Smederevo 026-228-540
LISTA I OPIS PROIZVODA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA „INES“2012
NAZIV
PROIZVODA
1
TERMOFAS
NAM E N A
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Termoizolacioni malter za fasade i termo- Na bazi mlevenog stiropora i perlita
kosuljice (estrih)
Dodatno objašnjenje u prilogu.
FASADNI AKRILNI I MINERALNI MATERIJALI
Akrilni pripremljen dekorativni malter
za fasadne i unutarašnje zidove granuAKRILNI
lacije 1,6;2.0; 2,2 i 3.15 mm.Proizvodi se
MALTER
u beloj i još u 80 boja.
Gotova Akrilna masa od mermernih
TERAPLAST kamenčića u raznim bojama. efekat
PRANOG KULIRA. Koristi se za
AKRILNI
dekorativnu obradu svih vrsta fasadnih
iunutrašnjih zidova.
Dekorativni jednokomponentni plastifINOFAS2. 1-2-3 mm
icirani mineralni malter granulacije od
1do 3mm i R-za rajbovanje granulacije
INOFAS-R
2.2 mm. Koristi se za završnu obradu
rajbovanje
fasadnih i unutrašnjih zidova.
Dekorativni dvokomponentni
3. BAVALIT-R plastificirani malter granulacije od 1do
1-2-3 mm za 3.15 mm i R-za rajbovanje granulacije
od 1.6 mm. do 3.15mm
rajbovanje
INOPLAST
4. INOFAS-O
5. INOFAS-S
Mineralna masa za izradu španskog zida
na bazi BELOG cementa bez granulata.
Izrazito fina visoko plastificirana masa
za izradu španskog zida na bazi BELOG
cementa bez granulata.
Visoko kvalitetan,elastičan
izuzetno prionljiv,boje
otporne,postojane.
Dobra prionljivost,visoka
elastičnost boje postojane.
Plastificirani,dekorativni malter na
bazi hidrauličnih veziva,mineralnih
agregata i aditiva. Kristalno bele
boje.Može se tonirati.
Plastificirani,dekorativni malter na
bazi hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i aditiva. vodom.
Kristalno bele boje,a može se i
tonirati.
Plastificirani,dekorativni mineralni
malter veziv bez granulata
Visoko plastificirani dekorativni
mineralni malter fine strukture,bez
granulata
6. TRAVERTIN
BOJE I PREMAZI ZA UNUTRAŠNJE I FASADNE ZIDOVE
INOPOL
DISPERZIN
Poludisperzija za farbanje (krečenje
unutrašnjih zidova.klasično i mašinsko
omalterisanih, od gipsanih ploča).
Disperzivna boja za farbanje (krečenje
unutrašnjih zidova,klasično i maši-nsko
omalterisanih, od gipsanih ploča i slično)
Kristalno bela,dobra pokrivnost ne
otire se.
Izuzetno dobra pokrivnost i
razmaz-vanje,kristalno bela,ne
otire se.
FASALIN
PODLOGA
1:8
AKRILNA
PODLOGA
AKRILNA
PODLOGA
U BIJI
Akrilna belat i tonirana boja za farbanje
fasadnih I unutrašnjih zidova.Proizvo-di
se u beloj i u više od 100 boja.Zbog
svojih karakteristika,kvaliteta i lepih
živih boja,koristi se i za farbanje svih
vrsta fasadnih zidova i uređivanje
unutršnjih enterijera. Može se koristiti
kao podloga svim dekorativnim
tehnikama (Antika,Perlašćente,
Iridišćente i slično).
Podloga za inpregnaciju unutrašnjih
zidova pre farbanja poludisperzijom,
disperzijom, nanošenje španskog zida.
Akrilna podloga za inpregnaciju
spoljašnih i unutrašnjih zidova pre
nanošenja akrilnih i mineralnih
fasada i boja.
Akrilna podloga u boji fasade za
inpregnaciju spoljašnih i
unutrašnjih zidova pre nanošenja
akrilnih i mineralnih fasada i boja.
Boja za beton. Koristi se za bojenje
betonskih površina,Zidova od opeke i
cementnog maltera.Može se koristiti i
BETOLIN kao pasta za toniranje poludisperzija,
disperzija fasadnih materijala i slično.
Proizvodi se u više boja.
Otporna na spoljašne uticaje
(Kiša,su-nce,mraz,) postojane
boje,ne otire se.Može se brisati
vlažnom krpom. Fasalin je toniran
visoko kvalitetnim Bajerovim i
Cibinim pigmentima.
Dobra inpregnacija zida.
Dobra inpregnacija zida.
Dobra inpregnacija zida.
Otporna na spoljašne uslove (Kiša,
sunce,mraz,) postojane boje,.Može
se brisati vlažnom krpom.
BETOLIN je toniran visoko
kvalitetnim Bajerovim i Cibinim
pigmentima.
LEPKOVI GLET MASE I DRUGI MATERIJALI
NAZIV PROIZVODA
LEPIN
STIROLIN
STIROLIN
- BBELI
SINTEKOL
NA M E N A
Lepak za lepljenje poroznih keramičkih
pločica i siporex blokova.za unutrašnju
upotrebu.
Lepak za lepljenje stiropora styrodura i
tome slično.Koristi se kod svih vrsta
politerm sistema toplotne zaštite.
Lepak za lepljenje stiropora styrodura i
tome slično. Lepak je rađen na bazi BELOG
cementa ,bele je boje.Koristi se za lepljenje
rabic mrežice kod svih vrsta i sistema termo
izolacionih fasada gde se zahteva
gletovanje i farbanje zida svetlim inežnim
bojama.
Lepak sa POLIPROPILENSKIM
VLAKNIMA za lepljenje-utapanje
mrezice, stiropora, styrodur i sl kod sistema
DEMIT fasade.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dobra prionljivost čvrstoća
elastičnost.
Izuzetno dobro lepljenje,
čvrstoća,hidrofobnost i
elastičnost.
Izuzetno dobro lepljenje,
čvrstoća,hidrofobnost i
elastičnost.
Izuzetna
elastičnost,lepljivost,otpornost na mehanička
oštećenja.
Lepak sa POLIPROPILENSKIM
VLAKNIMA za lepljenje-utapanje
mrezice, stiropora, styrodura i sl. kod
sistema DEMIT fasade. . Lepak je rađen na
SINTEKOL bazi BELOG cementa ,bele je boje.Koristi
-Bse za lepljenje rabic mrežice kod svih vrsta
BELI
politerm sistema toplotne zaštite gde se
zahteva gletovanje i farbanje zida svetlim
inežnim bojama.
LEPIN-KV Lepak za lepljenje KAMENE vune na bazi
cementa
STIROLIN
-SOLMOLIV
GIPSOLIN
Dvokomponentni ojačan akrilom, lepak za
lepljenje stiropora styrodura i tome
slično.Koristi se kod svih vrsta politerm
sistema toplotne zaštitesiste.
Samorazlivajuća masa sa ARBOCEL
vlaknima za fino nivelisanje izravnavanje
neravnih podova deb do 5 mm. Prelepljenja
(postavljanja)svih vrsta podnih obloga
(Parket, keramika, mermer ,itison i dr.
Lepak za lepljenje gipsanih lajsni gipsanih
ploča(Knauf-Rigips) isvih ostalih gipsanih
elemenata. Može se koristiti za gletovanje ,
grubljih ifinijih površina,kao i za saniranje
raznih oštećenja na zidu
V-GIPSOLIN Masa za RABICIRANJE BEZ BANDAŽ
Rabiciranje TRAKE i ispunu svih gips-kartonskih
bez bandaž ploče (Knauf-Rigips)
Kao i saniranje pukotina u zidu.
trake
FUGIN
GLETIN
GLETOL
Izuzetno dobra
dobrprionljivost, čvrstoća
elastičnost.
Dodatno ojačani akrilnom
emulzijom. Dobro lepljenje,
čvrstoća,hidrofobnost i
elastičnost.
Visoka elastičnost ,
lepljivost,
Dobro razlivanje,otpornost
na mraz.
Izuzetno dobro lepljenje,
čvrstoća,ielastičnost.Dozvoljava nanošenje u debljem
sloju.Odloženo vreme
stezanja pripremljene mase.
U posudi ne steže brzo.
Izuzetno dobro lepljenje,
čvrstoća i elastičnost.
Dozvoljava nanošenje u
debljem sloju.
Masa za fugovanje keramičkih pločica na
unutrašnjim zidovima.
Dobra prionljivost,
elastičnost hidrofobnost.
Masa na bazi KREČA za fino gletovanje
unutrašnjih zidova i gips-kartonskih ploča
(Knauf-Rigips). Može se nanositi i na
grublje omalterisane zidove.
Masa na bazi KAOLINA, za tankoslojno
fino gletovanje unutrašnjih zidova i gipskartonskih ploča (Knauf-Rigips).
Jednokomponentna masa na bazi BELOG
cementa za gletovanje spoljašnih zidova .
Fine strukture,BELE
boje,jednostavno nanošenje
iobrada.Otporniji na vlagu
od ostalih glet masa
Lepak za lepljenje stiropora na zidne
Fine strukture, BELE boje,
S-GLETIN
AKRILIN
Izuzetna
elastičnost,lepljivost,
otpornost na mehanička
oštećenja.
Fine strukture, jednostavno
nanošenje i obrada..
Fine strukture,BELE boje
jednostavno.Dugotrajan,
otporna na spoljašnje
atmosverske uslove.
AKRILIN-F
FASADNI
KIT-Glet
DISPERIN
REPARAT
URNI
KIT
površine od maltera, betona, gipsa, drva i sl. na bazi AKRILATA,
elastičan jednostavno
nanošenje i obrada.Dugotrajan.Otporna na spoljašnje
atmosverske uslove.
KIT za izravnavanje i zaglađivanje
Dobro prianja na sve
neravnina na fasadama i unutrašnjim
podloge,lak je za rad(dobra
zidovima,od cementnog
obradivost)dobro zapunjava
maltera,betona,azbest betona,plinobetona,
neravnine i malo se usušuje,
starih zidova,panel ploča,šper ploča i ploča paropropustan je,elastičan je
od iverice. Akrilna glet masa za gletovanje
i ne puca u debljem sloju.
Spoljašnjih i unutrašnjih zidova.Već
Vrlo je otporan na uticaj
pripremljena pasta.
MORSKE SOLI.
Gusta masa za izravnavanje spojeva manjih Elastičan,dobro prianja na
pukotina te zaglađivanje fasadnih i
sve podloge,dobro zapuunutrašnjih zidova,za zatvaranje spojnica na njava neravnine i malo se
fasadama i unutrašnjim
usušuje,otporan je na
zidovima,monolitnih i montažnih
udarce. Vrlo je otporan na
objekata,za sanaciju ispucanih fasada i
uticaj MORSKE SOLI
unutrašnjih zidova od produžnog i
cementnog maltera,betona,plino betona…..
LAKI BETONI
IZOBET
IB-1
IZOBET
IB-2
Laki beton za međuspratne
konnstrukcije konstruktivne elemente i
podove-termo košuljica,estrih.
Laki beton za međuspratne
konnstrukcije konstruktivne elemente i
podove-termo košuljica,estrih.
Download

FASADNI AKRILNI I MINERALNI MATERIJALI