PEDIJATRIJA SA NEGOM III (medicinska sestra vaspitac) 1. Zdravstveno vaspitanje majke I porodice za prihvatanje novorodjenceta. 2. Epidemioloska kontrola osoblja I materijala u decijem boksu. 3. Organizacija rada u decijem boksu. 4. Primena dezinfekcije u decijem boksu. 5. Prijem novorodjenceta u deciji boks. 6. Siroko povijanje odojceta. 7. Tehnika izvodjenja antropometrijskih merenja. 8. Kupanje odojceta. 9. Obrada cula kod odojceta. 10. Znacaj prirodne ishrane. 11. Tehnika sprovodjenja vestacke ishrane odojceta. 12. Postupak uvodjenja nemlecne ishrane kod odojceta. 13. Demonstriranje oblika lekova I odredjivanje dnevnih I pojedinacnih doza. 14. Ishrana dece sa anoreksijom. 15. Primena antidijaroicne ishrane. 16. Prepoznavanje izmenjene stolice I njeno evidentiranje. 17. Uzimanje stolice za laboratorijska ispiyivanja. 18. Prepoznavanje hipoglikemije I intervenisanje u slucaju nastanka. 19. Prepoznavanje hiperglikemije I intervenisanje u slucaju nastanka. 20. Ishrana dijabeticne dece. 21. Odredjivanje secera u urinu I krvi. 22. Tehnika primene insulina. 
Download

pedijatrija sa negom iii - med.sestra vaspitac