11.
Moya moya-prikaz slucaja
G. MILENKOVIC 1,
D. Kozic 2, B. Georgievski‐ Brkic 1
1. SPECIJALNA BOLNICA ZA CVO SVETI SAVA, 2. Institut za onkologiju Sremska Kamenica
UVOD: Moya moya je retka, progresivna vazookluzivna bolest magistralnih krvnih sudova
mozga.Karakteriše se stenozom ili okluzijom distalnog dela ACI i arterija Willis‐ ovog šestougla,
predominantno anteriornog sliva, a usled hiperplazije i hipertrofije lamine elasticae
internae.Kompenzatorno dolazi do razvoja kolaterala izmedju lentikulostrijatnih i talamoperforantnih
aretrija.U kasnijoj fazi nastaju pijalne kolaterale, a u završnoj fazi bolesti i transduralne preko grana
A.meningicae mediae.
Bolest se deli u šest stadijuma, po kriterijumima koje je formirao Suzuki.
CILJ RADA:Uloga neuro‐ imaginga u pouzdanom postavljanju dijagnoze.
MATERIJAL I METODE:Pacijentkinja stara 55.god. Na MR pregled dolazi zbog ponavljanih
glavobolja.Negira prethodna oboljenja.U neurološkom nalazu bez neuroloških ispada.
REZULTATI: MR pregled ukazuje na retke T2/FLAIR hiperintenzne, punktiformne promene
supratentorijalno obostrano, bez restrikcije difuzije, koje odgovaraju mikrovaskularnim ishemijskim
lezijama.U regiji bazalnih ganglija u T1 i T2 sekvenci prisutni su multipli, serpiginozni flow‐ voids.
Na MR angiografiji se uočava da su intrakranijalni segment ACI, kao i ACM i ACA relativno uredne
širine, pravilnog toka, bez signifikantnih stenoza, sa razvijenim kolateralama u nivou bazalnih
ganglija, izmedju lentikularnih i talamoperforantnih arterija‐ slika "puff of smoke".
ZAKLJUČAK:Moya moya je retka, idiopatska bolest, sa raznolikom kliničkom slikom i neurološkim
nalazom, zavisno od stepena suženja krvnih sudova mozga.
U ovom slučaju, simtpom je samo glavobolja, a neurološki nalaz bez deficita.To se može objasniti
ranom fazom bolesti, ili njenom usporenom progresijom, bez signifikatnih suženja na krvnim
sudovima i dobro razvijenim kolateralama, što obezbeđuje adekvatnu vaskularizaciju parenhima (
I‐ II stadijum po Suzuki‐ jevim kriterijumima).
MR angiografija je metoda izbora za postavljanje dijagnoze, bez obzira na stadijum bolesti, kliničku
sliku i neurološki nalaz.
Download

Moya-moya-prikaz slučaja,G.Milenković.pdf