Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
БРАТСТВО ВИЛОВ
Н
епознато је време када су се Вилови населили у Мојдеж али, са
тим у вези, пажњу привлачи натпис на породичној гробници –
капели једне од породица овог братства. Капела се налази на
сеоском гробљу код цркве Светог Вазнесења Христова - Свети Спас у
Мојдежу. Препоручено читање овог натписа је1:
„ПОМОЋИ БОГА:СВЕТ.СИНА.БО.И.
СВ.ВАСИЛИЈА.ИЗ ОСЈЕЋАЈА ПРЕМА
ПРИВРЕМЕНОМ И ВЈЕЧНОМ ЖИВОТУ
ПОДИГОСМО ОВУ ПОРОДИЧНУ КАПЕЛУ СА
ВЈЕЧНИМ ОДМАРАЛИШТЕМ
СВИМ СВОЈИМ ОД ПРВО.ПОЧЕТНИК 1576
ПА СЕБИ И СВОЈОЈ ОБИТЕЉИ СА
НАСЉЕДСТВОМ. ЈОВАН:А:ВИЛОВ“
Остаје непознато да ли се под „ПРВО.ПОЧЕТНИКОМ“ мисли на првог
Вилова из Мојдежа или је овде реч о датуму када се ово презиме први
пут појављује. У сваком случају натпис посве јасно говори о томе да
порекло овог братства своје корене вуче далеко у прошлост.
"Вилови, из Корјенића, са владиком Саватијем, а славе Јовањ-дан"2.
Рашко Вилов се помиње у документу сачињеном 20. јуна 1728. године
као особа која је посејала пшеницу на земљи која се назива „На
Бијелим Куцима“3. Станко Вилов се помиње у једном документу4 који је
датиран 25. фебруар 1748. године. Стимадури овде говоре о томе да
није утврђено да је Станкова стока починила штету на земљи Стојана
Поробића из Мојдежа.
„Ноте од соли државе Новске“ везују Вилове за Мојдеж почев од, за
Мојдеж, најстарије сачуваног документа, оног из 1751. године. У овом
документу наводи се горе поменути Станко. Његово домаћинство тада
броји шест душа.
1
Захваљујем Јову Василијевом Вилову
Саво Накићеновић, Наведено дело
3
Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta serbica),
Херцег Нови 2009, 66
4
Исто, 138
2
_________________________________________________________________________ 231
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
У преосталим сачуваним документима ове врсте наводе се Митар и
Перо. Митар беше ожењен Анђом рођеном Шабовић. Њихова ћерка је
Стоја (1774-11.10.1844). Митрово домаћинство 1763. године броји
седам, 1771. године осам, 1772. године осам, 1789. године шест и
1799. године осам душа. Помиње се и у документу датираном 26.
априла 1768. године а као један од мештана који је направио локални
пут у близини места које мештани називају Кошаре.
Перово домаћинство 1771. године броји 3, 1772. године четири, 1789.
године пет и 1799. године пет душа.
Родослов5 братства Вилов из Мојдежа изградила су три огранка.
Први, онај чији је родоначелник Јован изградило је седам колена и
чинe га 92 члана. Брак са највећим бројем потомака је брак између
Ђура-Милана (1879-1956) Михајловог-Мијовог и Иване рођене Андрић.
Њихова деца су Љубе (1909), Стане (1910), Анђе (1912), Мијо (1914),
Наида (1915), Илија (1917), Велимир (1921) и Гојко (1924). Најчешће
обнављана мушка имена у овом огранку су Јован, Никола и Андрија.
Најчешће обнављана женска имена у овом огранку су Софија и
Радмила.
Други огранак, онај чији је родоначелник Митар изградило је осам
колена и чини га 29 чланова. Брак са највећим бројем потомака је
брак између Јована Тодоревог и Елене рођене Мишевић. Најчешће
обнављана мушка имена у овом огранку су Митар, Тодор и Бранко.
Трећи огранак, онај чији је родоначелник Јован-Јоко има три колена и
гради га девет чланова.
Вилови се женидбама ородише са Котлашима, Андрићима, Унковићима,
Мркаићима, Миловићима, Поробићима и Шабовићима из Мојдежа.
Вилови из Мојдежа славе Светог Јована Крститеља - Јовањ дан.
5
Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Вилов дугујем, пре свих,
Василију, Александру-Ацу и Јову Виловима.
232 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
Огранак ЈОВАНА-ЈОКА ВИЛОВА
1ЈОВАН-ЈОКО
(?-?)
Учесник Првог српског устанка6. Био је ожењен Маром рођеном
Котлаш из Мојдежа. Њихова деца су Софија-Соке (1806), Томан-Томо
(1810) и Анђе (1821).
2(1/1-2)СОФИЈА-СОКЕ
(1806 - 16.8.1879) Јованова-Јокова
Преља. Члановима братства које сам контактирао непознати су детаљи
из њеног живота. Мени доступне матичне књиге садрже податке о
Софијином датуму и месту смрти (Пандурица) и старости у том
тренутку.
3(1/2-2)ТОМАН-ТОМО
(1810 - 3.8.1867) Јованов-Јоков
Бакро-ковач. Женио се два пута. Томанова–Томова прва жена била је
Софија рођена Андрић из Мојдежа. Њихова деца су Јован (1836), Таде
(1839), Милица (1840), Никола (1848) и Михајло-Мијо (1851). Друга
Томанова жена била је Марија-Маре (1887 - 29.6.1908) рођена Унковић
из Мојдежа, ћерка Стевана и Таде рођене Лучић. Њихова деца су
синови Андрија (1859) и Перо (1865). Томан је, по казивању АндријеАца Јовановог Вилова, преминуо од колере. Због тога је, као још
тројица Мојдежана, сахрањен ван гробља, на свом имању на
локалитету Каљечина.
4(1/3-2)АНЂЕ
(1821 - 7.12.1841) Јованова-Јокова
Упокојила се као девојка.
5(3/1-3)ЈОВАН
(1836 - 26.1.1852) Томанов-Томов
Упокојио се као шеснаестогодишњи младић.
6(3/2-3)ТАДЕ
(1839 - 23.9.1876) Томанова-Томова
Преља. Била је удата за Тодора Петровог-Перовог Радунчића,
каменоресца из Мојдежа. Њихова деца су Јелисавета (1859), Крстина
(1865), Јован (1868) и Илија (1872).
7(3/3-3)МИЛИЦА
(1840 - 9.10.1842) Томанова-Томова
Упокојила се као двогодишња девојчица.
6
По казивању Василија и Андрије-Аца Јованових Вилова
_________________________________________________________________________ 233
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
8(3/4-3)НИКОЛА
(1848 - 7.9.1851) Томанов-Томов
Упокојио се као трогодишњи дечак.
9(3/5-3)МИХАЈЛО-МИЈО
(30.11.1851 - 24.12.1941) Томанов-Томов
Бакро-ковач (калајџија). У периоду 1901 - 1903 био је један од тутора
цркве Светог Вазнесења Христова - Свети Спас. Женио се два пута.
Прва Михајлова-Мијова жена била је Љубица-Љубе (1850-19.12.1936)
рођена Вуловић, ћерка Тома и Ане рођене Томановић. Брак је
склопљен 20.1.1876. године. Њихова ћерка је Софија (1876). Друга
Михајлова-Мијова жена била је Љубица рођена Матковић. Њихова
деца су Ђуро-Милан (1879), Марко (1882), Елена (1883), Секуле (1886)
и Вуко (1887).
10(3/6-3)АНДРИЈА
(1.12.1859 - 6.11.1933) Томанов-Томов
Бакро-ковач. Учесник је Првог светског рата. Био је ожењен
Анђеликом-Анђом (15.9.1876-3.2.1942) рођеном Мркаић из Мојдежа,
ћерком Лазара и Васне рођене Милић. Брак је склопљен 19.1.1896.
године. Њихова су деца синови Крсто (1900), Никола (1903), Јован
(1907), Маријета (1909) и Гојко (1914). Упокојио се у месту Пријоди,
на путу из Конавала за родни Мојдеж.
11(3/7-3)ПЕРО
(27.6.1865 - 18.5.1916) Томанов-Томов
Зидар. Био је ожењен Станом (26.7.1866) рођеном Косић, ћерком
Трипка и Крстине рођене Вујовић. Брак је склопљен 20.1.1898. године.
Из овог брака није било потомака.
12(9/1-4)СОФИЈА
(16.12.1876 - 28.12.1876) Михајлова-Мијова
Упокојила се као беба стара дванаест дана.
13(9/2-4)ЂУРО-МИЛАН
(8.4.1879
-
29.9.1956)
Михајлов-Мијов
Зидар. Био је ожењен Иваном рођеном Андрић из
Мојдежа, ћерком Николе и Анђе рођене Поробић. Брак
је склопљен 20.1.1908. године. Њихова деца су Љубе
(1909), Стане (1910), Анђе (1912), Мијо (1914), Наида
(1915), Илија (1917), Велимир (1921) и Гојко (1924).
14(9/3-4)МАРКО
(13.1.1882 - 13.8.1882) Михајлов-Мијов
Упокојио се као беба стара седам месеци.
234 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
15(9/4-4)ЕЛЕНА
(1.5.1883 – 29.1.1965) МихајловаМијова
Иселила се у Аргентину негде између 1900. и 1920.
године. Била је удата за Симона-Сима Режића7. Из овог
брака су Sofia, Cristobal8, Miquel9, Vladimiro10, Violeta,
Danissa, Angela, Zenon, Isabel. Сва њихова деца су
рођена у Аргентини осим Miquelа који је рођен у
Југославији11.
16(9/5-4)СЕКУЛЕ
(26.2.1886 - 6.3.1949) Михајлов-Мијов
Рођен у Мојдежу. Земљорадник. Добровољац12 српске војске у Првом
светском рату. Био је ожењен Саветом (17.2.1890-16.11.1961) рођеном
Миловић из Мојдежа, ћерком Лазара и Јане рођене Реметић. Брак је
склопљен 31.1.1919. године. Њихова деца су Александар (1919),
Душан (1922), Јане (1925-5.1.1926), Марко (1927) и Радован (1933). Из
Мојдежа се преселио у Фекетић (Војводина). Упокојио се у родном
Мојдежу.
17(9/6-4)ВУКО
(27.10.1887 - 17.9.1975) МихајловМијов
Рођен у Мојдежу. Дана 9. јула 1906. године бродом
„Pannonia„ који је кренуо из Трста стигао је у
Америку. Био је члан First Serbian Benevolent Society13.
Из брака са Петрославом-Петрицом (1900-1942)
рођеном Стијепчић су синови Robert (1927) и Tom
(1931). Упокојио се у Аламеди.
7
Казивање Тома Вуковог Вилова
Његова ћерка је Elena Matilde Resich
9
Упокојио се када је имао 33 године
10
Упокојио се када је имао 8 година
11
Казивање Тома Вуковог Вилова
12
Илија Петровић - Верници отаџбине
13
Nicholas V. Vucinich :First Serbian Benevolent Society,History Of The Oldest Serbian Society in
America 1880-1980, San Francisco,1980
8
_________________________________________________________________________ 235
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
18(10/1-4)КРСТО
(19.4.1900 - 1946) Андријин
Жандармеријски поднаредник. Био је ожењен
Љубицом рођеном Ђукић из Колашина. Њихова деца
су ћерке Босе (1941), Бисерка (1942) и Војка (1944).
Крстове ћерке су са мајком извесно време живеле у
Дубровнику. Сваки траг му се губи када је, по
завршетку рата, пошао у Колашин по породицу14.
19(10/2-4)НИКОЛА
(7.11.1903 - 1982) Андријин
ВК бравар и лимар. У Београд долази 1928. године и ради у
електричној централи и на железничкој станици. Године 1930. прелази
у Сарајево и запошљава се у Главној железничкој радионици, где
остаје до пензионисања 1960. године. Био је ожењен ПетрицомВукосавом Мркаић из Мојдежа. Њихова деца су ћерка Радмила (1931)
и син Момир (1935).
(7.8.1907 - 25.4.198015) Андријин
Бакро-ковач. Радио је у Конавлима, Луштици, Грбљу,
Црмници и Паштровићима. У родном Мојдежу био је
познат као велики верник и добар познавалац закона16.
Редован приложник манастира Острог, у Новом Саду,
Београду и Цетињу. Учесник НОБ-а. У борби са
Италијанима рањен је 12.4.1942. године. Био је ожењен
Милком рођеном Мркаић из Мојдежа. Брак је склопљен
1.3.1937. године. Њихова деца су Андрија (1937), Василије (1941),
Божидар (1946), Чедиславка (1951) и Сунцодраг (1955). Сахрањен је у
породичној гробници у Мојдежу.
20(10/3-4)ЈОВАН
21(10/4-4)МАРИЈЕТА
(1909 - ?) Андријина
Домаћица. Била је удата за Велишу Радиновића из Улциња.
22(10/5-4)ГОЈКО
(12.6.1914 - 24.8.1915) Андријин
Рођен у Мојдежу. Упокојио се као дете старо четрнаест месеци.
14
По казивању Андрије-Аца Јовановог Вилова, покојни Вељо Брајовић из Мојдежа му је,
једном приликом, рекао да је на једном београдском гробљу видео Крстов гроб. Ова
информација никад није проверена.
15
Јованов месец смрти није исти у матичним књигама и изјави његовог сина Аца.
16
Имао је обичај да каже: »Верујем у Бога на небу и закон на земљи».
236 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
23(13/1-5)ЉУБЕ
(18.6.1909 - 1996) Ђурова-Миланова
Била је удата за Филипа Крстовог Вуловића, поморца. Брак је
склопљен 18.2.1929. године. Њихова деца су син Јеремија и ћерке
Зорка и Душанка.
24(13/2-5) СТАНЕ
(15.12.1910 - ?) Ђурова-Миланова
25(13/3-5)АНЂЕ
17
(5.10.1912 - ?) Ђурова-Миланова
Кириџијка -превозник жита и брашна. Била је удата за
Бранка Паликућу из Требесина. Брак је склопљен
28.8.1935. године. Њихова деца су син Мирослав и
ћерке Мирјана, Ленка и Ђорђина. Живела је у
Требесину.
26(13/4-5)МИЈО
(9.6.1914 - 1994) Ђуров-Миланов
У време Италијанске окупације Боке Которске био је затвореник логора
на Превлаци. Био је ожењен Даницом (14.12.1927) рођеном Антуновић
из Сушћепана код Херцег Новог. Брак је склопљен 18.1.1947. године.
Њихова деца су ћерка Мирјана (1947) и син Милан (1950).
27(13/5-5)НАИДА(28.11.1915
- 2.12.1915) Ђурова-Миланова
Упокојила се као беба.
28(13/6-5)ИЛИЈА
(26.6.1917 -2008) Ђуров-Миланов
Рођен у Мојдежу. Био је борац Орјенског батаљона,
Прве бокешке и X црногорске бригаде. КНОЈ-евац. До
последњег рата у БИХ живео је у Сарајеву. Био је
ожењен Даницом рођеном Прцовић. Њихова деца су
син Тихомир-Тихо (1950) и ћерка Татјана-Тања (1952).
Сахрањен је у Мојдежу.
17
Мађар Чаба, Мојдешки млинови
_________________________________________________________________________ 237
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
29(13/7-5)ВЕЛИМИР-ВЕЉО
(4.9.1921
21.6.1996)
Ђуров-Миланов
Земљорадник. У време Италијанске окупације Боке
Которске био је затвореник логора на Превлаци. Није се
женио. Сахрањен је у Мојдежу.
30(13/8-5)ГОЈКО
(18.2.1924
-
27.4.1981)
Ђуров-
Миланов
Зидар. Изучавао је посластичарски занат али због рата
прекида школовање. У време Италијанске окупације
Боке Которске био је затвореник логора на Превлаци.
Био је ожењен Вјером рођеном Поробић из Мојдежа.
Брак је склопљен 19.1.1955. Њихова деца су Драган
(1955), Иванка (1959), Драгица (1961) и Вуко (1977).
Сахрањен је у Мојдежу.
31(16/1-5)АЛЕКСАНДАР-АЦО
(14.12.1912 - 1989) Секулин
Рођен у Славонском Броду. Живео је у Панчеву.
32(16/2-5) ДУШАН
(16.8.1922 - 1996) Секулин
Рођен у Београду. Машинбраварски занат завршио је
у Великој Градишки. Учесник НОБ-а. По окончању
рата сели се, прво у Мојдеж а потом, као колониста,
у Фекетић. Био је руководилац земљорадничке
задруге. Три године је био затвореник на Голом
отоку. По повратку бави се пољопривредом а потом,
као мајстор, ради у „Металцу“ из Малог Иђоша. Као
радник „Првог маја“ из Бачке Тополе у пензију одлази 1979. године.
Био је ожењен Анком (25.7.1922) рођеном Косић из Сврчуга код Херцег
Новог. Њихова деца су Славица (1948), Душанка (1950), Радослав
(1954) и Мирослав (1958).
33(16/3-5)ЈАНЕ
(27.6.1925 - 5.1.1926) Секулина
Упокојила се као седмомесечна беба.
238 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
34(16/4-5)МАРКО(3.5.1927
- 15.9.1999) Секулин
Рођен у Славонском Броду. Као дете остао је без вида. Није се женио.
Живео је у Фекетићу са братом Душаном и његовом породицом.
35(16/5-5)РАДОВАН
(23.4.1933 - 29.1.1937) Секулин
Упокојио се као четворогодишњи дечак.
36(17/1-5)Robert
(29.8.1927 – 21.4.2009) Вуков
Рођен у Окланду, држава Калифорнија. Завршио је средњу школу и
пре него је прешао у војску радио је на неколико радних места. Након
Другог светског рата провео је, као припадник окупационих снага, две
године у Јапану. По напуштању војске радио је као продавац. Рано
одлази у пензију како би водио рачуна о оцу који је претрпео мождани
удар.Последњих неколико година свог живота провео је у дому за
стара лица. Није се женио. Сахрањен је на Колми, на српском гробљу
које се налази на периферији Сан Франциска у Калифорнији.
37(17/2-5)TOM
(11.5.1931 -) Вуков
Рођен у Окланду, држава Калифорнија. Радио аматер.
Ратни ветеран америчке војске. Пензионер. Живео је у
Луизијани, Охају и Калифорнији. Из брака са Normom
Jean Mitchell (4.3.1930-21.6.2011) je четворо деце,
ћерке Sherri (1958), Kim (1960), Shelley (1961) и син
Mark (1969). Живи у граду Pocomoke City, држава
Maryland.
38(18/1-5)БОСЕ
(1941 - 1978) Крстова
Била је удата за Володер Вида. Из овог брака су син и ћерка. Живела
је у Дубровнику.
39(18/2-5)БИСЕРКА
(1942 - ?) Крстова
Удата је за Радослава Јуричева. Из овог брака нема потомака. Живи у
Дубровнику.
40(18/3-5)ВОЈКА
(1944 - ?) Крстова
Удата је за Франа Перинића. Из овог брака су син и ћерка. Живи у
Дубровнику.
_________________________________________________________________________ 239
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
41(19/1-5)РАДМИЛА
(19.6.1931 - 1968) Николина
Учитељица. Била је удата за Станислава Барбарића економисту из
Жепча, БИХ. Њихове ћерке су Даворка и Јадранка18.
42(19/2-5)МОМИР
(1935 -) Николин
Економиста. Радни век провео је у Урбанистичком заводу Сарајева. Рат
који је Југославијом беснео током 1992. године затиче га у САД на
студијском путовању. Женио се два пута. Име прве Момирове жена
непознато је члановима братства које сам контактирао. Њихова деца
су Сања (1961) и Никола (1963). Момирова друга жена је Анка19
(11.4.1950.) рођена Пејаковић из Дубровника, архитекта. Живи у
Пенсилванији, САД.
43(20/1-5)АНДРИЈА-АЦО
(2.4.1937 -) Јованов
Рођен у Мојдежу. У периоду 1959 – 1965. године
радио је као ложач парних локомотива на релацијама
Зеленика-Ускопље-Хум,Дубровник,
Хум-ТребињеНикшић, Хум-Чапљина-Мостар и Коњиц-Мостар. У
пензију одлази као руковалац централног грејања у
Институту „Др Симо Милошевић“. Један је од
оснивача Удружења пољопривредника општине
Херцег Нови и Удружења маслинара Боке Которске. Председник је
Мјесног удружења Мојдеж и члан Управног одбора Мјесног удружења
Игало. Председник је црквеног одбора цркве Светог Спаса у Мојдежу.
У пролеће 2004. године водена бујица и клизиште односе Ацову кућу,
шталу и комплетну окућницу са баштом и стаблима воћа и маслина 20.
Ожењен је Милосавом (19.7.1947) рођеном Павићевић из Слапа,
општина Даниловград. Брак је склопљен 6.10.1968. године. Њихова
деца су Мира (1970), Зорица-Зоре (1974) и Веселин-Веско (1977). Живи
у Мојдежу.
18
Удате. Живе у Сарајеву.
Дипломирала је на Архитектонско Урбанистичком факултету у Сарајеву. Пројектовала је
први безбол стадион на универзитету Ломоносов у Москви.
20
Детаљан опис ове катаклизме као и новинске коментаре можете погледати у рубрици
«Прилози».
19
240 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
44(20/2-5)ВАСИЛИЈЕ
(13.5.1941 -) Јованов
Рођен у Мојдежу. Угоститељ у пензији. Радио је у
пекари и Институту "Др Симо Милошевић" у Игалу.
Ожењен је Бранком рођеном Ђуричковић из Спужа.
Брак је склопљен 11.5.1975. године. Њихова деца су
синови Јово (1976), Предраг (1979) и Зоран (1985).
Живи у Мојдежу.
45(20/3-5)БОЖИДАР-БОГОЉУБ
(1946 - 1946) Јованов
Рођен у Мојдежу. Упокојио се као једногодишња беба. Сахрањен је у
Мојдежу.
46(20/4-5)ЧЕДИСЛАВКА
(1.1.1951 -) Јованова
Рођена у Мојдежу. Кројачица. Била је удата за Мића
Обреновог Мркаића из Футога. Њихова деца су ћерке
Весна21 (26.10.1976) и Милка . Од мужевљеве смрти
живи у родном Мојдежу.
47(20/5-5) СУНЦОДРАГ
(22.3.1955 -) Јованов
Рођен у Мојдежу. Земљорадник. Ожењен је Ружицом
(27.4.1965) рођеном Додик из Сарајева. Њихова деца
су синови Жељко (1990) и Марко (1999). Живи у
Мојдежу.
48(26/1-6)МИРЈАНА
(1947 - 1988) Мијова
Била је удата за Василија Ковачевића из Зеленике код Херцег Новог.
Њихова деца су ћерка Светлана и син Горан.
49(26/2-6)МИЛАН
(22.5.1950- ) Мијов
Ожењен је. Његов син је Дејан.
21
Удата је за Рајка Булатовића
_________________________________________________________________________ 241
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
50(28/1-6)ТИХОМИР-ТИХО
(18.10.1950 -) Илијин
Дипломирани машински инжењер. Директор у ХТТП
„Бока“. Ожењен је Соњом (2.4.1952) рођеном Вукотић.
Њихова деца су Данијел-Данко (1981), Ивана (1982) и
Милан (1993). Живи у Мојдежу.
51(28/2-6)ТАТЈАНА-ТАЊА
(16.1.1952 -) Илијина
Дипломирани хемијски инжењер. Удата је за Младена Глишевића.
Њихова деца су Невена и Јелена (1981). До рата 1992. године живела
је у Сарајаву. Живи и ради у Београду.
52(30/1-6) ДРАГАН
(12.12.1955 - 23.5.2006) Гојков
Mолер. Био je oжењен Зорком рођеном Булајић из
Грахова. Из овог брака није било потомака. Живео је
у Мојдежу и Игалу. Сахрањен је у Мојдежу.
53(30/2-6)ИВАНКА
(1959- ) Гојкова
Kувар. Ради у Институту "Др Симо Милошевић" у
Игалу. Удата је за Веска Вујовића из Херцег Новог.
Њихова деца су ћерка Далиборка (1981) и син
Далибор (1983). Живи у Херцег Новом.
54(30/3-6) ДРАГИЦА
(31.7.1961-5.4.2012) Гојкова
Tрговац. Није се удавала. Живела у старој
породичној кући у Мојдежу. Сахрањена је у Мојдежу.
242 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
55(30/4-6)ВУКО
(6.12.1977 - ) Гојков
ВКВ бродомонтер. Пословођа је у бродоградилишту
"Вељко Влаховић" у Бијелој. Извршни директор Д.О.О.
„Aleksandar ship repair22“. Није ожењен. Живи у старој
породичној кући у Мојдежу.
56(32/1-6) СЛАВИЦА
(1.5.1948 -) Душанова
Рођена у Фекетићу. Била је радник „Антилопа“ из
Фекетића. Била је удата за Богдана Вујиновића.
Њихова ћерка је Љубинка (1967). Године 1968.
исељава се у Аустралију где рађа ћерке Љиљану 23
(1969) и Мирјану24 (1971).
57(32/2-6) ДУШАНКА
(23.11.1950 -) Душанова
Рођена у Фекетићу, општина Мали Иђош. Хемијски
техничар. Радила је , до 1982. године, у фирми
„Carnex“. Пословођа у индустрији меса „Топола“ све до
одласка у пензију. Носилац је медаље рада. Удата је
за Ђорђа (1950) Милановог Гарића из Бачке Тополе.
Њихова деца су ћерка Маја (21.5.1986) и син Младен
(22.9.1989). Живи у Светићеву.
58(32/3-6)РАДОСЛАВ
(16.4.1954 -) Душанов
Рођен у Фекетићу. Средње образовање (машинска
школа) стекао је у Кули. Конструктор-техничар у „Грађе
Монту“ из Малог Иђоша. Ожењен је Љиљаном рођеном
Бановић из Ловћенца. Њихова деца су Душан (1983),
Јелена (1985), Драган (1990), Урош (1998) и Бранка
(2002).
22
Сл.лист Црне Горе бр. 52/10 од 2.9.2010. године
Удата је за Гилет Брета. Њихова деца су син Алекса и ћерка Емилија.
24
Удата је за Џимија Рамоса. Њихова деца су син Михаило и ћерка Маја.
23
_________________________________________________________________________ 243
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
59(32/4-6)МИРОСЛАВ
(29.12.1958 -) Душанов
Рођен у Фекетићу. Металостругар. У периоду 1984-1990
године живео је у Пули и радио у „Уљанику“. Ожењен
је Катицом рођеном Дуспара из Пуле. Њихова ћерка је
Татјана (1991). Иселио се у Аустралију где и данас
живи.
60(37/1-6)Sherri
(1.5.1958 -) Томова
Рођена у Pocomoke, држава Мериленд. Дипломирала на
University of Maryland and Baltimore. Њен муж је Frank
Hawkins. Њихова деца су ћерке Natalie и Sophie. Живи у
Delroy Beach, држава Флорида.
61(37/2-6)Kim
(12.3.1960 -) Томова
Завршила Columbus College of Art and Design. Њен муж
је Dean Jollife.
62(37/3-6)Shelley
(28.5.1961 -) Томова
Дипломирала је унутрашњу декорацију на Marymont
University. Дизајнер ентеријера у Hickok Cole Architects.
Њен муж је Braulio Agnese. Живи у Вашингтону.
244 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
63(37/4-6)Mark
(1969 - ) Томов
Ожењен је Tanyom (28.9.1972) Aydelote. Њихове ћерке
су Leslie и Tanya (1991). Живи у Salisbury држава
Maryland.
64(42/1-6) САЊА
(27.7.1961 - ) Момирова
Дипломирала је 1986. године соло певање на Музичкој академију у
Сарајеву, Одсек за мецосопран и клавир у класи професора Бланке
Курпјел-Дан. Запослена је у средњој музичкој школи у Сарајеву. Удата
Бејдић. Живи у Сарајеву.
65(42/2-6)НИКОЛА
(1963 - ) Момиров
Саобраћајни техничар. Једно време живео је у Америци. Власник је
ауто сервиса. Ради за фирму "Novo Nordisk". Ожењен је Лелијом
(1972) рођеном Хасанбеговић из Сарајева. Њихова деца су ћерка
Николина (1995) и син Николас (1996). Живи у Сарајеву.
66(43/1-6)МИРА
(1970 - 1993) Андријина
Конобар. Била је удата за Раденка Ђурића из
Лознице. Њихов син је Никола. Сахрањена је у
Мојдежу.
67(43/2-6)ЗОРИЦА
(14.5.1974 -) Андријина
Рођена у Котору. Конобар. Незапослена. Није удата.
Живи у Мојдежу.
_________________________________________________________________________ 245
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
68(43/3-6)ВЕСЕЛИН-ВЕСКО
(3.10.1977 -) Андријин
Електромеханичар расхладних уређаја. Био је ожењен
Радом рођеном Меличанин из Сиска. Њихова деца су
синови Андрија (1999) и Божидар (2001). Живи у Игалу.
69(44/1-6)ЈОВО-ЈОВИЦА
(14.3.1976 -) Василијев
Рођен у Котору. Аутомеханичар. Ради као возач у
општини Херцег Нови. Ожењен је са Јеленом
(18.4.1983) рођеном Копривица из Никшића. Њихове
ћерке су Јована (2002) и Јана (2009). Живи у
Мојдежу.
70(44/2-6)ПРЕДРАГ
(7.8.1979 -) Василијев
Рођен у Котору. Електроинсталатер. Ради као
ватрогасац. Ожењен је Сањом (17.8.1982) рођеном
Вучиновић. Брак је склопљен 22.2.2009. године. Њихова
ћерка је Нађа (2009).
71(44/3-6)ЗОРАН
(2.10.1985- ) Василијев
Рођен у Котору. Аутолимар. Живи у Мојдежу.
72(47/1-6)ЖЕЉКО
(15.12.1990 -) Сунцодрагов
Ученик средње школе. Живи у Мојдежу.
246 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
73(47/2-6)МАРКО
(19.4.1999 -) Сунцодрагов
Рођен у Котору. Ученик. Живи у Мојдежу.
74(49/1-7) ДЕЈАН
(? -) Миланов
75(50/1-7) ДАНИЈЕЛ-ДАНКО
(10.1.1981 -) ТихомировТихов
Рођен у Котору. Студент је Факултета за пословни
менаџмент у Бару. Живи у Мојдежу.
76(50/2-7)ИВАНА(23.9.1982
-) Тихомирова-Тихова
Рођена у Котору. Удата је за Марка (26.6.1981)
Драгановог Михајловића из Ратишевине. Живи у
Ратишевини.
77(50/3-7)МИЛАН(10.9.1993
-) Тихомиров-Тихов
Ученик. Живи у Мојдежу.
78(58/1-7) ДУШАН
(14.11.1983 -) Радославов
Рођен у Бачкој Тополи. Живи у Београду.
79(58/2-7)ЈЕЛЕНА
(27.2.1985 -) Радославова
Рођена у Бачкој Тополи.
80(58/3-7) ДРАГАН
(6.11.1990 -) Радославов
Рођен у Суботици. Ученик средње школе у Врбасу.
_________________________________________________________________________ 247
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
81(58/4-7) УРОШ
(9.4.1998 -) Радославов
Рођен у Бачкој Тополи. Ученик је основне школе.
82(58/5-7)БРАНКА
(28.9.2002 -) Радославова
Рођена у Бачкој Тополи. Дете.
TAТЈАНА (28.9.1991 -) Мирославова
Рођена у Аустралији. Завршила St. Michaels College.
Живи у Аустралији.
83(59/1-7)
84(63/1-7)LESLIE
(-) Markova
85(63/1-7)TANYA
(-) Markova
86(65/1-7)НИКОЛИНА
87(65/2-7)НИКОЛАС
(1995 -) Николина
(1996 -) Николин
88(68/1-7)АНДРИЈА
(14.10.1999 -) Веселинов-Весков
Рођен у Котору. Ученик. Живи у Игалу.
89(68/2-7)БОЖИДАР
(31.7.2001 -) Веселинов-Весков
Рођен у Котору. Ученик. Живи у Игалу.
90(69/1-7)ЈОВАНА
(13.12.2002 -) Јовова
Рођена у Котору. Живи у Мојдежу.
91(69/1-7)ЈАНА
(17.11.2009 -) Јовова
Рођена у Мељинама. Дете.
92(70/1-7)НАЂА
(16.8.2009 -) Предрагова
Рођена у Котору. Дете.
248 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
Огранак МИТРА ВИЛОВА
1МИТАР
Био је ожењен Еленом рођеном Миловић. Њихов син је Тодор(1762).
2(1/1-2)ТОДОР
(1762 - 28.9.1832) Митров
Био је ожењен са Јешом рођеном Манојловић. Њихова деца су Митар
(1810) и Маре (1823).
3(2/1-3)МИТАР
(1810 – 31.10.1894)
Занатлија. Био је ожењен Станом (15.6.1814-28.3.1891) Савовом
рођеном Поробић из Мојдежа. Њихова деца су ћерка Анета (1842) и
синови Тодор (1844) и Стеван (1851).
4(2/2-3)МАРЕ
(1823 - 8.6.1898) Тодорева
5(3/1-4)АНЕТА
(12.3.1842 - 21.11.1850) Митрова
Упокојила се као осмогодишња девојчица.
6(3/2-4)ТОДОР
(21.12.1844 - 28.3.1886) Митров
Калајџија. Женио се два пута. Са првом женом25 Станом (10.10.1845)
из Грбља није имао деце. Након Стане жени се Васном-Васом
(15.11.1843) рођеном Будеч из Мојдежа, ћерком Илије и Јане рођене
Маровић. Брак је склопљен 24.2.1867. године у Мојдежу. Имали су
једанаесторо деце која су сва рано преминула. Троје од њихових
једанаесторо деце су били Јован (1868), Милица (1871) и Крсто (1875).
7(3/3-4)СТЕВАН
(23.2.1851 - ?) Митров
Калајџија. Био је ожењен Анђелијом (22.4.1852) рођеном Лалић,
ћерком Аћима и Ђурђе рођене Прњат из Зубаца. Брак је склопљен
28.8.1876. године. Њихова деца су Стане (1877), Јелисавета (1879),
Митар (1881), Мијо (1885) и Александар (1888).
8(6/1-5)ЈОВАН
(19.7.1868 – 24.4.1913) Тодорев
Женио се два пута. Из брака са Јеленом (21.10.1869) рођеном
Орозовић је син Васо (1893). Друга Јованова жена била је Елена
25
Анаграф Мојдежа и Ратишевине
_________________________________________________________________________ 249
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
рођена Мишевић. Њихова деца су Никола (1895), Васе (1896), Петар
(1897), Нане (1900), Зорка (1903), Елена (1906) и Тодор (1909).
9(6/2-5)МИЛИЦА
(1.11.1871 - ?) Тодорева
10(6/3-5)КРСТО
(24.4.1875 – 27.5.1876) Тодорев
Упокојио се као дете старо годину дана.
11(7/1-5)СТАНЕ
(15.8.1877 - ?) Стеванова
12(7/2-5)ЈЕЛИСАВЕТА
13(7/3-5)МИТАР
(26.6.1879 - ?) Стеванова
(12.4.1881 - ?) Стеванов
14(7/4-5)МИЈО
(22.11.1885 - 27.2.1890) Стеванов
Упокојио се као петогодишњи дечак.
15(7/5-5)АЛЕКСАНДАР
(1888 - ?) Стеванов
16(8/1-6)ВАСО
(29.4.1893 - ?) Јованов
Рођен у Његушима. Чиновник. Женио се два пута. Име прве Васове
жене непознато је члановима братсва које сам контактирао. Њихови
синови су Драган (1930) и Бранко (1932). Васова друга жена била је
Миле (19.10.1911-1989) рођена Шабовић, ћерка Новице-Новака и
Милице рођене Поробић. Брак је склопљен 15.11.1937. године. Њихов
син је Мирослав (1938). Сахрањен је на гробљу Ослободилаца
Београда.
17(8/2-6)НИКОЛА
(16.3.1895 - 25.6.1896) Јованов
Преминуо као дете старије нешто више од годину дана.
18(8/3-6)ВАСЕ
(8.4.1896 - ?) Јованова
19(8/4-6)ПЕТАР
(29.8.1897 - 7.9.1897) Јованов
Упокојио се као беба стара непуних месец дана.
20(8/5-6)НАНЕ
(23.8.1900 - ?) Јованова
21(8/6-6)ЗОРКА
(20.2.1903 -?) Јованова
250 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
22(8/7-6)ЕЛЕНА
(15.6.1906 - 4.10.1963) Јованова
Била је удата за Душана Васовог Деретића, земљорадника из
Ратишевине код Херцег Новог. Брак је склопљен 19.1.1928. године.
23(8/8-6)ТОДОР
(8.11.1909 - 25.8.2000) Јованов
Рођен у Мојдежу. Школске 1926/1927. године завршио је четврти
разред „Српске поморске закладне школе“ у Србини. Женио се два
пута. Прва Тодорева жена је била Милена Антонијевић-Машић. Брак је
склопљен 2.11.1946. године. Друга Тодорева жена била је Драгиња
рођена Калуђерски. Брак је склопљен 1980. године. Живео је у
Београду.
24(16/1-7) ДРАГАН
(26.7.1930 - ) Васов
Рођен у Београду. Био је ожењен Невенком. Њихов син је Бранко
(1964).
25(16/2-7)БРАНКО
(12.3.1932 -) Васов
Рођен у Београду. Ожењен је Вукосавом (17.4.1935) рођеном Војновић
из Бечеја. Њихова ћерка је Весна (1968). Живи у Београду.
26(16/3-7)МИРОСЛАВ
(20.9.1938 -16.8.2007) Васов
Рођен у Београду. Радник. Живео је у Београду. Сахрањен је на Новом
бежанијском гробљу.
27(24/1-8)БРАНКО
(28.4.1964 - 1999) Драганов
Био је ожењен Мирјаном. Њихова ћерка је Селена (1978).
28(24/1-8)ВЕСНА
(21.9.1968 -2012) Бранкова
Рођена у Београду. Службеник. Радила је у Народној банци Србије.
Била је удата је за Милосава Стиковића из Пријепоља. Њихов син је
Урош (2001). Живела је у Београду.
29(27/1-9) СЕЛЕНА
(6.1.1978 -) Бранкова
Огранак ЈОВАНА-ЈОКА ВИЛОВА
1ЈОВАН-ЈОКО
(? - ?)
Био је ожењен Емом рођеном Пуленовић. Њихова деца су Марко
(1830), Марија (1831), Василија (1833), Вуко (1839) и Крстина.
_________________________________________________________________________ 251
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
2(1/1-2)МАРКО
(1830 - 18.9.1831) Јованов-Јоков
Упокојио се као једногодишњи дечак.
3(1/2-2)МАРИЈА
(1831 - 30.10.1852) Јованова-Јокова
4(1/3-2)ВАСИЛИЈА
(1833 - 18.6.1852) Јованова-Јокова
5(1/4-2)ВУКО
(21.3.1839 - 24.12.1905) Јованов-Јоков
Калајџија. Био је ожењен Александром-Лесандром (31.1.184411.6.1900) рођеном Поробић из Мојдежа, домаћицом, ћерком Јована и
Милице Познановић. Брак је склопљен 19.1.1869. године. Њихова деца
су Јово (1874), Елена (1878) и Нене (1889).
6(1/5-2)КРСТИНА
7(5/1-3)ЈОВО
(? - ?) Јованова-Јокова
(13.3.1874 - 7.3.1903) Вуков
8(5/2-3)ЕЛЕНА
(11.10.1878 - 29.3.1916) Вукова
Била је удата за Милана Крстовог Режића из Мојдежа. Њихова деца су
Никола (1905), Благоје (1907), Елена (1908), Коста (1910), Нене (1913)
и Анђелика (1914).
9(5/3-3)НЕНЕ
(1.8.1889 - ?) Вукова
Недостатак старих матичних књига, односно чињеница да међу оним
које су сачуване постоји празнина у смислу временског континуитета
као и избледело сећање чланова братства које сам контактирао у фази
реконструкције родослова разлог су да ниже наведена лица нису
наведена на претходним страницама а неспорно је да припадају
братставу Вилов из Мојдежа.
МИЈАТ
Заплењен му је 20.8.1761. плод са земље породице Кецоевић коју је он
држао као кмет26.
МИТАР
Продао некретнине Александру Ломбардићу са Топле за 20 цекина27.
СТАНКО Драшков
26
Марија Црнић-Пејовић, Једно насеље херцегновске општине у XVIII вијеку – Мојдеж по
документима архива Херцег Новога, Бока 10, 1978
27
Исто
252 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
Тужио је 1712. Стојана Милиновића због нанесених телесних
повреда28.
КРСТИНА (1854-1892)
Била је удата за Стефана (1859-1924) Јоковог Грбића, зидара из
Суторине код Херцег Новог. Њихова су деца ћерке Анђе (1882-1894),
Љубе (1885-1943), Маре (1886-?), Јованка (1887-?) и Нене (1890-?).
ПЕРО
Био је ожењен Анђелијом рођеном Рисанчић. Њихов син је Јоко.
ЈОКО (1776-3.2.1836) Перов
ТОДОР
Био је ожењен Соком рођеном Шумаревом. Њихов син је Јован.
ЈОВАН (1792-11.7.1864) Тодорев
Упокојио се у Игалу.
28
Исто
_________________________________________________________________________ 253
Зоран Ђуров Шабовић
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове
Братства-Вилов
254 _________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић
Download

Братство Вилов, из Мојдежа