Download

Metafyzika je ta část filosofie, která se zabývá nejen problémem bytí