу, Учитељски факултет,
Врање, 2001.
4. Тихомир Петровић Књижевност за децу – теорија, Учитељски факултет, Сомбор,
2005.
5. Бруно Бетелхајм, Значење бајки, Београд, 1979.
6. Момир Чаленић, Књижевност за децу, Београд, 1977.
7. Видо Латковић, Народна књижевност, Београд, 1967.
8. Вук Стефановић Караџић, Српске народне пјесме, Београд, 1953.
Додатна литература:
1. Аристотел, О песничкој уметности, Београд, 1995.
2. Јован Деретић, Историја књижевности, Београд, 1991.
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
1.
2.
3.
4.
Српска народна поезија(Марко Краљевић и орао, Марко Краљевић и Муса Кесеџија...)
Епско-лирске народне песме (Смрт мајке Југовића, Хасанагиница...)
Лирска народна поезија
Народне бајке: Пепељуга, Међедовић, Чардак ни на небу ни на земљи, или три по
избору
5. Три народне басне по избору
6. Легенде: Свети Сава и ђаци, У цара Тројана козје уши
7. Шаљиве приче: Крепао котао, Еро и Турчин, Еро и кадија...
2
8. Пословице , загонетке и питалице по избору
9. Јован Јовановић Змај избор из поезије за децу
10. Поезија Душка Радовића
11. Драган Лукић (избор)
12. Љубивоје Ршумовић (избор)
13. Мирослав Антић, поезија по избору
14. Отон Жупанчич, Цицибан
15. Поезија за децу Десанке Максимовић по избору
16. Бранко В. Радичевић, Песме о мајци
17. Добрица Ерић избор из поезије
18. Браћа Грим три бајке по избору
19. Ханс Кристијан Андерсен три бајке по избору
20. Шарл Перо три бајке по избору
21. Александар Сергејевич Пушкин, Бајка о цару Салтану и Бајка о рибару и рибици
22. Бајке Гроздане Олујић
23. Бајке Десанке Максимовић
24. Езопове басне, (избор)
25. Доситејеве басне (избор)
26. Луис Керол, Алиса у земљи чуда
27. Антоан Сент де Егзипери, Мали принц
28. Карло Колоди, Пинокио
29. Бранислав Нушић, Хајдуци
30. Бранко Ћопић, Орлови рано лете
31. Стеван Раичковић, Мале бајке
32. Иван Цанкар, Десетица
33. Радјард Киплинг, Књига о џунгли
34. Данијел Дефо, Робинзон Крусо
35. Џонатан Свифт, Гуливерова путовања
36. Марк Твен, Том Сојер
37. Чарлс Дикенс, Оливер Твист
38. Душан Радовић, Капетан Џон Пиплфокс
ИЗБОРНА ЛЕКТИРА
1. Десанка Максимовић, Прадевојчица
2. Бранко Ћопић поезија
3. Мира Алечковић поезија
4. Гвидо Тартаља (избор)
5. Момчило Тешић (избор)
6. А. Вучо, Подвизи дружине "Пет петлића"
7. Приче Лава Толстоја (избор)
8. Приче А.П.Чехова (избор)
9. X. Б. Стоу, Чича Томина колиба
10. М. Твен, Доживљаји Тома Сојера
11. Чедо Вуковић, Тим "Лавље срце"
12. Тиодор Росић, Долина јоргована, Приче једног чаробњака
13. А. Поповић, Судбина једног Чарлија
14. Влада Стојишин, Биоскопу кутији шибица.
15. Жил Верн, 20000 миља под морем
16. Чедо Вуковић, Свемоћно око.
17. Бранко В. Радичевић, Учени мачак
18. Бранко Ћопић, Магареће године
3
19. Драмска књижевност за децу – избор из драмских остварења за децу Г. Тартаље, Д.
Радовића, Б. Трифуновића, Љ. Ђокића, А. Поповића, Љ. Ршумовића и И. Бојовића.
20. Џ. К. Роулинг, циклус романа о Харију Потеру
21. Р. Р. Толкин, Господари прстенова
22. Луис Клајв Стејплс, Летописи Нарније
23. Таунзенд Сју, циклус романа о Адријану Молу
24. Урош Петровић, Загонетне приче
25. Џуди Блум, Само да смо заједно
26. Драган Драгојловић: Мали роман о кенгурима
27. Драган Лакићевић: Робин Худ из Топчидерске шуме
28. Градимир Стојковић: Буба
29. Александар Поповић: Лек против старења
30. Драгомир Ћулафић: Рингишпил за двоје
31. Слободан Станишић: Вулкан на Теразијама
32. Ранко Павловић: Свирала од ружиног дрвета и друге бајке
33. Жил Верн: Пут око Месеца
34. Арсен Диклић: Плава ајкула
35. Брана Цветковић: Невидиш
36. Бранислав Црнчевић: Песме и приче
37. Раша Попов: Опасне бајке
38. Милена Северовић: Баршунасте бајке
39. Драгомир Ћулафић: Звездано ждребе
40. Скендер Куленовић: Громово ђуле
41. Џек Лондон: Приче са јужних мора
42. Милутин Ђуричковић: Како су расли близанци
43. Слободан Станишић: Лазар на двору краља
44. Гордана Малетић: Рецитаторска читанка
45. Радомор Путниковић: Пита од јабука
46. Јовица Ђурђић: Лето без Веронике
47. Драган Лакићевић: Принцеза и лав
48. Мирко Петровић: Бранка
49. Никол Лезије: Тајна жутог балона
50. Марк Твен: Чудан доживљај и друге приче
51. Бранко Ћопић: Приче старог друма
др Слађана Миленковић
професор
4
Download

Предмет - Књижевност за децу