Zadatak 1: Za dio na slici napraviti program za obradu na CNC strugu. Zadatak treba da
sadrži: operacijski list, plan alata, plan stezanja, karakteristične tačke obradnog
sistema i programski list.
Operacijski list za CNC masinu
Broj
Naziv
Ste. Obr. Al. Oznaka Stanje Masina
operacije
alat i
pribor
10.
Struganje
1
1
1
10.01
Postaviti
deo i
stegnuti
Gruba
uzduzna
obrada na
0 30
Obaranje
ivice 2/45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
Izrada
radijusa
R30
Izrada
radijusa
R25
Izrada
radijusa
R18
Izrada
radijusa
R43
Izrada
konusa
10.09
Izrada
kanala
10.10 Opustanje i
skidanje
dela
20.
Zavrsna
kontrola
o/min mm/min mm br.pr.
Strug
EMCO
COMPACT
5 CNC
Stezna
glava i
siljak
Desni
600
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Desni
strugarski
noz
Noz za
usecanje
Noz za
navoj
pomicno
mjerilo k.
za navoj
100
1
10
600
100
1
2
600
100
1
4
600
100
1
4
600
100
1
4
600
100
1
4
600
100
1
5
400
20
3
2
200
100
0.1
10
Plan alata
Br.alata
1.
Naziv
Oznaka
Skica alata
Primedba
X
Z
00
00
Desni strugarski
noz
T00
Noz za usecanje
2.
...
...
T02
Plan stezanja
45
99
10
110
Karakteristične tačke obradnog sistema
TAČKE
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
X
50
43
29
30
25
25
18
18
18
18
12.34
25
25
25
18
30
24
31
29
43
43
43
Z
10
1
100
1
54.5
1
27.5
1
0
-2
0
26.5
27.5
28.5
27.5
52.5
54.5
98
100
109
108
107
22
41
108
Operacijski list 1
N
G
(M)
X
(I)
Y
(J)
Z
(K)
00
01
02
M98
92
M06
.....
4000
00
.....
-1000
00
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
M03
00
84
00
01
01
00
01
01
01
01
01
00
01
01
00
01
01
00
02
M99
02
01
01
00
01
01
00
01
01
3000
2000
1800
1800
2000
1800
1600
2000
2000
1800
2000
2000
1600
2000
2000
1400
2000
2000
1400
I2900
2000
1800
2000
2000
1600
2000
2000
1400
2000
100
-6700
100
00
-100
00
00
-200
-946
-2300
-2600
-946
-2300
-2600
-946
-2300
-2600
-946
-2300
K1352
-2600
-4200
-5800
-2600
-4200
-5800
-2600
-4200
-5800
F
(T)
H
T00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
100
100
100
100
100
100
50
Primedba
zazor
B
desni strugarski
noz
ukljucenje vretena
1
1->2->1
3
4
5
4
6
5
7
8
9
7
10
9
7
11
9
7
11
9
12
13
9
14
13
9
15
13
Operacijski list 2
N
G
(M)
X
(I)
Y
(J)
Z
(K)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
00
02
M99
02
M99
00
01
01
00
00
01
00
00
01
00
01
03
01
00
01
00
01
00
01
00
01
01
00
M05
M06
M03
00
M00
2000
1332
I3666
2000
I4000
2800
2800
3000
2800
2800
3000
2600
2400
3000
2400
2000
3000
2800
3000
2600
3000
2400
3000
2200
3000
2074
3200
4000
-2600
-4200
K1600
-5800
K00
-6600
-6700
-7100
-6700
-6700
-7000
-6700
-6700
-7000
-6700
-6700
-7200
-8000
-7200
-8000
-7200
-8000
-7200
-8000
-7200
-8000
-8000
-6000
-285
1188
2200
-6000
F
(T)
H
Primedba
80
9
16
80
13
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
T02
17
18
19
18
20
21
20
22
21
22
2
23
24
23
25
23
26
23
27
23
28
28’
29
iskljucenje vretena
noz za usecanje
ukljucenje vretena
30
n=400 o/min
Operacijski list 3
N
G
(M)
X
(I)
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
86
00
M05
M03
00
M00
78
00
M05
M06
M30
Y
(J)
Z
(K)
F
(T)
H
Primedba
1600
4000
-6400
-1000
20
300
2020
100
1828
4000
-1300
-1000
K100
10
00
00
30->31->30
B
iskljucenje vretena
ukljucenje vretena
32
n=200 o/min
32->33->32
B
iskljucenje vretena
desni strugarski noz
*kraj
Download

Zadatak 1: Za dio na slici napraviti program za obradu na CNC