LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA
“STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN”
1.
Fuad Baćićanin
prof. turskog jezika i elektro - inženjer
2.
Ahmedin Škrijelj
dipl. pravnik
3.
Saima Ugljanin
dipl. pravnik-master
4.
Edin Gudžević
dipl. pravnik
5.
Sabahudin Ramović
inženjer drumskog saobraćaja
6.
Hanadi Hajdinović
doktor medicine
7.
Alan Karaahmetović
dipl. ortrometrista
8.
Fahrudin Đekić
dipl. pravnik
9.
Amela Spahić
dipl. pravnik
10.
Enes Delić
privatni preduzetnik
11.
Mehmed Mujdragić
doktor medicine
12.
Amela Bošnjak
vaspitačica
13.
Safet Bronja
mašinski inženjer
14.
Nermin Dražanin
prof. master menadžer u obrazovanju
15.
Suada Žara Abdagić
doktor medicine
16.
Fuad Gološ
dipl. ekonomista
17.
Elvedin Ferizović
dipl. pravnik
18.
Sanela Đulović
prof. razredne nastave
19.
Adem Ibrahimović
ekonomista
20.
Husno Bihorac
radnik
21.
Senada Džanković
dipl. ekonomista
22.
Amel Alić
dipl. inženjer informatike
23.
Nusret Kapidžija
privatni preduzetnik
24.
Amra Lukarčanin
doktor stomatologije
25.
Delija Dolovac
profesor
26.
Nedžad Eminović
dipl. tehnolog
27.
Edita Ganić
student ekonomije
28.
Almir Dazdarević
student departmana za sport
29.
Šemsudin Bulić
privatni preduzetnik
30.
Senija Krlić
dipl. filolog
31.
Jusuf Hasić
dipl. inženjer informatike
32.
Sulejman Plojović
apsolvent ekonomije
33.
Selma Hasanović
doktor medicine
34.
Amir Hasurdžić
dipl. ekonomista
35.
Ermin Ziljkić
dipl. informatičar
36.
Jasmina Društinac
dipl. ekonomista
37.
Nafilj Sejdović
dipl. ekonomista
38.
Nedim Mehović
student prava
39.
Emina Koca
student učiteljskog fakulteta
40.
Amina Dazdarević
student prava
41.
Dževad Preljević
apsolvent prava
42.
Azra Bašović
student prava
43.
Admir Arifović
profesor DIF-a
44.
Altuna Čeli
student departmana za hemiju
45.
Amela Sadović
dipl. filolog
46.
Enes Jejna
apsolvent prava
47.
Benjamin Demirović
student arhitekture
Download

lista kandidata za izbor odbornika skupštine grada