НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Национални савет албанске националне мањине
Председник: Галип Бећири
Адреса: Бујановац, К. Петровића 237, други спрат
Телефон: 017/653-264
E-mail: [email protected]
Привремени орган управљања Националног савета ашкалијске националне мањине
Председник: Иљаз Рамадановић
Адреса: Нови Сад, Темеринска 91
Телефон: 061/3216926
Национални савет бугарске националне мањине
Председник: Зоран Петров
Адреса: Димитровград, Балканска бб, Тржни центар
Телефон: 010/360-931
E-mail: [email protected]
Привремени орган управљања Националног савета буњевачке националне мањине
Председник: мр Сузана Кујунџић-Остојић
Адреса: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/5
Телефон: 024/554-881
E-mail: [email protected]
Интернет презентација: www.bunjevci.net
Национални савет влашке националне мањине
Председник: Радиша Драгојевић
Адреса: Петровац на Млави, Петра Добрњца 179
Телефон: 012/331-280 , 012/331-283
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web site: www.nacionalnisavetvlaha.rs
Национални савет грчке националне мањине
Председник: Цхристос Алексопоулос
Адреса: Нови Сад, Душана Даниловића 32
Телефон: 060/666-1903
E-mail: [email protected]
Национални савет египатске националне мањине
Председник: Агим Ајра
Адреса: Нови Сад, Ћирила и Методија 129
Телефон: 011/3170-473 , 061/279-85-58
E-mail: [email protected]
Национални савет мађарске националне мањине
Председник: Тамаш Корхец
Адреса: Суботица, Аге Мамужића 11/2
Телефон: 024/524-534
E-mail: [email protected]
Web site: www.mnt.org.rs
Национални савет немачке националне мањине
Председник: Миодраг де Део Михаиловић
Адреса: Бела Црква, Трг руских кадета 1
Телефон: 021/505-507 , факс 021/506-317
Телефон канцеларије у Белој Цркви: 013/853-157 и 063/251-013
E-mail:[email protected]; [email protected]
Национални савет ромске националне мањине
Председник: Витомир Михајловић
Адреса: Београд, Масарикова 5
Телефон: 011/3061-548 , 011/3061-603
E-mail: [email protected]
Web site: www.romskinacionalnisavet.org.rs/
Национални савет румунске националне мањине
Председник: Даниел Петровић
Адреса: Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 28
Телефон: 021/457-583
E-mail: [email protected]
Национални савет русинске националне мањине
Председник: Славко Рац
Адреса: Руски Крстур, улица Фрушкогорска 64
Телефон: 025/705-222 , 025/705-333
E-mail: [email protected]
Web site: www.rusini.rs
Национални савет словачке националне мањине
Председник: Ана Томанова-Маканова
Адреса: Нови Сад, Михајла Пупина 1/4
Телефон: 021/422-989
E-mail: [email protected]
Web site: www.rada.org.rs
Привремени орган управљања Националног савета словеначке националне мањине
Председник:Жељко Кљун
Адреса: Београд, Теразије 3/IX
Телефон: 011/334-0845 , 064/100-4496
E-mail: [email protected]
Web site: www.slovenci.rs
Национални савет украјинске националне мањине
Председник: Јозо Сапун
Адреса: Нови Сад, Војвођанских бригада 17/4
Телефон: 021/642-71-28
E-mail: [email protected]
Web site: www.ukrajincisrbije.rs
Национални савет хрватске националне мањине
Председник: Славен Бачић
Адреса: Суботица, Прерадовићева 13
Телефон: 024/554-623
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web site: www.hnv.org.rs
Национални савет чешке националне мањине
Председник: Штефан Клепачек
Адреса: Бела Црква, Милетићева 2
Телефон: 013/852-627
E-mail: [email protected]
Web site: www.savetceha.rs
Национални савет македонске националне мањине
Председник: Борче Величковски
Адреса: Панчево, Генерала Петра Арачића број 2ц, улаз 2д, локал 2
Поштански фах: 94
Телефон: 013/2580-456
E-mail: [email protected]
Кoнтакт особа: Славица Секулић, секретар
062/80-30-330
Национални савет бошњачке националне мањине
Председник: Есад Џуџо
Адреса: 28 новембра бб, 36 300 Нови Пазар, поштански фах 114
Телефон: 020/315-608 , 020/314-107
E-mail: [email protected]
Web site: www.bnv.org.rs
Савез јеврејских општина Србије
Председник: др Рубен Фукс
Адреса: Београд, Краља Петра 71 А/III
Телефон: 011/26-21-837 , 011/26-26-674
E-mail: [email protected]
Web site: www.savezscg.org
Download

НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА