1
2013
Vítej milý čtenáři! Do ruky se ti právě dostává první newsletter sdružení Sutol. V rámci něj
(snad vydávaném jako čtvrtletník) bychom tě rádi seznámili s několika zajímavými články,
které se nám podaří vměstnat na dvě A4.
V tomto čísle nás na první stránce čeká lehké ohlédnutí za konferencí IBM Connect 2013
a připomenutí několika důležitých IF, které byste rozhodně neměli minout. Druhá stránka
je rozdělena na 2 části. V administračním koutku připomeneme základní schopnost LN
klienta LiveText, kterou určitě šiřte hromadně mezi své uživatele a dále se ve vývojářském
koutku podíváme na zoubek standardním Domino REST API. Ještě nepoužíváte? Tak to
rychle napravme!
Snad alespoň trošku zaujmeme a případné Vaše komentáře umístěte na
https://connections.sutol.cz/. Snad budou pozitivní.
NADCHÁZEJÍCÍ A PROBĚHLÉ UDÁLOSTI
Lotus News
IBM Connect 2013
V úterý 28.5. proběhlo již tradiční Lotus
Symposium, tentokrát v prostorách hotelu
Grand Majestic a s novým názvem IBM
Connect 2013.
Celá konference byla rozdělená na technickou a manažerskou část. Manažerská sekce
byla pouze dopolední a celá v režii IBM, na
technické sekci prezentovala IBM dopolední část a odpolední čas poskytla partnerům.
Manažerská sekce začala social problematikou s odkazem na implementaci IBM Connections ve společnosti CZC.cz (kterou tato sekce i končila) a dále obsahovala netechnický
pohled na IBM Notes 9 a klasická čísla (ROI atp.). Technická sekce začala velice zajímavou
prezentací Jacka Welche z IBM a pokračovala technickými ukázkami Petra Kunce a Brandona Seppy. Odpolední partnerská sekce byla mixem technických informací, které známe
z podzimní konference Sutolu a obchodních aktivit partnerů. Prezentace z obou sekcí jsou
k dispozici na stránkách Sutolu.
Konference se dle našeho názoru i dle šuškandy v kuloárech povedla, za organizaci patří
dík zejména Jakubu Hrdličkovi a Petru Kuncovi z IBM a těšíme se v příštím roce zase na
viděnou ...
NOVÉ VERZE, ZÁPLATY
Interim Fix 2 for IBM Notes 9.0.0.0
Od uvedení IBM Notes 9 uplynuly necelé
3 měsíce a máme tu již druhý Interim Fix.
Z jeho obsahu bych zmínil zejména opravu
pádu klienta při práci s PNG soubory
a opravu zabezpečení hesel, Detailní informace včetně technotes lze najít na adrese:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21640580.
Interim Fix 1 for IBM Notes
Traveler 9.0.0.0
Kromě oprav pro klienta vyšel v květnu
2013 i opravný balíček pro „cestovatele“.
Více informací lze najít na adrese:
http://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Lotus_Notes_Traveler_APAR_listing#90IF1.
Domino Data Service
Xpages FilteringSelected Extended
Tento článek začneme případem použití,
abychom si jednodušeji vysvětlili tuto
novou funkci Domino serveru (od verze
8.5.2). Máte nějakou Domino databázi jejíž
data potřebujete publikovat na webu
a potřebujete co nejuniverzálnější rozhraní
(např. web Vám programuje externí firma)?
Pak je funkce Domino Data Service dobrou
volbou, nabízí funkce:
Použili jste již někdy v XPages custom
control View Picklist? Nepřišlo Vám, že je to
pouze převedený Lotus Notes picklist do
webu a to ještě s omezenými funkcemi a že
neodpovídá tomu, jak se dnes webové
aplikace píšou? Pak je tu pro Vás XPages
FilteringSelected Extended - jedná se
o kombinaci combo boxu a našeptávače
a lze ho napojit na pohled v jakékoliv
databázi nebo na zdroj i mimo Domino
svět. Jak ukazuje obrázek níže, tento
custom control umožnuje zobrazit i více
sloupců. Download klasicky na OpenNTF.
●
●
●
●
publikuje data z pohledů včetně
možností Create/Read/Update/Delete
přes http (REST)
podporuje samozřejmě zabezpečení
Domina
data publikuje ve formátu JSON (datově
úsporné)
stačí to jen „naklikat“ (nastavení na
Domino serveru a v aplikaci v konkrét
ních pohledech), nemusíte řešit ošetření
řídících znaků [“] atp.
Detailní informace o nastavení a použití
najdete nejlépe na IBM Notes and Domino
Application Development Wiki.
Lotus News
VÝVOJÁŘSKÝ KOUTEK
ADMINISTRÁTORSKÝ KOUTEK
IBM Notes -> Mapy Google – © 2013 Google
Položili jste si někdy otázku jak u vás
v organizaci používáte IBM Notes Standard
klienta? Jaké jeho vlastnosti užíváte? Nepoužíváte klienta stále stejně jako ve verzi
Lotus Notes 7.0? Rád bych v tomto článku
připomenul jednu z nejvíce základních
vlastností, kterou:
●
●
●
uživatelé ocení,
administrátor centrálně nasadí,
a nikdo nic nezaplatí
Jedná se o vyhledání adresy na Google
Maps. Uživatel si zcela přirozeným způsobem zvolí adresu např. v příchozím emailu
a nad vybraným textem spustí akci pro
vyhledání adresy v aplikace „Mapy Google“.
Pohodlné, snadné a hlavně efektivní!
Podrobný návod jak si vytvořit příslušný
widget najdete na adrese zde.
Co ale s tímto dále? Stejným způsobem si
můžete připravit vyhledávání na firemním
intranetu, v obchodním rejstříku, či v jakékoliv webové aplikace, která umožňuje
vstup dat od uživatele..
Vlastnosti klienta IBM Notes, ale jdou dále než jen ruční výběr textu uživatelem a spuštění
připravené akce! Další příklady s rozpoznáním obsahu najdete na adrese: http://petrkunc.net/lotus-notes/livetext-v-ibm-notes/.
Sutol, o.s.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
IČ: 22722947
Download

Lotus News