 Navedi fizicka svojstva supstanci.
 Navedi hemijska svojstva supstanci.
http://sr.wikipedia.org/srec/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
Boja
SUPSTANCA
Kuhinjska
so
Plavi
kamen
Kreda
Secer
Sumpor
Gvozdje
Magnezijum
Bakar
voda
Agregatno
stanje
Rastvorlji
vost u
vodi
Elektropr
ovodljiv.
Magneticnost
1. Razvrstaj ponudjena fizička i hemijska svojstva supstanci:
boja, miris, zapaljivost, sklonost ka rdjanju, agregatno
stanje, temperatura ključanja, temperatura topljenja,
gustina, tvrdoća.
2. Povezi kolone A i B:
A
B
a) Bakar
1) bezbojno
b) Kiseonik
2) visoka temperatura topljenja
v) Barska voda
3) rastvorno u vodi
g) Kuhinjska so
4) tečno agregatno stanje
Za svako navedeno svojstvo napisi naziv supstance
kojoj to svojstvo odgovara:
a) Lako se topi
b) Lako isparava
c) Zapaljiva je
d) Velike je tvrdoce.
4. Koje reci nedostaju:
_______ svojstva supstance su ona koja se odredjuju
pomocu cula ili instrumenata. Hemijska svojstva
supstance opisuju na koji se nacin supstanca ______.
3.
Download

Fizička i hemijska svojstva supstanci