ULUPUDS
Udruženje likovnih umetnika
primenjenih umetnosti i
dizajnera Srbije
11103 Beograd 4
Terazije 26/2
Post. fah 87, PAK 106806
Tel.
2688-721
2685-780
Tel/fax: 2686-548
http://www.ulupuds.org.rs
e-mail:[email protected]
[email protected]
Arhitektura, grafika i
slikarstvo, dizajn,
istorija umetnosti, keramika
kostimografija i scenografija,
skulptura, tekstil i savremeno
odevanje, fotografija
uclanjeni u:
ICSID
ICOGRADA
WCC
AIC
NAGRADA RANKO RADOVIĆ 2011
Svečana dodela NAGRADE RANKO RADOVIĆ 2011 održana je u sredu, 21.
decembra 2011. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Zadužbine Ilije
Milosavljevića Kolarca, Studentski trg 5.
Nagrada se dodelila za:
1) kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu, objavljene u
prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade,
i to za najbolju kritiku, esej, knjigu, predavanje i pisanu reč uopšte;
2) televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i
3) najznačajnije realizovano arhitektonsko delo
Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o
arhitekturi, urbanizmu i gradu koji čine prof. dr Ratko Božović, teoretičar kulture
(predsednik), prof. dr Vladimir Mako, dipl. inž. arh. i mr Dubravka Đukanović, dipl.
inž. arh. doneo je Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi,
urbanizmu i gradu dodeli: mr Ireni Kuletin Ćulafić, d.i.a. za knjigu Estetička
teorija arhitekture Marka-Antoana Ložijea, izdavač Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2011.
Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe,
multimedijalne prezentacije koji čine Danica Jovović Prodanović, dipl. inž. arh.
(predsednik) , Maja Lalić, dipl. inž. arh. I Dejan Babović, dipl. inž. arh. doneo je
Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije
dodeli: Centru za nove medije kuda.org iz Novog Sada i STEALTH.unlimited
iz Beograda i Roterdama za izložbu, koja je deo šireg projekta, A(u)kcija registar novosadskih prostora između ličnih interesa i javnih potreba, Galerija
SULUV-a, Novi Sad, 13. decembar 2010 – 08. januar 2011. Tim projekta
A(u)kcija čine: Aleksandar Bede, Branka Ćurčić, Ana Džokić, Svetozar
Krstić, Marc Neelen, Zoran Pantelić, Borka Stojić i Nataša Vujkov, uz
podršku Orfeasa Skutelisa i Predraga Nikolića.
Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko
delo koji čine: prof. Darko Marušić, dipl. inž. arh. (predsednik), Jelena Ivanović
Vojvodić, dipl. inž. arh. i Borislav Petrović, dipl. inž. arh. doneo je Odluku da
nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli: Dijani Novaković, d.i.a., Maji
Trbović, d.i.a., Aleksandri Nikitin, d.i.a., Dušanu Nenadoviću, d.i.a.,
članovima Studija AUTORI za objekat B -Terra Panonica u Mokrinu, Srbija,
2010.
Učesnici konkursa su prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova
koja je otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na
dan dodele Nagrade 21. decembra 2011. godine. Izložba će trajati do 24.
Decembra 2011. godine. Radno vreme Galerije je od 17 d0 21 sati. Tokom marta
2012. godine izložba će biti odrzana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom
Sadu.
UČESNICI KONKURSA ZA DODELU NAGRADE RANKO RADOVIĆ 2011
KATEGORIJA 1
KRITIČKO-TEORIJSKI TEKSTOVI O ARHITEKTURI, URBANIZMU I GRADU
1. mr Alfirević Đorđe, d.i.a.
Monografija RAJAČKE PIVNICE: zaštita, obnova, razvoj - metode projektovanja
u kontekstu zaštićene sredine, Orion art Beograd, IAUS, Arhitektonski fakultet
univerziteta u Beogradu, 2011.
[email protected]
2. mr Kuletin Ćulafić Irena, d.i.a.
Knjiga Estetička teorija arhitekture Marka-Antoana Ložijea, Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2011.
[email protected]
3. mr Brdar Valentina
Monografija Ivo Kurtović, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,
2011.
[email protected]
4. Pavelić Tomislav, d.i.a.
Serijal eseja objavljenih u časopisu Oris, Arhitekst, Zagreb, Hrvatska, 2010.
[email protected]
5. Milić Marija, d.i.a.
Istraživačka studija teze na Univerzitetu ETH u Cirihu. Tema: Splavovi kuće za
odmor u Srbiji; Pilot studija - Jezero Peručac: Održivi razvoj postojećeg naselja
splavova u cilju unapređenja napretka celog regiona Zapadne Srbije, 2011.
[email protected]
6. mr Panić Vanja, d.i.a.
Knjiga MILAN ZLOKOVIĆ, afirmacija modernizma, Arhitektonski fakultet
univerziteta u Beogradu, 2011.
[email protected]
7. Rogina Krešimir, d.i.a.
Knjiga Arhitektonski fokus Krešimira Rogine, Meandarmedia, 2011.
[email protected]
8. mr Stanojev Ivan, d.i.a.
Monografija Skulptura koja krade arhitekturu, Zadužbina Andrejević, 2010.
[email protected]
9. JP ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ
Odgovorno lice: Direktor mr Radivojevć Dragan, d.i.a.
Radovi prof. dr. Nikole Cekića, d.i.a., 2010. , 2011.
[email protected]
10. Lujak Mihailo, d.i.a.
Spatialization of social process vs singular object of architecture (Oprostoravanje
društvenih procesa u jedinstveni objekat arhitekture), Tekst objavljen u časopisu
SPATIUM, br. 23, oktobar 2010.
[email protected]
11. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Odgovorno lice: Direktor mr Grozdanić Milica, d.i.a.
Publikacija: Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, Autor: Biljana
Mišić, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd, 2011.
[email protected] , [email protected]
12. doc. Komlenić Miloš, d.i.a.
Monografija U IDEJAMA, inspiracije, koncepti i projekti, Arhitektonski fakultet
Univerzirteta u Beogradu, 2010.
[email protected]
13. mr Lovrić Vladimir, d.i.a.
Magazin EKO KUĆA (specijalno izdanje), Arhisolar d.o.o., 2011.
[email protected]
14. Stanimirović Mirko, d.i.a.
Knjiga Crkva Svetog Nikole, Centar za crkvene studije, Niš, 2010.
[email protected]
KATEGORIJA 2:
TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE, MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
1. Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjojluci
Odgovorno lice: mr Đilas Maja, d.i.a.
Izložba INSIDE OUT, Univerzitetski grad, Zgrada Tereza, Banja Luka, 2011.
[email protected]
2. NVO authentic vojvodina
Odgovorno lice: Halašević Igor
Kolekcija razglednica pod nazivom Neko nas posmatra...
Kampanja Think, Talk and Act for the Future of Subotica, 2011.
[email protected]
3. dr Dinulović Tadić Tatjana, mr Ristovski Ljubica
Pozorište na gradilištu, manifestacije Noć muzeja 2010. i 2011. godine, Subotica,
Narodno pozorište
Produkcija projekta: Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház, Subotica,
Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad,
Akademija lepih umetnosti, Beograd, - S.cen (Centar za scenski dizajn,
arhitekturu i tehnologiju) - OISTAT centar Srbija, Novi Sad
[email protected]
4. Dević Vojislav, d.i.a.
Promo film projekta CENPANTRANS-CENTRA ZA PANHARMONIČNO
PREOBRAŽENJE ČOVEKA I SVETA, projekat CENPANTRANS, paviljon Srbije
na Svetskoj izložbi EXPO 2010 u Šangaju
[email protected]
5. Radiodifuzna ustanova Vojvodine Radio-televizija Vojvodine
Odgovorno lice: Isakov Siniša
Televizijska emisija Čemu – arhitektura, u kojoj arhitekta Vojislav Dević priča o
kulturi življenja, Novom Sadu kao najvećoj inspiraciji i tome zasto je odabrao
arhitekturu za životni poziv. Aautor i reditelj Slobodan Nenin
[email protected]
6. Božić Sandra, d.i.a.
Izložba 4 X ECO BY SANDRA BOŽIĆ, Galerija Singidunum, Beograd,
avgust/septembar 2011.
[email protected]
7. mr Pavić Branko, Miljković Dejan, d.i.a., Mitrović Jovan, d.i.a.
KULA NEBOJŠA, Beogradska tvrđava, Stalna izložbena postavka, 2010.
[email protected]
8. DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM, FTN, NOVI SAD
Odgovorno lice: mr Babić Tatjana
Studentska radionica i izložba prostornih instalacija - multimedijalni projekat
studenata prve godine osnovnih studija realizovan u okviru redovne nastave, Ka
Evropi bulevarom, 2010.
[email protected]
9. Musić Mustafa, d.i.a.
sajt: http://www.mustafamusic.net/ , sajt predstavlja jednu moguću
sistematizaciju autorskog opusa učesnika konkursa i to po više različitih
aspekata, 2011.
[email protected]
10. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odgovorno lice: Dekan prof. dr Mako Vladimir
Izložba GRAD I SMRT, inspirisana delom Bogdana Bogdanovića - omaž
Bogdanu Bogdanoviću, Beograd, 2011., autori izložbe: Đukanović Zoran, d.i.a.,
Bobić Aleksandar, d.i.p.a., Vuković Vladimir, d.i.a.
[email protected], [email protected]
11. Centar za nove medije kuda.org + STEALTH.unlimited
A(u)kcija - registar novosadskih prostora između ličnih interesa i javnih potreba
je deo je serijala istraživanja Cities Log/Gradski registar koje se bavi
transformacijama gradova u regionu bivše Jugoslavije. Tim projekta A(u)kcija
čine: Aleksandar Bede, Branka Ćurčić, Ana Džokić, Svetozar Krstić, Marc
Neelen, Zoran Pantelić, Borka Stojić i Nataša Vujkov, uz podršku Orfeasa
Skutelisa i Predraga Nikolića.
[email protected]
12. mr Jakšić Milica, d.i.a.
Izložba crteža Milice Jakšić Stari Beograd u mojim očima, postavljena početkom
2011. godine u Manakovoj kući na inicijativu Etnografskog muzeja u Beogradu.
[email protected]
KATEGORIJA 3:
REALIZOVANO ARHITEKTONSKO DELO
1. DVA ARHITEKTA D.O.O.
Ćurković Tomislav, d.i.a., Zidarić Zoran, d.i.a.
Porodična kuća Jelenovac, Istarska ulica, Zagreb, Hrvatska, 2009./2011.
[email protected]
2. DVA ARHITEKTA D.O.O.
Ćurković Tomislav, d.i.a., Zidarić Zoran, d.i.a.
Porodično imanje, Zapadna Hercegovina, BIH, 2006./2011.
[email protected]
3. PENEZIĆ i ROGINA, arhitekti
Odgovorno lice: Penezić Vinko, d.i.a. , Rogina Krešimr, d.i.a.
Poslovni prostor na uglu Tomašićeve i Lopašićeve ulice u Zagrebu, Hrvatska
[email protected]
4. PENEZIĆ i ROGINA, arhitekti
Odgovorno lice: Penezić Vinko, d.i.a. , Rogina Krešimr, d.i.a.
Obdanište za decu Srdoči, Riječki zaliv, Hrvatska
[email protected]
5. Lujak Mihailo, d.i.a.
Sportska hala Laktaši, Republika Srpska, BIH, 2010.
[email protected]
6. Nešić Ela, d.i.a., mr Panić Vanja, d.i.a.
Stambeno-poslovni objekat, ul. Baje Pivljanina 29a, Dedinje, Beograd, Srbija,
2010.
[email protected] , [email protected]
7. Novaković Dijana, d.i.a., Trbović Maja, d.i.a., Nikitin Aleksandra, d.i.a.,
Nenadović Dušan, d.i.a., članovi Studija AUTORI
Objekat B - Terra Panonica, Mokrin, Srbija, 2011.
[email protected]
8. Lašić Vranić Natalija, d.i.a., Mitrović Mirjana, d.i.a., koautor Todorović Nada,
d.i.a.
OBJEKAT: Odmaralište DUNAV, Kraljeve vode, Zlatibor, Srbija, PROJEKAT:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA/ ENTERIJER, 2011.
[email protected]
9. Radojičić Zoran, d.i.a.
PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ENTERIJERA NBS SA IZGRADNJOM
PRATEĆIH INSTALACIJA, 2006.-2011., Beograd, Srbija
[email protected]
10. Autori projekta revitalizacije – arhitektura i muzejska postavka: Miljković Dejan,
d.i.a., Mitrović Jovan, d.i.a., mr Pavić Branko, Projekat konzervacije i
restauracije: Simić Gordana, Vukadinović Svetlana, KULA NEBOJŠA,
Beogradska tvrđava, Revitalizacija, konzervacija i ponovna upotreba,
2009./2010.
[email protected]
11. Milanović Dejan, d.i.a., Tadić Srđan, d.i.a., Šišović Grozdana, d.i.a.
Objekat firme Neckom u Nikšiću, Crna Gora, 2011.
[email protected]
Download

Učesnici konkursa za dodelu NAGRADE RANKO - ULUPUDS-a