ŠKOLNÍ
ČASOPIS
ČERVEN
2014
Základní škola Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 860
Oslava 45. výročí vzniku naší školy se konala 6. června 2014
www.zs2.nmnm.cz
Milí čtenáři,
poslední číslo letošního školního roku máte právě v rukou. Prázdniny už nám klepou na vrata, školní rok se rychle
nachýlil ke svému konci.
Nedávno jsme oslavili 45. výročí školy. Velký dík patří všem účinkujícím, žákům i učitelům. Ten největší dík si
zaslouží pan učitel Novotný, který svoji myšlenku, jak toto výročí oslavit, dovedl skvostně ke konci.
Oslava se vydařila, publikum bylo nadšené a spokojené, počasí nám přálo. Snad se na nás bude slunce usmívat i o
letních prázdninách.
Od březnového čísla se toho ve škole událo hodně – proběhla spousta olympiád, soutěží a akcí, některé třídy už
mají za sebou školní výlety. Výběr z těchto událostí vám nabízíme v tomto časopise a omlouváme se těm, kteří tu
svoji akci nenajdou.
Přejeme vám všem, abyste si užili letní pohodu, slunečné a bezstarostné dny.
Krásné prázdniny!!
redakce Bubliny s paní učitelkou Konvalinkovou
1
Anketa pro prvňáčky
Blíží se konec školního roku, proto nás v redakci školního časopisu zajímalo, jak se v něm dařilo našim prvňáčkům.
Odpovědi na naše tři otázky byly podobné v obou prvních třídách, proto zde jen anonymně shrnujeme, jak nám ti
nejmladší odpovídali na první a druhou otázku, u třetí otázky už jsme jméno žáka uvedli.
1. Chodíš rád do školy?
Ano, mám tu kamarády.
Někdy ano, někdy ne.
Ano, protože hrajeme hry a paní učitelka je super.
Ano, protože se učíme stále něco nového.
Všechno se tu naučím, kdybych do školy nechodil, byl bych hloupej.
2. Co už ses naučil?
Psát, číst a počítat.
Počítat do dvaceti, číst, psát, vyrábět a trochu anglicky.
Malovat vodovkami, anglická slovíčka, hodiny, šplhat a skákat přes švihadlo.
3. Co se Ti ve škole líbí nejvíce a naopak, co se ti nelíbí vůbec?
Svrček Ondra: Nejvíce se mi líbí herna v družině, skákání do písku v tělocviku, psaní perem. Baví mě poslouchat,
jak paní učitelka mluví anglicky, a líbí se mi anglické písničky.
Svobodová Nikola: Líbí se mi družina a nelíbí se mi pracovní činnosti.
Špinar Aleš: Nejvíce se mi líbí hrát bingo. Nelíbí se mi, že tam některé děti zlobí.
Dvořáčková Jana: Nejradši jsem, když malujeme. Nelíbí se mi tělocvik venku, musím běžet celé kolečko po
stadionu.
Felcmanová Lucka: Líbí se mi prvouka a výtvarka. Nebaví mě psaní.
Simonová Gabriela: Nejvíce se mi líbí paní učitelka, nejméně psaní.
Homola Jakub: Líbí se mi psaní, čtení, matematika. Ale pracovní činnosti mi přijdou těžké.
Sedlák Jiří: Mám rád družinu, soutěžení, kamarádění s ostatními. Vyučování ale začíná brzy a nelíbí se mi, když mě
zlobí soused v lavici.
Brusenbauch Karel: Nejvíc se mi líbí, že si i hrajeme, mám spoustu kamarádů.
Švarný Míša: Líbí se mi v jídelně, chutná mi. Baví mě pracovní výchova. Nelíbí se mi tělocvik.
Kdo bude učit ve školním roce 2014/2015 naše prvňáčky?
Rozhovor s budoucími třídními učitelkami
V příštím školním roce usednou do lavic noví
prvňáčkové. Jejich počet je dosti vysoký,
proto se otevírají tři třídy. Zajímalo nás, jak
se na jejich výuku těší paní učitelky, které je
uvedou do tajů vědění a poznávání,
Mgr. Martina Svrčková, Mgr. Zuzana Solařová
a Mgr. Andrea Sedlaříková.
1. Těšíte se na své budoucí malé
žáčky?
A.S.: Pokaždé se do 1. třídy těším, ale zároveň
se trošku obávám. V dnešní době jsou děti
dosti divoké.
Z.S.: Oznámení, že budu od září učit
prvňáčky, bylo nečekané a chvíli jsem si musela na novou skutečnost zvykat. Nyní se již na nové žáky těším.
2
M.S.: Těším, i když moji současní páťáci jsou skvělí a budu se s nimi těžko loučit. Bude to velká změna. První třída
dětem otvírá dveře do dalšího světa plného poznání, proto budoucím prvňáčkům přeji, aby se jim na naší škole líbilo.
2. Připadá Vám výuka v 1. třídě náročnější v porovnání s ostatními ročníky?
A.S.: Náročnější je v tom, že se děti musí teprve naučit psát, číst a počítat, aby byly později schopné samy
pracovat. Musí si zvyknout na režim ve škole, sedět v lavicích a poslouchat. Ze začátku pracujeme na koberci
hravou formou.
Z.S.: Ano, určitě. První pololetí je velmi náročné. Děti si zvykají na nový kolektiv, novou paní učitelku a nový režim.
Paní učitelka se musí s novými žáky také poznat.
M.S.: Každá třída má své kouzlo. Výuka v první třídě je sice pro učitele náročnější, ale nejvíce je vidět kus dobře
odvedené práce.
3. Bude se Vám stýskat po posledních žácích, které jste učila?
A.S.: Určitě. S každou třídou se nerada loučím, i když občas zlobila. Vždyť jsme zažili spoustu zajímavých chvil,
projektových dnů, atd. Každá třída byla něčím výjimečná.
Z.S.: Ano, bude. Za čtyři roky jsme si na sebe zvykli.
M.S.: Určitě ano. Se svými žáky jsem prožila krásných pět let. Každý den mě něčím překvapili, něčemu novému
jsme se naučili. Při loučení určitě ukápne pár slziček.
4. Jak dlouho učíte na naší škole a jaké jsou Vaše nejveselejší vzpomínky?
A.S.: Na škole učím 18. rokem. Veselých vzpomínek je spousta, nejvíce se však zasměji u školních perliček
v písemných pracích. A také při scénkách a pantomimě ve slohových cvičeních.
Z.S.: Na škole učím od roku 1991. Mám hezké vzpomínky na školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové nebo do Šiklova
mlýna. V Šiklově mlýně jsme se fotili na žebřiňáku se senem a někteří žáci padali dolů jako hrušky.
M.S.: Utíká to, utíká, na škole učím už 18 let. Nejveselejší vzpomínky? Každý den nabízí veselou vzpomínku, musí
zbýt čas na pobavení i pousmání.
5. Co děláte ve volném čase? Máte nějaké koníčky?
A.S.: Volný čas trávím se svojí rodinou. Jezdíme na výlety, o prázdninách
k moři. Mezi mé koníčky patří vaření. Ze sportu je to tenis a ráda si
zahraji kuželky.
Z.S.: Volný čas trávím nejraději v přírodě se psem nebo na zahradě.
Také mám dva malé vnoučky a jim se snažím věnovat nejvíce času.
M.S.: Volný čas věnuji vlastním dětem. Rozhodně se nenudím. Mým koníčkem jsou ruční práce (šití, pletení), stále
něco vyrábím a tvořím. Baví mě jízda autem, modeláž nehtů, ráda jím. ☺ Kéž by mi zbyl čas na nějakou pěknou
knížku.
6. Už víte, jak strávíte letošní letní prázdniny?
A.S.: Budu relaxovat doma, na chatě v bazénu a u Jaderského moře v Chorvatsku.
Z.S.: V srpnu se chystám za dcerou do Anglie.
M.S.: Většinu prázdnin strávím mimo domov. Budu relaxovat a nabírat sílu na další
školní rok. S celou rodinou zavítáme do Krkonoš, měsíc strávím s dětmi v lázních
Jeseník. Ke konci prázdnin pojedeme za babičkou na Slovensko a přitom navštívíme
na pár dní termální koupaliště Velký Meder.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám chytré, pilné a poslušné žáčky.
Dominik Hájek
3
Co se dělo v Pohledci?
Prázdniny se kvapem blíží a je tedy načase, abychom vám, našim čtenářům, přiblížili některé akce, které se udály
v naší škole.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku zahájili začátkem dubna plavecký výcvik v Poličce.
Pokaždé se do školy vrací spokojeni a těší se nejen na další lekce, ale i na ty
z vás, kteří se společně s nimi výcviku zúčastňujete.
Dne 7. dubna všichni žáci naší školy navštívili Městskou knihovnu v Novém
Městě na Moravě. Zaměstnankyně knihovny seznámily žáky s tématem
„Jak vzniká kniha“.
Děti si prohlédly knihy vhodné pro jejich věkovou
skupinu a přečetly si z nich krátké úryvky. Získaly hodně informací o
povoláních, která jsou spojena se vznikem těchto knih. Paní knihovnice jim
také připomněly jména známých dětských ilustrátorů a všichni žáci se pak
pokusili namalovat ilustrace k přečtenému úryvku.
Pohrát si a procvičit mozek jsme si v první polovině března zajeli do Žďáru nad Sázavou, kde probíhala originální
výstava „Hry a klamy“. Výstava hlavolamů a hádanek prověřila náš zrak, sluch i šikovnost tak, jak slibovala.
Dne 29. 4. se vydali naši žáci na dopravní hřiště do Nového Města na Moravě, kde si mohli na jízdních kolech
vyzkoušet jízdu podle dopravních značek a světelných signálů. Na čtvrťáky čekaly připravené dopravní testy, při
kterých se pokusili získat „řidičský průkaz“.
V neděli 12. května měly všechny maminky svátek. Ani my jsme nezapomněli a každý si pro svoji maminku zhotovil
kytičku.
4
Co nás ještě čeká a na co se všichni těšíme?
SPRŠ při naší škole připravilo výlet pro děti, jejich rodiče a učitele do Brna, kde navštívíme hvězdárnu a zábavný
park Bongo.
Tak jako na vás, tak i na naše žáky čekají nejen poslední stránky v učebnicích, ale také školní výlet … a potom to
přijde.
Slunce bude tak vysoko na obloze a číslo v kalendáři tak vysoké, že ani nám učitelům nezbude nic jiného, než
přestat chystat písemky, zavřít učebnice, rozdat vysvědčení a popřát všem úžasné, dlouhé a krásné prázdniny.
A co vám přejeme my?
Rychle ubíhající červnové dny a množství skvělých prázdninových zážitků.
(Mgr. Marie Kučerová)
Literární tvorba žáků
Dopis oblíbené osobnosti
V hodinách slohu se žáci 5.C pokoušeli napsat dopis osobnosti,
kterou obdivují.
Vážený pane Vágnere,
jmenuji se Tomáš Černý a chytám ryby jako Vy. Můj největší úlovek byl
kapr měřící 47 cm, což se ale rovná Vašemu nejmenšímu úlovku! Zajímalo
by mě, která ryba je největší na světě a jakou největší rybu jste chytil
Vy? Na jakou návnadu vlastně chytáte?
Vím, že hodně cestujete. Mohl byste mi napsat, kde jste všude byl a kam se chystáte do budoucna?
Přeji Vám hodně úlovků.
Váš obdivovatel Tomáš
Vážený pane Paolini,
velmi mne okouzlily Vaše knihy o Eragonovi a Safiře, a proto jste se stal mým oblíbeným spisovatelem. Doufám, že
budete pokračovat v psaní tohoto úžasného bestselleru. Vaše knihy mne zabavily na hodiny, týdny či měsíce. Velice
doufám, že se Vaše knihy objeví i na filmovém plátně.
Vaše knihy jsou úžasné svou nápaditostí, fantazií a smyslem pro dobrodružství.
Přeji Vám spoustu nápadů a hodně šťastných let.
Váš věrný čtenář František Starý
5
Jaro
Žáci 5.B psali o svém vztahu k jaru.
Jaro
Jaro očima žáka 5.B, Jakuba Zítky
Přichází k nám jaro krásné,
nutí nás to skládat básně.
Nad hlavami křičí ptáci,
žádní ptáci Loskutáci.
Jsou to kluci přelétaví,
příchod jara s námi slaví.
Louky už jsou plné květů,
všechny barvy svítí světu.
Žluté slunce krásně svítí,
na loukách nám roste kvítí.
Teplo zvolna přichází,
zima proto odchází.
Slunce na obloze září,
stavíme se k němu tváří.
Ptáčci ráno zpívají,
do nového dne nás vítají.
Všechny stromy zvolna pučí
a na květech včely bzučí.
Květy stromů pěkně voní,
já se válím pod jabloní.
V tomto krásném období
mláďata se narodí.
A co mi na jaru vadí?
Nejsou to probuzení hadi.
Ale to, že bodavý hmyz létá
a já se ho nezbavím do konce léta.
(Adéla Chalupská, 5.B)
Jaro
Ráno mě budí zpěv ptáčků. Na jaru se mi moc líbí, když se příroda probouzí ze zimního spánku. Zvířátkům se rodí
mláďátka. Na zahrádkách rozkvétají malé květy bledulek a sněženek. Později vykvétají narcisy, tulipány, krokusy a
další jarní květinky. Tráva a stromy se zazelenají. Když rozkvetou stromy, objeví se malé včelky, které opylují
květiny a stromy. Děti dovádějí na hřišti. Kluci hrají fotbal a holky skáčou přes švihadlo. Jaro ve mně probouzí
dobrou náladu.
(Lenka Zahradníková, 5.B)
Líčení
Sedmáci se pokoušeli napsat líčení na téma – Moje oblíbené roční období či místo.
Moje oblíbené roční období
Léto – to nádherné období plné zážitků. Kdo by ho neměl rád? Milujeme ho už jen proto, že máme prázdniny.
Léto je nádherné a kouzelné.
Sluníčko ráno volá přes okno: „Pojď ven!“ Nedá se odolat. Jakmile vyjdete ven, sluníčko vás obejme svou vřelou
náručí a nechce vás pustit. Schovat se před ním lze jen do stínu. Je skvělé lehnout si na zelenou trávu a nechat se
jí objímat.
Mám moc ráda ovoce. Když jdu po zahradě, strom na mě mává svými listy a krvavé třešně lákají slovy:
„Utrhni mě, utrhni!“ A vy jíte a jíte a jíte. Až vás bolí břicho a strom vás ihned pošle domů!
V poledne nás slunce objímá až moc, a tak si koupíme zmrzlinu a pádíme k rybníku. Voda bývá jako
kafíčko a přináší úlevu po náročném horkém dni. Někdy se ale sluníčku připletou do cesty smutné
mraky a začnou brečet. To se pak musíme před jejich studenými slzami, tančícími po zemi,
schovat pod střechu.
Občas smutné mraky doprovází i rozzlobený blesk, který křižuje oblohu, a jeho kamarád hrom, jenž mocně řve.
Po dešti někdy vykoukne sedmibarevná duha. Svými čarokrásnými barvami nám oznamuje, že už je po bouřce.
(Dominika Janů, 7.A)
6
Moje oblíbené místo
Fotbalový stadion v Nové Vsi
Fotbalové hřiště v Nové Vsi je krásně upravené. Je zde svěží zelená tráva, v pozadí topoly a vpředu lavičky plné
novoveských fanoušků. Mám ho ráda, protože zde zapomenu na školu, písemky,
úkoly a učení.
Pokaždé, když sem jdu fandit, koupím si kofolu, sednu si na lavičku a doufám, že
vyhrajeme. Cítím se tu jako v ráji.
V zimě ale stadion zasype třpytivý sníh a je po fotbale. Zima je strašně dlouhá.
Až na jaře nechá sluníčko zmizet zbytky sněhu a tráva začne nabírat na svěžesti.
V létě zas sluníčko změní trávu na žlutou, jako by to byl nepřítel. Proto se musí
trávník zavlažovat. Podzim je nejkrásnější - listy topolů začnou zářit všemi
barvami a tráva je krásně zelená. Připadá mi to jako v pohádce.
Fotbalové hřiště v Nové Vsi je nejhezčí a nejlepší na světě. Nejvíce se mi líbí,
když zavřu oči a slyším fandící davy fanoušků. Teď už sem moc často nechodím, protože nemám tolik času. Ale
někdy si volnou chvilku najdu. Krásné pocity z výhry bych nevyměnila za nic!
(Anna Šanderová, 7.A)
Moje oblíbené místo
Les za Pohledcem
Moje nejoblíbenější místo je rozlehlý les za Pohledcem. Vždy, když mám čas,
jezdím sem ráda na kole.
Toto místo mi přirostlo k srdci především proto, že jakmile sejdu z cesty a
posadím se na sametovou trávu do stínu pod majestátní smr ky, uvidím a uslyším
krásu přírody, o které se mi ani nezdálo.
Vítr mi lehce hladí tváře, ptáčci zpívají dojemné písničky a někdy kolem mě
proběhne rychle jako kulový blesk ušatý zajíc.
Když se proderu skrz řadu malých stromků, naskytne se mi pohled, který říká, že
ta dlouhá cesta nebyla zbytečná. Přímo přede mnou se tyčí vysoké břízy a pokud
se mi podaří přejít bažinu, jež by si mě ze všeho nejraději dala k obědu, ocitnu se u divokého potůčku s průzračnou
vodou.
Na druhém břehu v létě rostou sladké krvavé jahody. Ale potok je moc široký a nedá se přeskočit. Musím přejít
přes silné kořeny. Potom už si můžu dopřát lahodnou svačinku.
Mám to tu moc ráda, protože miluji neporušenou přírodu. Když zavřu oči, smím zapomenout na všechno, co mě trápí.
(Simona Kališová, 7.A)
Březnové události a fotogalerie
Lyžařský a snowboardový přebor škol 2014
4. 3. se konaly závody na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Za naši školu závodili
Jakub Zítka a Filip Chroustovský.
Oba jeli závod v obřím slalomu, v kategorii 4. - 5. tříd Jakub zvítězil a Filip se
umístil na 6. místě.
Jakub navíc letos poprvé závodil i na snowboardu a vedl si skvěle. Škoda jen, že v
poslední bráně ho již špatná trať vyhodila z rytmu a byl nucen udělat jednu otočku
navíc a vrátit se zpět do trati. Vše skvěle zvládl a umístil se na krásném 3. místě.
Celkově naši kluci pro školu vybojovali 6. místo.
Petr Zítka, člen Školního sportovního klubu, reprezentoval gymnázium a ve své kategorii 6. - 7. tříd suverénně
zvítězil.
Všem klukům gratulujeme!
(Mgr. Vlasta Holubová)
7
Talent roku 2014 v běhu na lyžích
Představujeme vám úspěšnou členku našeho Školního sportovního klubu.
Karolína Špinarová, žákyně 5. třídy, měla velmi úspěšnou zimní sezonu
2013/2014, přestože závodila v kategorii mladších žákyň i se staršími
soupeřkami. Kája se v letní sezoně věnuje atletice pod vedením Vlasty Holubové
a v zimě lyžování a biatlonu pod vedením Míši Buchtové a Miloše Buchty.
I když sněhové podmínky nebyly letos vůbec ideální, pořadatelé po celé
republice uskutečnili několik závodů. Kájiny výsledky:
ČMP – 1. kolo Letohrad – 2. místo
2. kolo Nové Město na Moravě – 2. místo
3. kolo Letohrad – 1. místo
finále – Nové Město na Moravě – 1. místo
Celkově se v ČESKOMORAVSKÉM POHÁRU se ztrátou jednoho bodu umístila
na 2. místě.
Určitě nejdůležitější pro Káju byla účast na DĚTSKÉ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A
MLÁDEŽE, pořádané krajem Vysočina 19. - 24. 1. 2014. V každé kategorii se za
jednotlivý kraj mohli nominovat dva zástupci, takže už
to byl úspěch. V prvním závodě na 2 km volnou
technikou byla pátá. Druhý den se jí splnil její sen, když
získala bronzovou medaili na 2 km klasicky. Vše završila
společně s Martou Slonkovou a Anetou Trávníčkovou
stříbrnou medailí ze závodu štafet.
8. – 9. března se v Jablonci nad Nisou konalo finále
HLEDÁME NOVÉ TALENTY V BĚHU NA LYŽÍCH
PRO ROK 2014. Sportovní klub NMNM a zároveň i
naši školu reprezentovala Karolína spolu s Veronikou
Novotnou a Michalem Zaoralem.
První den se běžely klasické závody. Kája obsadila 1.
místo v kategorii ročníku 2003 v konkurenci 30
závodnic z celé republiky.
Druhý den jela 2 km volně spolu s 34 soupeřkami. Zde
opět s časovým náskokem 13 vteřin vyhrála. Na závěr byly vyhlášeny celkové výsledky a Kája se stala s plným
počtem bodů TALENTEM ROKU 2014 v mladších žákyních.
Kájo, gratulujeme.
(Mgr. Vlasta Holubová)
8
Marta Slonková byla opět úspěšná!
O víkendu 8. - 9. 3. proběhlo v Jablonci nad Nisou republikové finále
HLEDÁME NOVÉ TALENTY V BĚHU NA LYŽÍCH PRO ROK 2014.
V starších žákyních republikové závody ve volném stylu Marta vyhrála, v
klasickém stylu obsadila 4. místo – vše v obrovské konkurenci lyžařek z
celé ČR.
Martě a jejím trenérům, Tomáši Kynclovi a Jardovi Slezákovi, moc
gratulujeme. Měli opravdu úspěšnou sezónu!
(Mgr. Vlasta Holubová)
9
18.3. - 6.A s 6.B v knihovně – beseda o dobrodružné literatuře
26.- 27.3. - První pomoc do škol pro osmé ročníky
10
11
Soutěž Všeználek
V pátek 21. března se skupiny reprezentující 5.A., 5.B a 5.C vydaly na soutěž Všeználek. Byla to vědomostní soutěž
z přírodovědy, vlastivědy, matematiky a dalších oborů. Soutěže se zúčastnily i 5.A a 5.B ze základní školy na
náměstí. Jejich 5.B nakonec vyhrála, na druhém místě skončila naše 5.C.
(Veronika Borková, 5.A)
A jak soutěž probíhala, to nám napsala Adéla Bartoňová z 5.A.
Po příchodu jsme se usadili u stolů. Byl zvolen velitel týmu a tomu předali kouzelnou hůlku. V prvním kole dostal
každý tým papír a na něm otázky a tři odpovědi, ale jen jedna byla správná.
V druhém kole bylo puštěné video se známými osobnostmi. Ze tří nabídnutých jmen jsme si měli vybrat to správné.
Před třetím kolem jsme si zahráli hru, v níž jsme představovali zvířata a hledali k sobě své zvířecí protějšky.
Po hře přišlo na řadu třetí kolo - AZ kvíz. Tým si vybral jedno pole od 1 - 30 a musel odpovědět na otázku, která se
pod číslem skrývala. Nakonec následovalo ještě čtvrté kolo, protože to bylo hodně vyrovnané. Ve čtvrtém kole se
poznávaly budovy z celého světa, ale obrázky budov byly zkreslené. Od každé budovy jsme viděli pět obrázků – byly
puštěny od nejvíce upraveného po originál. Toto kolo hodně zamotalo pořadím. Následovalo vyhlášení. Každý tým
dostal odměnu, ale samozřejmě výše umístěné týmy obdržely výhru větší a lepší. Náš tým se umístil na čtvrtém
místě.
My však dobře víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
12
26.3. - Ezop v 8.A
27.3. – oslava Dne učitelů
13
30.3. - 7.A v knihovně – beseda na téma bajky
14
Přírodovědný kroužek na gymnáziu
V březnu proběhl na sousedním gymnáziu přírodovědný kroužek se zdravotnickým zaměřením, kterého se zúčastnili
i někteří žáci naší školy. Vyzkoušeli jsme si měření tlaku v klidu a po fyzické námaze. Změřili jsme si, kterou ruku
máme silnější, kde máme pevnější stisk, a porovnávali jsme to s ostatními. Vyzkoušeli jsme si, jak moc dobře známe
lidské tělo, a orgán po orgánu jsme rozebrali figurínu. Zkoumali jsme pod mikroskopem různé části orgánů, např.
vzorek z mozku, krevní destičky, řez vlasem.
Bylo to zajímavé a pro studenty, kteří uvažují o zdravotním vzdělání, to byla navíc dobrá zkušenost.
(Tereza Novotná, 9.B)
28. 3. - turnaj v sálové kopané chlapců ve Svratce
Turnaj proběhl na Základní škole ve Svratce za účasti pěti okolních škol. Byla to soutěž o putovní pohár. Naše škola
si vedla skvěle a ze Svratky si odvezla 1. místo!!! Blahopřejeme!!!!
Další pořadí: 2. místo ZŠ Jimramov, 3. místo ZŠ Polnička, 4. místo ZŠ Svratka, 5. místo ZŠ Herálec, 6. místo ZŠ
Krouna.
Naši školu reprezentovali:
Petr Duda, Jan Zdražil, Jiří Švanda, Václav Hubáček, David Suchý, Martin Plodr, Filip Chalupa, Josef Švanda.
Děkujeme uvedeným žákům za vzornou reprezentaci školy.
(Mgr. Zdeněk Harvánek)
15
Školní družina
Novoměstská pátrání
Po delším čase se na obloze opět objevilo sluníčko, a tak
se děti z družiny vypravily na velkou pátrací akci po
ulicích Nového Města. Kam přesně se vydáme, nám
určovaly fotografie. Ale aby to nebylo tak lehké, byly to
fotografie netradiční. Každá skupinka měla pouze minutu,
aby rozpoznala, o jaké místo se jedná, a pak jsme se tam
společně vydali. Ne všem se podařilo určit správné místo
hned napoprvé, ale s několika malými nápovědami ho
nakonec poznali všichni. A co vy? Poznáte, kde všude jsme
byli?
16
Vypečená družina
Čas od času se starší děti ze školní družiny přesunou do kuchyně a prověří si své kuchařské dovednosti. Už vařily
bramborovou polévku, pekly jablečný závin a tentokrát se pustily do hrníčkové buchty. Aby se zapojily opravdu
všechny děti, pracovaly v menších skupinkách. Paní vychovatelka předříkávala nahlas recept a děti samy odměřovaly,
míchaly, strouhaly, vymazávaly plech a vylizovaly mísu od těsta. Samotného pečení se raději ujala paní
vychovatelka. Za pár minut se z každé trouby linula sladká vůně. Za dalších pár minut už bylo hotovo a děti si mohly
pochutnat na výborné buchtě.
Pokud i vy chcete ochutnat, nezbývá vám, než si buchtu sami upéct, protože nezbyl ani kousíček. Tady je recept:
Potřebujete:
2 hrnky polohrubé mouky
½ hrnku cukru
1 kypřicí prášek
1 vejce
1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
čokoládu na vaření
tuk a mouku na vymazání a vysypání plechu
2 mísy, vařečku, vidličku, plech s vyšším okrajem, hrnek, struhadlo
Postup: Do jedné mísy nasypejte 2 hrnky mouky, ½ hrnku cukru a kypřicí prášek. Promíchejte. Do druhé misky
rozklepněte vajíčko a rozšlehejte ho vidličkou, přilejte hrnek mléka a rozmíchejte s vajíčkem. Potom vlijte ½ hrnku
oleje. Všechno znovu promíchejte a postupně přilejte do první mísy s moukou. Těsto důkladně zamíchejte. Polovinu
čokolády na vaření nastrouhejte na hrubším struhadle a přidejte do těsta. Opět promíchejte. Plech si vymažte
tukem a vysypte moukou. Těsto nalijte na plech, rovnoměrně rozetřete a dejte do předehřáté trouby péct. Pečte
asi 20 minut na 180°C.
Rozhovor s úspěšnou sportovkyní, žákyní 8.A, Vendulou Šírovou
1. Od kolika let děláš atletiku a kdo Tě k ní přivedl?
Atletice se věnuji od deseti let. Přivedli mě k ní rodiče, protože viděli, že ve volném
čase pořád sportuji, běhám, a tak chtěli dát této mé činnosti smysluplnější podobu.
2. Kdo tě trénuje?
Začínala jsem u paní učitelky Vlasty Holubové. Nyní trénuji s Petrem Hubáčkem a
Martinem Skřivánkem.
3. Baví tě i jiné sporty? Jaké?
Ano, baví mě voltiž. Na koni trénuji od loňského léta na Blatinách. Inspirovaly mě k
tomu kamarádky.
4. Jak ti chutná ve školní jídelně? Jaká jídla máš nejraději?
Někdy mi chutná, někdy ne. Nejraději mám pizzu, špagety nebo lasagne.
17
5. Kam se chystáš na školu?
Chtěla bych se dostat na sportovní gymnázium. Buď tady v Novém Městě, nebo v Pardubicích.
6. Chtěla bys být profesionální atletkou?
Ano, to by bylo fajn, kdyby se mi to splnilo. Kdybych měla úspěch, líbil by se mi ten pocit vítězství. V budoucnu by
se mi i líbilo trénovat malé nadějné atlety.
Děkuji za rozhovor.
Štěpán Chodil
Školní olympiády
Někteří z vás možná tuší, jak to na podobných soutěžích chodí. Já jsem byla letos na dvou
olympiádách – s Míšou Skalníkovou na dějepisné a sama na přírodopisné. Na dějepisnou
olympiádu musíte mít seminární práci a samozřejmě hlavu plnou dějepisných znalostí. Napíšete
test a jste hotovi.
Přírodopisná olympiáda je o něco složitější. Potřebujete seminární práci, poté se píše test,
děláte laboratorní práci a nakonec vás čeká poznávačka, která je někdy záludná. Kluk, který
při ní seděl vedle mě, se rozmýšlel, jestli je na obrázku daněk, jelen či srnec. No, byl to los!
Za zkušenost mi to určitě stálo. Skončila jsem na 12. místě. Asi o 14 dní později se téže
olympiády, avšak v mladší kategorii, účastnila Markéta Brodinová ze 7.B. Obsadila 8. místo.
(Tereza Křehlíková)
Dubnové události a fotogalerie
Velikonoční výstava
Na začátku dubna vyhlásila naše škola soutěž O nejhezčí velikonoční překvapení. Všechny soutěžní exponáty byly
vystaveny před Velikonocemi v přízemí školy. V týdnu od 8. 4. do 11. 4. žáci hlasovali a zvolili ten nejhezčí výrobek.
A jak soutěž dopadla?
1.
2.
3.
místo Michal Starý (3.B)
místo Michaela Laubová (5.A)
místo Kristýna Petrová (3.B)
18
Beseda - Omán
Žáci 5. tříd absolvovali v městském kině besedu o Ománu. Ptali jsme se jich, co by chtěli prožít stejně jako
cestovatelé, kteří jim o této zemi a svých zážitcích v ní zajímavě vyprávěli.
Máček Jakub, 5.C: Chtěl bych jako oni letět hodně dlouho letadlem,
spát ve stanu na pláži, zdolat nejtěžší ománské vrcholy a projet se jejich
terénním autem.
Mošner Jirka, 5.C: Chtěl bych jet offroad na písečných dunách či lézt
do jeskyně. Vlastně bych chtěl prožít vše co oni, protože to by byl
zážitek na celý život.
Malinský Dominik, 5.C: Užil bych si turistiku, jezdil na velbloudovi a
ochutnával místní jídla.
Gerlichová Lucka, 5.C: Chtěla bych lézt do jeskyní, ochutnat velbloudí maso a nechat si vyprávět staré ománské
pověry.
Ptáček Jirka, 5.C: Já bych se chtěl podívat do Ďáblovy rokle. Údajně tam je prý vstup do pekel. Taky bych chtěl
vlastnit pivovar na ománské pivo.
Janů Zuzka, 5.C: Líbila by se mi jízda v pozlaceném autě.
Nečasová Bára, 5.C: Chtěla bych si půjčit to auto, které měli, jezdit po poušti a oblékat se do těch jejich obleků,
abych splynula s davem. Užívala bych si koupání v moři, jela se podívat do sultánova paláce, který byl ozdoben
zlatem. Byla bych ráda sultánem a zůstala v Ománu nadosmrti.
19
Německý Filip, 5.A: Mým snem je výprava do Afriky. V Ománu bych se chtěl projet na velbloudovi nebo oslovi či
vyjet autem po strmých kamenitých srázech. Někomu by se tu líbilo už proto, že při jídle se může mlaskat, aby
hostitel věděl, že vám chutná.
Dostál Adam, 5.A: V Ománu bych chtěl zažít hodně věcí – navštívit sultána, jít na jejich proslulý trh a hlavně být
na pouštích. Moc se mi líbily pouštní duny.
Ladu Melicharovou by zajímalo, jak by vypadala v turbanu, Míša Kadlecová by toužila po pohlazení karety velké,
Katka Sochorová by si koupila pěkné šaty, projela by se terénním autem po písčitých skalách anebo se kochala
pohledem na průzračná jezera, Jakub Iwachov by se rád projel na velbloudovi.
Přebor škol v orientačním běhu - okresní kolo naše škola vyhrála!
Závod se konal 23. 4. ve Žďáře nad Sázavou.
Naši školu reprezentovali tito žáci:
D5 – 710 m, 5 kontrol
Slámová Taťána (5.A) – celkově 2. místo
Marečková Ema (3.B) – celkově 7. místo
(Ema závodila se staršími žákyněmi)
H5 – 740 m, 5 kontrol
Dvořáček Jakub (5.B) - svůj závod s přehledem vyhrál
Hrouda František (5.B) - skončil na 5. místě
Dvořáček Tomáš (3.B) - doběhl na 6. místě – Tomáš závodil se staršími kluky
Červinka Adam (1.B) - 8. místo, ale byl nejmladším účastníkem naší školy
Všichni se věnují orientačnímu běhu a trénují pod vedením manželů Dvořáčkových a Petra Marečka .
Škola díky mladým bojovníkům postoupila do krajského kola.
7. května se uskutečnilo Krajské finále v orientačním běhu základních škol ve Velkém Meziříčí. Nejlépe si vedl
Jakub Dvořáček, který vyhrál svoji kategorii. Na krásném 4. místě skončila Ema Marečková, 6. místo obsadil Tomáš
Dvořáček. Závodů se zúčastnila i Táňa Slámová a Adam Červinka, kteří udělali v závodě sportovní chybičky, ale i
tak skončila naše škola na krásném 3. místě.
Všem moc blahopřejeme a paní trenérce Dvořáčkové děkujeme!
(Mgr. Vlasta Holubová)
Vybíjená, tzv. Mix, okresní kolo konané 16.4. ve Žďáru nad Sázavou
Družstvo našich žáků skončilo na krásném 6. místě, přestože tři žáci účast na poslední chvíli odřekli z důvodu
konání přijímacích zkoušek. Turnaje se zúčastnilo 14 škol z okresu. Školu reprezentovali tito žáci:
Roman Červinka, Kája Špinarová, Filip Chroustovský, Ondřej Dostál, Jiří Ptáček, Jakub Máček, Barbora Nečasová,
Standa Růžička, Dominik Malinský, Daniel Mokrý.
Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy.
(Mgr. V. Holubová)
20
Otevírání Naučné stezky Tři kříže
Limeriky - ukázky z tvorby žáků 7.A v hodině literatury
Co je to limerik? Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout, poučit ani ohromit, nýbrž pobavit, či
dokonce rozesmát. Limerik je výbuch smíchu, kterým se jazyk aspoň na chvíli osvobozuje ze svěrací kazajky přísné
logiky. Podle jedné teorie prý limerik vymysleli angličtí námořníci, kteří procestovali celý svět, spatřili věci
nevídané a v přístavních krčmách se bavili tím, že svá dobrodružství řádně opepřili fantazií, aby se navzájem
trumfovali, a hlavně aby ohromili suchozemské pecivály. A protože prý nejpraštěnější říkanky vymýšleli mořští vlci
v irském Limericku, pojmenování bylo na světě.
Jeden chlápek z New Yorku
střílí prase na dvorku.
Prase dělá cha cha cha,
je to všechno na draka.
Tak neuspěl chlapík z New Yorku.
Byl jeden dědoušek z Písku,
koupil si stařičkou vísku.
A když se víska rozpadla,
tak ho jiná věc napadla:
Zůstane u hradů z písku.
(F. Chalupa)
Čilý mladík z Oslovic
ten neuměl vůbec nic.
Pořád tvořil limeriky
a taky rád leštil kliky.
Ten čilý mladík z Oslovic.
(S. Kališová)
Byl jeden děda z Herálce,
co jedl syrové lívance.
Když je někdo upekl,
vždycky s nimi utekl.
Ten jeden lakomec z Herálce.
(B. Felcmanová)
Maminka z Havaje
koupala se ve vaně.
Koupala se v moři,
kousli ji tam škvoři.
Tu maminku z Havaje.
Byl jeden muž z Kozojed
a ten pořád něco jed.
Jednou snědl dům,
potom vypil rum.
Ten nenasyta z Kozojed.
(S. Kališová)
Jeden chlapec z Radňovic
přespával rád u slepic.
Když na něj spadl výkal,
celou noc v breku hýkal.
Ten malý citlivka z Radňovic.
(K. Jiroušková)
(D. Janů)
21
(T. Staříková)
Dědeček od Zelené hory
vymýšlel si trapné fóry.
Když jich měl dost,
postavil z nich most.
Ten vtipálek od Zelené hory.
(D. Janů)
Svět je třírozměrný
Kurz s tímto názvem jsme čtyřikrát navštívili na Gymnáziu Vincence Makovského. Každé setkání trvalo tři hodiny.
Na prvním setkání jsme se naučili pracovat s aplikací SketchUp a vyzkoušeli jsme si trojrozměrnou projekci
drobného předmětu. Na druhé a třetí schůzce jsme budovali větší projekt. Na posledním setkání jsme si měli
vymyslet jednoduchý předmět a vybrat jeho barvu. Poté nám byl pomocí 3D tiskárny vytištěn.
Kurz byl pěkný, moc se mi líbil.
(Veronika Ptáčková, 8.A)
22
Květnové události a fotogalerie
Plavání v Poličce – 4.ročník
5.5. - Výchovný koncert
23
7.5. – 8.A na výletě do Prahy a při exkurzi v Národním divadle
Jednu květnovou středu nás čekal výlet do Prahy – viděli jsme
Václavské náměstí, Národní třídu, Petřín, Karlův most či most
Legií. Procházku hlavním městem jsme zakončili prohlídkou
Národního divadla.
Začali jsme ve sklepení, kde jsme si prohlédli zmenšeninu divadla
a základní kameny. Poté jsme se posadili v hledišti a prohlíželi si
Hynaisovu oponu. Obdivovali jsme prezidentskou lóži, měli jsme i
možnost prohlédnout si divadlo z balkonu a druhé galerie. Skvělou
tečkou za prohlídkou byla vyhlídka ze střechy divadla.
Exkurze se nám líbila.
(Jakub Gerlich, 8.A)
Výlet do Prahy nám trochu pokazilo počasí, při rozchodu na Václavském náměstí pršelo, a tak jsme museli chodit
jen po obchodech. Na Petříně jsme se hodně nasmáli v zrcadlovém bludišti a potom se báli nahoře na rozhledně,
abychom nespadli. Po návštěvě Národního divadla jsme se dostali do oblíbené restaurace McDonald´s, kde jsme si
pochutnali na hranolkách s kuřecími nugetami.
Výlet se nám líbil, rádi bychom se do Prahy ještě někdy podívali.
(Bohumil Sláma, 8.A)
24
Mladý zahrádkář
V pondělí
12. května 2014 se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář.
Soutěžící měli za úkol vyplnit teoretický test z těchto oblastí: botanika, ekologie a praktické znalosti z oboru prací
na zahradě. V druhé části soutěže následovalo poznávání rostlin, semen a sazenic.
Naši školu reprezentovaly v mladší kategorii žákyně 6. tříd:
Anna Bulvová, Lenka Šustáčková, Gabriela Zajíčková a Hana Stará.
Ve starší kategorii 7. - 9. tříd:
Marie Doležalová, Michaela Dobrovolná, Dominika Janů a Natálie Rychtářová.
Nejlépe se dařilo žákyni 7.A třídy Natálii Rychtářové, která obsadila krásné 3. místo z 24 soutěžících 7. – 9. tříd
našeho okresu.
Blahopřejeme a děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Mgr. Zdeňka Ondráčková)
25
14.5. – Program žákyň sedmých tříd pro seniory v penzionu
15.5. - 9. ročník na besedě v knihovně – čeští autoři po roce 1989
26
Mladý zdravotník
V květnu se konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník. Za naši školu se ho zúčastnili Štěpán Chodil, Václav
Hubáček, Veronika Blažková, Hynek Podařil, Martin Plodr a Jiří Švanda. Obsadili 9. místo. Děkujeme jim za
reprezentaci školy.
(Mgr. Martina Pulgretová)
Zájezd do Londýna
Co se mi nejvíce líbilo na zájezdu do Londýna?
cesta autobusem
okružní jízda po Paříži
Eiffelova věž
schody na Eiffelovku
provětrání peněženky v obchodech
jízda eurotunelem
pasová kontrola
londýnské památky
luxusní hotel
Tento výlet hodnotím kladně. Pevně věřím, že naše škola bude i
nadále pořádat tyto exkurze a že se tohoto potěšení dostane i
budoucím páťákům a ostatním dětem.
(František Starý, 5.C)
27
Zájezd do Vídně
Co se nám líbilo na zájezdu do Vídně?
rychlý a pohodlný autobus
příjemný a milý řidič
seznámení s programem zájezdu během jízdy autobusem
nabitý program
upravené zahrady v Schönbrunnu a zdejší labyrint
Stephansdom a Hundertwasserhaus
prohlídka přírodovědného muzea
rozchody
vídeňské metro
atrakce v Prateru
(Diana Ovčáčíková, Kateřina Hronová, 7.B)
28
Sedmáci strávili sportovní hry na bowlingu
29
ZŠ versus SŠ
Naši školu opět opouští další deváťáci. Zeptali jsme se Gabriely Latzkové, loňské žákyně 9. ročníku, jaký pohled má
nyní na základní školu a jak zpětně vidí těžkost volby střední školy. Gábina je v prvním ročníku novoměstského
gymnázia.
Základní škola, zejména devátá třída, obnáší spoustu těžkých životních rozhodnutí a zvolit si tu správnou cestu není
ani trochu jednoduché. Kdo má však jasný cíl a ponětí o svém budoucím povolání, má také znatelnou výhodu nad tím,
kdo svoji silnou stránku ještě nenašel. Ten si volí většinou všeobecné zaměření, jako je například gymnázium.
Pro začátek je dobré si srovnat v hlavě, jaký je rozdíl mezi středním odborným učilištěm, učilištěm s maturitou,
střední odbornou školou a gymnáziem. Někde se zaměřují spíše na šikovnost rukou, někde na rozsah vědomostí,
každopádně oboje je velice důležité a ve světě povolání potřebné.
Přípravy na střední školu jsou pro většinu žáků poměrně stresovým obdobím. Po úspěšném přijetí na zvolenou
střední školu přichází radost, ale také spousta nezodpovězených otázek. Nejčastější je asi: Budu to na střední
zvládat? Se střední školou přichází starosti a narůstá objem požadovaného učení. Právě zde končí hry a
rozmazlování a začíná boj o vlastní úspěch do budoucna. Celá střední škola je příprava na maturitní zkoušku nebo
výuční list, tudíž na budoucí průběh Vašeho života. Stává se z Vás student, který je zodpovědný sám za sebe a
který viditelně dospívá.
Student většinou vzpomíná na základní školu v dobrém a často by se tam i kolikrát rád vrátil. Opakovaně nám tam
učitelé tvrdili: ,,Nestěžujte si, bude hůř." A my nad tím pouze mávli rukou. Teď už víme, že na tom něco pravdy
přece jen bylo.
30
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014
V letošním školním roce byli žáci přijati na střední školy po vykonání přijímacích zkoušek nebo na základě prospěchu
na základní škole.
Celkový počet vycházejících žáků
Na gymnázia, SŠ a učební obor s maturitou bylo přijato
Na SOU bylo přijato
Nezařazení
39
25
12
2
Přehled škol:
SOŠ Bělisko Nové Město na Mor.
počet žáků
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Gymnázium Nové Město na Mor.
Gymnázium Žďár nad Sáz.
Biskupské gymnázium Žďár nad Sáz.
SŠ obchodní Žďár nad Sáz.
SPŠ Žďár nad Sáz.
SŠ technická Žďár nad Sáz.
SŠ gastronomická Žďár nad Sáz.
SŠ zdravotnická Žďár nad Sáz.
SŠ informatiky, pošt. a fin. Brno
SŠ veterin., zem. a zdrav. Boskovice
SPgŠ Litomyšl
SPŠ chemická Pardubice
Manažerská akademie Jihlava
SŠ mezinár. a veřej. vztahů Praha
ekonomika podnikání
truhlář
tesař
opravář lesních strojů
instalatér
lesní mechanizátor
všeobecné
všeobecné
všeobecné
aranžér
rekr. a sport. masér
kuchař číšník
strojírenství
technické lyceum
tech. zařízení budov
mechanik seřizovač
mechanik elektrotechnik
elektrikář
cukrář
zdrav. lyceum
zdrav. asistent
mechanik elektrotechnik
veterinářství
pedagogické lyceum
aplikovaná chemie
právní a mediální studia
veřejnoprávní činnost
(Mgr. Alena Hábová)
Anketa – Kam bys poslal svého kamaráda na výlet po České republice?
Protože se blíží letní prázdniny, chtěli jsme našim čtenářům dát pár tipů, kam by se mohli o prázdninách podívat.
Poprosili jsme žáky pátých a sedmých tříd, zda by nám napsali názvy míst, která navštívili a která se jim opravdu
líbila. Třeba se, milí čtenáři, inspirujete a podniknete se svými rodiči výlet na stejná místa.
31
Tipy žáků 5. ročníku
jméno
Kateřina Sochorová
Taťána Slámová
Veronika Borková
Kristýna Václavíková
Martina Chroustová, Lukáš Bonaventura,
Adéla Bartoňová, Michaela Kadlecová
Jakub Petr
Jakub Pech
Kateřina Ondřejková
Jakub Iwachov, Julie Horváthová
Lucie Medová
Roman Červenka
Filip Německý, Pepa Bojanovský
Adam Dostál
Tereza Klapačová
Matěj Ondra
Lada Melicharová
Fanda Starý
Veronika Boušková
Lucie Gerlichová
Anička Plodrová
Veronika Kopecká
Barbora Nečasová
Michal Zaoral
Lenka Zahradníková
Karolína Špinarová
Jan Nečas
Marek Škařupa
František Hrouda
Denisa Klimešová
Sabina Horká
Šimon Polášek
Veronika Novotná
Sečská přehrada
Karlštejn
Český ráj – hrad Kost
ZOO Brno
zámek Hluboká nad Vltavou
McDonald's v Jihlavě
Praha - Karlův most
nádherný park v Bystřici nad Pernštejnem
Brno
CineStar v Jihlavě
Praha – Karlův most, orloj; Karlštejn
České Švýcarsko – vesnice Růžová
tábor Podolí
Jizerské hory
Šumava
tábor Nový Řadov
sjíždění Vltavy
Studnice
Šiklův mlýn
České Švýcarsko
Znojmo
koupaliště v Novém Městě na Moravě
Jimramovské Paseky
Podlesí
Krátká
Jihlava
Naučná stezka Tři kříže v Novém Městě na Mor.
Tipy žáků 7. ročníku
jméno
Simona Kališová
Petr Dufek
Tereza Ondráčková
Tereza Staříková
Natálie Rychtářová
Klára Jiroušková
Dominika Janů
tip
Hřebčín Kladruby
Dělostřelecká tvrz Bouda; Prachovské skály
Aqua Palace Praha, jihlavská ZOO
autokemp Rozkoš; Lipno – Stezka v korunách stromů
kemp Merkur a Aqualand Moravia v Pasohlávkách
Máchovo jezero
Orlická přehrada a hrad Orlík
tip
Beskydy - Pustevny
ZOO Praha
České Švýcarsko - Mariina skála
Plzeň a její náměstí
Praha - Pražský hrad
32
Žáci naší školy oslavili Den Země i Den vody různými aktivitami. Třídy na prvním stupni podnikly výlet na
Krátkou. Osmý ročník byl na exkurzi v čističce odpadních vod a sedmý ročník se vydal na Vírskou přehradu.
Všechny třídy se pak po celý školní rok střídaly v péči o čistotu školního areálu.
Výlet na Vírskou přehradu
Žáci sedmých tříd se letos jeli
dozvěděli?
podívat na Vírskou přehradu. Jak se jim tam líbilo, co zažili a co se
Trčka David: V úterý 23. 4. jsme jeli na výlet na Vírskou přehradu. Nejdříve jsme prošli hrází přehrady a pán nám
vyprávěl podrobnosti a různé zajímavosti, například o stavu vody, hloubce a délce přehrady. Potom jsme došli
k místu, kde se voda čistí. Pozorovali jsme, jak se do vody přidává vápno, aby měla správné pH. Po cestě zpět do
školy začalo venku silně pršet a já jsem si říkal, že jsme měli velké štěstí, že jsme nezmokli.
Ondráčková Terezka: Na Vírskou přehradu jsem se moc těšila, protože jsem tam jela poprvé. Jela s námi paní
učitelka Dvořáková a Petrová.
Rozdělili jsme se do dvou skupin. Naše skupina šla nejdříve na prohlídku přehrady a potom do malé hydroelektrárny
blízko přehrady. Nejprve jsme scházeli po nekonečně dlouhých schodech a pak jsme se dostali do řídícího centra
přehrady. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí a cítili i hrozný zápach.
V hydroelektrárně nás poté provázel jeden pán, který nám vše vysvětlil a ukázal. Ke konci nás zavedl do místnosti,
kde nám pustil pohádku O vodičce, která nám měla vše zopakovat. Myslím, že exkurze se nám všem líbila. Chtěla
bych tam jet ještě jednou.
33
8.A - exkurze do čističky odpadních vod
Osmáci a ekobeseda u prvňáků
Na konci dubna přišli k nám do třídy žáci z 2. stupně, aby s námi
pobesedovali na téma ekologického chování. Mluvili jsme o tom, jak i my
můžeme chránit přírodu. Od začátku školní docházky jsme se už hodně
naučili. Celkem úspěšně ve třídě třídíme papír a plasty, i když někteří z
nás občas spletou koš. Také sbíráme hliníkové obaly. V rámci besedy jsme
si prakticky vyzkoušeli třídění odpadových materiálů a také například
poznávání materiálů jen hmatem. Beseda se nám moc líbila a klukům za
přípravu zajímavého povídání i jejich přístup děkujeme.
(žáci 1.A s paní učitelkou Bartošovou)
34
Dřevo voní
Myslíte si, že dřevo nevoní? Tak to se mýlíte. Nejen o vůni, ale i o dřevu se můžete dozvědět cenné informace ve
starobylé krásné vesničce Krátká v programu Dřevo voní. Celým programem nás prováděly dvě sympatické paní,
Sára a Dana. Samozřejmě nechybělo přivítání a nádherný příběh o stromu a chlapci. Díky této exkurzi už umím
rozeznat různé druhy dřeva a vyrobit si třeba zaháněč zlých duchů, dřevěný medailonek. Jedním z úkolů byla i
vycházka po vesničce. Dostali jsme mapu, do které jsme měli za úkol zakreslit všechny věci vyrobené ze dřeva a
vzrostlé stromy. Moc se mi celé dopoledne líbilo. Kéž by se dalo ještě jednou zopakovat.
(Adam Dostál, 5.A)
35
Chráněná louka Pernovka
Ve třetí třídě chodíme každý měsíc do přírody. Pozorujeme, fotografujeme a zapisujeme do deníků. Ve čtvrtek 22.
května jsme se vydali na chráněnou louku Pernovku v lese Ochoza. Cestou jsme pozorovali přírodu u rybníka, na
zahradě, na poli, na louce a v lese. U hotelu Ski jsme si dali svačinu a povzbuzovali jsme cyklisty, kteří trénovali na
Světový pohár v jízdě na horských kolech. V lese u cesty jsme viděli malou užovku obojkovou. Na Pernovce kvetly
prstnatce májové. Jsou to chráněné rostliny, nesmí se trhat. U Pernovky jsme se vyfotili a pak jsme šli zpátky do
školy. Výlet se mi moc líbil.
Pokud by vás zajímalo naše pozorování přírody, můžete se podívat na webové stránky nmnm.fenolka.cz.
(Lenka Slámová, 3. B)
Výlet na Krátkou
V pondělí 9. června jsme jeli na výlet. Nejprve jsme dojeli autobusem do Sněžného a potom na Krátkou. Tam nás
přivítaly Sára a Terka. Povídali jsme si, jak lidé dříve žili a jak si připravovali jídlo. Rozdělili jsme se do dvou skupin.
Jedna skupina mlela mouku, pekla chleba a placky. Druhá skupina tloukla máslo, z mléka dělala sýr a tvaroh. Také
jsme zkoušeli dojit krávu, ale jenom jako. Potom jsme šli na zahradu rozdělat oheň a na něm jsme v kotlíku vařili
zelňačku. Nakonec jsme připravili hostinu a zahráli hry s obilím a o řemeslech. V poledne jsme se rozloučili a vydali
se pěšky do Sněžného. Odtud jsme jeli autobusem domů. Výlet se nám moc líbil, i když jsme byli unavení, protože
bylo velké horko.
(Vojtěch Hájek, 3. B)
36
6.6. jsme oslavili založení naší školy
37
38
ZÁBAVA S BUBLINOU
Vtipy
„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?"
„Nevím."
„Já to vím, od gauče až k televizi."
Přijde policajt do papírnictví.
„Co si budete přát?"
„Jeden čtverečkolinkovaný sešit."
Prodavačka:
„Takový neexistuje. Buď si kupte čtverečkovaný, nebo
linkovaný."
„Ne, já chci čtverečkolinkovaný."
Tak se tam hádají a za chvíli přijde do obchodu druhý
policajt. Prodavačka, celá nešťastná, mu říká:
„Vysvětlete tady kolegovi, že neexistuje žádný
čtverečkolinkovaný sešit!"
„No jasně, kamaráde, co nám tu děláš ostudu?! Taková
blbost."
První policajt s neúspěchem odchází z obchodu.
Prodavačce se uleví a s úsměvem se ptá druhého:
„Tak, co si přejete?"
„Jeden globus Prahy."
39
Kvíz
1. Kdo napsal knihu Babička?
a) Božena Němcová – B
2. Slunce je:
a) hvězda - R
b) Adolf Dudek – R
c) Kristýna Černá – C
b) planeta – O
c) souhvězdí – A
3. Bedřich Smetana složil operu:
a) Klárka – T
b) Libuše – Z
4. Lodní šroub vynalezl:
a) Josef Ressel – Y
c) Dana – F
b) bratři Veverkové - O
c) Josef Božek – M
5. Jaké je příjmení Karla Jaromíra:
a) Erben – B
b) Novák – D
c) Starý – P
6. K významným českým malířům patří:
a) Josef Mánes – U
b) Antonín Dvořák – K
c) Bedřich Smetana – S
7. Kdo napsal Macha a Šebestovou na planetě Ťap Ťap?
a) Miloš Macourek – D
b) Ludvík Středa – C
c) Jiří Žáček – T
8. Josef Božek sestrojil:
a) první parní automobil a parní loď – O
b) koňskou dráhu a parní stroj – J
c) loď a přístavní molo – E
9. Kolik máme zubů mléčných a kolik trvalých?
a) 40 m. a 32 t. – C
b) 20 m. a 34 t.- O
c) 20 m. a 32 t. - U
10. Jak se anglicky řekne „zvedni“?
a) Pick up - P
b) Look – P
c) Open - G
11. Kolikátá v pořadí je naše planeta Země?
a) druhá – T
b) první – K
c) třetí – R
12. Obvod čtverce se vypočítá:
a) o = 4 . a – Á
b) o = 2 . a – B
c) o = a . a – L
13. Obsah obdélníku se vypočítá:
a) S = 2 . a + 2 . b – Z
b) S = a . b – M
c) S = a . a – P
14. Muchomůrka zelená je :
a) smrtelně jedovatá – D
15. Plazi dýchají :
a) žábrami – K
b) jedlá – C
c) jedovatá – E
b) plícemi - N
c) celým povrchem těla – L
16. K orgánům trávicí soustavy patří:
a) hltan – I
b) ledviny – R
c) průdušnice – A
17. Kostra hrudníku obsahuje:
a) holenní kost – C
b) loketní kost – W
c) žebra – N
18. Jaké i-y píšeme ve slově nedělej „cav-ky“:
a) i – G
b) y – Y
c) í – S
40
Řešení: 1a, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9c, 10a, 11c, 12a, 13a, 14a, 15b, 16a, 17c, 18b
Brzy budou prázdniny.
(Barbora Janíčková, 5. B)
Rébusy
41
Rébusy - řešení
Doplňovačka: PORODNICE
Motýl: F
Obrázková doplňovačka: STONOŽKA
BUBLINA – školní časopis
Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860
Mgr. V. Konvalinková a žákovská redakční rada (Štěpán Chodil, Honza Tran, Dominik Hájek, Lucie Ťupová,
Tereza Novotná a Tereza Křehlíková)
Časopis najdete též na webu školy www.zs2.nmnm.cz
Případné dotazy či nápady posílejte na e-mail [email protected]
42
Download

poslední číslo letošního školního roku