DATUM: 29.03.2011.
CJENOVNIK OGRADE INOX i LIGHT SILVER EURO-ROAL d.o.o. DOBOJ-JUG
PROFILI ZA OGRADE
Proizvod
Kod proizvoda
Opis
Boja
EX-3955000062
EX-3955000016
EX-3955000162
EX-3955000116
EX-3955000262
EX-3955000216
EX-3955005162
EX-3955005116
EX-3955005062
EX-3955005016
EX-3955005262
EX-3955005216
EX-3955004062
EX-3955004016
EX-3955006062
EX-3955006016
EX-3951515062
EX-3951515016
EX-3953000262
EX-3953000216
EX-3953000162
EX-3953000116
EX-3953000062
EX-3953000016
CIJEV 50mm širina 2.5mm - 1070gr
CIJEV 50mm širina 2.5mm - 1070gr
CIJEV 50mm širina 2 mm - 858gr
CIJEV 50mm širina 2 mm - 858gr
CIJEV 40mm širina 2 mm - 680gr
CIJEV 40mm širina 2 mm - 680gr
STUB 40mm - 1245gr
STUB 40mm - 1245gr
STUB 40mm - 985gr
STUB 40mm - 985gr
STUB 40mm -bez kanala
STUB 40mm -bez kanala
Vertikalni poklopac za 40mm STUB
Vertikalni poklopac za 40mm STUB
Čvrsta sigurnosna šipka 16mm-510gr
Čvrsta sigurnosna šipka 16mm-510gr
Šuplja sigurnosna šipka 16mm-280gr
Šuplja sigurnosna šipka 16mm-280gr
Profil za staklo 26mm
Profil za staklo 26mm
Cijev 30mm širina 2mm - 500gr
Cijev 30mm širina 2mm - 500gr
Cijev sa rupama 30mm - 615gr
Cijev sa rupama 30mm - 615gr
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
NAPOMENA: U cijene nije uključen iznos PDV-a
EURO-ROAL d.o.o. DOBOJ-JUG
Sarajevska 17
74203 Matuzidi, Doboj-Jug
Tel/fax: 032/692-518
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
10.06
10.06
8.23
8.23
7.17
7.17
12.66
12.66
9.55
9.55
11.08
11.08
0.79
0.79
5.17
5.17
2.82
2.82
6.54
6.54
5.28
5.28
8.80
8.80
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
3m
3m
3m
3m
SLUŽBA PRODAJE
e-mail: [email protected]
www.euroroal.ba
1
KONEKTORI CIJEVI - STUBOVI ZA OGRADE
Proizvod
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
Kod proizvoda
Opis
Boja
EX-3955001062
EX-3955001016
EX-3955038062
EX-3955038016
EX-3955038162
EX-3955038116
EX-3955039162
EX-3955039116
EX-3955039062
EX-3955039016
EX-3955002262
EX-3955002216
EX-3955039262
EX-3955039216
Pokretni konektor za stub 40mm
Pokretni konektor za stub 40mm
Nepokretni konektor za cijev 50mm
Nepokretni konektor za cijev 50mm
Nepokretni konektor za cijev 50mm
Nepokretni konektor za cijev 50mm
Nepokretni konektor za stub 40mm
Nepokretni konektor za stub 40mm
Ukrasni konektor za stub i rukohvat
Ukrasni konektor za stub i rukohvat
Kratki konektor stub 40mm do 40mm
Kratki konektor stub 40mm do 40mm
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.40
3.40
2.73
2.73
2.36
2.36
2.53
2.53
2.23
2.23
3.97
3.97
2.36
2.36
75
75
45
45
45
45
250
250
130
130
20
20
130
130
EX-3955035162
Konektor za 26mm stakleni profil
do 40mm stub profil
LIGHT SILVER
kom
2.61
200
EX-3955035116
EX-3955052062
EX-3955052016
EX-3955035262
EX-3955035216
EX-3955017062
EX-3955017016
EX-3955017162
EX-3955017116
EX-3955017262
EX-3955017216
Konektor za 26mm stakleni profil
do 40mm stub profil
Pokretni konektor za cijev 50mm
Pokretni konektor za cijev 50mm
Kon od 16mm šipke do 50mm rukohvat
Kon od 16mm šipke do 50mm rukohvat
Eksterno pokretni kon. za stub 40mm
Eksterno pokretni kon. za stub 40mm
Konektor za staklo 50mm i rukohvat
Konektor za staklo 50mm i rukohvat
Konektor stakla i zida
Konektor stakla i zida
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.61
6.58
6.58
1.74
1.74
4.96
4.96
9.06
9.06
8.56
8.56
200
40
40
300
300
25
25
25
25
25
25
Kratki konektor cijev 50mm-stub 40mm
Kratki konektor cijev 50mm-stub 40mm
NAPOMENA: U cijene nije uključen iznos PDV-a
EURO-ROAL d.o.o. DOBOJ-JUG
Sarajevska 17
74203 Matuzidi, Doboj-Jug
Tel/fax: 032/692-518
0
0
SLUŽBA PRODAJE
e-mail: [email protected]
www.euroroal.ba
2
PRIBOR ZA VEZE I SIDRIŠTA ZA OGRADE
Proizvod
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
Kod proizvoda
Opis
Boja
EX-3955029000
EX-3955030062
EX-3955030016
EX-3955018062
EX-3955018016
EX-3955003000
EX-3955003100
EX-3955002062
EX-3955002016
Bočno sidrište za stub 40mm
Jednostrano kvačilo
Jednostrano kvačilo
Lamela konektor za bočno sidrište
Lamela konektor za bočno sidrište
ŽELJEZO
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
ŽELJEZO
ŽELJEZO
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.86
1.14
1.14
1.04
1.04
1.69
4.59
1.37
1.37
25
120
120
100
100
25
10
100
100
LIGHT SILVER
kom
1.12
100
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.12
2.16
2.16
2.43
2.43
6.95
6.95
2.36
2.36
2.36
2.36
100
50
50
70
70
30
30
50
50
60
60
LIGHT SILVER
kom
7.45
30
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
7.45
4.15
4.15
30
40
40
kom
kom
kom
kom
4.96
1.22
1.22
3.20
3.20
40
100
100
60
60
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
6.26
1.12
1.12
60
100
100
LIGHT SILVER
kom
1.79
100
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
1.79
7.45
7.45
100
15
15
EX-3955002162
EX-3955002116
EX-3955008062
EX-3955008016
EX-3955019062
EX-3955019016
EX-3955032062
EX-3955032016
EX-3955059062
EX-3955059016
EX-3955059162
EX-3955059116
EX-3955008162
EX-3955008116
EX-3955037062
EX-3955037016
EX-3955037216
EX-3955037162
EX-3955037116
EX-3955036062
EX-3955036016
EX-3955036216
EX-3955036162
EX-3955036116
EX-3955040062
EX-3955040016
EX-3955031162
EX-3955031116
Vertikalno sidrište za stub 40mm - duž 24cm
Vertikalno sidrište za stub 40mm - duž 40cm
Lamela konektor za vertikalno sidrište
Lamela konektor za vertikalno sidrište
Lamela konektor za vertikalno sidrište
bez kanalisanog stuba
Lamela konektor za vertikalno sidrište
bez kanalisanog stuba
Zidni konektor od 50mm cijevi sa šerafom
Zidni konektor od 50mm cijevi sa šerafom
Zidni konektor od 50mm cijevi
Zidni konektor od 50mm cijevi
Zidni konektor od 50mm cijevi (LUX)
Zidni konektor od 50mm cijevi (LUX)
Rukohvat i zidni konektor za cijev 50mm
Rukohvat i zidni konektor za cijev 50mm
Rukohvat i zidni konektor za cijev 40mm
Rukohvat i zidni konektor za cijev 40mm
Podesivi zidni konektor od 50mm
cijevi sa šerafom
Podesivi zidni konektor od 50mm
cijevi sa šerafom
Zidni i podni konektor od 50mm cijev
Zidni i podni konektor od 50mm cijev
Zidni i podni konektor od 50mm cijev
55mm visina
Poklopac za EX-3955037062
Poklopac za EX-3955037062
Zidni i podni konektor od 40mm stub
Zidni i podni konektor od 40mm stub
Zidni i podni konektor od 40mm stub
55mm visina
Poklopac za EX-3955036062
Poklopac za EX-3955036062
Zidni konektor od 16mm sigurnosna
šipka sa šerafom
Zidni konektor od 16mm sigurnosna
šipka sa šerafom
Bočno vertikalno sidrište za stub
Bočno vertikalno sidrište za stub
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
3
UGLOVI ZA OGRADE
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955022162
EX-3955022116
EX-3955022062
EX-3955022016
EX-3955022262
EX-3955022216
EX-3955020062
EX-3955020016
EX-3955020162
EX-3955020116
EX-3955021000
EX-3955020362
EX-3955020316
EX-3955020462
EX-3955020416
EX-3955020562
EX-3955020516
EX-3955020262
EX-3955020216
EX-3955020662
EX-3955020616
EX-3955020762
EX-3955020716
Opis
1.04
1.04
1.04
1.04
4.96
4.96
4.59
4.59
8.69
8.69
0.74
7.45
7.45
4.34
4.34
100
100
100
100
250
250
30
30
20
20
125
10
10
20
20
LIGHT SILVER
kom
12.91
12
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
12.91
9.93
9.93
12
15
15
LIGHT SILVER
kom
4.96
20
INOX
kom
4.96
20
LIGHT SILVER
kom
4.10
20
INOX
kom
4.10
20
Ugao za sigurnosnu šipku 16mm - 90° ugao
Podesivi ugao za spoj 2 cijevi 50mm
i 1 stub 40mm
Podesivi ugao za spoj 2 cijevi 50mm
i 1 stub 40mm
Podesivi ugao lopta za cijev 50mm
Podesivi ugao lopta za cijev 50mm
Šuplji ugao za cijev 50mm - 90° ugao sa
utjelovljenom vezom
Šuplji ugao za cijev 50mm - 90° ugao sa
utjelovljenom vezom
Šuplji ugao za cijev 50mm - 45° ugao sa
utjelovljenom vezom
Šuplji ugao za cijev 50mm - 45° ugao sa
utjelovljenom vezom
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
LIGHT SILVER
INOX
Ugao za sigurnosnu šipku 16mm - 45° ugao LIGHT SILVER
Ugao za sigurnosnu šipku 16mm - 45° ugao
INOX
Podesivi ugao za sigurnosnu šipku 16mm
LIGHT SILVER
Podesivi ugao za sigurnosnu šipku 16mm
INOX
Čvrsti ugao za cijev 50mm - 45° ugao
LIGHT SILVER
Čvrsti ugao za cijev 50mm - 45° ugao
INOX
Čvrsti ugao za cijev 50mm - 90° ugao
LIGHT SILVER
Čvrsti ugao za cijev 50mm - 90° ugao
INOX
Unutrašnji konektor od cijevi 50mm čvrsti ugao LIGHT SILVER
Šuplji ugao za cijev 50mm - 90° ugao
LIGHT SILVER
Šuplji ugao za cijev 50mm - 90° ugao
INOX
Šuplji ugao za cijev 50mm - 45° ugao
LIGHT SILVER
Šuplji ugao za cijev 50mm - 45° ugao
INOX
Ugao za sigurnosnu šipku 16mm - 90° ugao
NAPOMENA: U cijene nije uključen iznos PDV-a
EURO-ROAL d.o.o. DOBOJ-JUG
Sarajevska 17
74203 Matuzidi, Doboj-Jug
Tel/fax: 032/692-518
Boja
SLUŽBA PRODAJE
e-mail: [email protected]
www.euroroal.ba
4
KAPICE ZA OGRADE
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955009062
EX-3955009016
EX-3955009262
EX-3955009216
EX-3955009162
EX-3955009116
EX-3955009462
EX-3955009416
EX-3955013262
EX-3955013216
EX-3955012162
EX-3955012116
EX-3955012462
EX-3955012416
EX-3955012062
EX-3955012016
EX-3955012362
EX-3955012316
EX-3955012262
EX-3955012216
EX-3955013062
EX-3955013016
EX-3955022362
EX-3955022316
EX-3955007062
EX-3955007016
EX-3955007162
EX-3955007116
EX-3955021100
EX-3955011062
EX-3955011016
EX-3955011162
EX-3955011116
EX-3955011262
EX-3955011216
EX-3955011462
EX-3955011416
EX-3955164062
EX-3955164016
Opis
Unutrašnja kapica za tešku cijev 50mm
(2.5mm širine)
Unutrašnja kapica za tešku cijev 50mm
(2.5mm širine)
Unutrašnja kapica za lahku cijev 50mm
(2.5mm širine)
Unutrašnja kapica za lahku cijev 50mm
(2.5mm širine)
Kapica za cijev 50mm - vanjska
Kapica za cijev 50mm - vanjska
Pljosnata kapica za lahku cijev 50mm
(2mm širina)
Pljosnata kapica za lahku cijev 50mm
(2mm širina)
Boja
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
LIGHT SILVER
kom
1.91
175
INOX
kom
1.91
175
LIGHT SILVER
kom
1.91
176
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
1.91
1.49
1.49
176
90
90
LIGHT SILVER
kom
1.61
176
INOX
Pljosnata unutrašnja kapica za cijev 40mm LIGHT SILVER
Pljosnata unutrašnja kapica za cijev 40mm
INOX
Kapica za šuplju sigurnosnu šipku 16mm LIGHT SILVER
Kapica za šuplju sigurnosnu šipku 16mm
INOX
Pljosnata kapica za šuplju sigurnosnu
šipku 16mm
LIGHT SILVER
Pljosnata kapica za šuplju sigurnosnu
šipku 16mm
INOX
Kapica za čvrstu sigurnosnu šipku 16mm LIGHT SILVER
Kapica za čvrstu sigurnosnu šipku 16mm
INOX
Pljosnata kapica za čvrstu sigurnosnu
šipku 16mm
LIGHT SILVER
Pljosnata kapica za čvrstu sigurnosnu
šipku 16mm
INOX
Kapica za čvrstu i šuplju sigurnosnu
šipku 16mm
LIGHT SILVER
Kapica za čvrstu i šuplju sigurnosnu
šipku 16mm
INOX
Kapica za stub 40mm - unutrašnji
LIGHT SILVER
Kapica za stub 40mm - unutrašnji
INOX
Poklopac za sigurnosu šipku 16mm veza LIGHT SILVER
Poklopac za sigurnosu šipku 16mm veza
INOX
Kratki poklopac za cijev 50mm veza
LIGHT SILVER
Kratki poklopac za cijev 50mm veza
INOX
Dugi poklopac za cijev 50mm veza
LIGHT SILVER
Dugi poklopac za cijev 50mm veza
INOX
Unutrašnji konektor cijevi 50mm
LIGHT SILVER
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 1 LIGHT SILVER
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 1
INOX
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 2 LIGHT SILVER
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 2
INOX
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 3 LIGHT SILVER
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 3
INOX
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 4 LIGHT SILVER
Držač za sigurnosnu šipku i stub - tip 4
INOX
Trostruki nosač za šipku 16mm
LIGHT SILVER
Trostruki nosač za šipku 16mm
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
1.61
1.49
1.49
0.79
0.79
176
60
60
200
200
kom
0.79
200
kom
kom
kom
0.79
0.74
0.74
200
200
200
kom
0.74
200
kom
0.74
200
kom
0.70
200
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
0.70
1.61
1.61
0.87
0.87
0.99
0.99
1.49
1.49
1.37
1.24
1.24
1.19
1.19
0.87
0.87
1.91
1.91
2.23
2.23
200
60
60
100
100
100
100
45
45
45
350
350
350
350
700
700
350
350
144
144
kom
kom
PODRŠKA ZA STAKLO
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955025062
EX-3955025016
EX-3955025162
EX-3955025116
EX-3955026062
EX-3955026016
EX-3955010200
EX-3955026162
EX-3955026116
EX-3955010100
EX-3955015062
EX-3955015016
EX-3955016062
EX-3955016016
EX-3955010000
EX-3955016162
EX-3955016116
EX-3955015162
EX-3955015116
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
Opis
Boja
Podrška za jedno staklo
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
1.22
1.22
2.61
2.61
400
400
120
120
LIGHT SILVER
kom
2.61
120
INOX
kom
2.61
120
LIGHT SILVER
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
0.10
1.37
1.37
200
240
240
LIGHT SILVER
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
0.12
1.96
1.96
1.71
1.71
200
125
125
200
200
LIGHT SILVER
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
0.15
4.47
4.47
5.46
5.46
200
100
100
50
50
Podrška za jedno staklo
Podrška za staklo sa šerafom i zaptivkom
Podrška za staklo sa šerafom i zaptivkom
Podrška za staklo sa šerafom i zaptivkom
kanal
Podrška za staklo sa šerafom i zaptivkom
kanal
Stoper za staklo za: 3955025062
3955026062, 3955025162
Unutrašnja podrška za staklo - kanal
Unutrašnja podrška za staklo - kanal
Stoper za staklo za: 3955026162
Duplo staklo - podrška
Duplo staklo - podrška
Finanlna podrška stakla
Finanlna podrška stakla
Stoper za staklo za: 3955015062,
3955016062, 3955014062
Podrška za jedno staklo spider tip
Podrška za jedno staklo spider tip
Podrška za duplo staklo spider tip
Podrška za duplo staklo spider tip
DEKORATIVNO
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955051562
EX-3955051516
EX-3955051462
EX-3955051416
EX-3955051662
EX-3955051616
Opis
Boja
Dekorativni poklopac za cijev 50mm (za 2.5mm)
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
Dekorativni poklopac za cijev 50mm (za 2.5mm)
Dekorativni poklopac za stub 40mm
Dekorativni poklopac za stub 40mm
Dekorativni poklopac za šipku 16mm
Dekorativni poklopac za šipku 16mm
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8.94
8.94
8.69
8.69
1.44
1.44
20
20
35
35
500
500
PRIBOR ZA VERTIKALNE SISTEME
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955035062
EX-3955035016
EX-3955058162
EX-3955058116
EX-3955058000
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
Opis
Boja
Konektor za 30mm profil i 40mm profil suba
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
2.48
2.48
200
200
LIGHT SILVER
kom
1.49
100
INOX
kom
1.49
100
BIJELA
kom
0.37
200
Konektor za 30mm profil i 40mm profil suba
Aluminijski poklopci za vertikalnu konekciju
sigurnosnih šipki i cijevi 30mm
Aluminijski poklopci za vertikalnu konekciju
sigurnosnih šipki i cijevi 30mm
Plastični poklopci za vertikalnu konekciju
sigurnosnih šipki i cijevi 30mm
6
PRIBOR ZA KAPIJE/VRATA
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3955060062
EX-3955060016
EX-3955061062
EX-3955061016
Opis
Boja
Brave za kapije/vrata
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
Brave za kapije/vrata
Spojnica za vrata
Spojnica za vrata
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
kom
kom
kom
kom
6.58
6.58
4.34
4.34
50
50
45
45
KVADRATNI PROFILI KODOVI
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3958005062
EX-3958005016
EX-3958004062
EX-3958004016
EX-3958000062
EX-3958000016
EX-3958000162
EX-3958000116
EX-3958005362
EX-3958005316
EX-3958004162
EX-3958004116
EX-3958006062
EX-3958006016
EX-3958005262
EX-3958005216
Opis
Boja
Stub profil - light
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
Stub profil - light
Poklopac za stub profil
Poklopac za stub profil
Rukohvat profil
Rukohvat profil
Rukohvat dno profil
Rukohvat dno profil
Nosač profil za vertikalne sigurnosne šipke
Nosač profil za vertikalne sigurnosne šipke
Poklopac za nosedi profil
Poklopac za nosedi profil
Sigurnosna šipka 17x17mm
Sigurnosna šipka 17x17mm
Ugaoni startni profil
Ugaoni startni profil
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
16.31
16.31
0.97
0.97
8.02
8.02
8.60
8.60
8.18
8.18
1.32
1.32
4.36
4.36
26.48
26.48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PRIBORI
Proizvod
Kod proizvoda
EX-3958039062
EX-3958039016
EX-3958002062
EX-3958002016
EX-3958001062
EX-3958001016
EX-3958015062
EX-3958015016
Opis
Boja
Stub i rukohvat konektor - stabilan
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
Stub i rukohvat konektor - stabilan
Prizemna prirubnica za stub
Prizemna prirubnica za stub
Stub i rukohvat konektor - prilagodiv
Stub i rukohvat konektor - prilagodiv
Držač stakla
Držač stakla
Jedinica
mjere Cijena KM Pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.10
3.10
3.10
3.10
5.59
5.59
4.96
4.96
130
130
70
70
50
50
50
50
7
EX-3955014062
EX-3955014016
EX-3958009062
EX-3958009016
EX-3958009162
EX-3958009116
EX-3958037500
EX-3958021100
EX-3958022362
EX-3958022316
EX-3958022262
EX-3958022216
EX-3958051562
EX-3958051516
EX-3958002162
EX-3958002116
EX-3958011062
EX-3958011016
EX-3958011162
EX-3958011116
EX-3958035162
EX-3958035116
EX-3958012062
EX-3958012016
EX-3958035062
EX-3958035016
EX-3958007062
EX-3958007016
EX-3958020062
EX-3958020016
EX-3958020162
EX-3958020116
EX-3958020262
EX-3958020216
EX-3958020362
EX-3958020316
EX-3958020462
EX-3958020416
EX-3958020400
EX-3958020300
EX-3958008062
EX-3958008016
Unutrašnji držač stakla
Unutrašnji držač stakla
Unutrašnji krajnji poklopac za rukohvat profil
Unutrašnji krajnji poklopac za rukohvat profil
Vanjski krajnji poklopac za rukohvat profil
Vanjski krajnji poklopac za rukohvat profil
Klin za startni profil 80x80
Klin za rukohvat profil
Horizontalni konektor za sigurnosnu šipku
Horizontalni konektor za sigurnosnu šipku
Prilagodiv 17mm ugao sigurnosne šipke
Prilagodiv 17mm ugao sigurnosne šipke
Dekorativni poklopac za startni profil 80x80
Dekorativni poklopac za startni profil 80x81
Prizemna prirubnica za startni profil 80x80
Prizemna prirubnica za startni profil 80x81
Držač sigurnosne šipke
Držač sigurnosne šipke
Okrugli držač za kvadradne sigurnosne šipke
Okrugli držač za kvadradne sigurnosne šipke
Poklopac za nosedi profil za vertikalu - dno
Poklopac za nosedi profil za vertikalu - dno
Krajni poklopac za sigurnosnu šipku
Krajni poklopac za sigurnosnu šipku
Poklopac za nosedi profil za vertikalu - vrh
Poklopac za nosedi profil za vertikalu - vrh
Kratki poklopac za rukohvat
Kratki poklopac za rukohvat
Eksterni rukohvat konektor 90°
Eksterni rukohvat konektor 90°
Eksterni rukohvat konektor 45°
Eksterni rukohvat konektor 45°
Prilagodiv rukohvat konektor
Prilagodiv rukohvat konektor
Prilagodiv rukohvat konektor - desno i lijevo
Prilagodiv rukohvat konektor - desno i lijevo
Prilagodiv rukohvat konektor - gore i dole
Prilagodiv rukohvat konektor - gore i dole
Unutrašnji rukohvat konektor 45°
Unutrašnji rukohvat konektor 90°
Zidni konektor sa šerafom
Zidni konektor sa šerafom
NAPOMENA: U cijene nije uključen iznos PDV-a
EURO-ROAL d.o.o. DOBOJ-JUG
Sarajevska 17
74203 Matuzidi, Doboj-Jug
Tel/fax: 032/692-518
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
LIGHT SILVER
INOX
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.86
1.86
4.34
4.34
3.23
3.23
14.89
1.39
3.10
3.10
5.59
5.59
22.34
22.34
9.93
9.93
2.48
2.48
2.48
2.48
4.34
4.34
1.61
1.61
1.86
1.86
2.61
2.61
11.92
11.92
9.43
9.43
13.53
13.53
12.41
12.41
9.93
9.93
1.24
1.24
3.35
3.35
200
200
120
120
60
60
10
60
200
200
252
252
7
7
15
15
150
150
350
350
100
100
600
600
125
125
50
50
20
20
30
30
16
16
20
20
20
20
250
250
60
60
SLUŽBA PRODAJE
e-mail: [email protected]
www.euroroal.ba
8
Download

Proizvod Kod proizvoda Opis Boja Cijena KM Pak. EX