INDUSTRIJSKI CEVNI SISTEMI
Cevni sistemi od PP, PE80, PE100, PPs, PPs-el, PPB 2222, HDPE-el,
PVDF i ECTFE-a za industrijsku primenu
Dvostruki cevni sistemi za prenos agresivnih medija
sr
INDUSTRIJSKI CEVNI SISTEMI
Proizvodna grupa INDUSTRIJSKI CEVNI
SISTEMI nude široki raspon cevi, fitinga,
ventila i posebnih delova za prenos agresivnih medija.Kako bi objedinili mnoge različite
radne uslove u industrijskoj primeni, potrebno
je koristiti raznolike materijale poput PP, PE,
PPs, PPs-el, PPB 2222, HDPE-el, PVDF i
ECTFE-a.
Kvalitet
AGRU upravlja sistemom osiguranja kvaliteta
prema ISO 9001:2000 koji je u skladu sa
zahtevima međunarodnih standarda.
AGRU proizvodi potvrđeni su u skladu sa Europskom direktivom 97/23/EU (direktiva za
opremu pod pritiskom).
Proizvodi
Pored raznolikosti materijala, neki cevni delovi dopuštaju izgradnju cevovoda putem velikog raspona dimenzija ili učestalosti
protoka. Posebno za prenos agresivnih,
kiselih medija, čvrsta svojstva osiguravaju
radnu verodostojnost tokom godina.
Dodatno, dvostruki cevni sistemi mogu
učinkovito zaštititi osobe i okolinu od opasnih
stvari.
Cevni sistemi sa manjom debljinom zida
posebno su izrađeni za prenos industrijskih
ispusta.
INDUSTRIJSKI CEVNI SISTEMI
odobrenja (odabir)
Jednostavna
montaža
INDUSTRIJSKIH
CEVNIH SISTEMA izvodi se putem utvrđenih
procesa - poput sučeonog, polifuzijskog ili
elektrofuzionog zavarivanja. Dodaci koji objedinjuju sklapanje - aparati za potpuni program isporuke.
PPH - PPR - PE100 - PE80
Područja primene
Raspon proizvoda
cevovodi za rashladne sisteme
cevi
od Ø10mm do Ø1400mm (PP, PE100, PE80,
PP-s, PPs-el, PE80-el, PVDF, ECTFE)
proizvodne linije u prehrambenoj industriji
mašinska oprema
produženi fitinzi
od Ø20mm do Ø315mm (PP, PE100 liveni
brizganjem)
kratki fitinzi
od Ø20mm do Ø630mm (PP, PE100, PPs,
PPs-el, PE80-el, PVDF, ECTFE / liveni
brizganjem)
elektrofuzioni fitinzi
od Ø20mm do Ø355mm (PP, PE100 /liveni
brizganjem)
fitinzi za polifuzijsko varenje
od Ø20mm do Ø110mm (PE80, PP / )
ventili, fitinzi
od Ø20mm do Ø140mm (PP, PVDF, ECTFE
/ liveni brizganjem)
Flanše (prirubnice)
od Ø20mm do Ø630mm (PP /liveni
brizganjem)
Tehnologija zavarivanja
procesne linije
ispusni cevovodi
PPs - PPs-el - PE80-el
Kako bi odgovorili brojnim posebnim zahtevima za cevne sisteme u hemijskoj industriji i
inženjerskoj primeni, razvijeni su vatrootporni i vodljivi odljevni materijali PPs, PPs-el,
PPB 2222 i HDPE-el.
Raspon proizvoda
Prilikom rada npr. termoplastičnih cevnih sistema pojavljuje se elektrostatički naboj zbog
protoka tekućine ili prašine. Vodljive plastike
razvijene su za spriječavanje statičkog naboja
ili za jednostavan odvod naboja uzemljenjem.
kratki fitinzi
od Ø20mm do Ø500mm
cevi
od Ø20mm do Ø1200mm (ventilacijske,
SDR41, SDR33, SDR11)
flanše (prirubnice)
od Ø32mm do Ø315mm
Tehnologija zavarivanja
Ova promenjena svojstva postižu se dodatkom aditiva.
Područja primene
Usisno - ispusni cevovodi
Cevovodi za čvrste stvari
Zbog dodavanja aditiva i visoke prisutnosti
čađi izmenjeni sastav brizganih materijala
nije u skladu sa važećim zakonskim zahtevima u prehrani. Zbog toga materijali nisu pogodni za cevovode pitkih voda ili za kontakt
sa hranom.
Cevni sistemi u rezervoarima u eksplozivno
sigurnim sobama
Sistemi otplinjavanja kod odlaganja otpada
Oblaganje kontejnera i bazena
Cevni sistemi za podzemna
iskopavanja i rudarstvo
PVDF - ECTFE
Kako bi se ispunili zahtevi postavljeni za plastike korišćene u mašinskoj i i cevnim sistemima, razvijene su plastike visokih osobina.
PVDF (polivinildeneflouride) je termoplastika
koja se razlikuje od ostalih fluoroplastika zbog
svoje jednostavne prerade. ECTFE (etilenhlortrifluoretilen) izdvaja se zbog svoje hemijske
otpornosti u kontaku sa visokim
temperaturama.
Izvrsna svojstva oba sirovinska materijala,
PVDF i ECTFE-a, postignuta su bez dodavanja aditiva poput stabilizatora ili boja.
Raspon proizvoda
cevi od Ø20mm do Ø400mm (ventilacijske,
SDR33, SDR21)
produljeni fitinzi
od Ø20mm do Ø160mm (SDR33, SDR21)
kratki fitinzi
od Ø20mm do Ø315mm (SDR33, SDR21)
elektrofuzijski fitinzi
od Ø20mm do Ø63mm (PVDF, SDR21)
fitinzi za polifuzijsko varenje
od Ø20mm do Ø110mm (PVDF, 20 bara)
ventili, fitinzi
od Ø20mm do Ø140mm (SDR33, SDR21)
Dodatci (prirubnice) od Ø20mm do Ø630mm
(PP / brizgani livenjem)
Tehnologija zavarivanja
Područja primene
Proizvodne linije u hemijskoj i naftnoj industriji
Tornjevi za ispiranje, reaktori, mešači,
centrifuge
Oblaganje rezervoara i cevi protiv korozije
Cevovodi za ultra-čistu vodu u konditorskoj
industriji
Oprema u proizvodnji hrane
Download

katalog INDUSTRIJSKIH CEVNIH SISTEMA