Věděli jste, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si můžou techniku zlepšovat i děti
od šesti let výš a středoškoláci? Pro mladé vědce a vědkyně pořádá univerzita nejrůznější
kroužky, a to zcela zdarma – stačí si vybrat a závazně se přihlásit. Kroužky vždy začínají
v průběhu září.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK KYBERNETIKY A
MLADÉHO VÝVOJÁŘE
PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ VÍCE PRONIKNOUT DO TAJŮ
ELEKTRONIKY, INFORMATIKY A MODERNÍ TECHNIKY
kroužky pro děti a mládež od 8 do 10 let, od 11 do14 let, od 15 do 20 let

VÝUKA A VÝVOJ, PROGRAMOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT NA SOFISTIKOVANÝCH STAVEBNICÍCH LEGO
MINDSTORM A EV3, KTERÉ SE PROGRAMUJÍ V JAZYCE C, LABVIEW,NXT,EV3. STAVEBNICE OBSAHUJE
VÝVOJOVÉ SADY A CELOU ŘADU SENZORŮ PRO APLIKOVÁNÍ A UKÁZKY FYZIKÁLNÍCH PRINCIPŮ MĚŘENÍ
NEELEKTRICKÝCH VELIČIN.

ELEKTRONIKA – NÁVRH, VÝVOJ A MĚŘENÍ ELEKTRONIKY SMD A VYUŽITÍ ATRAKTIVNÍCH STAVEBNIC
S MODERNÍ PŘÍSTROJOVOU MĚŘICÍ TECHNIKOU POUŽÍVANOU V PRAXI.

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ POMOCÍ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ, VÝVOJ VIZUALIZAČNÍHO
UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ, PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C#.

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY VÝVOJE A INOVACÍ TECHNICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝVOJE A JEJICH DUŠEVNÍ OCHRANA.

Kroužek Ti pomůže se zapojit a lépe poznat možnosti svého budoucího studia a své uplatnění. Lze se účastnit soutěží.

Kroužek probíhá celoročně 3 hodiny co 14 dnů. Kroužek se koná ve vybraných zájmových střediscích a školách.
VŠB-TUO email: [email protected] tel: 605 489 972, WEB: http://kybernetika.vsb.cz/cs/krouzky/
https://www.facebook.com/groups/vsb.cbe/
Pořádá KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB-TU Ostrava, garant oboru Řídicí a informační systémy
Věděli jste, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si můžou techniku zlepšovat i děti
od šesti let výš a středoškoláci? Pro mladé vědce a vědkyně pořádá univerzita nejrůznější
kroužky, a to zcela zdarma – stačí si vybrat a závazně se přihlásit. Kroužky vždy začínají
v průběhu září.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK KYBERNETIKY A
MLADÉHO VÝVOJÁŘE
PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ VÍCE PRONIKNOUT DO TAJŮ
ELEKTRONIKY, INFORMATIKY A MODERNÍ TECHNIKY
VÝUKA A IMPLEMENTACE ALGORITMŮ ,PROGRAMOVÁNÍ
LEGO MINDSTORM a EV3

SEZNÁMENÍ S VÝVOJOVÝMI SOFTWARY PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKU LEGO MINDSTORM

NÁVRH A IMPLEMENTOVÁNÍ ALGORITMŮ DO ŘÍDICÍ JEDNOTKY LEGO MINDSTORM

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C, LABVIEW,NXT,EV3

DIGITÁLNÍ DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE

VÝVOJOVÝ KIT PRO PROPOJENÍ A ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH VÝROBKŮ

ŘADA SENZORŮ PRO APLIKOVÁNÍ A UKÁZKY FYZIKÁLNÍCH PRINCIPŮ MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN.

VŠB-TUO email: [email protected] tel: 605 489 972, WEB: http://kybernetika.vsb.cz/cs/krouzky/
https://www.facebook.com/groups/vsb.cbe/
Pořádá KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB-TU Ostrava, garant oboru Řídicí a informační systémy
Věděli jste, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si můžou techniku zlepšovat i děti
od šesti let výš a středoškoláci? Pro mladé vědce a vědkyně pořádá univerzita nejrůznější
kroužky, a to zcela zdarma – stačí si vybrat a závazně se přihlásit. Kroužky vždy začínají
v průběhu září.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK KYBERNETIKY A
MLADÉHO VÝVOJÁŘE
PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ VÍCE PRONIKNOUT DO TAJŮ
ELEKTRONIKY, INFORMATIKY A MODERNÍ TECHNIKY
NÁVRH, VÝVOJ A MĚŘENÍ ELEKTRONIKY, MĚŘICÍ TECHNIKA
ELEKTRONIKA, STAVEBNICE ELEKTRO

NÁVRHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SCHÉMAT A DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ POUŽITÍM SOFTWARU EAGLE

VÝVOJ DPS, PÁJENÍ ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A TESTOVÁNÍ ELEKTRONIKY SMD

VYUŽITÍ ATRAKTIVNÍCH STAVEBNIC ELEKTRONIKY A TECHNIKY OSAZOVÁNÍ

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRO STAVEBNIC BOFFIN A VOLTÍK PŘI VÝUCE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

SEZNÁMENÍ A VÝUKA MODERNÍ PŘÍSTROJOVÉ MĚŘICÍ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V PRAXI.

VÝUKA A PRAKTICKÁ APLIKACE FYZIKÁLNÍCH PRINCIPŮ S VYUŽITÍM VYTVOŘENÝCH POKUSŮ
VŠB-TUO email: [email protected] tel: 605 489 972, WEB: http://kybernetika.vsb.cz/cs/krouzky/
https://www.facebook.com/groups/vsb.cbe/
Pořádá KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB-TU Ostrava, garant oboru Řídicí a informační systémy
Věděli jste, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si můžou techniku zlepšovat i děti
od šesti let výš a středoškoláci? Pro mladé vědce a vědkyně pořádá univerzita nejrůznější
kroužky, a to zcela zdarma – stačí si vybrat a závazně se přihlásit. Kroužky vždy začínají
v průběhu září.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK KYBERNETIKY A
MLADÉHO VÝVOJÁŘE
PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ VÍCE PRONIKNOUT DO TAJŮ
ELEKTRONIKY, INFORMATIKY A MODERNÍ TECHNIKY
ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ POMOCÍ PLC A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY, JAZYK C#, SCRATCH

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ A NÁVRHEM STRUKTURY PROGRAMU

VÝUKA ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ VE VÝUKOVÉ PROGRAMOVACÍ APLIKACI SCRATCH

VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ POMOCÍ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ PLC

SEZNÁMENÍ S MOŽNOSTÍ ZOBRAZOVÁNÍ A INTERAKCI S VYUŽITÍM UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

VÝUKA SW CONTROLWEB PRO VYTVOŘENÍ VIZUALIZAČNÍHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ A SESTAVOVÁNÍ APLIKACÍ V JAZYCE C#
VŠB-TUO email: [email protected] tel: 605 489 972, WEB: http://kybernetika.vsb.cz/cs/krouzky/
https://www.facebook.com/groups/vsb.cbe/
Pořádá KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB-TU Ostrava, garant oboru Řídicí a informační systémy
Věděli jste, že na VŠB – Technické univerzitě Ostrava si můžou techniku zlepšovat i děti
od šesti let výš a středoškoláci? Pro mladé vědce a vědkyně pořádá univerzita nejrůznější
kroužky, a to zcela zdarma – stačí si vybrat a závazně se přihlásit. Kroužky vždy začínají
v průběhu září.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK KYBERNETIKY A
MLADÉHO VÝVOJÁŘE
PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ VÍCE PRONIKNOUT DO TAJŮ
ELEKTRONIKY, INFORMATIKY A MODERNÍ TECHNIKY
PRINCIPY VÝVOJE A INOVACÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SOFT SKILLS, PREZENTACE

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY A POSTUPY VÝVOJE A INOVACÍ TECHNICKY A ELEKTRONIKY

VÝUKA ZÁKLADNÍCH PROGRAMŮ PRO VYTVOŘENÍ VLASTNÍ PREZENTACE

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRAVIDLY PRO ÚSPĚŠNÉ PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝVOJE

ZÁKLADY PREZENTACE V ANGLICKÉM JAZYCE S APLIKACÍ BUSINESS ENGLISH ZÁKLADNÍCH FRÁZÍ

VÝUKA ZÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S PUBLIKOVÁNÍM VÝSLEDKŮ A PRAVIDEL STRUKTURY ČLÁNKU

SEZNÁMENÍ S MOŽNOSTMI APLIKOVÁNÍ DUŠEVNÍ OCHRANY NA VYVINUTÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ.
VŠB-TUO email: [email protected] tel: 605 489 972, WEB: http://kybernetika.vsb.cz/cs/krouzky/
https://www.facebook.com/groups/vsb.cbe/
Pořádá KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB-TU Ostrava, garant oboru Řídicí a informační systémy
Download

letáku