Primeri HTML-a
Primer 1.
Levo je html kod otkucan u Notepad-u.
Kod sačuvan kao fajl sa ekstenzijom
html(slika dole) postaje html dokument.
Tako snimljen fajl
možete pregledati u bilo
kom browser-u.
Na slici dole vidite
izgled naše prve html
stranice
Naslov u zaglavlju.
Tekst dokumenta.
Primer 2.
<html>
<head>
<title>Pasusi</title>
</head>
<body>
<p>Ovo je 1. pasus.</p>
<p>Ovo je 2. pasus.</p>
<br>
<p>Ovo je 3. pasus ispred kog je bio jedan prazan red.</p>
<p align="right">Ovo je pasus koji je desno poravnat.</p>
<p align="center">Ovo je pasus koji je centriran.</p>
</body>
</html>
Primer 3.
<html>
<head>
<title>Naslovi</title>
</head>
<body>
<h1>Ovo je velicina slova u zaglavlju H1</h1>
<h2>Ovo je velicina slova u zaglavlju H2</h2>
<h3>Ovo je velicina slova u zaglavlju H3</h3>
<h4>Ovo je velicina slova u zaglavlju H4</h4>
</body>
</html>
Primer 4.
<html>
<head>
<title>Formatiranje teksta</title>
</head>
<body>
<p>Sledeci tekst ce prikazati upotrebu atributa za menjanje karakteristika teksta:</p>
<p><b>Ovo je podebljan tekst.</b></p>
<p><i>Ovo je iskosen tekst.</i></p>
<p><u>Ovo je podvucen tekst.</u></p>
<p>Ovo su slova uobicajene velicine, <big>a ovo su slova za jedan veca od uobicajenih.</big></p>
<p>Ovo su slova uobicajene velicine, <small>a ovo su slova za manja veca od uobicajenih.</small></p>
<p><font color="red" size="10">Ovo je tekst crvene boje, slova su velicine 10.</font></p>
</body>
</html>
Download

Primeri HTML-a