֘œÀÊÓ䣣
7‡Ê-/ùÊ÷/6,/Ê
,
POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI
""Ê
"1Ê*, /
INTERNETOVÝ TISK BEZ OVLADAČŮ
,*
PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ČR
"-
xÓÊ
NOVINKY
AKTUÁLNĚ Z PODNIKOVÉHO IT
ÈÈÊ
BEZDRÁTY ČTVRTÉ GENERACE
ZKUŠENOSTI S NOVÝMI BEZDRÁTY
ÇÈÊ
ROZHRANÍ MEZI UŽIVATELEM A IT
ITIL PRAKTICKY III SERVICE DESK
xÎÊ
ERP V ROCE 2011
PŘEHLED ERP SYSTÉMŮ
ÇäÊ
TENCÍ A VE FORMĚ
TENCÍ KLIENTI POHLEDEM NOVELLU
näÊ
PŘIPRAVTE SE NA BREBERKY
ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ
ÈÓÊ
POSKLÁDEJTE SI DLAŽDICE
CO UMÍ WINDOWS PHONE 7
ÇÓÊ
VE SVĚTĚ LOTUSŮ
IBM LOTUSPHERE 2011
n£Ê
PREVENCE JE LEPŠÍ NEZ LÉČBA
DATA LOSS PREVENTION
È{Ê
GOOGLE TISKNE OBLÁČKY
GOOGLE CLOUD PRINT
Ç{Ê
TECHNOLOGICKÝ ROK
TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ROCE 2011
nÓÊ
DEDIKOVANÝ LEPŠÍ NEŽ VIRTUÁLNÍ
DEDIKOVANÉ SERVERY PODLE FORPSI
aktuality
IBM nabízí virtuální desktopy
IBM se přidalo k zástupu virtualizačních
firem a začalo nabízet Virtual Desktop for
Smart Business. Ta umožňuje provozovat
a spravovat virtuální desktopy na serveru, ke
kterým uživatelé následně mohou přistupovat
odkudkoliv a z různých zařízení (počítač,
tenký klient, netbook, tablet atp.). Provozovat
je možné desktopové operační systémy
Windows a Linux a k dispozici je kompletní
nonstop zálohování dat a nastavení. Centrální
správa samozřejmě umožňuje okamžité
aktualizace a další centrální aktivity. Virtual
Desktop je možné provozovat jako službu,
nebo ve vlastním privátním cloudu. Licence
na jednoho uživatele vyjde na 142 eur ročně.
Dynamics AX nyní pro obchodníky
Microsoft uvedl na trh ERP systém Dynamics
AX for Retail, které je určeno pro střední a větší
obchodníky, kteří chtějí výstupy ze svých
poboček přímo propojit s dalšími firemními
daty. Službu je možné například nasadit na
pokladní systém, a ten následně propojit se
správou skladů, financí a dalšími službami.
Okamžitě tak lze reflektovat stav z jednotlivých
poboček. Zahrnuta je také podpora prodeje
a reklamních akcí, vícekanálové prodeje,
podpora hardwarových a platebních
standardů, centrální správa prodejny a další.
Dynamics AX for Retail je dostupný také pro
tuzemské zákazníky.
VMware uvedl
Zimbra 7
Koupí společnosti Zimbra se VMware
chlubil v loňském roce na VMworldu a nyní
představuje novou verzi tohoto systému
pro práci ve skupinách. Zimbra 7 obsahuje
součásti Collaboration Server 7 (dříve
Collaboration Suite), Appliance 7 a Desktop
7. Tyto nové součásti nyní umožňují
sdílení dat v cloudu, práci s různými
verzemi souborů, podrobnější přístup
ke kontaktům, sdíleným pracovištím,
grafům atp., zabudována byla podpora pro
telefony BlackBerry (možná je kompletní
synchronizace groupwaru) a podporována
je synchronizace mobilních aplikací.
Administrátor nyní může lépe pracovat
s rolemi a právy a vylepšena byla autorizace
koncového uživatele.
HP přichází s cloudovým řešením CloudSystem
Hewlett-Packard navazuje na svojí
konvergenční infrastrukturu
uvedenou na podzim loňského
roku a začíná se aktivně
zajímat o privátní a veřejné
cloudy. Výsledkem
snažení je nový systém
HP CloudSystem, který
má umožnit práci
v cloudech a zároveň
zaručit jejich pohodlnou
správu. CloudSystem má
vyjít vstříc všem zákazníkům HP,
Jednou větou
Citrix nyní podporuje migraci
mezi cloudovými produkty Amazonu
a XenServerem
52
Connect! únor 2011
kteří již provozují systémy společnosti
(BladeSystem, BladeSystem Matrix,
3PAR Utility Storage a další) –
vše je možné během chvilky
začlenit do požadovaného
cloudového prostředí. HP
nabízí prostřednictvím
služby HP Financial
Services konzultace
případným zájemcům,
díky nimž je možné zjistit
návratnost a výhodnost
investice do cloudu.
Společnost STORYFLEX a.s. se
transformovala na Proact Czech Republic, s.r.o.
a stala se členem skupiny Proact IT Group
Minerva ČR pokračuje ve výhradní
distribuční smlouvě s dodavatelem pro
výrobní podniky QAD Inc.
Nové VMware Go
Pro je tu
VMware představil vylepšenou cloudovou
službu Go Pro pro malé a střední podniky.
Služba umožňuje snadnější přechod
k VMware vSphere pomocí webového
rozhraní, k dispozici jsou bezpečnostní
a aktualizační moduly, je možné spravovat
softwarové licence a hardwarová aktiva
a možné je také spravovat požadavky na IT
oddělení.
téma
6.
"Ê-Ê
/"Ê*"/
Novinky v ERP systémech v roce 2011
Krize nastartovala nové procesy ve spoustě oblastí
a podnikové informační systémy nejsou výjimka. Co hýbe
světem ERP ve světě a u nás?
gorii opensource, jako je Compiere nebo
jeho španělský klon Adempiere. Naopak
kolosům hrozí hubené roky.
Česko? Jen prověřená řešení
K
AUTOR
dyž se mluví o trendech ve světě
ERP, většinou jsou na prvním místě změny na straně zákazníků, ze
kterých vyplývají změny požadavků na systém. Letos je to trochu jinak. Trendy pro rok
2011, o kterých se mluví na zahraničních
webech věnovaných ERP a CRM, jsou hlavně technologické.
Mezi nejvýraznější trendy patří SaaS
(Software as a Service / software jako služba) a SOA (service-oriented architecture /
architektura orientovaná na službu) ve
spojení s datovými a výpočetními cloudy.
Ne každá firma si může dovolit vlastní systém a ne každá firma má kapacitu starat
se o něj.
Druhou novinkou je důraz na propojení
ERP systémů s mobilní sítí. Vede k němu
potřeba rychle rozhodovat a mít informace
vždy a všude k dispozici. Díky rozšíření komunikace na externí pracoviště se zároveň
eliminují „datové ostrůvky“, nepropojené
s centrální sítí.
Rudolf Pleva
publicista
Rozvoj se očekává i v oblasti business
inteligence: rozvíjet se budou pokročilé
metody data miningu přímo nad databází.
Některé firmy už dnes data analyzují vlastními nástroji, ale do budoucna by měly tuto
oblast obsloužit komplexní ERP systémy. Ty
nejšikovnější začínají uložená data obohacovat informacemi ze sociálních sítí.
Než necháme zhodnotit vývoj na poli
trendu samotné manažery českých ERP
firem, krátce shrneme ta méně technologická očekávání. Krize nutí všechny firmy
Taková jsou očekávání ve světě. U nás je
všechno trochu jinak. České prostředí je
k novým technologiím skeptické. Z vyjádření manažerů je jasné, že poptávka po
nich je u nás slabší a nasazení do praxe se
očekává výrazně později.
Začneme u Petra Klapky, ředitele společnosti Vision Praha: „Z pohledu produktu
je málo uživatelů takových, kteří se zaměřují na nejnovější technologie, takže nové
věci k uživatelům prosakují nesrovnatelně
pomaleji než na stránky odborných časopi-
České prostředí je k novým
technologiím skeptické. Poptávka je
slabší a nasazují se později
šetřit na výdajích. Zároveň si ale menší
firmy uvědomují, že právě díky ERP jsou
schopné fungovat efektivněji. Proto se
očekává rozvoj ERP v menších firmách. Ty
preferují specifická řešení a potřebují pravidelně hodnotit efektivitu svého systému,
což klade vyšší nároky na jeho poskytovatele. Zdá se také, že v rámci tohoto trendu
by se mohly prosadit ERP systémy v kate-
sů. Stále více se teď prosazují elektronické
komunikační kanály. Po eBankingu je nyní
žhavým tématem eGoverment a myslím,
že velmi brzo se požadavek na předávání
strukturovaných dat mezi firmami rozšíří
od velkých společností ke středním a menším podnikům.“ Mírný pokrok v mezích zájmu zákazníků naznačuje i marketingová
manažerka Alena Pribišová z firmy Minerva
Connect! únor 2011
53
téma
Česká republika: „V zásadě předpokládáme,
že půjde o pokračování stávajících trendů,
přesněji řečeno, dojde k jejich skutečnému použití v reálné praxi. Určitě je to SOA,
SaaS, cloudy – reálné využití ale zatím není
v oblasti ERP systémů příliš velké.“
Jiří Fišera z divize podnikových informačních systémů firmy Arbes Technologie
naznačuje propojení mezi technologickou
a ekonomickou stránkou systému. „Očeká-
ných odpověděla ve smyslu, že SaaS nemají problém nabídnout, ale jejich klienti
nemají velký zájem. Propojení s mobilem
se sice začíná rozvíjet, ale ani tady nejde
mluvit o nějakém boomu. Pod podporou
mobilních technologií si většina klientů
představuje spíše koncové terminály.
Proč je vlastně mobilní napojení na ERP
nutné, naznačuje Iva Stanovská, ředitelka
rozvoje společnosti Aquasoft: „Jedním
z dlouhodobějších
trendů je zvyšování
procenta funkcionality dostupné pomocí webového rozhraní a tedy mobilní
a vzdálený přístup
k ekonomickému
užít i mobilní zařízení. Především se jedná
o některé informativní funkce (okamžité
přehledy různých stavových veličin podniku, jako stavy skladů, saldokont, plateb
a podobně, případně přehledy událostí).
Druhým podstatným využitím může být
sběr identifikačních údajů například při
zpracování různých zásilek v terénu nebo
různých záznamů v terénu. Jsem však přesvědčen o tom, že každá společnost bude
vyžadovat více méně vlastní řešení svého
specifického problému a využití bude tedy
do značné míry individuální.“
Jedním z dodavatelů ERP, který s mobilním připojením problémy nemá, je podle
svého obchodního konzultanta Milana
Hrušky firma IS Berghof. „Propojení ERP
a mobilních zařízení je pro nás rutina. Do-
Abra G4
váme od zákazníků tlak na časové i finanční úspory, to znamená další automatizaci
a digitalizaci jednotlivých procesů. Proto
počítáme s poptávkou po konsolidovaných
datech pro potřeby rozhodování a řízení –
business intelligence řešení a v neposlední
řadě propojení s mobilními zařízeními.“
A poslední poznámku k trendům na
českém trhu s ERP necháme na Milana
Cvrkala, produktového manažera Microsoft
Dynamics. Potvrzuje, že změny na poli ERP
systémů, které se netýkají primárně technologií, se projevují v ČR stejně jako ve
světě: „Vnímáme zejména větší poptávku
po oborově zaměřených řešeních, rozvoj
informačnímu systému společnosti.“
Podobně se vyjaQAD Enterprise
dřuje Tomáš Ježek,
zakladatel společnosti Ježek software.
Smysl mobilních aplikací navíc vidí v odstranění zmíněných datových ostrůvků:
„Čím dál častěji zaznamenáváme požadavky na připojování vzdálených poboček
nebo terénních pracovníků a na sdílení dat
v reálném čase. Firmám již nestačí offline
režim a chtějí odstranit roztříštěnost dílčích
evidencí.“
Zajímavý je pohled na konkrétní důvody, proč se v ERP nové technologie prosazují
ERP systémy dokáží pracovat
s mobilními platformami a nechybí ani
možnost SaaS a cloudu
poptávky po nástrojích na získání a péči
o zákazníky (CRM) a všeobecný trend na
snižování nákladů jak ve smyslu pořízení
ERP a nákladů na jeho provoz, tak ve smyslu hledání řešení, které pomůže dlouhodobě udržet konkurenceschopnost a snižovat
náklady na výrobu, obchod a další procesy
ve firmě.“
Zkuste to bez drátů
Společně s manažery si posvítíme i na další
dvojici trendů – poskytování SaaS a napojení na mobilní zařízení. Většina z dotáza-
54
Connect! únor 2011
pomaleji. Znovu odpovídá Alena Pribišová:
„Dle našich zkušeností je ve velkých firmách
větší informovanost o konceptu SaaS, což
je pravděpodobně ovlivněno existencí
specializovaných IT pracovníků. Zatímco
u menších firem pociťujeme větší reálný
zájem o SaaS, což je dáno skutečností, že
často právě menší firmy v důsledku neexistence specializovaných IT zaměstnanců
ve větším rozsahu využívají služby externích dodavatelů.“ Doplňuje ji Petr Klapka
s podobným vysvětlením: „Nepochybně
existují aplikace, pro které je vhodné vy-
vedeme využít nejnovější dotyková zařízení
na platformách iOS a Android.“ Ještě o kousek jinde je Microsoft, pro který jsou naše
šuplíky malé: své systémy sice nabízí jako
službu, ale neomezuje se na SaaS: „Snažíme
se v ERP a CRM řešeních dát zákazníkům
možnost volby, takže spíše než čistý koncept SaaS umožňujeme zákazníkovi využít
možnost kombinace obou přístupů a volby
toho, co je pro něj v danou chvíli větším
přínosem. Tomuto přístupu říkáme raději
S+S (software + služby),“ vysvětluje Milan
Cvrkal.
Další tři manažeři vnášejí do diskuze
o ERP systémech zdravě kritické hlasy. První
z nich je Iva Stanovská z Aquasoftu: „Domníváme se, že je význam cloud computing v některých případech poněkud přeceňován. Z dosavadních zkušeností vím,
že vývoj, nasazování a správa jakéhokoliv
řešení je řádově jednodušší, pokud máte
celou infrastrukturu plně pod kontrolou.
Zároveň cloud computing není jen o pronájmu serverů, ale o celkovém přístupu k IT
společnosti.“ Doplňuje ji obchodní ředitel
Altus software Miloš Novák: „Požadavky
na mobilní připojení k ERP mi často přijdou zbytečné a motivované snahou být
in. Manažer, který chce být informován
o výsledcích firmy, většinou potřebuje
větší množství údajů, než jsou „čitelná“
téma
data na obrazovkách telefonů. Také variabilita těchto pohledů, připravených pro
displeje telefonů, nebývá velká. Myslím,
že mnohem lepším řešením v těchto situacích bývá lehký notebook či tablety, které jsou stále více v módě.“ A na opatrnost
klientů upozorňuje Tomáš Ježek: „V našem
segmentu otázka cloud computingu i poskytování ERP formou SaaS mají společnou odpověď. Tyto přístupy nejsou nijak
vyžadovány, zákazníci chtějí mít hardware
i veškerý software pod vlastní kontrolou.
Svá data považují za to nejcennější, co mají,
a nejsou ochotni se jich vzdát.“
Peníze ukryté v datech
Pro zpracování dat neexistuje napříč ERP
průmyslem žádný standard. Každá společnost ho řeší po svém. Některé systémy
ho zvládají samy a výsledky integrují do
nástrojů business intelligence, jiné se spoléhají na externí řešení. To pak bere data
z databáze pod systémem a funguje zcela
autonomně.
Na téma práce s daty se sešly čtyři
odpovědi. Microsoft celkem samozřejmě
propojuje své ERP řešení s programy, určenými pro běžné uživatele: „Všechny naše
ERP a CRM produkty pokročilé analýzy
a vizualizace dat podporují. Jde zejména
o analytické vlastnosti SQL serveru a Excelu. Integrací Dynamics produktů s těmito dvěma nástroji podporujícími analýzy
vzniká ojedinělá možnost propojit v jednotném prostředí nástroje pro zpracování
transakcí a plánování zdrojů (ERP) s nástroji
pro ukládání a analytické zpracování velkých objemů dat (SQL) a nástroji pro prezentaci a vizualizaci, na které jsou uživatelé
zvyklí a snadno je dokážou plnohodnotně
využít (Excel).“ Nad SQL pracují systémy od
Ježek software: „Vzhledem k otevřenosti
systému a používání MS SQL serveru jsou
u řady zákazníků Duelu využívány pokročilé techniky analýzy dat, často přenesené
Microsoft Dynamics
cení business inteligence o tato data může
přinést zajímavé souvislosti – automaticky
se nabízí třeba využití v personalistice nebo
v marketingu přes social media monitoring. Ze všech oslovených firem s nimi ale
umí pracovat pouze jediná.
Většinový názor dodavatelů ERP systémů shrnuje Iva Stanovská: „Sociální sítě
jsou zatím spíše využívány pro sdílení znalostí a vytváření komunit ERP odborníků.
Zatím nepozorujeme pronikání sociálních
sítí do ERP. Jsou a hlavně budou doménou
hlavně v oblasti elektronického obchodu
nebo CRM systémů.“ Velmi podobně reagují oslovení zástupci všech ostatních firem.
Jedinou výjimkou je Microsoft. „Sociální sítě jsou fenoménem dneška a s našimi produkty je možno je propojit. Jde
například o možnost propojení některých
údajů s modulem lidských zdrojů a náboru
zaměstnanců, propojení retailových řešení
na sociální sítě, sledování komunikací na
sítích, co o našich výrobcích říkají uživatelé nebo aktivní marketing pomocí těchto
komunikačních kanálů,“ říká Milan Cvrkal
z Microsoft Dynamics. do jejich specializovaných aplikací podle
jejich specifických potřeb.“
Systém FEIS od Arbesu využívá konkurenční Oracle a práci s daty nabízí v rámci
modulu Business Intelligence. „V nabídce
máme BI nadstavbu, která je postavená
na osvědčených technologiích společnosti
Oracle (OBI).“ A originální řešení má i systém Vision32. „V případech, kdy pracujeme
s opravdu rozsáhlými databázemi, je vhodné využít specializované nástroje pro zpracování a prezentaci dat. Základem námi
nabízeného řešení je databáze Sybase IQ
a pro prezentaci dat je možno využít různé
nástroje společnosti MicroStrategy.“
Sociální sítě nemusí jenom
snižovat efektivitu
Úplně na konec jsme si nechali současný
fenomén, sociální sítě. Na první pohled se
zdá, že nemají ve světě databází co dělat,
a pokud ano, tak spíše v negativním smyslu
– řeší se, jak je zablokovat.
Skutečnost je ale složitější: módou poslední doby je pracovat s daty z internetu
obecně a ze sociálních sítí zvlášť. Oboha-
INZERCE A111001588
Jen efektivní podnikové procesy
vedou k udržení se na trhu, zvýšení
konkurenceschopnosti a expanzi
Poskytujeme optimalizaci
podnikových procesů v oblastech:
●
prodej a nákup
●
logistika a skladování
●
plánování a řízení výroby
●
finance a manažerské rozhodování
55
Connect! únor 2011
Informujte se jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému na [email protected] www.minerva-is.eu
téma
AUTOR
Alena Pribišová
marketing manager,
Minerva Česká republika,
a.s.
Vision Praha
Naše jednoznačná výhoda je v tom,
že dokážeme nabídnout řešení i velmi
zapeklitých požadavků. Zákazník, který
komunikuje s námi, komunikuje zároveň
s výrobcem systému, a tudíž může dostat
to, co by jinde nedostal vůbec, nebo jen za
velmi nepříznivého poměru cena/výkon.
Další zajímavou výhodou je poměrně velká
otevřenost systému, troufám si říci, že v naší
cenové hladině neobvyklá. Pro naši klientelu
to opět znamená velmi příznivý poměr
cena/výkon. Toto vše přináší jeden drobný
problém, systém se nedá dost dobře
prodávat jako mobilní telefon, neboli „Milý
zákazníku, tady to máš a bav se.“
56
Connect! únor 2011
Mgr. Petr Klapka
ředitel společnosti Vision Praha s.r.o.
Ježek software
Naším cílem zůstává především
dlouhodobá spokojenost uživatelů,
nikoliv jen vlastní obchodní úspěch.
Cestu vidíme v trvale přátelském postoji
k zákazníkům, který se promítá do všech
vyvíjených produktů i poskytovaných
služeb. Věříme, že uživatelé ocení dokonalý
software s nenáročným ovládáním, aktivní
pomoc při řešení problémů s účetními
a ekonomickými agendami i nabízený
systém vzdělávání v oblasti firemních
financí i související legislativy.
Naše firma se již od počátku zaměřuje na
vývoj univerzálních „krabicových“ produktů,
které pokryjí potřeby většiny uživatelů. Je
tak mnohem snadnější udržovat jednotlivé
verze a promítat do nich časté legislativní
aktualizace. Přesto díky otevřenosti
použitých technologií a architektuře je
možné systémy jednoduše přizpůsobit
individuálním potřebám jednotlivých
uživatelů bez zásahu do základní distribuce.
Náš zákazník ví, co chce, a výběru ERP
věnoval hodně času a energie. Nemá rád
zbytečnou práci a za svoje peníze chce
maximální efektivitu. To platí jak pro účetní
kanceláře (které tvoří cca 50% zákazníků),
tak pro firmy, které si vedou účetnictví samy.
Ing. Tomáš Ježek
zakladatel společnosti
Ježek software
Microsoft
Jednoznačnými výhodami Dynamics
ERP řešení jsou široký partnerský řetězec
a platforma Microsoft. V prvním případě
získává zákazník záruku, že nebude se
systémem odkázán pouze na jednoho nebo
velmi omezený počet dodavatelů. V druhém
případě pak získává možnost výrazně snížit
celkové administrativní náklady na svoje
IT a možnost využít velmi široké zásoby
různých vývojářů a specialistů, kteří s touto
platformou jsou schopni pracovat.
Naše řešení jsou stavěna jako široká
univerzální řešení s velmi dobrou
přizpůsobitelností. Přizpůsobení zákazníkovi
přímo podle jeho procesů pak zajišťuje
implementační partner. Ve výsledku pak
zákazník získává výhody z obou zmíněných
přístupů.
Vzhledem k tomu, že v našem
partnerském řetězci působí široké spektrum
partnerů, z nichž každý se orientuje na
různé zákazníky nebo různé obory, tak náš
typický zákazník vlastně neexistuje. Naše
řešení používají zákazníci velmi malí stejně
jako velké korporace, a to prakticky ve všech
oborech na trhu.
AUTOR
Snažíme se o rozvoj co nejobecnějšího
jádra systému, které by bylo možno
modifikovat dle požadavků objednatele,
případně rozšířit o okrajovou funkcionalitu.
Pravdou ale je, že systém spíše
přizpůsobujeme potřebám konkrétního
zákazníka. V našem světě platí, že za
relativně malých nákladů můžeme znásobit
užitnou hodnotu systému.
Náš typický zákazník je firma, která
prodává služby, zboží, vlastní výrobky nebo
má zakázkovou výrobu. Má řádově desítky
nebo stovky zaměstnanců. Náš typický
zákazník je velmi náročný a nepodléhá
reklamním sdělením nadnárodních
dodavatelů ERP.
AUTOR
Výhodou podnikového řešení Minervy
ČR je bezesporu zacílení. Minerva ČR je
specialista na výrobní podniky, kterým
dodává produkty zaměřené na dané výrobní
odvětví. Vlajkovým produktem je ERP systém
QAD Enterprise Applications, vyvinutý
pro konkrétní výrobní odvětví se sériovou,
zakázkovou nebo kombinovanou výrobou.
QAD najdete v průmyslu automobilovém,
elektrotechnickém, strojírenském,
farmaceutickém, potravinářském a odvětví
spotřebního zboží. Minerva ČR přistupuje
k zákazníkům s maximálním nasazením
a kvalitními službami. Služby HelpDesku
máme jedny z nejrozšířenějších na trhu již
ve standardu. Nastalý problém řešíme hned
po prvním zavolání, zákazníci se nesetkají
s byrokracií a systémem automatů.
Preferujeme oborově zaměřené řešení,
které zákazníkům pomůže efektivně řešit
požadavky jeho podnikání. ERP systém
QAD používají celosvětově výrobní podniky
od malých lokálních podniků (varianta
QAD Rapid) přes střední velikosti až po
velké nadnárodní společnosti. Typický
zákazník QAD EA je výrobní podnik střední
nebo velké velikosti podnikající v rámci
jedné entity nebo má více poboček. Jeho
výroba je buď sériová, nebo zakázková,
případně kombinace obou typů. Zákazník
své výrobky směřuje na export i tuzemský
trh. Další rysy typického zákazníka se odvíjí
od daného odvětví. V automobilovém
průmyslu například je to typicky využívání
EDI komunikace s dodavateli a odběrateli,
v potravinářství práce se šaržemi
a rychloobrátkovost, ve farmaceutickém
průmyslu práce se šaržemi a propojení na
laboratorní systémy, apod.
AUTOR
Minerva ČR
Milan Cvrkal
produktový manažer
divize podnikových řešení
Microsoft Dynamics
IS Berghof
Systém PSIpenta.com klasifikujeme jako
Best of Breed ERP řešení specializované
na vybrané oblasti výroby a podnikové
logistiky. Zastáváme názor, že široká,
univerzální řešení nejsou schopna
dostatečně pokrýt náročné požadavky
nyní velmi častých zakázkových výrob
a praxe nám dává za pravdu. Na druhou
stranu řešení ušitá firmě na tělo – tedy
individuálně naprogramovaná na zakázku –
jsou zpravidla podstatně nákladnější. Jejich
realizace trvá dlouho a rovněž dlouhou
dobu trvá jejich odladění a vychytání
chyb, které se při individuální realizaci
vždy vyskytnou. Jejich datový model se liší
u každé instalace – to zvyšuje náročnost
na jejich údržbu. Naše cesta je někde
uprostřed: preferujeme řešení šité na míru
– ovšem s využitím rozsáhlé a komfortní
standardní funkčnosti oborově zaměřeného
informačního systému.
Systém PSIpenta.com je nejvíce
nasazován ve středně velkých až
větších firmách zejména ve strojírenství,
elektrotechnickém průmyslu a také
u subdodavatelů automobilového
průmyslu. Vhodný je také pro dodavatele
investičních celků a engineeringové firmy.
PSIpenta.com je typickým ERP řešením
pro řízení diskrétní výroby s náročnými
požadavky. Podporuje zakázkovou, kusovou,
malosériovou a sériovou výrobu i na více
lokalitách současně. Systém lze nasadit
také do výrobně-obchodních společností
s velkým podílem obchodní činnosti.
obchodní konzultant IS
Berghof s.r.o.
Arbes Technologie
Jsme schopni jak nabídnout široké
univerzální řešení, tak „ušít“ systém na míru
dle specifických potřeb zákazníka. Tato
variabilita je umožněna tím, že Arbes FEIS je
koncipován jako modulární a vyznačuje se
vysokou parametrizovatelností; nastavení
systému je řešeno pomocí mnoha
parametrů ve všech modulech a v celém
informačním systému.
Zákazníci se v dnešní době primárně
soustřeďují na rozvoj svého podnikání.
Nechtějí věnovat příliš času specifikování
zadání a požadavků na univerzální řešení.
Očekávají od IT společnosti takový produkt
a přístup, který vychází ze znalosti jejich
potřeb a spolu s tím nabízí i přidanou
hodnotu a know-how. Přesně takový
systém, přístup a specializaci může zákazník
od naší společnosti očekávat.
Náš zákazník je na jedné straně
nadnárodní společnost s pobočkami po
celé Evropě, na straně druhé se jedná
o tradiční českou rodinnou firmu s cca
deseti zaměstnanci.
AUTOR
Jiří Fišera
Key Account Manager divize podnikových
informačních systémů Arbes Technologie,
s.r.o.
Altus software
V 99 % případů jsem zastáncem
univerzálních řešení, u kterých existují
s ohledem na stovky a tisíce uživatelů
mnohem větší záruky rozvoje a podpory.
Ale v případě Altus Vario získává klient navíc
možnost vyladit detaily fungování Varia
díky jeho otevřenosti pro úpravy a existenci
doplňků, kterých je nepřeberné množství.
Dokážeme tak v praxi nahradit i vysoce
specializovaná řešení.
Naši klienti mají od 1 do 150 současně
pracujících uživatelů. Na začátku hledání
nového IS oslovili několik nejvýznamnějších
dodavatelů softwaru, a pokud jsme dostali
příležitost klientovi ukázat možnosti Varia,
většinou se jednání dovedla ke zdárnému
konci. Snažíme se s klientem najít shodu
nejen v požadavcích na funkce nového IS
ale také v pohledu na finanční náročnost
projektu nebo v požadavcích na servis.
Jsme přitom variabilní v jednáních tak jako
náš produkt Vario. A z jaké branže jsou naši
zákazníci? Jedná se o desítky oborů z řad
maloobchodů, velkoobchodů, výrobních
společností, servisních firem, poskytovatelů
služeb aj. Rádi vycházíme vstříc neziskovým
společnostem a vzdělávacím organizacím
i s jejich omezenými finančními možnostmi.
Miloš Novák
obchodní ředitel Altus software s.r.o.
Aquasoft
Od konkurence nás
odlišuje hlavně to, že
nenabízíme monolitický
ERP systém, ale integraci
více specializovaných
systémů v rámci MS
Dynamics AX, jejichž
licence jsou výrazně
levnější než licence
pro klasické ERP řešení.
I díky tomu dovedeme
integrovat heterogenní
systémy, vyvíjet
komplikované specifické
moduly a nadstavby
řešení v rámci ERP
a v neposlední řadě
poskytovat kvalitní
poimplementační podporu.
V případě Dynamics AX jsme vlastně
svědky nebývalého jevu – Microsoft nabízí
produkt, který v mnoha ohledech splňuje
parametry opensource řešení. Drtivá většina
implementace je partnerům otevřená
k dalším úpravám, což dovoluje „ohnout
řešení, nikoli zákazníka“.
Typickým zákazníkem Aquasoftu je
projektově orientovaná firma střední
a větší velikosti (IT, konzultační společnosti,
marketingové agentury, …), poskytující
profesionální služby. Rovněž to může být
AUTOR
Ing. Milan Hruška
AUTOR
AUTOR
téma
Ing. Iva Stanovská
ředitelka pro rozvoj
a interní služby Aquasoft
spol. s r.o.
projektová divize výrobního podniku. Náš
zákazník chce fungující oborové řešení,
ale má navíc i specifické požadavky, které
je nutno do řešení doplnit. Obvykle má za
sebou předchozí zkušenost s implementací
informačního systému a preferuje
profesionálního, seriózního dodavatele pro
dlouhodobou spolupráci.
NetSuite
INZERCE A111002874
www.jkr.eu
Connect! únor 2011
57
téma
Přehled vybraných ERP systémů
ABRA G2
ABRA G3
ABRA G4
Aconto
Altus Vario
Arbes FEIS
Bílý Motýl
Byznys ERP
Ekonom
Zaměření
malé
středně velké
středně velké a velké
malé, střední i velké
1 až 150 současně
pracujících
uživatelů
malé, střední
i velké
střední
střední a velké
malé a střední
Funkce
komplexní
komplexní
komplexní
účetnictví
a ekonomická
agenda
komplexní
komplexní
komplexní
komplexní
komplexní
Počet
zákazníků
2644
1109
65
cca 3 000
1 550
cca 200
70
1 250
cca 20 000
Cena za
pořízení
a počet
licencí
Cena za
roční
aktualizaci
dle konfigurace
dle konfigurace
dle konfigurace
5 000 až 25
000 Kč za tzv.
komplet pro
uživatele/platba
za jednotlivé
moduly
dle objemu
dle velikosti
zpracování
společnosti,
dat, struktury
množství úprav
implementace
a počtu uživatelů
a počtu uživatelů
dle konfigurace
samostatné
moduly od 1 980
Kč; účetní balíčky
6 480 Kč; balíčky
pro podvojné
účetnictví 11
080 Kč; pro
dalšího uživatele
v síti licence za
příplatek 3 500
Kč; mimo síť za
50 % pořizovací
ceny výchozí
konfigurace
Roční program
Maintenance od
16 do 25 % z ceny
licencí (zahrnující
další služby) nebo
jednorázový
poplatek 10 %
dle konfigurace
a klienta
20 % z ceny
licence
v rámci podpory,
maximálně 20 %
z ceny licence
25 % ceny výchozí
konfigurace
Evidence (faktury,
objednávky,
pohledávky, závazky,
banka, DPH, SH),
Podvojné účetnictví,
Daňová evidence
příjmů a výdajů,
Sklad, Prodejní
kasa (registrační
pokladna – funkční
nadstavba modulu
Sklad), Evidence
majetku, Mzdy,
Správce
14 základních +
desítky modulů
pro různá oborová
řešení
základ:
Účetnictví;
další moduly:
Bankovní
modul, Kurzovní
lístek, Cashflow
manažer, Plán
a rozpočty,
Majetek,
Univerzální
importér, Sklad,
Ceník, Výroba,
Obchodní
případ, Sestavy
a grafy,
Administrátor,
ISDOC
Účetnictví,
Ekonomika
(fakturace, DPH,
zálohy, platby,
banka, pokladna),
Obchod (nákup,
prodej), Sklad
(interní logistika,
expedice),
Řízení vztahů
se zákazníkem,
TPV a výroba,
Projektové
řízení, Mzdy
a personalistika
Centrální menu,
Workfow,
Manažer, Finanční
účetnictví, Byznys
mobile, CRM,
Fakturace, Mzdy
a personalitika,
Centrum Sdílení
Dokumentů,
Pokladna,
Bankovní
operace, Evidence
majetku, Byznys
BI, Projektové
řízení, Skladové
hospodářství,
Zakázky,
Informace,
Doprava, Výroba,
Excellent
Daňová evidence,
Podvojné
účetnictví,
Fakturace (včetně
Interní doklady,
Pokladna, Banka,
Příkazy k úhradě,
Homebanking,
Majetek, Kniha
jízd, Katalog,
Adresář, Úkoly,
Objednávky),
Sklady,
Maloobchod,
Mzdy (včetně
Personalistika,
Docházka),
E-Shop
Ano; řeší se
individuálně
Ano; ShopCentrik
a FastCentrik,
ShopSys, e-shopy
Jedničky,
web2way, CZI,
e-shopy Nového
webu, atd.
Ano; Magento
Ano; vlastní
e-shop iByznys;
Ano; Zoner inShop;
možnost
napojení IS na
propojení
webové stránky
s e-shopem
třetích stran
dle konfigurace;
roční licenční
poplatek za
jednouživatelskou
licenci obsahující
Evidenci, Podvojné
účetnictví, Sklad,
SQL server, Správce
za 8 260 Kč
dle konfigurace
dle konfigurace
dle konfigurace
Funkční
moduly
Adresář, Účetnictví
a výkazy, Banka
a homebanking,
Pokladna, Majetek,
Nákup, Prodej,
Kniha jízd, Skladové
hospodářství,
Maloobchodní
prodej, Kompletace,
Gastrovýroba,
Výroba, CRM,
Servis, Mzdy
a personalistika,
Webové služby,
Dokumenty
a přílohy,
Administrace
Adresář, Banka
a homebanking, Business
Intelligence, Call-centrum,
CRM, Docházkový systém,
Dokumenty a přílohy,
E-shop, Gastrovýroba,
Kapacitní plánování,
Kniha jízd, Kompletace,
Komunikace, Konstrukční
systém (CAD), Logistika čárové kódy a RFID, Majetek,
Maloobchodní pokladny,
Maloobchodní prodej, Mzdy
a personalistika, Nákup,
Nástroje přizpůsobení,
Pokladna, Polohované
sklady, Pošta, Prodej,
Projektová dokumentace,
Projektové řízení, Reporty,
Restaurační prodej, SCM,
Servis, Schvalování dokladů,
Skladové hospodářství,
Skriptování, Splátkový
prodej, Účetnictví, Výroba,
Webové služby, Workflow
Adresář, Banka
a homebanking, Business
Intelligence, Call-centrum,
CRM, Docházkový systém,
Dokumenty a přílohy,
E-shop, Gastrovýroba,
Kapacitní plánování,
Kniha jízd, Kompletace,
Komunikace, Konstrukční
systém (CAD), Logistika čárové kódy a RFID, Majetek,
Maloobchodní pokladny,
Maloobchodní prodej, Mzdy
a personalistika, Nákup,
Nástroje přizpůsobení,
Pokladna, Polohované
sklady, Pošta, Prodej,
Projektová dokumentace,
Projektové řízení, Reporty,
Restaurační prodej, SCM,
Servis, Schvalování dokladů,
Skladové hospodářství,
Skriptování, Splátkový
prodej, Účetnictví, Výroba,
Webové služby, Workflow
Propojení
na e-shopy
Ano; vlastní
integrovaný nebo
libovolný produkt
třetí strany
Napojení
na mobilní
zařízení
Ano; podpora
paměťových čteček
čárových kódů,
kapesních počítačů
a mobilních aplikací;
podpora čteček
identifikátorů zboží,
čárových kódů
a RFID; obousměrná
komunikace mezi
mobilní aplikací
obchodníka a IS;
elektronická
komunikace mezi
zařízeními pomocí
GPRS, Wi-Fi,
Bluetooth, LAN
Ano; podpora paměťových
čteček čárových kódů,
kapesních počítačů
a mobilních aplikací;
podpora čteček
identifikátorů zboží,
čárových kódů a RFID;
obousměrná komunikace
mezi mobilní aplikací
obchodníka a IS;
elektronická komunikace
mezi zařízeními pomocí
GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, LAN
Ano; podpora paměťových
čteček čárových kódů,
kapesních počítačů
a mobilních aplikací;
podpora čteček
identifikátorů zboží, čárových
kódů a RFID; obousměrná
komunikace mezi mobilní
aplikací obchodníka a IS;
elektronická komunikace
mezi zařízeními pomocí
GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, LAN
Ano; doplňková
aplikace Aconto pro
WinCE umožňuje
využití kapesního
počítače (Psion,
Handheld PC, PDA)
pro prodej zboží
i vystavení dokladu
mimo centrálu
společnosti
Ano; čtečky
čárového kódu
pro využití ve
skladu nebo
při evidenci
majetku; PDA
a smartphony pro
přístup k datům
Varia s využitím
při obchodování,
nebo pro získání
přehledů o stavu
a chodu firmy
z pohledu
managementu
Pronájem
systému
formou
SaaS
Ano; cena dle
konfigurace, od 599
Kč (bez DPH) za
uživatele a měsíc
Ano; cena dle konfigurace,
od 599 Kč (bez DPH) za
uživatele a měsíc
Ano; cena dle konfigurace
Ne
Ano; 700 Kč/
měsíc + licenční
poplatek za Altus
Vario 3,6 až 4,2 %
z ceny licencí
Platforma
serverová část
Windows, Linux;
desktopová část
Windows; databáze
Firebird
serverová část Windows,
Linux; desktopová část
Windows; databáze Firebird,
MS SQL
serverová část Windows,
Linux; desktopová část
Windows; databáze Oracle,
MS SQL
Windows
Windows a další
technologie
od Microsoftu;
databáze mdb.,
MS SQL
Distributor
www.abra.eu
www.abra.eu
www.abra.eu
www.aconto.cz
www.vario.cz
58
Connect! únor 2011
Ano; vlastní integrovaný
nebo libovolný produkt
třetí strany
Ano; vlastní integrovaný
nebo libovolný produkt
třetí strany
Ano; vlastní
e-shop Ekonom;
pro připojení
na jiné e-shopy
poskytujeme XML
protokol
Ne; připravuje
se pilotní
spuštění na
tablety a mobilní
zařízení
„Ano; technologie
čárového
kódu, systém
vysledovatelnosti
potravinářských
výrobků
a označování
obchodních
a logistických
jednotek
„
Ano; pomocí
klienta
terminálové
služby (RDC)
lze Ekonom
provozovat
Ano; PDA, mobilní na jakémkoli
telefon, notebook; kompatibilním
mobilním
vybrané nabídky
zařízení; Ekonom
dle potřeb
spolupracuje
zákazníků
s vybranými druhy
Europokladen
a externími
sběrnými EAN
terminály řady
CPT 8300
Ano; cena dle
klienta
„Ano; cena dle
konfigurace
„
Ano; přes
partnery, cena dle
rozsahu
Ne
Oracle
Sybase SQL
Anywhere
platforma:
Microsoft SQL
Server 2000
a vyšší; stanice:
Windows XP
a vyšší
Windows
www.arbes.com
www.bmservis.cz
www.jkr.cz
www.ekonomsystem.cz
téma
FIS3000
Helios Red
Helios Orange
Helios Green
HR Vema
Ježek Duel 7
Ježek Stereo 19
Karat Advance
Karat Enterprise
malé a střední
malé společnosti
a živnostníci
střední
střední a velké
malé, střední
i velké
malé a střední
společnosti,
živnostníci, školy
malé a střední
společnosti, živnostníci,
školy
malé a střední
střední a velké
komplexní
účetní kanceláře,
maloobchod,
velkoobchod,
ekonomika
komplexní
komplexní
řízení lidských
zdrojů
účetnictví
a související agendy
účetnictví a související
agendy
komplexní
komplexní
cca 500
3 861
5 096
297
4 238 (2 730 v ČR)
513 firem s 1 479
počítači
5 986 firem s 9 812
počítači
340
340
18 000 Kč/verze KOMPLET
– všechny moduly pro
zpracování neomezeně
dle konfigurace
firem na jednom PC,
neomezená personalistika
a neomezené sklady
dle konfigurace
cca 20 % z ceníkové ceny
jednotlivých modulů
dle konfigurace
dle konfigurace
Účetnictví (deník, závazky
a pohledávky, banka,
pokladna, vzájemné
zápočty, saldokonto,
zpracování DPH,
výkazy), Analýzy (jen
s účetnictvím, rozšířené
výkaznictví, vlastní
analýzy), Majetek (drobný,
dlouhodobý, leasingový,
evidence HW a SW),
Mzdy (personalistika,
nepřítomnosti, docházka,
úkolová mzda, měsíční
mzdy, RVD, ELDP),
Sklady (A i B, fakturace,
objednávky, výroba,
maloobchod, ceníky,
intrastat), Kancelář
(adresáře, korespondence,
formuláře a tiskopisy,
faktury, objednávky, kniha
jízd, semafor CRIBIS)
Účetnictví, Finance,
Banka, Pokladna,
Mzdy a Personalistika,
Docházka, Majetek,
Leasingy, Plán,
Nákup, Sklady, Odbyt,
Reklamace, Výroba,
Kooperace, Kalkulace,
TPV, APS, Gantt, CRM,
Workflow, DMS, WMS,
BI, MIS, Datové sklady,
Servis a půjčovna,
Projekty,Propojení
s Outlook, Propojení
s CAD/CAM, Export
import dat, Archivace
dat, Konsolidace,
Platební karty
Účetnictví, Finance,
Banka, Pokladna,
Mzdy a Personalistika,
Docházka, Majetek,
Leasingy, Plán,
Nákup, Sklady, Odbyt,
Reklamace, Výroba,
Kooperace, Kalkulace,
TPV, APS, Gantt, CRM,
Workflow, DMS, WMS,
BI, MIS, Datové sklady,
Servis a půjčovna,
Projekty,Propojení
s Outlook, Propojení
s CAD/CAM, Export
import dat, Archivace
dat, Konsolidace,
Platební karty
Ano; HiShop, Vltava
Ano; ZAS Shop,
NetDirect, ALTOS –
Gigant GROUP, FONeT
Brno
Ano; ZAS Shop,
NetDirect, ALTOS Gigant GROUP, FONeT
Brno
Ano; export/import
pro programovatelné
čtečky čárových kódů;
individuálně podle
potřeb zákazníků
Ano; UNI HT630 laser
– offline inventura
majetku; unitech
PA968II WM – WMS
(řízené sklady); obecně
jakékoliv mobilní
zařízení s WinCE
Ano; UNI HT630 laser
– offline inventura
majetku; unitech
PA968II WM – WMS
(řízené sklady); obecně
jakékoliv mobilní
zařízení s WinCE
14 600 Kč (1
licence)
dle konfigurace,
jednotky tisíc Kč
dle konfigurace,
desetitisíce až statisíce
Kč
dle konfigurace, statisíce
až miliony Kč
dle velikosti
organizace
a rozsahu
využívání
21 000 Kč/verze
KOMPLET –
všechny moduly
pro zpracování
neomezeně
firem na jednom
PC, neomezená
personalistika
a neomezené sklady;
zdarma verze START
– 2 firmy na 3 PC
v síti s omezeným
počtem záznamů
v jednotlivých
agendách
5 840 Kč, platí se
až po uplynutí
prvních 12
měsíců
v ceně systémové
podpory
v ceně systémové
podpory
v ceně systémové
podpory
21 % z pořizovací
ceny
cca 20 % z ceníkové
ceny jednotlivých
modulů
Finanční
účetnictví,
Evidence
majetku,
Fakturace,
Objednávky,
Sklady,
Nedokončená
výroba,
Manažerský
modul (grafy,
ekonomické
ukazatele)
Účetnictví, Daňová
evidence, Bankovní
operace, Skladová
evidence, Personalistika
a mzdy, Upomínky
a penalizace,
Maloobchodní
pokladna, Zakázky,
Fakturace, Nákup
a prodej, Majetek, Knihy
jízd, Obchodní partneři
– CRM, Manažerské
vyhodnocování
Ekonomika a finance,
Obchod, Lidské zdroje,
Styk se zákazníky, řízení
projektů, E-commerce,
Výroba, Zemědělství,
Servis, Doprava,
Přepravní služby, Celní
software, Workflow,
Helios Intelligence
Ekonomika, Mzdy
a personalistika,
Docházka, Logistika
a skladové hospodářství,
Electronic document
management,
Controlling, Business
Intelligence, CRM, Řízení
podniku, Řízení servisní
činnosti, Komunikace
(datové schránky,
ISDOC), Výroba, Doprava
a prepravní služby,
Knihy jizd a Pracovní
cesty, Řízení zakázek
a projektů, Grafické
plánovací nástroje,
Energie
Ano; dle
specifikace
zákazníka
Ano
Ano
Ano
Mzdy,
Personalistika,
Docházka,
Systemizace,
Komunikace
s portálem
veřejné správy,
Komunikace
se zdravotními
pojišťovnami,
Vzdělávání,
Zaměstnanecké
výhody, Výběrová
řízení, Cestovní
příkazy
Ne
Účetnictví
(deník, závazky a
pohledávky, banka,
pokladna, vzájemné
zápočty, upomínky,
penalizace,
saldokonto,
zpracování DPH,
výkazy, analýzy),
Majetek (drobný,
dlouhodobý,
leasingový), Mzdy
(personalistika,
nepřítomnosti,
docházka, úkolová
mzda, měsíční mzdy,
RVD, ELDP), Sklady
(A i B, fakturace,
objednávky, výroba,
maloobchod,
ceníky, intrastat),
Kancelář (adresáře,
korespondence,
faktury, objednávky,
kniha jízd)
Ano; individuální
zákaznická řešení
nad obecně
otevřeným
systémem (COM/
DCOM, SQL a XML
rozhraní)
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano; export/import
pro programovatelné
čtečky čárových
kódů; individuálně
podle potřeb
zákazníků
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano; ASP Vema
Ne
Ne
Ano
Ano
servery:
Windows, Linux
apod.; stanice:
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows 98
a vyšší; databáze
Vema
Windows;
databázová
platforma MS SQL
Server
MS-DOS, Windows, Linux;
databázová platforma
PC Fand
Server: Windows, Linux,
SUN Solaris; Stanice:
Windows (7, Vista, XP,
2000, …)
Server: Windows, Linux,
SUN Solaris; Stanice:
Windows (7, Vista, XP,
2000, …)
www.compex.cz
www.assecosolutions.eu
www.assecosolutions.eu
www.assecosolutions.eu
www.vema.cz
www.jezeksw.cz
www.jezeksw.cz
www.karatsoftware.cz
www.karatsoftware.cz
Connect! únor 2011
59
téma
MS Dynamics AX
MS Dynamics NAV
Nefrit
Pohoda E1 2011
Pohoda (SQL)
2011
Premier system
PSIpenta
QAD Enterprise
Twist
Inspire
Vision32
Zaměření
střední a velké
malé a střední
střední
střední a velké
malé a střední
malé a střední
střední a velké
střední a velké
menší
a střední
malé, střední
i velké
Funkce
komplexní
komplexní
komplexní
(zaměření
na výrobu)
komplexní
komplexní
komplexní
zaměření na výrobu
komplexní
(zaměření na
výrobu)
komplexní
komplexní
Počet
zákazníků
cca 13 000
cca 80 000
20+
646
cca 29 500
cca 3100 firem (12
tisíc licencí)
550
150+
150
cca 300
20 380 až 29 980
Kč/1 počítač;
k dispozici síťové
verze a přídavné
síťové i nesíťové
licence
1 980 až 16 780 Kč/1
počítač; k dispozici
síťové verze
a přídavné síťové
i nesíťové licence
dle verze, 20–50
tisíc Kč, licence
pro 15 uživatelů
120–200 tisíc Kč
minimální cena 250
tisíc Kč/5 uživatelů, dle
konfigurace a počtu
uživatelů
dle konfigurace
cca 30 000
Kč/1 uživatele
s plným
přístupem
do všech
modulů
systémů
typická cena
licencí u výrobní
firmy s 10
současně
přihlášenými
uživateli cca 300
tisíc Kč
v prvním roce
zdarma, poté pro
1 počítač 3 760 až
5 400 Kč
v prvním roce
zdarma, poté pro
1 počítač 460 až
3 820 Kč
22 % z celkové
ceny, slevy až
42 %
19 % z licenčních
poplatků
dle konfigurace
dle
konfigurace
od 4 000
Kč ročně za
nejmenší
instalace
Adresář, Úkoly
a upomínky,
Účetnictví,
Daňová evidence,
Analýza, Fakturace,
Objednávky,
Banka, Pokladna,
Mzdy, Sklady,
Zásoby, Servis,
Reklamace,
Inventury,
Majetek, vč.
leasingového,
Kniha jízd, Datová
komunikace,
Homebanking
atd., volitelně
doplňky pro
online či offline
maloobchodní
prodej, uživatelské
rozhraní v AJ a NJ,
datová centrála;
možnost doplnit
agendy o vlastní
pole a vytvořit
kompletně vlastní
agendy
Partneři,
Produkty,
CRM, Nákup,
Prodej, Sklad,
Pohledávky,
Závazky,
Banka,
Pokladna,
Účetnictví,
Rozpočty,
Výkazy,
Nastavení
základní: Základ,
Ekonomika, Mzdy
a personalistika,
Zásobování
a sklady, CRM,
TPV, Řízení
výroby, Plánování
výroby, Řízení
projektů,
Plánování
projektů,
Nájemné,
Prodejní
pokladna,
Docházka;
doplňkové:
Porady, Spisová
služba, Údržba,
Půjčovna,
Výrobní terminál,
Archiv, Výběr
zaměstnanců,
Procesy, e-shop
- klient, Rizika
a neshody,
Aplikační server
Ano
Ano; více
e-shopů,
propojení na
míru
Ano; NetDirect,
DataPro
Solutions
Cena za
pořízení
a počet
licencí
dle konfigurace
dle konfigurace
dle počtu
současně
pracujících
uživatelů
a rozsahu
funkčnosti
(cca 250
000 Kč/10
uživatelů)
Cena za
roční
aktualizaci
udržovací poplatek
16 %
udržovací poplatek
16 %
10 % z ceny
licence
Finance, Obchod,
Výroba, Distribuce,
SCM, Projekty, CRM,
Lidské zdroje, Servis,
Obchodní analýzy,
Portál, Nákladové
účetnictví, Procesní
výroba, Retail a další
Funkční
moduly
Propojení
na e-shopy
Ano
Účetnictví,
Finance,
Mzdy,
Sklady,
Prodej,
Nákup,
Výroba
Adresář, Úkoly
a upomínky,
Účetnictví,
Daňová evidence,
Analýza, Fakturace,
Objednávky, Banka,
Pokladna, Mzdy,
Sklady, Zásoby,
Servis, Reklamace,
Inventury, Majetek,
vč. leasingového,
Kniha jízd, Datová
komunikace,
Homebanking atd.,
volitelně doplňky
pro online či offline
maloobchodní
prodej, uživatelské
rozhraní v AJ a NJ,
datová centrála;
možnost doplnit
agendy o vlastní pole
a vytvořit kompletně
vlastní agendy
Adresář, Úkoly
a upomínky,
Účetnictví,
Daňová evidence,
Analýza, Fakturace,
Objednávky, Banka,
Pokladna, Mzdy,
Sklady, Zásoby,
Servis, Reklamace,
Inventury, Majetek,
vč. leasingového,
Kniha jízd, Datová
komunikace,
Homebanking atd.,
volitelně doplňky
pro online či offline
maloobchodní
prodej, uživatelské
rozhraní v AJ a NJ,
datová centrála
Ekonomika
– Účetnictví,
Sklad, VelkoMaloobchod,
Zakázky, Mzdy
a personalistika,
Workflow,
CRM, Zakázky,
Řízení výroby,
Finanční analýza,
Homebanking,
Manažer Sestav,
Zvířata
Řízení zakázek
(s podporou oblastí
Prodej, Nákup, Skladové
hospodářství, TPV,
Výroba, Kalkulace),
Výrobní logistika,
Multi site, Supply
Chain Management
+ EDI, Řízení projektů,
Expedice, Správa
úložných míst, CRM
+ konfigurátor,
SalesManager
s konfigurátorem (CRM),
Nákladové účetnictví,
Správa výrobních
pomůcek, Údržba,
CAD-Gateway, Adaptive
Manufacturing Control
(AMC), Dílenské
řízení, Plánování
nasazení personálu,
Sběr provozních dat/
Evidence docházky/
Kontrola přístupu,
Reporting, Klasifikace,
Správa dokumentů,
Workflow, VBA –
vývojové prostředí
pro uživatelské
customizace, Business
Object Designer
Ano
Ano
Ano; FastCentrik,
Vltava 2000, Zoner
inShop a další,
propojení na
jiné pomocí XML
komunikace
Ano; FastCentrik,
Vltava 2000, Zoner
inShop a další,
propojení na
jiné pomocí XML
komunikace
Ano; webmedia,
e-brána
Ano; libovolné
Ano; snímače
čárových kódů a další
zařízení (sklady,
prodej, inventury
atd.)
Ano; snímače
čárových kódů
a další zařízení
(sklady, prodej,
inventury atd.)
Ano; komunikace
přes RPD protokol
Ano; dle požadavků
(jakékoliv zařízení),
zákazníka
čtečky – offline
(terminály)
Ano; RF terminály,
PDA a další; lze
spustit všechny
funkce
Ano; PDA
Visicom,
mobilní
prodejce,
mobilní
skladník, atd.
Ano; datové
terminály
(Datalogic)
Finance, Nákup,
Prodej, Sklady,
Výroba, Distribuce,
SCM, Projekty, CRM,
Obchodní analýzy,
Portál a další
Napojení
na mobilní
zařízení
Ano
Ano
Ano;
mobilní
terminály
grafické
i znakové;
sběr dat ve
výrobních
Pronájem
systému
formou
SaaS
partnerský hosting
partnerský hosting
Ne
Ne
Ne
Ano; cena dle
modulů od 600 Kč
za uživatele
Ano; dle požadavků
zákazníka
Ano
Ano; od 1000
Kč/měsíc
Ano; cena dle
počtu uživatelů,
funkčního
rozsahu systému
a rozsahu služeb
Windows (Win
7/Vista/XP pro
pracovní stanice,
Win 2008/2003 pro
servery); SQL Server
2008
řada POHODA:
Windows (Win
7/Vista/XP pro
pracovní stanice
i servery); řada
POHODA SQL:
SQL Server 2008,
serverový operační
systém Win
2008/2003
server: MS
SQL 2003,
2008 Standard
Enterprise; stanice:
Windows
server: Windows, UNIX,
i5/OS (iSeries); DBMS:
ORACLE, MS SQL Server,
DB/2; klient: Win XP/
Vista/7, obsluha přes
NUI (Network User
Interface) a Internet
Explorer
databázová
platforma:
Progress, Oracle,
MS SQL
stanice:
Windows,
databáze: MS
SQL Server
2005/2008,
technologie
„tenký klient/
tlustý server“
„server: Sybase
(Windows Server,
UNIX, Linux);
klientské stanice:
Win XP, Vista, 7
„
www.stormware.cz/
pohoda
www.stormware.cz/
pohoda
www.ucetnictvizpracovani.cz
www.isb.cz
www.minervais.eu
www.twisterp.cz
www.vision.cz
Platforma
platforma Microsoft
platforma Microsoft
server: MSSQL; klient:
Windows
Distributor
www.microsoft.com/
cze/dynamics
www.microsoft.com/
cze/dynamics
www.
nalcom.cz
60
Connect! únor 2011
INZERCE A111003364
Přehled vybraných ERP systémů
téma
ČASOPIS
61
Connect! únor 2011
connect
*"-/Ê
-Ê=
Bližší pohled na Windows Phone 7
Microsoft má v oblasti operačných systémov pre mobilné
zariadenia bohatú tradíciu, ktorá začala pred viac ako
desiatimi rokmi Windows CE. Neskôr sa tento systém rozdelil
na dve vetvy, Smartphone pre mobilné telefóny s klávesnicou
a bez dotykového displeja a prístroje PocketPC s dotykovým
displejom.
K
eďže vývoj ide po špirále, došlo
k opätovnému zjednoteniu a premenovaniu na Windows Mobile.
Dnes už vieme, že poslednou v tejto rade
bola verzia 6.5. Potom prišla doslova revolúcia v podobe operačného systému
Windows Phone 7, ktorý bol prvýkrát
predstavený vo februári 2010. Používatelia predchádzajúcich verzií určite potvrdia,
že slovo revolúcia má svoje opodstatnenie.
Nový systém je svojou filozofiou používateľského rozhrania úplne odlišný nielen od
predchádzajúcich verzií, ale na rozdiel od
iných operačných systémov sa nenechal
Telefón môžete kedykoľvek vyhľadať
(zobraziť jeho aktuálnu pozíciu na mape),
prípadne zablokovať cez Windows Live
ovplyvniť ani populárnym iPhone. Koncepcia používateľského rozhrania a funkcionalita správy a prehliadania multimédií
bola čiastočne prevzatá z populárneho
prehrávača Microsoft Zune, ktorý sa však
v Európe nepredáva.
Prvé dojmy a prvé kroky po
aktívnych dlaždiciach
AUTOR
Používateľské rozhranie by sa dalo na jednej strane nazvať trochu strohé a v porov-
62
Ľuboslav Lacko
Nezávislý IT publicista a softwarový vývojář
Connect! únor 2011
naní s ostatnými platformami (Android,
iPhone) menej prispôsobiteľné, no na druhej strane sa vyznačuje jednoduchosťou
a po veľmi krátkom čase na osvojenie aj
intuitívnosťou. Známe gesto „posun doprava“ z Androidu, či iPadu pre odomykanie
obrazovky nefungovalo, ale čo tak skúsiť
posun smerom nahor. Od tohto okamihu
bolo všetko jednoduché a intuitívne, pri počiatočnej konfigurácii ani prvých krokoch
sme nemali žiadne problémy. Na úvodnej
stránke sú takzvané aktívne dlaždice (tiles),
niektoré, ako napríklad Pictures či Calendar, zaberajú buď v plnej šírke (obdĺžnik),
alebo štvorcové polovičnej šírky, takže sa
vojdú dve vedľa seba.
Na ich ploche sa podľa typu dlaždice
zobrazujú relevantné informácie, napríklad
dlaždica kalendára zobrazuje najbližšie
udalosti, na dlaždiciach e-mailových kont
sa zobrazuje počet neprečítaných správ
a podobne.
Úvodnú obrazovkou s aktívnymi dlaždicami môžete rolovať nahor aj nadol, takže
počet pripnutých dlaždíc nie je obmedzený. Na ikony aplikácií prejdete presunutím sa doprava, kde sú zoradené podľa
abecedy.
Jednotný dizajn umožňuje
plynulý prechod medzi
aplikáciami
Plynulý prechod medzi aplikáciami je pri
procesorovom a grafickom výkone zariadení s WP7 samozrejmosťou, nadpis evokuje
skôr „logické“ prechody, nakoľko aj keď si
viete, že ste postupne pracovali s viacerými
aplikáciami, máte celkový dojem, ako keby
ste boli v jednej komplexnej aplikácii pre
osobnú produktivitu. Nie je to len dôsledok unifikovaného dizajnu, ale práve ste
objavili zámer tvorcov platformy združovať
funkcie do logických celkov, nazývaných
v originálnej terminológií Hubs. Aktuálna
verzia obsahuje „huby“: People, Pictures,
Music, Office, Games a Marketplace.
Na úvodnej stránke sú štvorcové, alebo
obdĺžnikové aktívne dlaždice
Platforma WP7 podporuje multitasking,
teda beh na pozadí iba pre určité typy aplikácií, napríklad e-mailový klient či prehrávač hudby. Bežné aplikácie sa po prechode
na inú či po návrate na úvodnú obrazovku
tlačidlom Štart uspia v aktuálnom stave.
Základné softvérové vybavenie je síce
účelné, ale (dúfajme, že len zatiaľ) relatívne
chudobné, takže Microsoftu žiadne problémy z protimonopolnými úradmi nehrozia.
Našťastie pre používateľa je tu Marketplace
a na ňom momentálne viac než 7 000 viac
alebo menej užitočných aplikácií. Na druhej
strane má používateľ k dispozícii niekoľko
zaujímavých vymožeností, napríklad vyhľadanie strateného telefónu cez GPS alebo ho prezvoniť, ak ho niekam zapotrošíte,
a to aj v prípade, ak je nastavený v tichom
móde. V prípade krádeže ho môžete cez
Windows Live zablokovať. Keď sme pri lokalizácii, najpresnejšie je GPS, ale je pomalé
a nadá sa použiť v budovách alebo husto
zastavaných oblastiach. Preto WP7 používa
univerzálnu koncepcia zisťovania aktuálnej
polohy cez GPS, Wi-Fi a GSM.
Dotykový displej, virtuálna
klávesnica a tri „hardvérové“
tlačidlá
Dominantným prvkom pre ovládanie je
kapacitný dotykový displej, doplnený
v spodnej časti o tri virtuálne tlačidlá. Dotyk je potvrdený krátkym zavibrovaním.
Ľavé tlačidlo slúži pre „krok späť“, pravé
pre vyhľadávanie a v strede je tlačidlo
„Štart“ s ikonou Windows, pomocou ktorej sa kedykoľvek môžete vrátiť na úvodnú obrazovku. Funkcionalita tlačidiel pre
návrat a vyhľadávanie závisí od aplikácie.
Ak ste napríklad v aplikácii Marketplace
vyhľadávajú sa aplikácie v tejto lokalite.
Ak tlačidlo stlačíte na úvodnej obrazovke,
connect
aktivujete vyhľadávač Bing. Ak si chcete
otestovať anglickú výslovnosť, kliknite na
ikonu mikrofónu pre hlasové zadanie vyhľadávanej frázy.
Text sa zadáva pomocou perfektne
fungujúcej virtuálnej klávesnice. Chýbajúca lokalizácia nie je až takým veľkým
problémom, horšie je to s klávesnicou.
Pomocou jednoduchého triku niektoré
znaky, hlavne samohlásky, napísať dokážete. Stačí príslušný symbol klávesy podržať
dlhšie a zobrazia sa asociované symboly,
napríklad pomocou klávesy „a“ môžete
napísať ä, alebo á. Spoluhlásky š,č,ť,ž atd.
takto nenapíšete ani vtedy, ak nastavíte
ako lokalitu Slovensko. Tip: postup „dotkni
sa a podrž“ môžete aplikovať nielen na aktívne dlaždice či klávesnicu, ale aj na rôzne
objekty v iných aplikáciách.
Niekomu budú možno chýbať ovládacie prvky pre posun kurzoru, napríklad pri
oprave textu. Stačí aplikovať osvedčené
„dotkni sa a podrž“ a kúsok od prsta sa
zobrazí klasický kurzor, ktorý môžete presunúť na požadované miesto.
V aktuálnej verzii veľmi chýba možnosť
kopírovania bloku textu cez schránku, napríklad ak chcete prekopírovať časť obsahu
jednej mailovej správy do inej a podobne.
V najbližší aktualizácii, ktorá sa očakáva vo
februári, bude táto funkcionalita doplnená.
Priblížte si obsah, alebo
zmeňte pohľad o 90 stupňov
Približovanie a odďaľovanie funguje rovnako ako u iných platforiem pomocou gesta
odďaľovania alebo približovania dvoch prstov. Pri otočení telefónu o 90 stupňov sa
väčšina aplikácií začne zobrazovať v režime
„na šírku“ a v prehliadači sa prestanú zobrazovať ovládacie prvky, takže celá obrazovka je k dispozícii na zobrazenie stránky.
Po zapnutí kalkulačky funguje v bežnom
móde so základnými funkciami, ak telefón
otočíte o 90 stupňov, prepne sa kalkulačka
do „vedeckého“ módu s rozšírenými funkciami.
Majiteľ telefónu bude tvor
spoločenský
Pri nastavovaní WP7 veľmi rýchlo narazíte
na možnosť prepojenia so sociálnymi sieťami Facebook a Windows Live. Nastavenie sa
prejaví v People Hub, ktorý integruje kontakty s informáciami a fotografiami z Facebooku, Windows Live, Yahoo a čiastočne
aj z Google.
Kliknutím svoju fotku v People Hube
aktualizujte aplikáciu Me, ktorá integruje
vaše posledné sociálne aktivity.
Môžete pristupovať k ľubovoľným kontám elektronickej pošty, pričom každé konto si môžete pripnúť na úvodnú stránku
ako aktívnu dlaždicu, na ktorej sa zobrazí
počet neprečítaných správ.
SMS správy sú zobrazované
vo forme konverzácií. Telefón nemá ovládací prvok pre
vytvorenie MMS správy, stačí
pridať do textovej správy multimediálny obsah a správa sa
odošle ako MMS.
Multimédia
WP7 sa z pohľadu prehrávania
multimédií javí ako štandard,
ktorý prehráva všetky populárne audio formáty a video
MP4, MOV a WMV. Hlasitosť aj prehrávanie
sa dá ovládať aj pri uzamknutej obrazovke, tlačidlá pre ovládanie hlasitosti zobrazia
pre tento účel malý ovládací panel v hornej
časti displeja. Uzavretý súborový systém
sa dokáže synchronizovať iba z aplikáciou
Zune, a to nielen cez USB, ale aj prostredníctvom Wi-Fi.
Fotoaparát síce do určitej miery závisí od
konkrétneho prístroja, no minimálna požiadavka Microsoftu pre implementáciu WP7
je rozlíšenie 5 Mpx a blesk na princípe LED
diódy. Táto sa často využíva aj v aplikáciách
typu „baterka“. Ako spúšť slúži hardvérové
tlačidlo na bočnej stene prístroja. Podobne ako u klasických digitálov sa jemným
zatlačením zaostrí, a silnejším zatlačením
sa urobí snímka. Snímku je možné automaticky posielať na webové úložisko SkyDrive
alebo do albumu na sociálnej sieti. Môžete
nastaviť aby sa pri dlhšom pridržaní spúšte
v uzamknutom režime fotoaparát aktivoval, takže vám nič neunikne.
Povinným vybavením je aj FM rádio,
ktoré ako anténu využíva pripojené slúchadlá. Naopak, Microsoft sa nechal inšpirovať Apple v otázke chýbajúcej podpory
Flash, takže videá prezentované touto
technológiou si vo webovom prehliadači
nevychutnáte. Podľa blogov venovaných
WP7 je táto technológia príliš náročná pre
procesory mobilných zariadení.
Ak zadáte správnu národnosť,
na Marketplace nenakúpite
Jedným z charakteristických znakov systému Windows Phone 7 je uzavretosť. Staršie
verzie operačných systémov umožňovali
inštaláciu aplikácií stiahnutých z internetu
napríklad cez pamäťovú kartu alebo pomocou prístupu do súborového systému
cez USB. V prístroji s WP7 nenájdete ani
aplikáciu typu prieskumník súborov. Jediný
legálny spôsob ako nainštalovať akúkoľvek
aplikáciu do prístroja je Marketplace. A tu
nastáva problém, nakoľko Marketplace nie
je podporovaný pre CZ ani SK.
Našťastie nie je veľký problém toto
obmedzenie obísť. V našom telefóne bola
nastavená ako lokalita Veľká Británia, takže sme telefón prepojili so slovenským
Office Hub umožňuje prístup
k dokumentom v lokálnom úložisku hubu
aj na SharePoint lokalitách. Existujú aj iné
spôsoby ako preniesť dokument z PC do
telefónu, napríklad poslať si ho ako prílohu
správy elektronickej pošty. Následne
v telefóne prílohu otvorte a uložte ju do
lokálneho úložiska Office Hub.
hotmail.sk kontom. Od tohto okamihu
sme mohli sťahovať free aplikácie. Pri pokuse o stiahnutie prvej platenej aplikácie
bolo potrebné zadať číslo kreditnej karty.
Slovenskú kreditku to neodmietlo, takže
problémom zostala len fakturačná adresa.
Tá musí byť z podporovanej krajiny. Ako
malú nápovedu poznamenávame, že formulár obsahuje vzor platnej Londýnskej
adresy…
Marketplace umožňuje aplikácie pred
nákupom zdarma v obmedzenej verzii
vyskúšať. Hry sa automaticky priradia pod
Games Hub. Funguje aj prehrávanie ukážok
hudby. Telefón postupne spúšťa ukážky
z vybraného albumu.
Osobná produktivita a práca
s dokumentmi
Windows Phone 7 je mobilná platforma,
takže sa od nej očakáva, že používateľovi
umožní nielen komunikáciu, ale v primeranej miere aj prístup k mailom, osobnej
agende a dokumentom kedykoľvek, aj keď
je mimo domu, či kancelárie. Hub Office
obsahuje mobilné verzie aplikácií Word,
Excel a PowerPoint. Poznámky z aplikácie OneNote Mobile, napríklad zápisky zo
schôdze či okamžité nápady, sa automaticky synchronizujú cez web a môžu obsahovať aj hlasové klipy a obrázky. SharePoint Workspace Mobile uľahčuje tímovú
spoluprácu.
Používateľské rozhranie je navrhnuté
a optimalizované tak, aby bolo možné využívať širokú paletu funkcií aj na malom
displeji mobilného zariadenia pri zachovaní maximálneho komfortu.
Microsoftu sa napriek určitej stagnácii spojenej s predchádzajúcimi verziami
podarilo vytvoriť kvalitný, originálny a inovatívny operačný systém pre mobilné telefóny, ktorý má potenciál konkurovať ostatným platformám. Connect! únor 2011
63
connect
""Ê/- Ê
"÷9
První pohled na Google Cloud Print
Po cloud-computingu a mobilních technologiích si Google
dělá zálusk i na internetový tisk. Ten je zcela nezbytný pro jeho
koncepci Chrome OS, své uplatnění ale může najít i u běžného
síťového tisku.
Žhavou novinkou je podpora internetového
tisku z webového Gmailu na mobilu. Zatím
to ale funguje pouze v USA
I
nternetový tisk bez ovladačů se na
trhu poprvé objevil před několika
lety s příchodem prvních chytrých
telefonů. Ta potřeba byla celkem jasná –
bylo třeba tisknout z kapesních počítačů
a chytrých telefonů. Prakticky na všech
těchto zařízeních je k dispozici hromada
kancelářského softwaru počínaje správou
času a konče tabulkovým procesorem, doposud ale bylo obtížné tato data jednoduše vytisknout.
Cokoliv zašlete na speciální e-mail, si převezme tiskárna – nebo spíše tiskový server
– a vytiskne.
Specializované aplikace pro iPhone,
Android a další oblíbené platformy fungují prakticky na identickém principu,
po ruce ale máte nastavení kvality tisku
a zpravidla můžete i zvolit jednu z několika propojených tiskáren. Jejich firmware
něčemu podobnému ale samozřejmě nerozumí, i v tomto případě se tedy o „poslední míli“ stará tiskový server, který teprve
dokument skrze běžné protokoly zašle na
místní nebo síťovou tiskárnu doma nebo
třeba ve firmě.
S internetovým tiskem bez ovladačů
nakonec přišli i sami výrobci tiskáren –
tedy vlastně zatím pouze HP, která nabízí
jak speciální mobilní aplikace, tak prostý
tisk zasláním dokumentu na e-mail tiskárny. Hewlett-Packard ale nemusí být poslední, o ekosystém internetového tisku
má totiž zájem také Google. Vlastně ani
nemá na výběr, jeho strategie totiž spočívá v přenesení veškeré činnosti do cloudu,
webového prohlížeče a mobilních počítačů
a zde je internetový tisk jedinou možností
jak dostat elektronický dokument na starý
dobrý papír.
Legacy a Cloud-aware tiskárna
Se svým tiskovým projektem se Google
poprvé pochlubil loni na jaře. Jmenuje
se prostě Google Cloud Print a pracuje se
dvěma typy tiskáren: legacy a cloud-aware.
V tom prvém případě se jedná o běžnou
tiskárnu, která neumí komunikovat skrze
web. K této tiskárně tedy musí mít přístup
softwarový tiskový server, který bude přijímat požadavky z internetu. Oproti tomu
cloud-aware tiskárna je zařízení, které už
samo o sobě rozumí HTTP komunikaci
s Googlem, a umí tedy přijímat požadavky na tisk skrze systém Google Cloud Print.
Nutno podotknout, že žádné takové zařízení zatím na trhu není a hotové ostatně
nejsou ani samotné protokoly pro tisk.
Jinak je tomu ale v případě tiskového serveru pro tiskárny typu legacy. To už trošku
funguje.
Prvním softwarem Googlu, který umí
tisknout skrze internet, je samozřejmě
Chrome OS, který americká firma už pár
měsíců rozdává v rámci pilotního programu netbooků Cr-48. Tento laptop nemůže
komunikovat s tiskárnou klasickou cestou,
nemá pro to totiž potřebná rozhraní. Jedinou cestou je tedy web. Druhým programem je pak americká webová verze mobilního poštovního klientu Gmail. I z něj
můžete skrze internet tisknout na tiskárně
třeba na druhé straně světa.
Google není první
AUTOR
Skuliny na trhu si všimlo hned několik výrobců, kteří narychlo připravili dva typy
služeb. Univerzální tisk skrze elektronickou poštu a tiskovou aplikaci. V tom prvém
případě je to vlastně úplně jednoduché.
64
Jakub Čížek
Redaktor Živě.cz
Connect! únor 2011
Pomocí Cloud Printu zatím umí plnohodnotně tisknout pouze Chrome OS. Stačí si vybrat
tiskárnu, upravit nastavení a klepnout na tlačítko
connect
ohromný, může totiž za určitých
okolností zcela nahradit klasické
Google Cloud Print je stále ve fázi
síťové tiskárny. Zatímco ty jsou
zpravidla dostupné pouze v lovývoje. Google nestanovil, zda už se
jedná aspoň o betaverzi, ale vzhlekální síti a zvenčí leda pomocí
dem k tomu, že ještě před necelým
VPN přemostění, tiskárny zaporokem vše existovalo pouze na pajené v Google Cloud Printu jsou
píře, je to docela dobrý pokrok. Jak
dostupné prakticky odkudkoliv.
to tedy vlastně celé funguje?
Firma tedy může snadno sdílet
tiskárnu i s pracovníky v terénu
Jako tiskový server se zatím chonebo domácnosti, a to vše bez
vá webový prohlížeč Chrome. Pokud
VPN a složitého nastavování.
zavítáte do jeho experimentálního
nastavení, můžete jej propojit se
Celý systém by tedy mohl
svým účtem Google; Chrome v tabýt zajímavý i z pohledu fakovém případě zjistí všechny lokální
xové komunikace – dokument
tiskárny a uloží si je do databáze. Ponepošlete do zahraniční pokud takto propojíte s Google účtem
bočky e-mailem, ale rovnou jej
hned několik počítačů s připojenými
vytisknete na tisíc kilometrů
tiskárnami – třeba ve všech pobočvzdálené tiskárně. V tuto chvíli
S Google účtem si tiskárnu můžete propojit už dnes i ve stabilní
kách firmy – všechny se vám uloží
je vývoj Cloud Printu plně naváverzi prohlížeče Chrome
do vašeho Google profilu včetně
zaný na platformu Chrome OS.
kompletního nastavení tisku.
Pokud nad ní Google nezlomí
Pokud pak budete chtít tiskhůl, bude se i webový tisk dále
nout dokumenty na Chrome OS
rozvíjet. A zde už mám dobrou
nebo v mobilním Gmailu, zařízení
zprávu i pro podnikovou sféru.
si stáhne aktuální seznam propoSoučasný pilotní projekt netjených tiskáren a vy si jednoduše
booků Cr-48 počítá i s progravyberete. Stejně jako třeba dokumem pro podniky. Takový netmenty z webové kanceláře Docs
book pravděpodobně nabídne
snazší zapojení do firemní sítě,
budete moci časem sdílet i tiskárny
propojené s Google účtem druhé
jednotnou vzdálenou admiosoby. Dokument pak bude moci
nistraci, jak částečně dovoluje
cestovat prakticky na libovolnou
i Android (vzdálená správa poštiskárnu na internetu. Možnost vetovních firemních politik aj.),
řejného sídlení by nakonec otevřela
a snad i internetový tisk, který
bude podřízený oddělení IT.
cestu i jakýmsi tiskovým hot-spotům, kde si bude moci každý v doJestli se ovšem Google
sahu sítě cokoliv vytisknout. To vše
Cloud Print skutečně uchytí,
Google Cloud Print nabízí jen velmi jednoduchý přehled tiskových
je nicméně pouze idea a firemního
bude nakonec záviset i na tom,
úloh, tady má Google ještě dluh
zákazníka zatím odradí především
jestli jej v hotové verzi skutečně
absence nastavení dalších firemních
přijmou i výrobci tiskáren. A to
je už poněkud složitější otázka.
politik.
A jak funguje samotný proces
Hewlett-Packard bude spíše
tisku? Pokud na Chrome OS nebo
prosazovat svou vlastní komunikaci skrze internet, ostatní se
v mobilu vyberete dokument k tispak mohou právem obávat tisku, odešle se na centrální server
kového protokolu, který nemá
Googlu s potřebným nastavením
a pak už bude pouze čekat, kdy
na svědomí konsorcium výrobse pomocí push zprávy dostane
ců tiskáren nebo jiná standardizační autorita, ale soukromá
na počítač, u kterého je připojená
kýžená tiskárna. Tento proces „weinternetová firma, přes jejíž
bové fronty“ může v tuto chvíli trvat
datová centra nakonec všechnepříjemně dlouho a vzhledem ke
ny tiskové úlohy potečou. To
může být nepřijatelný krok
stavu vývoje je docela možné, že některé dokumenty prostě nepřijdou.
i pro IT oddělení všech firem,
V průběhu testování se mi podařilo
která nevěří outsourcingu i na
této úrovni. Poslední možností
vytisknout jen několik málo dokuDostupné tiskárny se s Google účtem po aktivaci propojí
mentů, tisk obrázků pak pokaždé
je plné otevření Cloud Printu
automaticky, můžete je ale dodatečně smazat
selhal – od Googlu prostě dorazila
jako protokolu, který si na své
Zatím pouze technologické
servery nasadí každá z firem samostatně.
zcela nesmyslná data.
demo
Průběh fronty můžete v omezené podoTakový univerzální internetový tiskový
protokol nezávislý na Googlu by pak
bě sledovat a spravovat přímo v prohlížeči
Google Print Cloud je v tuto chvíli tedy přemohl být lákavý i pro výrobce tiskáren
Chrome, který se chová jako tiskový server.
devším technologické demo, které vlastně
a odpůrce uniformních proprietárních
Můžete odtud odebírat propojené tiskárny
nad rámec konkurenčních řešení neumí nic
a případně rušit úlohy. To je ale vše.
navíc. Potenciál internetového tisku je ale
cloudů. Prohlížeč Chrome jako
tiskový server
Connect! únor 2011
65
connect
<,/9Ê÷/6,/Ê
,
Wi-Fi sítě 4. generace v praxi
Společnost Intelek je v České republice hlavním dodavatelem
Wi-Fi sítí 4. generace. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem
s jejich instalací jsme pro vás připravili několik ukázkových
řešení, s nimiž se (aniž byste o tom věděli) denně setkáváte
v hotelech, nemocnicích nebo ve školách.
V
zhledem k tomu, že se společnost
Intelek zabývá nejen prodejem,
ale i samotným návrhem a provedením jednotlivých instalací, účastní se
na projektech od jejich vzniku přes plánování až po jejich dodávku a integraci do
sítě koncového zákazníka. Při instalacích se
spoléhá především na řešení Extricom, které je nasazeno ve stovkách instalací po celém světě. U nás je Extricom nasazen snad
ve všech typických instalacích/koncových
řešeních, kde každá má svá drobná specifika a své nároky. Toto Wi-Fi řešení je provozováno v nemocnicích, hotelech, skladech,
administrativních budovách nebo školách,
přičemž všude jsou provozovány rozdílné
typy služeb.
První kroky před instalací
AUTOR
Při výběru vhodné technologie je nejdříve
třeba provést podrobnou analýzu potřeb
66
Jan Vaculín
Projektový konzultant ve společnosti Intelek
Connect! únor 2011
zákazníka, na jejímž základě vznikne doporučení správného řešení. Zde je nutné
začít s průzkumem lokality, zjištěním, kde
zákazník vyžaduje pokrytí, jaké chce nabízet služby atd. Z těchto úvodních informací
lze navrhnout doporučené řešení. Základní
parametry přitom jsou:
Požadovaná kapacita Wi-Fi sítě –
z toho doporučíme počet rádiových blanketů v síti a podporované normy 802.11n
nebo pouze 802.11a/b/g
Požadované pokrytí Wi-Fi sítě –
z toho doporučíme počet přístupových
bodů (AP)
Typy služeb – unikum Wi-Fi 4. generace je oddělení jednotlivých služeb již na
fyzické vrstvě – vlastní blanket, a tedy doporučíme počet blanketů neboli typ AP
Požadavky na bezdrátové sítě jsou
u různých zákazníků velmi rozličné. Velká
část jich ale chce Wi-Fi nasadit primárně
pro mobilní služby typu VoIP, kde nejsou
nároky na přenosové kapacity nikterak
zásadní a většinou stačí řešení dle standardu 802.11a/b/g. Pokud se ale zákazník
dívá více do budoucnosti a již nyní vidí
možnosti dalších služeb na stabilní Wi-Fi
síti čtvrté generace, tak začne uvažovat
nejen v rámci vyřešení aktuálních požadavků své sítě, ale i předpokládaných nároků
v dohledné budoucnosti. Zde je již takřka
jisté, že většina klientských zařízení bude
umožňovat mobilitu klientů (notebooky,
netbooky, PDA, MDA), a tedy i nároky na
kapacitu sítě budou podstatně vyšší. Záleží
vždy na zvážení zákazníka, zda se mu vyplatí vyšší investice do 802.11n řešení a mít
infrastrukturu vybudovanou na několik let
dopředu, nebo zda jeho plány na využití
Wi-Fi sítě a mobilních služeb nebude s časem výrazně narůstat.
Pokud se podíváme na skutečné rozdíly z pohledu uživatelů, tak se reálně
pohybujeme kolem 30 Mb/s u „dnešních“
802.11a/g řešení a kolem 120 Mb/s u „nových“ 802.11n řešení. U Extricom systému
je vždy nutné zdůraznit, že tyto kapacity
jsou hodnoty v rámci jednoho blanketu,
bez aktivované funkce TrueReuse (dokáže
až ztrojnásobit kapacitu v rámci jednoho
blanketu). Přístupové body Extricom jsou
2–4rádiové a kapacity Wi-Fi sítě Extricom
jsou tedy adekvátní násobky zmíněných
rychlostí.
Wi-Fi není pro každého
Samozřejmě je možné namítnout, že
dnešní drátové nebo optické sítě nabízí
podstatně vyšší kapacity. Ty jsou ale vyu-
connect
žívány až páteřními spoji, kde samozřejmě
nemá být použito Wi-Fi. Wi-Fi je přístupová technologie, tedy část sítě, která připojuje koncové zařízení. A zde jen málokterá aplikace/uživatel potřebuje rychlosti
přesahující 100 Mb/s. Výjimkou jsou např.
aplikace pro práci s grafikou nebo videem,
kde jsou nároky na datovou propustnost
podstatně vyšší. Pro tento typ koncových
zákazníků není běžně nutná mobilita uživatelů, UTP kabel tak představuje ideální
řešení.
Jakmile se podaří určit potřeby zákazníka, je velmi snadné určit vhodný hardware a počet přístupových bodů. Při návrhu
počtu AP je jediný důležitý parametr, a to
šíření RF signálu v dané budově. Není nutné využívat drahá softwarová řešení, která
primárně slouží pro starší sítě třetí generace – tzv. buňkové sítě. Jejich úkolem je
spíše návrh kanálů jednotlivých AP tak,
aby bylo co nejmenší rušení mezi
vlastními přístupovými body.
U Wi-Fi čtvrté generace tento
problém zcela odpadá, celá
síť/blanket je provozována na
jednom kanále bez vzájemného rušení mezi AP (Interference
Free technologie). Díky tomu je
plánování AP závislé jen na pokrytí daného prostoru.
Výhodou Extricom řešení
a blanket sítí je libovolné přemísťování AP nebo dodání dalších přístupových bodů pro dovykrytí stávajících prostor nebo
pro rozšíření stávající sítě. Zde opravdu
platí (ne moc oblíbené) plug’n’play, kde
se AP připojí do „živé“ sítě a do přibližně
deseti sekund plně funguje bez jediného
zásahu do konfigurace sítě. Přidáním dalšího přístupového bodu dojde k okamžitému posílení kvality RF signálu v požadované lokalitě a bez negativních dopadů na
současnou síť. Obrovskou změnou oproti
sítím třetí generace je skutečnost, že Wi-Fi
může být při instalaci položen nově, častěji
lze použít kabel ze stávající kabelové infrastruktury, která je již v zaběhlých sítích
položena. V případě, že vzdálenost 100 m
není pro propojení AP a Wireless Switche
dostačující, je možné nasadit pasivní PoE/
Data extendery, které umožní prodloužit
vzdálenost až na 200 m na běžné kabeláži
CAT 5e a vyšší. Pokud by ani toto řešení
nebylo dostačující, lze použít i optické kabely, kde jsou vzdálenosti podstatně delší.
S tím ale souvisí i vyšší pořizovací náklady
spojené s nutností media konvertorů a lokálního PoE napájení pro AP. Při použití
metalické kabeláže vše odpadá a každé
AP po jednom metalickém kabelu přijímá
nejen data, ale i PoE napájení, což výrazně
snižuje náklady na instalaci.
Pokud to tedy shrneme, tak pro vlastní
instalaci je kromě Extricom AP a centrální-
ho Wireless Switche nutná pouze kabeláž
pro jejich propojení. Co se týče integrace
Extricom řešení do sítě, tak vše se děje přes
Wireless Switch, kde se konfiguruje celá WiFi síť. Vlastní AP nemají žádnou konfiguraci ani IP nebo MAC adresu. Ty si provozní
nastavení stahují po připojení na Wireless
Switch. Způsob připojení do páteřní sítě
je tedy zcela jednoduchý a je uskutečněn
přes centrální Wireless Switch.
neobsahuje žádné proprietární protokoly,
které by vyžadovaly speciální Wi-Fi klienty
nebo další zařízení v páteřní síti. Ba naopak, v praxi se potvrdila kompatibilita snad
se všemi značkami, které se u nás běžně
v sítích vyskytují. Dokonce jsme měli možnost se účastnit testování jednoho partnera, který se specializuje na VoIP řešení,
který testoval stabilitu spojení Wi-Fi VoIP
telefonů připojených na přístupovou síť
Extricom. Mezi testovanými telefony byly
tzv. levné no-name telefony i zařízení
výrobců, jako je Cisco nebo Samsung,
a všechny fungovaly stejně kvalitně bez
zakolísání, nebo dokonce výpadku spojení i při roamingu. S takovými výsledky se
náš partner do té doby u sítí třetí generace
nikdy nesetkal.
Nasazení v nemocnicích
Nemocnice představují jedno z nejnáročnějších prostředí především
z pohledu kvality pokrytí a stability poskytovaných služeb. Naše
největší instalace v nemocničním
prostředí proběhla ve FN Brno, kde
jsme instalovali více jak 170 přístupových bodů. To je opravdu velmi
vysoké číslo, které by u sítí třetí
generace vyžadovalo velmi složité
kmitočtové plánování. Naopak u WiFi 4. generace tato starost odpadá
(tedy kromě vhodné volby kanálu
vůči okolním sítím). Díky tomu bylo
možné nasadit průměrně deset přístupových bodů na každé patro a jimi zajistit pokrytí signálem opravdu všude. Toto
byla jedna z priorit a i důvod zvolení této
technologie. Vzhledem k tomu, že budova
obsahuje nejen železobetonové stěny, ale
i spoustu dalších stavebních překážek, šlo
z pohledu šíření signálu o velmi nehostinné
prostředí.
Nasazení v nemocnici s sebou přineslo
i další pohled na věc – manažerský. Primárním důvodem pro nasazení této sítě bylo
Celá síť je provozována na jednom kanále bez vzájemného
rušení mezi AP. Plánování je závislé na pokrytí prostoru.
sítě čtvrté generace fungují tím lépe, čím
více AP je použito – AP slouží opravdu jen
k posílení úrovně signálu v rámci společného blanketu.
Průběh instalace
Po úspěšném návrhu sítě přichází na
řadu vlastní instalace a integrace do stávající sítě. Zde je jedno unikum sítí čtvrté
generace, a to přímé propojení mezi AP
a centrálním Wireless Switchem. Pomocí
klasického CAT 5e kabelu může být spojení až do vzdálenosti 100 m. Takový kabel
Vlastní Wi-Fi řešení umožňuje vytvořit
až čtyři fyzicky oddělené sítě (blankety, dle
typu AP) a až 32 sítí logických – MultiSSID.
Data z jednotlivých sítí jsou nejčastěji oddělena různými VLANy, a je tedy snadné
s nimi dále v síti pracovat. Wi-Fi řešení
funguje jako bridge a neovlivňuje vlastní
data vysílaná z páteře ke klientům nebo
naopak. Z pohledu páteřní sítě jde o standardní switch a z pohledu Wi-Fi klientů
zase o běžné Wi-Fi AP. Díky této jednoduchosti je zajištěna maximální kompatibilita s nejrůznějšími výrobci. Extricom řešení
poskytnutí přístupu k internetu návštěvám
v nemocnici. Původní záměr vykrýt pouze
čekárny byl postupně rozšířen i o lůžková
oddělení, kde pacienti neměli přístup k internetu vůbec, případně komplikovaně pomocí kabelových rozvodů. To nebylo moc
praktické a původní rozvody k tomu navíc
nebyly ani moc dimenzovány. Když se začalo uvažovat o nasazení Wi-Fi na větším
prostoru (nejen čekárny), tak se najednou
zjistilo, že pomocí jedné infrastruktury je
možné řešit i další dlouhodobý nedostatek
– mobilní přístup k interní síti pro zaměst-
Connect! únor 2011
67
connect
nance, kteří by mohli mít přístup k síti nejen
z pevného počítače například na sesterně,
ale kdekoliv a kdykoliv. S tím se rovnou
otevřela otázka VoIP telefonie přes Wi-Fi,
a tím razantní zvýšení dostupnosti všech
zaměstnanců a zvednutí efektivity práce.
Skladové prostory
Pokrytí skladových prostor je typickým zástupcem instalace Wi-Fi řešení a nabízení
mobilního přístupu k síti. Zde se instalace
pohybují v rozpětí 6–30 ks přístupových
bodů, dle velikosti skladových prostor.
Dříve bylo zvykem ve skladech používat
bezdrátové sítě třetí generace, kde se
omezoval počet AP a spíše se používala
AP s externími (směrovými) anténami. To
bylo zejména z důvodu potlačení vlastního
rušení mezi přístupovými body, které ve
skladech nastává ve velké míře. To je dáno
mnohými odrazy většinou od kovových
obvodových stěn.
Naopak u Wi-Fi 4. generace jsou odrazy
vítaným přínosem, a čím větší je překryv
mezi jednotlivými AP, tím lépe. Díky tomu
odpadá nutnost RF plánování, úpravy vysílacích výkonů a snižování data rate (maximálních modulací a tedy i přenosových
rychlostí), aby byla komunikace odolná
proti vlastnímu rušení. Podstatně jednodušší je i vlastní instalace, kde není nutné
řešit externí antény a jejich upevnění. Důvodem pro nasazení blanket technologie je
poptávka po integraci více služeb v rámci
jedné Wi-Fi sítě. Dnešní moderní skladové
budovy již vyžadují nejen přístupovou síť
pro čtečky čárového kódu, ale chtějí zaměstnancům dát mobilní VoIP telefony,
chtějí zaměstnancům s notebooky zajistit
přístup do firemní sítě kdekoliv ve skladu
a často i přilehlých kancelářích. Právě rozšíření sítě nejen v prostorách skladu, ale
i do administrativní části, je často důvodem
zvolení řešení Extricom.
Bezdrát pro školství
Ve školském prostředí je standardní instalace středních a větších rozměrů, tedy počtu
8–50 přístupových bodů. U našich zákazníků z řad škol jsme se setkali s požadavkem
68
Connect! únor 2011
na snadnou správu celé sítě, dostupnost
všude v prostorách školy, kde se pohybují
studenti nebo učitelé a schopnost připojit velké počty nejrůznějších Wi-Fi klientů.
Každý student má jiný typ Wi-Fi zařízení od
nejrůznějších výrobců, rozličná PDA, MDA
a samozřejmě dnes velmi populární iPhony
nebo iPady. IT manažeři škol vyžadují řešení, které jsou schopni nasadit a zprovoznit
během velmi krátké doby. Nechtějí řešit RF
plánování sítě a vyžadují možnost vytvořit
vícero oddělených sítí.
Základní službou se tak stává HotSpot
pro studenty, který většinou vyžaduje
autentifikaci studentů přes jejich login.
Dále je většinou požadován HotSpot pro
návštěvy a případné externí spolupracovníky. Velkým tahounem je i online přístup
učitelů do interního systému školy – například elektronické třídní knihy nebo pro
případ e-learningu. Naše první instalace ve
školství byla dána potřebou školy nasadit
online třídní knihy a učitele vybavit pouze
mobilním tabletovým Wi-Fi klientem. Další službou, kde škola vyžadovala mobilitu,
bylo online vysílání z vyučování pro studenty, kteří se nemohou ze zdravotních
důvodů účastnit vyučování.
Když jsme řešili vhodnou technologii, tak nejvíce bylo oceňováno okamžité
vytvoření HotSpot sítě pro studenty, a to
vše na stejné infrastruktuře, přesto zcela
odděleně od primárních služeb, jako je síť
pro učitele a video přenosy. Tato funkce
je možná pouze díky odděleným blanket
sítím. Odpadla tak starost, že by nějaký
student začal stahovat během vyučování
nějaký nový film z internetu, a tím by byla
omezena funkčnost ostatních Wi-Fi sítí. Navíc nebylo třeba řešit žádný složitý Traffic
shaping, který by takové studenty hlídal.
Oceněna byla také rychlost integrace
celé Wi-Fi sítě. Díky tomu, že škola mohla využít stávající kabeláž, tak celý proces
integrace se stával pouze z montáže AP
a několikahodinové konfigurace centrálního Wireless Switche, kde se vytvořily
požadované Wi-Fi sítě. V blízké budoucnosti je plánováno i nasazení Wi-Fi kamer
pro zvýšení bezpečnosti v prostorách školy.
Ty budou moci být instalovány dle potřeb,
bez ohledu, zda je v daném místě datový
kabel, nebo ne.
Administrativní budovy
Tato část trhu představuje poměrně široký
pojem a spadají sem nejčastěji rozsáhlé kancelářské budovy, případně jen jejich části,
kde sídlí jedna společnost. Tyto sítě mohou
být menších i středních rozměrů. Pokud se
ale jedná o instalaci v rámci výškových administračních budov, pak se již jedná o sítě
větších rozměrů (desítky AP). Zde Intelek
prováděl více různých instalací. Nejzajímavějším projektem však bylo vybavení jedné
pobočky mezinárodní společnosti v rámci
pilotního programu sítí 4. generace, přičemž nyní se již postupně touto sítí osazují
i další pobočky po Evropě. Potěšující je také
fakt, že tato společnost využívá Extricom
řešení i jako vývojové prostředí pro vlastní
VoIP aplikace na Wi-Fi klientech.
Co se týče nejčastěji požadovaných služeb, tak zde jednoznačně vede vytvoření
mobilní sítě pro přístup do firemní sítě pro
zaměstnance. Dále pak HotSpot pro jejich
návštěvy, zákazníky nebo partnery. Často
volí právě řešení Extricom z důvodu plánovaného nasazení VoIP i u mobilních klientů namísto jen pevných IP telefonů na
stolech zaměstnanců. Z vlastní zkušenosti
můžeme potvrdit, že i v Inteleku jsme původně měli řešení 3. generace, kde jsme
se potýkali s nerovnoměrným pokrytím
a výpadky spojení terminálových služeb
při přechodu mezi přístupovými body.
Proto jsme původně Wi-Fi síť využívali jen
zřídka. Po nasazení Wi-Fi 4. generace jsme
pocítili výrazný rozdíl ve stabilitě spojení,
a to vše za plné mobility uživatelů – nejčastěji notebooků.
connect
Po poměrně krátké době byla vidět
změna v chování zaměstnanců, kteří dříve
využívali pouze kabelové připojení. Postupně si uživatelé všimli, že jsou k síti připojeni
bez výpadku, že nemusí řešit kabel ke každému stolu a vždy několik záložních tzv. pro
návštěvy. Zcela odpadl každotýdenní boj
při poradách v zasedací místnosti o „kabelové privilegium“. Stejně tak bylo najednou
možné kdykoli přejít se svým notebookem
do jiné místnosti a nepocítit žádné zhoršení nebo dokonce výpadek služby, což bylo
dříve nemyslitelné. Stali jsme se tak svědkem mizení kabelů ze stolů zaměstnanců
a naopak prakticky 100% přechodu na Wi-Fi
síť, která již nebyla nepotřebná a nevyužitá.
Takového stavu je možné opravdu docílit
jen na stabilním řešení, které zajistí kvalitní
pokrytí a služby kdekoliv v prostorách firmy. Dnes již provozujeme na Wi-Fi i WMS
(Warehouse Management System) a budeme nasazovat mobilní VoIP. To vše na jedné
infrastruktuře bez dalších nákladů na Wi-Fi
přístupovou síť, kterou jsme pořídili již před
několika lety.
Hotelové komplexy
Hotely představují asi poslední významný
segment trhu, kde je nasazována Wi-Fi
technologie ve větším měřítku (pokud uvažujeme vnitřní sítě, kam je i Wi-Fi primárně
určeno). Při častých pracovních i osobních
návštěvách hotelových zařízení po celé ČR
jsme zjistili, že není zcela standardem HotSpot s Internetem pro návštěvníky hotelů.
V lepším případě mají Wi-Fi HotSpot, což
v českém pojetí reprezentuje jeden přístupový bod v prostorách recepce, který stěží
pokrývá její blízké okolí. Jen u velmi malého počtu hotelů jsme se setkali s pokrytím
tvořeným vícero přístupovými body a i zde
jsme většinou řešili dosah signálu a kvalitu
spojení. Pro zákazníka to byla služba, která
i zdarma byla spíše ke vzteku, než že by
mu umožnila pohodlné připojení přímo
z pokoje.
AP je poměrně snadné. Z praxe se nám
osvědčilo i překrývání pokrytí mezi jednotlivými patry, které je u Wi-Fi 4. generace
vítaným přínosem. U Wi-Fi 3. generace to
bylo přesně naopak a přinášelo to rušení
a častý roaming klientů mezi AP, i když
nebyli v pohybu. V praxi se to projevovalo
výpadky spojení a nutností opětovného
ručního připojení zákazníků k síti.
Velkým přínosem Extricom řešení pro
nasazení v hotelových komplexech je nejen
snadný návrh sítě a bezkonkurenční stabilita spojení (což ocení především zákazníci),
ale možnost provozu více paralelních sítí,
U Wi-Fi sítí čtvrté generace jsou odrazy
vítaným přínosem. Čím je větší překryv
AP, tím lépe
Na druhou stranu je vidět, že i zde jsou
provozovatelé hotelů, kteří vidí v zajištění
přístupu k internetu přínos ve svých službách a často si mohou dovolit tuto službu
i zpoplatnit. Setkáváme se s tímto přístupem především u větších hotelů a případně u mezinárodních hotelových řetězců,
kde je kvalitní Wi-Fi a přístup k internetu
samozřejmostí. Dnešní hotelové budovy
jsou poměrně vhodné pro šíření Wi-Fi signálu, a tedy plánování rozmístění a počtu
což ocení pro změnu provozovatel hotelu.
V tu chvíli má v jedné investici schovánu
primární potřebu – internet pro zákazníky,
navíc ale může zcela odděleně provozovat
interní síť například pro pokojské, obsluhu restaurace a mobilní platební terminály
nebo zcela oddělenou síť pro konferenční
sály. Pro provozovatele hotelů je důležitá
i snadná integrace s recepcí a billing systémem, kde je Extricom zcela otevřený pro
různá řešení třetích stran. INZERCE A111001643
Connect! únor 2011
69
connect
/ ÊÊ6Ê",ù
Výhody tenkých klientů
Možná si myslíte, že využití technologie tenkých klientů patří
minulosti, do dob velkých a drahých sálových počítačů. Mají
tyto technologie co nabídnout také dnešnímu uživateli?
T
enkými klienty se rozumí velmi
jednoduché počítače, jejichž hlavní – a často i jedinou – schopností
je zobrazovat dění na obrazovce vzdáleného počítače, nejčastěji serveru. Můžete si
jej představit například jako hardwarový
vzdálený terminál.
Tenký klient je ve své podstatě stále klasickým počítačem. Jako on má procesor,
operační paměť, místní úložiště i grafickou
kartu. Připojíte k němu monitor a ovládáte
jej klasicky klávesnicí a myší. Hlavní rozdíl
oproti počítači klasickému je ten, že výkon
tenkého klienta by pro plnohodnotný běh
operačního systému nestačil. Ten musí totiž běžet někde úplně jinde.
Tímto místem je centrální server. Velký, výkonný počítač s dostatkem úložného prostoru, na kterém pracují současně
všichni uživatelé ve vaší společnosti. Jen
u něj všichni nesedí přímo, ale přistupují
k němu právě skrze tenké klienty.
Šetřete, když můžete
AUTOR
Výhody tohoto řešení jsou zřejmé a ve
velké většině převažují nad nevýhodami.
Hlavním důvodem, proč o nasazení tenkých klientů uvažovat, je úspora finančních prostředků. Pokud si pořídíte tenké
klienty, vyjdou vás při nákupu levněji než
plnohodnotné počítače. Navíc nabídnou
o poznání nižší spotřebu elektrické energie,
což je náklad, který se vám viditelně vrátí
již při desítce provozovaných stanic. Anebo můžete do role tenkých klientů pasovat
staré počítače. Ty sice nejsou dostatečně
výkonné pro běh moderního operačního
70
Vláďa Janeček
IT publicista
Connect! únor 2011
systému se všemi aplikacemi, roli tenkého
klienta zvládnou ale pohodlně.
Další výhoda je zřejmě ve způsobu
použití: pořízený specializovaný tenký
klient v podstatě nijak morálně nestárne,
v případě nedostatku výkonu jednoduše
navýšíte výkon centrálního terminálového
serveru.
Ve znamení komfortu
Na míru všem těmto výhodám je sestavena
linuxová distribuce SuSE Linux Enterprise
Thin Client. Ta vám dovolí snadno vytvořit
a nakonfigurovat centrální server se všemi
aplikacemi, ke kterému se poté můžete připojovat všemi v současnosti dostupnými
tenkými klienty.
Před nasazením tohoto řešení v mnoha
společnostech panují obavy, uživatelé se
obávají především ztráty komfortu – vždyť
přece vše běží někde jinde a na počítač se
přenáší pouze obraz. Netuší totiž, že tenký klient jim bez problémů dovolí použít
například optickou mechaniku nebo USB
port na jejich pracovišti i přesto, že vše běží
někde úplně jinde.
včetně rozpracované práce v otevřených
dokumentech.
Daní za tento komfort však zůstává náročnost na přenosovou kapacitu. Zatímco
v rámci lokální sítě na problémy jen stěží
narazíte, při připojení vzdálených poboček
musíte použít patřičně dimenzované internetové připojení.
Patřičně dimenzovaný musí být také
centrální server, který musí zvládat provoz
všech uživatelů. Přestože se běžně komponenty spuštěných aplikací mezi sebou sdílí,
lze i výkonově průměrný server použít jako
centrální až pro několik desítek klientských
stanic. Samotný server však musíte mít
sestaven tak, abyste pokud možno zcela
eliminovali možnost jeho výpadku. S odstávkou tohoto serveru totiž znemožníte
práci všem uživatelům.
Klidný spánek IT oddělení
Pokud máte společnost o několika desítkách pracovních stanic s klasickými operačními systémy, je řešení běžných uživatelských problémů tím, co zaměstnance IT
oddělení vytěžuje nejvíce. Mnoho z těchto
problémů nasazením tenkých klientů se
serverovou infrastrukturou Novell odpadne. Uživatel u sebe v podstatě žádný počítač nemá, a tudíž u něj není co servisovat.
Tenký klient je zásadní pro snadnější
údržbu, ale také z finančního hlediska
Časem však tyto obavy opadnou, protože výhody tohoto řešení brzy pocítí
i běžní uživatelé. Pokud máte společnost
s mnoha pobočkami a mezi nimi cestující uživatele (typicky obchodní zástupce),
přivítají tito zaměstnanci skutečnost, že
jejich práce cestuje s nimi. Ať již se přihlásí k terminálu na jakékoli pobočce, všude uvidí svou pracovní plochu se svými
dokumenty a aplikacemi, a to dokonce
A případné problémy v aplikacích vyřeší
administrátor přímo na serveru, neboť tam
všechno běží.
Výborné jsou také úspory času v případě poškození nebo nefunkčnosti některé
z klientských stanic. Pokud se doposud
porouchal počítač některého z uživatelů,
znamenalo to provést jeho diagnostiku,
opravu nebo případně záchranu dat a jejich přenesení na počítač nový. To není
connect
jednoduchá operace, po kterou dotyčný
zaměstnanec nemůže plně pracovat. Toto
vše v případě tenkých klientů odpadá:
v případě poškození tenkého klienta trvá
výpadek jen do doby, než zaměstnanec dostane na stůl terminál funkční a přihlásí se
svými identifikačními údaji. V tom okamžiku má před sebou tu plochu, s níž pracoval
v době výpadku.
Mění se také běžný postup při pořízení
nové aplikace. V klasické infrastruktuře je
nutné nainstalovat tuto aplikaci na všechny počítače uživatelů samostatně – ne tak
v prostředí s tenkými klienty, kde stačí aplikaci nainstalovat pouze jednou na centrální server, a v ten okamžik ji mají k dispozici
všichni uživatelé. Stejné je to také v případě bezpečnostních záplat a aktualizací.
Nezanedbatelná je také bezpečnost dat.
Vzhledem k tomu, že data jsou umístěna
na centrálním úložišti, je velmi snadné je
zabezpečit například šifrováním i pravidelnou zálohou. Nemusíte spoléhat na pozornost uživatele, zda důležitá data neschraňuje na lokálním počítači, kde o ně může
snadno přijít. Navíc na centrální úrovni velmi snadno zamezíte také případné ztrátě
dat při výpadku elektrické energie: jeden
centrální server (nebo i jejich skupina) se
při výpadku napájí ze záložního zdroje
násobně snadněji než šedesát počítačů
rozmístěných po celé budově a několika
pobočkách.
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 (SLED)
Pro snadný růst
Jak můžete vidět, převažují výhody použití
tenkých klientů nad nevýhodami. Samozřejmě své uplatnění nenajdou u drobného
živnostníka s několika málo počítači, avšak
pokud máte aspoň desítku počítačů a očekáváte další růst, přemýšlejte o něm. Umožní vám rychlejší a levnější rozšiřování, než
by tomu bylo v případě použití klasických
samostatných počítačů. Při použití řešení
SuSE Linux navíc ušetříte nemalé částky za
licence operačního systému. Thin Client je možné zapojit do vaší stávající infrastruktury
Connect! únor 2011
71
connect
6Ê-6ù/ùÊ"/1-Ā
Novinky z IBM Lotusphere 2011
Letošní ročník tradiční konference IBM Lotusphere opět
reflektoval trendy v IT, z nichž největší jsou sociální sítě, které
nacházejí své místo také ve firemním světě. Přinášíme shrnutí
nejzásadnějších novinek.
I
AUTOR
BM Lotusphere se letos konala na
sklonku ledna ve Walt Disney Resortu,
v Orlandu. Konference se koná každoročně a letos se jí zúčastnilo na 6 tisíc
partnerů, vývojářů a zákazníků z celého
světa. Konference trvala 5 dnů, každý den
probíhaly přednášky od 7.00 do 18.00 hodin, přičemž ve stejnou hodinu bývalo až
12 přednášek najednou, takže často byl
problém si vybrat.
Hlavním tématem letošní konference
Lotusphere byly sociální sítě v podnicích.
O využití některých prvků sociálních sítí
v podniku do dvou let reálně uvažuje až
57 % společností zahrnutých do studie
a IBM odhaduje obrat v této oblasti až kolem 2 miliard dolarů v roce 2014.
„Stejně jako Facebooku nebo Twitteru
přibývají denně tisícovky uživatelů, vidí
IBM velmi podobný potenciál i v podnikových sociálních sítích,“ řekl Alistair Rennie,
generální manažer IBM Collaboration soft-
72
Ing. Stanislav Marszalek
TCL DigiTrade s.r.o., analýza a vývoj aplikací
v Lotus Notes
Connect! únor 2011
ware, na zahajovacím ceremoniálu. „Lidé
zcela běžně používají sociální sítě doma,
takže jejich adaptace do podniků by měla
být logickým vyústěním. IBM v průběhu
několika posledních let pracovala na celé
řadě svých produktů zaměřených právě
do sociálních sítí. Není to jenom e-mail,
ale i instant messaging, webové porady,
blogy, wiki, komunity, aktivity.“
Tuto myšlenku podpořil na zahajovacím
ceremoniálu i herec Kevin Spacey, producent filmu Sociální síť a hlavní hrdina filmu Americká krása, když
vyprávěl o svém projektu hledání
nových hereckých talentů právě
pomoci své sociální sítě.
Všudypřítomné
sociální sítě
Podnikové sociální sítě byly diskutovány všude – na přednáškách
i v kuloárech. Na jedné straně
panují obavy, že lidé tráví na sociálních sítích neúměrně dlouhou
dobu, což jistě nepřispívá produktivitě práce, a na straně druhé
tyto námitky panovaly i v počát-
cích internetu, kdy byly obavy, že lidé budou
ztrácet čas bezcílným brouzdáním.
IBM představila využití sociálních sítí na
příkladech svých zákazníků. Firma BASF demonstrovala, jak pomoci sítě a propojení
svých vědců vyřešila problém s obilnou
plísní u svých farmářů v Číně. Představitel
banky KBC zase ukazoval, jakým způsobem
banka řešila rozšíření svých aktivit do východní Evropy, kde největší úlohou bylo
nastavení kampaně dle místních kulturních
odlišností. Vytvořili proto sociální síť, kde
se shromažďovaly a diskutovaly nápady
jednotlivých lidí. Dr. Geert Tilboughs z KBC
banky ovšem neopomněl zdůraznit, že to
vše se podařilo dosáhnout hlavně díky iniciativě lidí a software byl jen nástrojem.
connect
Podstatou využití sociálních sítí má být
získávání vědomostí od jednotlivých pracovníků a jejich následné využití – podnícení
tzv. kolektivní inteligence, která by měla jako
důsledek přinést zvýšení produktivity práce
a zlepšování rozhodovacích procesů.
Jakou softwarovou podporu tedy IBM
představila pro dosažení těchto cílů? Vsadila na portfolio produktů ze své divize
Lotus. Jedná se především o Lotus Notes,
platformu pro e-mailovou a groupwarovou
komunikaci. Dále Lotus Connection, software se základními prvky sociálních sítí,
jako jsou profily, blogy, aktivity a sdílení
souborů. A nakonec produkt LotusLive,
cloudové řešení s možností e-mailu, webo
meetingů a kancelářského balíku pro web
Lotus Symphony.
Pro integraci těchto produktů bylo představeno nové API s názvem IBM Social Business Toolkit. Je to vlastně sada API, postavených na otevřených standardech, která
umožňuje vývojářům snazší implementaci
sociálních funkcí do jednotlivých produktů, jejich vzájemné propojení na úrovni
designu i dat, jehož výsledkem by měl být
jeden konzistentní produkt. Příkladem využití byly webové stránky pro účastníky
konference – základní agenda Lotusphere
a propojení na kalendář byly vytaženy z Lotus Notes, profily, blogy a sdílení souborů
byly součástí Lotus Connection a instant
messenger Sametime a e-mail byly zase
součástí LotusLive. Stránky byly navíc doplněny o zprávy z Twitteru, jako ukázka
otevřenosti systému na externí aplikace.
Celé to působilo jako jedna konzistentní
webová stránka.
Lotus Notes
Lotus Notes je nejznámější produkt portfolia Lotus pro e-mailovou a groupwarovou
komunikaci. Zde se vše točilo kolem vývoje
aplikací v novém prostředí XPages. Tento
způsob vývoje byl představen poprvé v minulém roce a letos se těšil obrovskému zájmu. Jedná se o velmi rychlý vývoj aplikací
pro tlustého klienta Lotus Notes i pro webový prohlížeč. Součástí vývoje v XPages
je tvorba aplikací pro mobilní prostředí.
Vypadá to, že v budoucnu se budou tvořit
aplikace pro Lotus Notes pouze v XPages;
přednášky o nich byly očividně nejnavštěvovanější. O velkém zájmu svědčí i to, že
kniha Mastering XPages, která byla na Lotusphere představena, byla ihned totálně
vyprodaná.
Lotus Connection
Lotus Connection je představitelem softwaru pro sociální sítě z dílny IBM. Běží na
WebSphere a jako databázi používá DB2
s možností napojení i na jiné databáze.
Obsahuje profily, komunity, aktivity, blogy,
sdílení souborů. Verze 3.0 byla vypuštěna
koncem minulého roku a obsahovala vylepšení v oblasti sociální analýzy, správy komunit,
diskusních fór a přístupu přes
mobilní zařízení. Nová verze,
představená na letošní konferenci, bude obsahovat řadu
vylepšení v jednotlivých modulech a především propracované
API se zaměřením na propojení
s ostatními produkty Lotusu.
LotusLive
LotusLive je cloudové řešení od
IBM, obsahující 25GB e-mail, online meetingy, instant messaging
a správu dokumentů pomocí
produktu LotusLive Symphony.
Cena této služby se pohybuje
okolo 10 dolarů za měsíc a uživatele.
Na Lotusphere bylo několik
desítek přednášek týkajících se
problematiky cloud řešení a bylo
zde oznámeno několik novinek.
Součástí LotusLive bude kancelářský balík Symphony, který
umožňuje tvorbu, čtení a editaci
dokumentů v textovém editoru,
tabulkovém kalkulátoru a prezentačním programu. Součástí je i možnost editace dokumentu v reálném čase
více osobami.
LotusLive se rozšířil o propojení s produkty třetích stran, jako například Skype,
UPS, SugarCRM nebo SalesForce.com.
Novou službou je hostování Domino
serverů v datových centrech IBM. Tato služba je nazvaná LotusLive Notes a umožňuje firmám instalaci svých Domino serverů
mimo svou síť, přičemž IBM zajišťuje antivirovou a antispamovou kontrolu pošty.
Služba umožňuje vytvořit i heterogenní
prostředí, kdy některé servery budou
v cloudu a některé u zákazníka.
Přesun firemních poštovních schránek,
dokumentů a aplikací na cloud je dle studií
IBM zřejmým trendem a takto má pracovat
až 70 % firem v roce 2020. Samozřejmě byly
zde diskutovány i možné problém takového řešení, jako je bezpečnost dat, rychlost
komunikace, scénáře při výpadku spojení
a bylo znát, že přemístění dat do datových
center není ještě vnímáno jako jednoznačná výhoda.
Mobilní zařízení
Tématika mobilních zařízení se prolínala
všemi přednáškami, přičemž trend je jasný – většina uživatelů bude pro svůj přístup
k sítím používat smartphony nebo tablety
typu iPad. Dle zde představených studií
bude mít až 75 % všech uživatelů za dva
roky jako primární zařízení pro práci smartphone nebo tablet. To dokázal i zahajova-
cí ceremoniál: podle statistik bylo k místní
W-Fi síti připojeno 3 800 uživatelů, z toho
843 iPhonů, 720 BlackBerry, 458 iPadů
a 142 Androidů. Vývoj pro mobilní zařízení
byl tématem několika přednášek a všechny zde představené produkty měly svoji
variantu vývoje aplikací také pro mobilní
zařízení. Například v XPages byly představeny nové prvky, kterými lze jednoduše
přizpůsobit již vytvořené aplikace v Lotus
Notes pro mobilní zařízení. Obecně IBM razí
heslo, že vývoj každé aplikace by měl být
ve stejné míře navrhován pro klasické PC
i pro mobily.
Vedou mobilní zařízení
a XPages
IBM Lotusphere je obrovskou celosvětovou
akcí, které se rok od roku účastní více lidí,
což dokazuje, že zájem o produkty divize
Lotus je velký. Je zde možno získat mnoho
cenných informací nejen z přednášek, ale
i z rozhovorů s lidmi z celého světa a z různých oblastí. Letošní konference měla čtyři
základní nosná témata: podnikové sociální sítě, přesun aplikací na cloud, vývoj pro
mobilní zařízení a vývoj Notes aplikací
v XPages. Poslední dvě jmenovaná témata
jsou, soudě podle zájmu lidí i následných
diskusí, velmi aktuální. Podnikové sociální
sítě a cloud mají rovněž svoje opodstatnění, ovšem momentálně není zcela jasné,
jakým směrem se bude další vývoj ubírat,
a teprve čas ukáže, zda sázka na tyto oblasti
IBM vyjde. Connect! únor 2011
73
connect
/
""
:Ê,"
Hlavní technologické trendy roku 2011
Společnost Citrix se zaměřila na předpovědi v oblasti desktopů
a cloud computingu pro rok 2011 a na to, jaký budou mít
v tomto roce vliv na organizace.
E
AUTOR
vropská ekonomika se pomalu vzpamatovává a organizace jsou stále
v sevření stagnujícího prostředí po
recesi. Přestože se mnozí obávají další vlny
recese, jiní vidí větší příležitosti na trhu.
Neznámé ekonomické prostředí je
doprovázeno řadou různých a v některých případech i poměrně neobvyklých
reakcí. Mnohé organizace jsou postaveny
před výzvy, kterým čelí transformacemi,
restrukturalizacemi či změnami rozpočtů.
Mají ovšem nastřádanou hotovost na cestu z recese a mnoho velkých společností
je dnes pod tlakem akcionářů investovat
s cílem posunout business vpřed. V případě absence kvalitních CIO a odpovídající IT
strategie by se peníze určené na investice
do technologií jednoduše mohly rozkutálet do nákupů více osobních počítačů, aniž
by to mělo pro firmu jakýkoli dlouhodobý
přínos.
Bez ohledu na jejich konkrétní situaci se
bude každá organizace zabývat svým vlast-
74
Ondřej Marek
Regionální marketingový manažer pro oblast EE,
Citrix
Connect! únor 2011
ním prostředím a třemi širšími obchodními
a IT trendy:
Spotřebitelská zařízení budou
představovat nejrychleji
rostoucí firemní zařízení aneb
model BYO
Obrovský pokrok ve spotřebitelských technologiích kombinovaný s novou generací
technicky důvtipných pracovníků a stále
více se stírající hranicí mezi prací a osobním životem způsobil doslova explozi využití nových spotřebitelských zařízení na
pracovištích a tento trend bude nezastavitelně pokračovat.
Chytré telefony, tablety a netbooky
různých velikostí, tvaru a původu spolu
s požadavky uživatelů na možnost provozu firemních aplikací a služeb na jejich
soukromých počítačích budou stále více
vyvolávat pozornost u IT managementu.
Rok 2011 bude představovat postupné
přizpůsobování se uživatelským požadavkům a centrální bezpečné podpoře bez
dalších IT nároků, a to na všech zařízeních
bez ohledu na značku a typ. V konečném
důsledku bude většina uživatelů schopna
pracovat z libovolného zařízení, přistupo-
vat k většině dokumentů, využívat většinu
programů a služeb z libovolného místa v libovolném čase – bez dodatečných nákladů
na IT oddělení.
Stále více organizací bude v nějaké podobě zavádět program využívání zařízení
vlastněných zaměstnanci s cílem aktivně
spravovat zaměstnanecké laptopy, netbooky, iPady/tablety a chytré telefony. Citrix
tento program nazývá Přinést si vlastní
(BYO – Bring Your Own).
Zatímco mnozí budou ukazovat na to,
že míra svobody a flexibility daná zaměstnancům přinese organizacím konkurenční
výhodu v oblasti získávání a udržení nejkvalitnějších talentů – v souladu s tím, jak
mladší generace rozšiřuje zaměstnanecké
požadavky o schopnost popsat vlastní zkušenost s výpočetní technikou – okamžitý
přínos je zcela odlišný.
Největší výhodou nasazení modelu BYO
je, že CIO se konečně mohou osvobodit od
prohrané bitvy pokusů o vlastní, bezpečné
a upravovatelné notebooky pro stále mobilnější a nezávislejší pracovní síly. Vlna
přizpůsobování se běžným uživatelům již
zasáhla většinu společností, a to i ty, které
byly proti tomuto trendu. Přijmutí konzumerismu a jeho aktivní řízení je jediná
skutečná možnost IT oddělení.
Jako uznání tohoto trendu uvidíme
v roce 2011, jak všichni největší dodavatelé hardware budou integrovat do svých
connect
hardwarových řešení vizualizaci desktopů
– s cílem usnadnit přijetí, implementaci
a hostování technologie v rámci soukromých i veřejných cloudů, a to s modulární
škálovatelností.
Virtualizace desktopů
změní pravidla bezpečnosti,
kontinuity a pružnosti
podnikání
Podle celosvětového průzkumu společnosti Gartner provedeného mezi IT pracovníky
s rozhodovací pravomocí v období od června do srpna roku 2010 v podnicích s více než
tisíci zaměstnanci vyplývá, že virtualizace
desktopů stále patří mezi nejvýznamnější
investiční priority pro rok 2011. Během celého tohoto roku budou zaměstnanci stále
více využívat hostovaných desktopů – ať již
prostřednictvím technologií podporujících
úkolované pracovníky (zpracování na straně serveru) či technologiemi podporujícími
i ty nejnáročnější požadavky uživatelů například od vysoce postavených mobilních
manažerů (zpracování na straně klienta).
Virtualizace desktopů umožňuje IT
oddělením centralizovat aplikace a desktopy, stejně jako spravovat a zabezpečit
jednotlivá zařízení z jednoho centrálního
místa – nemusí se tak starat o každé zařízení individuálně.
V celém roce 2011 spolu s tím, jak bude
virtualizace desktopů přijímána podniky
napříč celou oblastí EMEA, budou společnosti objevovat výhody, které tato technologie přináší pro jejich podnikání. Především jde o větší bezpečnost, usnadnění
splnění požadavků s předpisy a bezproblémové dodržení kontinuity podnikání.
městnancům univerzální bezpečný přístup
odkudkoli a kdykoli, bez obav z toho, jaké
služby jsou na hypervisor provozovány,
jaké jsou podporovány topologie sítě a jaké
platformy poskytovatel cloudu používá.
Bez ohledu na to, zda je výpočetní výkon
Během tohoto roku bude využití hybridních cloudů na podnikové úrovni významnější a stane se normou místo využitelnosti
pro malý počet firemních IT strategií.
Podobně jako konzumerismus podnikového IT a virtualizace desktopů představu-
Už bude jedno, na jakých zařízeních
uživatelé pracují. Velkou roli bude hrát
vzdálený přístup
zajištěn lokálně, u partnera či externě ve
veřejném cloudu, uživatelé musí mít pocit,
že jde o jejich vlastní datová centra.
Některé společnosti již pochopily možnosti, které hybridní cloudy přináší – jako
je optimalizace nákladů, flexibilní možnosti
nasazování aplikací a koordinované využívání interních a externích zdrojů – nicméně
úroveň tohoto přijetí je v rámci celého regionu EMEA stále ještě na začátku.
je hybridní cloud průmyslový trend, který
bude mít dopad na každý business. Každý
CEO, každý investor, bude chtít vědět, jak
na tom jeho firma ve vztahu ke cloudu je.
Bez ohledu na výsledné rozhodnutíbude
muset v roce 2011 společnost přinejmenším ukázat, že cloud computing zvažuje
a zařadila jej do svých plánů, i když by to
mělo znamenat prosté „počkáme a uvidíme“. INZERCE A111000218
es
r
p
ex
!"#$%&'%(!$&%
&$:;<0#$:='!>&[email protected]$&1J
Podnikovému cloud
computingu budou dominovat
hybridní cloudy
Jak se zpracování v cloudech stává stále
rozšířenější, mohou si dnes společnosti vybírat z rostoucího množství aplikací a zdrojů datových center nabízených jako služby
cloudu na vyžádání. Nicméně připojení
k těmto službám často představuje řadu
problémů s bezpečností a kompatibilitou,
umocněných navíc tím, že se dodavatelé
snaží „uzamknout“ zákazníky do svých soukromých cloudů.
Dle společnosti Gartner „představuje
hybridní cloud computing jako kombinaci
externích služeb veřejných cloudů a dedikovaných IT zdrojů plánovaně spojených
do partikulárního řešení.“ Dále, „hybridní
cloud computing vyžaduje určitý stupeň
integrace či koordinace mezi dedikovanými
prostředími a veřejnými cloudy na datové,
procesní, řídící či bezpečnostní vrstvě.“
K maximálnímu zužitkování cloudu
potřebují IT manažeři přenést realitu do
modelu hybridního cloudu a umožnit za-
:;
<=>$~%<#@@
&#
€
Q%<
$<
<<#Q
"&;<g;
Q"
&#
`
$
<Q<‚^Q$Qƒ"%@<
;%#;%"?<!(„`'
(~Q
$$%"$?Q
…<Q"
Q#Q…~<<$?Y<#
~#;<
<
*
$"
$$%$$)"
%<)
$$$
)*)+),)+-)**
01&&$
01#1-%2&$59
2011
www.thomas-krenn.cz/cebit_
www.thomas-krenn.cz
CZ: 840 505 555 · EU: +49 (0) 8551 9150-0
Made in Germany!
!
"#$%&'(&%)
*&:;
<=>
<?@;
"Q#Y"
Q%#%ZQ#Y
&)%#Q;$$"[\\]]]$;
<#\
":Q
Y#;&<##;&%
;:;
<=>)^"$&#;^$Q_#
)`ghjqwz$)z${
w
)z$
)z$zQ)z$zQ{
w
)|
|
zQ
#;Y<"
}
$Qz$
"
$Q
^=~%#;<%#;
Connect! únor 2011
75
connect
,"<, Ê
<Ê
1=6/Ê
Ê/
ITIL Prakticky krok za krokem III (Service Desk)
V minulých číslech Connectu jsme vám popsali, jak reagovat na
výzvy, kterým musíte čelit při využívání IT služeb, a vysvětlili,
že nikdy neimplementujeme ITIL, ale vždy se řeší konkrétní
problémy. Procesy dle ITILu jsou jenom prostředkem k řešení.
Definována byla rovněž dvě rozhraní – uživatel/IT a zákazník/
IT. Aktuální díl popisuje, jak na rozhraní uživatel/IT.
R
AUTOR
ole na straně organizace identifikované v minulém díle jsou:
Uživatel – ten, kdo užívá IT služby prostřednictvím individuálních součástí
IT infrastruktury a vznáší vůči poskytovateli
IT služeb požadavky v rámci již existujících
služeb (nové PC, nový software, přístup,
školení apod.)
Zákazník – ten, kdo vznáší vůči poskytovateli IT služeb požadavky na nové IT
služby, na změny v poskytování existujících
IT služeb, na ukončení poskytovaných IT
služeb apod.
Pro rozhraní uživatel/IT je nutné identifikovat odpovídající roli nebo funkci na
straně poskytovatele IT služeb. Tou je Service Desk. Dále je nutné identifikovat proces,
který bude Service Desk využívat. Tím je
Správa incidentů (Incident management).
Aby nakonec navržený proces správně
76
Martin Vitouš
Jiří Dvořák
Connect! únor 2011
a efektivně pracoval, je vhodné vybrat
i odpovídající podpůrný nástroj.
Service Desk
V prostředí bez Service Desku se každý uživatel, který má nějaký problém s IT službou,
musí rozhodnout, kdo by mu mohl pomoci. Potom vybranou osobu nebo oddělení
kontaktovat a požádat o pomoc. Ve většině případů se takový uživatel dozví „u mě
všechno funguje, zkus…“. Tímto způsobem
se snaží dotčený uživatel domoci služby od
různých IT pracovníků, většinou se stejným
výsledkem. Řešením je právě Service Desk,
který se o daný problém postará.
Service Desk je tým pracovníků, který
má dle ITILu několik úkolů. Například:
Zprostředkovat komunikaci s uživateli
Zprostředkovat komunikaci se zbytkem
IT organizace
Zajistit prvotní řešení incidentů identifikovaných uživateli
Delegovat řešení incidentů v případě
jejich nevyřešení
Monitorovat stav otevřených incidentů
Uzavřít incidenty po ověření řešení uživateli
Service Desk by měl mít odpovídající
strukturu nebo organizaci a jednotliví pracovníci by měli mít odpovídající znalosti.
Ke znalostem nutným pro řešení incidentů pak potřebují pracovníci Service Desku
i odpovídající přístupová práva, a to jak
k monitorovacím systémům, tak i k vlastním službám. Z pohledu struktury rozlišujeme několik typů:
Lokální Service Desk
Centrální Service Desk
Virtuální Service Desk
„Follow the sun“
Speciální
Z pohledu malých a středních firem
připadá do úvahy lokální nebo centrální
Service Desk, případně virtuální Service
Desk sdílený s více firmami.
Lokální Service Desk znamená, že tým
pracovníků určených k podpoře uživatelů
je přímo v jednotlivých lokalitách spolu
s uživateli. Takový SD je poměrně nákladný, nicméně jsou jeho pracovníci blízko
a mohou s uživateli komunikovat přímo.
Velmi často se uživatelé a pracovníci SD
osobně znají. Mimo osobní komunikaci se
využívá i dalších způsobů, jako je telefon,
elektronická pošta nebo speciální software.
Další výhodou je i to, že pracovníci znají
nejenom standardní IT služby (kancelářské aplikace, elektronická pošta, internet
connect
apod.), ale i speciální řešení ušitá dané
firmě na míru. Mezi nevýhody patří obtížnější využívání stejného procesu a podpůrného nástroje. Poslední nevýhodou je
sdílení znalostí a postupů řešení jednotlivých incidentů, které je náročné vzhledem
k různému umístění pracovníků určených
k podpoře uživatelů.
Centrální Service Desk funguje tak, že
tým pracovníků určených k podpoře uživatelů je soustředěný na jednom místě, přestože vlastní uživatelé využívají IT služeb na
různých místech. Takový SD je o mnoho
levnější než lokální SD, hlavně z důvodu
potřeby daleko menšího počtu pracovníků. Další výhodou oproti lokálnímu Service
Desku je pak snadné sdílení znalostí a využívání stejného procesu, spolu s podpůrným nástrojem. Naopak nevýhodou je, že
jediným způsobem komunikace s uživateli
je telefon, elektronická pošta nebo speciální software, a odpadá možnost osobní
komunikace. Z tohoto důvodu mají pracovníci určení k podpoře uživatelů omezenou
Lokální Service Desk
Centrální Service Desk
Virtuální Service Desk
možnost naučit se a následně podporovat
speciální řešení ušitá dané firmě na míru.
Virtuální Service Desk je jakýsi kompromis mezi lokálním a centrálním SD.
S pomocí využití technologií je možné
centralizovat a standardizovat komunikační cesty mezi uživatelem a pracovníky podpory, zatímco se tito pracovníci nacházejí
v jednotlivých lokalitách (byť ne ve všech).
Telefonní ústředna se pak snadno postará
o spojení uživatele s nejbližším pracovníkem podpory. V případě, že je tento pracovník nedostupný, ústředna se postará
o spojení s jiným pracovníkem, přestože
se nachází v jiné lokalitě. Nicméně i tento
pracovník může pomoci. To samé platí i pro
komunikaci pomocí elektronické pošty.
Využívání jednoho procesu i podpůrného
nástroje je samozřejmě nutností. To pak ale
umožní sdílení znalostí a postupů řešení
jednotlivých incidentů. Tento typ SD není
tak levný jako v případě centrálního Service desku, ale je levnější než lokální Service
Desky ve všech lokalitách.
„Follow the sun“ koncept je určitá varianta virtuálního Service Desku. Tato varianta je postavená na předpokladu, že SD
v daném časovém pásmu pracuje v hlavní
pracovní době. Řešení incidentů mimo tuto
hlavní pracovní dobu pokrývají pracovníci
v jiných časových pásmech. Z toho i vyplývá, že tento typ SD není možný pro malé
střední firmy umístěné pouze v jednom
časovém pásmu nebo v několika málo časových pásmech. Nutností je pokrytí všech
časových pásem aspoň do určité míry.
Další důležitou otázkou při plánování
a budování SD je, jakou úroveň znalostí
budou mít jednotliví pracovníci. Při řešení
této otázky je důležité si uvědomit, že existují dva typy znalostí a dovedností:
Technické
Komunikační
V případě technických znalostí mluvíme o znalostech potřebných k technickému vyřešení incidentů. Sem patří znalosti
operačních systémů, hardwaru a softwaru,
síťových řešení, programovacích jazyků,
databází apod. Tyto znalosti mohou být
buď na vyšší, nebo na nižší úrovni. Samozřejmě platí, že pracovníci s vyšší úrovní
budou daleko dražší než pracovníci s nižší
úrovní.
V případě komunikačních dovedností
se jedná o schopnost tzv. aktivně naslouchat a o schopnost zjištěné informace
jasně, stručně a přehledně zapsat. Aktivní
naslouchání je potřeba k zjištění všech potřebných informací od uživatele. Uživatel
kontaktující Service Desk není v dobrém
rozpoložení, protože to, co fungovat mělo,
nefunguje. Proto se musí pracovník snažit
uživatele uklidnit a formou otázek získat
co nejvíce relevantních informací, které
mohou vést k vyřešení incidentu. Takto
získané informace se musí zaznamenat.
Obzvlášť v případě, že pracovník nemá
odpovídající technické znalosti nebo přístupová práva a musí řešení přesunout na
specializované oddělení. Nic není horšího,
než když uživateli zavolá další IT pracovník
a ptá se na totéž.
Poslední hledisko, jak se podívat na
Service Desk, je rozsah služeb. Z tohoto
pohledu rozlišujeme kategorie:
Call centrum
Help Desk
Service Desk
Call centrum je takové místo, které
může uživatel kontaktovat, ale kde mu
přímo nepomůžou vyřešit incident. Pouze
incident a všechny relevantní informace zaznamenají. Poté na jejich základě rozhodnou, kdo je nejlepší řešitel, a řešení na něj
přesunou. Výhodou je zpracování velkého
množství příchozích incidentů a kvalifikované rozhodnutí, kdo je bude řešit.
Help Desk je takové místo, které může
uživatel kontaktovat a kde mu i pomohou
s řešením incidentu. To samozřejmě znamená, že množství zpracovaných incidentů
je daleko menší, ale procento vyřešených
incidentů je mnohem vyšší. Nicméně help
desk stále hraje pasivní roli, tzn. že čeká na
podněty ze strany uživatelů.
Service Desk je takové místo, které pracuje na stejném principu jako help desk,
jeho rozsah služeb je ale rozšířen o proaktivní přístup. To znamená, že přejímá úlohu
informovat uživatele o nových IT službách
a jejich změnách, poskytuje dokumentaci
a jednotlivé reporty, v řadě případů se stará
o školení uživatelů apod.
Na základě tohoto přehledu je nutné
si uvědomit jednu skutečnost. Neexistuje
špatný typ Service Desku. Neexistuje neúměrně nízká nebo vysoká úroveň znalostí.
Neexistuje nedostatečný rozsah poskytovaných služeb. Může být pouze jejich nevhodná kombinace. Je nereálné očekávat,
že pracovníci s nízkou úrovní technických
znalostí vyřeší 90 % všech příchozích incidentů. Nebo že pracovníci call centra dobře popíší incidenty bez příslušné úrovně
komunikačních dovedností. Je proto důležité ujasnit si, co je cílem a podle toho
definovat jaký typ, jakou úroveň znalostí
a jakou kategorii Service Desku chcete mít
a k tomu pak směřovat jeho zavádění.
Koncepce Service Desku
Zavádění SD je projekt, který je potřeba
připravit a postupně realizovat. V rámci
přípravy koncepce je důležité si odpovědět
na několik základních otázek:
Co je cílem zavádění Service Desku?
Jak velkou mám IT organizaci?
Je vhodný interní, nebo externí Service
Desk?
Kdo jednotlivé IT služby poskytuje?
Connect! únor 2011
77
connect
Jaká je úroveň vyspělosti uživatelů?
Jaké jsou nejvhodnější způsoby komunikace?
Jaká míra znalostí pracovníků Service
Desku je vhodná?
Jaký typ a kategorie Service Desku jsou
vhodné?
Kdy má být Service Desk dostupný?
Jaké mám informace o poskytovaných
IT službách?
Jaké mám informace o IT infrastruktuře?
Při hledání odpovědi na otázku, co je
cílem, je potřeba se zamyslet nad tím, co
vás nejvíc trápí z pohledu využívání a poskytování IT služeb. Není možné se zaměřit
pouze na pohled ze strany uživatelů, nebo
ze strany poskytovatele IT služeb. V každém
z těchto pohledů bude schováno určitě
několik problémů, jinak byste o zavádění
Service Desku nepřemýšleli. Nikdy nebudete schopni vyřešit všechny problémy naráz
a ani se o to nepokoušejte. Není to reálné.
Jakmile si uděláte jejich seznam, je důležité
si je seřadit podle důležitosti. Na základě
tohoto pořadí je možné stanovit jednotlivé
fáze zavádění SD a konkrétní cíl pro každou
z nich. Nejběžnější cíle bývají:
Eliminovat „zapomínání“ na nevyřešené
incidenty.
Zajistit vyřešení všech incidentů.
Zprůhlednit, které IT služby nebo komponenty IT infrastruktury jsou nejporuchovější.
Zprůhlednit úsilí potřebné na vyřešení
jednotlivých incidentů.
Zvýšit dostupnost jednotlivých IT služeb
nebo komponent IT infrastruktury.
Zajistit řádné plnění smluv jednotlivých
poskytovatelů IT služeb nebo komponent
IT infrastruktury.
Zvýšit efektivitu jednotlivých IT pracovníků.
Zvýšit spokojenost uživatelů.
Sdílet informace o vyřešených incidentech a způsoby řešení.
Zrychlit řešení jednotlivých incidentů.
Jedná se samozřejmě o neúplný výčet a každá firma bude ke stanovení cíle
přistupovat jinak. Samozřejmě cíl by měl
být tzv. SMART (Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realistický a Termínovaný),
aby bylo možné zpětně ověřit, jestli se ho
podařilo splnit.
Najít odpověď na otázku, jak velkou
máte IT organizaci, je jednoduché. Daleko
složitější je samozřejmě odpovědět, jestli
je její kapacita dostatečná. Nezáleží pouze
na počtu jednotlivých pracovníků, ale i na
způsobu organizace jejich práce, na zastupitelnosti jednotlivých pracovníků apod.
Pakliže zatím nemáte informace o množství a struktuře jednotlivých incidentů,
zajímá vás pouze počet IT pracovníků. To
je totiž klíčové pro rozhodnutí, jestli vyhradíte určité pracovníky pouze na podporu
uživatelů, nebo se budou tito pracovníci
78
Connect! únor 2011
podílet i na jiných činnostech. Jestliže bude
pracovníků méně než cca 7, těžko vyčleníte
několik z nich pouze na podporu uživatelů.
V případě, že je pracovníků víc, můžete přemýšlet o vytvoření speciálního týmu pro
podporu uživatelů, což přináší určité výhody. Další variantou je samozřejmě nákup
této služby od externího partnera.
V případě rozhodování mezi interním
nebo externím SD hraje stávající počet IT
pracovníků svou roli, ale jsou zde ještě další aspekty, které je dobré vzít na vědomí.
V první řadě se jedná o důvěrnost informací
zpracovávaných uživateli. V případě důvěrných informací je dobré zajišťovat podporu
interními pracovníky, protože u externích
pracovníků se do určité míry komplikuje
smluvní vztah a podmínky pro zajištění
důvěrnosti. Dalším pohledem může být
legislativa, případně regulační podmínky
v daném oboru. Jakékoliv další požadavky oproti těm běžným prodražují cenu,
protože externí poskytovatel SD nemůže
využívat standardních pracovníků a nástrojů. Na druhou stranu jestliže je většina
služeb poskytovaná externími partnery, je
možné jim svěřit i provozování SD. To vás
ale nezbavuje odpovědnosti tuto činnost
koordinovat.
Odpověď na otázku, jaká je úroveň
vyspělosti jednotlivých uživatelů, je důležitá z pohledu využití různých způsobů
komunikace. V případě nízké vyspělosti je
jediným možným způsobem osobní komunikace, případně telefon. Jedná se o to,
že tito uživatelé nejsou schopni popsat,
co se děje při využívání IT služby, takže
se musí pracovník SD cíleně ptát, případně musí vidět, co uživatel dělá. V případě
vyšší vyspělosti je schopen uživatel situaci
dobře popsat buď v elektronické poště,
nebo prostřednictvím samoobslužné
aplikace, což podporu uživatelů zlevňuje.
Další oblast, na kterou má odpověď vliv,
je úroveň znalostí pracovníků SD. Těžko
lze předpokládat, že se zkušenější uživatelé budou obracet na méně zkušené
pracovníky.
Odpověď na otázku, kdy má být Service
Desk dostupný, se zdá být jednoduchá, ale
není tomu tak ve všech případech. První
odpověď klíčových pracovníků ve firmě
bude vždy stejná: stále. To je sice možné,
ale nákladné. Je proto důležité klást další doplňující otázky, abyste zjistili, zda je
tomu tak doopravdy. Většina pracovníků
pracuje v určitém rozmezí pracovní doby
a pouze malé procento mimo tuto hlavní
pracovní dobu. Pak je možné nabídnout
osobní nebo telefonickou komunikaci
v tuto dobu a mimo ni využití elektronické pošty nebo samoobslužnou aplikaci.
V případě mimořádných aktivit (uzávěrky,
audity, veletrhy, přecenění apod.) je možné
dostupnost rozšiřovat podle potřeb.
Odpovědi na otázky týkající se dokumentace IT služeb a příslušné IT infrastruktury zase pomůžou určit, jakou úroveň
znalostí pracovníků podpory uživatelů potřebujete a zda je možné využívat externích
partnerů. Pokud nemáte žádnou nebo jen
velmi omezenou dokumentaci, potřebujete zkušenější pracovníky uvnitř firmy. Méně
zkušený pracovník si bez dokumentace
neporadí, nebude vědět, co s čím souvisí
apod. To samé platí pro externí pracovníky
SD. Pokud je budete chtít využít, budete
potřebovat příslušnou dokumentaci aspoň
na minimální úrovni připravit.
Na základě odpovědí na uvedené otázky (a mnoho dalších) a následujících úvah,
je možné si stanovit koncepci, případně
zadání pro někoho, kdo ji pro vás připraví.
Jakmile máte koncepci, víte, co je potřeba
udělat a kolik vás to bude stát. To je základ
pro kalkulaci nákladů a přínosů, identifikaci
rizik, časový harmonogram apod. To všechno vám umožní udělat rozhodnutí, zda se
do budování SD pustíte, kdy a s kým.
Zavádění Service Desku
Na základě rozhodnutí je možné začít vlastní zavádění Service Desku. V rámci zavádění je nutné připravit:
informace
organizaci
komunikaci
nástroje
V případě informací se jedná o doplnění aspoň základních informací o poskytovaných IT službách, komponentách IT
infrastruktury, uživatelích, externích partnerech apod.
Základní informace o poskytovaných IT
službách by měly obsahovat základní popis
služby, kdy a kým je služba využívána, jak
moc je služba kritická pro činnost firmy,
kdo je kontaktní osoba ze strany firmy
a hlavně grafické schéma služby. Grafické
schéma služby slouží k identifikaci slabých
míst, ale hlavně umožňuje pracovníkům určit součásti služby, které nefungují tak, jak
mají. A protože za každou součást služby je
někdo zodpovědný, zároveň se určí, kdo se
postará o zprovoznění v případě poruchy.
V případě organizace definujte, jak
bude Service Desk organizován. Jestliže se
jedná o větší IT oddělení (7–10+ pracovníků), vyčleňte vybrané pracovníky do jednoho týmu, který se bude starat o podporu
uživatelů. Jestliže se jedná o menší IT oddělení, bude nutné organizovat práci určitým
způsobem. Prvním krokem je určit, kdo ze
stávajících pracovníků bude odpovědný za
příjem požadavků na podporu uživatelů
v daném čase. Každý pracovník IT oddělení bude mít jednou za čas „službu“ a bude
přijímat požadavky na podporu. Jestliže je
bude schopen úspěšně vyřešit, provede
záznam a incident je uzavřený. Jestliže ne,
connect
Základní informace o poskytovaných IT službách by měly obsahovat základní popis služby, kdy
a kým je služba využívána, jak moc je služba kritická pro činnost firmy, kdo je kontaktní osoba ze
strany firmy a hlavně grafické schéma služby
deleguje řešení na některého z kolegů, kteří nemají službu. Druhým krokem je určit,
jak si budou jednotliví pracovníci službu
předávat. Pravděpodobně nejlepší řešení je
ukončit službu v pátek odpoledne. V rámci
předání je potřeba projít seznam incidentů, které nebyly vyřešeny, a informovat nástupce o rozpracovaném řešení. Předávání
služby může být využito i k informování
dotčených uživatelů o stavu řešení jejich
incidentů. Posledním krokem je zajištění
přesměrování komunikace na pracovníka,
který bude mít službu v následujícím období. Jestliže využijeme služeb externí firmy,
je jedno, jakým způsobem bude SD organizován na její straně, jestliže bude splňovat
požadavky definované v zadání.
V případě komunikace musíte připravit
všechny definované způsoby komunikace.
Jestliže umožníte osobní komunikaci, mělo
by existovat místo, kam mohou jednotliví
uživatelé přijít a kde budou mít možnost
potkat se pouze s pracovníky určenými
pro podporu uživatelů. Pro komunikaci
prostřednictvím telefonu je nutné vyčlenit telefonní číslo. Pokud budete využívat rotaci pracovníků, musíte zajistit buď
přesměrování na telefon službukonajícího
pracovníka, nebo „putovní“ telefon. Může
se jednat buď o mobilní, nebo bezdrátový
telefon, který si budou pracovníci předávat
zároveň s předáváním služby. Pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty
potřebujete vyhrazenou adresu. Opět se
může jednat o sdílenou schránku a službukonající pracovník bude odpovědný
za vyřízení příchozí pošty. Nebo je nutné
přesměrovat příchozí poštu do schránky
službukonajícího pracovníka. Poslední
možností je samoobslužná aplikace. V tomto případě je nutné připravit vlastní aplikaci
a nastavit automatické oznamování nově
vytvořených incidentů.
Nástroj připravujte v závislosti na rozhodnutí zavést Service Desk bez procesu
Správa incidentů (Incident management)
nebo dohromady i s procesem. V případě,
že zavádíte spolu se Service Deskem i správu incidentů, nástroj musí být schopný
podporovat nejen registraci incidentů, ale
i automatizovat vlastní proces. Tím se budeme zabývat v dalším díle seriálu. Pokud
potřebujete podporovat pouze SD, nástroj
se omezuje pouze na registraci záznamů
o incidentech. Pro každý incident potřebuje nástroj registrovat:
Identifikační údaje (kdy k incidentu
došlo, kdo incident ohlásil, jaká služba je
ohrožená apod.)
Popis incidentu (včetně obrazovek,
chybových hlášení, logovacích souborů
apod.)
Kategorizace incidentu (zařazení incidentu, dopad, urgenci, prioritu, stav
apod.)
Popis řešení (včetně postupů, záplat,
kategorie apod.)
Časové údaje (kdo kdy pracoval na řešení a kdy byl incident vyřešen)
Podpůrný nástroj je kritický pro provoz
SD. Důvodem je to, že pracovník bude zaznamenávat incident v časové tísni. Buď
spolu s uživatelem, nebo pomocí telefonu. Proto vyplňování záznamu o incidentu musí být rychlé a jednoduché. K tomu
budou jednotliví pracovníci potřebovat
i dostatečný čas.
Jakmile jsou připravené informace, organizace, komunikace a nástroje, je možné začít Service Desk využívat. Při tom je
potřeba si uvědomit, že měníte zavedený
způsob práce a ne každému se to bude
líbit. Je nutné dát uživatelům na vědomí,
jakým způsobem kontaktovat SD. Může to
být nálepka s telefonním číslem na monitoru, podložka pod myš, tapeta na pracovní
ploše apod. Je ale nutné zároveň připravit
i IT pracovníky, aby byli schopni slušnou
cestou přesměrovat uživatele využívajících
starých cest postavených na osobních vzta-
zích. To chce čas a určitě to několik týdnů
či měsíců zabere.
Posledním krokem při zavádění je sledování a vyhodnocování práce na řešení
jednotlivých incidentů. Je dobré stanovit
dílčí cíle pro jednotlivé pracovníky, aby věděli, na co se mají soustředit, co je důležité
a co se od nich očekává. To by se mělo odrážet i v podpůrném nástroji, aby se mohli
pracovníci kdykoliv podívat na stav. Dále je
dobré, aby se buď IT manažer, nebo vedoucí oddělení SD zabýval obsahem jednotlivých záznamů. V řadě případů bude popis
aspoň ze začátku nedostatečný a bude potřeba ho zlepšit. Na druhou stranu se začnou hromadit informace, které mohou být
využitelné do budoucna. Pro zefektivnění
práce je pak možné vytvářet:
Šablony pro nejčastěji se vyskytující
incidenty
Doporučené postupy pro nejčastěji se
vyskytující incidenty
Seznamy otázek pro identifikaci nefunkčních oblastí IT infrastruktury
To ukáže pracovníkům určeným k podpoře uživatelů, že má smysl jednotlivé incidenty registrovat. Ve většině případů bývá
tato činnost z jejich strany chápaná jako
nárůst byrokracie. Teprve časem, kdy jsou
vidět první výsledky, poznají, jak moc jim to
pomáhá v jejich práci. Čím dříve to poznají,
tím dříve se začne dosahovat očekávaných
výsledků.
V případě využití externího Service
Desku odpadají starosti s přípravou organizace, komunikace a nástroje, je ale
potřeba připravit informace o existujících
službách. Další obrovský úkol je dojednat
smluvní podmínky využití externího SD.
Tady je potřeba si dát velký pozor na definici rozsahu služeb, každý požadavek nad
rámec dojednaného rozsahu bude stát
další peníze. V rámci smluvních podmínek
se ještě nesmí zapomenout na ochranu
dat a informací. Poslední kritickou oblastí
jsou vlastnická práva. V průběhu podpory uživatelů se registruje velké množství
informací o incidentech a způsob jejich
řešení je do určité míry know-how firmy.
Je potřeba si smluvně ošetřit, aby toto
know-how zůstalo ve firmě i po případné
změně partnera.
Zavedení Service Desku není jednoduchá činnost realizovatelná v průběhu
několika dní. Je potřeba se na zavedení
připravit, stanovit koncepci a pak ji krok za
krokem uskutečnit. Ve většině případů se
k zavedení přistupuje jako k projektu s jasně definovaným cílem, rozpočtem a časovým harmonogramem. Dalším krokem pak
bude zavedení procesu Správa incidentů
(Incident management), který jasně definuje, jakým způsobem, kdo a kdy se bude
na řešení incidentů podílet. O tom ale bude
až další díl seriálu. Connect! únor 2011
79
connect
V
nedávném průzkumu společnosti Check Point, který probíhal
mezi více než 220 IT odborníky na
bezpečnost, 90 % firem uvedlo, že k zabezpečení svých IT sítí používají firewally a antivirová řešení, což jsou nezbytné
základní ochranné prvky. Firmy ale kromě
běžných bezpečnostních incidentů musí
čelit také nové generaci hrozeb, jako jsou
aplikace Web 2.0, hrozby spojené s používáním mobilních zařízení nebo řízené
útoky. Kvůli této nové generaci hrozeb je
zajištění bezpečnosti ve firmách čím dál
tím komplikovanější.
Stále více firem si uvědomuje, že k bezpečnosti je potřeba přistupovat daleko stra-
větší je šance, že na firmu zaútočí a využijí
toho, že není na tyto nové hrozby dobře
připravená.
Přechod na Windows 7 jako šance
sjednotit zabezpečení a provést revizi.
Na Windows 7 v současnosti začínají přecházet i středně velké a menší firmy. Podle
průzkumu společnosti Check Point již 7 %
společností má tento přechod za sebou
a dalších 54 % společností ho hodlá udělat v průběhu příštích dvou let. Z výzkumu také vyplývá, že organizace používají
k zabezpečení jejich firemní infrastruktury, počínaje sítí a konče koncovými body,
v průměru devět různých dodavatelů, což
pro firmy ve výsledku znamená řadu potíží
*ÿ*,6/Ê-Ê
Ê,,9
Zabezpečení zařízení v roce 2011
Také tento rok přinese řadu nových bezpečnostních hrozeb,
které rozšíří stávající armádu, a bude nutné se proti nim bránit.
AUTOR
tegičtěji než doposud a že ochrana musí
být vrstvená. V první řadě jim to umožní
aktivně předcházet neoprávněným průnikům do jejich sítí, na rozdíl od přístupu,
kdy se ochrana používá v podstatě pouze
jako jakási náplast. Na základě výzkumu
a informací od zákazníků identifikovala
společnost Check Point několik oblastí,
které budou mít v roce 2011 největší vliv
na podnikovou bezpečnost.
Multimédia a Web 2.0. aplikace
svádí k většímu stahování, cíleným
útokům a krádežím. Co se týče nárůstu
nových internetových hrozeb, nebyl rok
2010 z pohledu firem žádnou výjimkou.
Hrozby, jako je malware, phishing, trojské
koně nebo key-logeři, jsou stále naprosto
běžné a šíří se prostřednictvím internetových aplikací. S tím, jak aplikace Web 2.0
přinášejí nové a nové možnosti v oblasti
multimédií a roste oblíbenost mobilních
zařízení, rostou i možnosti v oblasti stahování obsahu a počet rafinovaných, cílených
útoků. Například videa a odkazy umístěné
na stránkách sociálních sítí se stávají oblíbeným terčem pro hackery, kteří tam umísťují malware. Čím více zaměstnanců v práci
využívá multimedia a Web 2.0 aplikace, tím
větší prostor se otevírá pro hackery a tím
80
Jorge Steinfeld
Viceprezident Informačních systémů společnosti
Check Point Software Technologies
Connect! únor 2011
při správě zabezpečení, nižší produktivitu
a potenciální nesoulad mezi jednotlivými
produkty. Pro firmy může být přechod na
Windows 7 přesně tím časem, který mohou využít k přehodnocení počtu dodavetelů bezpečnostních řešení a konsolidaci
zabezpečení koncových bodů. Tak jak Windows 7 představují nový přístup v oblasti
operačních systémů, mohou přinést nový
přístup i do bezpečnosti.
Využití virtualizace jako bezpečnostní obrany. Zpočátku byla virtualizace využívaná především ke konzolidaci
serverů a IT zdrojů a ke snížení nákladů,
nároku na prostory a úspoře energie. Od
té doby se objevila řada dalších možností
využití. Firmy začínají využívat virtualizační technologie jako další vrstvu bezpečnostní obrany. Organizace mohou např.
ochránit svou síť a koncové body pomocí
jedinečné technologie virtualizace prohlížeče, kterou nabízí řešení Check Point
Abra nebo WebCheck. Tato technologie
odděluje podniková data od internetu,
takže uživatelé mohou volně surfovat, aniž
by se museli bát stahování dat, phishingu
nebo malwaru.
Nárůst mobilních pracovníků a masivního využívání IT. Mobilní výpočetní
technika již není pouhým trendem, ale
pro většinu podniků reálným způsobem
života. Přibližně 54 % dotazovaných organizací očekává, že v roce 2011 dojde
k nárůstu počtu vzdálených pracovníků.
Z části je to dáno požadavky zaměstnanců, kteří chtějí mít vzdálený přístup
k firemním aplikacím, datům a zdrojům
a připojovat se k nim jak z firemních, tak
i ze svých vlastních zařízení. Většina firem
se zároveň obává, že tento nárůst vzdálených pracovníků bude znamenat také
daleko vyšší hrozbu úniku citlivých dat,
ale i dalších hrozeb, včetně neoprávněného přístupu do sítě. Daleko složitější
bude i správa sítě. V roce 2011 budou
útočníci nacházet nové způsoby, jak získat data z mobilních zařízení. Firmy proto
budou nasazovat nová řešení, která zajistí zaměstnancům bezpečný přístup do
firemní sítě přes mobilní zařízení a která
budou kompatibilní s celou řadou platforem – jako Apple, Android, Symbian nebo
Windows.
Konkrétní případy ztráty dat přimějí firmy zvolit bezpečnost založenou
na více vrstvách. Jak je patrné z úniku
statisíce citlivých dokumentů v podobě
WikiLeaks, firmy by měly své citlivé informace více chránit. WikiLeaks je také další
připomínkou toho, že vrstvená ochrana
a komplexní přístup jsou důležitou součástí změny přístupu k bezpečnosti, která
již nespočívá pouze v detekci ztráty dat,
ale v její prevenci.
V roce 2011 budou firmy zkoumat způsoby zabezpečení všech vrstev, včetně uložených, mobilních i používaných dat.
Bezpečnostní strategie společnosti
Check Point spočívá v zabezpečení dat
v průběhu celého jejich životního cyklu:
Check Point VPN změní jakoukoli síť
na zabezpečený a šifrovaný komunikační
kanál.
Check Point Full Disk Encryption zabraňuje ztrátě dat při ztrátě nebo odcizení
zařízení.
Řešení Check Point Data Loss Prevention
chrání před únikem citlivých dat z firmy.
Čtvrtou vrstvu ochrany v rámci životního cyklu dat je zabezpečení dokumentů, které administrátorům IT (nebo
koncovým uživatelům) dává kontrolu nad
tím, kdo může prohlížet, otevírat, posílat
nebo dokonce tisknout důvěrné informace, a to tak, aby se zabránilo zneužití,
modifikaci, ztrátě nebo krádeži citlivých
informací.
Z našeho výzkumu a zpětné vazby od
zákazníků vyplynulo, že každá společnost
je dnes v jiné fázi. Firmy všech velikostí
mají v oblasti bezpečnosti různé potřeby
i priority a hledají flexibilní řešení, která jim
umožní vytvořit vlastní bezpečnostní portfolia. V roce 2011 tuto bezpečnostní strategii přijme mnoho firem, a to především
vzhledem k tomu, že mnoho současných
hrozeb – jako je ztráta dat a rafinované
útoky, se stávají opravdovými problémy
součastnosti. connect
*,6 ÊÊÊ
*.Ê =Ê÷
DLP – Data Loss Prevention
Úniky dat jsou stále častěji způsobeny neúmyslnou chybou
firemních zaměstnanců. Proč jim tedy nepředat větší
zodpovědnost, aby mohli těmto únikům dat sami zabránit?
T
éměř každý den ve firmách dochází k únikům dat prostřednictvím
e-mailů. Vzhledem k jejich velkému počtu, které organizace každodenně
rozesílají, vznikají tyto incidenty poměrně
často a také velmi snadno.
Mezi nejčastější chyby při posílání emailu, patří automatické vyplňování, zadání špatné e-mailové adresy, připojení
jiného souboru, než bylo původně zamýšleno, nebo odeslání citlivých dat, která by
neměla být přes e-mail vůbec zasílána.
Únik dat ve firmě může způsobit kdokoli, kdykoliv, a především během pár vteřin. Někdy stačí opravdu málo k tomu, aby
došlo k poškození dobrého jména firmy
a možné ztrátě zákazníků. Velice zneklidňujícím faktem na dané skutečnosti je to,
že zaměstnanci si ani nemusí uvědomit,
co vlastně nechtěně odeslaným e-mailem
způsobili.
Jak zabránit lidem, aby dělali
chyby
AUTOR
Bezpečnostní ředitel jedné velké organizace
mi nedávno prozradil, že podstatnou část
svého času tráví snahou chránit uživatele
počítačové sítě před jejich vlastními chybami. Vůbec mě to nepřekvapilo. Předtím, než
společnosti spustí svoji počítačovou síť, by
měli přemýšlet nad vzděláváním zaměstnanců na téma nebezpečí úniku citlivých
firemních dat přes elektronickou poštu.
Z našeho výzkumu vyplynulo, že 90 %
případů ztráty dat je způsobeno neúmyslnými chybami. Zaměstnanec si například
odešle firemní soubory na svůj osobní email, aby na nich mohl pracovat z domova. I když to myslí dobře, je takové jednání
často v rozporu s firemní bezpečnostní politikou a může nechtěně poškodit firemní
data.
Jak se tedy mohou firmy efektivně bránit proti ztrátám dat? Jedinou schůdnou
cestou, jak lze předejít těmto datovým
Jorge Steinfeld
Viceprezident Informačních systémů společnosti
Check Point Software Technologies
ztrátám, je zapojit jednotlivé zaměstnance
do firemního bezpečnostního procesu. To
je také jediný způsob, jak lze z DLP řešení
(Data Loss Prevention) udělat opravdu preventivní nástroj.
Firmy, které aktivně vzdělávají své zaměstnance v oblasti bezpečnosti, a s tím
souvisejících zdánlivě nevinných hrozeb,
posilují celkovou informovanost o řešení
DLP, které představuje maximální ochranný
štít proti jakémukoli narušení dat. Zkusme
se tedy blíže zaměřit na řešení DLP z hlediska uživatelského chování, a jak v dané
situaci tento nástroj funguje.
Mějte to pod kontrolou
Řešení DLP odesílatele upozorní předtím,
než odešle podezřelý e-mail, který by mohl
způsobit ztrátu dat.
Zaměstnanec například vytvoří e-mail,
zadá adresáta a klikne na tlačítko „odeslat“. Výkonné řešení DLP analyzuje obsah
e-mailu i s jeho přílohami za pomoci srovnání s řadou předdefinovaných vlastností,
které slouží k identifikaci potenciálně citlivých dat. Tento proces může zahrnovat
některá klíčová slova v těle e-mailu jako
např. „finanční“, „zápis“, „specifikace“, „důvěrné“ atd. Navíc určité typy souborů, jako
jsou tabulky nebo prezentace s finančními
daty, důvěrné informace, nebo dokonce
nějaký koncepční materiál, vyžadují pečlivé prověření.
Jakmile DLP na základě této analýzy
detekuje potenciální nebezpečí, nedovolí
serveru e-mail odeslat a upozorní uživatele informací o potenciální ztrátě dat spolu s dotazem, jak se má dále pokračovat.
Uživatel se poté musí rozhodnout, zda: a)
chce odeslat e-mail a jeho přílohu v takovém stavu, v jakém momentálně je, nebo
b) uvědomí si, že udělal chybu, a opraví text
nebo odstraní přílohu. Také je zde zahrnuta
možnost, aby uživatel mohl zanechat krátké vysvětlení, proč nedbal výstrahy řešení
DLP.
Rozhodněte se sami
Co se ale stane, když i přes výstrahu DLP
zaměstnanec odešle e-mail, který může
vést ke ztrátě dat? Řešení DLP vede evidenci všech akcí uživatele – tedy i o tom,
že uživatel byl upozorněn na nebezpečí.
Stejně tak zaznamenává i odůvodnění, která jednotliví uživatelé provedli. DLP nabízí
snadný způsob prověření při následné analýze i hodnocení, a vytváří tak přehledný
řetězec událostí pro prověřování ztráty dat.
Ten může být také jednoduchým prostředkem při hodnocení dodržování vnitřních
i vnějších cílů firmy.
Systém je zaměřen na zvýšení zodpovědnosti uživatelů, na jejich motivaci k přezkoumávání obsahu, který mají v plánu
odeslat e-mailem. Systém také pomáhá
zamezit případné ztrátě dat, a tím zabránit
uživatelům porušení firemní bezpečností
politiky.
Prevencí k výhodám
Výhody DLP systému lze rozdělit do dvou
oblastí:
Největší předností systému je, že společnosti mohou ve firmách výrazně snížit
počet případů ztráty dat. Při používání
DLP řešení totiž zaměstnanci zjišťují více
informací o ztrátě dat, jak k nim obvykle
dochází a jak jim lze zabránit. Z jejich strany to následně vede k dodržování firemní
bezpečnostní politiky. Jak se ve firmě bude
používat systém DLP a uživatelé budou mít
na paměti druhy činností, které výstražná
upozornění spouštějí, budou výstrahy postupem času ubývat.
Další výhodou systému je fakt, že zapojení uživatelů do procesu prevence ztráty
dat přináší firmě okamžitý prospěch tím,
že ulehčí každodenní práci administrátorů
IT. Většina rozhodnutí o tom, zda může být
obsah zpráv odeslán, nebo nikoli, je přímo na uživatelích – v přímém kontrastu
k předchozí generaci řešení DLP, která od
administrátorů IT vyžaduje kontrolu každého e-mailu označeného jako potenciálně
rizikového. Posílení postavení uživatelů tak
nakonec umožňuje IT týmům soustředit se
na další strategické úkoly místo toho, aby
se utápěli ve schvalování e-mailů.
Pokud jde o prevenci ztráty dat v podnikovém prostředí, technologie sama o sobě
není řešením, ale může být účinně použita
jako záchranná síť. Kombinace technologie a vzdělávání zaměstnanců je nejlepší
metodou, jak snížit celková bezpečnostní
rizika. Koneckonců stále je pravdivé staré
rčení, které říká: „Prevence je opravdu lepší
než léčba.“ Connect! únor 2011
81
connect
"6 :Ê<Ê
1Ê6,/1 "
Dedikované servery na Atomu za cenu virtuálních
Webhostingová společnost Forpsi začala nabízet dedikované
servery namísto dnes moderních virtuálních. Cena je přitom
srovnatelná. Máme pro vás popis použitých technologií.
V
irtuální server je vyhrazený a pronajatý prostor fyzického stroje.
Je to sdílená služba – na jednom
stroji má své servery více zákazníků. Dedikovaný server je určen celý pouze pro
potřeby jednoho zákazníka. Servery jsou
umístěny v datovém centru a připojeny
k páteřní síti internetu. Jsou určeny k provozování libovolných aplikací a služeb (webový server, e-mailový server, diskuzní fóra,
apod.), které si zákazníci sami spravují.
„Zelené“ a levnější
Nové BASIC servery jsou výsledkem environmentálního přístupu k řešení konfigurace výkonných počítačů. Jsou umístěny na
jediné desce. Desky se po osmi zasouvají
do speciálních rámů v rackových stojanech.
Toto řešení optimalizuje využití prostoru,
snižuje množství kabeláže a spotřebu
elektrické energie. K důsledkům řešení
„green computing“ je možné přičíst nejen
výhodnou cenu, ale také zlepšené chlazení
jednotlivých komponent, a tedy i zvýšenou
spolehlivost.
skříně se jich vejde 160,“ uvádí zástupci společnosti.
Forpsi uvádí,
že jejich dedikované servery
jsou rychlejší než
servery virtuální.
„Hardwarové prostředky
u virtuálních serverů jsou sdílené pro více uživatelů (zákazníků), kdežto u dedikovaného serveru
je hardware pro každý server vlastní.
Dedikovaný server je pouze pro jednoho
klienta, který zde může provozovat různé
náročné aplikace.“
Servery pohání dvoujádrový procesor
Intel Atom D510 s frekvencí 1,66 GHz, který
je postaven na 64b architektuře s 1MB L2
cache. Procesor je osazen na základní desce Intel D510MO. Stroje jsou
k dispozici ve dvou variantách: BASIC 1.1 jsou osazeny
1GB operační pamětí a jedním SATA diskem o kapacitě
250 GB, varianta BASIC 2.1
Dedikované
servery běží
na platformě Intel
Atom. Je možné je
provozovat na jedné
základní desce a jejich
kombinaci v racku
nových jmen. Už vloni překročila hranici
150 tisíc zaregistrovaných českých národních domén .cz, a je tak největším registrátorem těchto domén. AUTOR
Jako hlavní důvod toho, proč by si měli
zákazníci pořizovat spíše dedikované servery než virtuální, Forpsi uvádí zejména
skutečnost, že nemůže dojít k ovlivnění
jeho stroje jiným zákazníkem. Nemělo by
tedy docházet k přetěžování. „Dedikované
servery jsou neodmyslitelnou součástí nabídky každého poskytovatele. Vzhledem
k vlastnímu datacentru můžeme klást větší
důraz na dedikované servery. Kromě toho
jsou servery založené na procesorech Atom
úsporné a do jedné o něco vyšší rackové
82
Rudolf Pleva
Publicista
Connect! únor 2011
nabízí 2 GB RAM a disk SATA
s kapacitou 500 GB.
Servery jsou připojeny
rychlostí 10 Mb/s s agregací
1:5. Samozřejmostí je možnost výběru operačního systému (k dispozici jsou instalace Linuxu – CentOS, Windows
Server 2003 a Windows Server
2008) a dalších doplňkových
služeb, jako jsou control panel
pro správu až neomezeného
množství domén, monitoring
serveru či využití externího
prostoru pro zálohování.
Prostřednictvím Forpsi je
možné registrovat více než
šedesát různých typů domé-
Forpsi tvrdí, že jsou dedikované servery lepší než ty virtuální.
Argumentuje především lepším rozdělováním prostředků
INZERCE A111003363
Servery běží na Atomu. Rychlé
mají být díky vyhrazenému
prostoru pro jednoho uživatele
Download

Connect 2/11 stahujte zdarma v PDF zde