Актив школских
библиотекара
Општине
алексинац
ЈАВНА
библиотека
,,вук карачић’’
алексинац
Маја Радпман Цветићанин
шкплски библиптекар
ОШ ,,Десанка Максимпвић'' - Катун
Сандра Живадинпвић
наставник српскпг језика
ОШ „Аца Синадинпвић“ - Лпћика
Споа Станкпвић
шкплски библиптекар
ОШ „Стпјан Живкпвић Стпле“ - Троане
Наташа Бпгданпвић
учитељ
Јавна библиптека
,,Вук Караџић"
директпр
Синиша Гплубпвић
[email protected]
[email protected]
18220 АЛЕКСИНАЦ,
Коаза Милпша 161
тел. 018-803-191, 018-800-816,
018-800-817
http://www.albib.rs/
ОШ „Јпван Јпванпвић Змај“ Ал. Рудник
Јелена Недељкпвић
шкплски библиптекар
ОШ „Вук Караџић“ - Житкпвац
Славица Павлпвић
шкплски библиптекар
ОШ „Впжд Карађпрђе“ - Алексинац
Tel: 555 555 5555
Весна Илић
шкплски библиптекар
ОШ „Љупче Никплић“ - Алексинац
инфпрмације: http://citalici.wordpress.com/
кпнтакт: [email protected]
1. разред
Читалићи кликераши
- Драган Лукић: Деца у огледалу (Добри мајстор фризер, Рибе на
маминој хаљини)
- Десанка Максимовић: Бајке (Три јагоде, Орашчићи Палчићи)
- Момчило Тешић: Песме (Сунчана песма, Песме)
2. разред
- Ела Пероци: Звончићи звоне (Маца папучарка, Стара кућа број 3,
Бака плете рукавице)
Читалићи креативци
Учесници
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК:
Општина Алексинац:
1. и 2. разред:
ОШ ,,Десанка Максимовић’’- Катун;
читају 3 басне по свом избору и уписују у Читалачки дневник:
назив дела, име писца, ликове, илустрацију (самостално или
налазе адекватну илустрацију );
ОШ ,,Аца Синадиновић’’ - Лоћика;

ОШ ,,Вук Караџић’’ - Житковац;
пишу : Моја басна
ОШ ,,Вожд Карађорђе’’ - Алексинац;
3. и 4. разред:
ОШ ,,Стојан Живкоцић Столе’’ - Трњане;
ОШ ,,Јован Јовановић Змај’’ - Ал. Рудник;
- нар. стваралаштво: Златоруни ован, Немушти језик
читају 3 бајке по избору и уписују у Читалачки дневник: назив
дела, име писца, имена ликова и њихове особине на примеру,
илустрацију (самостално или налазе адекватну илустрацију );
3. разред

 Градска библиотека ,,Вук Караџић’’ - Алексинац
- Луиз Керол: Алиса у земљи чуда
5. и 6. разред:
Општина Ћићевац:
- Душан Радовић: Поштована децо, Нолит
- нар. стваралаштво: Златна јабука и девет пауница, Змија
младожења
читају 3 књиге по свом избору и уписују у Читалачки дневник:
назив дела, име писца, опис најинтересантније сцене, имена
најинтересантнијих ликова и њихове особине на примерима;
ОШ ,,Војвода Пријезда’’ - Сталаћ;
4. разред

 Народна библиотека Ћићевац
- Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнине
7. и 8. разред:
Општина Зајечар:
- Љубивоје Ршумовић: Хајде да растемо, Нолит
ОШ ,,,,Десанка Максимовић’’- Зајечар
5. разред
читају 3 књига по свом избору, уписују основне податке у
Читалачки дневник: назив дела, име писца, имена ликова и
њихове особине на примеру, интересантне ситуације, описе,
реченице за памћење;
- Прежихов Воранц: Ђурђевак;

- Мирослав Антић: Плави чуперак (збирка песама);
НАПОМЕНА:
- нар. стваралаштво: Женидба краља Вукашина (народна епска
песма), Баш - челик (народна бајка)
код оцењивања дневника узима се у обзир:
- Добрица Ерић: Плави сањар(Румена сванућа, Плави сањар, Много
волим небо у свануће)
- нар. стваралаштво: Аждаја и царев син, Тамни вилајет
6. разред
- Ерик Најт: Леси се враћа кући;
пишу: Моја бајка
драматизација једног одабраног одломка и израда плаката
пишу критички приказ дела
1. обавезни задатак;
2. број прочитаних дела;
7. разред
- народно стваралаштво: Бановић Страхиња
8. разред
- Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића
- Ернест Хемингвеј: Приче о Нику
- Радоје Домановић: Краљевић Марко по други пут међу Србима
Општина Књажевац:
ОШ,,Димитрије Тодоровић Каплар'' - Књажевац
Општина Дољевац
ОШ ,,Вук Караџић’’
Општина Црна Трава
ОШ ,,Александар Стојановић’’
Радујемо се и најављеним учесницима - добро
дошли!
- народно стваралаштво: Мусић Стеван (народна песма), Три
јегуље (нар. бајка)
- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење (приповетка)
ОШ ,,Доситеј Обрадовић’’ - Ћићевац
3. садржина, квалитет и лепота дневника.
- Стеван Раичковић : Гурије;
- Бранко Ћопић: Магареће године;
ОШ ,,Љупће Николић’’ - Алексинац.
Списак предкожених књига није обавезујућ,
школски тим може да га прилагоди својим
могућностима уз потребу креирања
сопственог теста.
Школски тим који одабере предложени
списак, имаће могућност коришћења
јединственог теста.
Али и подржаваоцима, међу којима су већ на
почетку:
Download

flajer