Predmet obavezan za studijski program Hemijska tehnologija-odsek Farmaceutsko inženjerstvo
Katedra za opštetehničke nauke
Predmet: Oprema u farmaceutskoj industriji
Fond časova: 2+0
Semestar VII
Literatura:
1. S. Putić, M. Rakin, Proračun, izrada i eksploatacija procesne opreme, skripta, interni
materijal Katedre za OTN Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd 2006
2. M. Rakin, S. Putić, Oprema u farmaceutskom inženjerstvu, skripta u pripremi
3. M. Kuburović, M. Stanojević, Biotehnologija, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i
tehničara Srbije, Beograd, 1997.
4. S. Sedmak, S. Putić, Lj. Milović, M. Zrilić, M. Rakin, Praktikum za konstruisanje opreme u
procesnoj industriji, Zbirka tabela, Tehnološko-metalurški fakultet, 2006.
Referentna literature:
1. S.G. Banker, C.T. Rhodes, Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker Inc. New York, 2002.
2. M.E. Aulton, Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Harcourt Publishers
Limited and Elsevier Sci. Limited, 2002.
3. A. L. Kohan, Pressure vessel systems, Mc Graw-Hill Book Company, 1997.
Kratak opis kursa
Kurs pruža osnovna inženjerska znanja o principu rada, osnovnim konstruktivnim rešenjima,
metodama izbora i eksploatacijom opreme u farmaceutskoj industriji.
Sadržaj kursa
•
•
•
•
•
•
Uvodna razmatranja. Važeća tehnička regulativa. Uslovi koji oprema u farmaceutskom
inženjerstvu (FI) treba da ispunjava prema dobroj proizvođačkoj praksi (GMP) za lekove
u medicini.
Sistemi za obezbedjenje energenata i fluida. Klimatizacioni sistemi u FI. Elementi za
filtriranje vazduha: HEPA i ULPA filteri – konstrukcije, princip rada, izbor prema
projektovanoj klasi filtriranja. Primeri izvedenih rešenja.
Konstrukcije reaktora u FI. Veličine potrebne za proračun konstrukcije reaktora.
Obezbeđenje grejanja i hladjenja. Prihvatne posude pod pritiskom. Elementi za mešanje;
tipovi mešalica, osnovne geometrijske mere, pogonski sistemi. Izbor konstrukcije
mešalice na osnovu definisanog projektnog zadatka. Primeri u FI.
Sistemi za mehaničku i termičku sterilizaciju, primeri izvedenih rešenja.
Konstrukcije mašina za usitnjavanje koje se koriste u FI: drobilice, mlinovi; mašine
za sečenje. Kriterijumi izbora. Konstrukciona rešenja opreme za separaciju, sitanje i
kalibraciju. Oprema za procese aglomeracije i homogenizacije.
Konstrukcije i principi rada opreme za sušenje u FI.
Predmet obavezan za studijski program Hemijska tehnologija-odsek Farmaceutsko inženjerstvo
•
•
•
•
Mašine za tabletiranje, kapsuliranje i koatiranje.
Cevovodi: materijal i izrada, dimenzionisanje, nastavljanje cevi, prirubnice. Oprema
cevovoda. Osnovne konstrukcije mernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata.
Povezivanje zasebnih celina i montaža tehnoloških linija u farmaceutskoj industriji,
primeri realizovanih postrojenja.
Eksploatacija i održavanje, projektovani vek i sigurnost. Uticajni faktori na
razaranje elemenata opreme u FI.
Cilj kursa
Cilj kursa je da kroz planirani nastavni program, domaće zadatke i izradu samostalnog projekta,
studenti steknu potrebno znanje o opremi koja se koristi u različitim fazama proizvodnje u
farmaceutskoj industriji i da stečeno znanje mogu da primene u inženjerskoj praksi.
Način provere znanja
1.
2.
3.
4.
Domaći zadaci I i II (DZ)
Izrada samostalnog projekta (IP)
Pismeni test (TEST)
Završni usmeni ispit (ZI)
Preduslov izlaska na ispit
Elementi opreme u procesnoj industriji
Način formiranja završne ocene
Ocene za aktivnosti se kreću između 5 i 10 i u izračunavanje ulaze samo prelazne ocene iznad 5.
Studenti mogu da polažu završni ispit ukoliko su uspešno uradili jedan od dva domaća zadatka,
uradili i odbranili projekat. Položen test nije preduslov za polaganje završnog ispita.
Konačna ocena će biti formirana prema formuli
OCENA = [(DZ1 +DZ2)/2]x0,1 + IPx0,3 + TESTx0,2 + ZIx0,4
Predmet obavezan za studijski program Hemijska tehnologija-odsek Farmaceutsko inženjerstvo
Semestralni termin plan
Ned. u
Aktivnost nastavnika
semestru
Uvodna razmatranja. Važeća tehnička regulativa. Uslovi koji
1
oprema u FI treba da ispunjava prema dobroj proizvođačkoj
praksi (GMP) za lekove u medicini.
Sistemi za obezbedjenje energenata i fluida (kompresori,
2
pumpe)
Dimenzionisanje klimatizacionih sistema u FI (ventilatori,
vazdušni kanali). Elementi za filtriranje vazduha: HEPA i
3
ULPA filteri – konstrukcije, princip rada, izbor prema
projektovanoj klasi filtriranja.
Konstrukcije reaktora u FI; veličine potrebne za proračun
4
konstrukcije reaktora. Obezbeđenje grejanja i hladjenja.
Prihvatne posude pod pritiskom.
Elementi za mešanje; tipovi mešalica, osnovne geometrijske
mere, pogonski sistemi. Izbor konstrukcije mešalice na osnovu
5
definisanog projektnog zadatka. Primeri u FI (posude sa
planetarnom mešalicom za gelove)
Sistemi za mehaničku i termičku sterilizaciju.
6
Konstrukcije mašina za usitnjavanje koje se koriste u FI:
7
drobilice, mlinovi; mašine za sečenje.
Konstrukciona rešenja opreme za separaciju, sitanje i
8
kalibraciju.
Oprema za procese aglomeracije i homogenizacije.
9
Konstrukcije i principi rada opreme za sušenje u FI.
10
11
12
13
14
15
Mašine za tabletiranje, kapsuliranje i koatiranje.
Cevovodi: materijal i izrada, dimenzionisanje, nastavljanje
cevi, prirubnice. Oprema cevovoda (ventili, slavine).
Osnovne konstrukcije mernih, regulacionih i sigurnosnih
elemenata.
Povezivanje zasebnih celina i montaža tehnoloških linija u
farmaceutskoj industriji, primeri realizovanih postrojenja
Eksploatacija i održavanje, projektovani vek i sigurnost.
Uticajni faktori na razaranje elemenata opreme u FI. Test.
Aktivnost studenta
rešavanje računskog
primera na času
predaja domaćeg
zadatka I
rešavanje računskog
primera na času
dobijanje projektnog
zadatka
predaja domaćeg
zadatka II
predaja i odbrana
projektnog zadatka
rešavanje testa
Download

Oprema u FI.pdf - Tehnološko