JDG "Veseli Cvetovi" na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje
Ul."\or|i Sugare" b.b tel:02/2776-236 faks: tel:02/2776-236
e-mail: [email protected]
Na sostanokot na Sovet na roditeli pri JDG "Veseli Cvetovi" na
op{tina Kisela Voda vo grad Skopje odr`an na 09.10.2013 godina se donesoa
slednite
Zaklu~oci:
1. Se konstituira Sovetot na roditeli vo sostav:
- Tatjana Pe{i} Nikolovski - pretsedatel, pretstavnik od objekt
Mimoza
- Andrijana Sr~okova - zamenik pretsedatel, pretstavnik od objekt
Sinoli~ka
- Margarita Grn~i{tanova - zapisni~ar, pretstavnik od objekt
Son~ogled
- Goran Galevski - pretstavnik od objekt Koki~e
- Andrijana Nikova - pretstavnik od objekt Sinoli~ka
2. Za ~lenovi vo Upravniot Odbor pretstavnici od Sovetot na
roditeli do Sovetot na op{tina Kisela Voda se predlo`eni:
- Goran Galevski
- Andrijana Nikova
3. Za uslugata osiguruvawe na deca od predu~ili{na vozrast Sovetot
na roditeli ja izbra ponudata na:
- AD “Osiguritelna Polisa”-Skopje
Za uslugata fotografiriawe na decata Sovetot na roditeli ja
izbra ponudata na:
-
Digital foto studio "IRIS"-Skopje
4. Dosieto na deteto da se objavi na veb stranata www.veselicvetovi.mk
na JDG “Veseli Cvetovi”
Sekoj roditel koj ima sklu~eno Dogovor so JDG “Veseli Cvetovi” e
dol`en da go ispe~ati i istoto da go dostavi kaj
vospituva~ot/negovatelot vo grupa.
Pretsedatel na Sovet na roditeli
Tatjana Pe{i} Nikolovski
Zapisni~ar na Sovet na roditeli
Margarita Grn~i{tanova
Download

na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje odr`an na 09.10.2013