Република Србија
ЦЕНТАР
ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
Београд, Макензијева 24
Број: 844/13-3
06. децембра 2013. године
ПЛАН РАДА
ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Центар за промоцију науке основан je Законoм о научноистраживачкој
делатности (”Службени гласник РС” број 110/05,50/06, 18/10), ради промоције и
популаризације науке и технике, односно научно-технолошких резултата и
достигнућа у земљи и свету.
Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђена су у буџету
Републике Србије, а изградња зграде Центра и набавка опреме oмогућена су
сарадњом са Европском Инвестиционом Банком.
Центар има својство правног лица. Регистрован је на основу Решења
Привредног суда у Београду, број 5-1267-00 од 30. новембра 2010. године.
Матични број Центра је: 17799274, а ПИБ: 106867229. Центар заступа
Александра Дрецун, директорка.
У циљу спровођења законских обавеза у домену промоције науке,
научно-технолошких резултата и достигнућа овим Планом рада Центра, који
усваја Управни одбор Центра, предвиђа се да ће Центар у 2014. години
спровести низ програмских активности који ће на занимљив, интерактиван и
поучан начин, допринети порасту заинтересованости за науку, а од којих су
највеће и најзначајније:
1. М3 2014
„Мај месец математике – М3“ је национална научнопопуларна
манифестација коју је Центар традиционално, већ две године за редом,
организује са Математичким институтом САНУ. Циљ овог програма је
подстицање математичке писмености и упознавање јавности, посебно младих,
са лепотом и значајем ове науке. Због изузетног одзива и исказане жеље и
потребе да се овај програм настави, Центар ће у 2014. години, у сарадњи са
истим партнерима и сарадницима, организовати програм ”М3 2014”.
2. Међународно такмичење у решавању студија случаја
Центар за промоцију науке ће, са Факултетом за организационе науке
Универзитета у Београду, бити суорганизатор светског такмичења у решавању
студија случаја (Belgrade Business International Case Competition – BBICC 2014). У
самом такмичењу учествоваће тимови са престижних светских универзитета, а
биће то прилика да се јавности у Србији, а посебно младима, поново укаже на
овај динамичан, практичан и савремен метод учења. Поводом и током
такмичења биће одржан низ предавања, јавних наступа и радионица. Посебну
улогу у спровођењу овог програма имаће наши тимови ученика, студената и
истраживача који су освојили прва места на светским такмичењима у решавању
случајева у претходним годинама.
3. Интерактивна изложба о климатским променама
Изложба би требало да директно, на интерактиван начин, скрене пажњу
широј јавности на низ проблема са којима смо већ суочени и онима који следе
ако се навике човечанства у односу са природом не промене. Циљ је и да се
укаже на решења која би могла да нам помогну да последице климатских
промена ублажимо. Специфична и оригинална поставка са водом и ледом који
се отапа, била би праћена обиљем информација представљених путем екрана,
интерактивних табли и живих дебата на тему климатских промена и очувања
планете.
4. Биоетика
У 2014. години Центар за промоцију науке наставиће, у сарадњи са
Центром за биоетичке студије Института за филозофију и друштвену теорију,
Serbian Cambridge Bioethics Education Working Group и Секцијом за Србију
UNESCO-ове катедре за биоетику, програме у области биоетике. У Научном
клубу ЦПН-а биће организоване трибине на тему одговорности у научним
истраживањима, етичности ”побољшања” људи, клонирању, коришћењу
матичних ћелија у медици, еутаназији и другим темама у области биоетике које
занимају савремено друштво.
5. Научни фестивали широм Србије
Центар за промоцију науке наставиће да и у 2014. години пружа
логистичку и финансијску подршку одржавању десетина фестивала науке
широм Србије. Даљом координацијом времена одржавања и садржаја и
обезбеђивањем релевантних контаката у научној заједници значајно ће се
поспешити квалитет, разноврсност и утицај ових изузетних иницијатива у
локалним средима. Центар ће поред финансијске помоћи преко јавног позива
помоћи ове пројекте и својим програмским активностима, кроз гостовања
Центра и његових сарадника.
6. Београдска интернационална недеља архитектуре (БИНА)
Традиционално, трећу годину за редом, Центар ће се активно укључити у
Београдску интернационалну недељу архитектуре која се одржава у мају и
организоваће атрактиван програм радионица за студенте и ђаке којима ће
промовисати коришћење обновљиве енергије, зелену архитектуру и паметне
грађевине и посебно указивати на значај креирања градских целина са
научним садржајима за квалитетан развој урбаних средина и укупан развој
економије и друштва.
7. Колоквијум научног новинарства и други видови сарадње са медијима
Центар посебну пажњу посвећује научном новинарству. У 2014. години
Центар ће наставити да бележи, у форми аудио и видео записа, активности од
значаја за промоцију науке и да омогућава медијима њихово бесплатно
коришћење. На овај начин, Центар ће представљати научне институције,
успешне српске научнике, пројекте и манифестације, и континуирано пратити
научне догађаје за потребе медија. У 2014. години наставиће се и одржавање
колоквијума за професионалне научне новинаре. Центар ће наставити и да
медијским кућама пружа стручну подршку (кратак преглед научних вести
прилагођен најширој публици) и обезбеђује контакт са научницима који могу да
буду кредибилни саговорници на научне теме које занимају ширу јавност.
8. Обележавање националног и међународног Дана науке
Одлуком Владе Републике Србије, у августу 2010. године, дан рођења
Николе Тесле, 10. јул, проглашен је националним Даном науке. Центар сваке
године посвећује посебну пажњу његовом обележавању. Планирано је да се у
2014. години настави са отварањем наших најпознатијих научних институција за
грађане, као и организовање дебата на у том моменту актуелне научне теме.
Такође, Центар ће као и претходних година у новембру организовати и
обележавање Међународног дана науке који је успоставио УНЕСКО.
9. Једноставнији приступ резултатима научних истраживања
Центар ће покренути иницијативу да се свим заинтересованим странама
омогући једноставнији приступ резултатима научних истраживања и научних
достигнућа кроз радионице на којима ће тај приступ бити промовисан, кроз
позив за представљање на интернет порталима НИО електронске базе са
информацијама о научно-истраживачким пројектима и њиховим најважнијим
резултатима.
10. Научнопопуларне трибине
Центар ће наставити изузетно успешан и добро прихваћен програм
месечних трибина на актуелне научне теме на којима ће гостовати наши
реномирани научници. За 2014. планиране су, између осталог теме: безбедност
података, род и наука, пољопривреда будућности, одговорно истраживање и
градови будућности.
11. Мобилне научне радионице
Центар ће наставити са спровођењем програма интерактивих радионица
за децу школског узраста који ће се организовати у Научном клубу, али и и
широм Србије, у сарадњи са школама и локалним самоуправама. Планирано је
да се овакви програми спроведу у најмање 20 градова у Србији.
12. Дечји научни камп
Центар ће, као и претходне године, организовати дечји научни камп, са
интерактивним програмом из биологије, астрономије, генетике, хемије,
археологије и других научних дисциплина. Деца ће имати прилику и да посете
покретни планетаријум и да у вечерњим сатима посматрају небо уз помоћ
телескопа.
13. Европски и други међународни пројекти
Центар за промоцију науке тренутно спроводи више европских пројекта,
са реномираним међународним партнерима. Планира се да се учешће Центра у
европским програмима настави и значајно прошири у 2014. години, посебно
кроз европске пројекте у оквиру програма Хоризонт 2020.
14. Meђународни сајам књига у Београду
Као и сваке године, у складу са својом законском надлежношћу, Центар
ће представити издања наше научне заједнице на Међународном сајму књига у
Београду. Очекује са да, након 1.000 издања колико је било представљено 2013.
године, овај број додатно порасте. Kao и ранијих година, поред излагања
издања научноистраживачких организација, сопствених издања, Центар ће
организовати и интерактивне радионице, представљање еминентних и младих
научника, актуелних пројеката, као и дискусије, панел-расправе и разговоре на
тему науке.
15. Гостовања мобилног планетаријума широм Србије
Центар ће у сарадњи са Астрономском опсерваторијом у Београду,
астрономским друштвима и организацијама у 2014. години посетити око 50
образовних установа у којима ће организовати астрономске пројекције у
мобилном планетаријуму.
16. Научни клуб
Центар ће наставити са радом у оквиру Научног клуба, са већ добро
прихваћеним програмима предавања, радионица, семинара и конференција. Уз
то, Центар ће иницирати, у сарадњи са локалним администрацијама, научним и
образовним институцијама, оснивање неколико регионалних научних клубова,
простора у коме би се организовале научне радионице, предавања, семинари,
трибине, где би се научници сретали са заинтересованом публиком, а млади
обавештавали о иновацијама и предузетништву, науци и изазовима
будућности.
17. Месец свести о мозгу
Центар ће у сарадњи са Друштвом за неуронауке и другим партнерима
из НИО организовати манифестацију националног опсега на тему мозга, неуро и
других сродних наука.
18. Јавни позив
Центар ће, као и ранијих година, у складу са законом, суфинансирати
пројекте промоције и популаризације науке за 2014. годину, по основу јавног
конкурса, у складу са обимом расположивих буџетских средстава за ову
намену.
19. Евиденције
И у 2014. години Центар ће у складу са законом водити евиденцију
научних, научно-стручних друштава и других организација и удружења која
промовишу и популаризују науку.
20. Недеља науке
У сарадњи са надлежним министарствима, Центар ће покренути
иницијативу да се у свим већим градовима у Србији организује „Недеља науке”
у којој би активно учешће узеле образовне институције, локална самоуправа и
НИО.
21. Ноћ истраживача
ЦПН ће наставити са давањем подршке за спровођењу европског
пројекта „Ноћ истраживача“ у Србији, кроз сарадњу са НИО и медијима.
22. Припрема програма за будућу зграду Центра
Центар ће, у сарадњи са ЈУП ”Истраживање и развој”, активно
учествовати, као будући корисник, у процесу припреме планске документације
за изградњу и опремање зграде Центра за промоцију науке, у Блоку 39 у Новом
Београду и сарађивати на спровођењу тих активности. Центар ће пружати
информације потребне за израду техничких спецификација за експонате,
опрему, планетаријум, софтвере, графичка решења и друге елементе за будући
објекат Центра, у циљу припреме потребне тендерске и друге документације, у
складу са прописима.
23. Међународна сарадња
У 2014. години наставиће се и проширити успостављена сарадњу са
европским и светским асоцијацима научних центара и другим међународним
институцијама активним у промоцији и популаризацији науке, и даље развијати
регионална и билатерална сарадња са значајним партнерима у региону и свету.
24. Конференције и округли столови
Центар ће организовати или учествовати у организовању скупова,
саветовања, округлих столова и других манифестација ради промоције науке,
научно-технолошких резултата и достигнућа, у сарадњи са министарствима,
НИО, стручним и научним друштвима и међународним партнерима.
25. Наука и род
ЦПН ће, у сарадњи са домаћим надлежним институцијама, НИО и
међународним партнерима организовати радионице о родним стереотипима у
науци, родно сензитивним истраживањима и моделима за интегрисање родне
равноправности у научноистраживачки рад, по угледу да сличне међународне
пројекте
26. Сарадња са привредом
Центар ће, у сарадњи са министарствима и другим државним
инситуцијама, НИО и асоцијацијама привредника, иницирати израду базе
научних достигнућа погодних за трансфер у иновације и друге облике
комерцијализације резултата научноистраживачког рада.
27. СЦИПРОМ
ЦПН ће наставити са организовањем Регионалне конференције о
промоцији науке (SCIPROM), која се у октобру одржава у Београду, у сарадњи са
УНЕСКО, регионалним и европским партнерима и међународним
асоциијацијама чији је члан.
28. Шта покреће овај свет
Центар ће у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у
Београду у првој половини 2014. године организовати националну
научнопопуларну манифетацију на којој ће бити представљени мотори који
покрећи аутомобиле, тенкове, авионе и други занимњии експонати који ће
указати на научни ниво и индустријски потенцијал Србије у овој области.
29. Праћење спровођења спровођења Програма промоције науке за
период од 2014. до 2020. године
Управни одбор Центра припремио је програм промоције науке, у складу
са законом којим је Центар основан, који је бити упућен Влади Републике
Србије на усвајање. Центар ће активно пратити спровођење тог програма и
преатећег акционог плана.
30. Континуирана сарадња са НИО
Центар ће наставити да пружа подршку НИО у промоцији науке и
технологије и научних и технолошких достигнућа у земљи и свету кроз
логистичку, организациону, медијску и другу адекватну подршку, како би се
заједничким напорима допринело остварењу циља – стварања економије
засноване на знању и друштвеног и економског напретка.
Председник Управног одбора
др Миомир Кораћ
Download

План рада 2014