Prodávajícím a smluvním partnerem nabídek Online na této webové stránce je
společnost Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. (Rakousko).
Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H.
Europastrasse 3
5015 Salzburg
Austria
Identifikační číslo organizace: FN 50573y, LG Salzburg
Daňové identifikační číslo ATU37199009
Tel. +43 662 8964 0
Fax +43 662 8964 379311
E-Mail [email protected]
Jednatel: Hans K. Reisch, Mag. Alfred Eichblatt
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Hervis Sport- a Modegesellschaft m.b.H. (Rakousko) | Stav k 19.03.2014
Internetového obchodu Hervis Online Shop na internetové stránce www.hervis.cz
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK (AGB)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (AGB) platí výlučně pro smlouvy se spotřebiteli, které budou uzavřeny
prostřednictvím webové stránky www.hervis.cz se společností Hervis Sport- a Modegesellschaft m.b.H., Europastrasse
3, 5015 Salzburg, Rakousko (dále pouze zkráceně Hervis). Prodej není určen podnikatelům/firmám. Tyto Všeobecné
obchodní podmínky (AGB) proto platí pro všechny nabídky, dodávky a služby společnosti Hervis, nezávisle od toho, jaké
telekomunikační prostředky byly využity při uzavírání smlouvy. V rámci internetového obchodu Online-Shop lze brát
zřetel pouze na objednávky, u nichž byl použit uvedený systém. Jiným objednávkám (jako kupříkladu objednávkám přes
e-mail, telefonickým objednávkám), žel, nemůže společnost Hervis vyhovět.
Zaregistrujete-li se jako zákazník a rovněž zadáním objednávky uznáváte platnost těchto Všeobecných obchodních
podmínek (AGB) a prohlašujete, že s nimi souhlasíte. Společnost Hervis je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky
(AGB) kdykoliv upravit. Zadáním objednávky uznáváte upravené Všeobecné obchodní podmínky (AGB) v příslušné
platné verzi a prohlašujete, že s nimi souhlasíte.
Jiné obchodní podmínky, zejména obchodní podmínky zákazníků, platí pouze, uznala-li je výslovně společnosti Hervis.
Bez souhlasu zákazníků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, žel, nákup není možný.
2. NABÍDKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Objednávky a uzavření smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu Hervis Online Shop se přijímají výlučně od
zákazníků, způsobilých k obchodnímu styku, s trvalým bydlištěm v Rakousku, Německu, Maďarsku, ve Slovinsku a v
České republice.
Pro zákazníky z Rakouska anebo z Německa platí:
Objednávky a dodávky jsou možné prostřednictvím internetové stránky www.hervis.at.
Pro zákazníky z České republiky platí:
Objednávky a dodávky jsou možné prostřednictvím internetové stránky www.hervis.cz.
Pro zákazníky ze Slovinska platí:
Objednávky a dodávky jsou možné prostřednictvím internetové stránky www.hervis.si.
Pro zákazníky z Maďarska platí:
Objednávky a dodávky jsou možné prostřednictvím internetové stránky www.hervis.hu.
Přijetí objednávky je zpravidla oznámeno prostřednictvím avíza o dodávce popř. potvrzení o přijetí objednávky e-mailem
anebo nejpozději vyexpedováním zboží. Uvědomění o doručení Vaší objednávky do společnosti Hervis se ještě
nepovažuje za přijetí objednávky.
Společnost Hervis si vyhrazuje právo nepřijmout objednávky Online. Rozhodnutí o tom je na svobodném uvážení
společnosti Hervis. Odmítnutí objednávky musí být věcně odůvodněno. Nezrealizuje-li společnost Hervis objednávku
Online, společnost Hervis neprodleně oznámí tuto skutečnost objednavateli e-mailem.
Společnost Hervis prodává zboží výlučně spotřebitelům a pouze v běžných maloobchodních množstvích.
Barevné odchylky mezi barvami, zobrazenými na webové stránce a skutečnými barvami modelů mohou být závislé na
barevném podání Vašeho počítače. Společnost Hervis proto nepřebírá žádnou záruku za to, že barvy, zobrazené na
webové stránce odpovídají skutečným barvám modelů.
3. CENY
Platí ceny, uvedené v okamžiku objednávky v příslušné měně dané země (včetně zákonné daně z přidané hodnoty) a
rozumějí se ze skladu našeho logistického partnera. Zjevné omyly při stanovení ceny jsou vyhrazeny. Uvedené místo
ceny jsou ceníkové ceny, které nezávazně doporučuje dodavatel/výrobce v okamžiku uvedení na trh. V uvedených
cenách ovšem nejsou zahrnuty případné náklady na dopravu. Platba za zboží se uskuteční platební kartou, dobírkou
anebo platbou předem (viz 5.).
4. PŘEPRAVNÍ NÁKLADY
Přepravní náklady na dodávku:
Česká republika
Řádné doručení
Neskladné zboží*
CZK 99,00
do CZK 499,00
Kusové zboží/
Poplatek
Vyzvednutí
doručení spedicí*
za dobírku
na prodejně
do CZK 999,00
CZK 30,00
ZDARMA
*Náklady jsou závislé od velikosti popř. hmotnosti produktu
Příslušná platná daň z přidané hodnoty tvoří součást přepravních nákladů. Doručení do jiných zemí v současnosti není
možné.
4.1 Řádné doručení
Náklady platí pro objednávku. Částka obsahuje náklady na obvyklé balení, náklady na doručení a pojištění. Při dílčích
dodávkách je paušální poplatek účtován pouze jednou.
4.2 Neskladné zboží (delší než 1,2 m; např. jízdní kola)
Pro neskladné druhy zboží se uplatňují příplatky na neskladné zboží, definované podle příslušného doručovacího
partnera (viz tabulku výše).
4.3 Kusové zboží/doručení spedicí
Neskladné položky, které jsou ještě navíc i neobvykle velké a těžké, jsou doručovány, prostřednictvím zkušených
logistických firem. Spedice Vám dodá Vaše zboží až po 1. vchodové dveře.
4.4 Poplatek za dobírku
Při platbě na dobírku vznikají zpravidla dodatečné náklady. Poplatek za dobírku platíte přímo doručovateli a tyto náklady
proto netvoří součást přepravních nákladů, účtovaných společností Hervis.
4.5 Vyzvednutí na prodejně (Click & Collect)
Pokud vyžijete možnosti vyzvednutí zboží na prodejně, náklady na dopravu hradí Hervis.
5. PLATBA A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Kupní cena je splatná nejpozději při dodávce zboží bez slevy. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti Hervis až do
zaplacení ceny v plné výši. Platba může být provedena platební kartou, dobírkou (viz rovněž bod 4.4) anebo platbou
předem.
5.1 Platební karta
Za zboží lze platit těmito platebními kartami: Visa, Mastercard, DinersClub, American Express.
Platby online se uskuteční prostřednictvím našeho partnera PayUnity dle platných bezpečnostních standardů. Pro
uskutečnění platby budete přesměrováni na webové stránky společnosti PayUnity. Odečet z Vaší kreditní karty se
uskuteční k datu odeslání zboží. Pokud je v objednávce zboží nadměrné velikosti, které je nutné doručit spedicí, bude
částka odečtena z Vašeho konta při uzavření objednávky.
5.2 Dobírka
Při platbě na dobírku platíte poplatek za dobírku přímo doručovateli (poplatky za dobírku viz v bodu 4). Poplatky za
dobírku netvoří součást přepravních nákladů, účtovaných společností Hervis.
Pokud zvolíte možnost vyzvednutí zboží na prodejně není možná platba dobírkou. Platba dobírkou rovněž není možná
při doručování neskladného zboží ( viz. 4.3.) Pro zaplacení zboží můžete využít platbu kreditní kartou nebo bankovním
převodem (platba bankou předem).
5.3 Platba předem
Při zaplacení zboží platbou předem převedete fakturovanou sumu do 7 dnů po uzavření smlouvy na náš uvedený účet.
Objednané zboží zůstává do této chvíle pro Vás rezervováno. Od tohoto okamžiku, žel, nemůžeme již na Vaši
objednávku brát zřetel. Zásilka bude odeslána až po připsání platby na náš účet.
6. DODACÍ PODMÍNKY
6.1 Dodací adresa
Zásilky se doručují pouze do České republiky. Dodávka bude doručena prostřednictvím Rakouské pošty anebo jiných
logistických firem ze skladu na adresu příjemce, kterou jste uvedli. Není-li dodávka možná, jelikož příslušné zboží není
na skladě anebo opozdí-li se dodávka z jiného důvodu, společnost Hervis Vás bude informovat e-mailem.
Společnost Hervis neručí za předpokládaný dodací termín. Dodací lhůta do České republiky je 7 – 10 pracovních dnů.
Poškodí-li se zboží při přepravě, jste povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit přepravci a uplatnit jako škodovou
událost. Společnost Hervis nenese odpovědnost za případné zavinění třetí osoby.
6.2 Vyzvednutí na prodejně (Click & Collect)
Pokud jste zvolili možnost vyzvednutí zboží na prodejně, obdržíte z Vámi zvolené prodejny informační e-mail, jakmile
bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí. Zboží Vám bude vydáno po předložení Výzvy k vyzvednutí zásilky a po
předložení dokladu totožnosti. Platba dobírkou v tomto případě není možná.
Pokud si nevyzvednete Vaši zásilku do 14 dní od obdržení této výzvy, budeme nuceni odstoupit od kupní smlouvy a
právo na vydání zboží zanikne. Pokud bylo zboží již zaplaceno, obdržíte Vaši platbu zpět stejným způsobem. Při platbě
bankovním převodem budete vyzváni naším servisním oddělením k doplnění bankovních údajů.
7. NÁSLEDKY OPOŽDĚNÍ DODÁVKY
Společnost Hervis nenese odpovědnost za překážky při přepravě zboží u dodavatelů a výrobců. Není-li dodávka anebo
dodržení domluvené dodací lhůty ze strany společnosti Hervis za okolností, na něž společnost nemá vliv, možná, je
společnost Hervis oprávněná, od smlouvy zcela anebo částečně odstoupit. Společnost Hervis Vás v této věci
neprodleně vyrozumí. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny. Poukázali-li jste již platbu anebo byl-li
již Váš účet zatížen, společnost Hervis Vám tyto částky bezplatně vrátí.
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY / VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY
8.1 Právo na odstoupení od objednávky
Společnost Hervis Vám umožní vrácení objednaného zboží bez uvedení důvodu za následujících podmínek:
Jste-li spotřebitelem ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů a svou objednávku jste zaslali prostřednictvím našeho
internetového obchodu Online-Shop, můžete po splnění zákonem určených předpokladů anebo odevzdání prohlášení o
smlouvě od uzavřené smlouvy odstoupit do 15 pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo dodáno zboží. Sobota, neděle a
svátky nejsou počítány jako pracovní dny.
V odstoupení od objednávky není zapotřebí uvádět odůvodnění. K dodržení lhůty postačuje včasné odeslání zboží na
adresu pro vrácení zboží, uvedenou na faktuře. Při případných otázkách, prosím, oslovte kontaktní pracoviště ve své
zemi, uvedené v tabulce níže. Zboží musí být řádně zabaleno, nepoužito a nepoškozeno a rovněž s originální účtenkou
odesláno na uvedenou adresu. Z hygienických důvodů nevyměňujeme koupací oděvy a spodní prádlo a proto je rovněž
vyjmuto z práva na odstoupení od objednávky.
Přejete-li si online zakoupené zboží vyměnit za jinou velikost anebo barvu, postupujte stejně, jako když odstoupíte od
koupě/objednávky a následně si jednoduše objednejte požadované zboží podle svého přání na internetové stránce
www.hervis.cz.
Odstoupení od objednávky/anebo odvolání objednávky je zapotřebí oznámit na adresu:
Poštou
E-mail
Telefonicky
+420 (0)800 880 851
Hervis Praha OC Europark
Česká
republika
Pondělí – pátek
Nákupní 389/2
102 00 Praha 10 –
[email protected]
08.00 do 20.00 hod
Štěrboholy
Česká republika
Sobota
10.00 do 16.00 hod
8.2 Vrácení zásilky a náklady
S vrácením zásilky je zrušena kupní smlouva na všechny vrácené výrobky. Zboží, které lze odeslat balíkovou poštou,
odešlete podle možnosti v původním obalu. Prosím, při vrácení zásilky použijte tiskopis pro vrácení zásilky, jenž tvoří
přílohu Vaší objednávky. Vrácení peněz se uskuteční prostřednictvím stejného platebního postupu, který jste použili při
koupi zboží.
Náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Objemné a neskladné zboží (např. kolo), které nelze vrátit prodejci sbalené
v kartonu, bude odvezeno na náklady společnosti Hervis. V takovém případě kontaktujte, prosím, naší zákaznickou linku
(viz. bod 8.1).
8.3 Následky odstoupení od objednávky
Odstoupíte-li od smlouvy podle podmínek, uvedených výše, po obdržení zboží, vráceného ve smyslu bodu 8, Vám
neprodleně vrátíme platby, jež jste nám poukázali.
Vrácení kupní ceny za vrácené zboží se uskuteční stejným způsobem jako platba. Při platbě na dobírku a platbě předem
Vás bude kontaktovat náš servisní tým a vyžádá si od Vás údaje Vašeho účtu. Kupní cena Vám bude dobropisována po
odečtení přepravních nákladů (bod 4) na uvedený účet.
9. ZÁRUKA / RUČENÍ
Na zboží, prodávané přes internetový obchod Online Shop, platí zákonné záruční podmínky, pokud není výslovně
dohodnuto jinak.
Kromě toho je zapotřebí přiložit u všech přístrojů původní záruční list výrobce a je na Vašem rozhodnutí, zda uplatníte
své nároky, vyplývající ze záruky výrobce, přímo u výrobce. Ze záruky výrobce nelze vůči společnosti Hervis vyvozovat
žádné jiné než uvedené nároky. Prosíme Vás, nahlaste své nároky, vyplývající ze záruky výrobce, přímo servisnímu
pracovišti výrobce (informace jsou přiloženy u výrobku) anebo pobočce společnosti Hervis podle svého rozhodnutí.
10. NÁHRADA ŠKODY A RUČENÍ
Zboží je po dobu přepravy k zákazníkovi pojištěno. Poškození, která vzniknou při přepravě, neprodleně uplatněte u
dopravce.
Při koupi výbavy pro zimní sporty (lyžařská obuv, lyžařské soupravy, snowboardové soupravy, soupravy pro běh na
lyžích a tourensety) v internetovém obchodu Hervis Online Shop, neprovádíme montáž, nastavování a kontrolu funkční
sestavy lyže - vázání – obuv ve smyslu příslušných národních popř. mezinárodních norem pro kvalitu (např. ISO 11088,
13993, 11110, 8061). Vaše zakoupené výrobky pro zimní sporty jsou dodávány bez montáže a bezpečnostního
seřízení. Proto doporučujeme všem klientům, aby tyto úkony svěřili odborným servisním dílnám.
K tomuto účelu jsou Vám samozřejmě k dispozici i naše pobočky. Abychom předešli jakýkoliv nedorozuměním, výslovně
Vás upozorňujeme na skutečnost, že odborná montáž ani seřízení nejsou součástí kupní ceny (Online).
Všechna jízdní kola, zakoupená v internetové prodejně Hervis Online Shop, jsou dodávána částečně smontována a
zabalena v kartonové krabici. Pro odbornou a správnou konečnou montáž se, prosím, obraťte na způsobilou prodejnu
jízdních kol anebo pobočku společnosti Hervis podle svého rozhodnutí. Konečná montáž jízdního kola není součástí
kupní ceny přes internetový obchod Hervis Online.
Ručení společnosti Hervis vůči objednavateli za jakékoliv škody, vyplývající z používání výrobků, zakoupených přes
internetový obchod Hervis Online, je vyloučeno, pokud společnosti Hervis, popř. jejím zákonným zástupcům anebo
spolupracujícím společnostem nelze vytýkat zavinění, úmyslné jednání anebo hrubou nedbalost a pokud následně
nevyplyne nic jiného.
Ručení za škody, související s ohrožením života, s tělesným zraněním anebo poškozením zdraví zůstávají výlukami ze
záruky, uvedenými výše, nedotčeny.
10.1 Nedostatky
Zjevné nedostatky (rovněž chybějící příslušenství) je zákazník povinen neprodleně po obdržení dodávky písemně
oznámit. Jiné nedostatky, jež nelze ani při pečlivé kontrole v rámci této lhůty odhalit, je zapotřebí neprodleně, nejpozději
ovšem do tří měsíců po dodávce, písemně oznámit.
10.2 Vyloučení záruky
Z titulu záruky nevznikají žádné nároky, vyskytnou-li se nedostatky, zapříčiněné zákazníkem, pod nimiž se zejména,
ovšem ne výlučně, rozumí:

Škody, způsobené cizím zaviněním

Porušená záruční pečeť

Nesprávné použití

Mechanické poškození

Nesprávná obsluha anebo nedovolené pokusy o opravu, provedené vlastníkem anebo třetí osobou
11. OCHRANA ÚDAJŮ
Souhlasíte, že v případě uzavření smlouvy Vaše osobní data, která jste nám poskytli, a jež máme uložena v našem
systému, budou následně zpracována a použita k přípravě Vaší smlovy (zpracování objednávky a vyúčtování) na
serveru SPAR Rakousko, jakožto mateřské společnosti Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. - Rakousko. Zde
budou tato data také uložena. Za osobní údaje jsou považovány všechny informace, na jejichž základě lze osobu přímo
anebo nepřímo identifikovat, např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, atd.
Společnost Hervis bude při ukládání a zpracování Vašich osobních údajů přísně dodržovat rakouský zákon, popř. –
bude-li to nutné – zákon o ochraně osobních údajů, platný ve Vaší zemi. Společnost Hervis bude při zohlednění stavu
technických možností a ekonomické únosnosti uplatňovat všechna opatření, aby zaručil bezpečnost osobních údajů.
Společnost Hervis bude zejména při poskytování těchto služeb využívat služby pouze takových pracovníků a externích
dodavatelů, kteří se zavázali vůči společnosti Hervis k dodržování zásad důvěrného nakládání s osobními údaji.
Rádi Vám poskytneme informaci o Vašich osobních údajích, jež máte u nás uloženy. Kdykoliv nás můžete požádat o
opravu, vymazání a zablokování svých osobních údajů, které máte u nás uloženy, s účinností do budoucna a zrušit svůj
souhlas s používáním Vašich dat.
Vaše potřebné osobní údaje poskytneme pověřené firmě (PayUnity, www.payunity.com), aby s nimi pracovala pro účely
a po dobu trvání kontroly a v zájmu zabránění výpadků plateb. Společnost Hervis nemá přístup k údajům o Vaší kreditní
kartě. Platbu zajišťuje PayUnity, která se zavazuje zakódovat údaje o Vaší kreditní kartě za použití SSL.
Na účely a po dobu komisionování, odesílání zboží a na vybavení vráceného zboží poskytneme Vaše osobní údaje,
potřebné k tomuto účelu, pouze firmě, pověřené společností Hervis.
V zájmu zlepšování kvality a složení naší nabídky s ohledem na zájmy uživatelů používáme produkt "Webtrekk"
společnosti Webtrekk GmbH.
12. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ / PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI
Použití této webové stránky se uskuteční za těchto uvedených podmínek: Uživatelé této webové stránky prohlašují, že
s těmito pravidly souhlasí a souhlasí rovněž, že společnost Hervis v žádném případě nemůže být brána k odpovědnosti
za používání této webové stránky.
Všechny obsahy (texty, obrázky, zvukové soubory, animace a videa) a design webové stránky společnosti Hervis slouží
výlučně pro osobní informace našich zákazníků a jsou chráněny autorskými právy. Pouze k soukromým účelům smí být
výřezy kopírovány, ukládány a použity k dalšímu zpracování. Profesionální použití vyžaduje výslovné písemné povolení.
Použití webové stránky se uskutečňuje na vlastní riziko. Společnost Hervis nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahy
cizích webových stránek, na něž se může zákazník dostat prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Hervis se tímto
výslovně distancuje od všech obsahů stránek třetích osob, propojených přes linky a tyto obsahy nepovažuje za vlastní.
Toto prohlášení platí pro všechny zobrazené linky a pro všechny obsahy stránek, k nimž linky vedou. Všechna data této
nabídky jsou chráněna autorskými právy jako databáze a databázové nástroje.
13. POUŽITELNÉ PRÁVO
Místem plnění pro všechny závazky, vyplývající z této smlouvy je Salzburg. Smlouva podléhá rakouskému právnímu
řádu s vyloučením CISG. Sídlem soudu je Salzburg. Nutná spotřebitelsko-právní ustanovení zemí, uvedených v bodu 4,
jsou nadále považována za použitelná.
14. SALVATORSKÁ KLAUZULE
Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek ponechává účinnost ostatních ustanovení těchto
obchodních podmínek nedotčenou. Smluvní partneři jsou povinni dohodnout se na znění nového ustanovení, které se
nejvíc přiblíží účelu neúčinného ustanovení.
Nadpisy ustanovení, uvedených v těchto obchodních podmínkách, slouží pouze pro přehlednost a nesmí být použity
k jejich výkladu.
Download

VOP/AGBs vytisknout ve formátu PDF