PROGRAM MEDICINSKE OPREME
GRUPA ARTIKALA
Artikli koji se koriste u opštoj
medicini
Artikli koji se koriste u pedijatriji
Artikli koji se koriste u
oftalmologiji
Artikli koji se koriste u
ORL-u
Artikli koji se koriste u
ginekologiji
Artikli koji se koriste u urologiji
Artikli koji se koriste u
neurofiziologiji
Artikli koji se koriste u ortopediji
Artikli koji se koriste u patologiji
Artikli koji se koriste u radiologiji
Nove tehnologije
Artikli koji se koriste za dijalizu
Hiruški materijal
Medicinska guma i plastika
Artikli koji se koriste u
operacionoj sali
Artikli koji se koriste u intenzivnoj
nezi
Artikli za sterilizaciju
Sredstva za dezinfekciju
Bolnički nameštaj
HTZ oprema
Vozila
VRSTA ARTIKLA
Instrumenti
EKG aparati
Spirometri
Inhalatori
Glukometri, trake, lancete
Merači pritiska, Toplomeri, Termometri
Vaga sa visinomerom
Vage za bebe
Dužinomeri
Merači krvnog pritiska za decu
Inkubatori
Perimetri
Adaptometri
Langstereotest
Randoxtest
Optotip
Audiometri
Timpanometri
Audiotimpanometri
Gluve komore
Otoskopi
Čeone lampe
Instrumenti
Ultrazvučni aparat
Kolposkop
Kardiotokograf
Ginekološki instrumenti
Mikroskop
Aparat za laparoskopiju
Artikli koji se koriste u endourologiji
Litoklast
Litotripter
EEG
EMG
Evocirani potencijali
Prateća oprema
Medicinski implantati
Osteosintetski materijal
Medicinska pomagala
Oprema za fizikalnu medicinu
Artroskopi
Mikrotom nožići
Cryo-miktrotomi
Tkivni procesori
Aparati za kalupljenje
Aparati za automatsko bojenje
RTG aparati za grafiju i skopiju
Pokretni RTG aparati
Mamograf
Ultrazvučni aparati
Kamere (suva tehnologija)
Kompjuterizovana radiografija (CR)
Komore za razvijanje filma
Osteodenzimetar
Filmovi za suvo razvijanje
Filmovi i hemikalije za konvencionalnu radiografiju
Kontrasti
Negatoskop
Kompjuterizovana radiografija
Informacioni sistemi u zdravstvu
Artikli za peritonalnu dijalizu
Aparati za dijalizu–Home Choice
Kese
Artikli za hemodijalizu
Konci
Mrežice
Artikli koji se koriste u interventnoj neurologiji
Artikli koji se koriste u interventnoj kardiologiji
Artikli koji se koriste u anesteziji
Artikli koji se koriste u gastroenterologiji
Artikli koji se koriste u urologiji
Artikli koji se koriste u hirurgiji
Aparati za anesteziju
Operacioni stolovi i lampe
Elektrohiruški nož
Instrumenti
Monitor
Defibrilator
Aspirator
Merači krvnog pritiska na šinski sistem
Kiseonička terapija: koncentratori kiseonika,
kiseonik na šinski sistem, komplet boca
Razvod medicinskih gasova
Sterilizatori suvi zapremine 30L, 60L, 90L, 120L, 150L
Autoklavi svih zapremina
Centralna sterilizacija
UV Lampe
UV prčišćivači vazduha
UV sterilizatori
Sredstva za dezinfekciju ruku i kože
Sredstva za dezinfekciju instrumenata i aparata
Sredstva za dezinfekciju površina
Kreveti (bolnički, intenzivna nega)
Ginekološki sto, sto za prepovijanje beba
Otoman
Orman za lekove, garderobu, kartoteku
Kolica za instrumente i terapiju
Stativ za infuziju
Reflektor na stativu
Sitan inventar (bubrežnjaci, posude, doboši...)
Odeća
Obuća
Posteljina
Sanitetska vozila
Vozila za prevoz pacijenata (8+1)
Vozila za transport bolesnika
Download

Preuzmite naš program medicinske opreme i