Preporučena literatura
(Uz knjige Berta Hellingera publicirane na njemačkom i
engleskom jeziku, CD-e s meditacijama, kao i seminarske
radove edukanata za terapeute i sistemske konsultante
porodičnog rasporeda po Bertu Hellingeru, većim dijelom dostupne preko internetske
stranice www.orderoflove.com Udruženja za sistemsku terapiju i sistemska rešenja
Srbije Porodični raspored.)
 Berger, Josip – Psihodijagnostika, Nolit, Beograd, 1979.
 Berger, Josip – Treći roditelj: novi pravci grupne psihoterapije, Nolit, Beograd,
1980.
 Bern, Erik – Seks u ljubavi, Nolit, Beograd, 1989.
 Bern, Erik – Šta kažeš posle zdravo? Psihologija ljudske sudbine, Nolit, Beograd,
1989.
 Berne, Eric – Koju igru igraš? Psihologija ljudskih odnosa, Mozaik knjiga, Zagreb,
2010.
 Brennan, Barbara Ann – Icjeliteljske ruke. Sve o liječenju kroz ljudsko energetsko
polje; novi obrazac ljudskome biću za zdravlje, uzajamne odnose i bolest, Barka,
Zagreb, 1997.
 Brennan, Barbara Ann – Svjetlost se rađa. Put ka samoiscjeljenju, Barka,
Zagreb, 1997.
 Buber, Martin – Ja i ti, „Zodijak“, Vuk Karadžić, Beograd, 1977.
 DeGrandis, Robert / Schubert, Linda – Ozdravljeni kroz naraštaje. Osobno
putovanje u opraštanje, „Svjetlo malo“, Udruga za promicanje kršćanske
duhovnosti i moralnih vrednota, Zagreb, 2001.
 Dethlefsen, Thorwald / Dahlke, Ruediger – Bolest kao put. Kako razumjeti što
nam govore simptomi bolesti, Ljevak, Zagreb, 2011.
 Dalke, Ridiger – Bolest kao govor duše, Laguna, Beograd, 2013.
1/4
 Ducommun-Nagy, Catherine – Lojalnosti koje oslobađaju, Oko tri ujutro, Zagreb,
2010.
 Elijade, Mirča – Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze, Matica srpska, Novi Sad
1985.
 Fenichel, Otto – Psihoanalitička teorija neuroza, Medicinska knjiga, BeogradZagreb, 1961.
 Frazer, James George ‒ Zlatna grana. Podrijetlo religijskih obreda i običaja, Sion
/ Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
 Hawkins, David R. – Power vs. Force: An Anatomy of Consciousness – The
Hidden Determinants of Human Behavior, Veritas, Sedona, 1995.
 Hellinger, Bert – Meditacije, „Moć lotosa“, ZG Informatika, Zagreb, 2012.
 Hellinger, Bert – Nedjeljna razmatranja (za svaku nedjelju u godini), „Moć lotosa“,
ZG Informatika, Zagreb, 2012.
 Hellinger, Bert – Priče o ljubavi. Između muškarca i žene, roditelja i djece, nas i
svijeta, „Moć lotosa“, ZG Informatika, Zagreb, 2013.
 Hellinger, Bert – Sreća koja ostaje, Mirjana Ružić, Zagreb, 2010.
 Hellinger, Bert – To the Heart of the Matter. Brief Therapies, Zeig, Tucker &
Theisen, 2003.
 Hellinger, Bert – With God in Mind, Hellinger Publications, Bischofswiesen, 2007.
 Hellinger, Bert / Beaumont, Hunter – Touching Love: A Teaching Seminar with
Bert Hellinger and Hunter Beaumont, Zeig, Tucker & Theisen, Phoenix, 1999.
 Hellinger, Bert / Hövel, Gabriele ten – Priznati ono što jest. Razgovori o
upletenosti i rješenju, VBZ, Zagreb, 2006.
 Ilić, Vlado – Kultura konflikta. Dinamike poretka ljubavi – uvidi i saznanja,
Paideia, Beograd, 2009.
 Janet, Pierre – Ljubav i mržnja, Naprijed, Zagreb, 1968.
 Janov, Arthur – Primalni krik. Primalna terapija. Izlječenje neuroza, Detekta,
Zagreb, 2010.
 Jung, Carl Gustav – Analitical Psychology: Its Theory and Practice (The
Tavistock Lectures), Vintage Books, New York, 1970.
 Jung, Karl Gustav – Odabrana dela, 1–5, Matica srpska, Novi Sad, 1977.
2/4
 Jung, Karl Gustav – Odabrana dela K. G. Junga, 1–7, Atos, Beograd, 1996–
2006.
 Lerner, Harijeta – Ples intime, Alfa / Narodna knjiga, Beograd, 1995.
 Malinovski, Bronislav – Magija, nauka i religija i druge studije, „Karijatide“,
Prosveta, Beograd, 1971.
 Mandić, Tijana i Mandić, Dejan – Telesna sudbina, Beograd, 1991.
 May, Rollo – Psihologija i ljudska dvojba, Naprijed, Zagreb, 1980.
 McTaggart, Lynne – Eksperiment namjere. Promijenite svoj život i svijet oko sebe
pomoću vlastitih misli, Teledisc, Zagreb, 2008.
 McTaggart, Lynne – Polje. Potraga za tajnim silama svemira, Teledisc, Zagreb,
2005.
 Milivojević, Zoran – Emocije. Psihoterapija i razumijevanje emocija, Mozaik
knjiga, Zagreb, 2010.
 Moreno, Jakov – Osnovi sociometrije, Savremena škola, Beograd, 1962.
 Nikolić-Popović, Julijana / Manojlović, Snežana – Paranoidni svet, „Duša i
kultura“, Medicinski fakultet / Prosveta, Niš, 2004.
 Peake, Anthony – Izvantjelesno iskustvo, Planetopija, Zagreb, 2012.
 Perls, Fric – Geštaltistički pristup psihoterapiji, „Zodijak“, Vuk Karadžić, Beograd,
1983.
 Polster, Irving – Život svakog čoveka je vredan romana, „Mikrokosmos“,
Esotheria, Beograd, 1994.
 Progof, Ajra – Jung i sinhronicitet, Esotheria/Atos, Beograd, 1994.
 Riemann, Fritz – Temeljni oblici straha. Studija iz dubinske psihologije,
„Psihološke teme“, Slap, Zagreb, 2005.
 Samuels, Endru – Jung i njegovi sledbenici, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 2002.
 Sandler, Džozef / Dar, Kristofer / Holder, Aleks – Pacijent i analitičar. Osnov
psihoanalitičkog procesa, Paideia, Beograd, 1988.
 Sondi, Leopold – Učenje o familijarnom nesvesnom, „Psihoterapijske studije“,
Prometej, Novi Sad, 2011.
3/4
 Stajner, Klod – Školovanje srca. Učenje emocionalne pismenosti, Psihopolis
institut, Novi Sad, 2007.
 Steindl-Rast, David – Riječi razboritosti za um, tijelo i dušu, Mozaik knjiga,
Zagreb, 2005.
 Supek, Rudi – Mašta, Liber, Zagreb, 1979.
 Šeler, Maks – Eseji iz fenomenološke antropologije, Fedon, Beograd, 2011.
 Šeler, Maks – Ljubav i mržnja, »Pismo: časopis za savremenu svetsku
književnost«, Zemun, god. 24, br. 92/93 (2008), str. 179–199.
 Šeler, Maks – Ordo amoris, »Filozofski godišnjak: glasnik Instituta za filozofiju
Filozofskog fakulteta u Beogradu«, god. 9, br. 9 (1996), str. 271–296.
 Talbot, Michael – Holografski svemir, TELEdisk, Zagreb, 2006.
 Vitz, Paul C. – Psihologija kao religija. Kult samoobožavanja, Verbum, Split,
2003.
 Vukosavljević-Gvozden, Tatjana – Objektni odnosi u teoriji Melani Klajn i
savremenoj klajnijanskoj misli, »Psihologija«, Beograd, god. 32, br. 1–2 (1999),
str. 65–82.
 Welwood, John (ed.) – Awakening the Heart. East/West Approaches to
Psychotherapy and the Healing Relationship, Shambhala, Boston & London,
1985.
4/4
Download

Preporučena literatura