Pokretne stepenice sa platformom (laki metal)
• Mobilne stepenice sa platformom od stabilnog aluminijumskog profila
• Nagib: 45°
• Širina gazišta: 600 - 800 - 1000 mm
• Izbrazdana, aluminijumska gazišta širine 215 mm za bezbedno penjanje i komotno stajanje
• Standardna dubina gazišta: 645 mm, po posebnoj želji se može proširiti i produžiti
• Po posebnoj želji sa gazištem od rešetkaste/perforisane ploèe
• Zahvaljujuæi toækovima preènika 150 mm montiranih na zadnji naslon, stepenica se lako
pomera
• Otpremivanje je u paketima
• Po želji se može dobiti i bez toèkova sa 4 elementa za prièvršæivanje
Napomena: Po EN ISO 14122-3 normi za
visine iznad 0,50 m je potrebna montaža
ograde.
A
B
Radna visina
m A
2,40
2,60
2,80
3,00
Visina platforme
m B
0,40
0,60
0,80
1,00
m
0,95
1,15
1,35
1,55
Broj artikla (širina gazišta 600 mm)
810335
810342
810359
810366
Broj artikla (širina gazišta 800 mm)
810373
810380
810397
810403
Broj artikla (širina gazišta 1000 mm)
810410
810427
810434
810441
Sa jednim rukohvatom
818508
818515
818522
818539
Visina Širina gazišta mm
600
800
1000
Produženje ograde za 215 mm*
Broj artikla
818607
818614
818621
Maksimalno produženje platforme Broj artikla
818638
818645
818652
Rešetkasto, čelično gazište
Broj artikla
818546
818553
818560
Gazište od perforisane, čelične ploče Broj artikla
818577
818584
818591
Produženje ograde za 215 mm, Broj artik. 818669. *Maksimalno produženje platforme 3010 mm
Broj artikla 810366
Download

Pokretne stepenice sa platformom (laki metal)