mindtegral
Gospodar Jevrememova 30 /1, 11000 Belgrade, Serbia
Adresa za prijem pošte: Bul.Kralja Aleksandra 83/I/8 (dvorišna zgrada)
Tel/fax: +381 11 386 24 74,
Mob.telef.: +381 63 304422,
mail: [email protected]
www.mindtegral.com
Beograd, 20.10.2014.
CENOVNIK IZRADE STANDARDNOG MALOG MENADŽER PLANERA
„TIP 2“
CENA:
Minimum *100
do 500 komada - cena po komadu je 399,00 dinara
** 500 do 700 komada - cena po komadu je 369,00 dinara
** 700 do 1500 komada - cena po komadu je 349 ,00 dinara
*** više od 1500 komada - cena po komadu je 299,00 dinara
CENA JE IZRAŽENA NETTO ( bez PDV- poreza na promet)
NAPOMENE:
* U cenu minimalnog tiraža do 500 kom.,uračunata je štampa NASLOVNOG predlista 1/0 i kaširanje postolja 1/0 – dvostrano
** Za tiraže 500 do 1000 komada, mogućnost odabira štampe željene boje (2/0) za knjižni blok po izboru, bez doplate
*** Za tiraže preko 1500 komada mogućnost dodavanja dve strane za knjižni blok, maksimalno boja 4/4, uz doplatu
Format:
po zaštićenom standardnom modelu 28cm X 13,3cm ,
Postolje
Predlist
Šlajfna
Obim:
Štampa:
Materijal:
Povez:
Dorada;
Priprema:
Dostava:
Pakovanje:
Rok isporuke:
PLAĆANJE :
280 X 133mm, obrezano
280 X 120mm, obrezano
280 X 13mm, obrezano
54 listova + nosač
listovi 2/0, predlist 1/0
Listovi knjižnog bloka - mat kunstdruk minimum 80 gr.,
Predlist - kunstdruk minimum 115 gr.
Nosač - lepenka i triplex 280gr sa presvlakom u štampi 1/0 boja.
WIRE-O spiralom po dužoj strani - „u glavu”
Kaširanje postolja - dvostrano
Na CD-u naručioca ili dostava na e-mail [email protected]
Celokupnog tiraža na adresu naručioca u Srbiji.
20 komada planera u natronskom papiru.
15 dana od dana uplate avansa (moguća je i sukcesivna dostava tiraža po izradi)
za štampu tiraža 50% avansno, 50% nakon isporuke
Važnost ovog cenovnika je do 27.12.2014. godine.
www.mindtegral.com
[email protected]
063-304422
Plaćanje kod Societe Generale Srbija : 275-220010990-80 , PIB: 102489622
Download

CENOVNIK ZA STAMPU MALOG MENADZER PLANERA za 2015