Download

1 1.Napisati program kojim se prati stanje na tekucem