Bilten
ОKRUŽNO TAKMIČENJE
Srpski jezik kao nematernji
Osnovna škola
»10. oktobar«
Boze Šarčević 21
Subotica
tel: 024/548- 425
tel/fax:024/548-136
Október 10. Általános Iskola
Boze Šarčević 21
Szabadka
tel: 024/548- 425
tel/fax:024/548-136
e-mail:
osdesokt@ open.telekom.rs
e-mail:
[email protected]
www.os10oktobar.subotica.net
www.os10oktobar.subotica.net
Subotica, 4.03.2012.
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
Okružno takmičenje
Srpski jezik kao nematernji
OŠ „10. oktobar” Subotica, 4.03.2012.
PROGRAM TAKMIČENJA
 od 9.00 časova do 9.30 časova
Doček takmičara i mentora
 9.30 časova
Otvaranje takmičenja
 od 10.00 časova do 11.30 časova
Izrada testa
 11.30 časova
Pregledanje testova (rad komisije)
 12.30 časova
Privremena rang lista, rešavanje žalbi
 13.00 časova
Proglašenje rezultata
2
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA
UČESNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OŠ „Doža Đerđ”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Ivan G. Kovačić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Kizur Ištvan”
OŠ „Majšanski put”
OŠ „Matija Gubec”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Petefi Šandor”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Stari Kovač Đula”
OŠ „Vuk Karadžić”
Gunaroš
Čantavir
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Tavankut
Subotica
Palić
Hajdukovo
Subotica
St. Moravica
Bajmok
MENTORI
Anton Nikolić
Bajrama Kovačević
Čikoš Suzana
Galac Franjo
Kiš Kornel
Maja Rudić Vranić
Marija Deman
Milanković Agneza
Olga Ižak
Plavšić Draginja
Popov Ana
Sandra Mešter
Sanja Babić
Slađana Knežević
Slobodanka Radulović
Tot Đerđ Ibolja
Vesna Padežanin
Vesna Weiss
Vujović Jadranka
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Doža Đerđ”
OŠ „Kizur Ištvan”
OŠ „Petefi Šandor”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Majšanski put”
OŠ „Matija Gubec”
OŠ „Vuk Karadžić”
OŠ „Stari Kovač Đula”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Ivan G. Kovačić”
Čantavir
Čantavir
Gunaroš
Subotica
Hajdukovo
Palić
Subotica
Subotica
Čantavir
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Tavankut
Bajmok
St. Moravica
Palić
Subotica
Subotica
3
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
KOMISIJE ZA PREGLED TESTOVA
VII RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Galac Franjo
Marija Deman
Tot Đerđ Ibolja
Vujović Jadranka
Maja Rudić Vranić
Anton Nikolić
Bajrama Kovačević
Milanković Agneza
Slobodanka Radulović
OŠ „Kizur Ištvan”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Stari Kovač Đula”
OŠ „Ivan G. Kovačić”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Vuk Karadžić”
Subotica
Subotica
St. Moravica
Subotica
Palić
Čantavir
Čantavir
Subotica
Bajmok
VIII RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sandra Mešter
Kiš Kornel
Vesna Weiss
Sanja Babić
Popov Ana
Čikoš Suzana
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Petefi Šandor”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Majšanski put”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Doža Đerđ”
Subotica
Hajdukovo
Subotica
Subotica
Subotica
Gunaroš
4
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
Rezultat takmičenja – VII razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Šifra
Ime i prezime
učenika
VII/10
VII/7
VII/8
VII/9
VII/11
VII/6
VII/3
VII/13
VII/15
VII/5
VII/14
VII/2
VII/12
VII/4
VII/1
Baračkai Vidor
Piuković Marija
Sekereš Barbara
Moravčić Valentina
Vikor Aleksandra
Đurović Milena
Lukačević Daniel
Bojčić Melisa
Mešter Antal
Kunst Žaklina
Zvorinji Andrej
Černaji Robert
Seleš Enike
Kovač Rebeka
Bodi Gabor
Škola
Mentor
Bod
Mesto
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Matija Gubec”
OŠ „Doža Đerđ”
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Vuk Karadžić”
OŠ „Kizur Ištvan”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Sečenji Ištvan”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Petefi Šandor”
OŠ „Petefi Šandor”
Sandra Mešter
Popov Ana
Popov Ana
Slađana Knežević
Čikoš Suzana
Sandra Mešter
Slobodanka Radulović
Galac Franjo
Vesna Weiss
Vesna Weiss
Vesna Weiss
Vesna Weiss
Olga Ižak
Kiš Kornel
Kiš Kornel
16
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
12.5
12.0
9.5
8.0
8.0
7.0
5.5
5.0
0.5
I
II
III
pohvala
pohvala
5
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
Rezultat takmičenja – VIII razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Šifra
Ime i prezime
učenika
VIII/8
VIII/3
VIII/4
VIII/7
VIII/12
VIII/10
VIII/2
VIII/11
VIII/9
VIII/5
VIII/1
VIII/6
VIII/15
VIII/13
VIII/14
Nađ Kristina
Novak Stela
Dulić Sara
Vojnić Tunić Ivana
Kovačević Nina
Kucor Dejan
Nađ Dominika
Čović Anet
Mezei Edvin
Stantić Marga
Kuti Beatriks
Šebek Viktorija
Juhas Kristina
Lazić Aleksandra
Pešti Enike
Škola
Mentor
Bod
Mesto
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Stari Kovač Đula”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Kizur Ištvan”
OŠ „Miroslav Antić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Majšanski put”
OŠ „Ivan G. Kovačić”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Hunjadi Janoš”
OŠ „Hunjadi Janoš”
Sandra Mešter
Sandra Mešter
Milanković Agneza
Marija Deman
Marija Deman
Tot Đerđ Ibolja
Maja Rudić Vranić
Galac Franjo
Vesna Padežanin
Plavšić Draginja
Sanja Babić
Vujović Jadranka
Bajrama Kovačević
Bajrama Kovačević
Anton Nikolić
19.0
18.5
18.0
18.0
15.0
14.5
14.0
12.0
12.0
11.5
10.0
7.0
5.0
3.0
2.5
I
II
III
III
pohvala
pohvala
pohvala
6
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
Izveštaj sa Okružnog takmičenja iz srpskog jezika kao
nematernjeg
4.03.2012. god. na Okružnom takmičenju iz srpskog jezika kao
nematernjeg učestvovalo je 30 učenika iz 14 osnovnih škola.
VII razred – 15 učenika
VIII razred – 15 učenika
Na osnovu postignutih rezultata komisija je dodelila diplome i
pohvalnice.
VII razred:
Baračkai Vidor
Piuković Marija
Sekereš Barbara
Moravčić Valentina
Vikor Aleksandra
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Matija Gubec”
OŠ „Doža Đerđ”
I
II
III
pohvala
pohvala
VIII razred:
Nađ Kristina
Novak Stela
Dulić Sara
Vojnić Tunić Ivana
Kovačević Nina
Kucor Dejan
Nađ Dominika
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Jovan Mikić”
OŠ „Ivan Milutinović”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Matko Vuković”
OŠ „Stari Kovač Đula”
OŠ „Miroslav Antić”
I
II
III
III
pohvala
pohvala
pohvala
Republičko takmičenje održaće se 20.05.2012.
DIREKTOR ŠKOLE
Romić Gizela
SUBOTICA
4.03.2012.
7
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
OŠ „10. oktobar”, Subotica
4.03.2012.
8
Okružno takmičenje iz srpskog jezika kao nematernjeg
Download

BILTEN takmičenja - OŠ 10. oktobar Subotica