UČESNICI KONKURSA ZA DODELU NAGRADE RANKO RADOVIĆ 2010
KATEGORIJA 1
KRITIČKO-TEORIJSKI TEKSTOVI O ARHITEKTURI, URBANIZMU I GRADU
1. mr Irena Kuletin Ćulafić, d.i.a.
članak Bogdan Bogdanović, časopis Arhitekton, br. 6, Otvoreni atelje grada
ARHITEKTON d.o.o., 2010.
[email protected]
2. Marko Stojčić, d.i.a.
časopis Arhitekton, br.1, br.2, br.3, br. 4., br. 5, br.6, Otvoreni atelje grada ARHITEKTON
d.o.o., 2009./2010.
[email protected]
3. mr Marin Rajković, d.i.a.
10 kolumni u časopisu Arhitektura (br. 133-143) pod zajedničkim naslovom Anatomija
destrukcije graditeljskog esnafa, Klub arhitekata, Asocijacija srpskih arhitekata, 2009.
[email protected]
4. mr Mare Janakova Grujić, dipl.ist.um.
Monografija o arhitektima Jeleni Ercegovac Todorović i Svetislavu Todoroviću, VAM –
Centar za istraživanje i valorizaciju graditeljskog nasleđa, 2010.
[email protected]
5. Građevinska knjiga d.o.o.
Odgovorno lice: Stana Šehalić
Arhitektura i duh vremena, prof. dr Aleksandar Kadijević, Građevinska knjiga d.o.o.,
2010.
[email protected]
6. Građevinska knjiga d.o.o.
Odgovorno lice: Stana Šehalić
Stilovi od praistorije do secesije (arhitektura-enterijer-nameštaj), prof. arh. Aleksandar
Ajzinberg, Građevinska knjiga d.o.o., 2010.
[email protected]
7. Građevinska knjiga d.o.o.
Odgovorno lice: Stana Šehalić
Četiri knjige o arhitekturi, Andrea Paladio, Građevinska knjiga d.o.o., 2010.
[email protected]
8. Ivan Viđen, dipl.ist.um.
Strajnicev zbornik (Zbornik radova povodom 120. godišjice rođenja i 30. godišnjice smrti
Koste Strajnića), Matica Hrvatske Dubrovnik, 2009.
[email protected]
9. Društvo arhitekata Novog Sada
Odgovorno lice: Srđan Crkvenjakov, d.i.a.
Časopis za arhitekturu i urbanizam DaNS, br. 66. br.67., br. 68. br.69, Društvo arhitekata
Novog Sada ,2009/2010.
[email protected]
10. mr sci.arh. Dubravka Đukanović
Monografija Srpske pravoslavne crkve XVIII i XIX veka u Bačkoj, Pokrajinski zavod za
zaštitu spomenika kulture Novi Sad, 2009.
[email protected]
11. Odeljenje za sociologiju Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odgovorno lice: prof. dr Smiljka Tomanović
Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja, dr Mina Petrović, Institut za
sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
12. Robert Ungar
Essay Trade in Local Construction Materials – Bridge between People, Berkely Prize
Izrael, Competition Traditional Wisdom, 2009.
[email protected]
13. Robert Ungar
Conversation of Water Towers as Sanctifiers of Life, Berkely Prize Izrael, Competition
Historic Preservation/Heritage Conservation, 2010.
[email protected]
14. mr Milan Maksimović, d.i.a.
Vreme arhitekture - arhitektura i urbanizam u Valjevu 2004-2009., Društvo arhitekata
Valjeva, 2010.
[email protected]
15. mr. sc. Miloš M. Pavlović, d.i.a.
Četiri eseja o kineskoj arhitekturi : FROM MAO TO WAW ! , časopis Arhitektura, Klub
arhitekata, Asocijacija srpskih arhitekata, 2010
[email protected]
KATEGORIJA 2:
TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE, MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
1. Ljiljana Radosavljević, d.i.a.
Izložba Kanon Milutina Milankovića, Galerija SANU, 2009.
[email protected]
2. Ivica Mlađenović, d.i.a.
Legat-izložba u Istorijskom arhivu Beograda Ivica Mlađenović: 50 godina kreativnog
rada, 2010.
[email protected]
3. Budimir Novaković, d.i.a.
Samostalna izložba fotografija Beograd u Beogradu, galerija BEO-IZLOG-a, 2010.
[email protected]
4. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Odgovorno lice: mr Milica Grozdanić, d.i.a.
Multimedijalni katalog nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda, Zavod
za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2010.
[email protected]
5. Slobodan Danko Selinkić, d.i.a. , Danijela Purešević, dipl.ist.um.
Multimedijalni projekat Arhitektura izložbi (radionica Arhitektura izložbi, Arhitektonski
fakultet u Beogradu; izložba Arhitektura izložbi, Mala galerija ULUPUDS-a; TV
emisija/dokumentarni film Arhitektura izložbi, emitovan na 2. programu RTS-a, urednik i
scenarista: Danijela Purešević, reditelj: Marko Šotra, proizvodnja: RTS, Redakcija za
kulturu i umetnost; Projekat Arhitektura izložbi, Salon arhitekture u Beogradu),
2009/2010.
[email protected] , [email protected]
6. Udruženje Gradić Pejton
Odgovorno lice: Tomislav Stojanović
Multimedijalno dešavanje - Otkrivanje spomen ploće Ranku Radoviću povodom
četrdesetogodisnjice postojanja Gradića Pejtona, 2010.
[email protected]
7. Sandra Božić, d.i.a.
Izložba-performans ARHITEKT(UR)A JE U MODI, Robna kuća Srbijateks na
Terazijama, 2010.
[email protected]
8. ULUPUDS - Arhitektonska sekcija
Odgovorno lice: Aleksandar Denić
Izložba PORTRETI ARHITEKATA, retrospektiva članova Arhitektonske sekcije
ULUPUDS-a, od 1953 do 2010. godine, sa pripadajućom monografijom i pratećim
programom -tribinama o arhitekturi, Robna kuća NAMA, Beograd, 2010.
[email protected]
9. Klub mladih Arhitekata
Odgovorno lice: Jelica Jovanović, Ivana Ibraimov
Projekat Legatio Kluba Mladih Arhitekata, Radionica i izložba arhitektonske fotografije
Novi pozdrav iz Beograda - Razglednice sa motivima stambene arhitekture Beograda,
SKC, Galerija Cirkus, 2010.
[email protected]
10. mr Tamara Brajović , d.i.a.
Projekat Radionica KMA, Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
[email protected]
11. prof. dr Ružica Bogdanović, d.i.a. , dr Aleksandra B. Stupar, d.i.a.
Projekat City of Globalization / Wonderland for alice? Redefining the Scale and Limits in
the Globalized World, www.cityofglobalization.org , 2010.
[email protected]
12. Fakutet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad
Odgovorno lice: mr Tatjana Babić
Studentska radionica i izložba DOGAĐAJ KAO SREDSTVO PROMENE DOŽIVLJAJA
PROSTORA, Galerija Đura Kojić, Fakutet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i
urbanizam 2009.
[email protected]
KATEGORIJA 3:
REALIZOVANO ARHITEKTONSKO DELO
1. mr Miloš Antonijević, d.i.a. , Marina Milivojević, d.i.a.
Kraljev trg, Zlatibor, 2010.
[email protected]
2. Jelena Ercegovac Todorović d.i.a. , Svetislav Todorović d.i.a.
Apartmansko rezidencijani objekat Beli bagrem, Srebrno jezero, 2009.
[email protected]
3. mr Lazar Kuzmanov d.i.a. , Miljan Cvijetić d.i.a.
Poslovna zgrada PIN Computers , Novi Sad, 2009.
[email protected]
4. mr Milan Vujović, d.i.a.
Dva stambena objekta u ulici Slavka Ćuruvije, Beograd, 2009.
[email protected]
5. Đorđe Mijić, d.i.a.
Tržni centar Rebrača , Sombor, 2009.
[email protected]
6. Dejan Babović, d.i.a.
Kafe-picerija BELLAGIO , ugao ulica Gospodara Vučića i Maksima Gorkog, Beograd,
2010.
[email protected]
7. Jelena Đurić, d.i.a.
Kompleks otvorenih bazena Horizont , Surduk (Opština Stara Pazova), 2010.
[email protected]
8. Miroslava Petrović Balubdžić, d.i.a.
Rekonstrukcija enterijera hola i centra za edukaciju u Zavodu za intelekualnu svojinu,
Beograd, 2009.
[email protected]
9. Mihailo Timotijević. d.i.a. , Miroslava Petrović Balubdžić, d.i.a.
Stambeno poslovni objekat , Petra Ćelovića, Užice, 2009.
[email protected]
10. Mirjana Berkeš, d.i.a. , Ana Kovencz Vujić, d.i.a.
Totalna rekonstrukcija pijace u Donjem Milanovcu, 2010.
[email protected] , [email protected]
11. Oliver Stanković, d.i.a. , Dragana Stevanović, d.i.a.
Enterijer zgrade Suda, Nemanjina 9, Beograd, 2010.
[email protected]
12. Goran Vojvodić, d.i.a. , †Aleksandar Hrnjez, d.i.a.
Objekat poslovne namene Anex, Resavska 23, Beograd, 2010.
[email protected]
13. Mina Obradović, d.i.a. , Ivan Obradović, d.i.a.
Objekat socijalnog stanovanja u Sremskoj Mitrovici, Naselje Kamnenjar, 2010.
[email protected]
14. Miodragović Natalija, d.i.a.
Paviljon RS Srbije za EXPO 2010 u Šangaju
[email protected]
15. Vladimir Todorović, d.i.a.
Stambeno poslovni objekat IHOUSE, Baje Pivljanina, Beograd, 2010.
[email protected]
16. Dejan Miljković, d.i.a. , mr Jovan Mitrović, d.i.a.
Kuća / Atelje, ugao ulica Senjačke i Svetog Nauma, 2009.
[email protected]
Download

Učesnici konkursa Nagrade Ranko Radović 2010 - ULUPUDS-a