Билтен бр. 6
Јун
2011.
Јул
2011.
Август....2011
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА
Немањина 23, 23300 Кикинда
Тел/факс: +381 230 404 830
www. csu.rs
[email protected] [email protected]
ПОСЕТE SDC-a
Уводна реч
Врело лето је за нама.
Иако смо ``
просветари `` , наш Центар није био на
летњем распусту.
Фокус наших активности смо са
организовања семинара
за просветне
раднике преусмерили на скупове у којима су
учешће узели привредници, као и остали
актери локалне заједнице.
Имали смо изузетну част да нас посете две
високе делегацијЕ из Републике Швајцарске.
Наши швајцарски
ментори су веома
задовољни нашим радом, што нам даје нови
елан да наставимо са нашим активностима.
Узели смо активно учешће у координацији
између школа са наше територије и школске
управе Зрењанин. Све ово, а и још много
тога, постигла је наша мала екипа која је
задовољство летњих чаролија уместо на
некој од морских плажа, пронашла у нашем
Центру
Директор ЦСУ
Добривој Мартоноши
ПАРТНЕРИ МЛАДИМА
Крајем августа започета реализација пројекта
"Осигурај своје знање, вози са ЕЦДЛ-ом!". Овај
пројекат има за циљ оснаживање младих
незапослених људи који поседују одређено
познавање рада на рачунару. Пројекат подразумева
бесплатну рачунарску обуку у трајању од 40 часова
и полагање испита из следећих области: Windows,
Word, Power Point i Internet. Након положених
испита полазници ће стећи међународно признати
ЕЦДЛ сертификат који представља стандард у
области рачунарске писмености. Пројекат се
реализује од стране Омладинског клуба општине
Кикинда а финансиран
је
од
стране
Министарства омладине
и спорта Републике
Србије. Партнери у
спровођену пројекта су
као и увек када су добре
идеје у питању, Центар
за стручно усавршавање
Кикинда и Регинални
центар за усавршавање
запослених
у
образовању из Кањиже.
Делегација СДЦ
Извор: www.kikinda.rs
Директорица швајцарске Агенције за економску сарадњу и развој
Беатрис Мајер је приликом посете Регионалном центру за стручно
усавршавање оценила да је у протеклих девет месеци установа
чије је отварање финансијски помогла организација СДЦ из те
земље остварила завидне резултате. Она је саопштила да је
Центар за стручно усавршавање значајно утицао на подизање
квалитета стручног усавршавања запослених у образовању:
- Веома смо задовољни постигнутим резултатима и сарадњом коју
је Центар за стручно
усавршавање успоставио
са локалном самоуправом,
цивилним друштвом и
другим асоцијацијама.
Отварање Центра део је
опште помоћи наше
земље Србији у области
перманентног образовања
просветних радника, али и
других грађана различитих
струковних профила. У
овим кризним временима могућност доживотног образовања веома
је битна у смислу подизања знања и вештина који омогућавају
људима да боље раде. Циљ је да се у следећој фази, уз помоћ
локалне самоуправе, Центар за стручно усавршавање осамосталирекла је Беатрис Мајер.
Званичник централе швајцарске Агенције у Берну Ричард Коли
саопштио је да је инвестирање у образовање важно, и да су
средства за отварање савременог едукационог центра,
опремљеног по швајцарском моделу, дошла на право место
Директор Центра Добривој Мартоноши подсетио је да се у првом и
засад једином таквом центру у Војводини, едукују просветари из
целе Покрајине, док се заинтересованим грађанима пружа
могућност да се дошколују, или преквалификују.
Ревизор швајцарске Владе
Представник Швајцарске државне ревизије Паскал Ђованини у току
јуна посетио је Центар за стручно усавршавање Кикинда. Циљ
његове посете била јеконтрола спровођења пројекта и
функционисање
овог типа установа које финасира Влада
Швајцарске. Након презентације о досадањим резултатима, г-дин
Ђованини је имао прилику да
разговара са директорима школа,
професорима,
ђацима,
представницима локалне
самоуправе и увери се у значај и
оправданост постојања Центра за
стручно усавршавање Кикинда.
4.—5. јун
ЈУН 2011.
Каталошки број семинара 816, изборни, 16 акредитованих
сати
Аутори: Сандра Илић, Саша Шкундрић и Бранка Кресоја
ТЕМЕ: Пројекат и његове улоге у васпитно-образовном
раду; Логика и структура пројекта и пројектног циклуса;
Методе и технике писање предлога пројекта; Начин и
услови конкурисања пројектима за средства; Реализација
и управљање пројектом; Значај пројектног тима за
успешну реализацију пројекта; Извештавање као саставни
део пројектних активност ; Мониторинг и евалуација
4 и 5. јун
Семинар: Модернизујте
своју наставу - лако
израдите свој веб сајт
Кат. Бр. 097, обавезни, 24
акредитована сата
Аутор и реализатор:
Арпад Пастор
9. јун
14 јун
Семинар:
Азбука
сарадње
школ е
и
породице
Кат. Бр. 441, изборни, 8
акредитованих сати
Аутори и реализатори:
Милица Брстина Кочиш
и Јован Кочиш
Одржан у ОШ у Врбасу
14. јун
У конференцијској сали
ЦСУ уприличена додела
диплома и награда ђацима гимназије “Душан
Васиљев». Свечаности су
присутвоали родитељи,
професори и ученици
школе.
ОСНОВАНА
МРЕЖА ЦЕНТАРА
У Смедереву је одржана
оснивачка скупштина
М р еж е р е г и он а л н и х
центара за стручно
усавршавање Србије.
Мрежа је
основана
са намером
д
а
унапреди
сарадњу
између
Центара и омогући
заједнички наступ за
конкурисање у наредним
п р о ј е к т и м а
и
активностима. Центар из
Кикинде, састанку је
присуствовао виртуелно,
путем скајпа.
Семинар: Пројектима до новина
Обука за спровођење завршних испита
Представница Школске управе Зрењанин, Тања
Михајлов, у Центру је одржала обуку за спровођење
завршних испита, која је намењена директорима и
наставницима како би се детаљно информисали и
припремили за реализацију завршног испита у
основном образовању, који је по први пут
организован на националном нивоу ове године.
Семинару је присуствовало 150 представника школа
са територије Севернобанатског округа.
17. јун Стандарди и квалитет образовања
21. јун Састанак интерресорне комисије
Самостални
саветник
ШУ
Зрењанин,
М и л а н
Бојанић,
одржао је
семинар
“Остваривање стандарда и осигурање
квалитета наставе”. Семинару је
присуствовало више од 60 колега из наше
општине.
Интерресорна
комисија
Општине Кикинда и
Актив стручних
с а р а д н и к а
састали су се у
Центру како би
дефинисали и ускладили начин и план рада у
инклузивној настави. Састанку је
присуствовала и др Весна Томин.
Прекогранична сарадња
Центар за стучно усавршавање Кикинда на позив директорке
Центра за усавршавање наставника Темишварске жупаније, Елене
Самоиле (Casa Corpului Didactic Timis) из Темишвара у току јуна ,
посетило је сродну институцију у Румунији. У пријатној и радној
атмоствери размењена су
искустава колега из двеју
земаља и договорена
прекогранична сарадња на
пројектима. Како све не би
остало на речима, колеге из
Темишвара узвратиле су
посету и том приликом
донели одлуку да заједно аплицирају код ИПА
фонда .
30. јун
Семинар у РЦ Ниш
Представници ЦСУ Кикинда присуствовали су тренингу
за тренере ”Пут до квалитетног семинара", који су
организовале колеге из нишког Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању. Овај
тренинг реализован је у сарадњи са Мрежом РЦ и ЦСУ
Србије уз подршку СДЦ-а.
ПРИВРЕДНИ СЕКТОР
Имајући у виду значај привредног сектора за развој Општине, Центар за стручно усавршавање
са овом граном друштва успоставио је значајну сарадњу. Такође, привредници из Округа
препознали су у Центру партнера те је у току летњих месеци у просторијам ЦСУ релизовани
програми за овај сектор.
Семинар: Увод у хематолошку дијагностику, дневна обољења паса и мачака
Ветеренари из Северно-банатског округа имали су прилику
да се упознају са савременим методама дијагностиковања и
лечења обољења животиња.
Семинар је организовала Агенција пољопривреду и малу
привреду Кикинда.
Предавања о ХАЦЦП стандардима
Сарадњом са удружењем предузетника Кикинда,
ЦСУ организовао је предавање о стандардима и
прописима за контролу квалитета производа.
Хајналка Ковач Шаркањ из суботичке фирме
“Qualiti consulting” doo, упознала је кикиндске
произвођаче са хасап системом, који је неопходан
за извоз на европско тржиште.
Семинар: «Које подстицајне мере Војводина нуди инвеститорима»
2 модул –ЗНАЊЕМ ДО ИНВЕСТИЦИЈА
директор ВИП фонда и Мирослав Васин,
покрајински секретар за рад запошљавање и
равноправност полова.
Кроз овај семинар предочене су све мере које
влада АП Војводина кроз своје институције
спроводи како би амбијент за реализацију
пословних активности учинила атрактивнијим
и тиме смањила стопу незапослености у свим
локалним самоуправама у Покрајини..
Које подстицајне мере Војводина нуди
инвеститорима била је тема семинара који је
одржан у Центру за стручно усавршавање у
организацији Фонда за подршку
инвестицијама у Војводини и Општине
Кикинда. Представницима из више
војовђанских општина о томе су, поред
осталих, говорили Бранислав Бугарски,
Уверења за полазнике обуке [email protected]
Након информатичке обуке [email protected] у трајању од 30
часова, секретари месних заједница успешно су положили
завршни испит. На скромној свечаности уприличеној овим
поводом, стручна саветница ЦСУ Кикинда, реализаторка
обуке, Весна Краљ Дамјанов, пожелела је полазницима да им
стечена знања у многоме олакшају рад.
У ЦСУ је уприличена додела диплома полазницима курса за књиговође НУ
Божидар Аџија. Након обуке у трајању од 80 часова и успешно положеног
теоријског и практичног дела испита полазници су били веома задовољни
наученим. Честитамо!
ЈУЛ 2011.
4-8. јул
У
организацији
Министарства просвете у
оквиру
пројекта
«Модернизација средњег
стручно образовања «
одржан Семинар «Обука
наставника стручних
школа».
8. јул
У рачунарској учионици
ЦСУ одржана је обука за
рад у Систему 48 сати.
Обуци је присуствовало
25
запослених
у
општинској управи.
22. јул
У ЦСУ организована
пројекција
руских
ф и лмо ва у о кви р у
манифестације "Дани
руске културе" у
организацији Центра
креативних
идеја
"Креативиа" и Амбасаде
Руске федерације у
Београду
30.—31. мај
У конференцијској сали
одржана је јавна интерна
супервизија теренског
рада Волонтерског
сервиса градске општине
Звездара.
Циљ
презентације био је
упознавање присутних са
истоименим пројектом
чија је реализација
започела 14. фебруара
ове године. Презентацији
су осим реализатора
пројекта присуствовали
представници локалне
самоуправе, Центра за
социјални рад, Црвеног
крста, Удружења грађана
и НВО које егзистирају
на територији општине
Кикинда.
Aвгуст
Камп «Хемија у нама и свуда око нас»
У периоду од 22. до 26. августа, Центар за стручно усавшавање и
Општина Кикинда организовали су хемјиски камп за децу седмих и
осмих разреда. На кампу “Хемија у нама и свуда око нас”
учествовало је петнаесторо деце која су показала интересовања за
овај предмет и пожелела да унапреде знање из ове области.
Петодневни програм пажљиво су осмислиле професорице
Бранислава Дилбер Косић и Драгана Вуњак, уз помоћ колегиница
из удружења “Креативно учење хемије” из Београда, Анђелке
Ђурђевић и Олгице Петровић. ЦСУ је указао да овај вид учења и дружења треба унапредити и
развити у нашој средини јер млади заостају у непосредној комуникацији због вртоглавог развоја ИТ технологија.
Семинар: Подршка реализацији семинара
Центар за стручно усавршавање Кикинда
одржао едукацију под називом Подршка
реализацији семинара. Едукација је
намењена ауторима и реализаторима
програма стручног усавршавања
акредитованих за наступајућу 2011/2012.
школску годину, уз подршку Центра.
Тема едукације биле су обавезе свих
уч е с н и к а у п р о ц е с у с т р уч н о г
усавршавања и начини реализације
акредитованих програма. ЦСУ Кикинда
подржала је 12 програма које је
Министарство просвете акредитовало за
текућу школску годину.
Назив и каталошки број семинара:
682 Тренинг за тренере – обука и стицање
знања, способности и вештина за рад са
групом
523 Како пружити подршку деци, чији су
родитељи у процесу развода брака или су
разведени
204 Експеримент
- сигуран пут до
трајног и примењивог знања
798 Експерименталне ликовне технике у
раду са даровитом и децом са сметњама
у развоју
017 Позориште у школи едукација и
Семинар за васпитаче
На предлог ПУ “Драгољуб Удицки”
Кикинда 29. и 30. августа одржан
семинар “Предшколско дете и
класична музика”. Аутори програма
су: Мирјана Дамјанац, Душанка
Јерковић, Мирјана Праизловић и
Марија Белензада. Васпитачи су
овај семинар оценили као веома
интересантан и користан.
креација
515 Јединство одељенске заједнице и
њено развијање кроз унапређен квалитет
ЧОС-а
162 Путовање кроз свет завичајне
историје ( Семинар на српском и
мађарском језику)
801 Идентификација и рад са даровитом
децом
543 Медијација – као начин решавања
конфликата међу актерима школског
живота
458 Азбука сарадње школе и породице
174 Заштита животне средине и одрживи
развој
Теме програма можете погледати у
каталогу ЗУОВ за 2011/12 и на сајту
www.csu.rs.
Мрежа РЦ и ЦСУ Србија
У Кањижи одржан састанак Мреже
центара за стручно усавршавање
Србија у оквиру којег је
уприличено и студијско путовање
за Сегедин. Домаћин овог састанка
био је регионални центар за
професионални развој запослених у
образовању из Кањиже.
Припреме за почетак школске године
Центар за стручно усавршавање
Кикинда, као и до сада, ставио је на
располагање своје капацитете и стручну
помоћ колегама и школама.
Професор Милан Бојанић, 25. августа
одржао је предавање на тему
“Стандарди, планирање и праћење”
Актив учитеља 2. разреда
професорима разредне наставе. Савете
и препоруке учитељи који су
присуствовали семинару пренели су
колегама путем стручних актива где су
састављани планови рада за текућу
школску годину.
У току августа у Центру су одржани
активи директора, професора физичког
Савет за образовање СО
Професори математике
васпитања, стручних сарадника,
професора математике, географије.
Центар је за потребе професора
физичког васпитања обезбедио вагу са
системом за одређивање телесног
састава.
Вага БФ511
Download

Bilten 6