Curriculum Vitae
Lične informacije
Ime i prezime
Adresa
Fiksni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Predrag Janković
Jesenjinova 11 , 18000 Niš,Pantelej
018/264-932
064/843-55-04
018/265-732
[email protected]
Srpsko
17.05.1978.god.
Profesionalno radno iskustvo
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
2003-2005
Komercialista,zamenik direktora
Komercionalni poslovi
T.K.R.Mobilmania, Kruševac
Servis i prodaja
2007-2008
Agent prodaje
Promocija i prezentovanje osiguranja
Grawe osiguranje a.d.o.-Beograd
Prodaja životnog osiguranja
2008-2009
Agent prodaje
Promocija i prezentacija osiguranja
Uniqa osiguranje a.d.o.-Beograd
Prodaja životnog osiguranja
2007-2011
Direktor
Komercionalni poslovi
T.K.R.Mobilmanija, - Niš
Servis i prodaja
2013Savetodavac za stočarstvo
Savetodavni poslovi i mere za unapređenje stočarstva
Psss-Niš d.o.o. Niš , Leskovačka 4, 18000 Niš
Savetodavna i selekcijaska aktivnost
Obrazovanje
Datum
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
1985-1993
Osnovno obrazovanje
Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Gnjilane
Stepen
I
Datum
1993-1997
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Prehrambeni tehničar
Poljoprivredna škola , Gnjilane
Stepen
IV
Datum
1997-2001
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Stepen
Diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo
Poljoprivredni fakultet- Priština
VII-1
Posebne veštine i znanja
Maternji jezik
Srpski
Strani jezici
Razumevanje jezika
Slušanje
Nivo poznavanja jezika
Engleski
x
x
Sporazumevanje
x
1. Vozačka dozvola B kategorije
2.
3.
4.
Organizacione veštine i
sposobnosti
Poznavanje rada na računaru
Govor
Čitanje
Windows, Microsoft office, Internet
Lična kompetentnost i organizacione sposobnosti
Naučna zvanja
1.
2.
Učešće na domaćim projektima
1.
2.
Učešće na međunarodnim
projektima
1.
2.
Članstva u
organizacijama/udruženjima
1.
2.
Rukovođenje
organizacijama/udruženjima
1.
2.
Uredništvo
1.
2.
Nagrade i priznanja
1.
2.
Pisanje
Konverzacija
x
Pravopis
x
Mentorstvo
Članstva u komisijama
1.
2.
1.
2.
Radovi i patenti
1.
2.
Član komisije komisije za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima Budžetskog fonda za
poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša
Download

Kompletna radna biografija