Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených
v anketě za ZS 2011/2012
Celkové shrnutí:
1.
Proč jste se rozhodl pro
VŠMIE?
Atraktivní obor:
Nepřijetí na jinou školu:
Přijetí bez přijímacích zkoušek:
Hezká reklama:
Hezký web:
Flexibilní rozvrh:
Osobní doporučení od studenta VŠMIE:
Osobní doporučení jiné:
2.
130x (33,51%)
29x (7,47%)
99x (25,52%)
3x (0,77%)
13x (3,35%)
46x (11,86%)
44x (11,34%)
20x (5,15%)
Doporučil byste VŠMIE
známému?
Ano:
Ne:
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
266x (90,48%)
28x (9,52%)
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Co se Vám líbí a nelíbí na VŠMIE a co byste zlepšil(a) (podněty / návrhy ke
zlepšení):
Dotazy nebo připomínky od studentů
1.
Automat na pití ''žere'' peníze ;)
2.
V tomto případě to prosím ihned
nahlaste na studijní oddělení nebo na
[email protected]
Kvalitní pedagogové, kteří až na
Děkuji. Věřím, že i zde výjimky jen
vzácné výjimky vždy vyjdou studentovi potvrzují pravidlo.
vstříc. Dle mého názoru dobrá skladba
předmětů, zaměřená na všestrannost.
3.
S wifi se každým rokem zdokonaluje.
Občas je problém při kombinovaném
studiu, kdy je v jeden okamžik moc
velká zátěž.
nelibá wifi,
líbí šis, studijní oddělení
4.
Odpovědi kvestora
Bylo by dobré zpracovat rozvrh
alespoň měsíc až dva před začátkem
semestru.
Budeme se do budoucna snažit ho
zveřejňovat dříve. Musíme se ale
přizpůsobit i okolnostem, které
nezávisí přímo na nás.
Při začátku semestru pro třetí ročník Harmonogram je vždy zveřejněn na
byl velký chaos v termínech odevzdání veřejném webu školy i v ŠISu. Hlavní
zadání bakalářské práce atd. Bylo by termíny tam jsou uvedeny.
dobré tyto důležité termíny uvést
někam do šisu, aby nebyly "zakopané"
jen v nějakém dokumentu.
V tématech bakalářských prací bylo
plno učitelů, kteří na škole již neučí a
tak v té sekci bylo plno irelevantních
informací.
To, že vyučující na škole neučí, ještě
neznamená, že nemůže vést
bakalářskou práci. Nemusí např. učit
v letním semestru, ale v zimním opět
učit bude.
Škola by měla motivovat vyučující v
vypisování témat pro bakalářské
práce. Velké množství vyučujících
VŠMIE preferuje spíše aktivitu
studentů – viz. nově SVOČ. Není lepší,
když si téma Bc. práce vybere sám
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
mělo témata neaktualizovaná nebo
žádná. Pro studenty je vyučující s
tématy větší motivace pro jeho
zvolení jako vedoucího práce.
student dle svého zájmu?
Systém výběru volitelných předmětů a Ano, toto víme a pracujeme na změně.
bloků mi přijde dost nešťastný.
Bude od ZS 12/13. Jen poprosím, aby
Student nemá záruky, že se vůbec
studenti v anketě aktivně hlasovali.
blok / předmět otevře a zároveň není
žádná zpětná odezva při výběru bloků,
kolik studentů o daný předmět / blok
má zájem. Bylo by dobré alespoň
nějakým způsobem indikovat zájem o
daný blok / předmět. Studenti při
vyjádření zájmu o blok / předmět
nejsou nuceni tento zájem projevit,
tzn. že někteří studenti pak neví, že se
něco takového provádí.
Například škola na svých stránkách
propaguje "Business analýza
Volitelný blok Business analýza má
umožnit získat speciální znalosti v
oblasti analýzy, use-case specifikace
enterprise informačních systémů či
business modelování podnikových
procesů. Student se naučí aktivně
aplikovat analytické vzory při analýze
informačního systémů či efektivně
používat CASE nástroje v průběhu
analýzy či business modelování."
Volitelný blok "business analýza" je
bohužel už téměř nemožné otevřít a
ani se neobjevil v nabídce (je snad
zmíněný ještě v nějakém starém
modrém zavináči. Jistě, student může
sehnat dostatečný počet kolegů a o
blok zažádat emailem, ale tato
možnost je mnohem více
komplikovanější a v první řadě, pokud
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Možné otevřít to je. Bohužel zájem
nebyl a není velký.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
se něco takového propaguje na
stránkách školy, pak by to mělo být
uvedeno i v nabídce bloků v šisu).
Vyjádření k názorům z minulého
ročníku na stránkách školy mi (čistě
subjektivně) přišlo velice chladné a
nekonkrétní (na některé podněty ani
reakce nebyla).
5.
Které konkrétně máte na mysli? Nikdo
z VŠMIE nechce být nekorektní a
pokud máte ten pocit, prosím, ozvěte
se s ním konkrétně a hned třeba přímo
mě.
forma výuky v ekonomických
Vysoká škola je i o teorii, ale věřím, že
předmětech (v prezenčním studiu)
na VŠMIE je i hodně praxe. Alespoň dle
byla většinou hodně teoretická, podle zpětné vazby absolventů školy.
mého názoru by se měli více dělat
semestrální projekty (!!! teorie se
může naučit doma !!!), kde by učitel
pouze korigoval práci studentů (jako
dobrý příklad: procesy vývoje SW,
projektový man.)
Moc by se mi líbilo, pokud by se škole O toto se snažíme. Nově např. SVOČ
podařilo vyjednat s firmami, ať
(http://www.vsmie.cz/get.php?id=868)
studentům v rámci jednotlivých
předmětů dávají ke zpracování
projekty(problémy), které řeší(řešili) v
praxi apod. Nebo škola ať dá ke
zpracování studentům nějaké projekty
(něco podobného jako akce "Vymyslíš,
mi zaplatíme") v rámci předmětu.
Zkrátka méně přednášek (zbytek ať se
student naučí doma), více hodin
cvičení, formou projektů, příkladů
apod.
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Pro školu je to dobrá vizitka :
"Neučíme studenty jak zní
Pythagorova věta, učíme je jak ji v
praxi využít"
6.
Konecne vyucujici davaji dostatecne
mnozstvi terminu ke zkouskam,
spravni pravo napriklad perfektni
zlepseni, tech 5 terminu umoznuje
dokonale se na zkousku pripravit evtl.
rozvhrnout mezi ostatni terminy
jinych predmetu.
Reagovali jsme na vaše podměty
z minulé ankety a také studentská rada
nám dává podměty ke zlepšení, za což
jí děkujeme.
7.
Líbí se mi dostatečný počet zk.
termínů u většiny předmětů.
Nelíbí se mi málo zkouškových
termínů o víkendech.
Nelíbí se mi systém pro absolvování
doprovodných předmětů, zvlášť
zápočet a zvlášť zkouška.
Navrhuji sloučit zápočet a zkoušku do
jednoho termínu. Pro studující, kteří
nebydlí v Praze, se studium dost
prodraží "extra jízda na zápočet a
extra jízda na zkoušku".
Co to jsou doprovodné předměty? Zda
jde nebo nejde vykonat zápočet a
zkoušku v jeden den necháváme
výhradně na vyučujícím daného
předmětu. Do tohoto nechceme jako
vedení zasahovat.
8.
Zazada skola o navazujici magistersky Ano, již několikrát. Bohužel zatím bez
program pro informatiku?
úspěchu u akreditační komise.
9.
Líbí se mi, že škola učí věci, které
mohu využít v praxi. Vyučující jsou
vstřícní a mají velmi dobré odborné
znalosti.
Děkujeme za váš názor.
10.
větší počet termínů zápočtů/zkoušek
+ větší kapacitní možnosti (u
některých předmětů jsou hodně
obezené kapacity a malý počet
termínů - někdy mám pocit, že to
neobsáhne ani počet studentů našeho
ročníku/třídy)
Věřte, že počet studentů termíny vždy
obsáhnou. Problém je v tom, že se
studenti přehlašují z termínu na
pozdější a poté se jejich počet
hromadí.
11.
nemám momentálně nic k vylepšení
Vždy lze něco zlepšit 
12.
V knihovně doplnít více knih k oboru
právo
Dobrá zpráva je, že od nového
semestru bude k dispozici připojení na
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
ON-LINE BECK systém, což znamená, že
všechny tituly z nakladatelství BECK
budou všem studentům VŠMIE
k dispozici on-line elektronicky.
13.
S VŠMIE jsem spokojená. Jedinou
Podíváme se na to s vedoucí katedry
výhradu mám k předmětu Základy
práva.
ekonomie, k jehož absolvování je dle
mého názoru nutná až zbytečná
"hloubka" znalostí předmětu. Pro
právní obor bych uvítala více "plošné"
zaměření, méně zabíhání do
podrobností a kromě toho větší
srozumitelnost výuky.
14.
Některé předměty zbytečně složité.
Jako student kombinovaného studia
nemám možnost vždy být na
přednášce a ne vždy jsou dostupné
vyhovující materiály a elearning.
Prosím, konkrétně které? Rádi je
přizpůsobíme více praxi.
15.
líbí se mi kvalifikovanost profesorů,
zaměření výuky na praxi,
Děkujeme.
16.
nic mě nenapadá,
17.
Líbí se mi vzrůstající úroveň a kvalita
vyučujících, která je nyní podstatně
lepší než v roce 2006 kdy jsem na
VŠMIE nastoupil poprvé. Uvítal bych
více mimořádných odborných
přednášek s pozvanými hosty z
různých oborů (zaměstnanci
úspěšných světových firem, politici,
filozofové, atd.).
Preferuji vyučující, kteří jsou kromě
akademické půdy zaměstnáni i v
reálném světě - viz zkušenosti ze
zahraničních universit (např. ve
Švýcarsku), kde je běžným trendem že
marketing vyučuje člověk, který
pracuje jako úspěšný marketingový
ředitel ve velké mezinárodní korporaci
(na hodinu ještě k tomu každý týden
přiletí z Londýna a pak se opět vrací
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Snažíme se zlepšovat ve všem.
Odborníky z praxe se snažíme dostat
na VŠMIE často a vcelku se to daří.
Nejčerstvěji např.
http://www.vsmie.cz/get.php?id=867.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
zpět). Tento trend se objevuje i na
VŠMIE což je výborné. Podobní
vyučující mi chybějí zejména v
ekonomických předmětech - bylo by
fajn občas pozvat lidi typu Tomáše
Sedláčka atd.
18.
Jako velké pozitivum beru to, že
Snažíme se být školou pro praxi. 0%
většina vyučujících má s vyučovanými nezaměstnaných absolventů toto
předměty zkušenosti v praxi a není to potvrzuje.
jen suchá teorie
19.
Líbí se mi přístup studijního oddělení Děkujeme. I toto je naším cílem.
(hlavně paní Dražilové) i přístup
jednotlivých vyučujících, kteří
komunikují přes e-mail a jsou ochotni
odpovědět kladené otázky.
20.
uvítal bych, kdyby každý předmět měl U KS se o toto snažíme.
zápočty i po 17h pro dálkově studující.
21.
rychlé změny rozvrhů v počátcích
semestru a pozdní informování o
těchto změnách, nebo nutnost lozit po
webu školy a dohledávat aktuální
verze, dobré by bylo změny rozvrhu
zahrnout automaticky do šisu
V ŠISu je teď vždy aktuální rozvrh. Za
změny na začátku semestru se
omlouváme, ale i tyto změny jsou
z části na podmět studentů. A chceme
vyhovět, pokud to jde.
22.
Chybí údržba prostor, židle v aule se
rozpadají, zásuvky vypadávají, větší
informovanost a rychlejší řešení
neuskutečněných předmětů.
Pokud závadu nahlásíte na
[email protected], bude odstraněna
velmi rychle. Problém je občas v tom,
že o těchto závadách nevíme.
23.
u KS soustredeni, aby vyuka nekoncila Bohužel, občas je předmětů tolik, že
az v 8 vecer, po 5 hodine odpoledni se nelze vyhovět.
uz nedokazu soustredit. 5 predmetu v
kuse je prilis.
24.
obtížnost - mnoho souborových
zkoušek, státnice z mnoha předmětů
I o tom je vysoká škola 
25.
Možná přidal ještě jeden automat
čistě na bagety, sendviče atp.
Promyslíme a spočítáme.
26.
Pre odbor IT je tam na moj vkus velmy Připravujeme čistě IT obor, kde bude
vela ekonomickych predmetov, radsej méně ekonomických předmětů. Počty
by som tam pridal vaic IT
kreditů u ekonomických předmětů
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
(pogramovanie, rozne navrhy,
bezpecnost, ...)
jsou plně srovnatelné (někde dokonce
nižší) např. s Technickou universitou
ve Vídni, s universitou v Linci,
Hamburku apod.
27.
Jsem celkem spokojený studen, ale
Neznám konkrétní podrobnosti,
dovolte abych si postěžoval na Mgr. nicméně jde zřejmě o ojedinělý případ.
Radka Vystavěla Ph.D. Způsobem
kterým vedl soubornou zkoušku z
Algoritmizace, pro mě byl skandální, a
nebyl jsem jediný student, který byl
naprosto rozhořčen. Vypsané termíny
na sobotu, už pro mě bylo celkem
zarážející, bez možnosti se přihlásit na
zkoušu o všední den. Dále byla
zkouška spojena ještě s dvěma,
dalšíma předmětama. Následné
čekání na opravení, které si pan Mgr.
Radek Vystavěl Ph.D. vyžádal,
znamenalo protažení zkoušky na 2
hodiny + 20 minutové zpoždění pana
Mgr. Radka Vystavěla Ph.D. Při
zkoušce jsem se přihlásil, jelikož jsem
zcela nerozuměl otázce a pan
zkoušející mi odvětil, aniž by se koukl
co potřebuji, že se nekoukne a mám
tam zkusit něco vyplnit. Promiňte, ale
s takovým chováním jsem se zatím na
této škole nesetkal, doposud jsem
školu jenom chválil, ale toto pro mě
byl hodně negativní zážitek. Děkuji za
pochopení.
28.
Líbí se mi forma video přednášek.
Kombinovaným studentům to dává
skoro stejné možnosti, jako mají
prezenční studenti.
29.
líbí se mi, možnost výběru předmětů.. Státnice z ekonomie je prerekvizita
divné mi pouze příde, že jako
k velké státnici, stejně jako ostatní
informatik si musím nejdříve udělat
zápočty a zkoušky.
státnici z ekonomie aby se mi odemkly
ostatní státnice
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Ano, přesně pro tento případ jsou
videopřednášky vyrobeny.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
30.
Trochu mi vadí neaktuálnost
Zkusíme toto napravit.
některých věcí na ŠISu. Např. témata
bakalářských prací od učitelů, kteří na
škole již neučí.
31.
Bylo by hezké dát na dámské záchody
zámky. Jsou zde tři záchody a jen
jeden s funkčním zámkem.
32.
Ve kterých konkrétně? Dle jiných
Nelibi se mi mirne klesajici narocnost
zpětných vazeb od studentů je to spíše
vyuky v nekterych predmetech.
obráceně.
33.
Líbí či nelíbí? Je zde opravdu vysoká
náročnost studia.
A to je dobře nebo špatně?
34.
Nelíbí se mi provozní doba knihovny..
Vzhledem k aktuální době je často
mimo možnosti pracujícího člověk se
dostavit a vrátit knihy včas..
Přerezervovat lze jen 1 den v měsíci,
dále již nemožno, takže po netu to
nelze a v knihovně nikdo není a nebo
je, ale pracující člověk má často
smůlu.
Knihovna vám může připravit knihy na
recepci nebo na studijní oddělení. Stačí
požádat mailem. Vrátit knihy také
můžete na studijní. Budou pak
předány.
35.
rozvrhy - 4. i 5. semestr měl v pátek
nabito, v sobotu téměř nic
Možná jiní studenti ve vašem ročníku
měli i v sobotu nabito, protože tam
měli povinně-volitelné předměty, které
vy jste neměl.
36.
Spatna dostupnost materialu, malo e- Něco určitě je k dispozici.
learningu, temer zadna videa az na
vyjimky
37.
bez připomínek
38.
Líbí se mi vstřícný přístup
39.
Srovnávám s ČVUT. Přístup vyučujících
je skvělý. Nikdo se mi nesměje když
něco nevím. Vyhoďte mě od zkoušky,
vysvětlete mi chyby, ale bez
ponižování. Děkuji za skvělý přístup.
Paní na studijním jsou ochotné,
pomohou, poradí. Paní v knihovně
také. Díky za to.
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
V tomto se chceme právě lišit od jiných
vysokých škol, nejen od ČVUT.
Za technické problémy se omlouváme.
I když jsme také informatická škola, ne
všechny předměty jsou informatické.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Někteří vyučijící mají problém s
technikou, občas zlobí nebo s tím
neumí. Mohli by si to někdy
vyzkoušet, zda jim všechno funguje.
Často pak pomáhají studenti metodou
pokus omyl. Půjde to a nebo nepůjde?
40.
Líbí připravenost a odbornost
Snažíme se to zlepšovat.
vyučujících; technické vybavení školy;
ke zlepšení - více předmětů a
informací formou e-learningu.
41.
ok
42.
přistup ke studujícímu jako k člověku, Děkujeme za vyjádření. Toto rádi
důstojná komunikace, slušná
čteme. Toto je poslání VŠMIE.
organizace, kvalita vyučujících,
možnost si rozložit zkoušky ze
semestru do delšího období.
43.
brát rozdílnost nároků na distanční a Bohužel. Výsledek je bakalář a není
prezentační v ohledu na konzultace , rozdílu, zda prezenční či kombinovaný.
kupříkladu já jsem dist, a konzultace v
čase 10h , a pod nemohu vzužít..
44.
Škola navenek vystupuje jako velmi
prestižní škola s vysokým zaměřením
na IT, ale ve skutečnosti tomu
opravdu tak není. Když se člověk
zamyslí, kopírka není k dispozici od
9:00 do 21:00, ale jen v úředních
hodiách studijního oddělení.
Absolutně ve škole nefunguje
kooperace mezi jednotlivými
katedrami, ačkoliv katedry pro
ekonomi dělají, co mohou.
V Praze je kopírka k dispozici také ve
studovně. A studovna je otevřena
skoro vždy. O jiných střediscích to
může být občas problém.
45.
Musím konstatovat, že ze strany
VSMIE a studijního oddělení
postrádám informace, ať už o průběhu
studia, volitelných předmětech, o
praxi, o výběru a zpracování
bakalářské práce, o bakalářské
zkoušce a vůbec o podmínkách
úspěšného zakončení studia. Vždy
Informací je vždy hodně a máte pravdu
v tom, že jsou umístěny různě. Ale vždy
to podstatné je v ŠISu.
Rád se osobně sejdu a vyslechnu
konkrétní připomínky. Pak uděláme
nápravu.
Děkuji za odpověď.
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
dostanu odpověď, že vše je na www.
To je sice pravda, ale informace jsou
naprosto nepřehledně roztroušené po
celém webu, něco je v šisu po
přihlášení studenta na vlastní profil
různě umístěno v různých záložkách,
něco je už před přihlášením v sekci
pro studenty. Informace jsou
roztroušené, nejednotné a
nepřehledné. Uvítala bych
informování o novinkách ve škole a ve
studiu a o povinnostech a možnostech
studenta při studiu a soustředění
podobných informací na jednom
místě.
46.
Sjednocení kvality profesorského
sboru
47.
Častěji vyhlašované zkoušky, některé Bohužel, zkoušek je hodně a překrytí
se kryjí a pak lze absolvovat v daném se nevyhneme.
termínu pouze
jednu a jiný termín té druhé vyhlášen
pak není.
48.
Dobrou cestou je zvysena nabidka
elearningových kurzu. Velice dobre
funguje wifi sit. Oproti minulym
semestrum se mirne zhorsila
komunikaze ze studijniho smerem ke
studentum, maily s nekterymi
informacemi neprichazeji s
predstihem jako driv. Vyuka v plne
zaplnenych tridach typu 20x neni prilis
pohodlna, stoly by mohly mit k
dispozici vice e. zasuvek.
49.
líbí se mi zaměření výuky, orientace
na praxi.
50.
Jsem spokojen. Velice se mi líbí školní Děkujeme.
informační systém šis. Zvláště
elektronická komunikace usnadňuje
formu kombinovaného studia
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Co to znamená?
Děkuji za zpětnou vazbu. Budeme se
snažit napravit, co jen jde.
Nicméně dle názorů jiných studentů je
komunikace se studijním výborná.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
51.
líbí se mi možnost volného přístupu k
relativně rychlému internetu a
přátelský přístup některých profesorů
(v závislosti na momentální náladě)
52.
Zlepšila se úroveň Elearningu, přesto
bych ještě zlepšil a rozšířil.
53.
Školné je opravdu hodně vysoké, i v
porovnání s konkurencí.
54.
.
55.
Určitě se mi nelíbí stálé oddalování
magisterského studia a také bych
uvítal více otevíracích hodin u
knihovny (často tam ani ve vypsaných
hodinách není!)
I o to se budeme snažit.
Bohužel, magisterské studium je
v rukou akreditační komise. Ani nám se
to nelíbí. AK si klade stále nové
požadavky.
Líbí se mi vysoká kvalita profesorů a
také výborný kontakt s nimi.
56.
Když jsem nastoupil na tuto školu, tak Problém, který to staví do pozice od 10
jsem byl velmi spokojen, V tuto chvíli k 5 jsou jen dávky?
mám pocit,že to jde malinko od desíti
k pěti. Dávky odevzdám v časovém
předstihu, přesto jsou opraveny v
některých případech až po nebo těsně
před zápočtem.
57.
Jsem na VŠMIE velmi spokojená.
58.
lbí se mi možnost rozložení zkoušek a
zápočtl, že je více termnu a dá se i
individuálně dohodnout s porfesorem
daného předmětu.
59.
Výborné zvláště pro kombinované
studenty jsou především
videopřednášky a e-learning
60.
Příjemně mě (stále) překvapuje
Děkujeme za povzbuzení.
evoluce školy a doplňování
elektronických možností studia - Elearningy, video-přednášky, vynikající,
jen tak dál!
61.
Moc se mi líbí přístup studíjního
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Možná byste se měl s Ing. Šturcovou
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
oddělení ke studentům, obzvláště
sejít i osobně. I ona je velmi vstřícná.
bych chtěl vyzvednout přístup slečny Mám domluvit schůzku?
Vostřákové a paní Dražilové. Vždy mi
vyšli naprosto vstřic s úsměvem na
tváři, za což jim velmi děkuji. Aby vše
bylo v rovnováze naprosto
nepřípustnou komunikaci, hraničící s
pohrdáním a ignorací jsem zažil od
paní Šturcové z katedry marketingu.
Naštěstí jsem sní komunikoval jen
skrze mail a nemusel jsem se sní
setkat osobně, za což upřímě děkuji
informačním technologiím. Její ochota
jakkoli pomoci nebo poradit při řešení
problému by se dala přirovnat k
ochotě kočky skočit do rozbouřeného
Nilu mezi krokodýly. Opravdu hrubě
nespokojen...
62.
Líbí se mi podpora vzdělávání pomocí
e-learningů.
63.
nelibi se mi pristup a pripravenost
referentky manazerske ekonomiky u
kombinovaneho studia na studijnim
oddeleni
64.
Vzhledem k tomu , že školu navštěvuji
4 x za semestr a výuka probíhá celý
den, ocenila bych
alespoň pauzu na oběd. Jsem
spokojená s činností studijního
oddělení i knihovny.
65.
OK
66.
Lepsi informovanost studentu
http://www.vsmie.cz/get.php?id=754
kombinovaneho studia o terminech
V ŠISu si můžete nastavit, jaké zprávy
(napr. zapisu, platby, zkouskoveho
na mail vám budou chodit.
obdobi, a cely harmonogramu roku).
Libilo by se mi, kdybych dostaval emaily typu "Jeste nejste zapsan, mate
posledni tyden do radneho zapisu..."
Hledani techto informaci v brozure
Modry zavinac je pro me
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Kolegyně nastoupila na podzim a
hodně věcí bylo pro ní nových. Teď již
poznala VŠMIE a věřím, že dokáže
odpovědět exaktně.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
nekomfortni... Napr. casto se
zapomenu vcas zapsat a platim
pokutu...
67.
Líbí se mi, že lze skládat státní zkoušky
postupně.
Změnil bych podmínky pro zápis
státních zkoušek - splnění semináře
bakalářské práce bych vázal pouze s
možností zapsání termínu její
obhajoby a ne s ostatními st. zk.
68.
jsem spokojen
69.
Super jsou videa z přednášek, ale ještě
by je chtělo doplnit. Ještě by bylo
dobré udělat online přednášky.
70.
líbí se mi e-learning a některé
videopřednášky
71.
líbí se mi pružnost vyučujících (až na
výjimky) a jejich maximální ochota
vyjít vstříc např. s termíny či
konzultacemi. Líbí se mi, že škola
usiluje o prestiž a nikoli o maximalizaci
zisku z počtu studujících.
72.
spokojena
73.
líbí se mi - domácí prostředí, slušnost
a ochota zaměstnanců
74.
Zajímavé předměty, většinu využiji v
praxi. Většina vyučujících má skvěle
připravené a podnětné přednášky.
Škola se snaží vycházet vstříct
studentům.
U některých vyučujících trvá dlouho,
než opraví dávky či zápočty. Ale těch
je menšina.
75.
Nešlo by zrušit indexy a vést evidenci I o tomto jsme již uvažovali. Akorát
pouze v ŠISu? A zápisy provádět pouze nevíme, zda by to nebylo pro
elektronicky? Myslím, že by to
akreditační komisi moc revoluční 
usnadnilo práci i čas studentům,
učitelům i studijnímu oddělení.
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
76.
pro mě jako studujícího MICT
náročnost předmětu Algoritmizace II,
za dva kredity hodně času a práce na
zvládnutí látky, při práci
komplikované. Snad se tento semestr
zadaří, musím se změnit styl přípravy,
abych byl schopen zvládnout
variabilitu zadání.
77.
Na VŠMIE se mi líbí všechno,pěkné
prostředí,vybavení.........
78.
Celkem jsem spokojen.
79.
Nelíbí se mi přednášky přes telemost - Ne vždy jde zajistit fyzickou přítomnost
raději preferuji osobní přístup.
vyučujícího. Telemost je pak ten
Ohledně oprav zápočtových testů,
správný kompromis.
bych byla ráda, kdyby byly termíny do
kdy vyučující musí opravit test a
abychom i věděli jakou formou se to
dovíme.
80.
Lepší dostupnost studovny ve 3.
patře.
81.
Málo termínů zkoušek a zápočtů pro
dálkaře. Většina termínů je kolem třetí
odpoledne. Měly by být hjlavně v
Sobotu nebo od pěti večer a dále.
82.
Příjemné prostředí, kvalifikovaní
vyučující, e-learning
83.
Co třeba kafe v automatu zdarma...
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Zeptáme se provozovatele, ale nevím,
zda na to přistoupí 
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Co Vám chybí na VŠMIE?
Dotazy nebo připomínky od studentů
Odpovědi kvestora
1.
magisterský obor:-), malo zaměřené na
druhý jazyk na dnešní dobu, kdy je potřeba
více jazyků, zajistit více informací o získání
různých certifikátů a školení
2.
Trochu mi chybí lepší kontrola výsledků
Rozumím. Zamyslíme se nad sjednocením.
např. zápočtových testů z různých
předmětů. V ideálním případě kdyby se
student mohl podívat na svůj opravený
test, ale v zásadě by stačilo i kdyby měl
vždy možnost se podívat na to, jak dopadl.
A to v nějaké shodné formě, nyní to jeden
vyučující posílá e-mailem, jiný vyvěsí Excel
s výsledky, jiný vůbec nic a najednou se v
ŠISu objeví započteno...
3.
Zasilani veskerych zmen v SISu na mail,
Zasílání v ŠISu funguje. Další je jen otázkou
nektere zkousky mi vubec neprijdou jako dohody. Systém nemůže určovat vše.
oznameni, tudiz potom cely system zasilani
zprav ztraci vyznam, kdyz se na to clovek
nemuze spolehnout. Pro IT by to mela byt
otazka par minut nastavit automaticke
zasilani vsech zprav z SISu bez ohledu na
to, zda vyucujici zaskrtne policko zaslat
vsem ci nikoli. Ale to se jiz opakuji treti
semestr porad stejne.
4.
Magisterské studium.
5.
Videoprednasky a elearning k vice
predmetum. Podnikatelsky inkubator.
6.
návazné magisterské studium v oboru
manažerská ekonomika - to mi chybí fakt
moc
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
Magistr chybí i nám, bohužel nechybí
akreditační komisi.
Někdo chce více jazyků, někdo více
odborných předmětů. Právě proto jsme
toto přesunuli do povinně-volitelných
předmětů. Je na každém, ať si zvolí co
považuje za důležité.
Víme. Řešíme.
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
7.
Více prostoru pro odborné předměty v
oboru právo. Místo předmětů
nezaměřených na právo rozšíření tutoriálů
o více přednášek z občanského a
obchodního práva nebo jiných předmětů
zaměřených na právo.
Chápu, nicméně i právník by měl vědět
něco o ekonomice, veřejném sektoru a
informatice…ostatně i toto skloubení je
přidanou hodnotou VŠMIE.
8.
mimoškolní aktivity, magisterské obory,
odborné přednášky od externistů
zameřené i na jiné předměty než jen
ekonomika, např.: perssonalistika,
marketing apod
Na jaké konkrétně? Z mimoškolských aktivit
jsme se snažili zorganizovat lyžařský
zájezd…bohužel se nenašel dostatečný
počet zájemců.
9.
s vybavením i prostředím jsem velmi
spokojen
10. Magistersé programy
11. Chybí mi studentská organizace, která by A co studentská rada?
sdružovala aktivní studenty, kteří by
pořádáli různé doprovodné přednášky,
kurzy, exkurze atd. ... jako je např. VŠEHRD
nebo ELSA na PRFUK atd.
12. uvítal bych, kdyby každý předmět měl
zápočty i po 17h pro dálkově studující.
13. automat na bagety?! něco jiného než
perník, čipsy, čokolády ...
14. škola se nepodílí na žádném výzkumu,
který by byl zajímavý pro studenty, větší
spolupráce s korporátní sférou
Zkuste se přihlásit do
http://www.vsmie.cz/get.php?id=868
15. magisterske studium ... ale to vy vite:)
16. magisterské studium
17. Tělocvična, jídelna (teplá jídla)
18. uvítala bych kantýnu, jelikož automaty jsou Kantýna již na VŠMIE byla, ale neuživila se.
neustále prázdné a navíc neberou
padesátikoruny
19. Celkově se mi líbí přístup ke studentům a
ochota kantorů, až na tento případ který se
mi nedavno stal.
20. Pokracovani magisterskeho studia smerem
Aplikovana informatika nebo Management
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
ICT.
21. Jsem spokojená.
22. Každý s vyučujících využívá ŠIS jinak, jinde Toto se snažíme sjednotit. V ŠISu jsou i
umístěné dávky, podmínky zápočtu, zadání konkrétní záložky pro dané téma.
seminárních prací apod..
23. studijní materiály ve formě skript od
vyučujících
Záleží na každém vyučujícím, zda chce
vydat skripta ke svému předmětu. Pokud
ano, VŠMIE toto podpoří.
24. Titul Mgr.
25. V šisu smazat všechna upozornění, na
dávky, na zkoušky, co se nahromadí za
semestr nějakou rychlejší cestou.
26. možnost parkování
Toto není v našich silách.
27. nic
28. připojení do wifi i na jiných školách v rámci
EDU
29. navazující magisterský / inženýrský
program, MBA
30. konzultace problémových a těžkých
předmětů v pracovní době
Preferujeme spíše konzultace
v odpoledních hodinách kvůli studentům
kombinovaného studia.
31. KANTÝNA
Viz. výše.
32. Vcelku nepostrádám nic
33. více odborné angličtiny
Možnost zasahovat do studijních plánů je
informace o změnách studijních plánu
problematická. Nelze uspokojit všechny
ještě než k nim dojde, možnost do tohoto požadavky všech studentů.
zasahovat
kvalitní internetové připojení. na IT školu je
internet katastroficky pomalý. i vyučující s
tímto mají problém, ztěžuje to výuku
některých předmětů
34. Jsem spokojen se stávajícím stavem i se
směrem, kterým se škola ubírá
35. stále možnost stravovat se ve škole, při
Viz. kantýna
celodenní výuce je obtížné si mezi
přednáškami "ukrást" trochu času na oběd.
36. Bylo by vhodné vyučovat předměty, které
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
se týkají IT vyučovat v PC učebně.
37. Pro studenty kombinované formy studia
jsou o víkendech většinou automaty již
vyprodané.
Zkusíme zajistit častější doplňování.
38. .
39. "Seznamovací" akce. jsem na vsmie třetím Seznamovací akce v Buldoku byla spíše
semestrem, ale zatím pro mě nebyla
neformální. Dále je to na vás samotných.
příležitost se s někým "skamarádit" a řešit
skupinově ukoly nebo cokoliv. Jsem na
kombinovaném studiu. Účastnil jsem se s
přítelkyní akce v Buldoku na Smíchově, ale
přes hluk nebylo šance na spolelčenskou
komunikaci.
40. Bufet, magisterské studium
41. bufet
42. Na této školem krom dobré výuky bylo pro Chápu, nicméně v tomto vám nic nebrání
mne velkým plusem možnost splácet
podat žádost prominutí poplatku. Kvestor
školné v pravidelných splátkách. Bohužel to jistě zváží.
toto bylo změněno a poplatek, který teď
škola zavedla mi docela způsobuje problém
a musím hledat jiný způsob kde vzít na
školné. Chápu, že je řada neplatičů, ale na
druhou stranu si myslím, že jsou i řádně
platící studenti a ty by jistě jako já ocenili i
nadále mít možnost splátkového kalendáře
školného bez poplatku.
43. Osobně si nejsem ničeho vědom
44. U Makra a Mikra bzch uvítal možnost
dodatečných cvičení tak jak je to např. u
Matematiky
Doc. Beck pravidelně konzultuje a je
připraven i udělat doučovací kurz, pokud
bude zájem.
46. Nepostrádal jsem za 5 letsvého studia nic
47. Nic podstatného.
48. všechno, přístup vyučujících
Snad je to zde napsáno v tom dobrém 
49. sportovní aktivita
Viz. lyžařský víkend.
50. více knih v knihovně, na to, kolik se platí
Škola investuje do knihovny cca 500.000 Kč
školné a kolik to dělá celkově objem peněz, za rok. Ale i pokud by to bylo 3x více,
by škola měla více investovat do literatury nedokážeme najednou uspokojit všech
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
1600 studentů.
51. Dostupnost doporučené literatury v el.
podobě. Půjčování knížek v knihovnách
anebo jejich kupování pouze za účelem
studia mi nepřijde adekvátní moderní
době.
Snažíme se elektronické knihy a
videopřednášky rozšiřovat.
52. nevím o ničem
Ve Vltavské je hned naproti 
53. Točené pivo :-)
54. magisterský program pro ME
55. Jsem spokojena.
56. Lepší zázemí pro kombinované studenty - Toto se zřejmě týká Prahy 5. Tady bychom
např. nějakou místnost, kde by se dal trávit rádi udělali prostor jen pro studenty, ale
čas mezi zkouškami. Něco jako jsou
bohužel místností není dostatek.
pohovky a pracovní místa na chodbě, ale
někde v klidu a třeba s mikrovlnkou,
ledničkou a třeba ještě pár větších
zamykatelnych skříněk (pro objemnější
zavazadla, zimní kabát apod.)
Dále chybí něco, k čemu by u prac. stolků
na chodbě šel zamknout notebook, pokud
si chci např. jen zajít pro občerstvení...
57. snad jen více přednášek lidí z praxe, jako
byla na PVS, ale možná se to v minulosti
neosvědčilo.
58. Kavárna
59. Málo termínů zkoušek a zápočtů pro
dálkaře. Většina termínů je kolem třetí
odpoledne. Měly by být hjlavně v Sobotu
nebo od pěti večer a dále.
60. možnost pokračujícího studia
61. možnost parkování - na chodníku před
školou po domluvě s městem by to
nemusel být špatný nápad.
Bohužel to není tak jednoduché.
62. Navazující magisterské studium v Sokolově Nejen v Sokolově 
63. V ŠISu zcela chybí fórum pro komunikaci
Bohužel to nejde. Někteří studenti si
studentů ve třídě. V ŠISu by měl být
nepřejí sdílet své kontakty. Doporučuji
alespoň odkaz na nějaký adresář s kontakty např. FB VŠMIE
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
a foto na spolužáky ze třídy a
http://www.facebook.com/VSMIE.
eventuelně,když by tam mohl každý připsat
v jakém předmětu je silný, abych věděl
koho se zeptat,to bych uvítal !
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ26479800
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Download

PDF soubor - stáhnout - Vysoká škola manažerské informatiky a