Ime i prezime
Područje osnovnog suda za koji su
imenovani i sjedište
Adresa
Kontakt
telefon
E-mail
Bajović Jasminka
Osnovni sud Herceg Novi - sjedište
Herceg Novi
Osnovni sud Pljevlja i Žabljak– sjedište
Pljevlja
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Osnovni sud Rožaje– sjedište Rožaje
Save Kovaćevića br.9
Herceg Novi
Boška Buhe bb
Pljevlja
Vasa Raičkovića 4b
Podgorica
Maršala Tita bb
Rožaje
Svetosavska bb
Berane
Svetozara Markovića br.12
Podgorica
13 jula bb
Podgorica
Vasa Raičkovića br.13
Podgorica
Jadranski put bb
Budva
031 676 623
067 643 338
052 324 110
067 878 058
020 223 410
067 660 022
051 271 555
067 340 925
051 241 209
069 611 011
020 223 900
069 015 293
020 223 666
069 022 224
020 223 631
069 337 111
033 473 358
067 284 165
[email protected]
Begović Snežana
Bošković Aleksandar
Camić Armin
Jašarović Isad
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rajković Darko
Osnovni sud Berane i Plav– sjedište
Berane
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Osnovni sud Podgorica i – sjedište
Podgorica
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Osnovni sud Kotor– sjedište Budva
Samardžić Branka
Osnovni sud Kotor– sjedište Kotor
Škaljari, zgrada Obnove
Kotor
032 302 588
067 781 131
[email protected]
Tomković Vukoslavčević Aleksandra
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Miljana Vukova br.57
Podgorica
Balšića br.28
Podgorica
[email protected]
Osnovni sud Podgorica – sjedište
Podgorica
Bulevar Save Kovačevića
br.35, Podgorica
020 223 360
067 606 333
020 221 963
068 022 068
067 811 595
020 220 311
067 784 510
Keković Dejan
Mugoša Siniša
Pavličić Mladen
Vladičić Ljiljana
Zloković Aleksandar Konstantin
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NAPOMENA:
1. Do imenovanja javnih izvršitelja za područja osnovnih sudova u BARU, ULCINJU i CETINJU, izvršiteljsku djelatnost za područja tih sudova obavljaće javni izvršitelji
imenovani za područje Osnovnog suda u KOTORU
2. Do imenovanja javnih izvršitelja za područje osnovnih sudova u DANILOVGRADU, NIKŠIĆU I KOLAŠINU, izvršiteljsku djelatnost za područja tih sudova obavljaće javni
izvršitelji imenovani za područje Osnovnog suda u PODGORICI
3. Do imenovanja javnih izvršitelja za područje Osnovnog suda u BIJELOM POLJU, izvršiteljsku djelatnost za područje tog suda obavljaće javni izvršitelji imenovani za
područja osnovnih sudova u ROŽAJAMA i BERANAMA
Download

Ime i prezime Područje osnovnog suda za koji su imenovani i