Aleksandar Kandić - Biografija
Rođen 1981. godine u Beogradu, gde je zavšrio osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Osnovne studije filozofije pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu upisuje 2005. godine, i već od 2007. piše originalne filozofske tekstove na engleskom
jeziku tragajući za rešenjima fundamentalnih problema u filozofiji i nauci.
Ima niz objavljenih i prihaćenih radova i apstrakta u Grčkoj, Italiji, Poljskoj, Norveškoj, Japanu,
Južnoj Koreji, Rusiji... Od 2007. godine ostvario je, u različitim vidovima, učešće na gotovo
petneaest međunarodnih filozofskih skupova. U periodu od 2011. do 2014. potiže značajne
rezultate publikovanjem u izdanjima Olympic Center For Philosophy and Culture, koja se visoko
kotiraju na ERIH-ovoj listi i koja distrubuira prestižni nemački izdavač Academia Verlag.
Glavne oblasti interesovanja jesu Platonova filozofija, filozofija prirode, filozofija matematike,
kao i antičke društvene teorije.
U februaru 2012. kod doc. dr Irine Deretić brani diplomski rad iz oblasti antičke filozofije pod
naslovom Platonovo shvatanje lepote, sa najvišom ocenom (10) i preporukom za objavljivanje.
Prosečna ocena iz grupe predmeta Istorija filozofije iznosi 9, dok ukupna prosečna ocena
studiranja iznosi 8,59.
U decembru 2012. upisuje doktorske studije filozofije, takođe pri Filozofskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena studiranja na doktorskim studijama iznosi 9,2.
Od januara 2013. uključen je na projekat Istorija srpske filozofije (OI 179064) čiji je rukovodilac
doc. dr Irina Deretić, a koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije. Kao istraživač-pripravnik, rangiran je u kategoriji A3.
Učesnik je Svetskog filozofskog kongresa održanog u Atini, Grčka, od 4. do 10. avgusta 2013.
godine. Održao je dva zapažena izlaganja na teme iz filozofije matematike, i transhumanizma.
1
Publikacije
autor
[1] "World as an Artwork: Arstistic, Aesthetic and Mathematical Aspects of Plato's Cosmology"
(sa Predragom Milosavljevićem) u Sztuka i Filozofia, Vol. 45; Warsaw: Institute of Philosophy,
University of Warsaw, 2014, str. 100-107 [ISSN 1230-0330] M23 (4 boda)
[2] „Dositejev teleološki dokaz postojanja Boga“ u Deretić, I. (ur.): Istorija srpske filozofije.
Prilozi istraživanju, 3. tom; Beograd: Evro-Giunti, 2014, str. 273-294
[ISBN 978-86-505-2577–7] M44 (2 boda)
[3] “Divine Teleology: Dositej, Kant, Plato” u СВЕЧА – 2014, Vol. 26: Религия, religio и
религиозность в региональном и глобальном измерении; Vladimir: Vladimir State
University, 2014, str. 267-278 [ISBN 978-5-9984-0534-1] M31 (3 boda)
[4] „Isto i različito kao temeljni pojmovi“ u Jednakost i nejednakost, identitet i razlika (Sremski
Karlovci, 14-15. septembar 2013.); Beograd, Sremski Karlovci: Srpsko filozofsko društvo,
Korovovi, 2014, str. 60-69 [ISBN 978-86-81349-32-8] M61 (2 boda)
[5] "Povodom knjige Prisutnost transcendencije Bogoljuba Šijakovića" (prikaz knjige) u Filozofija
i društvo, 25/2; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014, str. 282-286
[ISSN 0353-5738] [ISSN (Online) 2334-8577] M26 (1 bod)
[6] "Studija o Platonovim mitovima" (prikaz knjige) u Knjiženstvo, Vol. 4; Beograd: Filološki
fakultet, 2014 [ISSN (Online) 2334-8577] M26 (1 bod)
[7] „Plato, Hegel and the Pythagorean Tradition“ u Skepsis Journal, Vol. 23; Athens: Olympic
Center for Philosophy and Culture, 2013, str. 243-265 [ISSN 1105-1582] M22 (5 bodova)
[8] „Plato's Cosmology as a Basis for Interreligious Dialogue“ u СВЕЧА – 2013, Vol. 24: Религия,
religio и религиозность в региональном и глобальном измерении; Vladimir: Vladimir State
University, 2013, str. 11-29 [ISBN 978-5-9984-0405-4] M31 (3 boda)
[9] „Mathematics: Modern and Ancient“ (asptrakt) u XXIII World Congress of Philosophy.
Philosophy as Inquiry and Way of Life; Athens: Greek Philosophical Society, International
Federation of Philosophical Societies, 2013, str. 317
[ISBN 978-618-80986-0-2] M34 (0.5 bodova)
[10] „Plato's Myth in The Timaeus“ u Philosophical News, Vol. 5: Tradition and Innovation;
Milan: Mimesis, 2012, str. 186-194 [ISSN 2039-7194] M31 (3 boda)
2
[11] „The Physics of Social Processes“ u Skepsis Journal, Vol. 22, Iss. II: Proceedings of the Ninth
World Congress of the International Society for Universal Dialogue: Olympic and Elian
Dialogues; Athens: International Society for Universal Dialogue, Olympic Center for Philosophy
and Culture, 2012, str. 204-224 [ISSN 1105-1582] M22 (5 bodova)
[12] „Mathematics as a Science of Reality: Pythagoras, Plato, Descartes“ u Skepsis Journal, Vol.
22, Iss. IV; Athens: Olympic Center for Philosophy and Culture, 2012, str. 51-68
[ISSN 1105-1582] [ISBN 978-960-6813-47-4] M22 (5 bodova)
[13] „Geometrical Aspects of Chronos: Ancient Teachings about Time and Cosmic Order“ (sa P.
Milosavljevićem) u Adamopoulos, A. i Katsimitses, M. (ur.): The Concept of Divine in its
Diachronic Dimension (Honorary Volume to Metropolitan Germanos); Athens: Olympic Center
for Philosophy and Culture, 2011, str. 254-263 [ISBN 978-960-6813-37-5] M13 (6 bodova)
[14] „Pythagorean Theory of Harmony: Natural Philosophical Aspects of Classical Greek Art and
Aesthetics“ (sa P. Milosavljevićem i D. Stojiljković) u Skepsis Journal, Vol. 24; Athens: Olympic
Center for Philosophy and Culture (prihvaćen rad) M22 (5 bodova)
[15] „Platonova analiza pojma lepote“ u Arhe, tematsko izdanje; Novi Sad: Filozofski fakultet,
Odsek za filozofiju (u pripremi) M51 (3 boda)
[16] „Social Theory and Plato's Method“ u Religions, Science and Technology in Cultural
Contexts: Dynamics of Change; Trondheim: Norwegian University of Science and Technology
(prihvaćen apstrakt)
[17] „Myth and Reality” u Culture and Science, Vol. 1, u okviru Culture: The Quest for a New
Paradigm; Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade (rad po pozivu)
[18] „Transcendentno lepo u Platonovoj filozofiji“ (u pripremi)
[19] „Platon o lepom kao srazmernom“ (u pripremi)
urednik
[1] Culture and Science, Vol. 1, u okviru Culture: The Quest for a New Paradigm; Belgrade:
Faculty of Philology, University of Belgrade (član uredništva)
[2] Culture and Education, Vol. 1, u okviru Culture: The Quest for a New Paradigm; Belgrade:
Faculty of Philology, University of Belgrade (član uredništva)
3
Međunarodne i nacionalne konferencije
[1] Philosophy, Technology and the Arts, 24th International Symposium of the Olympic
Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia, Greece, 27-30 Jul 2014 (prezentacija)
[2] Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия,
наука и образование, International Conference, Vladimir State University, Vladimir, Russia,
20-24 maj 2014 (prezentacija)
[3] Религия и религиозность в локальном и глобальном измерении, International
Conference, Vladimir State University, Vladimir, Russia, 30-31 oktobar 2013 (prihvaćen rad)
[4] SCIPROM: First SEE Regional Science Promotion Conference, Centar za promociju nauke,
Beograd, Srbija, 2-3 oktobar 2013 (učešće u diskusiji)
[5] Jednakost i nejednakost, identitet i razlika, XX skup Srpskog filozofskog društva u Sremskim
Karlovcima, Sremski Karlovci, Srbija, 13-15 septembar 2013 (prezentacija)
[6] XXII World Congress of Philosophy, International Federation of Philosophical Societies,
University of Athens, Athens, Greece, 4th-10th August 2013 (prezentacija)
[7] Tradition and Innovation, International Philosophy Workshop, Catholic University of the
Sacred Heart, Milan, Italy, 22nd-24th October 2012 (prezentacija)
[8] Democratic Culture: Historical Reflections and Modern Transformations, ISUD 9th World
Congress, Ancient Olympia, Greece, 22nd-27th June 2012 (prezentacija)
[9] ACAH 2012: The Third Asian Conference on the Arts and Humanities, The International
Academic Forum (u saradnji sa globalnim partnerima), Osaka, Japan, 5th-8th April 2012
(prihvaćen apstrakt)
[10] Religions, Science and Technology in Cultural Contexts: Dynamics of Change, International
Conference, International Society for the History of Religions, Department of Archeology and
Religious Studies, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway,
1st-2nd March 2012 (prihvaćen apstrakt)
[11] Water and Nanomedicine, 2nd Scientific International Conference, Academy of Sciences
and Arts of Republika Srpska, Banja Luka, BiH, 30th-31st August 2011 (učešće u diskusiji)
[12] Philosophy and Education, 22nd International Symposium of the Olympic Center for
Philosophy and Culture, Ancient Olympia, Greece, 22nd-27th July 2011 (poster)
4
[13] Plato, Platonism and the Moderns, 21st International Symposium of the Olympic Center for
Philosophy and Culture, Ancient Olympia, Greece, 25th-29th July 2010 (prezentacija)
[14] XXII World Congress of Philosophy, International Federation of Philosophical Societies,
Seoul National University, Seoul, South Korea, 30th July - 5th August 2008 (prihvaćen rad)
[15] Unified Theories: Scientific Conference and Workshop, 2nd Unified Theories Conference,
Institute for Strategic Research, Budapest, Hungary, 16th-19th May 2008 (učešće u diskusiji)
[16] Why Still Philosophy?, International Conference, Faculty of Philosophy, Skopje, Macedonia,
14th-15th November 2007 (učešće u diskusiji)
[17] Philosophy, Science, Belief, Finality, 17th Annual Conference of the International
Association of Cosmos and Philosophy, Athens, Greece, 27th-30th September 2007
(prezentacija)
Druge stručne aktivnosti
From Humanism to Meta-, Post- and Transhumanism? (ur. S. Sorgner, I. Deretić), pomoć u
pripremi izdanja
Istorija srpske filozofije. Prilozi istraživanju, Vol. 3, pomoć u pripremi izdanja
Platonova filozofska mitologija (2014), izrada indeksa za knjigu dr Irine Deretić
Istorija srpske filozofije, sekretar projekta koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije [179064], od 2014.
Član Srpskog filozofskog društva, od 2013.
Učesnik panela o transhumanizmu, XXIII World Congress of Philosophy, Athens, Greece,
4th-10th August 2013
Kurs starogrčkog jezika, Odeljenje za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, od
oktobra 2012.
Who Needs the Greeks?, kopredsedavajući panela o arheologiji, ISUD Ninth World Congress,
Ancient Olympia, Greece, 22nd-27th June 2012
Član International Society for Universal Dialogue, od 2012.
Iz Platonove filozofije (2010), indeks imena za knjigu dr Irine Deretić
5
Philosophy and Evolution, kurs gostujućeg profesora H. J. Birx, PhD, Filozofski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Oktobar-Novembar 2010.
Simulacija svetlosti, Međunarodni kulturni centar, Beograd, 17. april 2009.
(predavanje po pozivu)
Svyasa Institute, Bangalore, India, jul 2008 (poziv za jednomesečni studijski boravak)
Obrazovanje
OOŠ “Vladislav Ribnikar”, Beograd (1997.)
III Beogradska gimnazija, prirodno-matematički smer (2001.)
Osnovne studije filozofije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (2012.)
Znanje stranih jezika
engleski jezik: aktivno
francuski jezik: pasivno
Poznavanje rada na računaru
Microsoft Windows okruženje, MS Office Word, PowerPoint, Excell, Steinberg Cubase VST
Hobiji
muzika i muzička produkcija, film, fizičke aktivnosti
6
Download

Aleksandar Kandić