IZJAVA
Kojom ja Marko Marković, Adresa, OIB:xxxxxxxxxxx, izjavljujem da dajem pravo na
korištenje prostora na istoj adresi, sinu Ivanu Markoviću, u svrhu otvaranja obrta.
Marko Marković
Download

IZJAVA Kojom ja Marko Marković, Adresa, OIB - Dikta-fon