„Jelen business case challenge
2014“
DVA I PO VIJEKA ČUVAMO KVALITET!
Sadržaj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
O Apatinskoj pivari
Vrijednost Jelen piva i trţišta
Jelen pivo u BiH
Asortiman Apatinske pivare
Glavna pakovanja
Trţište piva
Teme „Jelen BCC 2014“
Rokovi
O Apatinskoj pivari
•
Osnovana 1756 godine
•
2013 - postaje dio Molson Coors
grupacije, globalne pivarske
kompanije
•
Lider u regionu u proizvodnji piva,
258 godina tradicije u proizvodnji
•
Pivara sa najvećim kapacitetom
proizvodnje na Balkanu
•
Društveno-odgovorna kompanija
•
Već 15 godina zaredom nosilac
Zlatne medalje za kvalitetu piva na
„Mond selection“
• Brojne nagrade:
„Brend decenije“, „Najbolje iz Srbije“
Vrijednost Jelen brenda i tržišta
 Vodeći regionalni brend
 Dio nacionalne tradicije
 Jelen pivo je dostupno na trţištima: Srbije, Bosne i Hercegovine,
Hrvatske, Makedonije, Slovenije ali i Švajcarske, Austrije, Grčke i
Francuske.
Jelen pivo u BIH
• Molson Coors je vodeća kompanija u
prodaji piva u BiH – ukupan MS 23 %
• Molson Coors u RS 40 % MS (*Nielsen)
• No.1 pozicija godinama
• Konstantno povećanje broja zaposlenih,
fokus na zapošljavanju mladih
Asortiman apatinske pivare
Glavna pakovanja
• CAN: 0.33L i 0.5L
• RGB: 0.33L i 0.5L
• PET: 1L i 2L
• KEG: 30L
Tržište piva
2.500.000
1.300.000.000
Jelen Bussines Case Challenge 2014
Teme takmičenja i nagradni fond
• Upotrijebite znanje, kreativnost i timski rad i obezbjedite
nagradu.
• Nagrade:
1. mjesto 1000 KM
2. mjesto 600 KM
3. mjesto 200 KM
• Teme:
1. Regionalni pristup – Jelen pivo & Banja Luka
(kako povezati Jelen pivo i regiju Banja Luka?)
2. Jelen i „Young Adults“!
Jelen Bussines Case Challenge 2014
BCC platforma treba da obuhvata:
 Pitajte prijatelje šta misle o Jelen pivu, o njegovim
prednostima, i konkurentima na lokalnom trţištu
 Napravite mini istraţivanje i pripremite SWOT analizu
Jelen piva i dva glavna konkurenta na BiH trţištu
 Osmislite aktivnosti / promocije / nagrade u različitim
kanalima prodaje
 Osmislite promo kampanju za aktivnosti i odaberite
medije
 Kreirajte slogan - zabavite se, naučite nešto novo i
budite dio uspješnog i zabavnog studentskog
takmičenja!
Jelen Bussines Case Challenge 2014
Obavezni dio rješenja:
 Anketa na trţištu (studentska populacija – TG 18-26)
 SWOT analiza Jelen piva i konkurentskih brendova
 Predlog aktivnosti, kanala komunikacije, ciljnih
medija i slično
 Slogan kampanje
 Prijedlog sadrţaja i izbor promotivnog materijala
Jelen Bussines Case Challenge 2014
Šta želimo vidjeti:
• Ideje
• Inovativnost
• Kreativnost
• Mašta
• Format rješenja
• Kontakt i komunikacija: [email protected]
• Ţiri: prof. Perica Macura; Ljubiša Mićić,
Vladimir Rosić; Zlatko Nojkov
Timetable
Timeline
JELEN BCC 2014
JELEN BUSINESS CASE CHALLENGE 2014 BANJA LUKA
April
07 14 2113.04. 20.04. 27.04.
28.0404.05.
Maj
Jun
0512 19 26 11.05. 18.05. 25.05. 31.05. 1.-7.6.
Najava kampanje
Web & FB komunikacija
Plakati/flayeri
Slanje direktnih mailova
Prezentacije po fakultetima
(fokus na specifične grupe)
Prijave timova za učešće u
takmičenju (osnovni podaci o
timu)
Uvodno predavanje /
postavka slučaja na jednoj ili
više lokacija
29.04.
Razrada slučajeva
Prezentacije po fakultetima
(ukoliko ne bude dovoljno
prijavljenih i produžimo rok)
Zadni rok za slanje radova
25.05.
Izbor finalnih 10 timova
Prezentacije finalista na
„Dan Sajma” pred žirijem.
Objava pobjednika.
Party za učesnike (jedan
dan)
Evaluacija takmičenja i
izvještavanje
5.6
Rokovi
• 29.04.2014 - prezentacija slučaja
• 25.05.2010 – zadnji rok za slanje radova
• 05.06.2014 - Prezentacije finalista na dan
Sajma pred ţirijem
I to nije sve...
Dizajniraj Jelen pivo majcu, pošalji rješenje i
ukoliko pobjediš osvoji 200 KM!
Oni koji ne pobijede dobijaju utješne nagrade!
Jelen pivo i mladi!
Hvala na pažnji
i srećno!
Download

„Jelen business case challenge 2014“