STRUČNE OBUKE
TEMA
PREDAVAČI
TRAJANJE
1.Procena rizika u zaštiti
lica imovine i
poslovanja po Zakonu o
privatnom obezbeđenju
Zoran Kekovic, CARUK
Nenad Komazec, CARUK
Mladen Milošević, Fakultet
bezbednosti
Dragiša Jovanović, Udruženje
za privatno obezbeđenje-PKS
Nenad Putnik, Fakultet
bezbednosti
Slavica Pavlović, CARUK
Dr Željko Mojsilović, član
pregovaračkog tima MUPa
Tatjana Kljun, Šef
pregovaračkog tima MUP-a
36 nastavnih
časova-6dana
35.000 rsd
18 nastavnih
časova-3 dana
18.000 rsd
2.Pregovaranje u
kriznim i talačkim
situacijama
CENA
SEMINARI
TEMA
Socijalni inženjering i
korporativna bezbednost
Uloga zaposlenih u
sistemu upravljanja
bezbednosti informacija
Informaciona
bezbednost u sistemu
korporativne
bezbednosti
Upravljanje
kontinuitetom
poslovanja
Komuniciranje rizikom i
krizno komuniciranje
Bezbednost i zdravlje na
radu
Privatno obezbeđenje Primena zakona i
podzakonske regulative
Privatno obezbeđenje u
obezbeđenju javnih
skupova i manifestacija
PREDAVAČI
Dr Goran Mandić, Fakultet
bezbednosti
Branislav Veselinović, MUP
TRAJANJE
CENA
1 dan
8.000 rsd
1 dan
8.000 rsd
Biljana Obradović, ICT
consultant
1 dan
8.000 rsd
Dr Zoran Keković, CARUK
Vladimir Ninković, CARUK
1 dan
8.000 rsd
Dr Želimir Kešetović,
Fakultet bezbednosti
Vera Božić Trefalt, Uprava za
BZR
Rade Krunić, Uprava policije,
MUP RS
Dragiša Jovanović, Udruženje
za privatno obezbeđenje-PKS
Zoran Misić, MUP RS, Uprava
policije
Milivoj Mirkov, komesar za
bezbednost FSS,
Aleksandar Maksimović,
Privatni sektor
1 dan
8.000 rsd
1 dan
8.000 rsd
1 dan
8.000 rsd
1 dan
8.000 rsd
Download

preuzmi plan