Curriculum Vitae
Lične informacije
Ime i prezime
Adresa
Fiksni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Gordana Cvetković
Milorada Veljkovića – Špaje, 18000 Niš, Srbija
018/265-732
064/809-7483
018/264-932
[email protected]
Srpsko
29.12.1971.
Profesionalno radno iskustvo
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
1995-2009
Laborant
Rad u laboratoriji: detekcija i identifikacija karantinskih i ekonomski štetnih gljiva, bakterija i virusa,
nabavka potrošnog materijala za izvođenje propisane dijagnostičke procedure, održavanje
laboratorijske opreme i referentnog materijala, priprema vodiča za detekciju, dijagnostiku i
identifikaciju ekonomski štetnih organizama iz delokruga rada laboratorije. Zdravstveno ispitivanje
semena i sadnog materijala (aprobacija). Pomoć pri izboru adekvatnog preparata za zaštitu,
sprovođenje propisanih dijagnostičkih procedura i očitavanja definisanih dijagnostičkim protokolima.
DP za razvoj u agraru „Agrorazvoj“, Niš – Regionalna laboratorija za Solanaceae
Laborant
2009Laborant
Rad u laboratoriji: detekcija i identifikacija karantinskih i ekonomski štetnih gljiva, bakterija i virusa,
nabavka potrošnog materijala za izvođenje propisane dijagnostičke procedure, održavanje
laboratorijske opreme i referentnog materijala, priprema vodiča za detekciju, dijagnostiku i
identifikaciju ekonomski štetnih organizama iz delokruga rada laboratorije. Zdravstveno ispitivanje
semena i sadnog materijala (aprobacija). Pomoć pri izboru adekvatnog preparata za zaštitu,
sprovođenje propisanih dijagnostičkih procedura i očitavanja definisanih dijagnostičkim protokolima.
PSSS Niš – Regionalna laboratorija za Solanaceae
Laborant
Period
Zanimanje i pozicija
Osnovne dužnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Tip poslovanja ili sektor
Obrazovanje
Datum
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
1986-1990
Ratar-tehničar
Poljoprivredna škola „25. Maj“, Aleksinac
Stepen
IV
Datum
1996-1999
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Inžinjer poljoprivrede za ratarstvo
Viša poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje
Stepen
VI/1
Datum
2008
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Strukovni inžinjer za zaštitu bilja, osnovne strukovne studije prvog stepena
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija Prokuplje
Stepen
VI/1
Datum
2009
Stеčeno zvanje
Naziv obrazovne ustanove
Stepen
Specijalista strukovni inženjer za zaštitu bilja, specijalističke strukovne studije drugog stepena
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija Prokuplje
VII
Posebne veštine i znanja
Maternji jezik
Srpski
Strani jezici
Razumevanje jezika
Slušanje
Nivo poznavanja jezika
Ruski
Engleski
Čitanje
Sporazumevanje
Pravopis
x
x
x
x
x
x
x
x
Windows, Microsoft office, Internet
1.
2.
Konverzacija
x
Lična kompetentnost i organizacione sposobnosti
Naučna zvanja
Pisanje
x
1. Vozačka dozvola B kategorije
2.
3.
4.
Organizacione veštine i
sposobnosti
Poznavanje rada na računaru
Govor
Učešće na domaćim projektima
Učešće na međunarodnim
projektima
1.
2.
1.
2.
Članstva u
organizacijama/udruženjima
1.
2.
Rukovođenje
organizacijama/udruženjima
1.
2.
Uredništvo
1.
2.
Nagrade i priznanja
1.
2.
Mentorstvo
1.
2.
1.
2.
Članstva u komisijama
Radovi i patenti
1.
2.
Download

Kompletna radna biografija