Novi sindikat Kolubare
Broj: 23
Datum: 14.03.2015.
Lazarevac
ZAPISNIK
Sa 7. telefonske sednice Predsedništva Novog sindikata Kolubare, koja je održana dana 14.03.2015.
godine sa početkom u 9,00 časova.
Sednicu je otvorio i istom predsedavao predsednik Novog sindikata Kolubare mr Dragan Milošević,
na čiji predlog je jednoglasno usvojen sledeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva Novog sindikata Kolubare,
Informacije u vezi sa postupanjem Inspekcije rada
Donošenje Odluke o uvođenju nagrada Novog sindikata Kolubare
Donošenje Odluke o ušešću NSK na protestu građana Lazarevca i protestu prosvetnih radnika Srbije
Razno
I
Zapisnik sa 6. sednice Predsedništva Novog sindikat Kolubare usvojen je bez primedbi.
II
Predsednik Novog sindikata Kolubare mr Dragan Milošević upoznao je članove Predsedništva Novog
sindikata Kolubare da je 3. marta 2015. godine stiglo obaveštenje od Inspekcije rada o izvršenom
inspekcijskom nadzoru kod poslodavca RB „Kolibara“ po zahtevu NSK, u kojem se ističe da Inspekcija rada
nema zakonsku mogućnost da poništi Aneks ugovora o radu koji je nametnut predeseniku NSK i da to može
uraditi samo sud.
U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda zaključeno je da se napiše Žalba Ministru za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja povodom rada Inspekcije rada, kako bi se doprinelo da Inspekcija rada ozbiljnije i
odgovornije obavlja posao za koji je plaćaju građani Srbije, kao i prigovor na rad Inspekcije rada Zaštitniku
građana Saši Jankoviću.
III
Povodom protesta i štrajka glađu odbornika Skupštine Opštine Lazarevac Aleksandra Dražića, zbog
ukidanja prenosa sednica Skupštine Opštine Lazareva i neisplaćenih zarada zaposlenima u preduzećima
Kolubara-Usluge i JP za Komunalnu privredu Lazarevac, njegovih objava na društvenim mrežama i iznošenja
u javnost mnogih podataka o kriminalnim aktivnostima nosioca vlasti, ponašanja medija povodm takvih
aktivnosti i aktivnosti Novog sindikata Kolubare, NSK je kao društveno odgovoran subjekt, koji se bori za
slobodu ličnosti i slobodu izražavanja i za pravo javnosti na pravovremeno i objektivno informisanje, posle
diskusije o ovoj temi i na predlog predsednika NSK mr Dragana Miloševića doneo sledeću
ODLUKU
Novi sindikat Kolubare radi afirmacije građanske hrabrosti i slobode medija uvodi Nagradu za
građansku hrabrost i Nagradu za objektivno informisanje, koje će se svake godine na dan 28. avgusta, koji
predstavlja dan osnivanja Novog sindikata Kolubare, dodeljivati građanima i medijima koji su se naročito
istakli po svojoj hrabrosti i svojoj objektivnosti u prethodnom periodu od godinu dana.
Nagradu će činiti Zahvalnica i novčani deo nagrade.
____________________________________________________________________________________
Novi sindikat Kolubare, Orašačka 45, 11550 Lazarevac
Telefoni: +381 11 8127-718, +381 65 800-9321
www.nsk.org.rs
e-mail: [email protected]
Novčani iznos nagrade zavisiće od ukupnih makroekonomskih kretanja u zemlji i od finasijske
mogućnosti Novog sindikata Kolubare, i biće određen najkasnije do 15. jula tekuće godine, odnosno do
objavljivanja konkursa za predlaganje potencijalnih nosilaca navedenih nagrada.
IV
Povodom zakazanog protesta građana Lazarevca i zaposlenih iz preduzeća Kolubara-Usluge i
Komunalnog preduzeća zbog neisplaćenih zarada i ukidanja prenosa sednica lokalnog parlamenta, kao
protesta prosvetnih radnika Srbije koji štrajkuju skoro 4. meseca zbog ponižavanja profesije i dovođenja
zaposlenih u prosveti na rub egzistenicje, posle diskuje doneta je sledeća
ODLUKA
Ovlašćuje se predsednik Novog sindikta Kolubare mr Dragan Milošević da organizuje učešće Novog
sindikata Kolubare na navedenim protestima, na kojima će NSK dati podrška svim opravdanim zahtevima
zaposlenima koji su u protestu, odnosno štrajku.
V
Pod ovom tačkom dnevnog reda raspravljano je o zahtevu Snežane Radosavljević iz ogranka Metala,
da joj se dodeli novčana pomoć povodom odlaska u bolnicu. Posle diskusije doneta je sledeća
ODLUKA
Povodom odlaska u bolnicu dodeliti Snežani Radosvljević iz ogranka Metal pomoć u iznosu od
3.000,oo (tri hiljade dinara).
Na kraju sednice odobrena su izvršena plaćanja između sve sednice predsedništva, i to:







plaćanje u iznosu od 2.000,oo od 2.03.2015. za knjigovodstvene usluge za mesec januar 2015. godine,
a po računu Twins Milinović d.o.o
isplata 1950,oo za koktel povodom 8.marta po računu firme Slatko srce od 6.03.2015
isplata 1917,80 za koktel povodom 8.marta po računu Femilii Đirović od 6.3.2015
isplata 2389,75 za koktel povodom 8.marta po računu Delez Srbija-Maxi od 7.3.2015
isplata 1800,00 za koktel povodom 8.marta po računu Eko-M Land od 7.3.2015
isplata 2870,00 za koktel povodom 8.marta po računu UTZR City Gril od 7.3.2015
isplata 9000,00 za novčane čestitke povodom 8.marta od 7.3.2015

isplata pomoći od 5.000,oo od 7.03.2015. za lečenje člana NSK Milna Trbojevića iz ogranka Kopovi,

isplata 1350,00 za cveće povodom 8.marata od 8.03.2015
Sednica je završena u 11,00 časova.
Predsednik Novog sindikata Kolubare
________________________________
mr Dragan Milošević
____________________________________________________________________________________
Novi sindikat Kolubare, Orašačka 45, 11550 Lazarevac
Telefoni: +381 11 8127-718, +381 65 800-9321
www.nsk.org.rs
e-mail: [email protected]
Download

OVDE - Novi sindikat Kolubare