Semafori za tenis
Poštovani,
DMV ima više od 15 godina iskustva u proizvodnji semafora za sve sportove u halama i na otvorenim terenima.
Semafori se izraðuju od LED dioda izuzetne sjajnosti, vidljivih i u sluèaju direktne obasjanosti sunèevim
zracima. Ovim putem Vam predstavljamo semafore za tenis.
Model TP15
S
TP15
— Visina cifara: 15cm
— Dimenzije: 45x70x7cm
— Težina: 7kg
POINTS
Model TP25
S
TP25
— Visina cifara: 25cm
— Dimenzije: 65x100x7cm
— Težina: 13kg
POINTS
TM15
— Visina cifara: 15cm
— Dimenzije: 140x70x7cm
— Težina: 20kg
PLAYER 1
S
POINTS
PLAYER 2
Model TM25
PLAYER 1
MATCH SET
S
TM25
— Visina cifara: 25cm
— Dimenzije: 200x100x7cm
— Težina: 40kg
POINTS
PLAYER 2
Model TS15-3S
TS15-3S
— Visina cifara: 15cm
— Dimenzije: 175x70x7cm
— Težina: 25kg
PLAYER 1
1
2
S
3
POINTS
PLAYER 2
Model TS15-5S
TS15-5S
— Visina cifara: 15cm
— Dimenzije: 200x70x7cm
— Težina: 28kg
PLAYER 1
1
Uz semafore se isporuèuje kontrolna konzola na kojoj se
ispisuju sve informacije vezane za meè pa operater u toku rada
ne mora da gleda u semafor. Opciono, može se ugraditi bežièni
komunikacioni sistem.
Na poziciji za prikaz vremena može se prikazivati vreme
trajanja meèa ili naizmenièno taèno vreme i temperatura.
Modeli TM15, TS15, TM25 i TS25 imaju pomiène ploèe za ispis
imena igraèa i uz njih se može naruèiti set magnetnih slova.
Model TM15
MATCH SET
Semafori za tenis se izraðuju od izuzetno sjajnih LED dioda u
žutoj ili crvenoj boji koje se vide i u sluèaju jakog dnevnog svetla.
Imaju moguænost regulacije osvetljaja tako da se, u uslovima
igre unutra ili pod reflektorima, osvetljaj dioda može smanjiti
kako ne bi smetale igraèima.
2
3
4
5
S
POINTS
PLAYER 2
Model TS25-3S
PLAYER 1
1
2
3
S
TS25-3S
— Visina cifara: 25cm
— Dimenzije: 230x100x7cm
— Težina: 46kg
POINTS
PLAYER 2
PRIKAZUJU
= Vreme igre (osim modela TP)
= Rezultat u tekuæem gemu uz moguænost oznaèavanja
prednosti
= Server (taèka)
= Match i Set (modeli TM)
= Rezultat po setovima (modeli TS)
LS - set magnetnih slova
Set magnetnih slova za imena igraèa sadrži:
5 kompletnih abeceda + 3 dodatna kompleta suglasnika + 5
praznih nalepnica + 5 taèaka
Standardnu abecedu èini 26 slova (englesku), na zahtev
dostupne su i ostale: nemaèka, francuska, ãirilica ...
Modeli:
LS15 – set sa 155 magnetnih slova, 85mm visina slova,
100mm visina nalepnice, dizajn za TM15/TS15 modele.
LS25 – set sa 155 magnetnih slova, 130mm visina slova,
150mm visina nalepnice, dizajn za TM25/TS25 modele.
Napajanje:110/ 220 VAC - 50Hz
CKN komandni pult sa LED displejem, tastaturom i
zujalicom za potvrdu ispravno pritisnutog tastera.
OPCIJE:
W - bežièni komplet
LS15 - set od 155 magnetnih slova 10cm visine
LS25 - set od 155 magnetnih slova 15cm visine
TS - temperaturni senzor
DS - dvostrani model
=
=
Model TS25-5S
PLAYER 1
1
2
3
4
5
S
POINTS
PLAYER 2
TS25-5S
— Visina cifara: 25cm
— Dimenzije: 280x100x7cm
— Težina: 56kg
Magnetna slova za dublove
imena od magnetnih slova.
PLAYER 1
PLAYER 2
PLAYER 1
1
PLAYER 2
2
3
S
POINTS
1
2
3
S
POINTS
PLAYER 3
PLAYER 4
KAT08080109CL
Srbija, 18000 Niš, Kraljeviæa Marka bb, tel.: 018 591 556 018 568 095 [email protected] www.dmv.rs
www.dmv.rs
— Svaki model se može koristiti za dublove. Ima dovoljno mesta za dupla
Semafori za tenis
Model TS15-3S+RTNM P3-24x64
— Visina cifara: 15cm
— Dimezije: 260x70x10cm
— Displej RTNM P3-24x64
— Rezolucija: 64x24 piksela
— Težina: 36kg
D. WALACE
1
3
2
S
POINTS
P. SMITH
Model TS15-5S+RTNM P3-24x64
— Visina cifara: 15cm
— Dimezije: 300x70x10cm
— Displej RTNM P3-24x64
— Rezolucija: 64x24
— Težina: 42kg
D. WALACE
1
2
3
4
5
S
POINTS
P. SMITH
Model TS25-3S+RTNM P3-32x64
D.
P.
D.
P.
WALACE
SMITH
WALACE
SMITH
1
2
3
S
— Visina cifara: 25cm
— Dimezije: 300x80x10cm
— Displej RTNM P3-32x64
— Rezolucija: 64x32
— Težina: 48kg
POINTS
Model TS25-5S+RTNM P3-32x64
D. WALACE
P. SMITH
5
3
1
2
4
D. WALACE
P. SMITH
S
POINTS
— Visina cifarat: 25cm
— Dimezije: 350x80x10cm
— Displej RTNM P3-32x64
— Rezolucija: 64x32
— Težina: 56kg
Model TS25-3ST+2xRTNM P3-16x64
— Visina cifara: 25cm / Time: 15cm
— Dimezije: 300x110x10cm
— 2 displeja RTNM P3-16x64
— Rezolucija: 64x16 (x2)
— Težina: 66kg
D. WALACE
P. SMITH
1
2
3
S
POINTS
D. WALACE
P. SMITH
Model TS25-5ST+2xRTNM P3-16x64
1
2
3
4
5
S
POINTS
D. WALACE
P. SMITH
— Visina cifara: 25cm / Time: 15cm
— Dimezije: 350x110x10cm
— 2 Displej RTNM P3-16x64
— Rezolucija: 64x16 (x2)
— Težina: 77kg
VREME IGRE / DNEVNO VREME DISPLEJ
Displej vremena igre / vreme i meraè temperature
Model SAT150-4
4 cifre
= Visina cifara: 15cm
= Dimezije: 73x25x6cm
=
Model SAT150-6
6 cifre
= Visina cifara: 15cm
= Dimezije: 95x25x6cm
=
Model SAT250-4
4 cifre
Visina cifara: 25cm
= Dimezije: 110x35x6cm
LED matriks displej se može koristiti za:
— Displej imena igraèa u razlièitim fontovima i velièinama,
D WALACE
P SMITH
1
2
3
S
POINTS
D.
P.
D.
P.
WALACE
SMITH
WALACE
SMITH
1
2
3
S
POINTS
— Generalne informacije na displeju se mogu pripremiti preko
tastature za unos podataka.
— Reklama sponzora. Do 16 sponzorskih logoa se može uèitati .
— Efekti (Bravooo ..., What a shot. ...)
=
=
Model SAT250-6
6 cifre
Visina cifara: 25cm
= Dimezije: 150x35x6cm
=
=
Svaki efekat, logo sekvenca ili info poruka se može uneti preko
komandne konzole. Operater može lako promeniti na displeju
imena igraèa ( u toku igre) logo sponzora, ili neki efekat (posle
efektnog poena).
KAT08080109CL
Srbija, 18000 Niš, Kraljeviæa Marka bb, tel.: 018 591 556 018 568 095 [email protected] www.dmv.rs
www.dmv.rs
D. WALACE
P. SMITH
Download

Semafori za tenis