Sinamics DC Master
Nový stejnosměrný měnič Siemens
© Siemens AG. All rights reserved.
Nový stejnosměrný měnič
Siemens investoval miliony EUR do vývoje nového řízeného
usměrňovače – výsledkem je: Sinamics DC-Master.
Kompaktní zařízení s nízkou hlučností a nejmodernější řídící jednotkou
přináší nový pohled na stejnosměrnou techniku.
Siemens tímto krokem říká, že i do daleké budoucnosti budou
stejnosměrné měniče k dispozici.
Page 2
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master
Page 3
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Nový člen rodiny SINAMICS
AC
DC
NOVÝ
SINAMICS DCM
SINAMICS - optimální
pohon pro každou úlohu
Page 4
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – základní rozdělení
SINAMICS DC MASTER
Vestavný DC Měnič
 Vestavné jednotky
do 3000A
Page 5
Březen-10
Skříňové měniče
 Kompletní skříně s
měničem, připravené
k zapojení
 až 5500 A standartně
 zakázková výroba
speciálních provedení
Ing. Pavel Kříž
Control Module
Pro modernizaci
stávajících zařízení a
systémů
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – základní rozdělení
15-30A
60-280A
720-850A
400-600A
950-1200A 1500-3000A
Jmenovitý proud (kotvy) [A]
15
400 V napájení
lze zapojit až
na pouhých 10 V
30
60
100
125 210
280
400 600
720
850 1200 1600 2000 2200 2400 2600 2800 3000
3-f. 400 V AC (+ 15 % - 20 %) a taktéž 3-ph. 230 V AC
3-f. 480 V AC (15 % - 20 %)
3-f. AC 575 V AC (+ 10 % - 20 %)
3-f. 690 V AC (+ 10 % -20 %)
3-f. 830 V AC
+ 10 % -20 %
3-f. 950 V AC
+ 10 % -20 %
Pasivním chlazení
Page 6
Březen-10
Ventilátor
(24V DC)
Ventilátor 400V AC nebo volitelně 1-f. 230V AC)
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – rozměry
Zu aktualisieren
(s. Katalog)
Jmenovitý 15DC proud 30A
60280A
400600A
720850A
9501200A
15003000A
Výška 385
Šířka 268
Hloubka 221
385
268
252
625
268
275
700
268
311
783
268
435
883
453
505
Rozměrově kompatibilní i ke starším řadám (např. 6RA24)!
Page 7
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – chlazení
15 – 125 A
 Pasivní chlazení
 Nízká údržba
 Lepší dostupnost
210 – 280 A
 Integrovaný ventilátor napájen z vnitřního
zdroje
24V  externí ventilátor není vyžadován
 Připevněný za pomocí odnímatelného krytu
 Možnost výměny bez použití nástrojů
400 – 3000 A
 Rychlá výměna bez potřeby vypojit silové
obvody měniče
 Externí trojfázové napájení (volitelné)
jednofázové napájení pro 400-1200A)
Page 8
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master –provozní dostupnost
Pojistky a tyristory jsou lépe přístupné než u předchozí generace  Nižší MTTR
Krok 2:
Krok 1:
Page 9
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Krok 3:
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – provozní dostupnost
Pro malé jednotky do 30 A jsou kotevní a budící zdroje
integrovány do jednoho modulu.
 Počet šroubových spojů byl s ohledem na předchozí generaci
snížen o 75%. Důsledkem je vyšší spolehlivost a zlepšená
bezpečnost a dostupnost procesu.
Page 10
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – hlučnost
Testovací uspořádání: Simulace nejběžnějšího případu v praxi
SINAMICS DC MASTER (IP00) namontován v standardní skříni (IP20) se
zavřenými dveřmi
Typy
210-280A
400-850A
950-1200A
2000-3000A
Hladina akustického hluku 50 Hz Hladina akustického hluku 60 Hz
52.4 dB(A)*
64.7 dB(A)
64.5 dB(A)
75.6 dB(A)
52.4 dB(A)*
68.6 dB(A)
68.0 dB(A)
78.4 dB(A)
* Vnitřní napájení a 24V DC ventilátor
Page 11
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - konstrukce
Odstraněný
přední kryt
(60-280A)
Page 12
Březen-10
Odstraněný
výklopný rám s
CUD (60-280A)
Ing. Pavel Kříž
Pohled zespodu (60-280A)
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – budící obvody

Standardně:
 1Q obvod buzení s nulovou diodou
(standard) (3 – 40A)
 Volitelně:
 bez buzení (dostupné od 60A (IA))
 1Q buzení: dostupné integrované buzení 85A (IA > 1500 A)
 2Q buzení s aktivní redukci proudu pro vysokorychlostní změny
budícího proudu a integrovanou přepěťovou ochranou budícího
obvodu (dostupné od 60A (IA)
 může být připojen externí zdroj pro buzení
1Q buzení
Page 13
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
2Q buzení
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – řízení
“Zaměření na variabilitu.”
SINAMICS DC MASTER je flexibilní systém
určen, jak pro základní, tak pro náročné
aplikace. Je očekávané využití v mnoha
různých sektorech pro splnění požadavků na
doplňkovém trhu stejnosměrných pohonů.
Standardní CUD
+
Advanced CUD
+
+
SMC30
Page 14
Březen-10
+
TM15
+
TM31
Ing. Pavel Kříž
+
CBE20
CU320-2
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – řídící jednotky
Standard CUD: Základní funkce pro řízení v uzavřné smyčce + volné
funkční bloky + DCC
 Advanced CUD: Základní funkce + DRIVE-CLiQ a slotem pro
rozšiřující karty + DCC
Jsou instalovány do výklopného rámu – který lze v případě potřeby úplně
vyjmout.
Signálové kabely mohou zůstat připojeny v konektorové desce a lze je vyjmout
jako celek z CUD.
Page 15
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - rozhraní
TM15
TM31
SMC 30
CU320-2
Basic Operator Panel
BOP 20
Terminal
I²C
MMC
Memory
card
Binary signals
DCC
RS485 4 -wire
peer -to-peer
6RA80
6RA70
6RA24
Parallel conn.
interface
6RA 80
SINAMICS DCM
Analog signals
Advanced
Operator Panel
Profinet
RS232 PPI protocol
Profibus
RS485- PPI p rotocol
OMI slot
Starter
AOP 30
Page 16
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – komunikační protokoly
SIMOREG DC-MASTER
6RA70
USS
protokol
Peer-topeer
PPI
Page 17
CBP2
PROFIBUS
X
PROFINET
SLB
SIMOLINK
CBC
CAN protokol
CBD
DeviceNet
Březen-10
USS
Peer-topeer
PPI
Parallel
connection
interface
Options:
SINAMICS DC MASTER
Ing. Pavel Kříž
Parallel connection
interface
PROFIBUS
on-board
Options:
CBE20
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – řídící jednotky
Možné kombinace:
Varianta
Levý slot
Pravý slot
1
Standard CUD
-
2
Advanced CUD
-
3
Advanced CUD
Standard CUD
4
Advanced CUD
Advanced CUD
Varianta 1: Základní požadavek na rozhraní a výpočetní výkon pro technologické
funkce
Varianta 2: Zvýšený požadavek na rozhraní a nízké požadavky na výpočetní výkon
technologických funkcí
Varianta 3: Zvýšené požadavky na rozhraní a dobrý výpočetní výkon pro
technologické funkce
Varianta 4: Nejvyšší požadavky na rozhraní a dobrý výpočetní výkon pro
technologické funkce
Page 18
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – externí příslušenství
Moduly TM31, TM15:
 Moduly rozšiřující počet svorek, které
lze umístnit na lištu
 Každá Advanced CUD podporuje maximálně
tři rozšiřující moduly v libovolné kombinaci
(např.: 3 x TM31 nebo 2 x TM31 + 1 x TM15)
Typ
Počet s TM31
Počet s TM15
Binární vstupy
Binární vstupy/výstupy
Analogové vstupy
Analogové výstupy
Reléové výstupy
KTY84 senzorový vstup
Page 19
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – externí příslušenství
Sensor Module Cabinet Mounted SMC30:
 Modul pro vyhodnocování přídavného otáčkového senzoru
 Podporuje inkrementální enkodéry TTL/HTL s možností
monitorování přerušení kabelu
 Vyhodnocování čidla teploty v SINAMICS DC MASTER je
možné použitím vstupu, který je dostupný na každé CUD.
Není možné měření teploty pomocí SMC30 z KTY84-130
PTC termistoru.
Page 20
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – ovládání a nastavení
Basic Operator Panel: BOP20
 Všechny jednotky jsou standardně vybaveny základním
ovládacím panelem BOP20, který je známý z rodiny SINAMICS.
 Základní ovládací panel poskytuje zákazníkům základní
funkcionalitu jak pro nastavování tak pro monitoring provozního
stavu.
Page 21
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – ovládání a nastavení
Advanced Operator Panel: AOP30 (volitelný)
 Integrované rozhraní RS232 a RS485 (přednostně RS485)
 Navrženo pro zabudování do skříně
 Provoz možný při vzdálenosti 200m. Standardně je dodáván
kabel s délkou 3m.
Page 22
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - funkce
Dobře ověřená efektivnost a funkčnost předchozícho produktu
bude zachována – technologický a globalní vůdce pro DC měniče SIMOREG DC MASTER
SINAMICS DC MASTER bude mít stejnou funkcionalitu jako
SIMOREG DC MASTER – s pouze malými výjimkami.
Pokračování dobře prověřené fukcionality, např.:
 Rychlé řízení proudu s před-korekcí
 Technologie BICO: Funkční bloky, které mohou být volně
propojovány
 Vysoká stabilita zpětnovazebního řízení
Page 23
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - osvědčené funkce
Řízení momentu
Řízení otáček
 Regulátor proudu kotvy
 Analýza napájecího napětí
 Regulátor budícího proudu
 Napěťový regulátor
 EMS - regulátor
 Dynamické přetížení
 volné funkční bloky
 Optimalizace nastavení
 DCC programování
 Limitace žádané hodnoty
proudu a momentu
Page 24
Březen-10
 Úprava žádané hodnoty
 Generátor rampové funkce
 Zpětnovazební řízení rychlosti
 Optimalizace nastavení
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – programové rozšíření
SIMOREG DC MASTER
Option S00 (za příplatek)
SINAMICS DC MASTER
Volné funkční bloky
(dostupné jako standard)
Technologie v pohonu: Rozšířená funkcionalita, grafická konfigurace
Volné bloky pro:
 Log., aritm. operace, …
 Omezené množství
Propojení:
 Pomocí listů parametrů
b12.a1
b81.e2
DCC* pro:
 Log., aritm. operace
 Bloky se schopností
multi-instance
Propojení:
 Grafické konfigurování
(drag & drop)
&
• Vyšší funkcionalita
• Schopnost multi-instance,
každý blok může být
použitý tak často, jak je
potřebné
• Centrální implementace:
s přímým přístupem k
signálům všech pohonů
přiřazených k jedné CUD,
jednoduchost, transparence
Poznámka:
Použití DCC v SINAMICS DCM, má vliv na výpočetní výkon a kapacitu použité paměti
CUD.
* DCC = Drive Control Chart
Page 25
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – paměťové médium
Volba paměťové karty pro Standardní nebo Advanced CUD:
S paměťovou kartou uživatel získává následující výhody:
 Další jazykové verze (Francouzština,španělština, italština,
a další), které můžou být staženy do AOP30. Při použití
dvou CUD je nutné objednat obě volby S01 i S02.
 Možnost dlouhodobého trace.
 Možnost upgrade firmwaru.
 Možnost upgrade DCC databáze.
Page 26
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master – provozní dostupnost
Paralelním řazením měničů se dosahuje navýšení výkonu i
provozní dostupnosti.
 Měniče lze řadit až 6x paralelně, pro zvýšení provozní
dostupnosti lze i redundantně.
SINAMICS
DC MASTER
unit 1
Page 27
Březen-10
SINAMICS
DC MASTER
unit 2
Ing. Pavel Kříž
SINAMICS
DC MASTER
additional units
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - příslušenství
SIMOREG CCP
S použitím dodatečné jednotky SIMOREG CCP,
je možné předcházet negativním následkům selhání
komutace.
SICROWBAR AC (3-f. AC přepěťové ochrany)
 Použití:
Měniče, které jsou provozovány jako samostatné,
připojené k vlastnímu transformátoru
 Pro měniče, kde existuje nebezpečí vzniku přepětí
na AC straně měniče
SICROWBAR DC (DC přepěťové ochrany)
Chrání měnič proti přepětí při napájení velkých indukčností
(např. budící obvody DC motoru, synchronních motorů,
generátorů a jeřábových magnetů)
Page 28
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - nástroje
Nástroje
SIMATIC STEP 7
Systémy
SIMATIC S7
SIMOTION
SIMOTION SCOUT
SINAMICS
DCM
SIZER LD web
STARTER
DC motors
Řešení z jedné ruky se SINAMICS DCM a Totally Integrated
Automation
Page 29
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Sinamics DC Master - shrnutí















kompaktní rozměry
vysoká modularita HW i SW vybavení
tichý provoz
vysoká přetížitelnost
vysoká účinnost
rozměrově kompatibilní ke starším řadám
bezventilátorové provední do 125 A
modulární napájení buzení
jednofázové napájení a nízká vstupní napětí už od 10V
regulace bez zpětné vazby, s tachem nebo
inkrementálním snímačem
volné programování DCC
dlouhodobý záznam hodnot na paměťovou kartu
komunikace: Profibus standartně i Profinet
paralelní řazení až 6x
redundantní konfigurace
Page 30
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Kontakty
Regulované pohony:
Pavel Kříž
Telefon: 541 191 778
Email: [email protected]
Martin Pochyla
Telefon: 541 191 788
Email: [email protected]
Kancelář: Technická 15, 616 00 Brno
Technická podpora: 800 122 552
Katalog měničů Sinamics DC Master: D23-1
Page 31
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Závěr
Děkuji za Vaši pozornost!
Page 32
Březen-10
Ing. Pavel Kříž
Siemens, s.r.o. / I IA&DT
Download

Sinamics DC Master